marți, 17 ianuarie 2012

Preferința stilului – Poeme inedite 4

George Anca
Preferința stilului

Poeme inedite 4


radicalism şi spate

radicalism şi spate

radicalism şi spate cam apăruse tema
te laşi de academici încearcă-ţi anatema
timidităţi spre doamne nicicând autopsiei
doinindu-te de treabă cu drac din drac elfie-i
boscorodiţi de-a surda cu uşa prea trântită
păcat de dinţii viţei în scrabble fostă vită
neînşelat părerii cu ceartă mă trataţi
şi anul ăsta mâine la pensie de fraţi
că zărăndenii moţii pe când cu franciscanii
de se vor recunoaşte reînvia-ne-or anii
impresii din orfane impresii amintinde
mai bine înapoia delictului te prinde
că te-ai născut urmării de drum întârziat
şi-n lume niciun soare lumină nu ţi-a dat
de-ai încercat tu singur să te să-l dumireşti
cum nu se ostoiască ardenţele cereşti
de-au excelat Găinii cu pocăiţi în limbi
cei glosolali ahotnici conachiciţi astrimbi
ritmează-ţi nenorocul auzului de ceartă
cu descărcarea fum ne vestindu-ne o hartă
pierdute deuterii uraniu peste parte
doar spânzuraţi urarea din glumă-n glumă moarte
schimbată fiară-n râsul şi propriu şi contrar
cu timpul târzielnic rotundului de zar
de-ţi îndemnam invenţii cu generaţii altfel
descurcă-te mâncării femeii fără calfe-l
c-alt fel nu se n-auzi tu sunet ciudat bot dur
scriu epopei bătăii nu stoarcerii-mprejur
dictoane crengiene promise la dictare
nu mi le-oi spune mie ci zarului mai tare
să furi nu trebui straiţă la tăntălău doar urmă-l
c-o pierde singur doamne nu mă lăsa nu curmă-l
păcate mai la rinmă de-o grabă-i dai să mânce
3
lui Creangă prea mulţi spună Smaranda din românce
de-o meditaţie la Creangă între Găina
şi Polovragi de-ai zis-o te-o sătura străina
antropologi prin virşle mai prima seară nimeni
şi fetele nubile cu iepe stoarse cine-mi
ne-om răzbuna silbă de domn aşa văzută
familia de doctor la video ordută
urdoarea armăsară privită pocăit
penticostal tradusă şi astă-seară rit
de nici miliţienii nu se băgară crucea
fărme înmicită ei rădăcini nici nuci a'
apostrofat acordul ex tempora mai rar
în potulpondul nost' no iubindu-vă pe zar
bolund rotund o roată cu Horia elin
Ilinei drag ori sorţii Crişan afeminin
sunt veri prin rara asta fecioarei adormire
m-oi mai culca pe norii trecuţi a mânăstire
abjecţi şi totuşi volnici se spânzurară doi
în Brad oraş cu aur obştescului gunoi
expusu-m-ai la treceri cu tutu şi fututu'
telefonatei semne stătuţilor tot rutu'


Vedea vede

Vedea vede vedre pe vetre
99,33 % îngerul din pată în
pată sânge virginal ha ha
sfârşitul itinerarului vina coruptă
lungirea vorbei ochi între paloare
începi să vezi cu şase plus
azi ascultăm mâine vedem


când vine primăvara

când vine primăvara am uitat Siberia până toamna până toamna
laud şvabii în sunetul Glocken de Heimat aus Kabale und Liebe
greierii Iancului în noaptea mare până la Bucureşti mâine Ţebea
some obviousness with our feelings cât ne apropiasem apropiaţilor
biserica bătută de patru clopote şi vânt plus orologiul Dunăre dragoste
ce nu v-am spus spunându-vă totul este însăşi viaţa cea adevărată
nimic spunându-mi ce nu mi-aţi spus este botniţa câinelui juma de bilet
cinci minute absenţa gospodăriei probabil o oră şi te scriu muncită
de-ai suferinţei păstrăvi nu mi-a venit transcrierea replicilor sărut
vara asta n-a plouat satele s-au întomnat cu păcat fără păcat
jurăminte câmpia foşnet clopotul te-am văzut pe sub umbră
vizitată mângâiere bună ca la înviere maniere grănicere
păcat de înjumătăţirea credinţei uraniu transpirând porii
s-o schimba trecutul de ne suntem dragi gura lumii nu ne-o asurzi

în cramă sub pământ
în cramă sub pământ singurătate
cu mulţumitul catedralic de abate
nu voi şti verb or bir în tir
monosilabicului vostru trandafir
zi de vedere în nonsens termină
de două ori cu nasul în prăjină
văr văd cuminţi pe suferinţi adii
adio-uri către împărăţii
copiii fum colosul sat
păcatele nu s-au răscumpărat


ceaţă ceaţă

ceaţă ceaţă neguraţă
ia-te mai de dimineaţă
mai de noapte zorilor
pe pagina florilor
transcrierea norilor
mama domnişorilor
noaptea franctirorior
pe-a neîmbătărilor
ce mai zile joci copile
pe-ale nopţii bogomile
paisprezece cântece
curăţenii pântece
clasa-a doua de bunic
nu îţi aminteşti nimic


descifrează

descifrează cine nu mai rabdă
cărţile postume vak ori shabdă
un mod de dramă vastei subconştienţe
frazarea fericirii-n prohibiţii
citeşte cineva ori eu pe toate
Amrung Bestazzi dear Vig
looking forward to receiving
as much literature as possible


throughout

throughout emptiness and love
look to the mirrorless remembrance
I look at you empty from far far away
you look at me living a night and a day
an hour togetherness of all solitudes
I swear everywhere running havens
pater noster pattern color over yellow
in search of peace or another author
a step on the sand with father
Brancusi sculpturing king of kings
And Eminescu’s prayer of prayers
şi pururea fecioară Marie
reading Kierkegaard in translation
glossolalia toward king’s way camp


zi roată

zi roată clipei grele armelor mâine alb
floare rară soarele mama tot una
pe cine-om stânjeni de-ai fostei sticle
în capul cui şi spart şi-ndrăgostit aortă

după zbor până-n cădere
bea o sticlă de palincă
acorează în muiere
nici balenă nici tilincă
zepelin de abur acru
lungul centru insular
ars oceanul de un acru
apei grele pe cântar

zilnic scris lui necitit
cu amorul a fi chit
nervii blonzi când antracit
nopţile ne-a încălzit
ochii arcul şi săgeţi
din cer nu te mai înceţi
sfâr şi sfârc o oră stârc
de nu ne-a mai zis nici cârc
peste golul cel golan
jumătatea de pe an
veac de drac în veci berbeci
sângerează douăzeci
ce mai zicem ochilor
vrăjilor deochilor
orbilor şi chiorilor
porumbeii ciorilor

doi porumbi într-un fasung
peste ouă o să plouă
lampa-n sus răsare-apus
la biserică nedus
ba am fost era închis
bileţelul paraclis
clopotul mutat vii bis
aşteptându-te mi-ai zis

cuvânt nerăbdării telefonează
stâlpil voroavii în mijlocul theatrului
inorog încorbându-se bântuie mântuie
numai ieroglifa în rugă
o altă existenţă scriitura
duşmanul se făcu prieten
îţi vine să transcrii până mori
şi nu vei mai vedea întuneric

cadavrele visate mutându-mă cu ele
pierdută tinereţea în noapte fără stele
în ramuri ciucuri roşii de capră ziua asta
dezinvoltura oii frângându-mi-o nevasta
lai epifenomene memoriei simbol fi
simbolul financiar mi-l ademeneşte Dolfi
scriindu-te aramă ieroglifei duse
zadarnic stai pe gânduri demult nemaihinduse
cum nivelat maidanul decapitatul dâmb
fereastra de prin Delhi holbată-i la hadâmb
pe când în miezul toamnei morala e morală
zburătăcită zării pe jos cadavre-n oală

te ştiu de la el
trei de-o ardeleană
vedele carmel
anului în cană
cana galilee
si move e pur
puranele deie
upapompadour
şterşi monadic robii-s
cu program în oră
dar ora pro nobis
ciacoră cocoră
purice pe burtă
somnul aer tot
Toto se îmburtă
linsului pe bot

mângâierea norilor
albilor albiilor
peste orbul ochilor
profilul meduzelor
copiii geamurilor
mai în susul munţilor
triorul comenzilor
iar văzutul vedelor
mai mulţii picturilor
monştrii aşteptărilor
obsesisme zărilor
vârfuri cordul corzilor
albastrul comorilor
văilor plutirilor

ţii minte dominoul după-amiezii
se însera sau numai norii se apropiară
întâlnindu-ne amintirile zilei
cearta se-ndura de lacrimi şi-am surâs
de-o viaţă mai nainte linii palma
la sol un pumn din ultimul senin
trăznetul mângâierilor din răstimp
şi desfăcut nu-l mai vedeai întoarsă


ruină din ruină

ruină din ruină-n Laiţa
victoria cărând geamuri
cadavru beat pe terasament
întors cu piciorul fiu-său
grecul şchiop schimbase
nemţoaica pe ţigancă
arta pierderii şi mai
ales pierderea artei
nevroze concludente
mecanicii pe drumuri


uşa cu duşman

uşa cu duşman ce intră
nucile comori de vintră
spargeţi-le-n litere
păsările bitere
hei de pot să stau să scriu
cum de nu cu alibiu
vocea mamei fiul vacii
pui de cuc
italici sacii
dumnezeu întreabă ce
alta cu păcatele
ştiinţa pe la deştepţi
o mulţime şade drepţi
se prăvale cu mesteacăn
codrule eu nu mă leagăn


leagă după legea

leagă după legea dimpotrivă trivii
pe a dans a doişpe una şpana Chivii
uite-o algoritmă treacă râpa frunţii
obcine pereche aură cu munţii
veveriţei vetre flacăra te cară
cu îmbrăţişate falduri muladhară
cât abstracte ştersuri stresuri rest resteie
sfintei nu şi sfântul boului scânteie

frica numai apoi iubirea prin laur
cum să te mai şi ucizi altfel tapas
zadarnic aproape nicio upanişadă eros
dacă n-o considerăm pe singura
când mă lamentam în dialect pe sânge
sunetul morţii ne îmbrâncea într-un dans
părere contemplată cu ochii pleznind în fum
după groapa îndepărtatelor bombe timpuri

ce de amănunte a nunţi anunţi
altfel din colţ în colţ din munţi în munţi
şi cartea o întârzii să ţi-o scrie
a necititului peţitorie
în abstinenţe cozi cu cozi
blonde mai rar şi de te-nnozi
colecţii speciale gemeni
şi fără tine ţie-ţi semeni
1989 / 2009


hating his enemies

hating his enemies

hating his enemies
loving those who are dear to him
albi cerşetori de zăpadă
lepră cu nume de om
nu se vede că eşti orb
albastru tupilat pe scara gării
lectura s-a îngălbenit
soarele nu mai e depresie
cerşetorul fără picioare
lecturează un roman


copilul priveşte

copilul priveşte prin
picăturile de ploaie şi vede
o laie o oaie un fir
de păr şi un fen
fenul usucă firul de păr
cu ajutorul unei prize
oaia dă lapte la puişori
cu ajutorul unei ţâţe
după ce vede toate astea
mai vede un fotbalist
pe nume Augustin şi un
portar Moraru în poartă
Augustin îi bagă zece
goluri şi se cară acasă
copilul mai vede ă
copii care mănâncă papuci


lu era un lu care avea un mu
mu era un mu care avea un lu
într-o zi lu l-a lăsat pe mu
şi s-a dus la lu
într-o zi mu l-a lăsat pe lu
şi s-a dus la mu
mu de ce ai un lu
lu de ce ai un mu

romani recitiţi în
greceşte romane
străveche batistă
pagina serii
clasici hidraulici
literă în haos
într-o casă din Dodeşti
mi-am adus aminte veşti
dodie pe unde eşti
prin delirul indigo
zise Iona lui Godot
du copacul dincolo

pulbere marmora
de-atâta imitaţie
floarea morţii
împerechează porţelanul
paginaţii în
albul prăbuşirii
era frumoasă
şi-ţi semăna
rimate ginestre
gheaţă pe ferestre
naşteri de Eminescu
în arsul codrului

o voce te descoase din negru
ricerche întâlniri de mantre
portocala sfârşită renaşte
viaţa numai una şi a noastră
suflet la jumătate boreal
cum femeia iubeşte bărbatul
alţi ani în teatru adormit furbul
grăbindu-i-se de-aproape şi Clelia

visul e un prezent
mereu la trecut
fiinţa de-altădată
pasul te gândeşte
unde ai ajuns
avalanşa
înzăpezeşte marmora
în ţigănie dacă ningeţi
vă băgăm în hârtii
cheia-n uşă nu mai pot
s-o răsucesc
păr alb nescris
alt os de cântec
pe limbă cu infarctul
nimicuri pline de reproşuri
cenuşa-n cap tankhaiya
ochi închişi în geneză
greier în ou kritos rărunchii
gura se deschide înăuntru

fuge ţestoasa
din carapacea impasului
pasărea râsul
ni-l smulge din dinţi
desasasinăm asini
Sri Ri grâu de greu
munţi reîmpietriţi în cădere
cerşetorul albastru
pe treptele gării
cu spatele la cei ce vin
cu faţa la cei
ce se duc
între tren şi gulmohar
roşu var pe flori de jar
d’arbor frigul ne
retrage din sintaxă
mă temeam de rânduri
ce nu s-or mai scrie
mă temeam hârtie
she knew my mother is dying
ambilităţi sartoriale
păzind găinile pe boltă
i-au pus cărţi hârtie
creion să vă scrie
de la veşnicie
darmă dharma
expresii în ştreang
înapoi în aer prin
Di Se Nya Non
dodii din piatră
prin praful pierdutelor
cărţi de sculptură
voiajul clarităţii
apa e dodie
bat stropi în geam
cântec de punte ridicată

vacile slabe

vacile slabe speranţe
de le păscusem pe Gange
how much is that dog in the window
despărţiţi pe pământ
în cer nu ne vedem
penumbră de otravă
inversa cinteză
înapoi nu mai privi
transparent de agonii
în viaţă mulţumeşte
numai morţii
timiditatea timpului pierdut
orgi de reîncarnări
în contemplaţie


zincul din insu

zincul din insu
fierul din hemo
prima mai lină
a doua globină
venirea de dimi
din minte neaţă
sărirea rimii
de dimineaţă
încă o viaţă
alta la rând
cum nu murisem
golul cărând
de vezi pe cine
n-ai nu vei mai
fumai vecine
pe când trăiai
vezi ne repetă
nerepetarea
albul de cretă
şi decretarea


la ce ne-am crede

la ce ne-am crede vii
la ce ne-am crede morţi
la ce ne-am crede
nepregătitei fraze
în rece dodie
înfloriseră teii
răcoarea sfâşie
suavitatea înserării
cuprindere de aprindere
pretimpurii părăsiri
perfecţiunea ignorării
ficatul printre malarie
destulă invitaţie
antisemnificare
încă pe viaţă
ne-am dus mască
ne-am întors faţă


cubul cosmic

cubul cosmic dispăruse
nu numai cheile dar şi uşa
întredeschsă cu cheile în ea
Usha zeiţa zorilor sanscriţi
sterilitate muzicalizată
intercalare sinergetică
vioara Emiliani albinele
cercelate pe flori mov
nu mai e de băut nici ipohondrie
lucrurile merg mai bine
săptămâna scurtată cu un cap
intră în cornul de yak


graţia harului

graţia harului golul înnăscut
petalele teilor în apa roşietică
lump pe umăr diagnozat cancer
cu nimeni nu vorbesc fără
tristeţea că va muri
pericol de reflectare mortul
amuţesc plantarea oglinzii
de când n-am mai disperat
tremurarea sufletului de sat
răriţi chiliaşti negarea
falangelor în labirint


contemplu tragedii

contemplu tragedii cu
mentalitatea protonului
până-n Zeelanda
ne-am dus pe jos pe jos
printre tei printre tei
râdeam la rădăcină
fără a mai spera
a usca-ne înecaţii
în gaura neagră
când vă văd plouă
de mii de ani cei mai
pregătiţi pentru moarte
aşa viaţă prin viu grai
ziua bună miezului de noapte
osul cenuşii înaripat
extaze arse valuri de copii


fum de liră

fum de liră vers nu ştii care
tot filme chirugicale
nebătută nevastă la înmormântare
îţi pun capul pe tocător
porcul ăsta mai frumos ca la oraş
ai colonelului sub ai generalului
bărbierisei bustul de Brâncuşi
cu mâinile tale din Brăila
ca pe un alfabet Braille
te interesează scrisoarea
dinţii ori kama repetarea statuilor
spirit vizitatorii suferinţă vizitaţii


lucrurile ograda

lururile ograda călătoria
recunoşti cum nimic n-are preţ
pe zero îl va elogia mia
mea de încredere precupeţ
trecere sigură şi spre neant
soare duminică vei şti de spleen
de astă-iarnă încoace vacant
încă de două şi de trei pri peşin
nu te-am întrebat de plata placentei
mâncate în doi cu dinţii mileniu
başca verdelui venelor entei
prin sângele fără venin cu ingeniu
te-ai clamat serios a ţi se primire
oferte înaintea tăierii după
răspuns a dijmă plusată tocmire
insistenţă de nuntă anulând jupă
scuză-mă cod nemângâindu-l
de-am lăsat viaţa pe scară
povestindu-ne de copii jindul
cu dorul de neamul rămas la moară


moartea vedere

moartea vedere
mâine repetă
paşii prin teatru
dai măcar din gură
a pledoarie
înfulecându-te


graţia-n lege

graţia-n lege nouă apune
iubitori de coroziune
am postit n-am petrecut
atmosferă fără început
clar schimb canzona zero
mântuie atmosfero
bicicleta n-o fura balcan
prin ruina din grădina hindustan
întors din stinse imperii
preferă frumosul căderii
pe o ţuică mângâiere
pe uitarea mamei mere
mi-e de dublul tata-mare
beau ca pe dezinhibare
lumina se stinse acu
mumă-mea pământul o-ncăpu
întunecimea-mi consacră ţinta
rămasă în gitagovinda


dedesubturile paraliziei

dedesubturile paraliziei
domnul colonel rugat
în dodii să tragă
risipă de claritate
gangetică aură
umblet secret în
nefericirea urmaşului
ce rol are sculptura bunicului
în viitorul război
trei păsări furate
vor apărea pe un front
poveste de dragoste
în plin fundamentalism
cărţi bombardate
sinucidere aparentă
crima de a rămâne în viaţă
cimitirul vibrează
cenuşa pluteşte pe valuri
elefantul îşi fecundează
perechea moartă
nu văduvitul
trimisese scrisoare
discretă spiritualitate
a asasinatelor
a doua viaţă
trei trandafiri de
culoarea Jaipurului
păsări nesperiate
de greieri


rîşniţei apologie

râşniţei apologie

neam durere cap etnie
nu mă ierta neamule
c-am băut paharele
lungul stuf proeminent
sârmă-n câini de testament
ultime culuare
descântând culoare
scrisoare cer s-o
transparenţei verso
nejignit în clipă
frigul ochii-ncarcă
apatii onoarea
ploilor mitarcă
demostra-va dintre
gări paralizii
mintea de la moarte
bocetele vii
plânsul în cădere
de izvor tonal
ţi-l aduci aminte
din prea tânăr stal
ia-o transatlantic
după neam de sfat
fără tinereţe
fotografiat


rimele mirele

rimele mirele v-am povestit
săptămâna trecută
de ce iubeşte cel
cu satura Milano
de ce iubise Genova
azi nu deschidem uşa
laudă Londrei
tren de Zagreb
podul la Belgrad
două numere de revistă
lăsate la gară
unul buşi uşa
bănuieşte pe cineva
cu hotărâre a ocupa
ţăndări camera
magister ovium
nescrise decapitează
clădirile nezugrăvite
simetria cealaltă
nu trece nimeni
spune bătrânei că
pentreci anul nou în Egipt
şi te anunţă temperatura
Nilului ochi lângă ochi
un pas şi-ai ajuns
golul timpului
de până la moarte
very old man singing
şi nici ţipenie
ai comentat
stinsul chibritului
paingii grinzii
rărite fobii
nu mai spune
biblia am lăsat-o
doamnei hinduse
n-avem decât Viena
alte discuţii în expoziţie
azurul concentric
cazul uşii în prăbuşire
ancoraţi în praful statuii
ai deschis uşa dă să plouă
la lumânare muzici
cuvintele topite
aş scrie obiecte
sărite să achite
şi ele dispărute
probabil sinucise
picior da capo cârja
asfaltul scârţâise
şerparul din ziarul
cu parul şi ferparul
s-o adumbri de soare
de mai răsare sare
în rana milioana
soprană la cormană
târască-n tamarască
o broască râioşească
viaţa te soarbe de
boabele sarbede
n-aştepta oaspete
genelor proaspete
rânduri nevrednice
luntri norveginice
1985 / 2010


preferinţa stilului

preferinţa stilului

preferinţa stilului copilo
calul şi spada noapte
bună aproape trecută
în căruţă spre tibetani
pe Jamuna te vei întoarce
dormind din alt somn
primei ape albind în cetini
îmi pare rău de înţelepciune
puţine surioare ochii
îmbrăţişaţi hieroglifei
infimul cald la sânul iernii
regret rărimea amintirii
cu dansul tot amnezic
şi frunze de popor zăpadă
negată haită
veşnic rim
ne dă o raită
ţintirim
foame de lupi
la lumânări
te întrerupi
suflări
ninsori se vor topi în aer
nu e aşa frig doar război
gâsca noastră a secat
fâlfâirea de ficat
foc hind în secret egipetic
sub munte Apollo getic


harta mică

harta mică a lumii sub
harta mare a patriei
acea preferinţă africană
pentru poezie
am bărbatul bolnav
şi mă duc zilnic la spital
acum o stelă peste brazde
doar sufocarea îmbrăţişând
cu vederea Luxorului
seamănă oceanului Nilul
diferă de puruşa Napoleon
îmghiţise cenuşă de mort
culoarea părului Ondinei
otrăvind nemurirea
iubind-o pe Salambo
din vârful piramidei
coincidenţele subconştientului
luna răsare şi ziua
palidă gelozie flori traduse
în râsul lotuşilor
podoabele femeilor din Andhra
antipaulinismul năist
pierdute gazde Tokyo Hajsberg
upanishadic intervalul
de dinainte de Samadhi
vanitatea filtrelor
anonimatul literei
cum la nenorocire
nu le-am mai deosebi
muzicalitatea minţii
pe claviatura ţărânii
boală-n suflet mă înclin
lui Dimitrie Cuclin
un minut din câte-o zi
la o mamă ce-mi muri
se depărtase de realitate
şi devenise simbol


ultimele

ultimele transcrieri autoentropice
prea răsări duminica asta soarele
abia aşteaptă imperiile
că n-ai avut parte de frig
se întâmplă oricui la tot pasul
cazul de cinste desăvârşită
n-a întârziat niciodată
s-au dus textele ochilor
volume cu multe hieroglife
nevasta în braţe matematice
viridia Aegyptus nigra fecundant harena
cercul salută-l în undele căderii
apa ni se refuzase în sufixare
pe diagonala neantului personal
fabuloşi bâtlani rococo
gâtul ţi se strâmbă continuu
încă un întuneric în urmă
nu osul cu prefixele bătuse la ochi
se împânziseră paşii plătiţi
tiare târâte de odraslele capetelor
peisaj într-o limbă tăcută
târzie ierusalimizare domnule
păzea împărtăşirii sorbind pară
mâine al mâinilor palme înroşite
din când în când se mai întâmplă bonjour
se despărţiră genitorii fără siluetă
stilizarea a doua citatul pahar de priveghi
vremelnicii schimbate la faţă
ego nostalgic pomet albit în curte
călătorii de dinăuntru pe aiurea
vândută renunţare fabulă catrinţa
gramaticalizând sufocarea ucide-mă să te ucid
parafrazează-te mai pe şest lumânare
zăpezi are-le soarele cu mioarele
duceri aduceri seri de traduceri
mângâi în cădere
floarea dulce mâine
pietrele din fiere
mestecate pâine
tacă-n cozi himere
mai bătrânul câine
uitături homere


antistrofa

antistrofa fumează Carpaţi
sonete albe farduri de cearcăne
sună telefonul cu poliţie
foaia amprentelor de scris
muzica lanţului în italiană
vai ce gospodină are mama
asta tandreţe pe bilete
ţi-l dau da’ miroase a tutun


până la sfârşitul

până la sfârşitul cernelii
în moalele zăpezilor paşii
toponimia ocoalelor a o citi
Gheorghe Lazăr trimiseră Iaşii
mărturiseşte-ţi transportul
nerâderii de stele negre
orbul înverzit pe ultima
pagină de manuscrise albii
toarce-te a te întoarce
la vreme pământului nouraşii

mormântul surorii tot Mioriţă
de-o plânge negresa blondă
naşul Ionel doar troiţă
aduse aminte zăpezilor sondă
mama Elisabeta acum zece
ani a pământului mamă
nenea Costică şi el scrisori
pentru taica şi cărţi
vară-mea Leana de mirosea fulgul
ca floarea copilă pudibondă

neam viu generaţie decimată
pe drum aleargă modernitatea asta
pe deal dacă nu în pădure
îmi invitasem devreme nevasta
pe după arbori în veci
nemişcându-se Naiba tăiere
prunii bătrâni cuptoare spulberate
rudarii nici daci nici ape
m-am rătăcit într-o fortăreaţă
ruinată din Indraprasta

surâdeţi brazde sub temelia
casei lui Vasile mijlociul înalt
cenuşă fulgerată iarăşi
prin sobe veşnice tresalt
la moartea mamei trecută
jumătatea vieţii nenăscuţilor
numai răul face bine
capului îndurerat de februarie
nervi sparţi şi dimineaţa
invitato mai renaşti albastru smalt

în abis ori de lectură ori diabetice
amenzi copilule sat peisaje
lângă templul maimuţelor
terenul de sport frânghie viraje
mormântul numai inscripţie
engleză casa colonială o grădină
răscrucea la cascadă în
Dharamshala de ţi le-ai picta
cum şi eu aş scrie bărbaţilor
şi femeilor din primele miraje

adineauri nu vă mai bateţi
copiii nevestele nici părinţii
suflete de alcool soacre
neantului tropical cu Fierbinţii
chimist fiind fierbeam mult
gândeam puţin scriitor ratat
mulţumesc vânzătorule de calypsă
poate nu mă alcoolizez
vitriol omenesc desfigurase
căminul din inima ginţii

plouă pe şire de zăpezi în suburbie
Marcus Aureliu respectă
întâi pe sine la fel Medeea
inversă înţelesese rejectă
am reversat-o din gheare
sinucigaşă simbolică pe puţin
se felicitase a ne fi călcat
şi-n vria acum ură
nu e liniştită sămânţa
de măr îmbrăţişată insectă

ziua versului fără timp
aseară părăsit scriptură
rostul poeziei în discursul
lui Boll la academia suedură
lăsămu-ne mirării de carte
de moarte fără naştere
zacă-ne capătul sinelui
în capul descoperit
apa nu mai scaldă
cerneala piatra azură


fum până la dumnezeu

fum până la dumnezeu confort
preistoric natură bârfită
vrei să înghit toţi oamenii
curentează aruncată mărită
nunţi de apartament în dublu
turism de carieră literară
speranţa sfârşitului sfântul
dracu’ aşteaptă tămâie
dacă n-am spus atenţie
dusele întru rămânere

poetul şi-o fi apărând versurile
întrucât i-au salvat viaţa
matematicianul pradă limitelor
unul sinus plus cosinus la pătrat
eseistul părăsit în favoarea
inspectorului general fără normă
meditatorul se îndreaptă către
meditatoare mulţumesc atmosferă
titularul de tremur al mâinilor
o conversaţie-audienţă

cântecul neîmblânzirea târâşul
colapsul a doua zi niciuna
doamne de ţi-aş dactilografia
povestirile de-acum un an
când voi cădea tot pe neînsemnate
rămânerea pe sub cer
nimic în serios anume
întru anonimă netulburare
mi-aduc aminte singurătatea
din păduri nopţile predoctorale

manualul îngrămădise plânsul
sentimentului seara
trecutul zilei ritm într-o
lumină şarpele cât mă secase
ţi-am dactilografiat trei poveşti
fantastice nedatate
numai nemurirea copilăria
nu ne-am mai putut întrista
plus primăvara strecurată
din zile pierdute în basme

icoane lunecând din deal
a trece drumul lunca apa
oprite între rare luminări
de lumânare doar atât
o curgere de vreme dinspre
mântuite rituri jocuri
pas în afară capul satului
umbra păsărilor călătoare
se mai trăieşte acasă
se mai moare pe căile domnului

ne-am pierdut de sat satul
nu ne pierde în veacul naşterii
număr mormintele darul
strigoilor îl presimt în frig
odată desprimăvărându-mi-se
şi manuscrisele rupte
gustul ţărânii însângerate
în goana copitelor zăpadă capitală
fotografii de familie bătrână
cântând la pian studiu

voi mai fi poet şi bătrân
până la moartea aproape
fără seamă schimbând
o upanishadă pe treabă
avem loc până şi-n noi
ne apucăm de iubire
ce atâta interioritate
devoţională în infinit
şi substituirea harului
permanenţei de mai sus


toastul sanscrit

toastul sanscrit mi-e în minte
unde rămâne silaba cu mine
în ea m-aş îngropa zică-se
departe de sat şi de depărtare
îmi va muri vai suferinţa
fără mai nicio muzicalitate
lecturi de ştiinţă pentru toţi
îmi înseninează nonsensul
am admirat distrugerea manuscriselor
personale mai greu arderea mantrelor
de nicăieri n-o fi timpul pierdut
şi-aşa iau lecţii pe subiecte
până la urmă de mult ispăşite


ne-am întâlni

ne-am întâlni când suntem
de val întorşi nisipului
apoi trepte treceri oprite siestă
vieţi la păianjen în jurul
primei şi ultimei vacanţe
noroc cu demodernizarea scrisului
m-a făcut să râd în larg
şi am băut la apă apoi
conversaţia în regional
nici gustul vorbei străine
lectură cu voce tare
pentru a nu ne mai vorbi
unde dorm pescăruşii
pe acoperişe erau şi în India
pe nala am trecut-o şi pe terasa
templului rupeam frunze de pipal


raţe raţii

raţe raţii ficat organe inimă
tăiată că nu-mi ajungeau banii
două femei în sânge
Tiron profanat în chipul barbugiului
nu ştiu de mi-aţi fost personaj în Parinior
sunt în pustnicie muntele şi iarba
creşterea durerii roua
păsări pe antene spaimă în spirală
bătrân din munte coborât marea s-o guste
octave de bine adaos timpului
mi-aş mai face un nechezol
poate curăţ şi cartofi
să poţi să nu poţi comunica
să opreşt insula vocabula skanty
nici în Bucureşti nici în Oxford
de bună voie în faţa absenţei


am căzut

am căzut înaintea troleibuzului
mulţumescu-ţi doamne m-am ridicat
am ajuns am ascultat am vorbit
am citit sat-asat-karyavada
acasă ai avut o criză de neîncredere
unde să mai încapă statuia lui Memnon
iau amănuntele mâine după-amiază
dacă într-adevăr n-am murit

origini hinduse cât în toate mitologiile
fascino lumea următoare mai peste tot
morţi mai presus de ei înşişi în viaţă
aură înnodată speranţei cu floare
deci nu ne mai văzurăm puterea
din toate părţile înconjurându-ne mistic
am cunoscut nefericirea respectuoasă
înmărmurită cu drag în sacrificiu


frumos mi-ai fi

frumos mi-ai fi vorbit la reanimare
Golkunda o Elveţie băută
antichitate neîntâmplătoare
spinări vâslite renunţare
nemanifeste probe contrare
de-ai trântit uşile
relativităţii păcatului
a bea claviruri de voci din roci
verticalii ghişeelor
sedentarismul aparaturii
ultimă comunicare
limbă de lepădare
ţine-te bine laudei
neantului înscăunat
am cântat papagalului
dansa îşi aducea aminte de sine
substantive proprii din respiraţii
iertate neruşinările naşterii
obscuritatea triumfantă
ne sinucideam părăsindu-ne
cărţile pe mâini multiplu adultere
destine pe muzică
repovestite de sistem
sărutul că nu ştii timpul
ce zi mizerabilă putea fi
plinul dramei din vremuri de cântec
de ce-am fi regretat alte nopţi
vi se culca la picioare
fără somn spre piramidă
încincite zile goale
am dormit tot pe pământ
filialul fluviul ochiul
ne călători înecul
voi flăcări în deşert
v-aţi şi supăra
pustiu-mi destăinuiţi-l
scăpată lacrimă mumiei
ascultătorului lui Memnon
nescris acolo citit aici
ţărmul femeii cu şarpe
recunoscând întoarcerea în flacără
numită egipteneşte
mâine de nu m-oi trezi
în subsolul lui Gaspar
opritu-m-am gând meteorilor
vaporul tot pe apă ce-i pasă
Indiei de un român în Egipt
treceam la alt subiect
pe necălătorie şi fum
demult e vinul over
în anul abia început
m-aţi adus unde nimeni nu merge
câteva zile nu ne-am tot văzut
ce neverosimilă îmbătrânire
minim elogiu ambuscadelor
nici tu nu te mai gândeşti la mine
nici eu nu mă mai gândesc la tine
nu mă mai iubeşti nu te mai iubesc
acelaşi joc nu mă mai plec în cale-ţi
ce flori smulgeam mătasea
ce aventură evantaiul
pomană de înveştejire şi de vicii
prescrisă dogmă drumul
în lungul vieţii cuibul rupt
de Şiva liber povestesc păcate
din împrejmuitorul zero
ademenite bice
mi-ai dat cu piciorul
n-am mai fost la film
de-mi voi transcrie viaţa
versificată iar te voi iubi


rarul şesului

rarul şesului înconjur semănat a semăna
de răsare soare-n zare mama mea
apele sub râpa toropită beduin
prin pustia aplecată le închin
dens pietroiul gâtu-n zbor şi pulbere
ibişii mi-l poartă să mă spulbere
pletele pe spate de departe maică
flutură de ziuă rariştea strigoaică


auzite sănii

auzite sănii
piramidă uşa
zi nevastă vastă
strigăte în minte
abur sub veşminte
zăpdă pe coastă
papagalul golul
clinchetă cu guşa
piramidă uşa
asurzite corturi
săbii învelite-n
zâna Auruşa
întoarse ocheane
din pavilioane
pe dune străbune
zeiţa mai vie
în împărăţie
de soare apune
depărtată mamă
aur şi aramă
în pădure blondă
genele scrumite
lacrimile mi te
în rotondă


i se naşte

i se naşte şarpele
din pustiu cu oasele
pieile deandoasele
faţa mlădiindu-ţi-se
nisipul şarpe ţi-o scrise
cerul struţ luna cămilă
cămila crocodilă
nevederea mângâierea
country cântă învierea


mâine prins

mâine prins ceremoniei
trenul cu oglinzi de feţe
gâtul revărsat profetic
între maluri bătrâneţe
la mijloc împinşi genunchii
umbrei norului bujor
pasăre se-mrăţişează
penele cu părul cor
întâlneşti tot om acolo
farul în risipă taci
pe asemănarea gării
mării mâine sub brotaci


plată euforia

plată euforia lacrimă
dusă rămas-am rerum
voluptăţii arătura plină
absenţă în umbra-i
imaginare falduri
îngenuncheate pe vatra albă
luna undă pe-o noapte
înţărmurită cărnii
scandalizatul port uitat
pe înecate sfârcuri
iertate clăi nepărăsirii
binecuvântate în credinţă
fie-ţi fericită depărtarea-mi
neîntâmplată
clătinându-ne vipralambha
nemişcaţi îmbătându-ne


tu Tutankamon

tu Tutankamon croconil
scribul Cleopa Cleopatra
masculin alb a murit
scos din expoziţie Pitagora
iubindu-ne şi nisip în
vedere caravană părinţii
razele de lună de ţi-aş fi scris cu marea
mirosul de seminţe prăjite
vă aibă nevăzute peisaje
în sufletul numai al vostru
stranii săptămâni transparente
de iad mecanic pe cord
vinovăţie-n transă
apropiată sufocare
prieteni ocaziile de prieteni
ocazii prieteniile de ocazie
la umbra eseurilor de nescris
iarna a nins mumii
miroase de inimă picajul
suflării mirosul numelui
a murit frumos cu lumânare
în laibăr să-l cunoască Stanca
copilele aduse copiilor
căpitanului Grant chiar acum
învoit încă un ceai probabilă
trataţia peste depresie
familii fără dantură
se aude uşa trântindu-se
ceai refuzat pe vremuri
ceainăria imnului ruine sune
o pereche de ciorapi nici
Eminescu nici Beckett stafii
eram pe tren de două
adevăruri depărtându-mă
cititul migrenos grosimea
de lentilă recăsătorire
de ziua asta la anu’ peste
o mie de ani stelă fertilă
oftata papirusul inhabitează
cu ochii după serial
vezi că mă duc până la
tanti Jeni ne rostogolim
lin într-o distinsă desfoliere
a lotusului preosiris
pedestre conace pe nouri
prin scorburi ţigane
datornice rătăciri între
palmierii de-o biblie
Durga blondă mama
Kali întunecata
păr logos auriu
amară nemurire
murmură marmora
sora Egiptului inele
încă o armată la vatră
nasurile respiră Nilul
orez rece os înghiţit
antropomorfism în somn
limba peste zece ore
nu ne-o înţelege nimeni
misitul de misir prefaţă
protolatina orelistului
ieri am aniversat pe Eminescu
maluri de fraze eterice
jumătate râpa trupurilor
înfierbântată umbra
curgerea cerului arderea ochilor
din dragoste coajă de
portocală topită-n miere
ne aşezasem la cină
fata a râcâit untul
pe el am muncit până
a ieşit untul din mama
tiradă m-am strecurat
spre odihnă ceramică


numai corona

numai corona mântuire vreo vreme
viaţa curgând fără operă antumă
pe şleau drac gol în somn de ani
nu există afară nu există înăuntru
afară după înăuntru înainte m-am plâns
de mine doamnă şi mi te-ai plâns de mine
numai rânduri fără rând neîntrerupe-mă
tras covorul ros de câine de sub suflet
aceeaşi temă nu ştiu moartea s-o scriu
cu viaţa a nu se comunica metastaza
ia-te de unde nu eşti a-ţi schiţa chinul
de unde altcineva din nimeni în nimeni
migrena întru cuplu fumat hemipareza
în haină prin vremea frumoasă
fuga nasturelui de palton
niciun pas acelaşi înainte înapoi
ruinată orizontală mâncarea mâine
teatru dublat mulţumire
vederea sfaturi din bucătărie
înminunări de ziar în ureche
până-n marmora de ghazal
dedublându-se
1985 / 2010
voi debita

voi debita

voi debita partea gării
spre toate religiile
tot altui Dumnezeu

gângavul rugului
spionul Kremlinului
şi al Obeliscului

dedesubtul glumei
de a ne ucide
ca pe o femeie

nu s-o mai putea propti
vorba pe cuvânt
nici pe jurământ

respecte siluitorului
cumpărătorului călcătorului
ruptul omorului

omul violenţă
zoo’glinditoare
încă vedanta

noutatea rostirii
mai ştiţi dinamica
pirostriilor rostrum

am scăpat de obligaţia
plantageneţilor
pe pământ românesc


încrucişări

încrucişări cromozomiale
şi mă târâi hazard
în bafta haosului

când va cleveti clavecin
origami ne la timpul
vederii ori magii

vă pot găzdui necopilăreşte
seara ca la teatru
şi ce-o supravieţui

vouă vederea nonfrunză
pe-al vântului liber
şi nord coborât

de ne ştiusem glia
glina contondentă
şatra disparentă

mardeală mai la vale
râu vacile Mariţei
sub ochii ei albaştri

doar ce se speriară
de ham se destrămară
din viaţă te doboară

aflând undele cozii
capul vechi înnozi-i
venind cu irozii

care şi dânsa colind
lin nemaicăsăpită
de sabia siluetei

două grile una semn
una morcov nedelemn
de la templu cu îndemn


mari somnambulanţe

mari somnambulanţe
trecând prin Pietroşiţa
aromire montană

în loc să mă bucur
dinainte de-o treabă
aştept să o termin

listă promo la obelisc
lumină pe alb ori
înnegrire Kali

nu ne mai accidenta
sensibilitatea cotită
arbore de cioară

tu erai pictor de firmă
însângerată vopsea
şi zăpadă pe turle

nimeni la tine Nelo
pe cine să aştept
zăpadă colindată

prea demult colind
la persoana în oglindă
ferestrei pocnet răsărind

în amfiteatrul gol din
josul rândurilor de scaune
urcând cu sutele nimeni

fala proscrisei imaculări
pe muntele poruncii
infanticidului intifada

voi plăteaţi eu eram plătit
să ne ascultăm călătorul
să nu fi fost de la presă

în strana amarului
nemuririi darului
dreptul îndreptarului

treceţi cu scara de fier
orizontală berbeci
cărăuşi insomniei

cu doctorii vorbeşti ca fraţii
femeilor le-arăţi Carpaţii
doctrinele le faci oraţii

awakening and knout
când cu întâmplarea operă
ce ne-o mai rămâne Govoră

lava Etnei şarpe-nfloară
sângele piatră izvoară
cine morţilor s’uitară

ce de camere goale
văd în ultima vreme
corale de l’ecole

de multe ori apari în doliu surâzând
după cine şi ne bucurăm
eu că nu m-am mai pierdut

până-n India vorbisei
cu Ana şi-acum parcă
aţi fi plecate la piaţă

earth song peştera câmpenească
plângeţi emoţia patriei mari
ascultaţi trăiţi ca niciodată

ideea de coincidenţă
minte şi se face că uită
ar trebui cel puţin spânzurat

plâng puşcăriile după tine
hai mândro să ne-mbrăcăm
non rien de rien

au long de l’ennui
oui la musique oui la musique
la vie est tres bien faite

dovadă că nu sunt
Hamlet Ofelia îmi
trimite cântece franţuzeşti

în stânga armenii
în dreapta franciscanii
jos Cavalerii de la Malta

împuşcaţi-vă între voi
cadavru Italian în Olt
teroristul din pom

zorilor cu fantome
de război şi ajutor
numai de la morţi

cine-o să ne mai dea de pomană
Maica Domnului nu-l mai naşte
că Irod îl şi paşte

spre ziuă apare satana
sub chipul fiului
coborând din icoană

am căpătat frică
n-am stat de vorbă cu nimeni
citeam de pe o carte

ce nu ştii tu era cerb
nu era câine mulţi
au căzut din timiditate

doi cerbi mai mulţi
nu-ţi pui ochelari te
dai puşti mai e un câine

mi-e frică în lume
chiar şi-ntre prieteni
a doua oară nu mai intri
2009 / 2010
puţin ne-a rămas

puţin ne-a rămas

puţin ne-a rămas ce
ne-om război mască
zdrenţuită pacific

păscută abisare la sosire
piesă cu înviaţi pe scenă
răzbunând falimente

câtă neglijenţă în groapa
comună apoi în balamuc
să ne înălţăm flame

nu vezi că are tupeu în el
ar trebui dus în lagăr
că jidan că neamţ

vine alegându-te
te mai pomenisem
supravieţuind în junglă

nu ne povestim visele
nici aventurile
mă împingi din obsesii

abia deschizi discuţia
naşterii pe aici
a vraciului din Lahore

totul e deşertăciune copii
stanţa tenacităţii
delirului perpetuu

oh temps suspends ton vol
valul vine şi trece
viaţa aidoma valului

dacă nici eu nu mă pricep la
bagaboante şi-n rusă şi-n română
aici stau până-mi dai toţi banii

dacă puteţi să mă
ajutaţi şi pe mine
cu un ban internaţional

pe rămânere Ram Ram
facem pergamuta
scuturându-ne criptă

reproducerea nonidentităţii
cu gândul la Sita
să iasă iar din cerc

în gropi comune de vii
pământul se mişca
why killing is essential

nazismul a adus comunismul
comunismul a adus nazismul
nu suntem iubitori de ruşi

vorba Gicule de altceva
să te ţii de două cuie în priză
Aliodor Dumbleddore

v-am spus câte-o taină
precursori interzişi
nu mă place securitatea

uite-mă deznodământ
puja la prima ocazie
înapoi la indianistică

nici priponul ţinut
nici cazul făcut
d’a mai frumoasă zăpadă


graţia primează

graţia primează
band după band mântuire
volatilizarea decadenţei

poziţia coarnelor
mamă a tuturor lucrurilor
devoraţi-mi cadavrul

acuarele de ziua d-ta
nici în berbeci
duioase adultere

aluneci pe piatră
începe ploaia
lipsă de respect

mai o renunţare mai o
sărbătorire în calculul
altei renunţări

transcrierea dichisului
în bună aşteptare
pe cale templieră

campanile
sărată Italia
roşie falia

aminte zaua
nelegată galeră
egală algă

falsa cauză
gropi comune
între Ferihaz şi Palermo

lumina asta
aprinsă tranzitoriu
pe academia de subiecte

nu mai sunt cu
altcineva dar ce
discuţie şi aşa

unde-o fi fost mai vechi
şi mai ucis nu te-ai
mai pus pe compus

viaţa pe amor
amorul pe libertate
Sandor traditat

sunt sătulă butie
butoi caşalotule
vinule Hamburgule

ce să zici de concertele
din Vancouver poate
ale balenelor

dihor sau linx hoare
roase pe Gange
arhangheli gârbaci

ciobănie cartoforă
lemuri perciunaţi
sub şenile pe Nil

mode împănate
sare cataracte
coaste viezurate

turnul arab zorab
cu săritori crab
lamură dărab

n-am nici canccer
nici final lance
ori citate toance

cai mai norocului
maşinaţii tempeste
lovindu-le colocviu

castori viezuri
vizuini la miezuri
călare pe vrejuri

graţii dinapoi de fumigaţii
cântările de post
încheietura vura

ce-mi spulberi crivăţe
penticostal din
cronică mnemonică

întărită alfa pe noi
contrariere pe vale
şi ce mă mai îndemni

nu mă dispreţuiţi
v-am zis gemenelor
ieşiţi din tăcerea autodictată

să-mi tot pun nume
pe epoci pe bani
caravanseraiului

iubindu-ne deşert
încheindu-ne chiotori
pinteni şi bizeţi

nu mai pun p’altcineva
să scrie biletele
încurcă sticletele

seduceţi balenele
lui Sturback pen’că
a lui Ahab vă seduce

câtă hârtie ba oase
delăsate electro şi
ce să ne mai recunoşti

din mere şi thrillers
nonfum ţinut
reflexului seminţe

cascada scurgă-ne
cantabilitatea
spermanţetului rocă

mulţimea mulţumirii
complimentul nocturn
rechinii miluiască-vă

foamea îndumnezeieşte
imposibilitatea ascezei
tot până mâine

ne-a pus dacii pe tavă
să nu ne mai ia nimeni
friptura din faţă

amarilis brindisi
you just can’t explain
amusez vous c’est fou

vederea dă de gol demenţa
de ziua lui Eminescu
numai Eugen Ionescu

lobivia robusta
escolaria minima
rebutia palida

să mor scriitor profesionist
ochii deschişi într-un dihor
psihanaliza banilor

babelieni noi zboruri
reductil minimacin tabu
pelicano solitudinis

duduie bărbos adventist
jandarm împuşcat în tribunal
caravana touch revoluţia

poveştile străzile neiubite
arhipelag oximoronic nelocuibil
pe foaia de stejar tatuat

ce se duc au dispărut
podoaba numelui pe cruce
miez de noapte indian

zăpezile soarelui
pe bradul tăiat
scăparăm de ceainărie

copii ai scrisului
vorbiţi frigului
cu tandreţe peregrină

serata despot suflă loja
nu deprecia pantomima
laşi praştiei pietre cu boltă

2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu