sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Vremea altfel


 George Anca

                          

                                                                                        cuprins: 
                                                       
                                                                                  sânii cuvintelor
                                                                                  vreme altfel
                                                                                  mâna cauzei
                                                                                  antiincest
                                                                                 diclotor
                                                                                 stare de linişte
                                                                                 kaironomie
                                                                                 thanatos
                                               
sânii cuvintelor                                               

sânii cuvintelor tăiaţi
femeilor nevorbitoare
nori spongioşi fagi în urlaţi
de rabdă ochiul a pudoare

haine color pocnet manil
se-ntunecase obicei
mantăile căzându-ni-l
unghiul vederii în cârcei

alegeţi versuri peste cap
din conversaţii abandon
cum tatăl sfătuia harap
machismul incolor de don

cât ai citi de domnul Dan
cu aparenţe orient
de-a ironie pe maidan
sunând avida iminent

rămân dator cât timp lui Joshi
se operase şi pleca în Mexic
de nu vedeam hinduşi la piele roşii
nedându-mă la fel pe după piersic
                                                1986

vreme altfel

vreme altfel frig pe dos
sufletul nerăcoros
moştenit-ai darnic dar
harnicului calendar
morţii naştere lăsat
ţii oraş fără de sat
o femeie te confirmă
cu nevastă-ma pe firmă
viaţa-mi umblă pe pereţi
nespoiţi de alte vieţi
nici de-a mea trezită vis
gândurile astre mi-s
fă-ne doamne iarăşi cinici
prin puţini din multe clinici
                                    1986

mâna cauzei

mâna cauzei antiincest fi-ve
trupuri de nimfe ondulând portative
view piscul pietrei talaz cormoranii
măiastra prin Lichtenstein maharani

meduză hai sirenă mai live
nuduri conversându-se homo hive
nu gândi iar spre Lainici din Peştişani
azi de nu mâine la mulţi meduzani

prăsila altădată adiată
adiată prăsila altădată
altădată adiată prăsila

la egalitate versta cu mila
minar minaret baha'i bizantir
tatălui fiului duhului mir


antiincest

antiincest capitol de vers
pe locul nehotărârii
totem incestului coralier

toată viaţa am râs
cine nu mă auzea nu mai trăia
şi nici nu mă mai împuşca

ierarhie albele liber
mă umflă râsul
de ce trist am fost

să râd singura
bucurie a morţii
în vârful lăncii

numai hohote de învăţ
chiar tovarăşe de ce
mi-oi fi cerând explicaţii

imposibilă comedia comunistă
ori tragedia hindu avatar
Cehov ba al lui Bach pescăruş

vezi ori te uiţi
nu ochiul creierul
silabă chirelor

tandreţe râs de lynx
ne prăpădim de inimă
pe o burtă de chirăieli
                                    2010


diclotor

diclotor am înghiţit
galbenă mi-e ţigla
somnul ozalit
mărmurită sigla

soarele pe brânci
sânului negrind
te-automănânci
doamnă de sub grind

martie de trup
stângii de gheţar
miaua după lup
duh octogenar

bine-mi pare că fumezi
mamă consuelă
focul nost' de huhurezi
nostrica decelă

dintr-amare farmacii
ceaiu-n bibliotecă
abureşte morţi şi vii
şale vezi şi mecă

decât generaţii
de fără de prunci
ai fumat trei raţii
restul mă arunci

du-te după pită
bleaura destul
trează şi ivită
diclotorul du-l

Vasilache prinde
din acordeon
ofuri de merinde
celălalt eon

nu se mai dansează
tarantela bade
retrocăcărează
cântă-se balade

episod cu pravili
dovedite vicii
anii fără stavili
hărănind servicii

diclotor actant invoc
peipărs la Zagreb colac
blond al vânzătoarei coc
trocul puţului în lac

diclotor
necălător
tai ce stai
în galben thai
indochin
ani tineri n-ai
cum aveai şi te visai

ai vorbit la telefon
pe la nouă mama nu
te-am trezit îmi era somn
dimineaţă e şi-acu

te-arunci zilei ierţi
câinelui slăbazna
prăjiţii nefierţi
Darjeeling Covasna

urlete cocoaşa
de balene lipsă
în replică Basha
cas-apocalipsă

scriu de mântuială
dinadins cu viz
dacă din greşeală
ne trezim albiz

lebede
repede
lepede
sorţile
morţile
'nghiorţi-le

picuri papagali
sânge pe hamali
scrişi diclotorali
antimuzicali

brazde bezna hăt
în picioare seri
dracul ţi-l arăt
pe nemângâieri

zboară ca un plâns
de-o să-l tragă asta
speranţa ne-am strâns
iar din Indraprasta

nemaiînţelese
ruşinile lumii
una dintre lese
neucisei mumii

o mumii şi mume
scăpătate verde
drăgăstoase glume
veacul de v-o pierde

diftonghează cien
adiclotorant
zeamă de arsen
tatălui neant

toarcă-se fuiorul
pletelor pubere
prin tot Pariniorul
răcorit în bere

nu-ţi uita fiorii
jegului în schimb
ţipetelor morii
dintr-un şchiop cu nimb

sperieţi cu pene
cu sânge în toţi
mă bagi iarăşi nene
roţi în roată roţi

gene loruşi gene
gol şi numai gol
depănate vene
picului atol

plictisit zăvorul
suflete aduceri
criptele izvorul
scriptelor cum nu ceri

pagină degeaba
iscusindu-şi laba
gheara retezată
florii de muşcată

striuri nu rotonde
soarele aparte
luminate ronde
de cu moarte

frigul ritmului în var
pe pojarul pojgheţar
dodii scrise a fractali
tinereşti ori boreali

pe borâre coborâre
cu pedeapsă fără pâre
ningi din chingi
peste vichingi
primăvară
şi ne-atingi

vulturi vlaici
cu balalici
kalic laic
pe la maici
                        1987

                                       stare de linişte

stare de linişte foşnetul plopilor umple-l agale
păsări înfoiate pe muchie tăişul zale
ce de sfârşire apele peritonitei prezise zică
haramul întors zadarnicei fugi fulgerând furnică
te-ai supărat pe crab mi s-a părut că luni
treisprezece iunie o mie nouă sute şaptezeci şi trei suni
o fi fost altă zi de aici a ieşit scandal copii
cum vă petreceţi clipele cu zodii prostind vecii

primul rând şi mai apoi
o vedere de copii
fraţi de gârlă fără noi
păsările să mai fii

veri pădurii fără lup
poate vara asta zdup
mi-e şi frică să vorbesc
de urzoiul bătrânesc

buduroiul ars topirii
cerilor de-ai modela
bujorii cu trandafirii
vetrele la cer pe-aşa

crâng închis pe dedesubt
dealul cancerul l-a supt
sânul sănii şaua strungă
umăr umbra nu-l îndungă

lungi litanii rouă anii
sufletul la han cu hanii
spune-mi sărutarea iar
cu tătarul de la ţar

muzica îl vindeca
pe moşii spre Moscova
Avicenna Cantemir
cum mă mir nedat la mir

în lungime povestii
gârla fără de copii
orbului vederi la surzi
stol ologului de sturzi

ia din lotcă matcă gotcă
mângâie-te mare potcă
râmnice coline Roma
băutorilor de soma

până-n fruntea cozii e
amrita ambrozie
arăţi plină de fior
artă a trezirilor

oase-ntregi
de tuaregi
anticoncepţionale
cancerale
canarale

ajuta-te-aş pe afet
numai strânsă în corset
bătăi pe cai
pe lunci în mai

vag mai latră
ruptă şatră
de-arată
şi mai lătrată

ce-am tuşi tu şi
fumul ci
cât pe-aci
ne nimici

dimineaţă numai nor
colacul nesalvator
în valul aviator

cade-ţi capul
de-a casapul
dintele
cuvintele
fierbinte le
sfintele

nu le rece
pântec sece
noduri stoarse
senin-ar-se
Pietrei Arse

nopţi govinzi
cui mai vinzi
ritmice
schimnice
paradei
Radei  

o capră imensă căprarul pierdu
în cântecul fetei din Xanadau
infirmiera şi jalonierul
se întâlniră a bate fierul

mătura-n parte
de vizitiu
vise de noapte
pe viu transcriu

apropiindu-se de ziar
s-a ros nerumegatul căprar
cuvânt frumos îmi venea
sweig da esel fata insista

naratori durerii inflate deneîmpreunarea târâşurilor judecă şi tu dacă mai ai la ce spulberându-te generaţii ucise în singurătatea-le cui mulţumire cum şi de unde să mai citeşti o carte românească filme hai-hei-ho muzică lasă te latră la uşă glorie muncii noastre antivoi vedeam petalei ardenţa către petală dracul în grevă în rest numai la cap ţi se păruse oricum altfel după cancer mai sută la sută postumă suflarea adevărată după trei zile nu vă voi mai cunoaşte mormânt durează-ne mileniului niciodată spală-ţi picioarele ispăşitorule ţap din miş-fărâmiş rău îmi pare c-am fost om raselor nefast sindrom bine-mi pare să fi fost rostul fără rost de prost sub călcâi feţe de neam altuia gutui în geam
                                                                                                                                           1987

kaironomie

kaironomie în Vâlcea pe 20 aprilie
unul câte unul kaironomici
Călin-Kalidasa pe lista botezaţilor
ai vorbit o oră cât se prevăzuse cât de repede
via pe moarta noastră indiferenţa la tablou
n-o să vă uit cu maşinile la uşa Parângului închis
după atacul boroghinei gărare over o bere
v-aţi întors cu bicicletele de la Ocnele Mari unde
vă duseseţi incognito n-aţi ajuns la salină ocnelor
de pe scări împuşca uliul cu ciocanul în fruntea vitelor
i-a luat puşca de-un an după Craiova şi Sibiu patru
în Mihăieşti la membri de partid în colectiv i se cedează
împuşca tot ce întâlnea pe câmp şi pisici că strică vânatul
nume de vânătoare străină analogându-se temperamental
surpate comodităţi intime în decorul ierarhic
după Kirkegaard se poate vorbi de Eminescu
veţi auzi laude cu deliciu la o adică un cântec
douăzeci de nebotezaţi părăsiţi în maternitate şi tu naşul
plânge masa aşteaptă atunci mă mai dau în pat
altădată de frig spăimântat acum de băutură nici nici
poate iese Târgu-Jiul mâine întoarcerii brâncuşiene
de nu s-ar termina ţigările vă spuneam să mai cumpăraţi
eu tot ca profesorul anca şi nu-şi găsea citatele secrete
două zeci şi nou aprilie cu o zi mai devreme kaironomia
problema ta e că începi mai multe şi nu le termini pe toate
macedonean din Rucăr Gheorghe iese din Baltagul prepopeşte

modernitate soră naturii insinuîndu-vă de-a moartea imposibilă
obiecte pe pipăite aprinzând spirit cald cortegii cortegiane
ce-ai mai oprit harpa lui Volenweider la răţoiala coanei mari
actorii fumau la semnalul meu şi pe ei căzuse mahalaua cortinei
cu maşinile până la Alutus crâng parâng şcoala din Stolniceni
birocraţia ospeţiei deritualizată mai pe dinăuntrul adâncurilor
ţi-aş citi din roman de nu l-aş fi lăsat în veranda de clor
am ieşit sămănătoristule întâlnitu-l-am pe răpitorul câine Nero
cu laptele mamei lui supsese credinţă Gheorghe eu poveste
din norul vestitor lunecase pe culoar un ţânţar din India de atunci
orizontala periculoasă vezi versuri pe steagul lui Tudor
mi-eşti la două-trei miopii te-aş citi aş mai scrie curaj
de a te dezintegra într-una cu actorii teatrului popular
experienţele zăpăcelii de sus încercuindu-vă zaruri
nici pe mine nu mă citesc scrisori nescris şi tot n-am murit mai
împroaşcă alte nume concepte aluzii propoziţii kaironomice
nu m-am oprit nicicând aproape vă convinsesem e o carte proastă
copilul mi-a reproşat nedecis ca şi cum îi plăcuse oricum
amânasem şahul şi după intrarea-n Oltenia spre a o parcurge
ne plimbăm azi în două oraşe îţi spusesem luxul există
mă văd obligat faţă de pagină dacă ţi se întâmplă mă cere
atentator buzunarele victimei goale mai hai demuzicalizat
prefixează şi a treia oară din cultul ratării scleroza
repetiţiile voastre cu Brâncoveanu la Horezu-n pridvor
zece mii de oameni apoi serbare câmpenească trei sute
de ani dacă se face pe plan central ceva transferaţi
preşedintele academiei cu doamna îi vrei mai mult de o zi
pe la mănăstirile restaurate sala personalităţilor la Cozia
sunt subiecte voiai un telefon nu mai e nici soare
răbdarea inconştientă a berbecilor până la tăiere bătându-se
ăsta scrie bă auzii uşa voiai să mai vorbim cum zbârnâie şoseau
te uiţi la toată lumea asta ca să nu mori cu uitare
vânătorii de munte pe Grui erau polăţi cu schiurile peste una
în curtea speriaţilor s-ar fi închinat brazii fărâmarăţi
glezna mai apoi altuia îi vârâseră baioneta în coaste
muriseră soldaţi şi brazii să-i taie nimeni îi urăşti
numai lor nu le-ai spus numele altfel generalul colonei
mi-arăţi genunchiul pătat oricât te-ai spăla cât era ea
acolo spală pe cap p-alea din coafură o fi având şaizeci de bani
prea dintâi cu muze vite invocate potcovite te-am citit scrisoare azi
metri din Farasalia ne încânte falia gurdwara Wadalia
ţi-e credinţa întru Toma tatăl tău mai mult ca-n Roma povesti-ţi-aş puja homa
ciorba de burtă dans Mărie Dunăre jie aşteptăzie
te-ai dus să te speli pe picioare singură chirurgie-n judeţ
mâine la Târgu-Jiu hotărât după ale noastre  natalităţi
                                                                                                1988

thanatos

tahanatos în Xanadu taurul Californiei nu tu
calling to love pe istm păsările vrăbiesc

splina peisajului turla
pe stânga nevăzutului

frunză verde flori de tei
mă duc la film pe bulevard
bre la Patria Pe chei

scris pe straifuri
tradus pe hârtie de sac
pictat pe coajă de palmier

capete-nuci-de-cocos
aproape zilnicei
evaziuni în Delhi

traista plasticul paşii
amintiri din codri
niciodată iarăşi

nu numai lipsa
privirea neplecării
origami în lung şi înalt

sănii de unghii
pe cicatrici înflăcărate
întemniţându-se

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu