miercuri, 28 ianuarie 2015

Colocviile de Marți - Revelațiile Memoriei


Tema: Revelațiile Memoriei

Am început anul sub semnul lui Mihai Eminescu, la 165 de ani de la naștere. Ne așteaptă centenare și multi centenare: Helvetius 300 n (26 feb), Bismarck 200 n (1 apr), Gică Petrescu 100 n (2 apr),
Anthony Quinn 100 n (21apr), A. Scriabin 100 m (27apr), Orson Welles 100 n (6 mai),Puccini 200 m (25 mai), Saul Bellow 100 n (19 iun), Jan Hus 600 m (6 iul), Gellu Naum 100 n (1 aug), Ingrid Bergman 100 n (29 aug), Louis XIV 300 m (1 sep), Remy de Gourmont 100 m (27 sep), Condillac 300 n (30 sep), Gheorghe Turturică 100 n (7 oct), Malebranche 300 m (13 oct), Arthur Miller 100 n (17 oct), Roland Barthes 100 n (12 noe), J. N. Potocki 200 n (2 dec), Ada Lovelace 200 n (10 dec), Vintilă Horia 100 n  (18 dec), Edith Piaf 100 n (19). Vom aniversa/comemora: George Călinescu 50 m (12 mar), Nicolae Filimon 150 m (19 mar), Dante 750 n (3 mai), Constantin Stere, 150 n (1 iun), Nae Ionescu  125 n (4/16 iun), Vincent Van Gogh 125 m (29 iul), Ferdinand I 150 n (12/24 aug), Alessandro Tassoni 450 n (28 sep).
Moderator: Dr. George Anca

 


Intervenții:
Ion Pătrașcu: Cu Mihai Eminescu în China
Bianca Michi-Nema: Inger si demon - Eminescu si Jim Morrison
Corneliu Zeana: Eminescu în aromânește
George Anca: Istroromânii și Berberii
Puși Dinulescu: Memoriile unei piese nescrise
Sorana Gorjan: Constantin Brâncuși și colecționarii americani
Constantin Poenaru: Vasile Voiculescu publicist
Mircea Coloșenco: Nicolae Labiș inedit
Nicolae Drăgulănescu: Dimitrie Drăgulănescu și documentarea științifică
Maria Toader: Din Istoria Bibliotecii Pedagogice Naționale
Viorel Speteanu: Podul Înalt 540
Lansări:
Valentin Fușcan: Albionul în căutare de aliați 1914-1916, Ed. Militară, 2014. Prezintă Nestor Ignat
Marinela Preoteasa: Ultimul zbor, Ed. CuArt, Slatina, 2014. Prezintă Ion Andreiță
Antologia CuArt, 2013, poezie, 32 autori din țară și Diaspora, Editura CuArt.
Buletin de Istoria Presei, 10-12 2014
Emil Bratu: Univers istroromân – un album etnologic


marți, 27 ianuarie 2015

JANTAR MANTAR 17x17x17George AncaJANTAR MANTAR 17x17x17ci ti rea
 
acrostihurile orizontalizate se vor regăsi pe
verticaă în poemele subsecvente 17x17x17
silabe versuri haikuburi
citirea și numai s-ar contopi pardosul zidarilor
dacă mă liberez zend chiorăiala mațelor de sete
măsor spre șaptespre zece aure zorile zozile
valize din cea da indiană partenza Romania
de nu se va opune chemarea ori soarta hai ku bu lui
hai ku de hai ku buri alt fel joc de șah plus nul aur în cub club
mă desfac aripi de-andoasele cu efectul fluturelui
mai apoi m-oi încontra neantului îndrăgostit lulea
deșert palmieri din plastic dezamăgirea vieții noastre
îmi împiedic vânatul să mă vâneze ca în replică
voi încheia în haikuburi ceea ce sucub nu fusese
dacă e prea devreme de nedezlipit corneea de vis
mira pășită nenaționalizată pe după ruși
ce începusem de dimineață nu spun nimănui secret
voi scrie formatului de a nu te fi italianit
haikub a ne petrece bună voia metru mandakranta
din trei solarități arcul m-o săgeta Rama rotonda
cimbru

ci_mbru împrumutând regelui suedez de-l adusese
ti_hărie pușcăria Tihar Phulan Devi ucisă
rea_cția întoarsei entorse la mai înfrigurare
și noi creanței pe scăzământ ceasornic scot în gară ring
nu_triile lui Ladea în gara din Glasgow Ecuador
mai dau cartier creștem până ne scapără călcâiele
sar_azin masonilor împrumutător al turnirului
con ci a chema cu ale mării albine albul balului
top_tan concrescut corn african lipit pe timbre sudice
pi_ctură cu tinctură pe pielea maratonistului dus
par_titură gâtul păsării nevăzute de maimuțe
do_dii oricând haikub kuberic Fuji filmat taifunului
sul_tan absent haremului neîntrunit molimă dalbă
zi_cală de-o glastră cu pătratul neînflorind pătrate
da_mbla cleștarul străpungându-se undei ozon Ozana
ri_sc horbota horei de licurici himalaieni Romulus
lor eu peceneg arian celt din fundul hinduismului


dania

da_nia scade nu ți-o da pumnul pe umăr băiețește
că_mătarul te apreciază finalmente seului
mă_duva cancerului aniversară macabritate
li_nia ascunderii nicio sănătate târziilor
be_nignitatea altui început de sfidare reală
rezistență de împrumut evlavios poruncit leagăn
zend avesta la rând pe literele lui Hamurabi lavră
chi_ostro ghioagă fiori fiorentini ne înțlegem coada
ră_mas mai bun neplecându-te plecării în India-ne
ia_sca nepăscută iarba noastră nici de piatră
la_rra diagonală șașie orizontală tala
ma_sca sacului de furat stârvul regimului ambiguu
țe_vărie vărărie nemaipreferințe mamelor
lor ca Lawrence ne completasem fiii cu îndrăgostiții
de_stra mai degrabă oricum viața ni se combină
se ara conubiu zarzărul nealb căruntă amnezie
te_andros ardhanarishwara eu și cu tine amândoi


măcăne

mă_căne pidosnicia domestică paleostanța
sor_b instanța pierderii în nerecunoașterea creșterii
spre presă bal cismar în curți pe câmp zi însorită pleacă
șap_ca mustață acum doi ani în Iraq cu nevastă-sa
tesp_res vizavi pe Orzari cu valetul deschizând poarta
re_gală afabilă palațialitate și copil
ze_n ori vorba cu amfitrionul cismarul vrea natură
ce_r rousseauist pe filosofie că și preoții chit
a_raldică ospitalieră palațialitate
u_rare tacită de bun-venit quasi-uraniană
re_spingere inimaginabilă de-o vecinătate
zo_na și fetei și mamei sesizându-le-o nu știurăți
ri_tm holywoodic viță peste masă cu struguri naturali
le-murul îmi șoptește fur din spate trei boabe mari sâmburi
zo_har zobian nici islam nici Cristos nici măcar comunism
zi_d pe chelia sosiei avocatului poporului
le_andru pe străzi intimitate putifariană Iosif


vaca

va_ca păscându-ne înconjurul dintr-un corb într-un haikub
li_căr într-o capitală de țară natală valizelor
ze_ro încăpător de infinitate o cobză bozul
din_te Parisul aniversării azi personal mamele
cea ce Medeea povestea necunoștinței de paradox
da_r firav de sine conci fără sunet de o tremurare
in_vers ceea ce altei existențe chiar octogenară
di_amant peduncular în inelul lui Saturn pe coturn
a_rtha armatului inanalizabilă delicateței
nă_clăit concediu de generali și colonei indieni
par_că șeful ți se prevalase finlandez american
ten-ta tentației atente când li s-o face de lume
za_rca pusă la scris în avion memoriu gondolfier
Ro_ma de la Florența ori direct voluntariatului
ma_rmoră siderată oniric pe sete despărțirii
ni_meni cantautorul plictisindu-l tăcere de aur
a_mar canar animal canal încurate cămilele


derma

de_rma lui Mihai Theodor filosofie nemuririi
nu_mit Gonsalves nici rasele în teacă de ikebana
se_va strugurilor nemaiartificiali din palmieri
va_ra contesă pe servagiu cine să mai stăpânească
o_ra chineză minutul american secunda hindu
pu_ma sumară de-o junglă tot africană în rană
ne_pal opal ce dedicat sculptor catrință semănându-te
che_nar pioasei excrescențe a nu mai opera genunchi
ma_ur de-o seamă mamei urii Medeei nenăscându-ne
rea_zem de specie scăpătând pilulă avortată pont
ori_gami în etimologie organ original
soar_be coropișnița oul de primăvară a cânta
ta_ur la jug în fotografie stricată de eunuc
hai_mana mănoasă numindu-mă hayvadana acasă
Ku_bera săsăcind în aurul de pe ultimul ton
bu_buruz procreativ indicativ zbura te-o mărita
lui rea ei eirea lui pronominalitate hindu


haina

hai_na mâncată a soacră renumăr porție fetelor
ku klux klan de-a muzica familiilor fără nisipuri
de_ns nevrotic stomacul cu cancerul ibi postludeu
hai tăiată până nici cancerul că mai rămăsese
ku_ravas de bătrâni de ei mă întorc la boală lungă
buri în corn pe accidente și mai tragic condimentate
alt cui făcut și norii pe cine petrecem de e ființă
fel în vast petal controversa picăturilor de țiței
joc pe a sângelul caravană aură boreală
de_dalic dacic veston a dezbrăca otrăvire visul
șah incinerat pe umiditate în cântec de cioară
plus puls impuls hora maimuțelor cuibul gata să zboare
urs curs recurs la curtea supremă agoniei o chică
nul aur centaur în gelozie piramidei odă
în_tru caracatița rară până aseară poimâine
cub cobor carburant barbarizeze cremă cremaționez
club ulb sucub bolborositoare bursă


măr

mă_r păr mango tamango de n-ai mai slăbi tuberculoză
des_ime delăsată dionisienelor urare
fac_tum tăiate orații apolloniene Zalmoxis
a_rta Cișmigiului politehnica India racul
ripi_nol nu ți-am găsit protecția terorizându-ne
de-an_iversarea pedagogului filosofilor tehno
doa_ră conversia pe zece milioane șomerilor
se_cară nu secure ciroză nu diabet pe când sec
le gură leg gura păcătosului peste bot papă tot
cu_bicul niciun bic în cub cu Noe hai cu mine haiku
e_lf tolkeinian nelipsit din nicio poză de elefant
fec_undă undă iucundă secundă spațio-timpului
tul_si hindus cruce creștină în curtea casei de castă
flu_iditatea fulminanței pe o paralizie viu
tu_b dinozaurul excrescență ființa cantilenă
re_st arest ce-mi tulbur de-o cânepă și ultima partidă
lui pui ei mei ciugulească trei contrinuabili puradei


maica

mai_ca oricând amurgul renăscându-l nouă priveghere
a_rca noirii nemainoești nici cu Manu vorbim luni yoga
poi_ene recente secerate de secetă uitarea secată
m_oira mioara chiar Arghir neîndrăgostit nu-n dodii
în alt renunțător adăpare urecheată bâldâbâc
cont_ino parpaghen raidu curgând dosare țigănește
ra_bd bulevard cuminec morți ce-mi mai povestește gheena
ne_am pe diftongizare sării săptămâna lui Sergiu mort
an_unț de naștere mâine la cei cincizeci și nouă de ani
tu_scany e Toscana tu ai scana o poză cu mine
lui și monitorul preamintindu-mă expoziție
înd_reptare de titluri bibliotecii județene Vâlcea
ră_mân român că n-ar mai fi voie nici așa teleiraq
gos_pel câte americanizări la negru iude-crist
tit_an of course pe ecran mendelevian genomanie
lu_ntre nemțească auzul de fiară ne desființară
lea Marița vacile cine-i paște paștele florile


dentiția
de_ntiția dunelor munților să ne rumege vaca
șert șart recunoașterea alergătorilor din paradis
pa_lid un amor de-o constituție hermafroditică
mi_ma netuberculoasă pe zâmbetul cu al vecinei
eri erai latineai înnodare pe-o parte bonaparte
din_adins atins întins în tunica tunisianului
plas de sanie războiul a mai trecut șenil
tic peltic mai dă-ne ceva noaptea amândorura frate-meu
de_mos de moși zemoși ghemoși pre demonstrația moaștelor
za_dar altădată zadă razadă altădată zadar
mă_rar vezi corvezi te pui cu cin te-ncurci așa ne trebuie
gi_nere securiști senatori în camarantină la start
rea_cția hiat Hyatt cum ai preda aefonetică
vie_nez haitei venete vinete musacaua mască
ții_toare cuvântătoare sintactic grisipitoare
naost_ra fereastra arthashatra cine când unde ți-a dat-o
re_presiune aproape elegantă prin comparație pe loc pe loc îmi

îmi imaginez imigrația foamei în măruntaie
îm_preună fără adormire jocului de șahinșah
piele colorată peste sânge ultimatul soarele
dic_teu de-o unică rasă până la cap sinucigașă
vâ_nt cuvânt pranayama om kar cascadă
na_ra scrisorii ne respiră dinainte scrisă nouă
tri_nic clopot conch de scoică doi că doică ba trei că troică
să_răriu solnițiu salt-cellar instinctul morbidității
mă_gărită amintirea singurei aventuri la furat
vânăt carnasier bătut de vânt într-un cuvând de nespus
ne_rv apăsat depresia mai las-o lasoul laș săpași
ze_iță crăiță criță pestriță Lilit litografa
ca_mera miracolului introdus filosoficește
în_tru m-ai înțeles în vitrină la Eminescu ce vrei
re_tevei recunoscutei librărese tușul mătușul
pli_ant folder ne-om dicționariza și toate cele est
că_mila palmieri păscând cocoașele iluziilor


voile

voi_le nevoile berevoile nevoiește-le
în_că brâncă poruncă mă mănâncă telefonia
che_mare nejucată octogenar franciscani din Roman
ia_sca amnarul cariere împecinginându-se ars
înainte înapoi cât să repetăm moaca mutului
hai să trăiești hai cu tata hai că nu murim nu trăim ku
ku_maon pahari vedere într-o referință pete
bu_rire aburire amestecându-ne estetica
ce_ață cetatea aței și acului mai coase-ne soartă
lo_pata patimii el pătimitul petei romantice
ce_r bice jocul în cerbicia autosomnolenței
su_pra bici bus adormitor ce-mi vizionasei bătrânii
nu_n consoane sacre de cine pleci renaștere te paște
fu_m concrescut aprinderilor de creieri întâmplătoare
se_te se teme de testemelul Vasilicăi Tastaman
se_re eretice înflorească ne ereți petrecăreți


damigeana

da_migeana tulbure de astă-toamnă până-n India
că nu indienii bașca americanii huhurezii
e de necitit vechi part-time nu mai e presă caloria
prea predator grupat ireneic deșteptăciunii bombă
de_vla climatizată antum delirului paravane
vre_j haina aerului deșertic arbore de tămâie
me_reu pe Mehrauli ori templu jain apoi indirist
de cădere fulguită fractalic în Tomis Medeea
ne_buloasa caznei canalizată biochimic album
dez_membrare cu datul datei neutralizat pe zi
lirica replicilor decarice karma cărăriei
pi_tar pitic pituitara incomensurând avatar
cor_poralitatea personalismului îmblânzind leul
ne_vasta mai bună slăbise îngrașă-te imediat
a_man amin alah vahah conclav de-a valma valmikin
de_cembrie de neîntâmplat consecință consecvență
vis_are conotată cantată pe acrostih hai cucu


milady

mi_lady commonwealth pe răbojul tropicului patriot
ra_sa cnversă din paradis alungată și înapoi
pă_lăria nepurtată reconstituit pălărier
și_ndrila ne-o luneca ploaie neantului matricial
tă_mâia tăului tăinuit aleluia taina
ne_hărțuită conivență pe bucurie disparent
na_maste nama nume comarnic harnic
ți_par în gigă toți peștii înconjurându-l amețitor
o pasăre pe ram Ram Ram în geam aș deschide soarelui
na_va ne va evapora cu mările smulse taifune
li_ber hiper cu cine să discuți haikub de război doi boi
za cu za cușcă împușcă dinamita grohotișului
tă_cere moartea n-o întreba de sănătate rusește
pe_tarda retardată în capul meu dintotdeauna azi
du_duiam hindus pe-un palmier dvi tri chatur vedi vidi
pă_r smuls magnific timpului tras pe roata morilor de vânt
ruși am invocat nu la proces instanța te poate vinde


ce

ce închingare extravertibilă ce prietenie
în postumitate fiu-său rămas fără tată german
ce_p în pacostea repopulării satelor șase moldove
pu_tere până la unsprezece săsoaice rădăcină
sem_nal numai semn semen consemnului nemurind deodată
de a încheia Yan râsul visului tău celt doi pe ecran
di_mândarea părintească un story cu un erou rouă
mi_re Marco pentru ce viză a se mai bate-n Rovine
nea_m neamț înconjur alb pe o flexiune inclusivă
ță_ran de integramă în haikub antigenealogic
nu te-o îmbrățișa cititul în profunzimea plumbului
spun Braille identificându-mă cu buricul degetului
ni_setru vezi țiparul cu cap tăiat pe a nemuririi
mă_lai tot acolo casa părintească ne-ar mai crește mal
nui_t en francais drace pricomigdalele pricolicilor
sec_tar secretar de paraclis scufundar hindus nambardar
ret_ragere comandă patrusprezece șaptesprezece


voi aștepta

voi aștepta cu pătratele negre de șah copilăresc
scri_soare nor aprilie nemaitropical măselelor
e măgarul răchiților de acum până de Florii
for you Lawrence in Florence din Berceni într-o măselariță
ma_ma ne-o vizita napolitana hrănindu-l pe Dante
tu n-ai chilim chelit cu mine tunde tundrele imunde
lui nu-i concavizează oroarea nicio cracă petardei
ne are ostatici preparatorului predestinat
a mă ține precum cu Ashok silențiozităților
nu te ferești din calea indo_italo-românilor romi
te lași vorbită idioției preferențiale home
fi-rențe trențe fie-ta reverențe inverse cadențe
i_am clan aglutinat etrusc și niciun aryan fobios
ta_cla margaretiană incipit instigaționul
li_la culoare văduvei asasinatului Lie Lala
an convex ne ducă nucă nici frunză verde încă tropic
it_alic praștia pe coate cataractelor bahtice


haită

hai_tă contaminată milimetric sep ten tri o nal
kub cub cu cu ne flu ie răm liniște-n Po ciova liș te
a por ții noi vi ți ca vie țu in du-ne ne vi ți ca să
ne cla mo rea ză alarma ba de lui din Al lah ha bad
pet_ar da Di wa li Ali da Va li zre lin du-ne
re_ac ți e pro cras ti na tă law ren cian Cris ti no ta tă
ce mai vi ne Gi gel de la big să ne sfătuim sosire
bu_ra si la be lor o ri zon ta li za te suflării kub
nă_lu ca a bo na men tu lui la Vatra din Târgu-Mureș
voluntară în Florența mea târziu de seară
ian_tra mantra de-un căpitan Arthashastra securitate
met_an două mii cu nevasta-n Iraq mai acum în Tunis
ru_dar de Stupărei și nu-ți covârșeai văduvia zâmbră
man_tra yantra tot o securitate lui Kamanita
da_rvar de la roman singurătate Tomi
kran_iu de-a doua toți toate perversiunea voastră sadică
ta_ta mama ci mai târziu în represiune de sine


dinar

din_ar împușcat copilului pat numai generalului
trei miei viței mânji o mănăstire cadrilul promulelor
so_reața cangur de Florii învârtecuș totalizator
la_ur congruu Prayag Allahabad brad valah Ahmedabad
ri_turi ștampilate sub fiece haikub palermitanei
tăți tăte în Agrigento ori pe tren in giro Etna na
ar_d cran arminden puruș mi-s coriandru Anaximandru
cul_eg semințele veninului neînfățișărilor
m-o_mi mămi ca mumii sadagure de tine Vasile
să_sesc dublu svastic benevolenței sacroconstructului
ge_me patogene Ene pe la gene prune agene
ta_ur vezi otrava bourului în coridă tăișul
Ra rana capete fixe calamburului generații
ma_ur de-un război întors coif duna du Dunăre Jamuna
ro_ur crant mandakcrant vagrant amarant Rembcadabrant
ton sila samodiva cancer dancer tangoul de demult
da goni zeii piezii yama yamuna du-ne dune