duminică, 1 ianuarie 2012

Din martiri

George AncaCristian Tănăsescu

            O mică poveste ascultă pe cel ce o citeşte.

            povestea lui
            nu se poate spune decât când a noastră va fi fost sfârşită
                        de mult şi uitată

la cabinetul antropomorfic
            beautiful uncut hair of graves

            învârtind celula jur împrejur
            cu gratiile înfipte în sângele rotund

prea ne pierdurăm tu şi eu

(şi dacă-i mort atunci e tot emigrant)

Ştefan Vlădoianu

            înghimpe-l pururi otrăvitul bold
            pe-a cela care săgeta centauri

Păi, ăştia-s căpcăunii, astea ni-s comorile?
De oful lor plâng văduve spânzurătorile
din Spania şi Ţările de Jos?

            Primind aceste rânduri din parte-mi, ai să ştii
            că din păcate – încă, mă număr printre vii.

Mai dăinuie Lâna de Aur? Pe care tărâm din nevreme,
ce limbi de balaur văpaia şi-o trmură-n umbrele serii?
Medeea – fior şi legendă – cu vrăji ne lovi şi blesteme;
sub lespezi de ape şi veacuri de-abia amintire-s năierii.

            Tălăzuindu-şi limbile de fier
            ne linge urma-n sânge şi ne latră
            şi spumegă-n colţanele de piatră
            în veci întunecatul Finister.

Ne-ntind Krimchilde duşca de miragii
şi – cald holocaust postumei glorii -
lung săgetăm prin aria vâltorii
stihiile-n albastre naufragii.

            Ce dulci pe coclelile gurii
            lethalele ape!... Sonore-s!...
            Şi-aşa, pe astrala mea Flores
            Se-mbată de-arând Calinurii

Făclii de-nviere purtându-le îngerii
nădejdilor câte-s prin Valea Plângerii

            Vântule, alean şi alăută!
            Asfinţire, plâns al inimii!
            Îngerii luminii, linii mi-i
            adunai în rana mea gemută!

Măi coltuce,-mpărătuş de fum!
Bungetele somnului, buhaiul
hojma să-l tot hăitui cu alaiul
surlelor, - păi nu ţi-i oarecum?

            Dragoni pe val, în diluate ore
            se arătau hăt-Miazăzi de-Azore 

Pre nărăvaşul ce-ndrăgi ocaua
şi-Ţi preacurvi cu stelele şi veacul,
la lung răspas îl cerţi cu bobârnacul
şi numa cât ce-l pişti cu iavaşaua,

că orişicât i-ai răghila işlicul
şi ţesela pe cele cozondrace,
Te-ai însuţi minuna – cruci-te-ai, drace -
să-ţi depeni din holeră borangicul!

Şi-aşa ne ducem plugul dimpreună;
mai pe-o pârloagă şuie şchiopătând,
mai ochiul Tău se-nchide, când şi când,
boltindu-mi curcubeu peste furtună!...

            Haitei lepădat să mi-l sfâşie,
            hămesitul după neprihană
            geamăt îi şi otrăvită rană
            jinduindu-mi-te Apă vie!

Oh, maica lor, ăstor, prea-sfintele,
noi ticăloşi trecuţi prin Calvar,
tâlharii din furci, tâlhăriţii de har,
noi, câinii, le suntem mormintele!...

Şi spasmul prelung, fără ţărm, veşnicie!...
Îndură-te Tu, Prea-Curată Mărie!...

Rugămu-te încă de nu ni le-am duce
în zborul prin Marea Tăcere,
cu-amarele guri ostenite de fiere
şi-atâtea Mării,
                       agonii
                                  lângă Cruce!

            Frângă-Ţi-se trupul, danie,
            Pentru om, pentru gânganie,
            săturând şi foamea sfântului
            şi pe-a lighioanelor pământului,

            câinii şi măgarii şi plăvanii
            şi boierii lumii şi golanii,
            păsărelu-volburând stihiile
            şi, slăvească-mi-Te, puşcăriile!

Cu vântul fără stavili – sărut al dimineţii -
nechezul câtă-i stepa maree-i pân' la cer
şi zarea-i îmbrâncită-n vâltoare de hanger
iar stelele-s prin ierburi la şuierul săgeţii!

            Bine-vestind pe Condor şi Paradisierul

şi sângele pământului, august,
de fiecare lujer şi tulpină
tălăzuia cu chiote-n lumină
deslănţuit, solar holocaust

            Iar când va fi şi luna la taifas
- târziu, ehei, sub constelate lustre -,
de-o da Eclesiastul să ne mustre
va ridica Omar Khayam nou glas

            şi-un rubayat cu prospeţimi de floare
            - răsuflul lin din adâncimi de şip
            cu-nţelepciuni şi taine fel şi chip -
            ne-o umple ca o binecuvântare!...

Alene-ntins la soare , cu Etna căpătâi,
Mediterana-n foşnet având-o la călcâie,
cu degetele-albastre Eolus mă mângâie
cu mângâierea lină a ceasului dintâi...

            De ce-or fi arătând atât de triste
            aceste limpezi, tinere coriste
            şi cum se ofiliră-ndeosebi,
            scăldate parcă-n aburi de cucută,
            cununile – poemă involută -
            pe frunţile cuparilor efebi?


Ce priviţi în zare?
Ţărmul e departe!
Pe pământ sau mare
Moartea nu-i tot moarte?


Radu Gyr


voi nu ştiţi ce-i omul când prinde să urle

cum scârţâie osul când frigul pătrunde

cum în noi insul se vinde pe sine

şi morţii vor prinde să urle

            Morţi sfinţi în temniţi şi prigoane
            morţi sfinţi în lupte şi furtuni,
            noi am făcut din voi icoane,
            şi vă purtăm pe frunţi cununi

Când am plecat de mult în Cruciadă,
Mai ştii Bertrand?

Îţi mai aduci aminte, Alberic?

Şi tot mai tainic, cornul trist ne cheamă
Tot mai departe de Ierusalim...

Gotfried, Gotfried, de ce ne înspăimântă
O rană-n piept

Şi-aşa întins pe-o targă-nmiresmată,
Purtaţi-mă spre ţară îndărăt.

Şi braţele s-or ridica mai treze
Sfinţite-n mirul rănilor de ieri

Ţi-or sta în faţa porţii Cruciaţii,
Ierusalime, care nu ne vrei.

Şi ei sau alţii tot te vor supune,
Strălucitorule Ierusalim

            Lupii beznelor rânjesc la pânde
            Ţara-i toată temniţe flămânde

Apele facă-te
Ape ca ele
Lanţuri şi gemete
Plâns din zăbrele

Aiudule, Aiudule,
Fiară năucă,
Face-te-ai crudule
Scrum şi nălucă!

            De ce nu se face aşa, o lumină,
            Să văd că-n celule răsare
            Maica Domnului, c-o strachină mare
            Cu lapte şi azimă plină

Fac un pas, vă aud zornăind fierăria

Mă culc, mă ridic, sun din carne, din oase,
Pâinea mea sună, apa mea sună, somnul meu sună

Lanţuri, lanţuri

Tot voi m-aţi legat de grozave ardezii,
Vulturi de foc să rupă aşchii din mine

            morminte fără poveste
            unde nu-ngenunchează neveste

            Cât îi lună pe coame
            crucilor parcă li-e foame

            Cât bat stelele-n osânde
            crucile-s haite flămânde

Aici stau de vorbă cu celula mea, pe-ndelete,
o-ntreb de voi, o dezmierd, apoi o zgârii, o muşc şi-o blestem.
Câteodată, umbrele voastre pâlpâie pe un perete,
şi-atunci curge aur în ea, ca-n staulul din Vitleem.

            şi-n timp ce corbii vin să-i roadă,
            leg altă rană c-o basma,
            şi trec încet pe gloaba mea,
           
            'naintea lor, pe gloaba mea.

Mă pipăiţi pe umeri, pe veşminte,
încredinţaţi că am venit-napoi,
ci eu sunt numai sute de morminte
în leşul care umblă printre voi.

            Noi n-am cules aur din soare
            Ci-n roşii amurguri zbătute,
            Am strâns stropi de sânge-n urcioare
            Prelins de pe cruci nevăzute.
           
            Pândeam numai ştreanguri din stele,
            Din zările roşii, sâneţe,
            Priveam cum amurgul măcel e.
            Noi nu am avut tinereţe.

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri şi funii,
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane,
Şi sus, ca lumina din urma furtunii
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te Ioane!

            Dar, hămesit, subt lacăt, chei şi zăvoare,
            de tine, sălbatice, viule soare Soare,
            din carne îmi rup, din dogorâta mea smoală,
            aceste cântece în pielea goală.

ploşniţă soră, guzgane-cumnate,
mătuşă libarcă.

Şi voi, lighioane surate
- păienjeni, păduchi şi gândaci -
numai voi din pereţii posaci,
călcaţi cu inimi de frate
prin orele mele înveninate.

            Voiam să-mi învăţ zodia pe dinafară
            şi-o visam scrisă cu litere-nalte, citeţe.
            Credeam că steaua mea e o caleaşcă la scară,
            să mă ducă, trasă de cerbi, peste râpi şi podeţe...

            Cum caută azi ochiul, cu duşmănie,
            Steaua nemernică şi blestemată!
            Ce târfă de stea, ce năpârcă spurcată,
            cum aş rupe-o cu dinţii, din puşcărie!...

Sub marii amari bolovani,
Cineva urlă de-o mie de ani,
cineva cântă de-un veac,
cineva n-are geamăt, nici leac,
altul cheamă şi cheamă,
altul blesteamă,
altul, cu-ntreg cuţitul,
ucide granitul...

Sub marii amari bolovani,
sângele temniţei fierbe de-o mie de ani.

            Vecine,văzduhul ne cheamă vibrând din vechi violoncele.
                        Vezi? Calea laptelui, sus, peste noi?
            E drumul ocnaşilor: uite, i-am întâlnit printre stele
                        din lanţuri sunând, în convoi.

Nu m-ai strâns la piept, tată, nu mi-ai dat mâna,
            /acest lucru e strict interzis./
Dar s-a făcut o tăcere moale ca lâna,
            peste noi cădea cerul ucis.

            Sunt temniţe sus, ne fac semne, ne dau de veste,
            Eu stau şi culeg depărtatul lor zvon,
            şi parcă zăresc după gratii celeste
            surâsu-ţi, Cervantes, şi tifla-ţi Villon.

            Sunteţi acolo, verilor, fraţilor,
            în carcere strâmte, de nestemate...
            Salut, smintiţilor splendizi, salut deşuchiaţilor,
            Ave, nălucilor întemniţate!

Din toate minunile Tale,
nu văd o zdreanţă, nu pipăi nimic.
Pentru-osânditul calic
ai numai ziduri în pieile goale...

            S-a zgribulit patul, celula e de hârtie
            ghetele-au tremur şi mârâit de potăi...
            Mi-e frig, m-aş vrea opărit cu leşie,
            aş mesteca tăciuni, aş bea vâlvătăi.

Fetid şi putred, somnul miroase-a pansamente,
dar pernele vibrează, prind aripi transparente,
şi unul după altul nemernicele paturi
fug pe ferestre-afară, în lacrimi şi-n oftaturi,
şi-n noapte zboară-acasă, la ţânci şi la neveste,
plutind pe subt arcada miresmelor celeste...

            Numărul zodiei mele,
            două sute optzeci şi unu.
            Până-n celulă, la mine,
            alte două sute optzeci
            de lanţuri, de cuşti, de jivine
            zăngăne, hăpăie, urlă ca mine,
            alte două sute optzeci
            de bestii, cu gheare haine,
            zgârie pietrele reci,
            gâtuie viaţa ca mine,
            rup hălci din aduceri aminte,
            muşcă, prin somn, o ţâţă fierbinte,
            se izbesc de pereţi ca nişte lilieci,
            sau doar putrezesc înainte
            ca nişte morminte,
            alţi două sute optzeci...

            Două sute optzeci şi unu.
            Numărul cu care mă târâi
            prin sângele cuştei, şi latru, şi mârâi...
            Două sute optzeci şi unu.
            Numărul cu care râd ca nebunii,
            scriu coapse şi sexe pe zid,
            şi-n fiece clipă, ucid...

Dorul de tine mi-e aşa ca o furcă
proptită cu dinţii în beregată.
Din fundul Aiudului ochii tăi urcă
pe cer ca doi luceferi de piatră.

Mănânc: eşti în lingura mea. Fac un pas:
şchioapeţi, alături, în fiare.
Aprind o văpaie la iconostas:
cad lacrimile tale din lumânare.

Prin somn, vine lanţul tău, blestematul,
cu mari zornăeli să mă scoale.
Strig: Lanţule, lanţule, lasă-mi băiatul,
ferecă-mi mie gleznele goale.

            Şi dacă singur rana nu-ţi legai
            cu mâna ta, n-ai unge răni străine.
            N-ai jindui după frânturi de rai,
            de n-ai purta un strop de iad în tine.

            Că nu te-nalţi din praf, dacă nu cazi
            cu fruntea jos în pulberea amară...
            Şi dacă-nvii în cântecul de azi
            e c-ai murit în lacrima de-aseară.

Azi noapte Isus mi-a intrat în celulă.
O, ce 'nalt şi trist părea Crist.
Lun-a intrat după el în celulă
Şi-l făcea mai înalt şi mai trist.

Mâinile lui păreau crini pe morminte
Ochii adânci ca nişte păduri
Luna-l bătea cu argint pe morminte
Argintându-i pe mâini vechi spărturi

Uimit am sărit de sub pătura sură
- “Doamne, de unde vii? Din ce veac?...
Isus a dus lin un deget la gură
Şi mi-a făcut semn ca să tac.

A stat lângă mine pe rogojină
- “Pune-mi pe răni mâna ta!”
Pe glezne avea urme de răni şi rugină
Parcă purtase lanţuri cândva.

Oftând şi-a întins truditele oase
Pe rogojina mea cu libărci
Prin somn lumina, iar zăbrelele groase
Lungeau pe zăpada lui vărgi.

Celula părea munte, părea căpăţână
Şi mişunau păduchi şi guzgani
Am simţit cum tâmpla îmi cade pe mână
Şi am dormit o mie de ani.

Când m-am ridicat din afunda genună
Paiele miroseau a trandafiri
Eram în celulă şi era lună
Numai Isus nu era nicăiri.

Mi-am ridicat braţele, nimeni, tăcere...
Am întrebat zidul; niciun răspuns...
Doar razele reci ascuţite-n unghere
Cu suliţa lor m-au împuns.

Unde eşti Doamne?... am urlat prin zăbrele
Din lună venea fum de căţui.
M-am pipăit şi pe mâinile mele
Am găsit urmele cuielor Lui.

            Zidim destin, Parâng de ziduri sfinte
            Dar nu din var şi piatră ctitorim
            Ci tencuim cu albe oseminte
            Din cărămida rănilor zidim.

Mi-oi năluci atuncea, că am înins toţi zmeii,
că sunt biruitorul întregului pământ,
îmi va închide ochii, blând, mâna Dulcineii
şi voi muri departe de morile de vânt...Nichifor Crainic

Întrebat-am vântul, zburătorul
Bidiviu pe care-aleargă norul
Către-albastre margini de pământ:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a vântul: Aripile lor
Mă doboară nevăzute-n zbor.

Întrebat-am luminata ciocârlie,
Candelă ce leagănă-n tărie
Untdelemnul cântecului sfânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a ciocârlia: S-au ascuns
În lumina celui nepătruns.

Înrebat-am bufniţa cu ochiul sferic,
Oarba care vede-n întuneric
Tainele neprinse de cuvânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a bufniţa: Când va cădea
Marele-ntuneric, vei vedea.

            Tu, răcoarea celui ars pe rug, Iisuse,
            Şi dulceaţa celui sfâşiat de leu,
            În arena morţii, Dumnezeul meu,
            Fii şi răsăritul vieţii mele-apuse,
            Tu, răcoarea celui ars pe rug, Iisuse!

Podgorii bogate şi lanuri mănoase,
Pământul acesta, Iisuse Hristoase,
E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu.
Priveşte-te-n vie şi vezi-te-n grâne
Şi sângeră-n struguri şi frânge-te-n pâine,
Tu, viaţa de-a pururi a neamului meu.

            Tu munte, doboară o stâncă de sus
            şi dă-o de-a dura pe omul răpus
            că-i plin de iubire ca stupul de miere
            dar nimeni n'o ştie şi nimeni n'o cere,
            că poate sub stâncă i-ar fi mai uşor,
            decât sub povara gemutului dor.


Ionel Zeana


În murmurul puţinelor cuvinte,
Bolborosim cu inima fierbinte:
Îndură-te de noi, o, Doamne Sfinte!

            Cu Ivan, cu Boris şi cu Vasia
            Asia, Asia, Asia!

Uite, frate, fiarele
Cum şi-mplântă ghiarele
Şi ne seacă soarele

            Am îmbrăcat
            Armura grea de cruciat

Copiii azi se roagă sub icoane,
Să le aducă Moş Crăciun în zori,
Mălai în locul pungii cu bomboane
Şi taţii îngropaţi în închisori.

            Ehei, temnicer,
            Trăzni-te-ar Sfântul din cer

Peste-ale porţii
Zale de fier,
Sună prin ger
Tropotul morţii,
Tropotul morţii

            De când stăm aici şi putrezim?

Umbrele,
Sumbrele

            Hei! Cine umblă la vizetă

Hei! Cine oare-a părăsit pământul?

            Galbeni ca gutuia
            I-nfulecă pământul.
            Ca un ţârcovnic vântul
            Îngână: Aliluia!

Hei, m-am logodit cu tine,
Moarte, într-o zi de mai,
Când doineau înalt în mine
Codrii pe-un picior de plai!

            Joacă-n ochi ca o bacantă,
            Peste munţi de pâini şi poame,
            Groaznică, halucinantă:
            Foame... foame...foame... foame!

Ascultă, bucătare Ladislau,
Răstoarnă-n blid pogon un polonic,
Că-mi arde gura fierea ce o beau
Şi-un gol imens mă suge sub buric!

Între pereţii mucezi cu libărci,
Cu trupul vânăt, răsucit covrig,
Azi noapte-n iadul blestematei Zărci
Am tot gemut de foame şi de frig.

Nu mi-am găsit o clipă adăpost
Şi-am tropăit precum un armăsar,
Că gardianul furios din post
M-a târnosit cu-ntregul calendar...

Mi-a sângerat în inimă o rană
Şi-un înger trist îmi lăcrima sub coastă...
Doar luna durdulie, roşcovană,
Râdea cu gura ştirbă ca o proastă.

Te-am aşteptat, în cuşca zăbrelită
Să vii ca un îmblânzitor de fiare
Să simt curgând mocirla aburită,
Ca aurull topit în mădulare.

Să-nşel o clipă apriga potaie
Ce-mi latră trupul destrămat în ceaţă,
Cu gheara-i crunt înfiptă-n măruntaie...
Luceafărul şi steaua ei de viaţă!

            Dar va suna odată pân' la astre
            Şi ceasul învierii noastre
            Şi neamul tot, trezit la o chemare,
            Se va scula năpraznic în picioare,
            Cu coase-n mâini, cu furci şi cu topoare,
            Vuind şi bubuind din zare-n zare,
            Ca o pădure uriaşă de goruni
            Sălbatic biciuită de grindini şi furtuni.

            Şi veţi pieri în hăuri de-ntuneric,
            Cu prăvălirea unui bolovan,
            Hoarde ale Spiritului Luciferic,
            Hoarde ale lui Satan!

Doamne, izbăveşte-mă de suferinţă!
De-atâta chin mi s-a sfinţit şi cel din urmă strop de sânge.

            Şi iar te prosternai adânc la denii,
            În zvonul cuvioaselor ectenii
            Şi-n leagănul bolnavelor vedenii,
            Ah, arde-te-ar vâlvorile gheenii!

            În salturi uriaşe ca jivina,
            Sub zodia delirului tău tific,
            Atâtor neamuri stinsu-le-ai lumina,
            Din Baltica şi până la Pacific,
            Rozându-le soarele
            Cu colţii şi cu ghearele


Bucur Stănescu


Mă învârt de ieri într-o elipsă
Mânat cu biciul de satrap.
Mi-e gândul putredă  eclipsă
Alerg mereu, alerg la trap.

Alerg de nu ştiu când într-una
Şi sensul vieţii a pierit.
Deasupra mă pândeşte luna
Să-mi soarbă creierul topit.

            Voi sunteţi oare ai lumii cârmaci?
            Unde e băţul cu vrajă de vraci,
            Să-l zvârlim din adânc de închisoare
            Peste ocean năpraznic să zboare
            Să vă-nveţe slovă curată
            Că timpul e crud şi nu iartă!
            O.K., O.K.
            Şovăielnici yankei!

Apoi când plin de Cel ce nu eram,
Mă risipeam în spaţii şi clipite
Din buchiile vremii învăţam
Să nu mai fiu, dar să pulsez-nainte.


Virgil Maxim

Cine are Potirul
    sau ştie să cânte
      să poftească!
  Să intre la Cină!
Numai cine are potirul
    sau... ştie să cânte...

              Lacrimi fierbinţi
                pe care
            “copacul-cu-mintea-în-braţe”
              le urcă spre ceruri în şoapte

De câte ori pământul, fără splină,
se duce, taur negru, rostogol,
de câte ori îl săgetează-n gol
harapi cornuţi, mereu în nehodină

            Ce să-ţi cânt, mamă, ce să-ţi cânt?
            Pe unde-am fost eu lumea nu cântă!
            Ci numai tremură sub bici,
               plânge şi priveghează
                 şi scuipă sânge...
                    Ce să-ţi cânt?


Aurel Pastramagiu

Aiud, galera destinelor noastre,
Ne poartă pe-a timpului unde albastre
Spre-un ţărm neştiut, spre-un port neatins,
Spre-un far ce în noapte de mult stă aprins.

Ne frângem în grelele lanţuri sub bice,
Sleiţi, unii trupuri se zbat să-şi ridice;
Pe rând, tot mai multe zac ramele-n loc,
Galera-i o frunză-n al vântului joc.

Şi azi ca şi ieri, mor pe nava cu vele
O ziuă cu soare, o noapte cu stele
Şi-asemeni bătrânilor zei din Oplimp,
Ni-i viaţa un zbor peste spaţiu şi timp.

În suflet purtăm paradisele ninse,
Parfumul pierdut din grădinile stinse,
Iar gândul se frânge-n tăcerea de mort:
Câţi oare vedea-vom intrarea în port?

Dar vie ni-e dragostea în pieptul ce moare,
Credinţa ni-i cântec, ni-i rază de soare,
Când viforul soartei, când crivăţul crud
Ne murmură-ntr-una: Aiudul, Aiud...


Grigore Zamfiroiu

Şi augură diafani
   Anii ce înflor
   Zâmbetelor cui mi-i dor
      Şi-i e dor de ani...

Plânge, plânge, prizoniere
Scrisa ta amară
            Pe destinul tău şi ţară:
                        Lacrimă şi fiere...

Iar pe cine ştie unde,
Tot în hrubele afunde,
Un flăcău cuprinde gratii
Cu pumni grei ca-n visul tatii...

            Şi în anii care vin,
                        noapte sfântă, zi-mi,
            ce bătrâni Ierusalimi
                        voru-mă vecin?...
           
            Ori e Cerul care-apleacă-n
                        umbra ta cu bură
            zare lină... şi se-ndură:
                        lună pe-un mesteacăn?


Ion Constantinescu Mărăcineanu

Trei zile-a curs pe uliţă şuvoi
din sângele înfierbântat pe rug,
mulţimea de strigoi flămânzi şi goi
s-a înfrăţit sub greul tăvălug,
iar satul smuls din tagma celor mulţi
s-a prefăcut în flacără şi fum
în care gem copii flămânzi, desculţi,
în căutarea unui fir de drum.


Andrei Ciurunga

Numai mieiii, prin pustiu,
pasc din trupul, câteodată,
cine ştie-al cărui fiu,
cine ştie-al cărui tată.

Plouă stelele cu har,
luna ne trimite veghe,
iarba înveleşte iar
pieptul dezbrăcat de zeghe.

Mâine poate va veni
legea cumpenelor drepte.
Doamne, nu mai zăbovi,
morţii ştiu să se deştepte.

Anii noştri schingiuiţi
stau de strajă. Pace ţie,
cimitir de osândiţi
de la margine de glie!

            Măicuţa mea, primeşte ca pe-un dar
            aceşti arginţi, cu sunet de osândă.
            Puţini or fi, dar i-am plătit amar,
            cu toată tinereţea mea flămândă.

            Sângele cald pe care mi l-ai dat
            l-am cheltuit ca pe-o nimica toată.
            O bună parte, darnic, s-a vărsat
            sub târnăcop, sub rangă, sub lopată.

            Iar restul ţi-l trimit acum senin,
            să-l dai pe pâine şi să-l plângi la masă
            căci pentru mine mi-am oprit puţin
            atâta cât să pot ajunge-acasă.

Primeşte, Doamne, fumul rugăciunii
ce se înalţă tremurând în grai
şi urcă până sus, pe scara lunii,
spre scaunul pe care ştim că stai.

Îngenuncheaţi pe lanuri secerate,
rugămu-ne, stăpâne de apoi,
să-i vindeci cu azur şi bunătate
pe duşii prea devreme dintre noi.

Ei au plecat cu rănile deschise
de sub înalte maluri ce se rup,
cu visele din gând  făcute trup,
 cu rănile din trup făcute vise.

Şi până ieri i-am tot avut alături,
au stat aici, cu noi, pe vagoneţi,
au dat tribut aceloraşi lopeţi
şi-au ars de friguri sub aceleaşi pături.

La masa cu castroane uniforme
au luat şi dânşii ciorbele la rând,
dar, prăbuşiţi sub cizme şi sub norme,
s-au desfăcut de lanţuri mai curând.

Primeşte-i, Doamne, cum primeşti tămâia -
şi dacă-i culci în raiul tău cu flori,
să pui, ca pe morminte, doi bujori
pe-obrajii storşi şi galbeni ca lămâia.

În ochii goi , plecaţi fără lumină,
sădeşte câte-un pui de viorea.
Ei pot stropi toată grădina Ta
cu cât au plâns aici pe rogojină.

Şi gurilor care-au strigat în stradă
că vin blesteme mari peste norod,
mai caută-le; Doamne, prin livadă
câte-un cireş întârziat în rod.

Flămânzi au lunecat spre cele sfinte
şi de ruşine poate nu ţi-au spus,
de-aceea te rugăm să-i laşi, Părinte,
să bea din calea laptelui de sus.

Iar dacă n-ai cumva destulă pâine,
în loc de mămăligă ai putea
să  le împarţi la masă Luna Ta
şi să zideşti o altă lună, mâine.

Iar sfintelor căzute-n rugăciune:
mame, surori, logodnice, soţii,
poartă-le paşii către morţii vii
să le găsească gropile comune.

Şi dă-le tot alintul, toată mierea
din fagurii nescriselor scripturi -
Izvoarele, pe frunte, din păduri,
şi din adânc, în suflete, puterea.

Îngenunchind pe lanuri secerate
sau la troiţe scunde de trifoi,
se roagă, Doamne, într-un glas cu noi
un neam întreg de frunţi însângerate.
Sărută rana ţării cu senin
şi miluieşte-i cu oglindă blândă
pe cei ce-au dus a crucilor osândă
şi dorm sub dâmburi fără cruci. Amin.


Emanoil Paraschivaş

Venit-a vremea să-mi măsor şi fruntea.
Vroind să ştiu cât e de-adâncă marea,
luai valu-n piept, purtat de lumânarea
negaţiei ce zilnic mi-a fost puntea.

            Iubind nespus m-ai dăltuit ca Tine
            şi m-ai pitit în lut ca să-mi dai form'.
            În lacul fără ţărm m-ai pus să dorm,
            făcându-mi pat din cedru şi hermine.

Roibul de rând ce-mi legăna armura
sosea norul din urmă,
Cum? Mi-a fost insul turmă?
Cu fieru-n piept am repezit custura.

Răpus de fier, mi-a-ngenuncheat fugarul
amar privind în zare,
Hei, Galbene de Soare!
Eşti firav tu sau eu îmi sunt tâlharul?


Serafim Pâslaru

Se lasă noaptea straniu
Pe umbre-ncrucişând
Ciolanele-i sub craniu
Cu cioc de corb flămând!

Lovind un braţ de cruce,
Aripi de lilieci,
Jilave şi năuce,
Stropesc pereţii reci...

O bufniţă-n orbite,
Cu stropi de chihlimbar,
Pătrunde pustiite
Ferestre de altar!

Lugubră trombă urlă
Tăcerea în urechi
Când lacul nopţii-n turlă
Ascute coase vechi!

Şi, palidă, o rază
De undeva-nflorind,
Prin noapte luminează
O cruce-nchipuind!...


Simion Giurgeca

Doamne,
Cu gândul mâine de-oi trece,
La lut şi la piatră, la apa cea rece,
Pe bolta senină fără de ceaţă
Trimite ţării augur alt soare
Şi-o altă viaţă!

            Oraş bătrân,
            ce stai pustiu în mine
            şi eşti numai cenuşă
            o urmă a focului de ieri,
            când vor veni furtuni
            pe străzile-ţi înguste

            şi viaţa curge-va-n şuvoi,
            lucind în razele de soare,
            ridică-te din spuză iară...
            şi luminează-mi calea
            spre-o zi de sărbătoare


Fronea Bădulescu

Lasciate ogni speranza
Voi che entrate qui...
Astfel hotărî instnţa
Soarta sutelor de mii

Ce-au fost condamnaţi să moară
În infernul cel mai crud
Al Jilavelor din ţară:
Piteşti, Gherla sau Aiud.

Dar ei nu ştiau că-n minte
Noi păstram ca-ntr-un muzeu
Un tezaur de cuvinte
Şi credinţa-n Dumnezeu.

Din cuvânt făcut-am armă,
Din credinţă-am făcut scut,
Care spulberă şi sfarmă
Lanţuri, gratii, ziduri, cnut.

Fără să avem hârtie
Ori cerneală sau condei
Am făcut din poezie
univers de epopei.

Înfruntând teroarea cruntă
Ne-a unit, ne-a-mbărbătat
Cuminecătura sfântă
Dintr-un vers întemniţat..

Din celulă în cetate
Au zburat ca un lăstun
Versurile zgâriate
Pe o coajă de săpun.

            Un coridor îngust şi nu prelung
            În care patru paşi, ori cinci ajung
            Ca să-l străbaţi până la cap şi este
            Rece şi gol, cavou fără ferestre,
            Din care poţi să ieşi nevătămat
            Dacă te mişti mereu, neîncetat.
            Pornesc cu pas mărunt, încetişor
            Şi dornic ca să ies învingător
            Las sufletul să plece-n lumea mare
            Şi evadez astfel din închisoare,
            Doar trupul meu ca un automat
            Se mişcă, du-te-vino-neîncetat,
            Şi zile-ntregi, în beznă şi în frig
            Eu trec de gratii şi de orice dig.
            Mă regăsesc afară-n libertate
            Unde trăiesc momente minunate,
            Fără călăi şi fără turnători,
            Până când sună clopotul în zori
            Şi la vizetă vine un bandit
            Şi mă întreabă: Încă n-ai murit?
            Mă reîntorc din lumea mea sihastră
            Şi îi răspund: Nu, după dumneavoastră!

Tot ce mă înconjoară e din fier:
Şi uşa şi zăvorul şi vizeta
Şi gratii şi gamela şi tineta
Şi patul e făcut din cornier.

Şi lanţul greu pe care-un temnicer
L-a prins cu nituri groase la picioare,
M-am învăţat cu el, nu mă mai doare,
Că şi voinţa mea e tot de fier.

Că-n jurul meu e-atâta fierărie
Nu-i lucrul cel mai greu de îndurat,
E mult mai greu regimul de sclavie.

Dar răul cel mai rău din închisoare
Sunt paznicii cu sufletul de fiare
Pe care comunismul i-a creat.

            Cu sufletul gătit ca de paradă
            În păr cu diademă de minuni,
            Cu zalele ţesute din zăpadă,
            Cu scutul împletit din rugăciuni
            Broda-vom din speranţe o pocladă
            Şi din virtute salbe şi cununi.

            Aşa cu el, vărsat ca o cascadă
            Pe beznele acestui veac ateu,
            Din adevăr călim tăiş de spadă
            Şi din iubire platoşe de zeu,
            Să-ncepem cea din urmă cruciadă
            sub steagul unui fiu de Dumnezeu.

E tăcere. Nu s-aude niciun zgomot, nicio notă.
E-ntuneric cum e noaptea într-un fund adânc de grotă.
Ca o boltă grea nimicul mă apasă, mă-nconjoară
Şi un gol ca golul morţii m-a cuprins şi  mă-nfioară.
Nu e nimeni lângă mine. Inima-a-ncetat să bată,
Dar o simt cum sparge pieptul, iese-afară şi deodată,
Ca o candelă micuţă fumegă şi se aprinde.
O fantasmă de lumină văd din ea cum se desprinde.
Vaporoasa arătare, fantomatica lumină
Se încheagă în contururi, prinde formă cristalină.
Un cristal cu mii de feţe oglindind în ele viaţa,
Transparent precum e golul, ici şi colo cum e ceaţa.
Şi pe multele lui feţe, pe nebănuite cute
Zeci de mii de semne scrise de condeie nevăzute.
Descifrez şi-mi trec prin minte, parcă vin să se prezinte
Tot trecutul, toată viaţa, toate-aducerile aminte.
Tremură uşor scristalul şi cu unde umple spaţii,
Liber, glasul Conştiinţei se încheagă din vibraţii.
Omule! Cristalu-acesta suflet  îţi e dat şi are
În reţeaua lui răspunsuri pentru orişice întrebare.
El e cartea vieţii tale şi puntea de legătură
Între cel Atotputernic şi umila ta făptură.
Cât timp feţele lui fi-vor transparente şi senine
Poţi vedea  în ele calea înţelegerii depline,
dar când umbrele şi ceaţa i-or întuneca lucirea
Ai trăit zadarnic viaţa. Nu i-ai înţeles menirea.
Viaţa este simbioza dintre suflete şi formă
E minunea zămislirii lutului ce se transformă,
E cărarea neîntoarsă din neant spre veşnicie,
Este jertfă, suferinţă, bucurii şi poezie.
E tributul dat în lupta dintre rău şi dintre bine,
E sămânţa care naşte generaţia ce vine.
Eu sunt glasul Conştiinţei. Îţi îndrum a vieţii cale
Şi îţi ocrotesc fiinţa pe măsura vrerii tale,
Că tu ai cum n-are nimeni, nesfârşită libertate
Să îmbraci haina virtuţii sau să bâjbâi în păcate.

A tăcut. S-a stins lumina. Toate cele nepătrunse,
Înţeles-am, nu în cosmos, ci în suflet sunt ascunse.


Gabriel Ţepelea

Un dangăt de clopot deschide
Duminicii cale spre noi...
Prin sânge buznă şuvoi
Tristeţea-şi sapă firide
Şi iarăşi mi-e gândul strigoi
Ce-mbracă bătrâne hlamide

... Şi clopote vin, clopote rar, clopote plâng
Mă frâng
   mă cufrâng,
      De zare m-anin, cu unghii de jar,
... Bat clopote lin, bat clopote rar...

... Departe, văd satul... departe,
Pierdut într-o glugă de munţi
Cu cerul albastrelor nunţi
Şi anii prunciei, de-o parte,
Iar zvonul de unde împarte
Armindeni din anii mărunţi
... Şi clopote vin, clopote rar, clopote bat
      Răsună ciudat, sub bolţi de amar, o undă de crin.
         Bat clopote rar
            Bat clopote lin.


Vasile Voiculescu

Doamne, m-am plâns că viaţa mi-e cumplit de grea,
Te-am rugat să mi-o iei... n-ai vrut să mă asculţi...
Mi-ai spus atât: să nu mai fie numai a mea,
S-o împart cu alţii, cu cât mai mulţi...

Am pornit atunci să-mi arunc: unora haina
Altora pita, sandalele, banii;
Am colindat lumea, m-am despuiat, mi-am pierdut anii...
Tot mai copleşitoare mi se făcea povara şi taina...

Din nou  m-am întors şi m-am jăluit:
Doamne, sarcina iată sporeşte...
Abia mai pot, priveşte, sunt strivit...
“Nu mai da tu!” m-ai sfătuit
Atunci ce să fac? “Tu de-acum primeşte!”

Şi-am început să iau... de la unii un sfat,
De la alţii necaz ori durere
Am primit tot ce mi s-a dat;
Câţiva hulă şi ură mi-au aruncat,
Am împărţit cu mulţi deznădejdi, răni, suspine,
Mi-au dăruit atâta chin.

Atâta chin mi-au dăruit, cât mă mir, c-a încăput în mine
Rar de la cineva o lumină, şi mai rar o tăcere...
Toţi în căuşul sufletului mi-au turnat
Numai zbătăi, ruşini şi sfâşiere...

Doamne, darul a crescut  mereu, nemăsurat:
- un munte de obidă şi nemângâiere -
Nu mă-ndur din inimă să mi-l smulg,
E al meu, l-am cules, milă de la el şi gând de la Tine
Fără niciun păs ori grijă de mine;
Ca să-l duc, mi-ai hărăzit atâta putere
Că de atunci povara mea n-o mai simt nici cât un fulg...

            Când n-o mai fi nici urmă din noi în amintiri,
            Cu spaimă dezgropa-vor dintre hârţoage roase
            Un alb colos de versuri mai tari ca nişte oase
            Scheletul uriaşei, tristei noastre iubiri.
            De-a pururi ard în ele, din focul cel etern
            Ca-n măgura de stâncă titanicele febre
            Un osuar de patimi, năpraznice vertebre
            C-un cap s-atingă  cerul, cu celalt  în infern...
            Şi-or întreba, ce-arhanghel s-a prăbuşit din zbor
            Şi-a-nsămânţat ţărâna cu marea-i fulgerare?
            Slăvitelor fărâme clădi-le-vor altare
            Popoare-ntregi, cu fruntea sub frumuseţea  lor;
            Ci-atât prinos de glorii asupra lor vărsat
            Nu va-mplini statura iubirii ce-au purtat.


Ion Caraion

Am fost acolo unde trebuia să fim

            Cred numai în oamenii ale căror vorbe sunt oameni

ia crucea mea şi urc-o mai departe

            cântă apa neagră

Întotdeauna am venit la gară, Doamne,
mai devreme decât pleca trenul.
Şi te-am aşteptat la toate trenurile vieţii mele,
să te-ntâmpin.
Mă vedeau cum bat câmpii-n
zadar – copiii, acarii, vântu' limbut.
Tu n-ai venit. Sau ai trecut
fără să cobori.

            Trezeşte-te, Doamne,
            să n-ajungi în ţară străină!


Constantin Aurel Dragodan

Dar surd, câteodată s-aude ceva:
Un V ciocănit uşor în perete.
Atunci tresărim bucuroşi că ne va
Purta pe aripă chemarea discretă.

Serafică orgă, destoinic strigoi!
Pereţii par clapele claviaturii
Pe care măiestrele degete moi
Morsează cereşte poemul culturii.

Şi zidul dispare topit în azur.
Porniţi peste vreme p-o tainică frunte,
Pioşi ascultăm cu mulţimile-n drum
Cuvintele predicii Lui de pe munte.

Din nou patriarhii şi sfinţii apar,
Din nou Academos grădina-şi deschide.
Prietene Platon, mai plimbă-ne iar
Prin lumea ideilor tale splendide!

S-au strâns laolaltă poeţii-n pridvor:
Pe mantie, Charles cu-amurgul Citerei,
Fantasticul Edgar plângând pe Lenore,
Mihai, strălucind ca luceafărul serii.

Un K deodată zări prin pereţi,
Şi toate minunile-n gol dispărură.
Semnal de pericol e K, şi, înceţi,
Apar pe la uşi temnicerii cu ură.

            Măi Radule, măi Ştefane,
            Vasile, Nichifore, Ioane băiete,
            aţi scris fiecare perete?
            tavanul, podeaua, zăbrelele, uşa,
            lăcată, zăvorul, cătuşa?
            Să nu rămână nimica nescris
            niciun ungher, nicio coadă de lingură,
            să vorbească temniţa singură
            cu litere strâmbe şi lungi, de proscris.

Întâiul şi-al doilea an, cu ardoare
Am fiert în tumult, ca şuvoiu-n zăpoare;
Al treilea: jarul şi chinu-aşteptării;
Al patrulea: temeri şi semnu-ntrebării;
Al cincilea: gol de iluzii pierdute;
Al şaselea: zbateri în mlaştini stătute:
Al şaptelea: culme de mari disperări;
Al optulea: calme, adânci împăcări.
Şi anii crescură, şi nouă şi zece,
Odată cu liniştea, cremene rece.
Pe drum de restrişte, alţi trei ani mai trecură:
Găseam apă vie şi mană-n Scriptură.
Când patrusprezece pe frunţi ne-au apua,
Vegheam împreună cu Domnul Iisus.
La şaptesprezece, socoteam surâzând
Adânci  înţelesuri, cu ciuturi de gând.
Şi douăzeci, vii ne-au găsit prin ruină,
În candela rănii cu flori de lumină,
Cu morţii în jur, strălucind în halou,
În suflet cu vrerile omului nou.
O! Doamne! Ce rază de verzi primăveri
Ne-o unge pe frunte cu mirt de-nvieri?

            Ţara toată este plină de strigoi.
            În amurguri, apă de sorbim în cană
            Ne rămâne-n gură sânge cald de rană.
            Vântul ne aduce paşii lor prin foi.

            Tresărim prin somnul nostru cu vedenii
            Şi-i vedem, dun umbră cum năzar la geam.
            N-am fi zis c-aievea ar fi ei, de n-am
            Respira veşmântul lor de mirodenii.


Nicolae Nicolau

Vino!... fructele tale din urmă, acum
se-ncarcă de aur şi taine; din urne solare
fagurii grei mai adună ştiutul parfum...
O linişte rece adoarme în ultima floare.

Verdea  mângâiere a verii nu va mai fi,
şi nici, printre ramuri adânci, în amurg, vreo foşnire...
Mulcom, cântările vechi se vor pierde – tu ştii -
apoi peste toate va ninge o grea desfrunzire.

Vino!... curând vor porni pe sub cerul închis
aripile mari ale clipei, spre golfuri albastre.
Noi, aplecaţi peste margini înalte de vis
tăcuţi vom veghea de atunci somnul frunzelor noastre.


Eugen Măgirescu

Să nu mă spui la oameni că-Ţi fac rugă
Şi nici că stau cu Tine noapte-n prag.
Mi-a  încăput măgarul ăsta slugă,
Tocmit la carul morţii, pe ciomag.

   Şi n-aş mai vrea ca oamenii să ştie
   Că înnoptez cu Tine pe furiş.
   Ar fi să-njunghi o nouă liturghie
   În rostogolul meu pe povârniş.

Le-am spus că nu mai ştiu nimic de Tine,
Că m-ai trăzni-ntr-o clipă dacă-ai fi;
Şi-n ochii lor, neputincios, vezi bine,
Te răstignesc în fiecare zi.

            Departe, într-un sat, o mamă slabă,
            De aşteptare lungă şi de dor,
            Icoanele  întreabă de fecior
            Şi numele i-l strigă prin  cocioabă.

               De-atâta timp, că nu mai ţine seamă,
               Plângea aşa, când candela s-a stins,
               Şi din icoana veche s-a desprins
               Un înger alb, în glas cu vorba “mamă”.

            Trecu uşor în vis, cu faţa tristă
            Parcă purtase lanţuri pân-aci,
            La revărsatul zorilor găsi
            Un strop de sânge, mama, pe batistă.

               În noaptea-aceea, slujba Învierii
               Se săvârşise-n mii de răstigniri,
               Cu preoţii nebuni de travestiri,
               Ai neputinţei noastre şi-ai durerii.

            Martirizat, cu rănile deschise,
            Pe lespezile goale, trupul drept
            Ilumina cu mâinile pe piept.
            În noaptea-aceea Serafim murise.

M-au trimis să te-atrag  în cursă, măi frate,
Să-ţi dau brânci în curmei, pe la spate .
Şi n-am cum să-ţi spun să fereşti la o parte.
Mi-e frică de oameni mai tare
Ca de judecata cea mare.
De care
Parcă-am uitat că mă aşteaptă-n dosare...


Petru C. Baciu

Îmi bate în perete strigă: “frate,
De este-acolo cineva, răspunde;
Eu sunt un condamnat la moarte”.
Şi gasul stins prin zid abia pătrunde.

M-apropiu greu în noaptea mea de zgură,
Lipesc uşor urechea de perete
Şoptind cu palma pâlnie la gură
Aici e “neagra”-i spun  pe îndelete.

- Stau de un an la izolare-n fiare
La fel fereastra-mi este oblonită.
- Eu sunt din zori pentru executare,
Am trei copii, mi-i inima zdrobită”.

Şi ascultându-i jeluirea iată,
Aud cum temnicerii dau năvală
Deschid  zăvoare, urlă, vin în haită,
Ne rup cu-nverşunare carnea goală...


Demostene Andronescu

O! Suflete al meu, fii tu ulcior,
Fii amforă durerii, veşnic plină
Şi, sângerând celor din jur lumină,
Învaţă blând să mori în locul lor.

Pricepe cum cu fiecare spin
Ce dureros în carne ţi se-mplântă,
Pe un obraz o lacrimă se avântă
Şi-n lume-i o durere mai puţin.

Cu fiecare suferinţă-a ta
O suferinţă undeva se stinge,
Cu fiecare picur roş de sânge
Se-nchide-o rană şi s-aprinde-o stea.

Şi-n fiecare limpede apus,
Cu fiecare-ngenunchere-n tină
Ţi-agoniseşti departe-n cer lumină
Şi-n cartea veşniciei-nscrii un plus.


Ion Păunescu-Daia

Hristos a înviat cu chipul blând
În suflete, în inimi şi în gând.
Din ceruri, se coboară Duhul Sfânt,
E noaptea Învierii pe pământ.


Dumitru Radu-Udar

Cadavrele vorbească din morminte
Şi zâna de pe cer care-a văzut,
Nu liota sălbatică ce minte
Că nu cu robii toate s-au făcut.

Vorbească cei care mai sunt în viaţă
Şi astrul, vântul, norii călători,
Nu diavolii cu inima de gheaţă
Care-au ucis pe robi prin închisori!

Voi muzelor plecaţi peste hotare
Şi duceţi glasul nostru muribund
Să spună de pe-a cerului altare
Cum crimele ateilor abund.

Sculaţi-vă popoare cât e vreme!
Salvaţi-vă de ştreangul leninist!
Uitaţi-vă la lumea care geme
În lanţuri, în infernul comunist!

            Tu, dorule, de-ai să treci
            Prin zidul temniţelor reci
            De te-ntâlneşti cu dorul ei
            Din două frunze fă-i cercei
            Şi fragi şi mure să-i culegi
            Căci numai tu ne înţelegi.

            Să-i cânte struna sub arcuş
            Şi ciocârlia în urcuş;
            Tu poart-o pe aripi de vis
            Prin nesfârşitul paradis
            Şi spune-i dorule că ea
            Legată e de viaţa mea.


Haig Acterian

Mă îndoaie cineva din spate, cineva născut
în cercul meu de lut mă îndoaie spre necunoscut.
Cineva mă îneacă, mă dezghioacă şi pleacă noaptea cu mine,
noaptea când carnea ţipă în pripă  iară lepădată de Tine.

Stolul meu de treceri – plută pe Tăcere -
lopătând  în Tine lui din nou mă cere.

Duh năier de seară ca să fie stană,
umbrele de psalm adună-le în strană.


Tiberiu Hentea

În celular a murit un camarad,
Încă un deţinut s-a stins dintre noi
Cândva era drept ca un brad
Şi nu l-a-ndoit vânturi şi ploi.

Moartea lui ne-a adus întristarea
Ne privim unul pe altul oftând,
Şi de atunci obsedează întrebarea
Mâine... cine urmează la rând.

Un număr matricol e şters din registru
La masa de prânz a mai rămas un turtoi
Oricare ar fi ţăran sau ministru
Cu regretul pe faţă, s-a stins dintre noi.

La morgă e ultima lui percheziţie
În dosar cu roşu s-a scris DECEDAT
Deţinutul e liber... cu o condiţie
Cu sula în piept să fie ÎNŢEPAT.

La noapte-n secret, la groapa comună
E dus de gropari fără DRIC fără POPI
Tăcerea-i sinistră doar raza de lună
E singurul martor... veghind peste plopi.


Costin Dacus Florescu

Pe mări de scrum, corăbii de fum plutesc cenuşii...
Epave, cu punţi prăbuşite şi pânze-n fâşii.
Suflă destinul vânturi pustii printre vase,
Izuri amare, sărate, din zmârc de sargase.
Matrozi-necaţi îşi leagănă visele-n alge...
Iluzii, speranţe-au rămas spânzurate-n catarge.
Se duc... siluete fantaste... spre zarea-nspumată...
Matrozi şi corăbii n-or mai veni niciodată.


Gheorghe Popescu-Vâlcea

O, Doamne, o, Doamne, din veacuri, din toamne!

Când neguri se lasă şi greu  m-apasă,
Când sufletu-n mine e numai ruine,
Când gura e mută, scuipată, bătută,
Când ochiul se stinge în lacrimi de sânge,
Când arşiţi mă seacă şi valuri mă-neacă
Şi toate se surpă şi toate m-astupă,

O, Doamne, o, Doamne, din veacuri, din toamne!

Atuncia spre Tine, pe-o undă ce vine,
Genunchiul se pleacă şi trupul se-apleacă
Şi-Ţi cer îndurare şi scut de-apărare.

Duşmanul din mine cu fiere mă ţine,
Duşmanul de-afară cu lanţ mă-mpresoară,
Şi-n mine şi-afară e numai ocară.

O, Doamne, o, Doamne, din veacuri, din toamne!

Zdrobeşte-mi duşmanii, ferice fă-mi anii,
Tu stânca mea tare, Tu  zid de-apărare,
Speranţa  cea mare, eterna salvare.

O, Doamne, o, Doamne, din veacuri, din toamne!

Te pierd când mi-e bine, te aflu-n suspine!

O, Doamne, o, Doamne, din veacuri, din Toamne!


Ilie Mocanu

Împărăţia cerurilor este
Şi înlăuntru nostru, Dumnezeu
Coboară-n har în fiecare eu,
Face din noi a învierii veste!...

În Dumneteu, în zorii dimineţii
Frunţile sus, fiii Luminii poarte
Murind martiri, căci moartea nu e moarte
Ci doar mutare în veşnicia vieţii!


Adrian Hamzea

Se rotesc depărtări la Canal,
pe urmele norilor tot depărtări
- jos, macii tot roşii
ori hârburi de inimi.
În jurul barăcilor plantigrazi dichisiţi
- caschete închipuind căpăţâni.
Canalul e tot mai adânc
şi sapă la groapa comună
pieritele mâini, de prisos...

În lutu-nfricoşat, acum mai adânc,
doar  tăceri se aud între hârci.
Pe cer halucinând  numai Ursa.


Marin Cioabă

Crivăţul şuieră pe creasta dâmbului,
Dar puţin  îi pasă ciungului,
i s-au aprins ochii,
i s-au limpezit;
c-o “parte” din el nu mai suferă
şi e... fericit.


Flora Crăcea

Nimic nu mă mai doare.
Toate rănile au adormit,
sau toată sunt o rană.
Doamne, eu sunt grăuntele Tău de muşstar
care vrea să rodească pentru alţii,
căci Tu m-ai făcut să cunosc Infinitul
stând în genunchi,
în apele moarte ale răbdării!
Dar mila Ta eu o aştept
pentru moştenirea Ta!


Simion Lefter

Cu gândul răstignit pe gratii sânger
Când luna s-a oprit pe-un vârf de brad
Ca o făclie-aprinsă de un Înger
Când moare-n temniţă un camarad.

Îţi scriu o carte, poate cea din urmă
Că “Dansul Salomeii” e în toi
Şi până-n  zori o viaţă iar se curmă
că zi şi noapte-i Moartea printre Noi...


Petre Strihan

Doamne,
Cei care vor din cer să te răstoarne
Ne-au rupt din oase şi ne-au smuls din carne
Ne-au pus obloane grele la fereastră
Să nu vedem zidirea Ta măiastră.

Flămânzi şi goi ne-au aruncat în hrube
Încovoiaţi de boală, roşi de bube
Şi zilnic scurmă în acest gunoi
Să vadă, câţi au mai rămas din noi.

Dar noi, din fund de iad şi de pe brânci
Ne aplecăm pe tainele adânci
Cu sufletul călcăm pe legi şi fire
Şi ne-mbătăm c-un strop de nemurire.

Iar când groparii vin în ţintirim
Noi din morminte le strigăm: “Trăim”
Fiindcă aici nu ne hrănim cu pâine,
Ci cu nădejdea zilelor de mâine.


Ion Ion Hara

Te-au omorât şi n-ai la cap o cruce!
Eu n-am o lumânare să-ţi aprind...
Şi de-aş avea, nu ţi-aş putea-o duce,
Căci lanţuri mari şi grele mă cuprind.

O doină-ţi cânt; e doina ce mă doare
Hai, vântule degrabă şi  i-o du,
Că-i cântul ei, ucisă-n închisoare...
La Gherla-s eu, la Tîrgu-Ocna, tu.

Aceeaşi vârstă sfântă ne uneşte
Vârsta Dreptăţii – greu de biruit...
Deşi-ntre gratii, moartea ne pândeşte,
Cei mulţi trăim, iar morţii n-au murit!


Ilie Imbrescu

O, Maică a Luminii, ia-mă-n pază,
Cu mila Ta nădejdea-mi luminează.
N-am scris niciun pahar de milă-n Carte.
De mila mea pomană cine-mparte?

Mă zugrăveşte ceasul cel din urmă,
Durerea ruşinărilor mă curmă.
Mă văd despodobit de vrednicie.
În gheara morţii mintea nu mai scrie.

O, Maică a Vieţii, dă-mi viaţă,
Suspinul mântuirii mi-l învaţă.
Cuprinde-mă-n Prea Sfânta Ocrotire.
Năvodul morţii-n gol să se deşire.

Mi-e inima din toate prea săracă,
De bunul chip dreptatea  mă dezbracă.
Fă-mi parte de-a-ndurărilor Minune
Supunerii Vieţii, mă supune.

Va fi să mor – dar mă cutremur încă...
Mă-nfrânge groaza, spaima mă mănâncă.
De Dumnezeu Prea Sfântă Născătoare,
Aleargă-n clipă Harul să pogoare!!

            Iisuse, după mila Ta m-aţin,
            Eu nu mai am la viaţă  niciun  drept.
            Agonisitu-mi-am blestem şi chin
            Numai la moarte-am dreptul si m-aştept.
            Iisuse, după mila Ta m-aţin.

            Cred, Doamne-ajută necredinţei mele,
            Întoarce-mă la Taina Strămoşească.
            Iertarea Ta păcatele să-mi spele
            În slujba Ta, viaţa să-mi rodească.
            Cred, Doamne,-ajută necredinţei mele.

            Iisuse, dă-mi iubire şi mă-nvie.
            Mă doare cât mă ştiu c-am fost de mort.
            Dezleagă-mă de trista nebunie,
            Dă-mi Har, cu pace Crucea să mi-o port.
            Iisuse, dă-mi iubire şi mă-nvie.

            Cred, Doamne, ajută necredinţei mele,
            Agonisitu-mi-am blestem şi chin.
            Niciun  păcat să nu mă mai înşele,
            Iisuse, după mila Ta  m-aţin.
            Cred, Doamne, ajută necredinţei mele.


Gheorghe Penciu

A-ncremenit aşa, nu  mai ştia ce-l doare.
Seara mai ieşise o rază pală de soare.
Îi mai stăruia ceva cald în privire,
Mai credea poate în vis, în iubire.

Nu mi-a spus cine e, nici cum îl cheamă.
Se trezea din când în când strigând: Mamă!
Şi rămânea cu privirea spre fereastra fixată.
Pe cine vedea n-am ştiut niciodată.

Nu-l vizita nimeni. Poate n-avea  nevastă.
Căzuse peste el o aspră năpastă.
Tuşea adunat în toamna târzie.
Poate nimeni de-ai lui n-a murit de ftizie.

În patul lui, ghemuit şi străin,
Părea o icoană de rit bizantin.

Într-o zi însă, pe la orele nouă,
I s-a frânt o lacrimă-n două
Şi a rămas cu privirea spre fereastră fixată.
Pe cine vedea n-am să ştiu niciodată.


Ion D. Mitrea

Din candida fiinţă vie,
Din vifor de nevolnic chin,
Şi blestemul de grea urgie,
Făcut-a punte din suspin.

Sub giulgiul pânzei negre apa,
Martirii parcă toţi tresar,
Când zarea lumii o adapă,
Prin jertfa lor fără hotar.

Ciocanul, secera-n postură,
Cu robii-n crunta silnicie,
Ne ilustrează prin tortură,
Canalul morţii-n tragedie!


Gheorghe Ardeleanu

Războiul meu, cu marginile-n stea,
e ca al unuia ce, tot  zburând,
uită c-ar trebui să mai şi stea
şi îşi ajunse steaua prea curând.

Văzându-l toţi că-ntr-una fură cer,
l-au dus 'naintea Sfântului Sobor,
cu gâdea-n spate şi cu-n temnicer:
- “Te lepezi de Satana şi de zbor?”

Fu osândit la moarte ca pervers,
prin lene, prin uitare şi prin somn:
(vezi epitaful lui, anume şters)
“Aicea odihneşte întru Domn...”

            Cei duşi se-ntorc prin timp şi prin omături,
            căci n-au murit, ci veşnic trag să moară:
            de-i vezi, de-i simţi din când în când alături,
            e că plecarea n-a-ncetat să-i doară...

            E numai joc de-a-ntoarcerea la viaţă
            o nemurire tot atât de vie
            ca nemurirea florilor de gheaţă,

            ori ca a veacului ce va să vie...
            Dar nu-i nimic: căruntă dimineaţă,
            dă-mi clipa să ţi-o schimb în veşnicie...


Petre Baicu

Acolo, pe nisipuri stinse, opale,
Unde morţii au căpătat trupuri de cristale,
Acolo, unde lacrimile au săpat gropi.
Unde, cădelniţând – sărmanii – doi plopi
Lăsau în văzduh frunze tremurânde.
Acolo unde au fost numai osânde,
Acolo, unde tinereţi plăpânde
S-au stins laolaltă cu bătrâneţi flămânde.

            De-a lungul săpăturilor, în hău,
            Un om uitase numele fiului său.

            Pe Golgotele tărâmului arid
            Amurgul tânjea, cu trupul de ceară.
            Lumina curgea în sângele lichid.

            Omul, luat de la sfânta lui vatră,
            Dus pe aripa nemernicului “Vânt”,
            Proptea tălpile prinse de-o piatră.

            Lângă OM, un Înger tremura timid.


Vasile Blănaru

Ni-s paşii  legenda patristică, nava
Trecutului nostru vârtej între ghiare.
Pe culmi zdrenţuite urcăm Sucidava,
Convoiuri sinistre, în geamăt de fiare:
Galaţii, Canal, Periprava.

Gonesc răzvrătiţii umili, filistinul
Genunchii-şi apleacă să prindă himere,
La cumpăna vremii îngropă creştinul
Sub vechea cenuşă dorinţi efemere:
Nimicul, uitarea destinul.

Ne doare atavic (speranţele) crudul
Bacil – ignoranţa, închişi ca-ntr-o raclă.
Suspină prohodnic, cu fagii şi Gherla,
Urâtul spre bolta de purpură – facla,
Cu Sighet, cu Aiudul, cu Gherla.

O, Doamne! Ce straniu! Piteştiul – Colnicul,
Abruptă potecă, răscruci şi bejenii,
Haini temnicerii lovesc “inamicul”,
Pohod na Sibir-ul croit în dârzenii,
Destinul, uitare, nimicul.

Şi zboară cocorii, şi scapără zarea
Prezentului – vaier – din Nistru la Tisa.
Zadarnic prin gol auzim îndemnarea,
Doar veacul cu fruntea vărgaţilor scris-a:
Jilava, Aiud, Resemnarea!


Mihai Buracu

Pe ape, din pământ, peste păduri,
ies nopţile rânjind să ne sugrume,
ca nişte apocaliptice făpturi,
cutreierând flămânde peste lume.

Pe care dintre noi îl îndrăgesc,
de-l acaută-atât prin spărtura-naltă,
de ţărmurile toate se unesc
cu ploile şi vântul laolaltă.

Plecaţi pe răngi ne îndârjim mereu
să dăm de capăt stâncilor şi humii
de parc-am şti c-aici e Dumnezeu,
înmormântat de la-nceputul lumii.

Şi cum prin pâclă ne mişcăm înceţi,
ni-s tâmplele un scrâşnet de motoare
şi-n loc de mâini parc-am avea lopeţi,
şi-am dumica şenile la picioare.

Iar către zori, împovăraţi de răngi,
de-ngenunchiem pe deal ca pe-o Golgotă,
ne pare ceru-ntrezărit prin crăngi
halucinant, ca cea din urmă cotă.


Dumitru Cristea

Mamă, mamă, cruntă soartă
Ţi-a mai hărăzit ursita
Cum te-a blestemat, pârlita,
Să nu-ţi cânte mierla-n poartă.

Să n-ai parte de păpuşă
Şi surâsuri dulci de îngeri,
Ci, rănit, mereu să sângeri
Cu mormântul lângă uşă.

Să te frângi amar în beznă,
Mângâind cu visul viaţa,
Strâns în ziduri reci ca gheaţa
Şi cu fiarele de gleznă
.Să te stingi, uitat, ca vita
Rumegând clipa deşartă...
Mamă, mamă, cruntă soartă
Ţi-a mai hărăzit ursita.


Corneliu Deneşan

 Un zid neputincios, străjer şi rece,
Care-şi arată nepăsarea cruntă.
De câte ori îl văd, el mă înfruntă
Fără de-un drept şi fără de vreo lege.
În spate, poartă lumea care trece
Înlănţuită-n viaţa lui căruntă.
Atâtea  idealuri care cântă
Durerile, ca lacrima să sece,
O! de-ai şti, bătrâne fără suflet
Şi surd în veac de gemetele multe,
Că nu mai ai ocnaşii grei în umblet,
Au dus cu ei şi crimele făcute
Şi-n locul lor, credinţe, ca de tunet,
Sunt atvârlite-n colţurile mute.


Luca Dumitrescu

Uneori din harfe se desprinde-un freamăt
De frunziş metalic ori, poate, un geamăt,
Venit din lăuntru-mi, din păduri de oase,
Prelungind în mine ere-ntunecoase.
Fruntea mea fierbinte reproduce-atunci
Fruntea răzvrătită-a-ntâielor porunci,
Iar, în mâna strânsă pe metalul drevei,
Simt pulsând îndemnul cald, din sânul Evei.
Şi, prin ce miracol, nici eu nu ştiu cum,
Mi se umple parcă trupul cu parfum.
“Deci” - închei în sine-mi cu-n surâs amar -
“Nu e numai geamăt, ci e şi nectar,
În jocul acesta de harfe funeste.”
Şi-amintindu-mi alte zăpezi, vechi, pe creste,
Mă cuprinde dorul şi-aş mai sta o vreme
Să-mi ascult pădurea de harfe, cum geme.

Ion Florescu

O, noapte, înc-o noapte de chin fără măsură,
O, Maică Preacurată, fii bună şi te-ndură...
Adorm târziu, în vise şi somnul lor îi doare;
Mii, unul lângă altul, fac somnul în picioare.

Prin vis aud într-una un om care le strigă,
Chemându-i să bea apă, ca setea să şi-o stingă.
Delir e sau minune? Poruncă de la zei?
Ovidiu, exilatul, venea în vis la ei.


Viorel Gheorghiţă

Căzutul se scoală, stă drept şi priveşte,
Cu ochi ca de vultur ce nu mai clipesc,
La punctul ce fumegă moarte. - Ţinteşte,
Că vreau libertatea! Blestemele cresc.

Metal implacabil, pistolul detună,
El, numai o clipă cu statul rebel,
Se frânge de mijloc şi parcă şi-adună
Toţi anii de caznă să-i ducă cu el.

Stârnit, celularul părea că se sfarmă:
Tâlhari de răscruce, călăi, asasini!
Oraşul se mişcă. Pe ziduri, alarmă,
Apoi, peste toate, tăcere de spini.

În post, sentinele aduse dublură
Mai râd, cată ţinte, sfidează deschis.
Răsplata: omagii stropite cu ură,
Arginţi şi concediu, că,  vezi, a ucis.

În timpul acela, din turn clopotarul
Stârnea revărsânde-alinări peste vii,
Prin burgul  în care îşi duse calvarul,
Drapelele albe păreau ironii.


Aurelian Guţă

Adorm acolo, năpădit de lipitori,
Picioarele mi le încurcă papura,
În coama-mi creşte lintiţa,
Iar de grumaz se-nnoadă şerpi otrăvitori.

Şi mă ridic, căci visul seacă mlaştina.
Îmi scutur spurcăciunile din spate,
Mi-adun puterile şi-o iau în goană mai departe,
Căci trebuie s-aşez odată streaşina.

Când reuşesc să mai aşez o cărămidă,
Sunt ca şoimul, parcă zbor.
Dar zboru-i scurt şi n-are spor
Şi iar se-arată mlaştina fetidă.


Grigore Lechinţan

Am închis fereastra dinspre mare,
Căci bătea un vânt cu aer tare
Şi, din depărtarea neguroasă,
Mi-aducea în tindă şi în casă
Stropi cu izul ocnelor de sare.

Am închis fereastra dinspre mare,
Căci de-atât amar de timp s-aude,
Zvârcolindu-se cu aripi ude
Sufletul matrozilor pe care
Îi muncesc bulboanele amare.

Am închis fereastra dinspre mare,
Căci din nu ştiu ce defuncte ere
Lanţul robilor de la galere
Mi-l suna în ritmuri funerare
Vântul care năvălea din zare.

Vântul ăsta, vântul dinspre mare,
Mi-a uscat pelinul pe cărare
Şi peste senina dimineaţă
Mi-a ţesut din fire reci de ceaţă
Pânza fumurie, de-ntristare.


Ana Maria Marin

Anii trec şi ţi-a nins nea peste plete,
Povesteşti  peste tot o poveste,
Nimeni n-o crede, nimeni n-o vede,
Povestea ta, ciudată realitate,
O semeni pe câmp, să crească din morminte,
S-aducă aminte de o ţară cuminte,
Cotropită azi de barbari, încinsă cu fier,
Strălucea mai-nainte “ca soarele sfânt de pe cer”.
Azi e străpunsă de ură, de minciuni şi măcel.
Un miel alb duci în spate
Şi-un ţel te îndeamnă la drum:
Ajunge-vei, poate, să calci peste scrum
Şi să ridici Crucea, înecată în fum.

Virgil Mateiaş

A înflorit o nouă primăvară
În Zarca  noastră, hâdă şi bătrână.
De-un sfert de veac nu ne mai cată nimeni.
Azi mi-a adus  un musafir de mână.

Mă aştepta  în ţarc, unde intrasem
Să mă-ntâlnesc cu soarele o clipă,
S-adun  în ochi, în buzunar, în şapcă
Din generoasa Cerului risipă.

Nu s-a temut că-s ucigaş în zdrenţe.
Cu şoapte dulci m-a-ntâmpinat tiptil
Cu legănări în mers de balerină
Şi-o caldă gingăşie de copil.

Mi se părea că cineva se uită,
Vreun prunc stingher printr-o spărtură mică,
Cum mângâiam cu mâinile de ceară
Doi ochi rotunzi şi-o frunte de pisică.

Da, dragul meu, o nouă primăvară
A înflorit aici, ca-n orice casă...
Îmi va aduce crini frumoşi pe tâmple
Şi flori de sânge veştede pe masă.


Gheorghe Năstase

Sunt numai funingine şi zgură
Şi-abia mă târăsc, fantomă în convoi,
Sub ochii ce stau să plesnească de ură
Şi nu mai au nimic omenesc pentru noi.

Mi-e trupul doar o traistă de oase
Şi-n locul mâinilor am parcă nişte coase.
Cu ele tot ce e demâncare aş vrea să strâng,
Deşi o coajă de mălai abia frâng.

Ca nişte umbre-nfăşurate-n zdrenţe,
Purtate după cum vrea cerul,
Călcăm plutind tăcutele cadenţe:
Ne muşcă tăios şi foamea şi gerul.

Un semn e dat: şi umbrele cu ochii beţi
Alunecă spre umede culoare,
Dispar încet, pe nesimţite, în pereţi,
Prin petele dreptunghiulare.

Şi cu gamela roasă de rugină,
În picioare, lângă uşi,
Aşteaptă, ca nişte păpuşi,
Săracul prânz, săraca cină.

Şi totuşi încă vieţuim.
Dar nu din zeama şi fărâma de pâine,
Ci din solarul vrednic mâine,
Pe care vrem să-l făurim

Pentru un neam întreg ce îl aşteaptă
Prin noi, Isus şi cumpăna lui dreaptă.


Emanuel Ioan Niculescu

            Vouă, celor mulţi, pentru care lumina zilei e noapte, iar noaptea e luminată de amintirea zilei.
            Vouă, celor care, umiliţi fiind, aţi răspuns cu blândeţe.
            Vouă, celor ce luptaţi cu foamea până la dispreţ.
            Vouă, celor învinşi într-o clipă, dar care străpungeţi cu idealurile voastre veacurile.
            Vouă celor pentru care fiecare clipă înseamnă gând pentru aproape.
            Vouă, celor care, îmbrăcaţi în zdrenţe fiind, aveţi toată strălucirea fericirii.
            Vouă, necunoscuţilor care aţi scris istoria cea vie, fără răsplata eternităţii.
            Vouă celor cărora îmbuibarea va deschis porţile uitării.
            Vouă, celor avuţi care trăiţi din sărăcia duhului.
            Vouă celor cărora moartea nu v-a adus regretul vieţii neîmplinite.
            Vouă, neîmpliniţilor care izbândiţi în înfrângere.


Dumitru Oniga

Vei cânta cântece triste,
Culese de sub  ziduri crâncene,
De pe lângă garduri cu sârmă ghimpată,
Sub ameninţarea baionetelor
Şi ţevilor ucigătoare ale armelor.

Te-am plăsmuit pe ascuns
Şi fiecare vers l-am scris cu frică,
Ochi vicleni şi răi pândesc peste tot
Să te suprime,
Să mă ucidă.

Vei umbla desculţă, zdrenţuită,
Vei fi umilită, hulită,
Vei înfrunta ipocrizia,
Laşitatea şi reaua credinţă.

Te vei opri la răspântiile pământului,
La răscrucea marilor oraşe,
Vei protesta la picioarele tronurilor,
Vei îngenunchia în faţa strălucitoarelor altare,
Vei urla în urechile celor surzi,
Vei ridica fruntea celor timoraţi,
Vei arunca adevărul în faţă
Celor corupţi, vânduţi sau  înşelaţi,
Tuturor nemernicilor ce au justificat
Genocidurile, crimele, dezastrele...

Vei trece peste zări,
Peste nimicuri şi nimicnicii
Şi vei fi măreaţă
Ca o statuie de lumină,
Simbol al dezrobirii.
Nu prin cântecul tău înăbuşit de plâns,
Nu prin cuvintele îndoite cu lacrimi,
Ci prin sublimul mesaj ce-l porţi -
Lupta, sacrificiul suprem pentru descătuşarea
A sute de milioane de oameni robiţi.

Du-te, “cărticica” mea,
Cântă durerea, disperarea,
Rănile, mormintele,
Dorul de libertate
De aici, din preajma Pontului Euxin.


Dimitrie Paceag

Dormea garnizoana somn moale, plăcut,
La focul din vatră şi-al acvilei scut.
Sub grele omături şi crivăţ  turbat
Dormea garnizoana pe malul uitat.

La ceas dinspre ziuă greu pleoapele cad
Pe veghi, ostenite. În noaptea de iad
Şi crivăţul tace şi urlet de lup
Când aspru se-nfige pumnalul în trup.

Cresc zorile albe, gonind în hăţiş
Fantasmele nopţii, prelinse furiş.
Pe buze crispate, pe feţe de var,
Zac spaimele mute, dospite-n coşmar.

Dormea garnizoana sub pleasna de ger
Ce muşcă din trupuri cu colţi de jungher.
Sub grele omături, pe vetrele reci,
Dormea garnizoana somn greu, somn de veci.


Ion Paragină

Mi-i inima zori în poarta deschisă
Când îţi sărut umbra basilisă.

Când cu frunte-ţi ating mâna ta de mătasă
Mi-i gândul  izvor şi talassă.

Fildeş ţi-e gestul că-n fildeş ţi-e braţul...
Prin tine-şi păstrează grandoarea Bizanţul.

Credincioasă soţie, împărăteasă Irină,
Cunună de aur, împodobită grădină.

Bucură-te cu Maria din Nazaretul Iudeiei,
Eşti visul înalt şi pur al femeii.


Vasile Pânzaru

Rămâi, păianjene, rămâi cu bine,
doar  tu mi-ai fost prieten de celulă,
ai vieţuit alăturea de mine
şi-am îndurat mizerie destulă.

Ne-am înţeles prin simţuri fără vorbă,
ne-am plâns de frig, am fost lipsiţi de hrană,
mult timp trecea până sorbeam o ciorbă
sau apa moartă cu aceeaşi cană.

Păianjen drag, prieten de-nchisoare,
cum am pândit la gratii împreună,
tu aşteptai vreo gâză zburătoare,
eu de la vânt vreun  zvon de veste bună.

Vieţile ne sunt ca două fire
şi firul tău şi-al meu o să se rupă,
dar pân-atunci un strop de amintire
îmi va rămâne-n amărâta cupă.

Ne numără în scoica pietrei sure
un temnicer în fiecare seară,
el se-ncrunta, obişnuia să-njure
de tot ce-i sfânt şi dimineaţa  iară.

Prieten drag, păianjene cuminte
şi arhitect de ţesătură fină,
tăcuţi şi trişti, vom suferi-nainte,
fără s-aducem nimănui vreo vină.

Ne-om despărţi, de-oi mai avea putere,
osânda sper să se termine,
n-am să te uit, te-oi pomeni-n tăcere,
rămâi, păianjene, rămâi cu bine!


Ioan Victor Pica

În fiecare zi moare cineva.
În fiecare noapte se aude un zgomot
Lângă sufletele noastre:
Morţii se scutură de ziduri şi de lacăte,
Şi dau buzna să-şi vadă copiii
Şi nevestele îndepărtate.
Spuneţi-ne, oameni buni,
N-aţi văzut nişte morţi trecând pe aici,
Nişte morţi nebuni?
Spuneţi-ne, fete mari
Care vă pieptănaţi în oglinzi de lună părul,
N-aţi văzut un cimitir pe undeva, pe aici?
Spuneţi-ne adevărul!
Spuneţi-ne, ielelor, spuneţi-ne, femeilor nebune,
N-aţi văzut pe undeva oase
Pe care n-are cine să le adune?
Nu vă ascundeţi!
Noi umblăm din casă în casă,
Din suflet în suflet.
Nu se poate, trebuie să fi văzut cineva,
Ştiţi morţii aceia chipeşi, miile,
Pe care i-a ucis nu ştiu cine,
După ce le-a astupat gura şi ochii cu stihiile.
Trebuie să-i găsim.
Şi, dacă vor fi orbi de prea multă lumină,
Îi vom lua de mână
Şi le vom arăta drumul spre copii şi moşie.
Altfel ne rămâne ţara pustie.

            Cocorii răstignesc zările pe cruci mari.
            Târăsc într-o parte şi alta anotimpurile fără noimă.
            Aici n-au rămas decât câteva stele mâncate de cari,
            Aruncate din cer peste cranii
            Tari ca pietrele, de mâna satanii.
            Aici moartea e atât de vie,
            Cea mai mare şi cea din urmă bucurie.
            Frate, aş vrea să fiu un copac.
            Loveşte-mă-n frunte, o dată, de două ori,
            De o mie de ori!
            Să-mi scufund sufletul
            În propriul meu sânge ca într-un lac.
            Doamne, unde-ai plecat din acest veac?
            Niciodată  tinereţea nu a putut atâta să doară.
            Şi de-ar putea măcar să strige,
            Şi de-ar putea să moară!
            Am avut o soră
            Care s-a făcut mătrăgună.
            Am avut o mamă, care trebuie să fie nebună.
            Cocorii s-au făcut tăceri de  zăpadă
            Şi copiii cresc fără să vadă.
            Unde eşti, Doamne?
            Fratele meu, călăul meu,
            Dacă mă iubeşti,
            Dacă mă mai urăşti,
            Dacă ai înţeles ce înseamnă Piteşti,
            Fură, te rog, pentru mine crucea
            Pe care a murit Dumnezeu!

În lumea noastră, cu singurătăţi neumblate,
Fiecare întoarcere,
Fiecare absenţă,
Fiecare plecare
E o eternitate.
Voi vă iubiţi pruncii
Şi tristeţile cuminţi ca animalele domestice,
Şi femeile voastre.
Noi avem rănile noastre.
Nisipurile deşertului
Şi abisul de la marginea pădurii
Sunt căile profetului.
Noi suntem cea mai mare absenţă a lumii.
Peste tot, pe unde a dispărut o floare
Sau a încetat un ciripit de pasăre,
Am trecut noi.
Caznele noastre se risipesc molatic pe ogoarele moi.
Voi n-aţi văzut lumea scufundată-n dezastre,
Voi n-aveţi pătimirea şi stelele voastre:
Noi avem rănile noastre.
Într-o zi vom mărşălui prin marile goluri,
Prin marile voastre absenţe.
Într-o zi vom întregi chipul cel mai adânc al lumii
Cu aceste răni,
Cu aceste negrăite penitenţe.
Vă vom pătrunde în ogradă,
În stelele pruncilor,
În nurii femeilor voastre lehuze,
Cu toate tristeţile închise în acest veac.
Ca furii vom pătrunde
În pâinea cea de toate zilele
Şi-n lacrima din iatac.
Căci rănile noastre n-au leac.

            Câinii noştri au îmbătrânit de tot,
            Au devenit nesimţitori
            Şi n-au mai lătrat de o sută de ani.
            E pustiu...
            Parcă  nimeni n-ar mai fi pe lume viu.
            A răsărit luna pe dealul de la abator,
            Niciun câine nu latră,
            E linişte ca-ntr-o lume de piatră.
            Călăii nu mai vin îmbrăcaţi
            În straie roşii în pieţe,
            Să ucidă cu ceremonial
            În stil medieval.
            Nimeni n-aude, nimeni nu vede,
            Nici când se înalţă securea,
            Nici când detună pădurea.
            Nici noi nu mai ştim câţi eram la început,
            Dar în fiecare dimineaţă căutam în lut
            Urmele sângelui pe care l-a băut.
            Noi nu ştim câţi am mai rămas,
            Dar simţim cum ceva nespus de frumos
            Moare în noi, în fiecare ceas.
            Pe dealul de la abator,
            Luna vine în fiecare noapte să privească
            Chipul acestui ev modern.
            O, dacă s-ar mai scula odată câinii
            Din ogrăzile pângărite să latre
            Să latre etern, s-audă stăpânii,
            Să vină,
            Să vină cineva oricât de departe,
            Să vadă, să spună
            Cât de mare, cât de frumoasă
            Ni s-a făcut ţara de dincolo de moarte!


Dan Staicu

Ce mică este Mancha! Prea strâmtă pentru mine!...
Rotundul depărtării mă-ncape mult mai bine.
Cu boarea îndrăznelii adulmecată-n nări,
voi izbucni năprasnic iar în scări
şi voi porni să mă cunoască lumea....


Gheorghe Stănescu

Jur împrejur, tăcere de gheţar:
În urmă şi-nainte ni se arată
vremea încinsă cu sârmă ghimpată
şi moartea dănţuind pe celular.

De când  ne-am rupt de continentul viaţă
nu  întâlnirăm porturi de popas,
dar ne visăm pe unde ne-a rămas
un gând, un cântec sau o dimineaţă.

Închişi în oblonite colivii,
pe-un vas fantomă cu catarg cernit,
noi, morţii care încă n-am murit,
călătorim spre anul două mii.


Victor Stoica

Se cerne lin amurgul violet
Şi primăvara scrie cu argint
Povestea mea, uitatul menuet
Pe harfe verzi, cu flori de mărgărint.

Îmi bate-n geam aceeaşi albă stea
Şi-acelaşi gând mă cheamă ca-n trecut
Acelaşi dor ce-n ani de vis creştea
Mă poartă iar spre ţărmul meu pierdut.


Virgil Vasiliu

- Isuse, care ţărna Căpăţânii
Ajunge pentru crucile din spate
Ca să te-mplânte toate-n rând căpcânii
Când ni s-or frânge gleznele crestate?

Şi-acolo, sus, simţindu-Te aproape,
Chemându-ne cu nume de părinte
Ne vei lăsa sutaşilor cu ţape
Cum şi-a fost scris şi Ţie mai-nainte?

Dar poate-i prea trufaşe-alăturarea,
Şi nici nu-i potrivită chiar anume,
Că Tu ştiai când  lepădai suflarea
C-a treia zi Te vei întoarce-n lume;

Şi că-Ţi vor plânge neamurile chinul,
'Nălţând  zidiri în cari să poposeşti,
Ori alergând  în oaste tot creştinul
Când te va şti sub chivăre turceşti;

- Dar noi... ce nu-nviem decât la glasul
Alămurilor vieţii de apoi,
Şi-am ridicat cu braţele şi pasul
Pământul golgotirii prin noroi;

Şi nu ne-a oţelit privirea mamei,
Doar când şi când, prin gratii, suduită,
La capătu-unei nopţi, sub biciul foamei
Şi-al gerului, în poarta străjuită;

Iar de-ar veni să ne-ngrijească groapa,
N-ar şti mormântu-n care putrzim,
Zvârliţi în grabă, îndesaţi cu sapa,
Ca hoitu-unei jivini ce-o izgonim;

- Noi ce umblăm cu cuşti, cu fiare-n mâini,
Tânjim în hrube şi mânăm în ploaie,
Şi nu ne lasă ucenici, nici câini
S-avem, că-i otrăvesc ori ni-i jupoaie.

... Noi nu vom şti să ne-nsoţim cu moartea
Şi vom scrâşni, prădându-Te de lauri,
Când s-ar cădea să iei în lume partea
Celor pândiţi de gloanţe prin coclauri;

Sau... poate-atunci, cu mâini de Dumnezeu,
Vei umple ochii să cuprindă-n grabă
Tot povârnişul ăstui veac pigmeu,
În care viaţa toată-i pe tarabă.

            Din ceruri, Fecioară Marie,
            Stăpână pe om şi pământ,
            M-acoperă -n văl de tărie.

            De ani osândiţi prin cuvânt,
            Bătuţi, cu leşinul drept cină,
            Ne vrem, ca strigoii,-n mormânt.

            Nicicând, nicăieri vreo lumină,
            Doar lanţuri, sudalme şi trudă
            Şi vara şi iarna deplină.

            Goniţi prin prăpăstii cu ciudă,
            Urcăm şi răzbatem şuvoaie:
            Nu-i nimeni să vadă, s-audă.

            Ne prindem în  cleşti de noroaie
            Se sting  felinarele-n surle
            De viscol şi ropot de ploaie.

            Pustiu, ger: nici lupii să urle,
            Nici ramuri, nici corbi să le-aplece,
            Nici vaer de buhă prin turle.

            În glod mă priveşte când trece
            În mantie alb-purpurie
            Fecioara şi-i inima rece.

            Deodată tresaltă: - Marie,
            Pierdută sub praf de firidă
            Când vream doar un semn de vecie.

            Adesea hulită-n hlamidă
            De stele, veneai la oricine
            Chema din târâş de omidă

            O mână ce ştie s-aline.
            Erai pretutindeni, deodată,
            Oricând, să ne scoţi din jivine.

            Nici azi nu mă cerţi, lăcrămată,
            Ci pâlpâi surâs sub maramă,
            Mai blând, mai curat ca o fată.

            Iar mâna uşoară de mamă
            Mă saltă din glod şi mă poartă
            Cu paşi neatinşi peste vamă.

            Şi iată-i, şi zorii pe poartă
            De-azur în chenar de opale,
            Cu flăcări din candela  moartă.

            Tot Tu îmi preschimbi în sandale
            Ciubotele grele de sloi
            Şi blănuri întinzi peste şale

            Şi-n piept verşi dogoarea din noi.
            Pe crivăţ  îl pui să adie
            Cu miros de cetini sub ploi.

            Slăvită, Fecioară Marie,
            Stăpână pe om şi pământ,
            Pe cer şi pe pavăza-i vie,

            M-adoarme în caldu-Ţi veşmânt!


Ştefan Tumurug

Sub fereastra amintirii ne -adunăm
cântecul de altădată-l colindăm.
Şi-a cernut un înger florile tiptil
peste fruntea mea senină de copil.

Mamă, mamă, cresc nămeţii, suferim,
flori de măr într-o cunună, velerim!

Brazii ard  în vatra vechiului cătun
noi cântăm colindul unui nou Crăciun.
Doamne arde focul inimii zăpezi
Fruntea noastră, mamă, iarăşi s-o dezmierzi.

Mamă, mamă, cresc nămeţii, suferim,
flori de ghiaţă''ntr-o cunună, velerim!

Răbufneşte-n vaier stepa către cer
brazi îşi leagănă în vârfuri, Lerui Ler!
Trec în caravană  magii dorului
peste fruntea  rece-a luptătorului.

Mamă, mamă, cresc nămeţii şi pierim
fără nume, fără ţară, velerim!...


Arcturus

Există o iubire la care n-am ajuns.

Mai lesne-a fost a bate potecile-mpreună
decât a sparge noaptea de dincolo de lună.

În suflete, ca'n parcuri, ne-a mai rămas ascuns
câte-un boschet  de taină, când umbrele s'adună
ca semnele'ntrebării ce n'au aflat răspuns.

Te miri că'ndestularea din sânge ne-a pătruns
şi că flămânde ţipă cuvintele pe strună?
Întoarsă, ca o pânză, iubirea, din furtună
se leapădă de fluxul dansat  îndeajuns.


Sirius

Psalmul acesta nu-i psalm
lucrat din semeţii de palm,
nici un gorun de plai
– e psalmul lipsit de grai,
şi-a devenit diafan
după ce ţipase dintr-un vultan,
a devenit fior
după ce-a croncănit într'un cocor.
Cineva l-a cules
din graiul plantelor ce se dau peste cap,
în ele însele când nu mai încap.
Şi-al plantelor care îşi cer un nou început,
în ele însele când au încăput.


Vega

Se-ntorc din hăul închisorii
bărbaţii albi, cărunţi feciorii.
Năvala vieţii sfinte vine
din temniţi, lagăre şi mine.
Un crez de fier
tună'n istorie
şi bezne pier
lumini se-nglorie.


Necunoscut

Dă-mi drumul din temniţi, Iisuse,
sau  ia-mă la Tine în cer;
în lanţuri îmi sunt mâinile puse
mi-e sufletul doruri apuse
şi'n lanţuri , menit sunt să pier.

Dă-mi drumul că mama-i bătrână
şi plânge cu lacrimi de jar;
de pâine, ea n'are fărâmă,
dă-mi drumul s'o văd pe bătrână
şi-aruncă-mă'n temniţă iar...

Dă-mi drumul Iisusule Bune,
sunt tânăr  şi vreau să trăiesc;
când soarele roşu apune,
zefirul când cântă pe strune,
iubita-mi aş vrea să'ntâlnesc.

Ucide-mă Doamne cu pietre
sau bagă-mă'n negrul pământ;
ucide-mă'n chinuri încete,
otravă să beau dă-mi, cu sete,
c'aici e mai rău ca'n mormânt!...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu