miercuri, 18 ianuarie 2012

Transcarnete II

George ANCA


MULTELE ÎNTAMPLĂRI ALE VREMII 
                


                                                                      Cuprins:

multele întâmplării ale vremii (1987)
karate
din scleroză (1988)
mirabile (2009)
avea fraţi (1969)
Sakuntală (1977)
avatarii
psalmodiază (2007)
reîncarnare (2008)
Dylan Thomas: Balada na(ia)dei cu picioare lungi (versiune)
copyright: George Anca


multele întâmplări ale vremii

multele întâmplări ale vremii
biserici care s-au zdrumicat
frica turcească
muscali din spre Brăila amărâţi
şi ei şi caii lor
acest scris al norodului
mulţi au murit din creştini
mi s-au arătat o mare spaimă
o lumină mare din cer

păcătosul Iordache
o prea frumoasă pustie
primeşte-mă întru a ta desie

Iordache Sion
taci dar Valahie a te mai lăuda
şi cu nunte domneşti a te înnalta

Ştefan Şandru
patriei să ne jertfim
şi prînr'nsa să'nflorim

Iv: An
de împărăteasa Amazonilor sunt zidită
şi de cel cu răotate Erostrat prăpădită
Ioancu
în numele tatălui şi al fiului şi al sfântului duh amin
aciasta este a lui Kir Mărin

Illa
elenchus librorum pie denati
reverendissimi Domini Petri Major

Tuhas
tradiţiuni poporale
moldo-basarabiene

Oxenstiern
pentru vorbile cile frumoasă
în sângurătate me
cugete drepte a pune la
bucuriia ci să cade la o sângurătate

Gregoriu
notele aru veni straformate
şî la toata intemplarea amplificate
cu aplicări natiunali-romanesci

Cirla
în copilăreasca verstă a sa
din vestmîntare

Marcel (Alexandru-Thais)
mai frumoasă cealaltă
ferocitate
aer aplauzele
frunzelor
Haret şi har
onoarea de a ne fi fost călcat
pământul de mai marii lumii

An:Iv
Basta et Wallachiae defectione de Giorgio
pârghii ce producu mişcare

Pla
m-a dus până la lumină
şi acolo şi-a desfăcut
pantalonii m-am speriat
şi-am fugit de-aia e
bine să umbli în grup

Aug
o combinaţie lângă Tuşnad
nişte munţi vulcanici
foarte pustii plini de urşi

Lesbia
încerc să alung o adiere de înstrăinare
care bate dinspre dumneavoatră

Continua
înecat în romanul-fluviu
schimbul de iedei-nimic
discursul existase
toamna începându-se
a fi frumuseţe
linia vieţii nesărutată
am şi eu părţile mele
ne-or bate inimile
căţeaua apucase tendonul
străbătusem DRUMUL JUMĂTATE
(începutul piesei
mai aşteaptă
ceva s-o alege
patru locuri de veci
trei
dacă nu pleci
împreună
Rat şi Anna
prolog englez
traducere liberă
selecţie-lecţie-leţcaie
nu-ţi mai telefonez muşcătura
n-a pătruns
nici fractura
păi da
citez
sânul tău avea un frate
tot aşa
ziua ei
rostiri de înscrisuri cutremurate)

Anna(le)
uite că în timpul evacuării
personalului din ambasadă
Manfred von Killinger a împuşcat-o
pe domnişoara Peterson secretara
sa după care s-a sinucis

Remi
îmbrăcată în mov de sus până jos
aşa eşti toată nu chiloţii mi-s roz

Înaltgiosul
începenia cuvântului
celui fără începenie
jăratec înţelegătoriu
nu te-ai închinat focului
la şold lădunci table d'argint
logoşi cât prunci lole alint

Dosoftei
tot pământul se ridică
şi se leagănă de frică

NCCD
desimea tinereţelor
maidanul bătrâneţelor

N. Costin
pod mereu peste Nistru

Pseudo-Muste
pod mereu peste Dunăre
(miserenincă moimă
într-o mică denoimă)

Telefon
probabil dată falsă
frăţie de moşie
vecin
rumânie
a unei jumătăţi de ţigan
zilele de lucru

Zapis
Păscălina ţiganca se vinde
(mă vând) de veci roabă
m-rii Bărboiului
împreună cu copilul său (meu)
egumenul şi soborul m-rii Bistriţa
dăruesc o ţigancă cu copii
lui Vasile Pleşca
Radu Racoviţă Hatmanul
dăruesce o jumătate
de ţigan m-rii Bărboiul
împărţeala de ţigani ce s-au împărţit
iizvod de neamul Axinii
fetei Vasilicăi
ce au ţinut-o Huşanul

Rostire-Memorie
hazardul fluxului
prefixul post-fixează
sufixul ce să mai fixeze
poet-rim-vai
vaya con Dios
aldine americane
actori de tipar
pe la manuscrise
prima oară după o viaţă
căţeaua muşcase tendonul stâng
efect în ceafă
tens
ai mai întrerupt
revino mâine
de mai exişti
cum îţi fusese teamă
şi ieri pentru azi

Aug
văzând aripa
îţi ai seama de viteză
ne inspirăm de la
ceva ce merge
           1987


karate


karate cu palma excavatorului
mai greu or fi căzând cornişele
decât scăfârliile

mulţime perfectă
de măsură nulă
convergenţă continuă

unitotalitatea indiviză
chintesenţa univocizării
identitatea thanatologică

eudaimonia îndurării faţă
cu demisia din omenesc
în vidul inimii prin delegaţie

întoarse sufletul la trup
şi se stârni mortul pre sine
frate pre frate lovindu-se

să facă şi unul
şi altul supăr
cu închisoarea

cine de chilin dintru
apostoli au surzuit
vro cloambă a crede-ului

vrând să facă şagă
pre apa Prutului
s-au cufundat

cu haine de şahmarand îmbla
cu şarvanale şalăi de argint
dajde câte un şalău de plug

din mică vârstă în mimuri
ce să dzice îngânăciuni de şeganii
şi la prăvirişti crescut

vin vechiu şi ştiros
globnic de morţi de om
şi de şugubini

ca din somn sări Domnul
rumân ca de vin ce-i
aburit şi şumân

beţivul şi curvăreţul va meseri
şi să va îmbrăca în tearfe rupte
şi-n drantii reale

s-au săturat de clasici
vor altceva
nu vă certaţi pe Beckett

ce rugăciune
vei fi spus
statuii sale

două crizanteme
dintr-o mamă
şi o fată

aceasta istorie s-au scos
de pe nişte tetradii spanioleşti
în dialectul franţozesc

şi de pe aciasta
s-au tălmăcit în limba
moldovenească

această istorie
este scrisă
de mine

cu cetire
am petrecut şi eu
acestă istorii

înpăraţii Romii ce au stăpânit Dachiia
August Înpăratu Tiberie Caligula Claudius Domitius
Nero Galba Oto Vitelius Vespazian Titus Flavius Titus

neavând de nici unele
eşti silit să ai idei
te legi de una


din scleroză

din scleroză râs canin
noaptea somn în Bolintin
Breugel fără de proverb

liniştindu-mă reverb
verb desenul nici copil
orbilor păscut azil

nu voi mai căra capacul
a pământ cu pitpalacul
vânt cu nimeni tenor racul

englezeştile bubble
o sută de ruble
doblbablriubdriblezi-i

cumplit mai ţii cu englezii
malinconico Santilli
prin hadroni de-a nautili

rază cântă-te-n abile
nici hopite sen sybile
împărţire fără rest

ochii scoşi tăiate vest
sicomosorelule
Ionel Ionelule

ochelari de apă criţă
tu mortiţă moiriţă
mioriţe d'anonime

sufletul în femeime
pe deasupra dulcineu
sigur primul dumnezeu

doamne nu ne mai luci
focul noaptea ziua zi
şi-n luceafăr şi-n vecii

că pe urmă te zării
la mărgeaua ne'nşirată
şi mai bea apă o dată

de ne-o despărţi o fată
la noapte sternul tern abatu-l
cadavru vulture ficatul

de-a d'ora sudic longobard
ardeiul pe concepte fard
colombele pe sub copite

revistei neînchipuite
îmi spui să sufăr nufăr pui
absenţă unde mă născui

vocale japoneze nu-s
silabele conteze de nespus
la trei ani hibiscus flori

aniversându-ne feciori
bioritmuri mai adori
ziua cinşpe anişori

linişti stei ne'nţepene
sămânţă de pepene
d'apoi fata cu sanscrită

ori hindusă boltă sită
nulii emulaţi de mulţi
bine nu mă mai asculţi

atmosferă prin fantomă
monocromă de bonomă
gena de orfan latină

bradului miere răşină
pe o muzică mişcare
doamne foste domnişoare

stâncile să ne deşire
parcă mâine şi Elvire
reductibili fraţi opriţi

nopţilor nepricopsiţi
la anu' la primăvară
verişoară tămâioară

câine-al doilea plimbat
sub masă la timp de nat
cum din deal şi din cireş

mărul cerului dă greş
urci pe coastă la nevastă
înfrunzită şi mai castă

scrisul Lilei zi fărâme
sârba peştelui sub râme
crinii-mpungă nouraşii

cum versifici de-a ostaşii
slav sufix transliterare
vrăjitor cu vrăjitoare

fără noima dumneaei
mintea mi-e mintean minei
sfert de oră lux din Venus

nunţile mai fie ce nu-s
însurat târziu se-ntoarse
la mireasa vremii arse

de ce-au fost soare şi lună
cinşpe ani de împreună
publicabil până-n binde

de la public te va prinde
o femeie vrei nu vrei
viaţa-n patru până-n trei

după ţuică- ntre poloni
aşa tu napoleoni
copţi în chec roata căruţii

tata înţelege muţii
de e domnul de e rac
mă dezbrac să te îmbrac

mută-ţi gâtul în orac
de-i vedea extremele
bălsămându-ţi stemele

tot muteşte geme-le
nonverbale cremele
mai durează a transcribe

muzică-te cu popie
birja că te transcripta
tata-ta ta-ra-ta-ta

vers în dublu ritm imit
paradisul altui mit
ora trei opusei clime

baladă biotreime
trupul toropitei leni
ochii după verzii reni

zorii morţii plânsul stimul
lebădă îmi cântă primul
cuplu ramolit brotac

actul scris adaos tac
meci văzut strigasem epi
tremur tâmplele de sepii

vag mai sinucişi ca ieri
muncească-ne învieri
frunzişul ce mai zării

ca la japonezării
nesfârşirii primul act
vizită chirurg infarct

poezie de când
erai la rând
pândă poc

mai pune pe foc

mi-ai dat cartea
la o partea
câte personae

timpâinane
aş vrea eu
la Dunăreu

sângele se vitejeşte
peste peşte
scurt

la furt
val sărat
pe dulce vad

omonimii
primii
povestiţi

la sudiţi
aurora
tuturora

terapia
Porta Pia
de unde ştiu

la ce nu ţiu
de unde ştii
la ce nu ţii

moment imanent
fără testament
de nemaigăsit

manuscris sanscrit
faţă şi revers
cărţilor de vers

unde ondulate
bicelor dreptate
profilul de spate

stele prin palate
fim posibil noi ca
infaustul Noica

de Sfânta Maria
ortoprimăria
seuri optative

supărate stive
locul fără loc
dricari hai noroc

zile de admitere
Dunăre pe litere
două ştiuci câinele negru

caprele din Muntenegru
sânge iada bindi a
cinci minute India

velele Elisabetei
de vânzare demne petei
până să ajungi în dodii

cele tinere prozodii
cărţilor sărate-n lac
taina plată prepeleac

antiteza de nevastă
mi se clatină în ţeastă
râde după asfinţit va

foişorul peste Blitva
fii şi serios pe moarte
sub vapoarele deşarte

în scenă intră un pahar
nud îmbrăcatul talciocar
cu litere de împuşcat

arhiva interesului titrat
abis văratic prin tacla
cu ochii orologia

deci mai trăim cârlig de viaţă
neauziţilor din ceaţă
de sub castani corăbieri

mai inversăm iradieri
nedestrăbălatul
însoţeşte băiatul

limba nu ţi se-nvârtă
exploziei ciozvârtă
sonorul crezământ

balet pe sub pământ
mormântului stacană
ia locul din crăcană

latri singur caldul
negru animal du-l
habar de inspiraţii

pulsaţii pulsaţi-i
s-a înnoptat a plânge
storci lipitori din sânge

blid lins licorn în grai
de nu rai păcat de rai
şi pariaşi şi pariai

paraua ta cu paria-i
nu mănânci ştiu eu ce faci
sâmbăta printre copaci

supravieţuite unde
printre unghii te cufunde
păcatele bune

du-ne peste dune
pământule ce-ai
cu mine gemeai

optsprezece ai
versul Mira Bai
ţine stânga a traduce

rimei inventată cruce
prepoziţii cu scumpete
pete bete cete gete

ruginita-ne teroare
la ucişi din floare-n floare
nemâncaţi îndoliaţi

sinucişii din Urlaţi
poartă cel puţin furnici
pelerinilor mai mici

du de mână paralitici
abonaţi celei enclitici
pasăre pe verde cracă

mă împingi prin valea seacă
poate coada rândunicii
înflori-mi-o licuricii

tot pe loc pe loc pe loc
dă-mi dreptul să mă sufoc
amuţitului sărac

îmi îngân fantasme veac
locul nu te mai încape
de-a plutitul peste ape

prin izlazuri ce iubită
mortăciunea pironită
nici cu puşca nu mai tragic

arăturilor de fragi
toată viaţa îi îmbuc
funerarului buluc

din torente un bulbuc
baltă nu e să mă duc
schimbi din pas nemairămas

tot compasul pe impas
nu a existat bătrân
fără plânset să rămân

de tot cancerul ne iartă
vindecă-te mamă moartă
făr'de lege te dezlegi

vorbelor cu viaregi

retezatul gât de iadă
nu-ţi arunci un ochi ocheadă
casele nu oasele

stâncile irmoasele
yacii după Milarepa
barbă japoneză stepa

gâtului pe dedesubt
gârlejată vervă sculpt
pe călcâie şi pe spate

astfel spânzurându-mi frate
scrisa mi s-o remisa
noaptea pe la cucuvea

blestemă frumoasele
de spălaţi-vor oasele
mă distrugi mă mai distrug

cu duşmanul neînplug
din puterea ursului
mă mai uit discursului

cadavre nemângâiate
de bătut când nu te bate
împăienjenit coclaur

junghie fruntea de taur
cum târziu devremele
zid afişe cheme-le

sufletul de sat mi aru-l
din sutarul cu miarul
ziditele muntelui

căţelul pământului
omul gândului e trublu
în engleză peste dublu

măşti de gaze pentru vite
replici albe pălăvite
celui de-al tăcerii mâlc

feed before cenzură vâlk
dracul nud a sabie
declarată scabie

nimănuia străin Indul
omule iubind iubindul
linie secată bindul

punctul inimii sorbindu-l
toamna-n streşini de palalte
fraţii prozei scuturate

cine nu se legene
cine minunege-ne
minuneze-se o stare

de astâmpăr neînstare
liniezi cu ploi petunii
grâu culcat sus macii lunii

o litanie renunţe
porţia cea de grăunţe
din pădure dealu-n lat

valul alb deplâns pe sat
cerul către căprioară
excelează într-o doară

cerul cerb pe munte serb
de când versul verb inverb
cornul lunii dă-i-le

puşcătură văile
pe duşmanul vremii iertu-l
se apropie concertul

şuierare vedică
şarpe trece piedică
mâna leprei mi-o cerură

ca o moarte pe căldură
fetele s-au supărat
pe băiatul dezbrăcat

racul înapoi la tropic
ecografic endoscopic
rămâneţi cu bine oase

şi voi duhuri pe la case
nici tu coasă nici altar
înlăuntru din afar'
                      1988


mirabile


mirabile asasinat iertare
urma jefuitorilor ucigaşi
a înota spre Brăila în depresie

răposat sexual în
bună tradiţie cu tronc
sfărâmată ţeastă

de când cu Vasile
măsurând complexe
şi succes la femei

oriens into disuse
loja bordeienilor
tradusă hinduşilor

Jiddu zeificat involuntar
Nirmala harismatică
în Mandi şi Polivalentă

orientând spre orient
picioarele mortului
răsărind oriri origo

numerati pân' la aur
ordo templi orientis
întâlnire cu Dumitriu

un rencontre admirable
la umbra unui crin
via Tăşuleasa social

ne schimbă toată viaţa
că pelerini ai absolutului
miranda părinţilor

cântă bancnotele
cântă puşcăriile
ceru-i ca oglinda

una maneaua
două după echinox
manipulating the sacred

Jean şi Mathieu
Constantin şi Rafail
după dhammapada

seara când
mă voi întoarce
păsări cămaşa

privighetor
în şah
cu India

s-a dus
festivalul
de folclor

aghiuţă santului
Chianti aghiotantului
copie neantului

gone agon erotikon
ne mai fură feţele
hoţii-ne dezveţe-le

ţuică de o ţuţeică
pianist filmat hammer
chip cioplit de pickhammer

nu mai ai scăpare
naşule
pentateucul

ţi-ai dat seama de
poezia sclerozei
prin gerontologi sârbi

măcar
o vitrină
asasinatului

ăştia
suntem
colivelor

ne cadă
Antares
din Betelgeuse

răii de căldură
numere de rolsuri
picioare netăiate

mai lamba mai gamba
cine ne-o fi şi fila
filelor a ne transla

rasa
dhvani
partitură

par menid
an ax
agora

grecii
mulseseră
vaca

orice
despre
orice

ed
li
a

trăia
în
scris

meditaţie
prin
sunete

patru
vede
evanghelii

marmida
contrapunct
birman

fior
moschee
fraţi
      24 iunie 2009


avea fraţi

avea fraţi avea surori
patru sute negustori
cu ăl mort la subţiori

atâta dragoste
mamei
nebuniei

trăieşti cu cineva
ai grijă să nu moară
singură fereşte-te de boală

poet fără bairamuri
dar haina prin nămoluri
îmi clănţăne de roluri

roşindu-se de chipuri
bătute de nisipuri
niţel ca-n Pirandel

norocul nu-i departe
de teatrul gol de arte
defuncţii coada frunţii

cu tinerele molii
copiii gustă dolii
pe scenă pielea fină

cu bumbi li se înspină
cu geniu întărâtă
o jale mohorâtă

se-aud tilinci în sală
suspine hohoteală
biletul ieftin rupt

spectacol întrerupt
şi pronia lumească
să moară sau să crească

repede repet
tuse mai încet
pieptul subţiat

muzici a umblat
pe podeaua rece
talpa se petrece

nu te cască robii
la semnalul tobii
clopotul îndrept

în genunchiul drept
lumânări uscate
sculare din spate

orgi în ascunziş
Dumnezeu cruciş
lespezi iau la rost

mulţime de post
de suflete goi
ascultaţi în toi

fala cea dintâi
smirne şi tămâi
în zale la gioale

mă sting mă-ntrist
dumnezeu adventist
măsele ale

chipului cereale
visate pe polăţi
de păsări m-arăţi

de ce nu l-aţi dus
cu un ton mai sus
frigul mormântării

fără cancelării
fanfara fără note
încinsă în fote

m-a-ncălzit d'afar'
susai de februar
înflorit cu mor

n-am mers era nor
zi să râd acum nu
eşti cât îţi e pumnu'

la a mea nu-i spun femeie
supărarea-n lună pieie
o iubită o păcat

dormi sub miezul înstelat
mâine veseli şi morţiş
iarna sub acoperiş

pe coş fumul către zori
în loc golul de fiori
să coboare gropi de soare

bubuie stelele noaptea
a doua zi o tragi
pe a treia din cenuşă

Transilvania de dimineaţă
horă soră viaţă
grâu în vatră de colină

spre oraş cu turn cu vină
reîncarnatul ochi de fată
născuţii toţi din singur tată

a se scrie romanul acomodări
şcoala bunătatea nebunia
până la treizeci de ani

suburbie vocaţia
ani trişti tăcere
modestie discuţii

etapa de interpretare
de cuprindere a vieţii
tâmpite ca Halima

treceam în auto-moto
pe la atelirele foto
fost-ai ce iubise

judecătorul Cambise
înhamă-te încalt
la omul celălalt

cântatul în goarne
carnea de pe coarne
în părul lui Pero

în mileniul zero
mâncare-mi
baremi

dintr-o voie cu trotuare
oraş-voie oraş mare
într-o joie oraş mare

zi de-apoie de cu soare
ne-nstrigoie suflet n-are
ape-Noe trambalare

dintr-o voie din trotuare
vine-o Troie să ne zboare
nicio joie-n turnul mare

lasă-n aer duhul sfânt
hai cu tata în mormânt
văzuşi harul crud de neam

când într-un cuţit plângeam
hai odată sari la mine
să fii vinovat în fine

pierdut de pe urma mea
te-ar ajunge boala rea
viaţa lungă ţi-ar cura

din butoaie pe canea
ce-ţi faci streşini făt bătrân
şi de case şi de sân

printr-o piatră îţi cuvânt
a scrie coperământ
culcuş gol plouat nămol

otrăvuri ocolesc prin vin
ucid atâta de puţin
de râs mă umflu mă înclin

şi porc îl fac pe Nastratin
voiesc în cinste mulţi să îmb
ce dacă trist mai ud un dâmb

cu lacrimile de mă strâmb
tot îl omor pe Năgădâmb
mă calcă slana pe un os

şi duhul prost şi mai vârtos
dar dacă ursul mă dă jos
sub roţi îl zvârl pe Nasmiros

din suflet vreau să mor o zi
bogat sau paşnic a mai fi
să râd cu coapte păpădii

când încă nu mă prăpădii
să glăsui fratelui bădiii
că-i sunt la fel plezniţi toţi fiii

mamă tată
trageţi de găleată
să golim fântâna toată

binişor vinişor
nu se-acreşte sub ogor
lăsăm apa bem urcior

lună plină luni
babă printre pruni
a ţuicii stăpână

nasul în ţărână
beat ca-n alte lumi
oase să înstruni

cum te aplecai cu lamă
oţel strâmb a secera-mă
m-am oprit m-am o distrus

înapoi sunt gări de sus
înainte numai nu-s
merg ştiind muri Isus

doar ucis cu viu argint
prin tăcutul labirint
să bea guri mai veninoase

vărsai sângele pe oase
mă adăpostesc la nor
prin schelet de ziditor

jumătate să nu mor
iar aşa pe patrafire
c-am trăit n-oi mai trăire

ce n-am scris pe mine scriu
într-o noapte păr gălbiu
vărs în litere nuntiu

şi mai scriu un glas prin piele
în otravă cărnuri rele
tălpilor le cânt obiele

scriu aici în loc să citesc De rerum natura
sufăr cu trupul în loc să fiu liber de toate
însă mai bine să fie aşa mă sfătuie locălnicia

în fără scris şi nesuferinţă că nu m-aş arăta nici morţilor
încă o dată aş fi bucuros de a compune în româneşte
o operă precum Corbul americanului antibostonian

atunci unde-i fereastra mea noaptea s-o deschid
bustul în aşteptare şi vorbele crezute în sunet
se petrec în ţările mici altfel de păsări prin altfel de ferestre

dar s-or fi diluând în pământuri cu munţi visuri de geniu
lucru este înfăţişarea prin haine ascunsă cuminte
faţa frigului întoarsă în făptura întoarcerii la De rerum natura

nebun amar
la vară-n car
spre toamnă fug

fugit oi sug
oi suge ploşti
ploştini străoşti

din joc de voci
foc să mă joci
pe rug în ierni

la morţi moderni
iar de folos
în miez neos

sus de neant
supus la cant
mă joci în joc

de car cu foc
amar să-l dreg
în an întreg

tăiate
prafurile
eternitate

zăpada
n-a nins
la suflet

zadarnic
şi
vântul

în cârcă frig
stofele vig
să-ţi fie

minunăţie
dintre mame
de marame

spre noi ninsoarea fără os
pe scări de oase ne dă jos
solstiţiul mâine noapte pică

prin care-n cârcă urci de mică
îngheţul tristo e o bură
spre plânsul de femeie sură

slăvite coclaur
lunatice maur
trapuri de copite

feţe ocolite
dă cailor bice
de-a-ndoaselea pice

să o rupă-n urmă
peste-a noastră turmă
peşte din acvariu

luntre pe salariu
divinul întoarse
droaşca bube sparse

oişti curele crapă
labele în groapă
sub roţi pară chipul

nestrivit de tipul
Iov nu va să şadă
soarele-n zăpadă

averea ta pre
cai şi capre
moarte-n animale

'nveselim o jale
salvează vizitiul
căzut cu noi de viul

ce nu mai ştie cine
călătoreşte-n tine
dărâmă drumuri primul

şi punctul locuimu-l
răszboară tot ce zboară
la noi la subţioară

îmbolnăveşte osii
cu păcuri mironosii
desparte carapace

şi fă ce nu vei face
divinul se întoarse
caleaşaca bube sparse

la picior la răşchitor
la trup cu seminţe-n zbor
cântă mort necântător

cui va să-i milui veşnic fes
din care ziua s-a ales
şi de-am umblat cu ştersul nas

ceream lung timp şi nu-l mai las
iubita cu alean alene
aveam n-aveam lene baleen

departe de a mea farfuză
o spumă spuza de pe buză
să-ntreb cu suflet cine dus

m-a luminat măgarul mus
el blând şi nevăzut nicicând
zvârle copite peste rand

şi când aş călări pe el
înfloare-ar coada-n şoricel
n-ar trece pe unde restau

pisica giuvaer şi miau

tămâia
a păli
fosforul

nu să vezi vino aşa
când nu plânge nimenea
numai vino nu să vezi

prin aer să lepezi spezi
să te-nstruni în fum celest
să vii iar pe dulce şest

mă sting în tihnă să auz
în tablă solzul cel de sus
înfipt în apa-buburuz

mă-nchid în ochii cu Isus
încă o oră fără uz
acoperiş acoperiş de sus

prourul sfântului
pierde salcă
pe apele pământului

mai lasă-mă la târlă mai
aţâţă uger în vătrai
în turmă lup de puşcă lins

o iarbă-n cioturi l-a împins
împuşcă bum la pod pe javră
să spânzurăm şi o cadavră

lacrimi nevăzute lunci încarcă
împinse căruţele urcă la deal
şi nu mai am putere pentru osii

pentru părintele bătrân real
înot bat înecate aproape păsări
s-au tăvălit cu zuvelcile ciugulite

le privisem cu trupuri în chinuri
şi de la munţi în spumă bâte
îmi voi alege la trezire nimfa iar descolăcită

şi mult adio ţie unde eşti
până când în îndurare te apleci
şi mă culegi mâncat de peşti

străine câmpul nu te lasă
a merge peste iarba joasă
întrabă loteriile

şi poartă pălăriile
mai bine ai fi plâns cândva
cu talapa goală pe şosea

în somn cirezile mai pasc
şi vinurile pier în teasc
şi câte flăcări se jucară

în horă peste o comoară
să nu uiţi însă ce avere
cărau căruţele în sfere

ci labe în ceasornice
le mişc la miez datornice
mai bine din şosea străine

stârpeşte-ţi ochiul dinspre mine
că nu ştii necuratul ins
pe unde te-a pândit învins

intrat-am vinovat în moară
morăriţa da să moară de fecioară
morarul a suit oium pe scară

roţile de aur gâtul său încurelară
a zice cum la văduvă nicicând
nu s-a mai măcinat fără de rand

pe-atuncea mă trăgeam din lână
şi fâlfâiam pe coasta spână
ace de ţărână înţeapă lemnul

scoate limba la sarea de pe jos
nicio trăsură cu multe ceruri
dinţii se răresc în râsul de pe urmă

tai cocoşul fără glas de cocoş
vinovatul şterge praf din haos
toate cu măsură pe terasele sure

spinările de animale umplu ochiul
până mi se face o incestuasă ruşine
cald fierul mâncat şi înroşit în inimă

atâtea pieritoare lacrimi şi explozii
în burdufurile putrede oceanele cară
aborigene sprâncenate cu miros de ananasă

se petrece o aţă prin urechile mele
şi sunt un ac de mânie şi arde lumânarea
iar la lumina ei se bat pumnii

cu inimă târzie
scăpăm de acedie
te pomenim şi la pahar Maxim

cuprinsu-mi-a ogaşa
fireasca ucigaşa
zi d'apoi ne cu noi

stafie stafidită mai scump
ca viaţa ei coşciugul revărsat
prin marele oraş să râdă

nimic nu mi se întâmplă
nici blânde nenorociri
copita nepotcovită de ţap

de s-ar arăta judecata
somnului meu înalţilor
de asprime năduşiţi

voalul tău îngropat
lacrimi nepătruns podidite
întrupează-te din spuma lor

iar la vremuri ziua rece
n-ai cu cine mai petrece
doar la cap sau la călcâi

noaptea-n ploaie-i mai rămâi
măcar plângi măcar nu plânge
că din vremuri curge sânge

împărtăşesc
pustiei
aşteptarea

răgazul se împlineşte
ochii comorilor se golesc
nimic nu e adevărat

pajişti în umbra
munţilor dospesc
naşterea paşterea

cunună
însingurată
nepriveghiată

urma nu-i
dispăruse când
rostuise lumea

pe nimeni
nu are
asemănare

plec
degeaba

mâna
se
mişcă

agonică
sfredelitoare
cruce

roşeaţa
pace
ei

aştept amarnica noapte
mările în aer
peştele în apă

nevinovat
în palme
pălmuite

în somn îmi voi culege
praful scuturat
o lume

unelte străine
urlu pe vântul
verii dinainte

la poalele pădurii
maica morţii
sora pustnicilor

cândva când săbii de pe deal
din şold sărite peste cal
argint în găuri sânge-n ceaţă

au mai schimbat în vârf o faţă
călării hoţi în pas de grup
morţi înainte nu la zdup

se plâng un ceas apoi l'apoi
în luminatul lor noroi
cărunţi în scorburi robii bat

cuie de rădăcini în strat
până când s-ar culege tot
ce pomii vechi din zale scot

tristă
înfăţişare
la răscruce

zbor
din pom
în chip de coji

greaua
burtă
a drăcoaicei

capul
dă roată
spânzuraţilor

în liniştea
de moarte
o voce din ceruri

voi mâini
ale aceleiaşi
certe

te-ai învârtit
în piciorul
tăiat

să iei
bătrânii
la palme

în guşă harababură
nedeschisă nicio gură
neamuri pentru arătură

mamă Kale
nu-mi pune
mâinile pe piept

Epiharis
trupuri
rari-s

o
Teodora
Maris

tăişul
cuţitului
din altă lume

prin
prăpastia
de hume

a
de pe urmă
rază

barba
lui
a câmpului

mâni
boi
din cer

din temniţă
prin gratii
privindu-te

măsea
scoasă
ciori pe casă

tărâm
să omorâm
să nu omorâm
      1969


Sakuntală

Sakuntală
iubita
munţilor

fum
străin
oceanului

lacrimă
astru
ucis

nu aştepta
să te aştepte
muzica

foc
de
corzi

pe după
două
vieţi

Ganesh
Rama
Krishna

demult
în lume
întuneric

dansăm
la lumina
pruncului

minţile
vântură
ţărână

adie
mari
melancolii

cald
cald
cald

durerea
fumegă
templu

cântă
inima
fumului

pe
sine se
audiază

lumea
născută
din auz

fiica
tatălui
nostrum

s-o
iubească
împăraţii

erou
de
sunete

vânt
peste
vie

rărit
de
moarte

ne pomenim
în altă
muzică

unde
ne ascultăm
în zadar

de ne-ar
trăi
părinţii

la ei cântând
ca la nebune
instrumente

sitar
tabla
să ne ierte

în lucii
sori
înlăcrimaţi

tăcerea
delirează

visez
sunet

în
copilăria
aurului

Indore
sosiţii
corzilor

topită
ne
aurărie

floare
lavă
adormită

ador
maica
domnului

pe
maica
mea

plânsul
vocii
naşte

din
nou
întrupând

sufletul
femeilor
nevinovate

viaţa
bucuriei
vieţii
     
         1977


avatarii

avatarii tac
în mahasamadhi
zorilor zorilor

păpuşi către copiii mai săraci trecură vama
prin cer cu arcul bufniţele trag degeaba
în suflet norii cu muson ra-va-na-va-ma

păpuşi către copiii mai bogaţi trecură rama
prin cer cu ochii bufniţele trag de-a oarba
Vidharba norii de muson ra-va-na-ra-ma

păpuşi către copiii morţi trecură sacrosanct
la ramlila în zări de nori amor petrarc
al bufniţelor de întunecime arc

somn în cer a te trezi pe ce pământ
pe foc plouă stingere
unde se va întâmpla căpătâi

bătrânul în infarctul nopţii
e însuşi deşertul înroşit a râuri
mut oceanul de sub fluture

nimic dinspre Roma
domul de nemaiînchipuit
decât prin vocea lui Montale

din două busole
o mai fi arătând
vreuna vocea

umbrela verde
albastră te face
mincinos

un fel de alb
peste pătrată
oază

marea nu e apă
norii nu sunt apă
munţii nu sunt apă

nu suntem ploaie alb
alt alb natură nonfigurativă
fără cer şi pământ


psalmodiază

psalmodiază
se dinamitează floral
refren de hai ku fenician

declinare
vocabulare
nespurcare

piramide pe verso
ruine din arhaic
icoane din laic

olivă dimpotrivă
vişine
înşine

caldul de cu seară
miazănoaptea
hoară

viroaga
ritmul
seara penumbrei

mnesis
pe săturate
bhagavan

răpune
întâlnirile
insolate

lungii cantilene
acu acufene
din plurale mrene

lacună
gangetică
sahrdaya

mâncare
de orez
cu ceapă

cu noi
cu muzica lui
dumnezeu

stropi de
busuioc
tulsi

improvizatoriu
just before
the public

atman sitar
secerătorul macilor
traducător de gitanjali

nemaitristeţe amar
invitaţie avatar
orga mascată în sitar

labirint
de
copii

Rouault
oul
Olt

broască
mierlă
nască

nimeni
cenuşa
dumneata

Ricoeur
răcoare
Mântuleasa

Ramayana
caravana
Ravana

maupassantesc
bine de Tache
taş talaş

nebunul arheologul soprana
vacuum la decolonozări
în loc să te invadeze

mi-am adus aminte banii
îi pot pune sub alarmă
prin trenuri singuratice casierii

pitici în propria şansă
ne-am tăvălit viaţa până la brâu
un scaun băiete lui Richard

o să-ţi spun să nu uit
hai că îţi dă voie domnul
îţi dă voie la fereastră

ieremiadine transe în tranşee
capetele nu ni se cuveneau hăul
în tunel de ce mai întârzirem

fericire să-i vezi pe cei de mai jos
nefericire să-i vezi pe cei de mai sus
se pisează românime în copăime

câte sute de ani câte rânduri
ni s-o repeta petarda
proza în versuri de viitor

aha îhî păi nu ştie tradiţie
contextualizată că de ce
scriem fiindcă n-am putut vorbi

recele ploii recele mării
cercuri închise cercuri deschise
ţări petrecute în tăcere

ocolind obsesii represii
ce avatar întâmplător să
te caute în neapariţie

seminţii din guşi
de porumbei ne îngurgiteze
dreptul la câine

înmulţirea stopurilor
nervilor înnebunirea
roţilor paşilor

minciună recitabilă
în pustiul vorbirii
copaci îngenuncheaţi

eroarea intimităţii
de a fi existat
hainei dimia sufletului ţărănia

scris paraclis
vorbită scrisoare
mă vedeaţi scriind

ţipaţi ţiparilor întâmplare
neîntâmplătoare contrarietăţi
arhivă îngenunchere parolată

alfabet nicio hârtie
nici betonul nu ne scrie
psaltul unul peste altul

scuţ cuţit kamikaze
lăsaţi-vă neobservate
biserici cenzurate

cuiele bătute-n palme
cine le-a furat
le-a părut rău

nu l-am înţeles deloc
şi Titulescu ce-a fost
ţigan şi l-a luat boierul

trecem prin lucruri
să ni se sature tăcerea
scrisul să se aurească

refrenul anthropos sus
două umbre
încălecate

mai vezi în sus
întâmplări
până la Brescia

nu aduc vorba de moarte
în vecinătatea
paraliziei

arc vieţii
coloană învierii
masă cristofagiei

ne-om sărbători
mai la deal
că la vale ameţim

ornic moara într-o
cizelare până
la Dumnezeu

arama nerecunoaşterii
eşafod ce timp frumos
în pofida vremurilor

masă pe pământ
poartă în aer
stâlp în cer

simboluri luate la pumni
ni se termină maeştrii
regretând biblia

dicţie zburând
de pe şine estetică
etică etnică

om auzi
ne-om dezlipi
de scrisuri

potopul
programarea
stingerilor

zdrenţe de zefir
pereche de întuneric
în călduri

oraşele interioare
frica de neant
mizantropie de grup

pe cine crezi
că poţi da
la o parte

doamne
apără
şi păzeşte

boemi
după ureche
într-o invidie

bumerang
aceluiaşi
antipode

firave arhitrave
în uscare
pe mare

te-ai uitat urât la ucigaş
nu te pune cu nimeni că te paşte
în oglindă şi tot fereşte-te

vrăjită picătura
intimidării
de la munte mai săritori

piruete catalane
tarantele tarantule
picurari mascaţi

sunete conexiuniine trecem
necoapta frăgezime falanga
numărătoare de stele

ierarhiile neaşteptând după noi
ne-om îngropa unul din voi ni s-o
dedica şi poate se va îmbogăţi

taine coperite
ninsori de probă
fetele teologiei

peisaje kalidasiene
răzbunare naturală
spital întemniţat

noduri pregândite
modelare hamul
saudad liberând

dezvirginare
poreclele
spălatului de vedere

frunze de scuturi
maimuţele
oase sub pernă

yatra yana
Shiva shift
tăcere Zahei
  2007


reîncarnare

reîncarnare fântâna macului
datorie plătită viaţa Gita
bunic de ţipete nubile

ureche ison
paralizie Ion
pictor talion

sânge vazir
Gyr în Cugir
o trăi Maytryi

din tinereţe
direct în dispariţie
tăcere jaină

icoana apusului
întors închinării
frunzele azalea

aprinsă ţigara a doua de la prima
şapte ani tata Ladea Buzinschi
ahimsa aparigraha anekanta

auditori de haruri
în pofida macilor
cânepa de pe oase

eroii neamului
clopote catapetesme
evanghelii potire

citania
procitania
dauna laudanum

premoniţii de pact arama
la suprafaţă limba maternă
ţinându-ne lumânarea

nici nu te atingi de text
îmi voi spulbera manuscrisele
înfocată aşternere
2008


Dylan Thomas
BALADA NA(IA)DEI CU PICIOARE LUNGI

Prorele-n jos, al coastei castru
Negru de păsari mai privea cum
Pleca – păr smuls, ochi albalenastru;
Oraşul tocit din pavele-i ura drum bun,

Adio-atunci filopescarei

Corăbii – ancora iute la larg –
Pasăre-n carlig de mare,
Naltă-smaltă-n vârf de catarg,

Drăgăstosul nisip murmura
Şi pe orbitul chei – bastionade.
De dragu-mi du-te, nu privi-n urmă,
Zise ţărmu-n ocheade.

Pânze băura vântul, el alb lapte
Goni în bezna betivă;
Vest soarele naufragiu-n perlă
Şi luna înot peste ogivă.

Coşuri, catarte se-nvârtejiră.
Adio celui de pe puntocean
Gutei de aur cântându-i pe mosor
Na(ia)dei din sacul de golan,

Că-l vazuram zvârlind dulcii unde
O fată vie cu şpăngi prin buze;
Toţi peştii erau raze de sânge,
Ziseră nave n-auze.

Adio, coşuri si cornuri,
Matroane-n fum torcânde,
Orb fu la ochi de lumânări
Din geamuri de pe unde,

Dar îşi auzi nada trezindu-se,
Cum în nor de dorinţe geme,
Acum varga zvarliţi că marea-i
Numai coline-balene.

Dor e ea printre îngeri si cai,
De peştele curcubeu bucurată,
El pluta catedrala din plai
Clopote balizele de piatră.

Unde ancora tanga albatros
Mile lunatica barcă
Păsări ţipând pogorau jos,
Un nor de ploaie din gât vărsa leoarcă;

Văzu furtuna morţii tos
Cu arc de fum berbec de gheaţă,
Foc steaua, vătrai al lui Crist os;
Şi nimic pe-a apei faţă

Doar mir şi fir de lună
Picând şi-nţepând pe cale
Momitul peşte-n spumă
Ales c-o sărutare.

Balene-n trezire scalp Alp
Cutremurară rău hău acerb,
Buşira nada stuf cu buze ploi în palp
Zburară solzii tonilor cu gheb

Şi-amoru-n adânc le ţesu.
Oh, Ierihonul în plămâni le căzu!
Ea ciupi, se-adânci-n al iubirii caer
Toarsă m(en)inge cu picioare lungi de aer

Pân’ orice fiară salt urla
Pân’ ce ţestoasa carapacea-şi fărama
Pân’ orice os în mormânt se ridica
Cucuriga şi se îndăra’!

Noroc la mâna de pe cange,
Tunete sub mari degete
Guta de aur fir de fulger
Mosoru-i cânta răgete,

Vârtejul bărcii-n sângele-i ars
Din plasă în plăsea guiţă
Oh barcătaiat metatars
Oh buhaii Biscayei şi-a lor viţă

Fac din neveste sub verde val pus
Frumoasă nadă cu lungi picioare
Sparg negre veşti pictează pe-o velă sus
Uriaşe nunţi din mare

Deasupra veghei a ţâşni
Deasupra grădinilor de-a largul
Se zvârli-n sus a delfinului zi
Clopot turla mi-e catargul

Neted lin pe punte doba
Cantă apa spusă prova
Caracatiţa calca amoeba
Vulturul polar cu pas de neoma’.

Din cioc sărat în pupa joasă
Canta de foca pupându-si mortul!
Lung plumb mireasa clipe pasă
Din vechi în patu-i ortul.

Pe cimitir din mare
Nunţi galerii lahare
Hiena-privighetoare
Săltând la moartea mişcătoare

Cânt urla-n nisip anemone
Vale-sahara-n ghioc
Oh vruta carne, demone,
O aruncaşi mării cu fata boboc

În vechi ca apa, şes c-al tiparului;
Mereu adio pâine-picioare-lungi
Franţa-n cărări de deal ale lui
Cum păsări sărate fâl-gâl în pungi

Şi sâmburi nalţi li se-nspumară-n ciocuri;
Mereu adio de pe faţă focuri,
De-a racul mort pe fundul mării ridicat
Pe ochii ei a sabordat,

Privire oarbă-n cleşti ţine
Vicleanul sub geană
Vădind adormitelor sine
Catart-luna-nudana

Călcand pe doruri cu drag doar jenă
Amuţi-n flama-i de mirese.
Suzana se-necă-n barbhienă
Şi nimeni pe Sheba n-o culese

Ci flămânzi regii mareelor;
Păcatu-n chip de femeie
Doarme pân’ liniştea sparge nor
Şi apele saltă meree.

Lucifer pasăre picând
Din părţi septentrionale
Topindu-se în gand
În bolta respiraţiei sale

Stea Venus zace la ea-n rană,
Anotimpuri ruinele senze
Peste lumea lichidă ecrană,
Primăveri albe în bezne.

Mereu adio-n ghioc strigă corul,
Adio mereu, carnea-i sloi
Şi pescaru-şi deşiră mosorul
Cu tot atât dor cât un strigoi.

Noroc mereu se ruga solzul în penet
Pasăre dup-amurg, peste rada-rada,
Velele băura grindină din tunet,
Fulger coada-lungă-aprinde prada.

Corabia în climă ani şase,
Vântu-şi îngheaţă rafala fastă.
Vezi guta d-aur ce trase
De sub munţi şi galerii la creastă!

Vezi ce-atârnă-n păr si scalp
La treacătul betei veliere!
Statuile ploii stau Alp,
Coline-s fulgii-n cădere.

Cântă şi bat, hold-aduni
Plecând barca-n nea de pară!
Punţile lui numai minuni.
Oh, minuni peşti! De mult muşcară!

Din urnă măsură de om
Din cameră greaua-i silă
Din casa cu oraş sodom
În continentul fosilă

Unul şi unu-n praf de prapur,
Ecouri seci, feţe-cărabuşi
Penele-i mâna fetei învapur
Şi mâna moartă duce la cei duşi,

Duce precum prunci şi climate
Pe vârfuri rotiţe în ceţi;
Veacurile-şi dau părul pe spate
Şi moşii cântă cu buze de noi feţi:

Timpul naşte alt fecior.
Ucide timp! Ea-i iaraşi dor!
În ghindă gorun taie,
În ou omoară şoimul gaie.

Cel ce marele foc porni

Şi muri în şuier de flame
Ori pe glie-n amurg păşi
Numărând gliei calame

O prinde de păr şi-o întinde;
Cine cânt le învăţară buzele
Plânge ca răsărit soarele
Din trib de coruri lichide.

Se-ndoaie varga, dând de ţărână,
Târand prin ape despărţite
Grădina la ea în mână
Cu pământ şi vite

Cu bărbaţi, femei, cascade,
Pomi umbroşi în al navei aval
Năuc şi lin pe verdele val cade
Nisip cu eres virginal

Şi profeţi dune aţâţă;
Vai şi insecte îi strâng pulpele
Timp, loc îi înşfacă os sub ţâţă
Anotimpuri şi nori s-o spulbere;

Brăţară-i mâna izvororb
Cu peşti iuţi şi pietre-amurge
Sus şi jos mai mare sorb
Alt râu respiră şi curge;

Bate şi cantă holda-i pe câmp,
Talaz de orz şi secară,
Cirezile pasc al spumei dâmb,
Colinele unde zvântară,

Cu iepe marine şi ude căpestre
Cu mânji săraţi şi brize-n limburi
Toţi caii prin prăzi măiestre
Galopează-n arc pe verzi câmpuri,

Trap şi galop sub pescăruşi
În coame trăznete.
Roma, Sodoma, Londra-acuşi,
Cetăţi mareei-s petice

Şi turle-nţepând nor pe umărul ei
Şi pieptănate de pescari făgaşe
Când carnea picioarelor lui era vânt pe scântei
Şi şalele flame hăitaşe

‘Ncolăciră părul ei din răscruci
Şi grozav acas’ viu îl duci
Risipa casei ei în spaima lui,
Aprig abator amorului.

Jos, jos, jos, dedesubt
Sub pluta satelor
Se-nvârte-n lanţ de lună, de-apă supt
Metropolisul peştilor,

Nimic rămas, ba-al mării son,
Vocală mare sub pământ,
Pe pat de-ograzi corabion,
Na(ia)dei întru clăi mormânt,

Glii, glii, glii, nimic îndure-se
Din pas marin doar predică
Şi-n sapte morminte gureşe
Jos ancora printr-o biserică.

Adio, noroc, zic ancore si lună
Pescarului singur pe lunci
Stă-n pragul casei ţinând în mână
Inima lui cu picioare lungi.

                                                                  Versiune românească de George Anca.

(Nota traducătorului. Versiunea aceasta urmează alteia, din sanscrită, după Sundarya Lahari de Shankaracharya. Adjectivul ‘lahare’, utilizat la un moment dat vine de acolo, ca ‘unduitore’. O unitate de alegere poate fi întărită de preferinţa traducătorului pentru poetul celt suprarealist chiar in legatura cu vizite recente şi întâlniri în atmosferă, toate revenite în atmosfera sanscrită).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu