miercuri, 18 ianuarie 2012

Transcarnete I

 George ANCA


                   
cuprins

veteran cald
dodo
reciteşte
hindu
transpiraţii sărutându-se
pe strada Părintele Stăniloae
pe Yenisei
octombrie 1967
nisipul râului
am plecat
deodată
mâine am 21 de ani
şarpe plin
steiuri
la amiază
veneam pe la voi
a doua zi
părul ud
transformare
mahasamadhi
oameni din umbră
chilimul
limanul
vremii eşti
homeopatie
algele
susur statistic jur şi azi
ce-o să ne zică
umbli cu o femeie
caii dintr-o lectură
fulger
tu gândul
eternul imediat
de mântuire
eternul imediat
de mântuire

veteran cald

veteran cald comanda frig
celuilalt întru moarte
rugăciune aceluiaşi Dumnezeu
timbre leaturi întrebate

de la un la altul rândurile
 noastre se micşorează
prezenţa decedat nedeplasabil
a anunţat că nu mai poate

spunea că vine telefon nealocat
mulţi din Fierbinţi absenţi
Zavera neanunţat cimitir nevorbit
aura mi-a fost însă soţia

visaţi frumos peste un an
în tranşeu ai şi învăţat noaptea
dreptul la invaliditate şi moarte
vă duceţi parcă nu eraţi

nu numai americanii patrioţi
se cedează războiul pe timpul răzbpoiului
atâta căldură mai încolo
casele le ştiu  Ţepeş să trăiască

mă retrăsesem în Australia
generaţii de absolvenţi ai
şcolii normale să-i întreb care
au fost membri ai Societăţii

bătrânii între noi medie 75
cum să te mai simţi tânăr
nu oricine ar face orice
să mergem vizavi la restaurant

mai trăim numai cu
nostalgia trecutului
să nu trădaţi să fie Sfânta Ecaterina
ce-a fost şcoală normală

şi eu sunt un om al şcolii
am scris întâi volumul întâi
prima şcoală din Şchei
44-89 cel mai greu de scris

să susţinem morala acest
for al învăţământului de atunci
s-a întors Petre Dulfu
ne cheamă să nu cedăm

mare profesor de limba română
o aură fără care adio zoreală
am vorbit aşa pentru că am fost
concentrat în Sudul Basarabiei


dodo

pe Pier opresc tigrul în spume
dau drumul oceanului peste peşte
încărunţind al mărilor zburător penaj
pe al câtelea suflet călcând în nemărginirea sinelui

fiinţa de carbon vălurită pe mască revers
orizontul rotunjeşte potcoava ro(i)bului
Rob Roy în Durban pe Zulzland Natal
îmi dorisem oceanul înainte de a mă naşte

prin oase prinoase respiră cu şerpii din Krugger
alb n-are atma îmi sare tigrul pârleazul priviţi-mi
tigrul şi ochii anunţuri de întunecare
cine de cine mă scapă la o parte

care te mai pierzi în navă prin biserici
de lăsata povestitului de sec
o libertate fără poveste şi bani
pierduţi pe nejucate fasole

gândind la drum de cerc închis
sucala lui Gandhi ţuşti în minte
Valmiki contemplă pereche de cocori
când dodo scapără interdicţii

trăiască-ne pana de ordine
oceanele mirându-ţi-se cu pescăruşi
dodo pianisto pe muntele lemurienilor
spre tine podidesc dodii

n-am ochii ambarcaţiilor
pe ocean să te plimb
lemurianul uitându-se la
creta zborului înotător

penele s-ar mai îmbaraca
soră dodă pinguinilor
alt avatar lemurian
maramă himalăilor
                               (2002)


reciteşte

reciteşte cormoranule faţada
adio oricărui scalp uman
în doctoratul laptelui
infidel originalului

recitalia pe seara asta
de ouăle grindinii
puică Arachne atârnă-ne
progenitură ploii

nicio recitare zidului
dinspre dărâmarea dharma
lacul morii dracilor
într-o engleză de Năsăud

norilor maică
morilor taică
news nori moreni
swedenborgeseni

peripeţie tramontana
peripatetică prana
doina canzona sinus
într-o coajă sibilinus

fobioase carcere cantonale
vântul bătu radiaţii
spirale rătăcindu-ne
fiara de ne răceşte

mie-mi place să merg pe jos
atunci în alt labirint
tu erai bătrânica pe scări
nimic decât spre ţintă

refrene părăsite
lungi aşteptări
de-o singură viaţă
a-ţi ritma patosul

what can I write
my amor stay out
spread my ash
on my tango

slow voice
tangible points
meridian
of slangs

îşi dansa cheta
ăsta în bască asta în broască
dădea să plouă
răstoaca toaca oaca

prin viaţă
prin Buenos
împătrit
cu patrie

aş înota în La Plata
chinezul miroase
a băutură eu
pomană lui Ladea
                            (2004)


hindu

hindu spre jain
miră viclaim
pricepând ispaşă
sabie cu paşă

lacrimă descântă
spre al iernii nour
cretă te decretă

arhanghel pe drac de om
el culto a la vida
în mormântul mamei hram

înţelepţi nu fii de prinţi
nearşi nedezgropaţi
insomnie picturală

roman în 13 capitole
criminală amintirea societăţii
în ochii vizitatorilor mormântului

se planificase româneşte
într-o lene alambicată
dovedit domn cu martori

cadavre trădate
maneaua mamei
dansul frunzelor pe rug

mâine la norvegieni
poimâine la râmniceni
de Crăciun la indieni

Ayodhya Mecca Ierusalim
Sakuntala Măiastra Bizanţul
Kalidasa Kali Călin

scăpaţi din mamă
scăzută muzicalitatea sângelui
idei învăţate pe scena goală

fântânile de la teatru
rugăciune mărgelată
întâmplarea veveriţelor

în confuzia meditaţiilor
ne-om reîntregi sanscrit
la Râmnicu Vâlcea

deschis la imnologie
brumat pe pulpa dreptăţii
şi ce-mi făcusem pantofii
                                     (noiembrie 2007)

transpiraţii sărutându-se

transpiraţii sărutându-se
m-am închinat te-ai închinat
iubeşti pe cadavre neucis de doctor

oase de orgi lire călire
miel aramaic vorbit la
bătaie ciuleandră

salcâmul reînflorit
simulacru patriarh
în ţară arsă

rădăcini unui glas
pe haiku salutăm
circumstanţa

copiii născuţi ritual
în ochii noştri
şi acum fac nuntă

zboară două zboare
pe albatros neîntors
pe nepricepute ortodoxii

rochia de bandaj a miresei
la ţară ultima oară
tată de Lawrence

petrecerea nunţii aum
vizitând shamyana
tocească mirii veena

rămânere la prima impresie
dedicaţie arestată
ce puţin se mai râde

suspendată cărturărie
îţi faci neamul de nebuni
crezându-te Xenia

schimbându-i locul
printre cimerieni
mai pierzi pe Ovidiu

răzgândiţi-vă culmi
elite din ulmi
Hamlet adulmi

al toamnei vechi desant
din păsări galbene
în staţia Bacovia

de s-ar găsi un hoţ
şi pentru versurile mele
până în Palestina

se închină cu ţigara
aprinsă nestingere
pe latul altarului

din vesel întristat ori
gândurilor proniatori
târându-mă aurori

metamorfoze inverse
Priam în nord
imposibilitatea războiului

surcea la răscruce
români de astă-dată
cu fata măritată

sângele ierbii abur
vorbitul româneşte
cu animalele credinţă

voi de frunză desfrunziţi
bombă pe cap de teatru
vreme să vezi lume

audiem mormânt
cenuşa din audit
într-o corectitudine

introvertit în ce nebunie
sigur că nu mai e stat naţional
ora şi staţia pro nobis naţia

zdrunceală de închipuire
halucinând slujbe
lan de iarbă

1984 I love you mustaţa
lui Hitler freza lui Stalin
muia lui Churchill

crezusem blândă toamna
Maria cancer în Melbourne
Ionică în Darwin

nici umbra nu ţi-e trează
fiecare ne ducem trafic
de învăţare de minte

femei nebune nu naşteţi
nu îngurgitaţi cadavre
se surpă de unele singure

ceaţa se îndeseşte
ne suntem sunete
a ne trezi strună

în basmul fără împărat
domniţă de te-ai fi urat
amendă canadiană de zăpadă

mă reazem de carbid
plouă fiebinţeală
pe cadavru de zar

rarei oişti rupere
în auzul maicilor
a ne plăti cu un respect

Whitman Drakula
lui Stocker în locul
lui Ţepeş homo în ţeapă

în neant casa
de pe deal zidită
până la ruină
                        (2007)

pe strada Părintele Stăniloae

pe strada Părintele Stăniloae
între Moşilor şi Negustori
soarele după ploaie Mântuleasa

baltă mare Baltimore
vorbeşti cu Natanael
Urmuz revolver Dumnezeu

vorbitor pe ape
în vara înotată
ne apropiem de Gange

penultimei candori
diurnitatea amurgului
cerbi inundabili

om fi penitenţă
gata gita agită
clonţul cu glonţul

cârcei după orhidee
în menghina chiromanţiei
pe tentacul maxim

coborâm paratrăznetul
ne mai spuneţi genelor
din preajma joienelor

într-o verticală miră
martora vieţii noastre
fiindu-ne pelerinaj

nume muni
cântece oameni
pentaton pentarh

aşteptarea carităţii
ca o recunoaştere
cald herald

harul înainte
fără harul după
bastoane dans duel
                   (iunie 2009)

pe Yenisei

pe Yenisei în jos
în mlaştina adâncă
ochii în lacrimi

triste sfârşituri
pe toată linia
invidie pe Rafail

concurs în eter
şi la indianistică
necompletate acte

pe lespede cui te
spovedeşti îmi plâng
timpul de scris

pe Plantelor
lituus kadish
timp înlăcrimat

nici nume nici ţară
în ce te îneci
contra numerar

crimă orwelliană
infinită represiune
volkului nostru

alfa hipnotic
fluorură de sodiu
parodii de falsuri

hai thai sfoară
creatinină în limbi
căluş peste iele

mai interzis
ca românul
ca mama

ultima nuntă
cu India
pe cont propriu
                  (iunie 2009)


octombrie 1967

în război până la cer
a căzut prizonier
ce fugind la aliat
dă de alt prizonierat

cumnaţii o roagă
nu zburători dragă
pat de frate fie mort
cu amanţi cu tot

se logodeşte cu flăcău
în casa omului său
logodna apoi strică
aflând că-i viu din scrisorică

mărturiseşte lumea toate
păcatele de zi şi noapte
ai lui o iartă şi îl mint
că tânără fiind

acasă tânără bărbaţii
femeii lui n-au pretins graţii
la el în cergă are cine
se înveli cu coaie pline

curând femeia a murit
snopită de nefericit
la şase săptămâni de moartă
el s-a remariat cu fată

*

în picioare mirii
pe ram de oştiri
copii pmeniri
atârnau neştirii

floare din afară
tinerii-ntre ei
sămânţă-mpresoară
îngropând femei

din călcâi în vârf
tărâm soare ori
ne încredem stârv
lance făcători

*

doborâţi obrazului paloarea
cadavrelor bunăstarea
care a doua oară
de bună voie nu se înecară

să fugim să ne risipim
fără să pătimim
făcut proză capul tot
de versuri s-a lins pe bot

merge Noana prin nămol
să sfărâme capul gol
soru-meo nu da că oi
mai rele am eu pietroi
nu-mi trebuie de-amândoi

*

profil de frescă
să-l calce la înviere
paşii de pleoapă

muntele să doarmă
să ne lase
câmpie a fi

nu se cântă
în această casă
câteodată sfântă

sileşte-o să nu
sufere mâine să
care apă în foc

anul nu este vinovat
pentru această zi
şi lui i s-a dat
nici ziua nu va fi

bucuria vacilor
a paşte
chinul mamei

tablă scrisă-n poartă
cere de pomană
curtea suverană

această seară de-ar putea-o
primi fiul nostru la naştere
nu ne-ar mai cere nimic

luminară surlele
se clădiră turlele
doar n-o să fie răscruce
coapsa ta ce nu străluce

poeţi se laudă a avea
de părinţi spirituali copii
copiii dacă au îşi părăsesc părinţii
bătându-se cu pumnul în piept

auzi ce frumos miros castraveţii
capul dormea odată pe fân
el singur dă naştere trupului
rotundul craniu deşirându-l

rugină mustăcioasă
nu milă nu rasă
porunca nervilor pe munţi
a fost să ne însufleţim

scoate mireasa
dărâmă casa
sufletului mor
furcă-ntr-un picior

aşa cunoşti
pe fiu cum
te paşte
mamă a ierbii

arme-nfricoşare
pentru fiecare
nu există bine
mi-e teamă de mine

*

ne gândeam ne pregăteam
sparţii boiernaşi în geam
te coboară hainele în mormânt
porumbiţă înecată în ac de apă

ceapa degeră în foi
după ce-a încovoiat
ochiul fetei moştenite
şi de sat murit de voi
acel fără de voi sat
când sub talpă vă înghite
groapa încă pe noroi

caii să trăiască
boieri dumneavoastră
bogăţii în pământ
zile spre alţii

pletele lumina
ochii palma
pe umărul fetei
bocitoare

pe drum din plute rob ca aleşii
sufletului lui dumnezeu
nu a trecut lună pe cer de când
domnul butoaie înjunghiase

neamul nu se va dezlăcrima
multă lume uiţi că a plâns
alege din figuri de viţă
pe cine trăieşte domniţă

la lumină cu voi
să nu vă mai vedeţi
mişcă-te la soare
să nu se mişte soarele la tine

pe comoară flacăra
întreba de mama mea
de ce m-a născut
într-un sat ori satul
nu i-a întrerupt
naşterii bărbatul

să nu umble prin tine
copii în patru labe
neajungând cu creştetul
la inimă

luncă suflet
crucea feţei înverzind
să lumineze
tot ce nu e

*

se usucă rufa-ncet
umbra viei coapte-n vin
o mai moaie în oţet
până ce-n sânge ţâşnim

eu părinţii să-i repet
ei cu mine la treimi
să usuce rufa-ncet
apele când reanimi

pentru însetaţi mai drept
nu este şi porţi în spini
presăraţi prin vii un piept
dezbrăcaţi cei paşi intimi

*

cum vii dimineaţa de acasă
în carul gol
te-ai trezit îmbrăţişând
foile uscate seara

muscă dumnezeu oului
fiu vierme
părăsind nimfeul
duhului sfânt

mintea toamnei
în craniu neînfiată
orbitorul va fi
strâns de gât

de mine te miri şi se miră
de tomana de afară cum ai căzut
dintre aluni în ape fierte cu ochii
la umplerea inimii casa goală

ne desparte o cortină
pe noi doi de o creştină
soţ soţie tu adormi
eu adorm toţi trei enormi
noaptea asta capăt treaz
o paloare pe obraz
pâlpâie prin pânză
fereastră neplânsă

noapte din toamna părinţilor
ei au intrat în scorburi
scorburile aure
la capetele sfinţilor

din inundaţii au pătruns la fecioare
fiul al doilea s-a făcut mare
la surori cu calul călărit
şi eu călcat în picioare am murit

frunte de copil
titlu de poem
versuri n'avait il
nici n-o să avem

de ce să fiu
cu mulţi întâi
nici toţi târziu
nici nu rămâi

cum nu puteau fi
oamenii-ntr-un loc
libertatea şi
moartea luau foc

*

lună afară
soare în ţară
glob ne înconjoară
inimă din pasăre de ceară

rară înserare
stele după
se aruncă
înapoi în lupă

fratele cu sora
soarele
sora cu fratele
luna

de mine s-a atins luna
de tine s-a atins soarele
în foc ne-am mutat
gheaţă raze picurând

buze iertate
gât ars
ochi simetrici
febrei musculare

mult mă gândesc
şi la inimă
capul mă doare
lume gânditoare

izvorul oasele
mamei înnegri
de mine nici nu
pomeneşte pământul

mater
ca-n cer
fiul
neagă

în loc de
întoarcere
moarte
la naştere

pierdute legume
noi nu le-am văzut
ni s-a arătat un gol
legumele golul

noi fraţii
nu avem
nici moarte
nici nefericire

tatăl sparge acoperişul
osul mamei se îngroapă
copiii de carne
pângându-i despărţiţi

luptă de berbeci
în mijlocul drumului
înţelepciunea
n-a aplecat inima

poarta neplătită
se deschide
protestul
nu este luat în seamă

păcat
de gândul
întârziat
un mileniu

mi se închid ochii
înspăimântaţi de mamă
pictorul morţii
la coptul dovleacului

liniile palmei
dar bătut pe falcă
gâturi răsucite
osu-ncalcă

de la sfârşitul săptămânii
aştept sânii
fată cu geam
nu-i mai am

iubită de suav
umbrită de moarte
sanie de praf
te-o duce departe


nisipul râului

nisipul râului
rugul tălpilor
capul pe umeri
între plute
aceste trupuri rustice
piepturi păroase
se gurguţă între
picioare fericite
umbre de sutane
vreascuri verzi
între maluri negre
mulţime împerecheată
la miazăzi berze
stropite rădăcini
mâini în cruce
sâni în mâini
să nu scape
să se aşeze
în locul pozei
sub burtă şi sub coaste
avem apa-n oaste
capul aplecat
peste ciotul descărnat
din mâna lui Moise moşu
a omului roşu
sprijinim papirus şi-l
scriem că-l vedem copil
zămislit de o fiică
la curte în grad mai mică
decât scribul fără frică
în gât ni se opri
codrul cine
scuipă lupul
câinele împuşcă
beleşte animalul
stins de turbare
prun cu prun
zile de aur
rândunică vii degeaba
omul şi apa nu se mai iubesc
zburând cât îţi este fericirea
nu ai pe aripă atâta rană
cât să-i trezească
bătaia ochiului
glasul răpus
în cuvânt
murmure
dumnezeu
faţa întoarsă
                        (1968)Am plecat

am plecat nu trebuia
să ne întoarcem
pe drum ne-am tot
gândit cum va fi
nici n-am ajuns
şi ne întoarcem
sau ni se pare

soare lângă lumină
ape lângă bărci
ancore lângă colaci
bărbat lângă femeie

fugi cum ai fugit
te scufunzi în câmpuri
zidul te boceşte
trupul ţi-l cojeşte

sângele în vis
îmi curge
gura mea e
mortul neştiut

arderile nopţii
răcorile de
pelicani
mirositori

mi-e viaţa
sora
morţii
tale

braţele lunii
în jurul gâtului
ca o fiică
îmi cauţi urmele

pe locuri veştede
târăşte-te
apa Prahovei
avea-o-vei

mama pădurii
în rochie verde
niciun copac
fiindu-mi tată

frumoasă era
lumina dealului
pată de munte
ne întorceam

împrăştie sarea
pe negrul pământului
munţi înghiţindu-se
nori nenăscuţi

nordul părului sub frunte
gura să nu-ţi cânte
gâtul să nu-ţi cânte
curul să nu-ţi cânte

ochii pământului
pleoapele soarelui
mergem drepţi
privim în sus

sete pe cioburi
cette heure
galbenul tălpilor
vieux heures

cară piatră
se întoarce
spre o piatră
fuge-n ea

nehotărâtă în somn
frumoasă pe trezie
mi-e toamnă numai mie
în tine mă întomn

umbra se opreşte
urâtul iubirii
se apropie
pentru sărutare

lac roşu soare
curgând
vaci
apunând

la Ischimzi ascultă
sufletul actorului
Ion beat
pe scena patriei
                        (1965)


deodată
deodată vorbesc precum
poeţii în rime
în gesturi surzii
în sfinţenii duşmanii

mirosul busuiocului
din sân defunct
adevărata viaţă
onomatopee a vântului

jumătate să-i
alegi blestemul
alunecos ca
untdelemnul

la ce să vă cunosc
să-ngrop genunchii
anume pentru
a vă recunoaşte

somn rănile
nevralgii pe câmp
iluzii de tragic
scăpăm de sufocare

pletele în coaste
semenele vocii
fata mută
sângele vorbească

iubim în temple
vina templelor
hai în temple
numai cum iubim

pe polei cu tipuri
antropologice
niciun crac de femei gol
în şanţuri ascunse

întâmplare întâmplare
creierul era să-mi zboare
chiar zăpada pe cărare
creierii putea să-mi zboare

cunoscând femeii pliscuri
a jurat să le răzbune
răsturnându-se din piscuri
triste de îngropăciune

acest ritm îl va-nţelege
cum din cântec s-o întoarce
tot astfel curata-n lege
va îngenunchea la parce

abătută şi spre coapsa
bărbătească s-o însume
întind mâna cu pedeapsa
s-o răzbuni târziu sub lume

luat la goană
de regnuri
ultimul diavol
înghite văile

eram nerăbdător
să se golească
de oameni
coloniile

pe zăpadă vergi
prin aburi foc
de păsări cer
întreg la soare

nevoie de talia
corbilor
nu le e umbra
întunecată ca ei

umbra
corbului
e faţa
plânsă

om lângă om
urlă
totul oftează
oasele şuiră

cap de os
toartă înroşită
sugestia amurgului
pe lanul de răchită

stăpâna marginilor
hohot nepotrivit
astfel e viaţa
astfel e gândul

uşi reci în
satul de gheaţă
viii ascultă
ce-au cântat ieri

zbiară-n păşunea
aerului iezi
scârţâie soarele
pe lunecuş

vocile turnurilor
privirea duhului
cutremurările
îmbrăţişate

pagodă în flăcări
leagăn ars
sunet
cenuşă

mama în locuri
necunoscute
palidă de înstrăinare
faţa fiului

singura şansă
echivocul
somnolenţa
în sfârşitul

de somn ochii îi asudă
nu poate să râdă
Priam Prinam
nu râde neam

multi
negri
corbi
cor biologic

nopţi cer nopţi
presimţi
somnul
numelui

terorism şi predestinare
nocturne corelative
frumosul spontan
mângâierea pomilor

le-am trecut
pomilor pe dedesubt
doi mă cheamă
dar nu-mi sunt tată şi mamă

renunţi
a doaua oară
cuvânt pronunţi
cuvântul se însoară

ce se înţelege
prin linişte
aerul gurii
cenuşa palmelor

pe casă merge fiecare
din cei cu agerele membre
sau corpuri bine târâtoare
ca promoroaca de decembre

armă de război
sub şaua de măgar
din casa risipită
am ieşit afar'

se îneacă buza
autocreată
focul sobei
printre nenorociri

nimic nu se lăsa atins
îmbrăcat zi şi noapte
hainele nu se mai sfârşeau
şi nu m-am mai dezbrăcat

ningi turbezi
în ciudă tac
ningi turbezi
în ciudă urlu

ochi
oftat
nu mai am
monogram

poruncă flămândă
începe alt soare
aşteaptă la pândă
cum celălalt moare

pe tot instinctul
aruncat
degeră
ce ne-a născut

armuri de senin
ochii vindecă
rănile cerului
moarte de zăpadă


mâine am 21 de ani

mâine am 21 de ani
ar trebui să las poezia mâine
între vâsle cu gleznele
smulse din nămol

tresar când şlepuri
îmi alunecă pe umbră
cleştele racului la tălpi
aud trăieşte până a doua zi

în apele galbene
m-am scăldat cu şarpele
blestemându-mi fratele
la ani solari douăzeci şi unu

îmi deschide gura cu un cuţit
cum poţi fi aşa de frumoasă
n-am fumat opiu n-am murit
singur îmi curg în vine

Delila n'aurait pu le vendre
mais elle aurait trouve Samson
plus indiscret et tout aussi tendre
s'il avait ete Franc-Macon

de imnul meu nu ai trebuinţă
lumină a zilei
nisipurile filtrează
apusul legănător

din dragoste se aleargă
melcii în palmă
vulpea lui Horatiu
se satură

ape-ape marea
n-o ai dedesubt
tablouri fără
alb le-am veghea

les lianes en fleurs
the slain think he is slain
je suis ce que tu veux
were I with thee

c'est le Diable
qui tient
le fils qui
nous remuent

Sindbad le Marin
Tinbad le Tarin
Jinbad le Jarin
Rindbad le Rabin

eu Tudor Arghezi
Ion Barbu şi
Camil Petrescu
E. Ionescu Nu
                        1965


şarpe plin

şarpe plin
toarnă venin
suliţă
balauliţă

secure de păsări
împlânţi în coame
cenuşa focul o suflă
spre căpriori

s-a dus pricina
vieţii în luncă
păstorii muriseră
în venetici

duse la cer
clopotniţe
moarte în turn
împăienjenit

Norvegie-n tine
voi muri
soare cu austru
la căpătâi

visul
norvegianului
în pragul
satului

ochi de nor
mă petrec umbră
până la noapte
până la moarte

întinsă frânghie
între pomi
unul singur eşti
către cer

împrejurul soarelui
spre dimineaţă
visăm o venă
şi curgem

fiinţă vidă
în ulcele
trup sub omidă
picături de piele

din aripi nescăpată
barză peste
nisipul dintre
filele albe

aprinde-ţi
pe plajă
altă ţigară
întruchipato

m-ai scos
la iveală
din paradis
cu o palmă

învie iar fără cuvânt
fără privire un cuţit
care se-nfige în pământ
în piept rotund la asfinţit

singur în substrat
vineri mari
să te pleznească
în splină

împunsă cheie
ramura femeie
aer împăcat
ramul bărbat
                        1968
steiuri

steiuri
umbre
femei

artă
mit
libertate

corp
suflet
sperare

fericire
numită
umanitate

cer
mineral
om

Melanchton
mai cult decât
Luther

logica
retorica
poetica


la amiază

la amiază nu plângeai
seara tot copii pierduţi îţi dai
noaptea vii dimineaţa stai
altui piept cale de ştiut nu ai
când se rupe între fântânele
inima pătrunsă de coclele
şi femeia îndrăgeşte
iar năframa care creşte

la amiază ai îndrăznit şi tu
somnului să-i spui că nu te cunoscu
noaptea viile înlăcrimate cu
mâinile sau rupt pe trup sau nu

dimineaţa te aştepţi
croieşti piepţi


veneam pe la voi

veneam pe la voi sub via înflorită
aprinsă părăsirea altei raze
Tintoretto taie săbii noi croim la pronii

să ne înrudim
vinul fără cercuri
gol pe din afară

către cântec a vorbit
către mine a vorbit
cum ne-am iubit

nu cunoşteam venirea pe lume
şi zadarnic strigam spuneţi-mi voi
cum umblaţi fără fiinţă încoace

asemănam ţările mările întrebările
pe urmă au venit la noi
mama din păduri tatăl din război

sunet de leamnă
ne înseamnă
populaţii de legăminte
                                    1967


a doua zi

a doua zi imaginea spontană
camera cimpanzeilor
cimpanzeul aşteptat de întreg oraşul
murind fusese înlocuit cu un om mascat
aleargă după femelă îi face semn
să se dezbrace ea îl refuză cu pudoare
temându-se de scandal de puşcărie
de ce zice lumea şi-l îndeamnă
să se dezbrace el dar îl opreşte circumspectă
mâinile lui ating cu unghiile fresca
şi se cojeşte providenţial o parte
cu faldul hainei deodată
pe plafon o femeie goală pictată
bărbatul îi aminteşte femeii că sunt legaţi
femeia vrea să intre în camera cimpanzeilor
şi cojeşte încă o parte haina apostolului
sub ultimele zgârieturi ale bărbatului
femeia rămâne goală


părul ud

părul ud de ploi de aur
aur de fulgerătură
foc de lemne să-l usuce
lemne din păduri aprinse
ploi de foc se duc în cer
ploi de foc vin pe pământ
o şuviţă de păr galben
voi salva-o s-o aştern
ci în iarba despletită
părul nu mai are loc
părul ud de ploi de aur
foc de lemne să-l usuce


transformare de Ion Anca

iarbă verde rouată plouată încălzită de soare
şi bătută de vânt de ce te prefaci în pământ
plantă roditoare neroditoare
otrăvitoare sau vindecătoare
rouată plouată încălzită
de soare şi bătută de vânt de ce
te prefaci în pământ
arbori semeţi şi frumoşi viguroşi sau
scorburoşi izbiţi de vânturi şi
de ploi culcaţi la pământ de
anii grei sau tăvăliţi de noi
de ce după ce vă ridicaţi în
sus şi vă făliţi mlădiindu-vă
coroanele în vânt vă coborâţi
şi vă prefaceţi în pământ
animale mari şi mici protozoare
moluşte şi gâşte tigri şi lei
voi târâtoare şi zburătoare
simţiţi aerul căldura şi apa
vă manifestaţi puterea şi durerea însă
când moartea apare ca din vânt
vă prefaceţi în pământ
şi tu om aşa zis făptură aleasă
încrezut în puterea ta mincinoasă
te crezi stăpân al lumii şi căldurii
al aerului şi al apei al soare
lui şi lunii al ierburilor şi
florilor al arborilor şi al tuturor
animalelor
te lauzi cu inteligenţa şi
graiul cu priceperea şi
curajul cu bunătatea
şi răutatea cu dreptatea
sau nedreptatea
eşti tăcut sau sfătos
muncitor sau puturos
cinstit sau hoţ curajos sau
fricos
te lupţi cu toate şi cu toţi
ţi le supui pe toate şi pe toţi
însă să scapi de această
transformare în pământ
nu poţi
                        21 IX 967


mahasamadhi by Vasile Văduva

o my face of a vidusha
come on to the hole with ants
now is here now isn't here
o my my face of a vidusha

half you're laughing and you're whipping
the nonmovement of the left one
about nobody you can still know
if it is died if it is living

o my face of a vidusha
come on to the hole with ants
and there at twilight
you'll be not I think it's possible
so divided half and half
as you are like Shiva here
o my face of a vidusha

come on to the hole with ants


oameni din umbră

oameni din umbră îmi vor capul
mi-ar trebui un bandaj
bani pentru sângele meu

Bhartrihari schimbat cu Panini
nu 3394 sutre ci 3395 suturi
cea mai scurtă gramatică

materia corpului fizic
percepţia unităţii divine
corp cauzal mental divin

când nu era nevoie a vorbi
transcendere de tot ce nu eşti tu
răspunsuri pe bucăţele de hârtie

calculele rezistenţei aerului
pe bulevardul Stalingrad
Coandă cu fraţii Lumiere

vino mâine că se zboară
ea aduce un coş de mâncare
bucăţi din zidul Parisului

nu ştie să piloteze
plină gura de boabe de fasole
m-am apucat de scris

după moartea soţiei
în accident sau ucisă
nu l-au mai interesat modernizări

cazarma Găeşti
azilul Pasărea
restaurantul Berlin

te atinge aripa lui Dumnezeu
arzătorul lui Teclu
intelectualii lui Clemanceau

că inventarăţi sanscrita
şaisprezece nume pentru apă
inventarăţi divinul zero

miliardari război comunism
tranziţie anticreaţie
Enescu înainte de concert

ce zicea
Rebreanu
de Nae

mâine la doctorat
poimâine la înmormântarea
poetului ucis în Găeşti

cine să mai
jefuiască
memorie

s-o dezgropa
nebăută
pelinariţa

tunsă
îngălbenirea
glandei

fuga
în alergia
hârtiei

plecată din Turnu
nerămasă în Amherst
pe ce muzică

o carte
un singur
poem

cuvânt
mort
înviat

cratima între
împărat
şi soldat

netrezindu-mă
adormindu-i
pe ceilalţi

camaraderia
camăta
camarila

un pic
mai
binişor

în
leagănul
Parkinson

ce ai cu
tânăra
mamă

se apucară zilele
să treacă fără
a mai clipi

om găsi
umbră
în cimitir

vorbeam cu el
nu cu numele lui
de-mi aminteam că-l uitasem

n-aveam de ce
schimba
adrese

lumina
verii
adumbrită

moartea ei
inima lui
acum nici tu

răstoaca
de
ucis

istoria
criminală
a Găeştilor

fără doctorie
carbid
în caravană
                        18 iunie 2009

Chilimul

Chilimul Chiriachiţei
bărbatul evreicei
holocaust în Găeşti

lipsa
copiilor
sub Grandt

medina
din
Casablanca

singurătate
călătoare
dus-întors

dispariţie
secrete
retrase

teama
de moarte
securistă

Betty dansează
din ex
în ex

nascente
premormântale
simultaneităţi

necenzurate
înrăfturate
globalitate

accesul continuu
al agresorului
la victimă

prioritatea
victimologică
a femeii

femeia
dă viaţă
nu ia viaţă

ruptura
cu
agresorul

victima
devine
agresor

teamă
ruşine
furie

legea
nu schimbă
fenomenul

victimele
se lasă
maltratate

limanul
Nistrului
la Cetatea Albă
                        19 iunie 2009
Limanul

limanul Argeşului la Ghergheşti
sirene pasăre cu ou unduire
nimic nu poate înlocui sângele

sângele revărsat al comei
cărţi să nu spun că a fost ucis
la slujba pentru asasinat

ce cald ce apă sâmbătă
balsamul comei ce pedeapsă
de mai conduceai la Bolintin

together we can do more
bine că nu God may not exist
şi Bogdan iar m-a luat la mişto

sala mai mult goală
cine nu vrei să dea doctorat
iertare asasinatule doctor

rune cardiace mai nebun ca mine
troncul de iubire sfărâmată ţeastă
bine conversase cu ambasadorul

aştepţi autobuzul Niculae
coma sfârşită de trei zile
căţeluşa Salomeea capul tău

cine rituri în verde om
vedea au cine-i zeulaski
jubilat-ai palimpsest reflex

pe rână simetrică
har de seducere
întors spre a fi ucis

crimă per indiferenţă
vreo ironie furioasă
de nu opoziţie pe ploscă

omorul bărbatului
prins cu alta
nu epuizează crimele

iuţeli de corcire
găi şi ulii
excelenţi

gladiolelor
pe ce aventuri
spre Doiceşti

în tren
în medina
ucigabil

poate pentru bani
plăcere de viaţă
ultimă paiaţă

torsuri
brâncuşiene
la raze

pe viaţă raze
neiradiat
şi toate ale comei

feminin
te văcea
bărbata

de Jung de voi
din munţi trifoi
extras noroi

thanatos eros la târg
blestem de călugăriţă
să te regrete multe

câte s-or fi rugat pentru tine
ca fata pentru Vasile
şi pentru maică-sa

unul
repudiind
Stângăceaua

canava
radiologie
lectorială

lucruri
la firul ierbii
resuscitări

să nu te scoli de la masă sătul
de-ai avut siluetă o viaţă
până te uciseră

nativi
ori de pe
Ghimpaţi

c-aşa
vezi
Cozia

dialectul
săgetătorilor
rudeni

vine piaţa
spre casa ta
spre primărie

de ce te râzi la domnu Eugen
linia a patra din trei
pe lângă gard

stupi
a moşteni
până la unu

şi tu şi frate-tu
el cu copii
scrişi de tine

îl respectai pe taică-meu
ţineai ţăranii pe răboj
un vânt în Gara Basarab

mirosul
mulţumească-te
câine 

simultaneităţi
non
viaţă

reanimarea mormintelor
jefuite pe potriva
luării vieţii tale

filme destule
un poet mai puţin
d'ale tale verşuri

nepăsător de aparenţa
morţii erosul
încântare din rădăcină

aş cuvânta c-ai fost
un om cunoscut
ucis de necunoscuţi

de nu cumva i-ai plătit tu
de nu ţi i-oi fi închipuit
de n-ai căzut decapitat

de neaflat
din securitate
parvenire

tu
ucis
noi în necunoştinţă

aproape
un trio
cu mine şi taică-meu

îţi rămăsesei idealizaţii
părinţi şi soră dialectul
Ghergheştilor ţi se dicta

bine că te auziră
te recitară şcolarii
dirijaţi de Olguţa

estetică
hormonală
leela

Ralu
împărăteasă
supunând

să fi dus-o
până la
propria moarte

răcoare
din Gyr
Bucescu

tabla
scrisă
cu morţi

neam ucis
depănare canţonei
copii nevăzuţi

mamă
arde
rău de tot

intimitate nativistă
femeile şi oarece
contexte eros

mă înfrigur
căldură
cadaverică

pe când ne
întâlneam
în viaţă

o să plece
fato
loc gol

florile
se
îndoliază

scriu
din sine
cu tine

catod
dimineţii-lumină
mormântul

de-a valma
pe malul
celuilalt hai-ku

dezvirginarea
băieţilor
Rafila

de povestit
de femei fericit
de te omorâră

taică-meu
paralizat
tu în comă

doctorism
diferenţe
cambodgiene

respecte
nonagenari
în auz

ni se dansa
verde
balsa

verdele
în literatura
frunzei tale

căpisterea
Tie
Ţie

lumea nu se
lasă de
vechile tendinţe

reviste ciocolată
caldă baloane
leucoplast cu rivanol

toţi deodată
în aceeaşi zi
la aceeaşi oră

gard roşu
plete negre
taică-tău

fără iubire
femeilor
sexul

vorbe
înşirate
lanţ

sângelui
girului
şirului

religios
asasinat
radiologic

mânza neagră
iubita moartă
moartea iubită

răstimp puchinos
ticălos păgubos
dar frumos

lehamite purgată
c-un rac tot sărac
Nichita

încremenit împietrit secătuit
la extremitatea dinspre
picioare a sicriului

ce dor îi este să mai vadă
străbătând agale aleile cu pietriş cenuşiu
mărginite de lespezi înguste

unde încep unde se termină
sfinţenia din oameni şi
năravul lor luciferic

juste un peu
curăţenie lună şi strună
să reintre în normalitatea trăirii

cum ar zice tanti Chiriachiţa
cu o concreteţe impudică
era suedeză studia teatrul

masează uşor
coloana vertebrală a ţigaretei
fire de tutun prisoselnice

toutes les heures blessent la derniere tue
Blaga Ralu nu nu sunt rudă
Doiceştii doicile lui Brâncoveanu

hai cititului mixandre
că şi voi la Mătăsaru
care de la Mogoşani

da vorbirăţi franţuzeşte
şi-n citate latineşte
şi tatăl ce mai zicea

că şi tu o lumânare
de cu florile
Găeşti

Dunăre
frica
drumului

recunosc
regia
sub asasini

doi martori
venise popa cu botezul
nepotul îl găsi în sânge

cagule nu
banii şi l-au lovit
nescos din perfuzie

manipulatorul
îl ştie pe
contabil

mai nicio recunoaştere
nici a morţii
nici a criminalilor

nu mai pozez răstoaca
abia stejarii
la întâlnire

în Eroilor
citii după popă
adio neprietenilor

nu jubilai
listener
frate

fraţi năruire
ajuns-am
martori popii

unul ţinea şase
unul l-a bătut
câţi doi ţigani nu

avea bani şi se şi lăudase
nu ştiau ei de poet de medic
nici poliţia nici legiştii

când un nou Carradine
scheme cu ţigănci
de aflaseră de bani

ori ăştia se răzbunaseră
pe gajo nimeni
nimic

făcea 78 pe 18 iulie
poetului a i se aniversa
batjocura asasină

l-or face postum cetăţean
spre antrenul ucigaşilor
în veci nedezvăluiţi

securistul mi-a spus
că nu filiera lor
ar fi fost dedesubtul uciderii

da şi de Lulu c-avea valută
între oxid şi carbon
vezi tizul  Labiş Marin Preda

de-a fost ucis pentru sex
zodia literaturii
se plineşte

apologia preludiului
pur şi simplu
să-i facem cu mâna

plecat
de la pomană
şi erizipelul

steiuri
mângâind-o
pe Salomeea

herpes
câinesc
în obor

Leela nevenită
nejumulită
de celelalte mironosiţe

înconjurat
oraşul
fugii

îngropat
lângă
unguroaică

terezie
la ţigănci
vet Veto

în curte
la mese
canibali

la trei zile
după uciderea
lui Eminescu

pariu pe
viitorul
poeziei

femei
cerşetori
netineri

citate
fără
Hamlet

înregistra
pe mobil

geloşi pe
regăeşteanul
Cassanova

l-am tradus
am scris
un articol

desconsiderare
oripilare
compasiune

simbolistica
încoronării
nevăzute

gladiolele
veştede
pe alt mormânt

ţigăncile
ţiganii
achită

ostaş
împărat
psalmist

evreu
după prima
nevastă

neîntors
basta
bastion

la masa
doctoratului
îngropatului

cuvintele
din zonă
catacreză

arhiva crimei
doctorului asasinat
Nicolae Neagu

nedezvăluire
treabă
corespunsă

ură de viu
de mort frumos
cum numa-n

de genere
mai nimeni
ne aflarăm

nici de la mine
să se vadă
măcelărirea

cui a reproşa
omorul
a te resemna

de-a-n picioarele
scrofuloza nemanieristă
printre proctori

duminica
tuturor
asasinaţilor

faţa
nemairecunoscută
a altcuiva

înapoi
în
pământ
            20 iunie 2009

vremii eşti

vremii eşti transă
cine te reardă
destructurată karmă

tei în sânge de copii
cine să mă mai întorc
îmbătrânind pe timp frumos

suni mişuni
verbe tabu
terţine în hai ku

codobaturii
petarda
catastif

calandru
ticuri
retro

dans
tocilările
cililor

ghiotora
farsei
pe luate

boier
înecul
parascoveniei

lumită
potcă
profesori

Lereştilor
nu
eram

calfe
şifon
neînsângerat

înmormântată
mască
d'oră

alburi
scrise
pe dos

picioroange
pe
Gange

aui
aum
auz

martir
logos
vak

de
cap
căpătat

ne-om
ţine
minte

ciopliţi
ne
încolonăm

lagăr
sacrificial
colb

durere
dura
vura

cine
mai
ucide

c'est
un
temple

sub
cerul
liber

sufletul
în
dar

de-o
viaţă
anduranţa

coralii
Pacificului
Carradine

pensula
cu
Dumnezeu
pe
pianul
aerului

braţe
de
flori

ocult
iubiţi
ucigaşi

nici
nici
nici

imperiu
holocaust
suspin

ne-om
descenuşa
rusalii

în
neagra
antiromânitate

în
otrava
Dejaneirei

foc
de
viu

cortul
flutură
pustia

treci
în
(ne)fiinţă

sete
de
cunoaştere

ieşire
din
subdezvoltare

cum
şi
acum

tendinţa
sociologică
romantică

din
geniile
noastre

a închis
ochii
1
2
0

mâinile
pe
piept

naţiunea
îmbracă
doliu

vrăjmaşi
ai
românismului

salcâmii
plopii
astrele

neistovită
puterea
iubirii

lipsea
gloriei
noastre

e
pur
german

iarba
de
mărăcini

ziua
de
azi

înrobiţi
capitalului
vagabond

periferii
imperii
cosmocrate

stricători
de
ţară

necesară
Dacia
Mare

pentru
neamul
românesc

rugăciunea
unui
dac

cu
preţul
vieţii

Zalmoxe
Burebista
Eminescu

totul
trebuie
dacizat

mână
de
nebuni

pană
de
timp

suntem
ţară
ocupată

ceva
de
spus

români
din
Niş

ne
putem
mândri

fenomenul
în
studio

păstrarăţi
accentual

slujba
în
Pacific

agon
în
ascultare

călătorite
segmentele
periferiei

carte
sinucidere
drac

îngeresc
respect
Cobain

roşii
nu
negre

hai
pupă
fata

cortul
de
înot

respectul
(d)
Eliberează

transcenderea
eului
pe 'nalt

care
salvezi
lumea

ritualul
pe
carte

respect
recunoştinţă
iubire

în
orizontul
plecăciunii

vezi
părul
definitive

Faust
nu
ornitorinc

acre
verzi
strepziţi

fâneaţă
la
Tismana

respectă-te
iubeşte
împăratul

blestemul
manuscrisului
hrib

forţa
inteligenţei
emoţionale

gândeşte
optimist
cenuşa

spune
adevărul
puterii

boala
ca
şansă

filocalia
sfintelor
nevoinţe

ale
desăvârşirii
11

stâlpi
linii
scări

în
deschisul
filosofiei

carte
de
citit

Alecsandri
Mioriţa
Eminescu

subestimezi
pe
diavol

Mariţa
Ranetti
Adi

Pan
Pandele
Tărăbac

Blaga
Macedonski
Botta

Ahoe
66
33

invidia
medicorum
pessima

victima
aceluiaşi
positivism

          2009

homeopatie

homeopatie
hipertiroidie
jurcancer

ceea
ce
suntem

omul
ca
system

substanţă
energie
informaţie

principiul
reacţiei
inverse

din
cap

mi
minor
peregrine

rezonanţa
para
magnetică

vita
brevis
procaină

dimorfismul
s-a
accentuat

peşte
şi
pâine

propria
încheiere
autodeprimantă

doctorii
la
poezie

nu
era
zâmbet

gol
după
asasinat

împănez
timpul
interogatoriului

ne
ţinem
minte

ne
întâmplăm
leat

ne
strângem
dimineţii

ajungem
la
mare

ne-am
dovedit
aviaţia

ciclul
unu
Bologna

troglodit
de
salvare

tip
de
criză

numai
în
engleză

Thompson
s-a
împiedicat

furt
de
candidaţi

2009

algele

algele în Cordilieri
spre neoperabilă cataractă
pe nesufocate iarbă

numit portret de femeie
nu muma nu tatăl
ba chiar naşa Silvia

nici faţă-verso om-muiere
cât că şi androgin
peste capetele neînvăţate

nu copii nu panică
din clopot Kamanita
întârziind îngrijorarea

v-am văzut înapoi făclii
şi noi întuneric nu vă
grăbiţi stingere

bomboane din Geneva
bogdaproste de la
Ilie Cleopa

repede la loc sicomorul
pe covrig apoi cu foame
revărsându-ne în colţi

patruped coronarian
ne mărim conversa
de candori înfiate

mai mult te iubiră
decât îi iubişi
muriră eşti matur

dar şi tu ce i-ai mai
pictat singur al lor
în pofida reversului

ultima insulă demos
Elada dintâi
gradele prieteniei

de pe covrigi la mal
beau apa sării
la mila cutiilor

de la Curtea de Argeş
după patruzeci de ani
miliţian cerând caiete

comanda vine din context
vezi unul mai bolnav ca tine
parcă nu l-ai vindeca

noiţă noimei dodie
în zile fără părinţi
kenoza icos laur

plouă la prânz
ameninţă neapărarea
mintea perenizată limitei

versuri în Morse
când şi timp de întors
de nu-mi veţi răspunde

globii ochelarilor
barba mezelarilor
sacerdoţii paharului

la cinci ani o lume
la o sută alta
ne-am întâlnit în holocaust

lume născută din coral
testele Galaţilor
la urma listaţilor

pupitru cu Săhleanu
Jeremy Bentham George Orwell
Paul Goma George Anca

nu e aşa devreme
căzusem lectură
new age bizantin

prozodia transfigurării
hipnoza muzicalităţii
balanţa terminaţi(i)lor

trăsese aer vaer
florilor scleroză
se confesa în (m)orgă

matale eşti după mine
am stat să iau antibioticul
ziceam că nu mai ajung

o să orbesc nu ştiu
de ce trece cataracta
la ochiul celălalt

fluieră mierla
saşia cataractă
nunta ochelarilor

uite-l în autotraducere
într-o spovedanie de grup
patima tot o predestinare

salbe misterului
înverzit pe statuie
printre tei atei

xantus totus tuus
citea spy te uitai
la plecare întrebai

bade run Aldebaran
leave Eve live you
Liviu Rebreanu

aveam ce vedea
mai şi staţi de vorbă
te recunoaşte coasa

nu s-o fi întunecat
cât mai durează pământul
citeam concluzii tomiste

prin ce sihlă de concert
coral în biserică
schimbul ne comemorăm

iese norocul
pe nas cu ghiocul
dat de proorocul

cine să vă mai cioplească
răpuse chipuri sub măşti
adrenalină pe dia(ti)bet

mai am un drum fără
cărarea din codru
de îl pierdui

rolurile eu le refuz
nu cineva nu mi le dă
cu ficatu' ascuns să joc

maxim succes minim effort
că sunt un talent
ripa-ripa trapa tripa

auzi-mi glasul
ieşit din vers agonia
transfigurării martirilor

de n-a fost azi şi vinerea
de nu mai am medalia
de nu-mi mai tipăreşti litania

tur gratuit ostatic
în casa conspirativă
confort doi cu măceşe

ce să mai văd ziare
adică să nu văd Gandhi
are cine de pe ape

cât să treacă absenţa
pe după penitenţă
pe cine mai culegeţi agenţi

mă fac periscop
ce nu face bătrâneţea
nu stătuşi după al nostrum

pe cine neridicând florii ne
destui strigă şi nu pe tine
prin bazinul cu adrenaline

voi scrie totuşi articolul
ca şi cum nimeni n-a lipsit
şi fiecare are zi naţională

îmi răsunet cnut
piesa pretradusă
la noi în paranteză

aceleaşi zaruri după India
Surender vorbi
ca un pachistanez postmodern

ar fi să mă liniştesc
de nu pe o muzică
îl înjuraşi spre a-l iubi

brevet european comunitar
articolul 330 în Tratat
semne bune anul are anulare

poţi din morţi cutreiera
enerva şi ceva
ce nu se poate calma

oriîncotro picat meteor
în creştet magnetizat
de golul din creier

          2009

susur statistic

susur statistic
dorul meu şi-al mândrei mele
penumbra accentului străin

ziua Olt de ieri noaptea Olt de mâine
apele îneacă sinucigaşi
clopotul bate eu n-am murit

îl văd pe diavolul nuc neînflorit
poartă salcâm un ou de barză
nimic adevărat din bucuriile de altădat'

prin pietriş
se împătură
pietricele
găinuşa
vrea să-nghită
câte-o plită
să-şi împăture
albuşa
c-o să măture
pe uşa
căutată
de mătuşa
noastră Puşa
măritată
ce furnici
o să plouă
trec pe-aici
să se ouă
sau la miere
în voaiaj
fac plăcere-n
gol garaj
după mătură
se împătură
vezi pe sârmă
rufe vechi
cu o cârmă
îmbrăcată
într-o neagră
măritată
rochie
nu la poartă
ci în fund
pe cea moartă
n-o ascund
nici n-o plâng
se aude
saxofon
crâng
rufe ude
campion
se aude
saxofon
când din mătură
cocoşel
se despătură
şi el
nici n-ascunde
nici n-o plânge
pene-n funde
funde-n sânge
va fi seară
de pe scară
într-o rână-s
tras de mână
îmbrăcată
într-o neagră
măritată
rochie
o să treacă
pe sub rufe
şi ce dacă
moarte fufe
va fi seară
nu-s pe scară
aşa singură
aşa idioată
fără lingură
sub lopată
fără băieţi
fără bărbaţi
babă bureţi
tânără-n fraţi
fără ajutor
cu omor
cu moarte
fără parte
26
46
86
ani şi oase
cine vrea
să mai ia
să mă ia
să se ia
la 26
ca mine
la 46
ca Maria
la 86
64
în groapă
în cofetăria
de oase
de-o teapă
mamă
ia-mă
tată
iată
te-am visat
împărat
cântă corul
muritorul
cântă cor
pe muritor
muritoare
cor de floare
cântă jale
de pe poale
a fost zi
va mai fi
plâns adânc
în bot de ţânc
suflet
lume
viaţă
zi mînânc
nu mai mănânc
mor flămând
cu un gând
cu un gând
să mor flămând
că duc trai
pe vătrai
într-un foc
să mă coc
iar din foc
să nu mă coc
pe vătrai
mă distrai
bot de ţânc
mă mănânc
cel mai mare
peşte moare
a murit
şi un peşte
taie-i burta
şi citeşte
icre line
65
tamburine
dispărut
din lac în put
c-aşa-i peştele
şi găinile
veseleşte-le
mortăcinile
nu-i bătrân
mahalagioaică
să se-nfrupte
cu hălci rupte
la pomană
dintr-o gaică
de sărmană
idioată
netăiată
nu sunt bun
nici de surlă
limba urlă
la alun
la alună
la a lună
nu sunt bun
de e bună
trei bărbaţi
în gol lansaţi
eroi goi
picaţi pe noi
cum nu sunt
pe pământ
nu-s în gol
rostogol
nu-s să ştiu
cine-i viu
viaţa-i vie
la o mie
joc pe limbă
mi se plimbă
pentru una luna
pentru una Maria
pentru mia
pentru una luna
merg pe jos
un kilometru
Făt-Frumos
către Sân Pietru
trec înot
râul rău
înlăţit de Savaot
din pârău
mişc în munte
stau pe mare
ajung frunte
şi picioare
când în trei
morţi nu vrei
că în patru
dracu-l latru
iar e seară
lună cioară
în avans
de mort la dans
de bărbos
alunecos
de bărbat
de-acuş plecat
lună gumă
pentru scris
de pe humă
ca un vis
trei visează
trei se sting
pe o rază
cap de mort
cap de ring
în cerul şort
cu iubitele pe câmp
cu iubitele pe câmp
seara
despărţire
aspre fire
Marioara
avea-n barbă
câmp de iarbă
iubita de pe foc
într-un smoc
dintr-un pisc
pe un disc
dintr-o sută
la minută
şi se face
dimineaţă
dintre troace
datoria
nu Maria
mă înhaţă
plouă
să înoate-o raţă
şi pe faţă
şi pe spate
şi pe ouă
ce era
ah ce era
vreme rea
lună rea
nu e dimineaţă
nu e amiază
nu e seară
ei sunt
de viaţă
pământ
aşază
în scară
ce mai
anatema-i
de la ploi
învăţ
să număr
ghionoi
răsfăţ
pe umăr
ciocul ele
în orbite
cioc de lele
ochi de vite
ochiul scos
de cioc
atroc
plânge jos
dar nu plouă
nici de sus
nici de două
ore dus
ore-ntors
ore-n cântec
de cocoş
stors
din pântec
cocoloş
clopote
nu mai bat
în bobote
prin ficat
tac
opac
pentru paşti
sub cer treaz
cu nori caşti
cu dare
de lumânare
cu ouă
în două
natura
scoate
capul
din baltă
gura
cu păcate
dracul
laolaltă
o broască
scoate
capul
din baltă
o mască
în păcate
dracul
laolaltă
spune
ce am spus
când am fost
fericit
înainte
pe sus
şi în port
la sfârşit
învie
ai răspuns
şi-am râs
natura ţi-e ţie
unul uns
unu îs
unsă gura
nu este
am răspuns
şi-ai râs
natura
peste
unul uns
unu îs
unsă gura
am văzut
un fecior
dispărut
în gară
prima oară
doritor
de femeie
cu o cheie
din carne
până la coarne
am văzut
un ţigan
cu alb cusut
de cal bălan
cum şi-ar tăia
aoleu
ţiganca sa
şi-ar bea
de-un leu
fecior
grăbit târzior
bea ţiganul
trece anul
plângi că nu e
să-ţi descuie
o codoaşă
de la paşă
baliverne
printre perne
stropi la mese
cu mirese
cimpoaie
în ploaie
gară
linii
cară
finii
un ascet
din coconet
şi-am văzut
sub o fustă
un recrut
fără şustă
o fustă
de balabustă
pe sârmă
uscându-se
un recrut
de somn căzut
într-o rână
să rămână
sub o fustă
fără şustă
da'am văzut
un fecior
dispărut
doritor
ajungând
la un intrând
căzut jos
jos
ca recrut
ţigănos
în vopsea
femeie
căruntele
tuleie
pe frunte le
încremene
în teme ne
îmbie
de filosofie
titluri
limbi
insolituri
plimbi
vinde
filosofi
merinde
să-şi cumpere
cartofi
şi pulbere
flămânzire
biata
că-i murise
tata
învăţat
cu lopata
de stat
de sat
de dat
înţelept
adevărat
Teolept
toate
late
cu un mort
în al lor
port
plângător
căutător
de-nvingător
ce să nu fie
acas'
pe drum
plaivas
de scrum
să-l scrie
dau
de el
îl las
mai dau
niţel
la mau
şi cad
întâi
tot eu
la căpătâi
nomad
de
derbedeu
ce
în dimineaţa
sfântului
femeii
pământului
cerceii
laţele
braţele
picioarele
gleznişoarele
s-au dus
nu mai sunt
ale ei
din pământ
din femei
goală
sus
în poală
s-a dus
grea
pustie
stea
de
vie
răsărea
în acedie
greu
pustiu
leu
de
viu
în antreu
cu bidiviu
chenoză
de poză
în doză
de amiaz
cu haz
breaz
plâns
ascuns
strâns
de tuns
rug
chilug
paj
de aliaj
urlă
în turlă
şedere
de înviere
de
mâini
ţineri
câini
de
vineri
ne
Christoase
ce
muşcase
frăţân
mort
sub sân
de tort
din cuţit
n-am bocit
era
viu
ca
fiu
miel
gunoi
cu
trifoi
cu
tortel
cu
hu
nu
da
s-a
la
lăut
frăţân
sub
sân
de
lut
e iub
sub
iub
piei
de
miei
me
he
hee
pieie
eu
nu
ţineam
atât de mult
la viaţă
un neam
de tu
o faţă
de adult
ce dumnezeu
ţinea
la vremea rea
a ta
ei
da
ei
n-am
un neam
de ei
un rău
al tău
hai
ham
mi-e mai
uşor
un neam
de tu
nu
mor
bolnavă
modelează
lavă
femeia
trează
Geea
un neam
de ea
atât
ţineam
aşa
posomorât
ţineam
la neam
de ea
femeie-n
zar
de ce e
iar
picior
nici gol
nici călcător
la pol
bolnavă
modelează
lavă
Geea
trează
neam
de femeia
ce-mi ţineam
la fel
îl ţiu
se ţine
bine
cel
viu
sunt
chit
pământ
pustiu
înghit
de viu
psalt
bis
alt
zis
bat
lat
mă las
de tot
la ceas
din bot
şi sar
la har
uşi
de pământ
pustiu
acuşi
sunt viu
fug
din vale
rug
de cale
fiu
viu
octogenar
şi alţi
doi
ani
mai
noi
şi fraţi
tot doi
şi deci
optzeci
şi doi
de-apoi
de cord
de euthanasie
un lord
un chel
fără tichie
şi el
un brăcinar
octogenar
călcat
la traversat
permis
că-i scris
vădu-vă
la văduvă
plângu-vă
din măduvă

       1966

jur şi azi

jur şi azi pe ce am mai sfânt şi n-am aici
jur să ucid şi să nu ucid şi să fiu
pe nimeni să nu văd cu ochii juraţi

după ce jur altele zilele îşi fac felul
multe în după-amieze în după-după-amieze
multe în zorii născători de ele în rit dac
până să jur şi azi pe ce am mai sfânt

sfârşindu-se lumea la glasuri argotice
spre a se arăta ţin la adăpost o limbă
arătându-se iar se confundă limba în scame
sfârşindu-se lumea spre a se arăta

într-un picior de grâu în urma secerişului mă va prinde noaptea
dar noaptea aceea m-a prins şi furnici au dormit în somnul meu
poate având acelaşi drum apa Oltului iarăşi va fi
o noapte într-un picior de grâu în urma secerişului

ziduri fiind fost bune de coasă mai înainte de ton
numai cei nezidiţi s-au încleştat în imobile puşi pe trai
a bătut vântul clopotelor a bătut Dumnezeu
n-a bătut Dumnezeu a bătut vântul clpotelor n-a bătut

am jurat nu pentru a scăpa din încăierare
ci după umplerea spitalelor gropilor saloanelor
miliardelor cerurilor găurilor unghiilor
semnăturilor păturilor nodurilor punctelor

jur şi azi pe ce am mai sfânt şi n-am aici
jur să ucid şi să nu ucid şi să fiu
pe nimeni să nu văd cu ochii juraţi
să calc peste lâncede lespezi de săruri

           1966

ce-o să ne zică

ce-o să ne zică
pe scenă la Dalles
vraişte vreascuri amintiri

pe cât al Americii
Şora înapoi la Miriam
Sandu prin Geneva

mai nimeri tânăr
matter of fact orice nenorocire
deşi noi literatură

nu stai în piciorul ăla
Ciorogârla te vrea
în locul muniţiilor

dramaturgice chestii
la dumneata trestii
sburătoare bestii

pe cald mi-arăţi o haină
de piele fără jaină
furată ne în taină

care mai stai ne treci
în parcul lui Pazvante
pe corpul Kalinderu

lăsat bigudiuri sâni
în călăriile de spâni
cu frumuseţi pe la păgâni

icsuri de lemn în ferestrele
spitalului Colţea
cupola peste turle

Dalles malaria
măiastra în dodii
Zricha Maliţa

împleticită dumă cocleţii
iţelor vătala Vetei
Vetala în cimitir

ierarhii pistolare
gradele vise ofiliră
în proaste prostate

sub ulm coregrafiat
de Eva Duda
pe la Romeo şi Julieta

ne remorcăm snobp
tragic sânge pudic
diferenţiere ludic

Alexandria Moscopole
o arseră aşa şi Europa
supraviaţă maliţie

nici atât de devreme
nici atât de târziu
a recompune ghazalul

este vorba de Europa
am mai văzut asta
urme de paşi pe o stâncă

Lotharingia fiului Lothar
înăbuş focul pun nisip pe foc
creez simpatie solidaritate

nu din predică vin
dintr-o activitate
interacţiunea dă armonia

modele matematice
nu se măsoară prin asemănare
ci prin complementaritate

nu cine se aseamănă
se adună ci aceia
aducând un element în plus

fraţi diferiţi
scoateţi cărbune oţel
teoria interesului comun

partea de pace
noţiunea de regim
lumea laolaltă

cultura e prea sus
nu poţi s-o integrezi
ne cunoaştem de departe

cântecul clipa serbarea
avem pe noi pecetea vieţii
supravieţuire pradă prădător

nu poţi singur energie
înghiţire înmulţiţi-vă
unde eşti tu Roma

erodate virtuţi dispare instinctul
se ştiu popoare care nu vor mai
avea niciun reprezentant pe pământ

organizaţie bolnavă la 50 de ani
mediu demografie habitat
nu e aşa în America

aveţi de trecut marea
effort intelectual
greu de pus pe umeri

economie intangibilă Florida
nu este chiar atât de
complicat să fii freicit

supravieţuirea primitivului
interese spirituale intelectica
personalităţi cooperante

absolutul nu e în natură
posibilul tot uman
predicţie

6 iulie 2009

umbli cu o femeie

umbli cu o femeie
îţi înţelegi propriul asasinat
din confuzia cadavrelor

umpli locurile
pionierilor de lichidat
în credinţa transformării

tulburi retrageri
delte de-o viaţă
îngroşându-şi artere

ne-o lipsi umbra
caiete materie
polen în aşteptare

opere s-or întâmpla
vara cum om ancombra
că iar taică India

esprit e minte
cine nu minte
salve în carantină

dren adrenalina
guşa fâlfâie
pe cataligă

strepezirea lămâiei
stoarse peste
întunericul cerului

ca-n alte vremi
despuiate despuieri
n-aş avea ce desena

mestecate gherţoaie
de mânză neagă
tropăind orgasm

teme în minus tsunami
dârdora calibrată
resturilor sperate

nerecunoscută tristeţe
în toropeala verilor
fără avatar cathar

şederea întru ardere
de soare moştenită
păcatului lumină

cu pielea de şerpoaică
amnezică şi taică
năpârla veci drăgaică

şevalet picturalitate
cărat de furnici în şa
de ce eşti mă periculos

scopită cupă
creier împietrit
în săpătură de ochi

în apă la har
alcool amfetamină
înfloritura albină

îmi etalez degradarea
în terţine fără
subiect dominant

altceva decât conjunctivă
ne pecetluim alegere
sub crima târgului

Mihaele fiica lui Mircea
tot din America lui Adrian
băiatul lui Victor

mercenarul Marcu
Oradea în caleaşcă
Familia la Pesta

cine să ne priponească
oglindă-coperiş
Hegel Mill Jung

bastonul desfătării
glonţul galanton
printre uitaţi asasini

copacul blocul gheţarul
diferenţa de-a ţarul
ulmul arţarul

pretexte de trecere
a timpului spre neant
într-o recuperare de sine

contracte de plafon
părul aerului
pe cine mai împingem

cunoaştere dinainte
petrecerea norocului
şi ce ne-o fi aşteptând

câtor săvârşiri
aruncaţii politicii
la coada orientului

tu ţi-oi fi adus aminte
nu eu nu la altă bancă
ne aşteaptă India

ah acuţii asasini
cum ne lasă la găini
naşi cu fini naşi cu fini

agoniile din vine
îmi cresteze catiline
şucărele acviline

ba frântura de carate
ba nervura fără frate
fulgere cutremurate

am talantul mină pers
în persoană ca în vers
agatârs cu târş revers

puste landuri trubaduri
ah ce foc de-au ars arsuri
ba nisipuri uiguri

milinţe de umilinţe
nici penetul de catrinţe
mironosiţe fiinţe

mi-a fost rău de neamul
care sparse geamul
de gingie hamul

bestia fiască
să ne răvăşească
amnarul în iască

treişpe icose condace
dublă spiră carapace
veştedului vino-ncoace

Genoveva de Brabant
Sadoveanu şahamant
supăraţi-mă neant

tot tilinci tilinci Ilincii
Ioan pictată de da Vinci
niciun veni vidi vinci

în rămase vise ia-te
locuri vârste împăiate
nu m-ar mai chema Ipate

m-am întors acutelor
Socrate cucutelor
cetăţean cornutelor

Veta zace zece mize
prin vizete indivize
oxoniene Vede vize

nouă orizontu
capra până contu
ţapului e ciontu

iertare pe satură
crinul se înfrigură
neamul ni se flutură

ricominciamo una strada
de n-am spus nu
întrebuinţării umane

sempre la fel caruna
pe căpătate ci una
e neminciuna

terasă a ta rasă
visată rasa lasă
tătâne tătăneasă

ne completau pisoii
din Africa apoii
arhitectura ploii

vom pomeni-o sacră
alcoolului din lacră
înflăcărata ceakră

viaţa că nu ne o ştim
şi degeaba ne oştim
oştile în ţintirim

plutească anatolii
în şuturi cu linţolii
ba din Găeşti linţolii

agonic înşela-vom
prin Stratford-upon-Avon
falstaffianul slalom

frunzar din verde vară
ţinteşte-mă afară
de limba fluierară

rana raniţei ronin
filmul pe ecran anin
într-o sabie de pin

anii carantine
condamnări de sine
dijmuiesc terţine

                     2009

caii dintr-o lectură

caii dintr-o lectură
nimeni fără pretenţia libertăţii
muream să pictez cartoanele
linii Miro ondulaţii Brâncuşi

fiecare putere-şi
îndumnezeise fasonul
voi vi-l demonizaţi
într-o biblie ad literam

nu deschide poarta la cai
întoarce foaia de ziar
de-ai fi americancă
tot aşa ai ţipa la mine

plecarea catapultează rămânerea
fără noi veniţi în America
de-ţi scriam din armată scrisori
mai traumatizante ca Rusia

frumuseţea nu poţi (decât)
să o înjuri dacă (nu)
se masonizează la treapta de sus
slăbindu-l groaznic pe Dumnezeu

franţuzeală aurorală
în provincii cu da Vinci
în susul planetei alt
miraj lăcomiei de sine

dreptatea se călători
suntem noi în viaţă
aveţi suflet să fiţi
un cont o contesă

căutând subiectul ajungi
din puşcărie în lacăt
din lac în puţ
pe pâine neagră rasa albă

mă urăsc întâi pe mine
pentru că-i iubesc pe negri
care iubesc copiii
albi ca pe cei negri

culcuşul crimei
dogma antidogmatică
brutalitatea corectitudinii
ca nonviolenţa lui Gandhi

linişte înăuntru furie afară
represaţii de aici represează acolo
v-aş iubi mi-e frică de
iubirea nevestei pentru voi

oceanul de unde se frământă
ah cerule de ce te corupi
undeţ-ţi disloci omoplaţii
când m-oi înfrupta din Christos

de unde gândire în
frenezia distrugerii de
sine prin apucarea
unei frânturi de iluzie

te plictiseşte ce nu eşti
décor închipuirii superbe
vă sufocaţi în asemănare
cum în neasemănare vă înecaseţi

bate vântul prin vastitate
studiază pe Gengis Khan
râuri râuri fiţi fără grijă
în amintirea lui Dylan Thomas

sărim la gâtul păcii
n-am fericirea lor n-am
fericirea mea suntem şi
mai nefericiţi împreună

câţi mai suntem cum ne cheamă
câte kilograme la cataramă
să te scriu legat de picior
pe-aici ateriză Marcel Petrişor

purgatoriu aproape pantomimă
atacul sării cu piper de aur
unde sufletul unde diavolul
m-aş feri de sare m-aş strica de râs

                          2007

fulger

fulger în colţ de geam
pe tine te mai am

dulce ploaie
sânge unda marină

nimic fără
primejdia morţii

plecăm în frunze
ne întoarcem pe pământ

insana vates
insana vitis

sudoarea leşină
de multă hodină

pe unde se duce
umbră de cruce

toaca de tei
bufniţele ei


lungile pahare
vinuri călătoare
varsă pe cărare
largile hambare
lanuri stătătoare
coboară
cărare
înalţă călare
pasu-n tremurare
cine-n spasmuri moare
să ne întrebăm
soarta cui ne dăm
dăm nu întrebăm
întrebăm nu dăm
geamăt în alăm

obosind înnebunea
nebun nu se odihnea

să ne radem perii mei
voi pe mine eu pe voi
nu mai sunteţi nici tulei
nici poet fără nevoi
barba dacă s-o opune
spirtu-n sângele oglinzii
dacă arde cu tăciune
lama şi-a plătit arginţii
perii mei să ne plivim
eu pe voi şi voi pe mine
banii-au spus ne răzgândim
astfel toţi se-ntorc în sine
                          
                            1967

tu gândul

tu gândul sufletului meu
eu gândul sufletului tău

zaua moale şi-o lăsa
lanţul de grăunţă ca
o râvnită de para
când ai bea fără de ea
să nu creşti la mine-n jug
bob cu dragul tău belciug
că de foame de nevoie
nu te port mai mult de-o joie

multe cuvinte la streşini mai sus
broaştele albe în atelierul închis
zguduie găuri de cuie peste apus
şi de pătruns cu paşii papucilor în vis
această zgârietură a haosului de pe şaişpe
februarie o mie nouă sute şapteşunu
cască o ţară şi craii-şi pe
atâta cât în cer o fac pe nebunu
din funii să scoboare iar profetul
noi să ne căţărăm pe ploi
lăsând în urma-ne oţetul
într-un burete de gunoi
doar ceţurile pe încetul
să ne mai spânzure apoi

sunt ogorul
domnului
sub piciorul
omului

recele umbrei
câinele negru
lumânare de brad
spre împărăţie

fată lică
muzica
să tot zică
şi-om dansa

pe lespezi pe vârfuri
vuietul râului
susurul buzelor
scânteile oaselor

noapea aceasta nu va
mai fi nu mai este
încă pe jumătate viaţa
să mi se deştepte

mi-e dor de lună ea-i afar'
pe cerul Domnului de har
până acolo parcă pot
să mă târăsc cu plug cu tot

prin grădina curbelor se apropia
moartea firului de geană
ce în nori s-ar îngropa
de n-ar fi lună goală


umeri de hamal
dă-le tuturor
mie pe un cal
fata de tutor
să îţi spună vai
unde e hamalul
care mă cărai
să-ţi rămâie calul

hamal de poamă din Bosfor
o duc în Olt şi o omor
ce mi-e cu turci să te-mpleteşti
ici nu te pune în caleşti
se varsă-n Dunăre cadână
şi-n mare i-a ajuns o mână
ce-ncolăceşte un vapor
vândut de mine în Bosfor

mai bine de stâlpi vineţi
să atârn cu ochii legaţi
decât să mor înaintea iubirii
decât să trăiesc în urma ei

la glas de cavale
amuţit în sate
coborâţi în vale
printre punţi lăsate
se răstoarnă care
mari în ceruri dese
date din născare
pe unde alese
adânci tinereţe
în coajă de nucă
de pe unde creţe
duse de nălucă

mari ceruri slavă nici cuvânt
nici cuget turlele să spună
de cele ce nici nu mai sunt
nici n-ar mai fi din soare-n lună

ne-am oprit în ţintă
de-am înţepenit
muscă nu ne-alintă
fierul ruginit
duşmane prea blând
îndură s-atingi
obrazul supt gând
ucigaşe mingi
mergi în câmp de fân
pustii munţi la coasă
soare străromân
pajiştii ne lasă

pe o ţaţă beată turtă
a călcat-o ieri tramvaiul
lătăreaţă viaţă scurtă
prin cap spart se varsă raiul

ochi zăpuşeală
lumină mare
cazan cu smoală
cireşe-amare

umbra de tei
neînflorit frigurile
hainei negre
banii doamnei

taie toată pâinea înainte
de a se coace făina
deşertului aluatul fără apă
revărsat pe cuţit

cresc tot arbori
de ape fără izvor
unde uda armonii
pe la câmpi de pe câmpii

                             1971

eternul imediat
(poeme într-un vers/tumul)

eternul imediat diametral enervantissim
o coadă numelui mai de slugă Ion deţinut mut
gheorghe george ce ne-a examinat bunătate de bypas
atunci până mâine recunoaştere condimentată
ai distracţia costând orbirea cui ne văzuse ochioşi
chindie calmă după ce ne vom fi întors în-tre-gi-ment
aveam o inspiraţie acum uitare tu în crampă
monse a evita hiatul haita hoitaşilor hotar
ahtiaţi fotonici hopliţi ca-n prezenţa lui Seamus Beowulf
stare de aşteptare altfel fatală din pornire
fiertura băncii rând pe semnătură piele albă te fură
cine te-o mai păcăli de căldură mercenară deşert
zicea de ora cinci a ne auzi înainte de orice
măruntă nurcă navă pleavă pământului puzderie
Gandhi lasă Hitler singur tu poţi face pace cum făcui eu
e hindus da că e bine şi e creştin da că e de mai rău
noaptea asta cu Vinod Nadim Gauri la tele Aruna
noaptea nostră de pe urmă în India tinereţelor
n-ai pune pâinea la păsări maimuţelor infiltratelor
rând de studenţi ca acum douăzeci şi patru de ani de veci
neomorându-mă ţânţaru nu fu şi Alexandru
bine de trandafir rămânând sănătos voinic indian
ne-om ocoli zi când n-om fi răpus pe cine aş fi fost eu
de ne-am procopit procopsit cosit cojit copiltărit
90 1208642 1208642
nici urmă de război a ne urma lumina zilei focuri
comanda făcută a nu ne mai întreba mai odihnă
orele alea le-am convivializa soldăţeşte jos
de cinci rupii răguşeşti de cincizeci dai în primire fumat
da' de valoare mai eşti tu mă Marinele dai doi unu
flamuri sub aer condiţionat la treişpe dolari ţigări
vreo intenţionalitate de a ne împinge în păcat
şi irosind corone notele deşertului psihotron
ce-o zdreli apa ta a de după pătimire
ori crăunirea nerăbdării pe trecătoare cancere
vom implanta memorie în sângele voinicului
tendon tandreţei treanţă de Constanţa lac şi mare vox
întoarcere din aceeaşi Indie în a Românie
flirtez dansez chaplinez pe înstrăinate naţii nate
amurg aur către a noatră crescută crestomaţie
compune pe paşii de Gandhi acasă pe vise trezite
visând o tăcere de bâlci aduselor de spate ziare
cu câtă prietenie şchiopătând îmi arătai drumul
ne mai depresionaţi aceloraşi scrisori cu găeşteni
cum şi mandakranta aceleiaşi sanscrite fără a-şoc
pe aici încă pământ de lăsământ de un sud calabrez
cu drum lung proverb întors cădere pe spin de alt trandafir
pe văzute la tropic o respiraţie în familie
te uiţi la mine ca la o pradă a cuiva departe
să răspundă şi cine petrecând se pomeneşte treaz tun
analiza hai ku bi că în cufăr pe nufăr te sufăr
filiera filoxerei cine nici nu s-ar mai călători
erai tunsă scurt blond ziar lângă submersă ondină frântă
nu mai intrasem pe listă fiind în pro(ce-s) putrezire
nu gândi în mers de stai gând mersului pe roţi străine strai rai
întâlnind pământă năruită am ajuns unde visasem
magna cum laude bugetul în istorie la senat
îi învăţăm dacă nu pricep cu subiect şi predicat
spaţiul cyberculturii româneşti crearea vistuală
cotorologie bibliotecarul cultura coperţii
nu mai putem aviza nici experţi să dea vize sub lege
dacă-ar mai îmbătrâni şi la vară pe aci ne-ar muri
văzusei paleografic pe verticala premediu
chiar alarma şi pe veresie coclauri neant ţară
margine de picătură prăpastia comparativă
nici ton proton nici leu nucleu paisa cent ban procent de cent
ce-nseamnă plecând de aproape a ajunge prea departe
cum ar veni pe ce filieră ambasadorială
ţii şi la ştiinţa prohibirii mă aşezasem la tacla
nu suporţi căldura ţine-te-ncolo de bucătărie
ac mac sângelui de melc pe câmpul sângerat de armăsar
în ce ţară ni se duce nouă ţie zece la senatori
schimbată este urbea poetul împietrit traducător
ştiinţa de depozit propunere de tranzit coronat
în România victima e arestată nu călăul
pe fatalizarea norocului neîmpărtăşit serii
ce sâmbătă picându-ţi mâinile am şi eu un diabet
o sută şaptezeci şi doi patru haikuuri un rubayat
guarda il sangue versato guerra versace garda Saddam
cenzura biblică anticristică restul islam hindus
cum om şi mai suspina în măslinărie de amor crimă
veţi hinduiza primul paşte Doamne Doamne cu indienii
eu n-am linişte patriotică greutăţi în gândire
little boy drummer l-ai auzit de dimineaţă ca pe imn
americanul din ce în ce mai stăpân pe situaţii
aştept alt diagnostic la telefon în retroversiune zero
cu satele Dâmboviţei n-am mai lamentat raptul boală
prietenului Ionuţ după douăzeci de ani şi moarte
de Sfântul Gheorghe închis în sinele indiferenţelor
se caută salto cognoscibilitate bilabilă
oi rezista ocheadelor ucigaşului imprevizibil
sempre urmărire carioca numără silabisire
şi-o fi inventat pistolul diagnosticului pe doctor
mă scoateţi tot pe mine paranoic nici para Noica nevasta
saat chi kar ba la sânge din fotografie holografii
mort înviat lângă al lui Matei cu a voastră otravă
Cromagnon pe-a trompei ţi-ne-o cancer ţarca înţarcă zborul
morbiditate castru cast castagnete mexicancelor
pasivitate păianjen vitejii viteză nedreptăţii
sub Ianache semit nicio noutate plictis bicisnic
casa din Cătămărăşti pe simulaţii de-a trepidaţii
Eminescu un sat Caragiale fabrică de mobilă
Verzea Viaţa lui Rebreanu hidrocel zilele toride
zburam de o mie de copaci altă pădure mănăstiri
razele răsucite Râmnicului arbori Craiova vai
nu se uita nimeni cum m-aş fi exhibat apoi cu mila
şi nu mai aveam aripii trupului oprire trezire
învierea boala lui Calache sayonara ca-n Firenze
amestecând joi cu luni dimineaţa cu seara infinit
Washingtonia palmier uscat de amicii URSS
calcul mama pe afacere înnăscută fata alone
muţenie silabică nici euro nici dolar Chiraq
crama trezită ce ţi se pare mai oglindă bărboasă
ce se cutremură cu pământul cataractei artefact
vatra maratonată fără focul inimii halloween
mărunta cavernă măritată flotă cu nojiţa gât
prescura cura cucuruz concurenţial mămăligă
sunt hotărâţi băieţii cu nu cred nimic zice gardianul
ne-a şi zis ne-a şi scris de la Ţuculeşti nun et nunquam Barnum
ce arterită diabetică o hoardă hazardată
cum m-aş îndrepta spre o distracţie eternă amânată
am fost şi acolo de unde nu mai era mult pân' departe
canto a primordialitate neveninoasă venind
bucurie florentină libertate amândorura
sus desarollado con rostro humano Argan Moldova
avalanşa bâlbâită nu pe gheaţă pe sub disperări
candelabrele florilor de castan îţi trepanau bustul
coana Tititinica Algiu să nu ne speriem de vii
să nu ne speriem de viaţă Scorneo nici în Sperieţeni
bust alb la stâlp tot alb tot la stâlp între voi poartă negru cast
bust brun castaniu cast castan înflorit a-l trepana vezi sus
Alecsandri Eminescu la stâlpii porţii neunde nicăieri
ne-om abate atunci mai devreme tuba tumbelor sune
continuator al marii şcoli de artă interbelică
iubindu-ne dascălii un timp atât de îndelungat
acţiuni sociale coruri demiurg motor didactic om
în prima duminică din iulie ne întâlnim prieteni
în locul florilor o podoabă de opere de artă
copaci ca dumneavoastră flori cai licurici personaj nopţii
permanent zi şi noapte colivia cu păsări donată
veniră de pe drumuri mai şi tăcem cu acelaşi ifos
discurs pe tren dovadă această sală ce faceţi coruri
nişte neînsemnaţi nişte necunoscuţi noi cei din provincii
cărţi de vizită deget picior pierdut o aură la cap
şi din gură şi din clape profesoara de muzică da pe
vioara ta pe clapa netrasă din mângâiere rea
prin pădure pasărea stă pe creangă de mine nu-ntreabă
rupta floare de salcâm pe-a Ierusalimului zidire
ce memorie de patruzeci de zile necreştineşte
hand over generalul şi cu tine restul albinelor
cât dură pe spinare ce ne mai dorisem încălzirea
stăm pe rugul pufului la o zburătură africană
pe excludere contra mantra pu ru gu ru pufăitul
pe când concentrarea părăsitoare de cotrobăială
Cristos în holocaust ante secure Filofteia rani
pasăre fluierătură te dansează frunza plopului
nepăscută şi tu ca omenirea extrakhaldeică
patima îngrădirii de sine sub călcâi adeverit
romanele se crestaseră de-a criminali plătiţi criptic
admiră coada penultimei zile de la cutia milei
sfertul se va fânghie sfârâi râia condominionul
plinătatea cu a pruncilor la culoarea cartuşelor
două parcuri şi o lentă paraviolentă polentă
când nu vrei nimeni să te mai vadă viu sau mort în pace rod
pe jos alegătura aşezată pe roţi mergenare
fie blestemat cine nu ne-a bombardat că ne-a lăsat sat
calamitate de voie pe cine îngădui gadină
where can we get the boat treci podul şi te duce the path în pat
voi trece pe repede doar neînfloriţilor actuali
nu ne strivim convenienţa patologiei de carte
mitraliind onişti linişti coasa braţ la braţ gură ruptă
sub săgeată peste pod cu puştimea în năvod perevod
s-or fi plimbând pleznind covârşindu-se pe toriditate
ţigările de fumat în penitenciar la Severin
mă aflu după India înainte promontoriul
studenţi amorţii pe mişcare în mers paracerebral
petarda pleznindu-mi seninătatea lasă că nici la noi
dansul sicriului ori pas colonial fanfaric Garrick
am dat dovadă că sunt român soţia însărcinată
încă hindus pe-a sihăstriilor îndreptăţire retrasă
apărându-te nu şi de propriii generali de pumnii tăi
orice transformabil mai ales victoria pe furate
nu mă mai trezesc din ofensă împuţitoare de lume
oligofrenul Mark Benedick sărăcindu-şi vampiri româneşti
totul e pierdut ştiinţă putredă din vechi paradis co
rugăciune lui Hanuman roman transcris momentan baban
târg în nord pe-a lui Ionuţ moarte sâmbătă Stavropoleos
carusele pustii învârtindu-se rupe-le capul
copilul flăcăul psalmistul musceleanule vâlcene
piscupie întoarcere la credinţa horei din mama ta
cinci sute de ani Episcopia Râmnicului Gherasime
creierul divin dat la întors pe sărbătoare epsilon
Montale nu uitasei de-o mistică a fiecărui Sighet
mantovani nu-i tocmai vesel mantaua devreme udă
n-om tribula pe Tibru timbru zimbru sus în Florenţa ţa
fără metafizică în graba industriei de hai ku
pinten altfel piciorul tău e frumos faţă de al cuscrei
nici n-apucaşi pânza şi o deşiri conflictualitate
cum te-ai fi aplecat asupra comitatelor înarmate
vreo suferinţă spre bucuria amintirii laice
variantă cu popă o ţelină dacă fumasei tot
om încheia patalamaua renunţării în silabe
avem dinainte pe vale o apă originală
când limpezimea persistă predispoziţie ceteraş
mumifiere lângă traista oaselor copilei tale
mesteacăn murgule focul praştie dimineţii mister
culegătorilor slavă recluziunea jocurilor
om catadixi catagrafia morţilor dragi iertării
mai des mori decât te naşti niciodată în ziua de Paşte
amvon am vrea a dansa ciuleandra morţilor înstrunată
mi-aduc aminte şi de nerecunoaşterea când mai trăiai
scopul morţii recunoaşterea memoriei rituale
am stat în broscăria fântânii mânca-ţi-aş picioarele
te-am citit din Italia cum ne-am revedea florentinde-o
pe la ai mei pe când şi de-om compune englezeşte ori în scris
pneuma întoarsă din tona de bacterii şi vaporul
m-aş specializa cal la pas pe idei călătorite
tuni tusea râde sâmbătă şi mâine câinele a-l tunde
o viaţă ironizată pe cruce cu satul a râde
compania şi mai strigoică nemaibeţivindu-ne
astfel marianismul de-o lirică specifică aur
o grăbire clamoroasă pe neîncepătura de veac
îmi car în tâmpla rea pe formate destabilizatoare
Ieremia plânge oiştea Ierusalimului în coteţ
fenestrată carnaţie asceză în periegheză
noi în Parinior petardei crestomaţii tagoriene
marca lânii oaia omul mielul domnul forme de templu
contemplaţia dedublării viaţă moarte aşteptare
nerăbdător a muri întâi războiului eroul nou
înseninarea învierii până la înălţare domn
piscupia indiscutabilităţii credinţei mamei
ne-am liniştit contraponderii acţionarilor demoni
pe cine te paşte iarbă te-ai ferici catagrafiei
nu-ţi mai dispreţui păcăliţii tândăliţii străine
mă franjurez Juarez pe sponci din conci sunând în safari
şi rugăciunea către Hanuman o da creştinătăţii
şezusem vii dărâmându-ne din faţa amintirilor
cine rămâne nu mai înţelege plecările voastre
mortifice-ne Cenadul acedia dacă i te scoli
petarda nu sărise în nicio aprindere de revoltă
ce nu ne-o fi nici pe greceşte mai româneşte pierdere
cuvinte în cuvinte silabele de gol date de gol
singularitatea supergăurilor negre petarda
pentateuc pe sângerarea câinelui bătrân doctoral
voi lua şi ziare vechi şi liniştirea părăsirii
mâna memoriei cauzei să-i fi lăsat botniţa
pe foc şi evadatul în ochii donatorului versat
memorie genetică păzea urgenţa rescrierii
posomorăşte-te pe ieri da' azi căzuşi plăcintă din geam
om povesti cataracta câinelui pe apa timpului
în peştera cancerelor ce curs de apă neîntoarsă
uimită îmblânzire de cu morţi nicio răzbunare lor
pe artă campania pe aripă şampania artei
fluieri plăcerea peste rănile păcatelor parastas
mătură până dincolo să ne încapă sufletele
materia piraţiloe ispăşitori însufleţindu-se
egoistă specie şi rasă unificată de zor
ne-om târgui pe apocalipsă la uşa cortului alb
herb luminos canonul se cântă la trageri de noapte foc
nu te mai auzi aşa cum ciocârlanul imitat de broască
pitpalac adânc din lac în puţ din crâng englezoaică mâng
nimeni păsării argint s-o împuşte nemurind fluierat
canto păsăresc pe fereastră pe sănătate pe viaţă
pisania m-ar cunoaşte rasă de moaşte converse
pic aur vaporilor de neînflorire de-ţi părusem
reproş cantabil trecerea kairosului poezie
am şi smintit clopotul la reparaţia clopotniţei
mi-am plecat fruntea din turlă în noaptea învierii rudă
numeri Caroline verticalizează-te după baston
miere albă pădurea de salcâmi scuturându-se pe tren
preţ de o săptămână Maramureş uitare de frate
arieni întâziaţi în cătarea paleolitică
ce vaci ne hrăniră indianitatea boului Apis
revelaţia pe ce transă transatlantică zobită
risipită ameninţare peste doctrine popoare
învoiala de la naştere întâi botezat apoi mort
amână relele a adormit şi lepădarea de drac
chiar ne mângâie lolăiala ghionoaiei trepidante
Tyana pe foaie pomelnice droaie herm hărmălaie
a nu mai avea stare pe loc bunăstarea starostelui
păi pai pui pui în cui cui are nare cârnului neatârnare
kanta viraha tot început spre un picior mandakranta
ce urmează cu întrebarea la ce m-am întors să te văd
bătrâni neexcelând în răbdare şi mai ucişi de stat
persecuţia silabelor asupra cuvintelor cvinte
nu mai tai de două ori aducere aminte printre nori
migraţia americană la obârşia tuturor
fiecare din plecare cu o floare tresare sare
m-ai minţit fiinţă te adeversc mincinoasă coasă
nemurind ce rost şi a fi trăit printre morţi nerăbdători
aventurăm uscate mări din romane munţi ancore
de-a apelor potopire stropindu-ne cin ancestral graal
necunoscându-ne hramul de a fi fost năvăliţi de hram
caută-mă cât mai târziu a-mi suna cenuşa operei
mai nou rutina consumului de viaţă fără biblie
am vrut să spun pierderea în dicteuri eliberatoare
panseu pansea pasienţa pasiunii patima cratima
păstrăv închipuit mişcare apei nemaicurgătoare curg
sat ales de aer apăream în bătaia vânturilor
îmi măsor grafomania cu ajunsul destinaţiei
mă ramolesc dinadins deocamdată întinzându-mă goz
nevoia de nimeni a tuturor tutuindu-te tăind
astfel cangea se leneveşte mărilor imaginare
ador cu dor pe muritor genitor protostoriator
am impresia aranjamentului general umilind
ţări pe ţări inşi fum coloane de nerecunoştinţă
cărarea paradirii paradisului pârloagă roagă
chintă cânta cămătăriţa prefăcută în mireasă
ce-mi pasă ba încă la ce să mai filmăm dezintoxicări
pe când neaducerea aminte pe când şi fericirea
stâlpi de silabe câte romburi în coloana Brâncuşilor
ne-om fi scos şi altădată cu pasărea auspicie
şaptesprezece romburi silabele mandakranta hai ku
o estetică maniacă pe sacralitatea minţii
aşa ajungi junghi în unghi cu Jung Verzea şi cu Young Hanuman
înserare daltonizantă nu mă mai privi ca demult
am obosit şi de morţi şi de singurii vii vechi fără noi
scufund în lepădare uitarea botezului Bratia
am râs mai mult cu martori de la judecata de apoi noi
păcat râzând nu plângând pe Cristos îngropând incinerând
nuanţa stanţei gloaba Franţei în galop în plop prin Prislop
Transilvania umbrei până la plotitica sâmbrelor
am desluşit blândeţea conchistei de sine Maramureş
a better way to die de nu în Chicago atunci în Ferentari
pe caraule apasă preajma şi mâine parcurile
lungişi urechile criminalilor de la putere John
distracţia numai în calambururi insuportabile
îmi sufli dramaticitatea suplimentară pe înalt
pe la oră de auroră minodoră soră minoră
am mai nimicul nopţii la degetul gustului alergic
cu lumina mamei devreme cu întunericul târziu
a dulcelui piramidă în picior diabetic tăiat
şi ermetic şi cu munte pe frumuseţe muzicală
în oraşul Eugen ca la noi în pleistocen milen
şi neîmbrâncindu-ne devenirea întru renunţare
ambivalenţa Florenţei în periferia maului
când şi epitomul epic sacul sfâşie vrăjitoarelor
paharul gol mai străveziu cine de viu se mai toarnă sânge
bidimensionalitatea altarului încenuşat
abstrasă unicitate a singularităţii negre
mi-erai rai rai rac arac înapoi la război cu mac pitpalac
chem ghem de semne lemne a le da foc la iarnă lucarnă
melos a ei libertate ci missă femeii conotate imn
seninătate la spulberarea norilor fertilizanţi
orbul găinilor de le zici statistic ouate
în Italia voi privi spânzurătoarea vulcanului
ori clin ori mânecă abaterea traiectoriei glonţul
răstorn corn împung lung în direcţia la perfecţia Angliei
numele bolii botezul creierului în apocalips
până aici haikuuri verticale din supraveghere
alt scor pe ţinta controversei pe înfipţi înţeapă moale
mi se păruse ori rosturile nu mă mai întrebau Gheorghe
benchetuiască amintirea secentă luându-şi seama
mamă ce-ai avut cu tata de te-a lăsat grea cu mine tata lată
nuanţele înmiresmate ale aleii leilor
mai bine loc pentru orice scandal să ştiu ce se rupe
depinde de timp şi de spaţiu ochii pe ei nu eu m-am născut
v-aş fi învăţat colocvialităţi n-am avut timp curaj
ai o armată de nemţi pe compliment şi nu mai avansaţi
poate renunţând şi când ne mai vedem dacă ne-om fi văzut
cine pe când nu s-a zărit decizi acizi ucizi cari cărămizi
fără telefon milion mergem în camp Duchamp dodii
o formalitate să furi în timp de război la Crickett Fort
nu vătuiţi conglomerarea ilegalităţilor
d'aia n-am stat de vorbă a nu vă prinde pe româneşte nemţii
bine îmi staţi vă voi ţine minte cum silabiseam verbe
cum silabiseam vertical fără voi tot neavând diftongii
cum vă sfătuiţi neştiutori cum vă îmbrăţişaţi ciungi văd orb
toţi o să treceţi Prutul limbii necunoscute moldoveneşti
iar eu v-am verticalizat alegerea cu ochii-n Chişinău
de-ntoarcem psihologia cantitativistă la vatră deşert
ci astru a reproduce joc de inexistenţă nenăscută
pe la etajul ăsta în tinereţe româneam hinduşi
nu trebuie să-i las nici data viitoare în ţara lor
un joc subţire o normă sabatică sezon scriptorial
o juma de oră auroră amiaza miazăzi
silabele ne dau de gol călătoria jos de pe cal
nici măcar nu minţii de a fi fost fericit în scriere
mă deranjezi din haiku neînţelegând conjugările
oralitate rămăserăţi a vă împărtăşi karma

                                             2003

 de mântuire

de mântuire negat fericirii
binele de a ne ucide
aprinse ţigări antiasmatice

menisc many scandals
de securitate en titre
cu ataşamente găeştene

pe visele pisicii negre
îmi spiralez foniei regre
te văluresc prin pegre

diagonal catetă nod
dulăul negru Novgorod
Marie Curie Budimexod

ca din talent apusul rent
o toporişcă rusă lent
răpusă leului Dervent

nu mă mai spoi unu pe doi
când şi prin vrejuri roi coroi
într-o noiţă ne la noi

dispariţia umbrei
în magnetismul crimei
pe vagi aderenţe

nefericirii cetăţean
aş vrea să-ţi iubesc
asasinii ca pe ai mei

am crescut fără vicii
în joacă tabu
pe lume anomică

şansă neşansei
răstoaca traversând
spre fetele de la orfelinat

gerontofilia precoce
de partea imigraţilor
altora nubilitatea

pisica neagră diagonală
o fi fost avatarul
lui Nikola Tesla

devi devale de cale
în letargia orfanizării
cu Medeea după noi

o părăsire de sine
cu martori neîndrăgostiţi
având altă treabă

el trebuia să fie făcut
şi eu l-oi fi omorât
şi pe mine mă faceţi

Katha Mengelina
pe electrocutare
în lanţul amprentelor

de două ori albastru
din cine vitriolul
nisipa de otravă

bascula descărcată
balast băiat şi fată
nu mai înoată

cuţitul în frunte
toate cuţitele
în toate frunţile

studii la Caltanisetta
nici în Katyn nici în Găeşti
recruţi depenisaţi

dicteul bauxitei
anacolutul mitralierelor
gratuitatea sângiuirii

piară studenţii din ţară
din ţărână să răsară
chimia nisipului

capra iscariotă
la tăiat papiotă
de nicio notă

ura de tinereţe
nasbandi scopire
estudiantină

ciumă bipedă floare
de ciumăfaie
udată de naftalină

aveam un asasinat
să-l înmieşti
ia-ţi anularea şi umblă

ai venit
sub mii de tălpi
cu iadul spânzurătoare

studenţii omorâră
poetul te-ai gândi
la evenimente biblice

ne suim în pod să
asistăm la o
condamnare la moarte

jucăm poker pe răstoacă
până mai creştem
să dăm la facultate

şi te încălcăm
şi ne arunci la numărul 5
unde vin asasinii

nu ştiam să ucidem
ca la carte sistem
Nadejda

bine le-ai făcut
da' cu calu' ce-ai avut
aproape troian

de la Jdanov la Haret
cu Medeea pe tapet
holocaust catihet

pune-te-n biserică
sectă esoterică
Rusie Americă

dinţii căiţele
neniculiţele
război iţele

nu distruge fenomenu
ca să nu te calce trenu
să nu te ia-n coarne renu

dictatura s-a mutat
din palat în lopătat
aerul nerespirat

rafală aflăm
revers încoronat
abator cu nemţi

la toamnă
înghesuită renunţarea
pe laşitatea onoarei

a nu avea voie
să vorbeşti
despre tangibilitate

nu ai voie
nu ştii
pe ce lume

viaţă de cauze
aventura ţăranului
de după război

terţinele astea
le-aş licita
dând de înţeles că trăiesc

versuri de transport
auzitul porumbelului
aşteptând acelaşi arrest

criminal să uiţi înconjur
faptei că victima e
centrul păcălelii

nimic în Trapezunt
nici judecătoria
a ne da explicaţii

care mari
care fericiţi
invidie frăţească

dude roze soarta
tatălui m-a adus
pomelnic autoral

consultaţiile vieţii
prea sus pentru
mândria ucigaşilor

încotro inevitabilul
a nu mai avea nevoie
de propria decizie

ce universităţi am făcut
ce boieri
ce refugiaţi

neliric standing
devremele petrecut
pelasgic

plângea ce-l aşteaptă
acum o
sută de ani

instalaţi în audiere
partea a doua din Faust
să se oprească mândria

manuscrisele nu pot
fi nici privite
de vulnerabile

mama ei
de nemernicie
românească

nu îl înţelegi
pe Eminescu
dacă nu ştii nemţeşte

am învăţat
să fim trişti
pentru a ne sta bine

averi din vieţi
refuzate anilor
când să înveţe

continuăm educaţia
cu partida ei
de Sânt Ilie

înţelege-mă să te-nţeleg
de ce omori poetul
şi mă mai laşi

de ocult de flori de măr
pe la Vlaşca vlahii
gaşca başca hoaşca

nu ne mişcăm
de capul nostrum
viaţa moartea

amintire ne-om
lăsa aurei
de necredinţă

piază de pază
batalioanelor trecute
a nu se mai întoarce

şi totuşi uciderea
simbolică a oastei
oaselor tinere

partidul educaţiei
în transă
în tranşă

ajunşi la accidentul
cerebral al religiologului
îi plastografiem băuta

pe spinarea crimei
fenomenul distanţei
franzelele Franţei

oraşul educaţiei
că nu al crimei
cu doctor asasinat

mai trebuie
să şi murim
în târgul demonstraţiei

voivodal eminescian haretian
românesc lumesc găeştean
milenar trimestrial mitan

apăr scapăr lagăr
robele cu şlagăr
închiriate joagăr

pace cancer
femeie lozind
metastază

în miez de iulie
omoară toţi copii
şi scapi din Bethleem

bruscă decapitare
batalion disciplinar
lupoaică roşie

convulsie
în cifra
căpătaţilor

febra
coropişniţei
de nitroglicerină

disoluţie
din deget
polygon

coardă
de nesărit
cu gâtul

ins
lângă ins
prayag

am timp
ca Robert
Frost

virgin
în oraşul
educaţiei

cine
trage
gloanţele

paşii
mici
a congelare

diplomă
persoană
anulată

mai ca
idioata
maica

plecare
înaintare
încarcerare

avioane
naţiei
protocrone

risc
medeic
poliţiştii

rugul
religiozităţii
anticipate

sat
casat
stat

lumânare
la capul
mortului

mama
criminalilor
gravidă

1984
is
1776

fiu
risipitor
de părinţi

pe unde
am luat
bătaie

partidul
educaţiei
masacrate

bucuroşi de
uciderea
poetului

ne
cunoaştem
în comă

vid
arhivari
psihiatri

oi fi
împuşcat
omeniri

necome
după
înmormântare

gândul
morţilor
sub crimă

întors
din
medina

petrecere
de
gratii

călăuze
la
distanţă

învinşi
în
floare

rar
în
Catalonia

afară
cerul
albastru

până
unde
creştinătatea

mături
de-al
treilea

diabetici
la
moarte

rămân
de
Wallace

al
doilea
distracţia

nu
suntem
bolnavi

închipuindu-mă
foilor
neadresă

ne
aude
aerul

prunci
ucişi
pe canale

la
limita
orezului

depopulare
medeică
îm masă

sobolilor
cobele
bolilor

(2009)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu