marți, 17 aprilie 2018

BUDDHA JAYANTI


                             INDIA

India is the land where the Buddha attained enlightenment (nirvana) at Bodhgaya and established Buddhism. Buddha spent majority of his life in what is now modern day India. Some of the holiest sites associated with Buddha's life include Bodhgaya (place of enlightenment), Sarnath (site of first sermon), Sravasti and Rajgir (site where Buddha spent the greater part of his monastic life and delivered majority of his discourses), and Kushinagar (site where Buddha attained Parinirvana and passed away)[14][15] Under Emperor Ashoka, Buddhism spread from India to other nations.[4] Buddha Purnima or Buddha Jayanthi in South India or Tathagata is a public holiday in India.The public holiday for Buddha purnima in India was initiated by Bhimrao Ramji Ambedkar when he was the minister of social justice [16] It is celebrated especially in Sikkim, Ladakh, Arunachal Pradesh, Bodh Gaya, various parts of North Bengal such as Kalimpong, Darjeeling, and Kurseong, and Maharashtra (where 73% of total Indian Buddhists live) and other parts of India as per Indian calendar. Buddhists go to common Viharas to observe a rather longer-than-usual, full-length Buddhist sutra, akin to a service. The dress code is pure white. Non-vegetarian food is normally avoided. Kheer, a sweet rice porridge is commonly served to recall the story of Sujata, a maiden who, in Gautama Buddha's life, offered the Buddha a bowl of milk porridge. Informally called "Buddha's Birthday", it actually commemorates the birth, enlightenment (nirvāna), and death (Parinirvāna) of Gautama Buddha in the Theravada tradition. Tibetans in exile remember Buddha's birthday on the 7th day of the Saga Dawa month (fourth month of the Tibetan calendar), which culminates with Buddha's parinirvana celebrations on the full moon day.
It is said that the Buddha originally followed the way of asceticism to attain enlightenment sooner, as was thought by many at that time. He sat for a prolonged time with inadequate food and water, which caused his body to shrivel so as to be indistinguishable from the bark of the tree that he was sitting under. Seeing the weak Siddhartha Gautama, a woman named Sujata placed a bowl of "Kheer" in front of him as an offering.[17] Realizing that without food one can do nothing, the Buddha refrained from harming his own body. Thereafter, he would go on to attain nirvana. (Wikipedia)

ZRICHA VASWANI

SIMILARITĂŢI ÎNTRE POEMUL LUI EMINESCU ‘MORTUA EST!’ ŞI TEXTUL BUDDHIST  ‘BUDDHA-KARITA' DE ASHVAGHOSHA


Poemul  ‘Mortua Est!’ a fost scris de Eminescu la 1 martie 1871.

DESPRE ‘BUDDHA-KARITA’: ‘Buddha-Karita’ este un poem sanscrit timpuriu scris în India despre istoria legendară a lui Buddha, conţinând aşadar mult din ceea ce este de interes pentru istoria budhimului , pe lângă importanţa sa specială în ilustrarea istoriei timpurii a literaturii sanscrite clasice.
            Este atribuită lui Ashvaghosha; şi, chiar dacă erau numeroşi autori care purtau acest nume, pare cel mai probabil ca Ashvaghosha să fi fost contemporan şi sfetnic spiritual al lui Kanishka în primul secol al erei noastre.  Hiouen Thsang, care a părăsit India în 645 A.D., îl menţionează împreună cu Deva, Nagarjuna şi   Kumaralabdha, ca fiind cei patru sori care luminează lumea; dar cea mai completă referinţă ne este dată de I-tsing, care a vizitat India în 673. El declară că Ashvaghosha a fost un autor vechi care a compus ‘Alankara-Shastra’ şi ‘Buddha-karita-kavya,’ – lucrarea din urmă fiind desigur prezentul poem (kavya). Pe lângă aceste două lucrări, el a mai compus imnuri în onoarea lui Buddha şi a celor trei fiinţe sfinte Amitabha, Avalokiteshvara, şi Mahastambha, care erau cântate la slujbele de seară ale mănăstirilor. 'În cele cinci ţări ale Indiei şi în ţările oceanului de sud se recită aceste poeme pentru că ele înmagazinează idei şi înţelesuri în cuvinte puţine.' O stanţă solitară (VIII, 13) este citată din Buddha-Karita în comentariul lui Rayamukuta asupra lui Amarakosha I, 1, 2, şi de asemenea de  Ujjvaladatta în comentariul său la Unadi-sutras I, 156; iar cinci stanţe sunt citate ca fiind din Ashvaghosha în Subhashitavali de Vallabhadeva, care poartă o mare asemănare cu stilul său, deşi ele nu se găsesc în porţiunea extinsă a acestui poem. 
            Buddha-karita a fost tradusă în chineză în secolul al cincilea, şi o traducere a acesteia a fost publicată de Rev. S. Beal în prezenta serie; a fost de asemenea tradusă în tibetană în secolul al şaptelea sau al optulea. Versiunea tibetană ca şi cea chineză consistă în 28 capitole şi prezintă viaţa lui Buddha până la intrarea sa în Nirvana şi împărţirea ulterioară a moaştelor sacre. Versiunea tibetană pare a fi mult mai apropiată de originalul sanscrit decât cea chineză; în fapt din precizia sa verbală  putem adesea reproduce exact cuvintele originalului, de vreme ce anumite cuvinte sanscrite sunt reprezentate totdeauna de aceiaşi echivalenţi tibetani, ca de exemplu prepoziţiile prefixate rădăcinilor verbale.
            Numai 13 cărţi ale poemului sanscrit se pretinde a fi ale compoziţiei lui  Ashvaghosha; ultimele patru cărţi sunt o încercare a unui autor nepalez modern de a suplini pierderea originalului. El ne spune onest în colophon – 'căutându-le peste tot şi negăsindu-le, patru cantos au fost făcute de mine, Amritananda, , al 14-lea, 15-lea, 16-lea şi 17-lea'. El adaugă data 950 a erei nepaleze, corespunzând cu 1830 A.D.; şi nu avem dificultate în identificarea autorului. Rajendralal Mitra în a sa ‘Nepalese Buddhist Literature’ menţionează pe Amritananda ca autor a două tratate sanscrite şi unul în newari; el a fost probabil tatăl vechiului pundit al Reşedinţei la Katmandu, Gunananda. 
            Textul sanscrit al Buddha-karita a fost publicat la începutul anului 1893 A.D. în ‘Anecdota Oxoniensia’    iar o traducere engleză de E. B. Cowell a fost inclusă în seria   ‘Sacred Books of the East’ publicată în 1894.


Semnificația  cercetării mele:

            Următoarea strofă din poemul lui Eminescu   ‘Mortua Est!’:
            “Văd vise 'ntrupate gonind după vise,
            Pân' dau de morminte ce-aşteaptă deschise,
            Şi nu ştiu gândirea-mi în ce să o stâng:
            Să râd ca nebunii? să-i blestem? să-i plâng?
            “I see dreams in men’s clothing after dreams chasing,
            Until they reach the graves that open lie waiting,
And I do not know how to extinguish my thoughts:
Shall I laugh like insane? Shall I curse? Shall I cry?

Descrie trăirea poetului de extremă oroare şi neîncredere faţă de comportamentul absolut absurd, ilogic şi fără sens al omenirii în alergarea după ambiţii materialiste fără folos chiar când moartea stă în aşteptarea lor la orice colţ ; ambiţii care nu  înalţă sufletul şi nici măcar nu amână moartea lor sigură. Descrierea de către poet a  reacţiei sale la această stare de lucruri portretizează dispreţul, mânia lui şi chiar mizeria fără speranţă.
             ‘Buddha-karita de Ashvaghosha’, un poet sanscrit timpuriu, are aluzii la exact aceleaşi gânduri, aici cele ale lui Budha însuşi, privind boala, bătrâneţea şi moartea: faimosul incident care a adus o transformare completă în viaţa tânărului prinţ Siddharta, mai târziu cunoascut ca  Gautama Buddha. Descriind reacţia prinţului la prima sa întâlnire cu bătrâneţea şi suferinţa ei inerentă, Ashvaghosha scrie:
Atunci e, cel cu suflet mare, care-şi purificase  mintea prin impresiile bunelor acţiuni trecute, care posedau un mănunchi de merite acumulate de-a lungul a multor eoni precedenţi, a fost adânc agitată când a auzit de bătrâneţe, ca un taur care a auzit tunetul trăznetului în apropiere.
(Cartea III, Pag. 31, Nr. 34)

‘Bătrâneţea aşadar loveşte deopotrivă memoria noastră, farmecul şi vitejia; şi totuşi lumea nu e deranjată, chiard dacă vede o astfel de soartă ameninţând vizibil'. 
‘Astfel fiind condiţia noastră, o, vizitiu, întoarce caii – mergi repede acasă; cum aş putea să mă bucur în grădina plăcerilor, când gândurile trezite de bătrâneţe mă copleşesc?
(Cartea III, Pag. 32, Nr. 36-37)


‘Acest sfârşit este menit tuturor creaturilor şi totuşi lumea aruncă de-o parte toată frica şi este zăpăcită! Aspre, într-adevăr, mă gândesc, trebuie să fie inimile oamenilor, care se pot reculege pe o asemenea cale.
‘Aşadar, o, vizitiu, întoarce carul nostru, nu este timp ori loc pentru plimbare de plăcere; cum poate o fiinţă raţională, care ştie ce este distrugerea, să stea fără grijă aici, în ora calamităţii?' 
(Cartea III, Pag. 35, Nr. 61-62)

‘Cel ce fiind însuşi supus morţii, bolii şi bătrâneţii poate petrece netulburat cu acei chiar a căror natură implică moartea, boala, bătrâneţea – astfel de om este pe o treaptă cu păsările şi fiarele.'
(Cartea IV, Pag. 46, Nr. 89)

Această ultimă stanţă în sine este în corespondenţă totală cu stanţa lui Eminescu.


   
R. K. SHUKLA                                                                                        
     
O AVENTURĂ  SAVANTĂ  APARENT NECONVENȚIONALĂ 

Prezenta teză este o operă semnificativă de literatură comparată şi cercetare filologică şi merge mult mai departe decât noţiunile curente ale investigaţiei academice. După cum apare, bazându-se pe opera unui singur poet român, Mihai Eminescu... teza ... deschide o întreagă nouă perspectivă fără fire politice sau teologice ataşate de ea...
Comentariul este rezervat pentru partea finală... în care... fiecare dintre poeme este interpretat în termenii ecourilor gândirii filosofice şi estetice indiene...
În fapt traducerile în engleză ale poemelor originale româneşti au beatitudine şi eleganţă...
Teza ridică un întreg lot de intuiţii, care pot fi prelucrate de alţi savanţi.
Astfel de lucrări acţionează ca punţi între două culturi aparent diferite şi eu recomand cercetătoarea pentru aprent neconvenţionala ei aventură savantă.
                                                                                          
APPARENTLY  UNCONVENTIONAL  SCHOLARLY  VENTURE

“The present thesis...is a significant work of comparative literary and philological
research and goes far beyond the current notions of academic enquiry. Ostensibly based on the
work of a single Romanian poet..the thesis..opens up an entirely new vista of 'orientalism' with no
political or theological strings attached to it..
The commentary is reserved for the final part..in which..each of the poems is interpreted in terms of
Indian philosophical or aesthetic echoes..
In fact the English translations of the original Romanian poems have a felicity and an elegance..
The thesis throws up a whole lot of insights, which may be worked out by other scholars. Such
works act as bridges between two seemingly different cultures and I commend the scholar for her
apparently unconventional scholarly venture."
                                                                                                

SURENDER  BHUTANI

EMINESCU A TRĂIT O VIAŢĂ CURAJOASĂ

India a fost a fost totdeauna o putere-blândă în istorie. Din timpuri străvechi până în perioada contemporană se vede un proces de continuitate în pofida tulburărilor politice, economice şi sociale din ultimii cinci mii de ani. În antichitate, atât hinduismul ât şi buddhismul au mers, respectiv, în sud-estul şi estul Asiei, gândirea liberală indiană a atins ţărmurile europene doar acum trei sute de ani şi şi aceasta doar prin scriitorii europeni înşişi. Niciodată gândirea indiană n-a fost exportată cu forţa în Europa. Curiozitatea genuină a marilor scriitori europeni este cea care a văzut o virtute în interpretarea marilor cărţi indiene, de la  Vedas, Upnishads, Ramayana, Mahabharat şi Srimad Bhagwat Gita la scrierile lui Shankara până în secolul al 19-lea. Interpretările unor indieni precum  Mahatama Gandhi, Rabindra Nath Tagore, Dr Radhakrishnan, Krishna Matilal şi J. Krishnamurthy au ajutat scriitorii şi poeţii vestici să se îmbibeze cu interesul pentru înţelegerea filosofiei şi gândirii indiene. Unul dintre aceştia este, desigur, Mihai Eminescu, în secolul al 19-lea. Interesul lui Eminescu nu se restrictează numai la marii clasici, dar el gustă de asemenea şi lucrările lui Kalidasa, marele dramaturg sanscrit. Frumuseţea relaţiei umane este descrisă în Kamadeva şi alte piese clasice.

E un mare credit de partea Ms. Zricha Vaswani, un cercetător indian, de a scoate la iveală nuanţele impactului gândirii indiene asupra acestei eminente (outstanding) personalităţi româneşti. România poate că e o ţară un pic somnoroasă a Europei, dar producţia ei intelectuală a fost realmente remarcabilă. Aici, o persoană precum Eminescu străluceşte ca o stea luminoasă şi el însuşi a încondeiat un rând ca acesta:

Ochii mei 'nălţam visători la steaua
                                                     Singurătăţii

Într-un sens, dialectica Singurătăţii începe un proces de atingere mătăsoasă a adâncurilor omeneşti şi undelor din jurul unei tapiserii a existenţei pentru cititori.

Apoi, Eminescu atinge înălţimi impunătoare când scrie

Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe

Un monument de spiritualitate este vizibil pentru cineva citind aceste cuvinte:

Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.

Filosofia Gitei este foarte mult evidentă în multe versuri ale sale. “Pasărea Phoenix” este un exemplu clar care probează acest punct.
Cu versurile sale Eminescu încearcă să trăiască o viaţă bine-concepută şi să îndeplinească obligaţiile unui uman pe această planetă. Înţelesul de bază este: un uman trebuie să trăiască să trăiască o viaţă plină şi să lase o moştenire îmbogăţită pentru posteritate. Cu această misiune în minte, se poate spune că Eminescu a trăit o viaţă curajoasă şi a îmbogăţit omenirea cu versurile sale. Contribuţia sa devine devine nobilă încântare când el încearcă să construiască punţi de înţelegere a gândirii indiene pentru admiratorii săi români. Aceasta face din el un îndrăgit ambasador indian trimis naţiunii române pentru mult timp de acum înainte. El a impresionat un catalog de scriitori români, iar George Anca este unul din mulţii scriitori notabili care a urmat sincer urmele paşilor săi.

Prin reliefarea enormei catene a versurilor lui Eminescu, Zricha Vaswani a făcut un mare serviciu cititorilor indieni şi celor vestici. Aceasta este o misiune nobilă, iar publicarea acestui manuscris într-o carte este o mare împlinire. Cercetătoarea va fi ţinută minte pentru efortul ei sincer.
                                                                                  

EMINESCU  LIVED  A  COURAGEOUS  LIFE

India has always been a soft-power in history. From ancient times to contemporary period one sees a process of continuity despite political ,economic and social uphevals in the last five thousand years. If in the ancient times both Hinduism and Buddhism  went to South East and East Asia respectively, the Indian liberal thought touched the European shores only three hundred years ago and that too by the European writers themselves. Never ever Indian philosophical thought was exported to Europe by force. It is the genuine curiosity of the great Europen writers who saw virtue in interpreting the great Indian books, starting from Vedas, Upnishads,Ramayana, Mahabharat and Srimad Bhagwat Gita to Shankara's writing till the 9th century.The interpretations of some Indians, like Mahatama Gandhi, Rabindra Nath Tagore, Dr Radhakrishnan, Krishna Matilal and J. Krishnamurthy helped the western writers and poets to imbibe interest in understanding the Indian philosophy and thought. One of them is, ofcourse. is Mihai Eminescu in the 20th century. Eminescu's interest is restricted  not only to great classics, he also enjoys the works of Kalidasa, the greatest Sanskirt playwright.The beauty of human relationship is described in Kamadeva and other classical plays.

It is a great credit on the part of Ms Zricha Vaswani, an Indian researcher, to bring out the nuances of the impact of Indian thought on this outstanding Romanian personality. Romania may be a bit sleepy country in Europe, but its intellectual output has been really remarakbale. Here person like  Eminescu shines like a bright star and he himself has penned a line like this:
"My dreaming eyes lifted to the stars of Solitude."
 
In a sense, the dialectics of Solitude starts a process of silky touch in human depth and weaves around a tapestry of existence for the readers.

Then, Eminescu touches the lofty heights when writes,

"The future and the past
are of a page each side"

A monument of spirituality is visble when one reads these words:

"For him to whom it known
all is old and all is new."

The philosophy  of Gita is very much evident in his many verses. "The Phoenix Bird" is a clear example to prove the point.
By highlighting the enormous range of Eminescu's verses, Zricha Vaswani has done a great job for the Indian readers and western readers.This is a noble mission and by publishing this manuscript into book is a great accomplishment.The researcher will be remembered for her sincere effort.


GEORGE  ANCA

EMINESCU SANSCRIT

            Doamna (n-am cunoscut-o) Zricha Vaswani şi-a susţinut nu demult doctoratul la Universitatea “Dr. Bhim Rao Ambedkar” cu teza “Effect of Indian Thought on Mihai Eminescu”. Mi-a trimis, colegial, capitole şi traduceri. Entuziasmului iniţial i s-ar fi putut alătura trimiteri, post-festum, la biblio-eminescologie, indo-eminescologie. În fapt, Ms. Vaswani şi-a trăit ani de adolescenţă în Bucureşti şi hipnoză i-a fost, în Biblioteca Universitară din Iaşi, manuscrisul traducerii gramaticii sanscrite al lui Eminescu.
            Înapoi pe pământ indian, a deschis, parcă altfel, ochii asupra scripturilor supreme ale vechii-noii Indii, aşternând un du-te-vino între Odă – Katha Upanishad, Glossa – Sutta Nipata, Rugăciunea unui dac – Rig-Veda, Scrisoarea I – Rig-Veda, Luceafărul – Srimad Bhagavad Gita, Kamadeva – Sakuntala, Mortua est – Budha-Karita. Ciudat, sau asemănător, doctoranzii români, petrecuţi hindus, se vădesc parcă şi mai adânc submerşi indianităţii, poate încă un argument al afinităţilor româno-indiene. N-am curaj să stilizez aparenta regăsire, la ei, a românismului prin indianism (universitar).
            Suntem pe terenul bibliotecii electronice, în recuperare. Am ratat şansa să fi intrat în bibliografia acestui doctorat, deşi locul unde sunt cele mai multe din cărţile mele este anume Biblioteca Departamentului de Studii Germane şi Romanice al Universităţii din Delhi. Totuşi, Ms. Zricha a aflat de titlul Indoeminescology de pe net, via Amazon. Nu e rău nici aşa. Regenerăm.
            Deodată bibliotecile şi universităţile se bucură să primească, aparent în ocol, pe noi punţi, creativităţi proaspăt romantice, libere, îmbogăţitoare ale pădurii de simboluri bibliografiabile. Printre referenţii doctorali, Dr. R. K. Shukla sesizează deschiderea, prin această cercetare, a unei întregi “new vista of orientalism”, iar traducerile din Eminescu au “a felicity and an elegance”.
            Opinii despre lucrarea doamnei Vaswani semnează aici şi Dr. R.K.Shukla (India), Dr. Surender Bhutani (Polonia), Ioan Miclău (Australia), Nicolae Tomoniu (Tismana).
            Cititorul român se va familiariza din mers, eventual pe cont propriu, cu titlurile şi conceptele sanscrite (traducerea şi explicarea lor, altele decât cele întru Eminescu ale autoarei, ar dubla lucrarea, poate ar deraia-o). Ne aflăm la un recital sanscrit-eminescian, intertextual, postmodern. Eminescu este conectat la gândirea sanscrită ca la nişte aparate revitalizante. Ne vedem atraşi (poate cei afini, întâi) să urmăm imaginar traseul compunerii unor poeme eminesciene în contextul gândirii antice indiene. Fără istorie.
            Excerptele paralele (paralele inegale) din scripturile hinduse ori budhiste şi din poemele eminesciene nu alcătuiesc atât un sistem de comparaţii sau scenarizări rituale, cât un joc spiritual, poate mistic, al corespondenţelor libere, de trăit în transa credinţelor poetice. Nu e vorba de corpusul scripturilor, nici de selecţii esenţialiste, ci de declanşări analogice, asociative, intermediate de lectura empatică a lui Eminescu. Scripturile se regăsesc într-o modernitate-surpriză, într-un epitom indo-european. Autoarea, ca o dansatoare într-un templu, desfăşoară văluri mayce – citate-similarităţi-corespondenţe-influenţe - într-o revelaţie interculturală, într-un estetic avatar estetic, ca şi cum ar fi prima şi unica medium-cititoare a lui Eminescu sanscrit.
            Obiecţiile de detaliu ale cititorului român, eventuala alergie academică, sau insinuarea cultului deja  interzis vor fi compensate de apropierea tulburătoare, deconcertanta intimitate, injecţia  în venă a tăriilor dozate, capitolelor reţinute de autoare pentru această ediţie pe care o girăm nu numai sentimental, nu numai ca români. Căci nu e o lucrare de eminescologie, poate de eminescosofie. Ar fi o apologie dublă, dacă nu o yoga, o sadhana-Eminescu. Estetica poeziei eminesciene este abstrasă, pentru acum, în spiritualitatea sanscrită. Libertatea de a omite orice în afară de Eminescu şi ale sale “similarităţi” sanscrite, dă impresia, din ce în ce, de ritual, de puja. Nu se punea problema de a fi de acord – dezacordul ar putea avea un efect subliminal încă şi mai mare.

            Ca pentru o audienţă indiană, începusem o “pastişă”, rezumând, în engleză, capitolele lucrării şi incluzând un schimb de mesaje şi traduceri (vezi editura “Semanatorul online – Eseu”). În cele ce urmează, prezentăm versiunea românească a tezei d-nei Vaswani.
                                                                                                     
                                                                                                           
SANSKRIT  EMINESCU

            Ms. (I didn't meet her) Zricha Vaswani sustained her PhD not long ago at University  “Dr. Bhim Rao Ambedkar” with dissertation “Effect of Indian Thought on Mihai Eminescu”. She sent me, colleague-like, chapters and translations. To the initial enthusiasm it could be joined, postscript, references to biblio-eminescology, indo-eminescology. In fact, Ms. Vaswani lived some of  her teenage years in Bucureşti and hypnosis was to her, in Central University Libray in Iasi, the Eminescu's manuscript of Sanskrit grammar translation.
            Back on Indian land, she opened, as if otherwise, her eyes over supreme scriptures of old-new India, setting one go-return between  Odă – Katha Upanishad, Glossa – Sutta Nipata, Rugăciunea unui dac – Rig-Veda, Scrisoarea I – Rig-Veda, Luceafărul – Srimad Bhagavad Gita, Kamadeva – Sakuntala, Mortua est – Budha-Karita. Strangely, or similarly, Romanian doctoral aspirants, through a Hindu passage, show themselves as if still more submersed in Romanianess, perhaps one more argument of Romanian-Indian affinities. I have no courage to edit the apparent re-finding, to them, of Romanianess through Hinduism (university).  
            We are on the ground of electronic library, in recovery. We missed the chance to enter bibliography of this doctorate, even the place were most of my books are found is namely the Library of Germanic and Romance Studies Department in Delhi University. However, Ms. Zricha heard of my title Indoeminescology from internet, via Amazon. It isn't bad either so. We regenerate.
            At once, libraries and universities enjoy receiving, apparently in detour, on new bridges, fresh romantic, free, enriching creativity of bibliogrphiable forest of symbols. Among doctoral readers, Dr. R. K. Shukla grasps the openness, through this research, of an entire “new vista of Orientalism”, and translations from Eminescu have “a felicity and an elegance”.
            Opinions about Ms. Vaswani's work sign here also Dr. R.K.Shukla (India), Dr. Surender Bhutani (Polonia), Ioan Miclău (Australia), Nicolae Tomoniu (Tismana, Romania).
            Romanian reader will get familiar by walk, also on own account, with Sanskrit titles and concepts (author's translation and explanation of them, other than those unto Eminescu, would double the work, perhaps would be right off it). We are in front of a Sanscrit-Eminescian, inter-textual, postmodern recital. Eminescu is connected to Sanskrit thought as if to some revitalizing apparatuses. We see ourselves attracted  (perhaps, first those affinitive) to follow imaginary the  line of composition of some Eminescian poems in the context of ancient Indian thought. Without history.  
            Parallel excerpts (unequal parallels) from Hindu or Buddhist scripture and from Eminescian poems don't mount so much a system of ritual comparisons or scenarisations, as a spiritual, perhaps mystical game of free correspondences to be lived in trance of poetical beliefs. It is not question about the corpus of scriptures, neither essentialist selections, but analogical, associative releases, inter-mediated by empathic reading of Eminescu. Scriptures are found again into a modernity-surprise, into an Indo-European epitome. The author, like a dancer in a temple, unfolds Maya veils – quotations-similarities-correspondences-influences – in an intercultural revelation, in an aesthetic avatar, as if she would be first and unique medium-reader of the Sanskrit Eminescu.
            Detail objections of Romanian reader, possible academic allergy, or insinuation of already prohibited cult will be compensated by troubling, disconcerting intimacy, injection in vein of dozed strengths to the chapters retained by author for this edition, which we endorse not only sentimental, not only as Romanians. For it is not a work of Eminescology, perhaps one of Eminescosophy. It would be a double apology, if not a yoga, a sadhana-Eminescu. Aesthetics of Eminescian poetry is abstracted, by now, in Sanskrit spirituality. Freedom to omit anything other than Eminescu and his Sanskrit “similarities”, gives impression, more and more, of ritual, of puja. It is not problem of agreement – the disagreement  could have a still bigger subliminal effect.
            As for an Indian audience, I had started a “pastiche”, abstracting, in English, the chapters of work and including a change of messages and translations (see “Semanatorul online – Eseu”). In those following, we present Romanian version of Ms. Vaswani dissertation.

VOICULESCU  -  NOSTALGIA  INDIEI


   Doctorul  V.Voiculescu face parte din a treia generaţie de scriitori români care descoperă India. Prima generaţie fusese strălucit reprezentată de Eminescu, care, prin intermediul filosofiei şi poeziei romantice germane, transpusese  în opera personală marile idei ale budhismului, precum în Rugăciunea unui dac,  sau marile viziuni cosmogonice din Vede, în Scrisoarea I. Eminescu instaurase  mai ales  o  modalitate de gîndire : arhetipalul înseamnă India; originile, în filosofie, în lingvistică şi în poezie în India trebuie căutate, de aceea personajul său simbolic arhetipal – dacul – gîndeşte ca un filosof budhist. Arhaicul şi universalul erau pentru el, şi după el pentru mulţi alţii, sinonime. Dacă Eminescu se inspira profund dintr-o mentaliatate şi din texte citite în limba germană, preluîndu-le în operă, în generaţia a doua Coşbuc, cel mai important traducător de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi de la  începutul secolului XX, introduce în cultura română, tot prin intermediar german, primele texte  din cultura indiană. În 1897, Coşbuc publică Antologia sanscrită, o culegere de texte din înţelepciunea indiană,şi, în acelaşi volum, Sacontala de Kalidasa, repovestită în proză. (Prima traducere în versuri a Sakuntalei va apărea abia în 1964 : un indianist, Eugen Papiniu, a  făcut traducerea literală din sanscrită, şi un scriitor profesionist, Eusebiu Camilar, a transpus-o în versuri.) Traducerile lui Coşbuc, pe care Voiculescu le va citi la vîrsta adolescenţei atot absorbante, au avut asupra acestuia o influenţă covîrşitoare, ce se va face simţită pînă la sfîrşitul vieţii. Se adaugă  admiraţia nezăgăzuită pentru Eminescu, însoţită de încercarea de a reconstitui universul cultural al aceluia. Din surse multiple, India începea să-l cuprindă în atmosfera ei pe tînărul Voiculescu. Cînd, scriiitor matur, va face din arhetipalul manifestat  în forme moderne una din principalele  lui teme literare, India va oferi arhetipul.Şi tot el va  fi veriga de legătură cu generaţiile următoare: între războaie, mai tînărul, dar apropiatul său prieten Mircea Eliade, va face experienţa cunoaşterii directe a Indiei, iar  în 1956, singurul român care a plecat la studii în India, Andrei Scrima, era fiinţa cea mai apropiată sufleteşte lui Voiculescu. 
   Înainte  însă de a schiţa similitudinile culturale  dintre opera lui Voiculescu şi spiritualitatea indiană, o atenţie cu totul specială ar  merita similitudinile dintre atitudinile de viaţă de care  s-a simţit atras şi pe care le-a urmat constant Voiculescu şi învăţăturile filosofiei indiene. Pentru că, înainte de a oferi un termen de referinţă culturală, India i-a oferit doctorului Voiculescu  o modalitate de a trăi în mijlocul lumii moderne după principii  atemporale.  Nu ştiu dacă a cunoscut cuvintele cu care  Radhakrishnan îşi deschidea antologia de filosofie indiană, A Source Book in India Philosophy,  dar cu siguranţă le-a aplicat înainte de a le citi :  „În India, filosofia este pentru viaţă; adevărul trebuie trăit. Scopul indianului nu este doar de a cunoaşte realitatea ultimă, ci de a o realiza şi de a deveni tot una cu ea.”
   Ar trebui să spunem din primul moment că viitorul doctor, din prima copilărie, a dovedit înzestrări mai neobişnuite, pe care le-a perfecţionat prin exerciţiu de-a lungul întregii vieţi. Copilul Voiculescu avea o capacitate emoţională şi o putere vizionară ieşite din comun. Şi-a îndreptat puterea de comunicare spirituală spre cîmpul spiritual în care trăia firesc, acela al religiei. Mai tîrziu, cînd  îşi va perfecţiona puterea de intercomunicare spirituală, va evolua spre un misticism am putea spune fără  religie, situat dincolo de orice ritual şi de orice dogmă.  Se pot face apropieri între atitudinile existenţiale ale doctorului şi  preceptele creştine sau ale altor religii. În fond însă, el îşi alcătuise un cod moral şi spiritual propriu, în care se amalgamau principii diverse, păstrîndu-şi în acelaşi timp o libertate de gîndire care refuza orice subordonare dogmatică.
   După ce împlinise 60 de ani, doctorul a locuit într-o odaie în care ani de zile nu s-a făcut foc iarna. În plus, la un moment dat s-a spart şi un geam. Repede şi-a ţesut acolo plasa un păianjen . Familia a dorit să înlocuiască geamul, dar el a interzis cuiva să intervină, pentru a nu ucide păianjenul. Pînă cînd acesta n-a murit de moarte bună, nimeni nu s-a putut atinge de fereastră. Mai mult de o iarnă, doctorul a îndurat el frigul, pentru că nici o fiinţă vie nu trebuie vătămată sau ucisă de o altă fiinţă vie. Ahimsa jaina, virtutea indiană a renunţării la violenţă îl călăuzise toată viaţa. Nu a făcut rău  nimănui, nu şi-a admonestat duşmanii, a aplicat principiul nonviolenţei în toate tipurile de relaţii umane. Nonviolenţa nu înseamnă lipsă de fermitate. Bătrînul  Voiculescu a fost , în anii comunismului, singurul scriitor interbelic important care nu a colaborat niciodată, în nici un fel cu regimul. Propuneri i s-au făcut, şi de către oficiali şi de către unii prieteni transformaţi în agenţi de influenţă. Răspunsul lui era întotdeauna acelaşi : „Ce vreţi, dacă  mie îmi place să trăiesc aşa ?” „Aşa” însemna într-o sărăcie lucie, fără nici o plăcere a trupului, urmărit în permanenţă, pînă cînd a fost, la 74 de ani, arestat şi condamnat pentru complot împotriva ordinei de stat.  Complotul consta în trei poezii mistice, în care deplîngea prigonirea credinţei, şi în cîteva discuţii cu prietenii, în care se plînsese de lipsa libertăţii cuvîntului. Voiculescu şi-a acceptat martirajul şi n-a cedat. În închisoare fusese coleg de celulă, printre alţii, cu un hoţ violent. Acesta îi fura şi puţina pîine pe care o primea ca raţie. Revoltaţi, ceilalţi deţinuti au vrut  să-l pedepsească pe hoţ. „Lăsaţi-l, le-a spus doctorul, el are mai multă nevoie ca mine.”
   Toată viaţa şi-o trăise călăuzit de dorinţa de a face bine. Niciodată nu a păstrat ceva pentru sine,  a dăruit tot ce a avut, fie celor apropiaţi, fie celor în nevoie. Meseria de medic i-a prilejuit şi binefacerea, dar şi perfecţionarea înzestrării  naturale a comunicării  prin flux energetic. Doctorul Voiculescu nu a primit niciodată, în afară de salariu, nici un fel de plată pentru exercitarea actului medical.  Cînd a  tratat familia regală, Regina Maria i-a dăruit un ceas  pe care îşi gravase iscălitura. Nu l-a refuzat, dar nici nu l-a purtat niciodată. Celor sărmani le ducea el medicamente, dacă putea.
  Principiul său era că medicul trebuie să fie recunoscător pacientului, care îi dă prilejul să facă o faptă bună. Era aplicarea, într-un mediu cu totul neobişnuit cu o astfel de mentaliatate, a principiului budhist al recunoştinţei. Cînd l-a transformat în fapt de viaţă, după  ce şi-a luat licenţa în 1910, cu profesorul Thoma Ionescu, în mediul ţărănesc foarte sărac în care şi-a început cariera şi a lucrat  pînă în 1916, oamenii nu au vrut să-l creadă. În scrisorile  din acea perioadă către soţie îi povesteşte cît îi e de greu să-i obişnuiască pe ţărani cu ideea că pot veni la medic fără să-i dea ceva în plus.
    Doctorul Voiculescu a tratat întotdeauna organismul ca pe un întreg, în care fizicul este dependent de psihic. De cîte ori a putut, a tratat întîi psihicul. Dar a făcut şi mai mult, lucruri cu totul neobişnuite, care apropiau actul medical de actul magic. Avem mărturia cea mai credibilă, a unui alt mare medic şi mare orientalist, doctorul Constantin Daniel. ....
   Să nu uităm că doctorul Voiculescu îşi începuse cariera ca medic de ţară, în comune în care diagnosticul nu putea fi pus nici pe bază de analize, nici folosind aparatură medicală. Nu avea altă soluţie decît să-şi perfecţioneze înzestrarea naturală de a pătrunde în fluxul energetic  al celui din faţa lui. Tratamentul trebuia indicat pe loc, unor oameni care nu aveau aproape nici o posibilitate să-şi procure medicamente. Atunci doctorul s-a documentat şi s-a perfecţionat în folosirea medicaţiei tradiţionale, întemeiate mai ales pe plante.  Dar trebuie precizat că reţetele lui erau întotdeauna personalizate : cantitatea de plante, proporţiile în amestec erau întotdeauna adaptate unui anumit bolnav. Lucrarea Toate leacurile la îndemînă , care consemnează pentru prima dată la noi reţetarul tradiţional, a cunoscut un succes fără precedent şi 5 ediţii, publicate între 1935 -1947, s-au dovedit insuficiente.
Cred că putem spune că îndreptîndu-se spre practicile medicale arhaice, păstrate în memoria autohtonă, doctorul Voiculescu a regăsit universalitatea actului medical.
   În perioada 1944-1947, doctorul Voiculesu participă la întrunirile grupării teologice a Rugului Aprins, fără a fi unul din componenţii nucleului grupului. Gruparea reactualiza, pentru un laicat din ce în ce mai ameninţat de prigonirea crdinţei, trăirea tradiţională isihastă, centratată pe rostirea neîntreruptă a rugăciunii inimii şi a minţii. Doctorul Voiculescu a fost un practicant independent al rugăciunii, adică  şi-a dezvoltat singur capacităţile de concentrare energetică,  fără să apeleze la călăuzirea vreunui mai experimentat rugător.
   Isihasmul, ca şi filosofia indiană, insistă asupra experienţei spirituale trăite, fără de care orice cunoaştere teoretică devine inutilă.  Rugăciunea minţii şi a inimii este recomandabil să fie rostită în poziţie şezînd, cu privirea fixată în centrul energetic al organismului, în plexul solar,  pe linia mediană a corpului,  cu cîţiva centimetri deasupra ombilicului. Poziţia este foarte asemănătoare cu poziţia lotusului din practicile yoga. Cele 5 sau 7 cuvinte ale rugăciunii, „Iisuse Hristoase (fiul lui Dumnezeu), miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, se rostesc în doi timpi: inspiraţie (Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu) şi expiraţie (miluieşte-mă pe mine păcătosul). În această formulă concentrată, asemeni unei mantre, se realizează dimensiunea de slavă, de cerere şi de mărturisire a oricărei rugăciuni printr-un control foarte strict al respiraţiei. Pranayama se adaugă asanei lotusului. Scopul rugăciunii este trăirea lui Dumnezeu prin unificarea dimensiunii raţionale şi a celei spirituale , asemeni unificării chakrelor energetice ale fiinţei. Deşi diferite teleologic, practicile yoga şi rugăciunea minţii şi a inimii folosesc tehnici foarte asemănătoare de racordare a energiilor individuale unificate la fluxul energetic universal.

                                                                *
 
  Tematica literară este supusă şi ea principiului unităţii, efortul de unificare înglobînd trăirea şi expresia ei simbolic literară şi, la nivelul expresiei literare, unificarea surselor de inspiraţie. La vîrsta adolescenţei, cînd încă mai credea că va fi numai poet nu şimedic, Voiculescu  construieşte o  amplă  versificaţie epică, intitulată Indică (publicată pentru prima dată în  V.Voiculescu, Opera literară.Poezia, ediţie de Roxana Sorescu, Edit. Cartex 2000, Bucureşti, 2004), în care se împletesc armonios două viziuni aparent nelegate între ele: aceea din poemul Călin – file din poveste de Eminescu şi aceea din Sacontala, repovestită epic de Coşbuc. Legătura celor două opere le-a scăpat pînă astăzi  comentatorilor literari, dar nu şi spiritului tînărului poet: unirea dintre Zburător şi prinţesa închisă în castel ca într-o sihăstrie este similară nunţii secrete dintre regele Dusyanta şi fiica adoptivă a brahmanului Kanva, iar  oficializarea legăturii, echivalentă cu redobîndirea memoriei, o face tatăl cînd îşi întîlneşte fiul în care se recunoaşte. Tînărul Voiculescu  imaginează o acţiune complementară Sacontalei sanscrite : regele rătăcitor prin codru o va cere în căsătorie de la tatăl ei adoptiv, brahmanul, pe frumoasa fată cu care se întîlnise înainte. Acesta va face o călătorie în  lumea zeilor înainte de a lua o hotărîre şi va imagina el însuşi o probă pe care aspirantul  ar trebui s-o treacă (parte pe care poetul în devenire nu a mai scris-o). Atenţia lui Voiculescu nu se focalizează asupra iubirii celor doi tineri, ca în drama sanscrită şi ca în poemul eminescian, ci asupra bătrînului brahman şi a durerii acestuia de a se despărţi de fiinţa cea  mai dragă, lumina vieţii sale. Poetul nu avusese încă nici un contact cu isihasmul, dar asupra sa atracţia cea mai puternică o exercită  figura ascetului mistic, a brahmanului şi a sihastrului, ca şi problemele de conştiinţă ale acestuia.
   În epoca de bătrîneţe, boală şi singurătate în care îşi concepe toată opera  în proză, o unică  temă avea să subîntindă scrieri aparent de o mare diversitate tematică : comunicarea între toate formele viului, posibilitatea de a realiza o unitate a energiei vitale dincolo de limitele individualului, dincolo de limitele speciei, dincolo de limitele timpului.  Marea problemă a dezmărginirii multiplului, a abolirii individuaţiei în unitatea unicului, care este şi marea problemă a gîndirii filosofice indiene, găseşte prin Voiculescu exemple alegorice în aparenţă foarte accesibile oricui. Am încercat să arăt în ediţia prozei lui Voiculescu felul în care toate scrierile sale se pot organiza ierarhic, pe şapte trepte, în funcţie de unificarea energiilor în procesul comunicării. Pe treapta cea mai de jos se află omul modern , cu filosofie de tip existenţialist, care încearcă să răspundă la întrebarea: Ce fac ceilalţi din mine? Cum sînt şi cum apar în ochii celor care mă înconjoară?  (Proba, Farsa, Taina gorunului, Behaviorism, dar mai ales Capul de zimbru). Urmează confruntarea omului modern cu lumea arhetipală şi comportamentul în registru dublu, contemporan şi arhaic, în ordine crescătoare a posibilităţilor de a vedea în evenimentul prezent actualizarea unui arhetip (Lacul rău, Sakuntala, Iubire magică, Ultimul berivoi, Viscolul, Lipitoarea). Pe treapta a treia se situează comunicare omului cu celelalte fiinţe, îndeosebi animale. Acum apare transferul energetic între regnuri şi începe anularea opoziţiei foarte active în lumea umană modernă dintre eu şi el (Ciobănilă, Şarpele Aliodor, Alcyon sau Diavolul alb, Sezon mort, Vaca blestemată, Lostriţa, În mijlocul lupilor, Pescarul Amin). Pe treapta a patra se încearcă răspuns la o întrebare : Există vreun raport între  determinarea instinctuală şi istorică a comportamentului şi semnificaţia lui transcendentă? Acum apar ispitele şi păcatele. Eul se simte în prezenţa  unui El, din ce în ce mai pătruns de El. (Chef la mînăstire, Ispitele părintelui Evtichie, Schitul de ceară). În etapa următoare omul este situat în raportul cu transcendentul organizat ritualic, într-o religie. Acum apare ceea ce va deveni marele motiv tragic al întregii opere a lui Voiculescu : eşecul miracolului.Omul ajunge pînă în pragul minunii, dar nu poate pătrunde în spaţiul minunii. (Moarte amînată, Perna de puf, Sacul cu cartofi, Ciorbă de bolovan). Treapta a şasea e consacrată miracolelor, în care  diferenţa dintre individual şi universal începe să dispară. (Lupta cu îngerul, Bunavestire, Mîntuirea smochinului). Treapta din urmă aduce fiinţa umană  aflată în căutarea luminii reale şi a luminii simbolice pînă la întrezărirea  strălucirii, pe care o pierde (Zahei Orbul). Treapta a opta, a schimbării la faţă în lumină, în opera lui Voiculescu nu există.
Să-ţi spun: "bine te-am găsit aşa, de la distanţă"...  Am stat aproape izolată, în colţul meu cât un etaj,  nici la telefon nu am vorbit, am citit mult şi am mai scris te miri ce, am stat la soare şi m-am plimbat mult, mult, am luptat să mă descifrez, am stat de vorbă cu Fiinţa mea Vie, Născută Vie, cu indescifrabilul din mine, nu ştiam dacă cineva vreodată îmi va răsplăti mărturisirea. Numele meu nu poate fi nici sus, nici jos, nici la mijloc, el nu poate fi decât singular, special, aşa îmi socotesc eu locul meu suveran... Poate,  de aceea, nu prea m-am făcut vizibilă niciunde, nici în presă, radio, tv. etc... Aşa trăiesc în dreptatea mea, nu voi lăsa tristeţea trecutului şi frica faţă de viitor să-mi distrugă sau să-mi ruineze fericirea prezentului. I've found the key to happiness. Stay away from assholes. The moment you start acting like life is a blessing, it starts feeeling like one. I think my favorite feeling is laughing with someone and realizing half way through how much I enjoy them and their presence...(Sunt departe, nu sunt mare lucru   cu engleza mea, mai bine pe cea din aviaţie,  mai ales că pe unde am colindat, nici vorbă să scoţi două vorbe, ce te faci cu francofonii?) Cred că unii mă consideră un soi de neştiutoare... Ei se cred magicieni ai banului..  Mâncăm salade de tomates, nu pâine cu unt, ci tartines şi-nainte bouilli, brule, farci, fume şi cu vinuri excelente. Le-aş spune să.ncerce să aibe puţin respect faţă de ei înşişi. Oamenii simt nevoia să să se împăuneze, sunt morţi dacă nu spun lucruri frumoase despre ei, deşi aceste lucruri trebuiesc spuse.. dar nu aşa.. Ca  unul care ar avea o doză de nobleţe chiar când era nebun. Rostea cuvântul "reiluminare" şi acest cuvânt rostit  de acest inidivid gata să săvârşească un omor, te speria chiar şi când se gândea la Cleopatra:" Simt în mine doruri nemuritoare". Există aşa indivizi care cad în stările în care trebuia să cadă un poet; de înaltă visare, străpunse de tirul publicităţii. Transele nu alcătuiau o platoşă, nici pe mine nu mă acopereau în întregime. Voiam să simt gustul vieţii aspre al realităţîţii imediate. Cine să-mi ia banii prin gândirea şi truda creierului meu? Mă situam prima printre primii în ceea ce priveşte mărinimia; îmi petreceam anii în zonele superioare ale înaltei conştienţe... adică rămâneam inocentă, inconştientă de orice rău în mine însămi. Atunci mă transferam în zonele înaltei conştienţe, deci în chip raţional, văzând răul la alţii şi binele din mine. Oamenii în continuare mă ruinează, de câte ori mă frământam din cauza banilor daţi cu împrumut, simţeam că-mi pierd echilibrul, aveam o senzaţie de apăsare în piept şi de lipsă de oxigen, Mă gândeam să-mi cumpăr un tub de oxigen, în casă, să-l ţin ascuns sub pat sau să-mi deschid un cont secret la o bancă  ellveţiană. Dar cât de mari erau marile plictisuri ale epocii moderne? Cine va publica ceva despre plictiseală? Şi acum ce pot face? Spuneţi-mi! Ca un marinar gata să cadă de pe catarg. Cum aş putea să ies din junglă? Sunt oameni care se împrietenesc cu toată lumea. Voiam să fiu un om exclusiv al lumii de azi, aşadar uitasem în mod acceptabil, trecutul. Ţineam minte doar ce era esenţial. Fără memorie existenţa îţi.este mutilată, din punct de vedere metafizic e ştirbită! Cum să fac jurământ pe sărăcia altora şi să renunţ la tot? În stil italo-mozartian: "Tutto, tuttogia si sa". Regula purităţii ereditare acţiona la mine foarte strict. Şi astfel, pentru respect pentru adevărata suferinţă îmi vine să rămân închistată în carapacea mea,. Mă bucur de ceillaţi datorită bunurilor mele lumeşti. Sufletul meu este limitat la un număr fix de iubiri! Nu rămân într-o baltă de pierzanie.De aceea am încercat să învăţ, mai ales, după ce ne tragem  sufletul că am alergat de NOI ca să ne-ntâlnim cu NOi şi Doamne, ce minune este viaţa!

Să ştii că mulţi citesc blogul tău, unii de la alţii, din mânâ în mănă şi de câte ori m-au găsit acolo îmi transmit că se bucură mult şi-mi spun cuvinte f. apreciative, sper să fie şi sincere...
Acum m-am întins atâta, ca o zi de post, te-am plictisit şi obosit, sper să nu mai greşesc aşa mult..


ADELINA  PATRCHIADRIAN  BOTEZ

...Va multumesc mult, pentru imaginile din diafilmul "POETII LA COLOCVIU"! REspect si salutare calduroasa, TUTUROR!

...Multa, multa sanatate!
Doamne,-ajuta-ne, ocroteste-ne si ne calauzeste, inspre Sfanta Lumina Ta!

Cu, mereu, aceeasi admirativa pretuire si calda prietenie, fratie intru Duh,
Adrian Botez
Mulțumiri pân-la Dumnezeu! Mare bucurie am primit
în această dimineață de la Domnia Voastră.
   În primul rând cu acea traducere în engleză a poeziei mele
Nocturnus, pe care am s-o reproduc pe blogul meu
”POEZIA”. Publicarea recentă a poeziei Portarii Europei,
mi-a umplut de bucurie acel pahar/Graal al inimii, fapt
pentru care VĂ mulțumesc din suflet și conștiință,
curată și miorițeană!
   Frumoase sunt versurile Dumneavoastră despre
Waltzing Matilda, și apropierea celestial-istorică de
Miorița românească. Vreau să VĂ destăinui, cum eu atunci
când în  strădania mea de autodidact prin curiozitate, vorba
lui Ben, am cunoscut acest cântec australian, un oarecare
simtământ psihic m-a făcut să tresar cu fior gândindu-mă la Miorița
noastră românească! Adică, chiar așa? Să fie acest fluviu spiritual
legat, și, în spirit curgând prin toate Neamurile create
de Dumnezeu? Cu siguranță că primul Om de Dumnezeu a fost creat!
Am devenit și mai curios în strădania mea autodidactică, mai mult în
 Limba maternă fiindcă în cea engleză mă mișcam mai încet. Fiindcă un
 emigant ca mine,(și ca mulți alții) de dinainte de ”reveluția” din 98, nu
apucarăm, muncitori în trei schimburi fiind, a învăța că la apă i se zice
 ”water”. Dar știam rostul muncii, știind tot de la comuniști că nimeni nu
 te primește ca să te plimbi pe străzi, ci ca să fii bun de muncă!
 Și bine am făcut!
  Ca să închei, Domnule George Anca VĂ mulțumesc din suflet și
conștiință pentru respectul Domniei Voastre acordat nouă Românilor
Australieni!
    Ioan Miclău-Gepianul
    2018


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu