joi, 8 martie 2018

OVERVIEW

OVERVIEW


Puși Dinulescu – Gib Mihăescu – Max Blecher – Justin Popovici – Jean-Yvess Conrad

PUȘI  DINULESCU

Proliferare

Vă mai aduceţi aminte şmecheria de la ultimul congres al PCR-ului?
Cui nu-şi aduce aminte sau cui nu ştie, am să-i amintesc sau am să-i povestesc eu. S-a luat atunci hotărârea ca alegerea secretarului general al partidului, adică a lui Ceauşescu, să se facă încă din organizaţiile de bază, în aşa fel încât, chipurile, fiecare membreu de partid să-şi voteze direct secretarul său general!
Astfel o surpriză nasoală ca cea cu Pârvulescu se evita încă din start, mai ales că un congres desfăşurat în plin proces de dezmembrare a lagărului comunist putea fi cu atât mai periculos şi-n plus scopul lui era tocmai strângerea rândurilor , în condiţiile în care un vânt capitalist devastator zguduia Europa...
Rezultatul se ştie care-a fost, că au mai târâit-o ei câteva săptămâni şi a venit judecata de la Târgovişte...
Acum nici domnul Dragnea cu PSD-ul său n-a vrut să se expună în mod inutil şi să lase delegaţii la congres să voteze cum le-o tăia capul, ci i-a silit să vină cu votul deja dat de-acasă, din judeţ. Astfel ca orice surpriză să fie preîntâmpinată din vreme. Şi-n plus, nu mai e azi un pericol aşa de mare ca ăla de-atunci, de la Târgovişte. Acum nu se riscă decât nişte prăpădiţi de anişori, daţi de o justiţie aflată în plin proces de domesticire. Mă rog, totuşi, cu anume cuiburi de rezistenţă, care nu se dau uşor lichidate...
Şi nu numai domnul Dragnea se foloseşte de mirabila idee a votului de acasă, de la organizaţia de bază...
Dar iată că pe lângă Ceauşescu şi Dragnea se mai iţeşte unul şi char cineva, care nici cu gândul n-ai gândi, mai ales că după câte ştiu eu, e chiar un membru al PNL-ului, dacă n-o fi şi el ALDE-ist, cu alde Tăriceanu... Sau liber-cugetător, mai ştii?
E vorba desigur de academicianul din Academia de azi, o formă fără fond, cel puţin în zona literaturii, când nu mai sunt acolo Sadoveanu şi Arghezi, Călinescu şi Vianu, Camil Petrescu şi Perpessicius, ca pe vremea mea...
Nicolae Manolescu, fiindcă de el e vorba, a mers toată viaţa lui din victorie în victorie, cocoţat întâi într-o rubrică de cronică literară la loc fix, săptămânală, fie ploaie, fie vânt, fie lumea la pământ, el având probabil legământ să reziste ca un sfânt...
Acum, în aprilie, scriitorii sunt chemaţi şi ei la vot şi din respect pentru comoditatea lor, Uniunea nu-i mai pune să bată drumurile până la Bucureşti şi le dă facilitatea nesperată de a vota de-acasă, mai ales că în secolul nostru sunt sigure drumurile. Nu mai este ca pe vremea diligenţelor, când urnele puteau fi manipulate de niscai hoţi de drumul mare...
Ceauşescu, Dragnea, Manolesc u... Iată cum marilre spirite se întâlnesc...
Puşi Dinulescu

Overview
La Femme chocolat by Gib I. Mihaescu


·      Vals vechi
Vals vechi mireasa moartă e-n voaluri prăfuite
Ghirlănzi de fete albe în rochii ca de spumă
Cu cavaleri de pică se-nvârt pe-aici cernite
Și răspândesc în aer un vag parfum de humă
Stă cimitiru-n lună, salcâmii domni de umbre
Ca invitați de seamă asistă și șoptesc
Prin tainice cavouri amanți cu inimi sumbre
Cu gesturi adormite iubiri mărturisesc.
Vals vechi perechi de ceară în aer se ridică
Și în salonul nopții amețitor dansează
Sunt lucruri prea normale în jurul meu, mi-e frică
Încet foșnește vântul și valsul delirează
E nunta celei care odinioară-n viață
La nunta ei cea vie muri în flori de sânge
Înfiorări de spectru tresar pe alba-i față
Când valsul lent se-nvârte, când valsul parcă plânge.

IUSTIN  POPOVICI

Patriarhul Miron Cristea, făuritor al Marii Uniri
Se împlinesc astăzi 79 de ani de la trecerea la Domnul a primului Patriarh al României, Miron Cristea, unul dintre făuritorii Marii Uniri. A militat pentru unitatea naţională a românilor, fiind prezent la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, când s-a înfăptuit visul de veacuri al poporului român, Unirea cea Mare. De asemenea, a făcut parte din delegaţia care a prezentat, la Bucureşti, regelui Ferdinand „Declaraţia de unire a Transilvaniei cu ţara-mumă”. În Anul Centenar se cuvine să îi cinstim pe cei care au luptat pentru realizarea acestui deziderat istoric al naţiunii române.
În ziua de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, pe câmpul lui Horea, viitorul Patriarh al României, Miron Cristea, Episcopul Caransebeşului de atunci, a rostit: „Nu putem şi nici nu avem lipsă să retezăm Carpaţii, căci ei sunt şi trebuie să rămână şi în viitor inima românismului, dar simţesc că astăzi, prin glasul unanim al mulţimii celei mari, vom deschide larg şi pentru totdeauna porţile Carpaţilor, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viaţă românească…” Astăzi suntem datori să ne aplecăm cu recunoştinţă asupra vieţii şi activităţii primului Patriarh al României, Miron ­Cristea.
A văzut lumina zilei la 18 iulie 1868, în Topliţa, judeţul Harghita, din binecredincioşii ţărani de frunte George şi Domniţa Cristea. La botez a primit numele de Ilie, fiind botezat chiar în ziua Sfântului Proroc Ilie (la două zile după naştere), când naş i-a fost un vestit cioban din Săliştea Sibiului, Ioan Herţa. După cum a rămas în tradiţie, acesta i-ar fi făcut finului urarea ce avea să se împlinească întocmai: „Să crească mare, să fie sănătos şi popă să se facă!”
Și-a început „cariera” vieţii după absolvirea înaltei şcoli teologice de la Sibiu, ca învăţător şi director la Şcoala primară din Orăştie (1890-1891). S-a remarcat imediat printr-o bogată activitate didactică, de reînviorare a vieţii spirituale de aici. La 16 iulie 1891, a trimis o cerere Consistoriului arhidiecezan din Sibiu, prin care solicita o bursă la Universitatea din Cernăuţi. A primit aprobarea, prin intermediul fostului său profesor de la Sibiu, Ioan Popescu, la Universitatea din Budapesta. Aici a fost student la Facultatea de Litere şi Filosofie (1891-1895), unde a obţinut şi doctoratul cu teza: Eminescu, viaţa şi opera (în limba maghiară), o premieră în cultura românească. În aceeaşi perioadă a publicat articole virulente la adresa şovinismului maghiar, apărând drepturile românilor, atitudine manifestată şi în cadrul Societăţii studenţeşti „Petru Maior” din Budapesta.
Episcop al Caransebeșului
Reîntors la Sibiu, i-au fost încredinţate diferite misiuni: secretar eparhial (1895-1902), asesor (consilier) la Arhiepiscopia Sibiului (1902-1909); între timp a fost hirotonit diacon celib (necăsătorit) – în 30 ianuarie 1900; hirotesit arhidiacon (în 8 septembrie 1901) şi în următorul an (1902) a fost călugărit, sub numele de Miron (nume dat în cinstea Mitropolitului Miron Romanul), la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, din părţile Aradului; la 13 aprilie 1903 a fost hirotonit în preot (ieromonah), iar la 1 iunie 1908, hirotesit protosinghel. În „perioada sibiană”, în paralel, a fost redactor la „Telegraful Român” (1898-1900) şi preşedinte al „Despărţământului” Astra din Sibiu (în 1905); preşedinte al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu, membru şi preşedinte al altor instituţii culturale româneşti; şi-a adus o importantă contribuţie la întemeierea Băncii „Lumina” din Sibiu, precum şi la înălţarea Catedralei Mitropolitane sibiene.
Datorită pregătirii sale intelectuale alese, dar şi bogatei experienţe administrative acumulată la Centrul mitropolitan din Sibiu, în 21 noiembrie/3 decembrie 1909 a fost ales Episcop al Caransebeşului şi înscăunat la 25 aprilie/8 mai 1910. La Caransebeş „a apărat şcolile confesionale româneşti din Banat în faţa încercărilor guvernului din Budapesta de a le desfiinţa”.
În acelaşi timp, a militat pentru unitatea naţională a românilor, fiind prezent la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, când s-a înfăptuit visul de veacuri al poporului român: Unirea cea Mare; de asemenea, a făcut parte din delegaţia care a prezentat la Bucureşti regelui Ferdinand „Declaraţia de unire a Transilvaniei cu țara-mumă”.
Înfăptuiri ca Patriarh
În urma retragerii din scaun a Mitropolitului Primat Conon Arămescu Donici, gândurile multor clerici şi oameni de stat s-au îndreptat înspre Miron Cristea, Episcopul Caransebeşului. Astfel că, în 18/31 decembrie 1919, Marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales Mitropolit Primat al României întregite, înscăunarea sa făcându-se a doua zi, 19 decembrie 1919/1 ianuarie 1920.
Prin înălţarea Bisericii noastre la rang de Patriarhat, în 4 februarie 1925, Miron Cristea devine primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate la 1 noiembrie 1925.
Între înfăptuirile de seamă, în calitate de Mitropolit Primat şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, amintim reapariţia revistei centrale „Biserica Ortodoxă Română” (în 1921); şi-a dat acordul pentru înfiinţarea unei Ligi a Bisericilor după modelul Ligii Naţiunilor (1921); a înfiinţat Institutul Biblic Românesc; a întemeiat Seminarul Teologic pentru orfanii de război la Câmpulung Muscel (1922); a înfiinţat Asociaţia generală a clerului ortodox (1923); a fost iniţiatorul apariţiei revistei „Apostolul”, a Arhiepiscopiei Bucureştilor (1924); la 1 octombrie 1924, a îndreptat Calendarul în Biserica noastră; s-au înfiinţat noi eparhii (Oradiei – 1920, a Vadului, Feleacului şi Clujului – 1921, a Armatei, cu sediul la Alba Iulia – 1921, a Tomisului – în 1923, a Cetăţii Albe-Ismail – 1923), Episcopia Misionară pentru Românii din America – 1934, Episcopia Maramureşului – 1937); a înfiinţat Academia de Muzică Religioasă din Bucureşti (1927); a oblăduit traducerea şi tipărirea Bibliei sinodale din anul 1936, traducători fiind Nicodim Munteanu, Mitropolitul Moldovei, şi preoţii profesori de teologie precum Gala Galaction (Grigorie Pişculescu) şi Vasile Radu; ediţia a II-a a apărut în 1938 şi, ulterior, alte ediţii ale Noului Testament. De asemenea, sub el s-a restaurat şi extins Palatul Patriarhal; s-a ridicat un schit de lemn (cu hramul „Sfântul Proroc Ilie”), cu clădirile anexe în Topliţa, localitatea natală; s-a înălţat o biserică la Iordan, dar şi o biserică şi un cămin la Ierusalim.
Amintim că a avut rosturi şi în viaţa politică (fără să fi făcut parte din vreun partid politic) – a făcut parte din Regenţă (20 iulie 1927 – 8 iunie 1930) şi, mai târziu, prim-ministru (10 februarie 1938 – 6 martie 1939). Pentru activitatea culturală şi naţională deosebită a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
Patriarhul Miron Cristea a trecut la cele veşnice la Cannes, în Franţa, la 6 martie 1939, și a fost înmormântat în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
Unul dintre visurile sale ca ­Patriarh al României, pe care nu l-a putut duce la îndeplinire, din cauza timpurilor pe care le-a trăit, a fost construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, iată că visul său devine realitate prin osteneala urmaşului său în demnitatea de Patriarh al României, Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel. Cu ajutorul Bunului ­Dumnezeu la Centenarul Marii Uniri ne vom ruga în Catedrala Naţională din Bucureşti.
Parcursul educațional
La vârsta de 6 ani a fost dat la Şcoala confesională românească din Topliţa, pe care a frecventat-o doi ani. Văzând că fiul lor are reale posibilităţi intelectuale şi dragoste deosebită faţă de şcoală, părinţii săi s-au hotărât să-l dea la şcoli „mai înalte”, la Bistriţa, ţinutul de baştină al mamei sale, Domniţa. A urmat aici Gimnaziul evanghelic ­lutheran, între 1879 și 1883.
Deşi departe de casă, tânărul Elie, cum adesea îi plăcea să se semneze şi să se numească, şi-a însuşit destul de repede ­limba germană, iar la încheierea studiilor gimnaziale inferioare a obţinut calificativul „clasa I cu eminenţă”. La stăruinţa sa, ­părinţii l-au dat la vestitul Liceu grăniceresc (românesc) greco-catolic din Năsăud, pe ­care l-a frecventat între anii 1883 și 1887. Având aici profesori iluştri, şi-a însuşit o bogată cultură umanistică (între care latina şi greaca); şi la acest gimnaziu s-a numărat între elevii premianţi. În această perioadă a activat în cadrul Societăţii de lectură „Virtus Romana Rediviva”, al cărei preşedinte a fost în ultima clasă de gimnaziu (1886-1887); tot în cadrul acesteia, a obţinut două premii I, pentru lucrări referitoare la vestiţii scriitori latini: Publius Vergilius Maro şi Marcus Tullius Cicero; a avut pasiune pentru folclorul românesc şi istorie, ­alcătuind lucrări serioase în această direcţie. În 22 iunie 1887 a obţinut bacalaureatul cu calificativul „maturo-eximo-modo”, singurul cu acest ­calificativ din promoția sa.
În toamna anului 1887 s-a ­înscris la Institutul Teologic „Andreian” din Sibiu. S-a remarcat în faţa profesorilor şi colegilor săi printr-o activitate intensă atât în cadrul Societăţii culturale „Andrei Şaguna” (al cărei preşedinte a devenit în 1889), cât şi prin articolele publicate, mai ales în periodicele sibiene „Telegraful Român” şi „Tribuna”.JEAN-YVES  CONRAD

 « Mémoriel des 3.048 soldats roumains morts pour la France durant la Grande Guerre 1916-1918 »

Agrémenté de nombreuses illustrations, cet ouvrage, fruit de travaux de recherches incessants de l’auteur, constitue, en cette année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, un mémoriel dédié aux 3.048 soldats roumains « morts pour la France » et inhumés dans 42 cimetières communaux et nécropoles nationales de la Première Guerre mondiale situés dans les régions Grand Est et Hauts de France, à savoir dans 10 départements français.
Il se veut un livre de souvenir pour honorer ces jeunes Roumains morts pour la liberté de notre pays et pour permettre à leur propre pays de retrouver son intégrité territoriale avec la proclamation de l'État roumain unitaire, à Alba Iulia, le 1er décembre 1918, cet État roumain unitaire ayant été démantelé à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939.
À travers ces quelques 200 pages, l’auteur, outre la description minutieuse des faits, d’une part, des lieux et des hommes, d’autre part, veut souligner de façon élogieuse les liens indéfectibles existant entre la Roumanie, le pays de son cœur, et la France, le pays où il est né. Après son ouvrage en hommage aux Roumaines et aux Roumains ayant fait de Paris la capitale intellectuelle de la Roumanie – « Roumanie, capitale … Paris », publié fin 2003 et dont une réédition sort cette année, l’auteur  veut apporter ainsi une pierre angulaire supplémentaire à l’édifice des relations franco-roumaines, à l’égal de ses glorieux anciens, tels Jean-Edouard Vaillant ou Emmanuel de Martonne, par exemple, alors que s’ouvre l’année culturelle française en Roumanie.
Il veut ainsi honorer de façon solennelle celui qui, avec le général Charles de Gaulle, est considéré, par lui, comme le géant de la diplomatie du 20e siècle, formé en France et décédé dans notre pays, à Cannes, le 17 mars 1941, qui exprimait ainsi ses liens charnels avec la France :
« « En France, je ressens le dor de la Roumanie et, en Roumanie, je ressens la nostalgie de la France. »
 
 
Localisation des tombes militaires roumaines 1916-1918 dans les cimetières français
Commune
Région
Département
Nombre
Proportion
Arnaville
Grand Est
54
5
0,16
Assevent
Hauts-de-France
59
12
0,39
Bertrimoutier
Grand Est
88
1
0,03
Bischheim
Grand Est
67
14
0,33
Blaesheim
Grand Est
67
32
1,05
Buzy-Darmont
Grand Est
55
8
0,26
Cambrai – La Porte de Paris
Hauts-de-France
59
20
0,46
Cambrai – Route de Solesmes
Hauts-de-France
59
41
1,35
Charleville
Grand Est
08
1
0,03
Choloy-Ménillot
Grand Est
54
8
0,26
Dieuze
Grand Est
57
943
30,93
Douai
Hauts-de-France
59
14
0,46
Effry
Hauts-de-France
02
55
1,80
Flirey
Grand Est
54
3
0,10
Fourmies
Hauts-de-France
59
2
0,07
Guise
Hauts-de-France
02
1
0,03
Haguenau
Grand Est
67
472
15,48
Hirson
Hauts-de-France
02
278
9,12
La Broque
Grand Est
67
12
0,39
Labry
Grand Est
54
256
8,40
Maubeuge
Hauts-de-France
59
80
2,54
Maurepas
Hauts-de-France
80
1
0,03
Mulhouse
Grand Est
68
36
1,18
Neuf-Brisach
Grand Est
68
2
0,07
Notre-Dame-de-Lorette
Hauts-de-France
62
1
0,03
Noviant-aux-Prés
Grand Est
54
1
0,03
Noyers-Pont-Maugis
Grand Est
08
2
0,07
Pierrepont
Grand Est
54
1
0,03
Quatzenheim
Grand Est
67
1
0,03
Rambervillers
Grand Est
88
1
0,03
Raon l'Etape
Grand Est
88
2
0,07
Rethel
Grand Est
08
17
0,56
Saint-Quentin
Hauts-de-France
02
2
0,07
Sedan-Saint-Charles
Grand Est
08
8
0,32
Sedan-Torcy
Grand Est
08
24
0,79
Senones (La Poterosse)
Grand Est
88
11
0,36
Signy-l'Abbaye
Grand Est
08
12
0,39
Soultzmatt
Grand Est
68
678
22,24
Sourd (Le)
Hauts-de-France
02
1
0,03
Valenciennes
Hauts-de-France
59
3
0,10
Verdun (Le Faubourg Pavé)
Grand Est
55
1
0,03
Vouziers
Grand Est
08
1
0,03
Région
Département


Ardennes
65
2,13

Bas-Rhin
531
17,42

Haut-Rhin
716
23,48

Meurthe-et-Moselle
274
8,99

Meuse
9
0,29

Moselle
943
32,80

Vosges
15
1,36
Total région Grand Est

2.538
83,24


Aisne
337
11,05

Nord
172
5,64

Pas-de-Calais
1
0,03

Somme
1
0,03
Total région Hauts-de-France

511
16,76
Total général

3.049
100 %

2 comentarii:

  1. În România literară nr.10-11 se dezminte că s-ar fi convocat vreo adunare generală a USR sau a vreunei filiale. în rest, ceea ce spune Puşi este diabolic de adevărat. Mi-a apăsat pe butonul cu amintiri. Sunteţi nişte inimoşi!

    RăspundețiȘtergere
  2. Minunată această ediție a buletinului literar-istoric, de ținută academică, pe care îl citesc cu mare bucurie, ca întotdeauna!

    O privire justă aruncată de domnia sa domnul Dumitru Puși Dinulescu, în curtea "marelui partid", mă pune, încă odată, pe gînduri, cu o simplă întrebare: Cum e posibil, ca nimeni dintre onorabilii membri de vază să nu tăgăduiască modul pripit de organizare a acestui congres și strategia, atît de pervers asemănătoare, a ordinii de a alege pe cei mai apropiați șefului, oricum reales de el însuși, chiar cu sprijinul celor ce se vor vedea îndepărtați din funcții de conducere ?!?

    RăspundețiȘtergere