sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Sfinţire în amonte
George Anca


SFINŢIRE ÎN AMONTE

Cuprins :

natura-n
m-am urât
vremea şi
os domnesc
te vei lăsa
limba mierla
neştiindu-te
mirarea mării
să te omoare
până şi văzduhul
ochiul aripii
mărunte roşuri
solstiţiul pe ţeavă
uitaţi-vă cum
dispariţia individului
sfinţire în amonte
             natura-n

natura-n râs de păsări
proşti-proşti-proşti
natura-n plâns de păsări
proşti-proşti-proşti
mai văzuşi nicio tresărire
mai văzuşi nicio cutremurare
natura aşteaptă singurul
cuvânt pe româneşte
natura copilăreşte singurul
cuvânt pe româneşte
ca să vezi ai să râzi
ca să vezi ai să plângi
ce ţi-e cu natura


          m-am urât

m-am urât în tinereţe
mă urăsc la bătrâneţe
te iubesc la bătrâneţe
te-am iubit în tinereţe
da' cine te crezi în
pizda mă-tii du-te
în clipa asta de aici
ce baricadă-n uşă
s-ar mai potrivi
ultima oară
niciodată râdem
a doua zi întorşi
ereditate
a doua zi întorşi
eternitate

                 
            vremea şi

vremea şi nevasta
în plointea asta
gustul prin târâşul
mestecându-şi câşul
Ahile Fecioara
ţiganul vioara
Buddha Varlaame
desfăcut de poame
faptele-or să rupă
avataruri după
foame insomnie
într-o puşcărie
preistoria-ne
miori-purane
fluiere de moarte
dansului departe


              os domnesc

os domnesc cu os de curvă
film de Sturges văd în jur vă
care una care unul
mestecaţi-vă tutunul
prunci Pilaţii
condamnaţii
din încreştinaţi
Galaţii
mănăstiri cu marinarii
prin albastru de fruntarii
vine de la Istambul
caravana după mul


          te vei lăsa

te vei lăsa în comparaţii
de pace nulei corporaţii
îţi va citi sefeuri şfara
mai mare ca jumara vara
pe Mureş merii înfloriră
cătune româneşti de-o liră
ne-or subţia absenţele da'
mai înflorit mormânt în Deda
te consolai gândindu-te la
vecinătatea Alutella
gen Brutus pe Alutus Argeş
intronizarea aur sparge-şi
fiindu-mi şi-ntre tineri moarte
minţii de nevedere carte
tot vârghinile din temeie
mai legănându-ne femeie


          limba mierla

limba mierla seara
nepaleză tiara
candela sub teiul
untul dragaveiul
noxe proteine
parapauline
lumea liberoul
furnicarul oul
atimetafizic
sifilitic ftizic
plaur prour prola
absida gondola
rozmarin mixandra
mormântala tandra
limba mierea tiara
nepaleză seara

                                          

                  neştiindu-te

neştiindu-te pe drum
dă-te într-o parte
am fumat sufletul fum
delăsat de starte
mi-am adus aminte ploi
peste amândoi ne
răzbunam sub soare goi
frunzele cu doine
ochiul negru te alegi
soro cu nimica
de sub cheie de prin legi
miaună pisica
maică prinde-mi capul jos
de pe scara vieţii
trei femei sub chiparos
fata cu băieţii
                        mai 1993


                           mirarea mării

mirarea mării leandru palmier corăbii
praf ales de munţii mai adevăraţi ca pustiul
plăcerea sinucigaşă a pietrelor încolibate

cochilii nu şi nici meduze în Marea Moartă
arde leandre nu te arde paralondră ipohondră
ce ape ne-ar acoperi nimicnicia iar soare

cum de nu mi-a venit Ravindra în mintea mării  
mâncarea la ore fixe a sclavilor samsara păsări
destin ţeasta zburându-ţi în locul văzduhului

tu vorbeşti eu gândesc nu te înţeleg nu mă auzi
coma com guma gom maelstrom mantra om
mâine pomâine pe drumurile fără întoarcere

pururea bine cu marea ce se trece pustiurilor
ieslea continuată mormânt pelerinat în cruce
prana mării în pielea udă a lui Arhimede
                                                1996


             să te omoare

să te omoare mama
să te omoare tatăl
să te omoare neam
de neamul tău
să te omoare nevasta
să te onoare copilul
să omori pe cine
nu te omoară
şi n-ai omorât
pe nimeni
de teamă
să nu-ţi ucizi
ucigaşul
pentru care
te-ai născut


        până şi văzduhul

până şi văzduhul furându-li-l
Hecate adumbrindu-i
cu melancolia lui Lazăr

plutaşi pe sânge
la judecata de apoi
cea mai iunie

surori nebuloase
feminizează arhanghelul
ghiceşte-i sabia în coran

taina sub avalanşe
Dhaulagiri Alaka
pantomima fecundităţii

hârtie cheltuită foc
tibie răzvrătită
dialect şi timp

băută statornicia
tot ce spune marea
filmarea miezului

mila de teiul înflorit
guvernabilitatea dezinteresului
jurămintele sufocării

lipsesc la birt
cu surugiii moartea
de spaimă înghit

rar tabu în submarin
preparaţii de asceză
în fuga păcatului

nimic nu ne-ar izbăvi
în maculatorul ploii
înainte de Niş

pată pe amiază
ne învelise în cătări
spre Grui proverbii

nu mă mai mir
de umbra voastră
nu se mai înnoptează

norocul ne întâlni
margini de pietate
lăsarea de sânge

rugăciuni nespuse
în cer pe pământ
focuri-focuri toamna

ce fericiţi sunt alţii
preafericirea voastră
ce să mai zici de gânduri urâte

aurora înspăimântaţilor
mi-eraţi prieteni cum ne beam
stăm de vorbă mai încolo

a zis să nu cumva
să scrii necazul în piesă
credeam că aia e terapia
                                    1996


              ochiul aripii

ochiul aripii rupte
înţepături în ţâţa stângă
gesturi netelefonabile

zbor grâu d'aer părinte
Troiei întors în capelă
plâns pe carte răspuns

dexteritatea ineligibilităţii
cu mine cu tot onoarea
neacoperirii mentalitare

toţi duşmanii priască
stanţată bunătate
oratorule nemason

să ne vedem ştii multe
şi nu-mi spui te aştept
să-ţi iei banii de la casă

mumie cu propolis
pliante trafor
compoziţie de vitrină

urare pantomimată
răşina dulgherească
glob înţepăcios

poartă de lemn cu lanţ
pericol de moarte ce crezi
că m-au întrebat câinii de tine


             mărunte roşuri

mărunte roşuri strepezi-ne-ar stampa
de-un scris puşcăriaş mai la catarg
arvuna nu ne-ar mai aprinde lampa
argonauţilor din argo arg

stampa din ruguri focurile ardă
catargul negrilor carâmbi cocardă
lampa conchistei din pitici petardă
arg sparg de lanţ târâş în gardă sardă                 solstiţiul pe ţeavă

solstiţiul pe ţeavă crâncenă
pioşenia ipocriziilor reunite

stejare vâscu-i talanga zarului
cifra pronunţării spre mine măgarului

neocărâtului an de cuvinte ne distrarăm
cu bunăvoinţa amneziei azi-noapte

de vreo terorizare vărzare poare
belaginele nască paralizie broască

trei fire de păr de aur ale diavolului
carata numelui repetându-se tatuaj


toaca nitului prigonitului oră or
ar măsurar azi născutului mort

numărând recrudescenţa zero orz e
gâscanilor metamorfoze din trei în trei

fără de bal atâta vreme magi colindaţi
neîmpăcaţi pe margine goi nici voinicii

tu eşti vocea crescută din şira spinării
Kirie Ihsau Hriste eleison me

ai fumului de unul lasă clop(ot)
remediu cremaţiei deponente mercur

pas dincolo spune-mi că te-ai întors
eu ne mai pronunţându-mă singurătăţii

aripă ruptă fericindu-ţi vocală
ţepe asalt nutreţului din car

bun rău în om în câine de azi pe mâine
pe cer apropierea ceţii solare în gayatri

înghesuie tropicul renta studiului
cheltuite îngrijorările cu voi norocul


                        uitaţi-vă cum

uitaţi-vă cum mă închin întru voi
vă merg viaţa de apoi nelăsaţilor
umblându-vă fericirea gândului
ajunsului candelelor în Lăsău-ne

câini tot mai singuri veveriţa bruiată
lupule nu mă aprecia stăpânei
mai rămân nenordic ăstui sud nud
pierdut rund bătute fiare frag rag

ce dacă ne urarăm decât din aparate
prelungi în rutina necunoaşterii celuilalt
restuiţi solstiţiului naşteri prebotezului
cât să trecem la altă categorie

şi tu parastase la două morminte cu trei
te uitai când să scriu burlacul istorie
nu te interesează piesa asta nu nici ceai
slujeşte dar bariton în biserica muzeului

înfrigurare întristătoare cutremurare
a nu mai fi posibile sărbătorile
domnu' aveţi să-mi daţi şi mie puţină apă
a ne bucura de jignirea potopului

puţinătatea râsului printre motive
spre transă colectivă omor de bice
scenofonii vibrate puşcărie Morse
încă o berărie cu personaje reale
                                                2012


                dispariţia individului

dispariţia individului
profesionistul e o socializare
vânzarea biletelor de film

joc rolul lui Victor Hugo
spre a fi şi mai umilit
decât băgat în seamă

din Vişegrad în Shengen
pe brânci om glumi
hai că e îndoită

alertai tarlaua ham
hamsie hămesie oi
afla oile din piesă

supus candorii cantor
pat de operaţii sciţi
cu zdrahoni neprihăniţi


                    sfinţire în amonte

sfinţire în amonte în aval arest
anule vanule negre pegre

apa bărbat glia d'arat
înţelept semănat amputat

târşite picioarele scaunului
ce ştim noi şi nu ştiu personajele

mantre cu poze din Rajsamand
şi mă duc să-mi cumpăr mere

împiedicat în rugăciune cu
litere mari scrise ca lui Dinică

zenit copacului cioara
păienjeni iubindu-se dedesubt

sunetele grupurilor antropice
abia rărită a îmbrăţişărilor rasă

nu aur nu argint nu daci nu români
să ai ce plânge minus propria persoană

mantras in Communist jails
communicated by Morse alphabet

some voices recovered by mantras
yet I'll keep quiet to you in Moscow

iar după ce-ţi murişi tatăl
telepatii opozitive oedipian

nu te împaci la persoană
pripon de voie caravană

departe de autocar vedem avion
de nu pescăruşul Johnathan Livingstone

adulmec neculme ulm e
goluri de goluri chenoză

salvarea n-o mai corectasem
muzicuţă strune dopitecu

dinte Călugărenii îmi zboară
la distracţie o colivioară

cu civilia cuci pe crac
la viezuri oile darac

tăiară din doi creanga Savitri
prin Aurobindo a ne măiestri

ne aşteptăm necunoaşterea
fiinţe de vorbire nici cuvinte

în cochetărie agonică iernile
nu ne-or mai spânzura splinele

vasilelovinesciană caprină
ciori de gălbenuş cerului glină

de ce am paşii mari mă minunez
regretându-mi caii umbletului
                                                2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu