luni, 2 ianuarie 2012

Poeme de Germain Droogenbroodt

Germain Droogenbroodt s-a născut în Rollegem, partea flamandă a Belgiei unde olandeza este una din limbile oficiale. În 1987, s-a mutat în satul artistic mediteraneean Altea şi s-a integrat vieţii literare spaniole. Este poet, traducător, editor, promotor al poeziei moderne internaţionale. Fondator şi editor al POINT Editions (POetry INTernational). În 1996 a înfiinţat mişcarea poetică neo-sensacionismo, împreună cu poeţii chinezi Bei Dao şi Duo Duo. Este, printre altele, secretarul general al Congresului Mondial al Poeţilor. Premiat şi prezent la festivaluri internaţionale de poezie şi în universităţi. În România, i-au apărut volume la Paralela 45 şi Ex Ponto. Ne-a trimis câteva poeme recente ale sale, traduse în româneşte de un prieten care trăieşte „aici” (Spania), în legătură cu proiectul în desfăşurare „Neo-senscionismo-Dodii-Paradoxism”. (George Anca)

NIGLATH

Fii zăpadă topită
Spală-te de tine însuţi.
Mawlana Rumi

Acel să fie oare izvorul
pe nume Glas
ce printre buzele subţiri
ale luncii mantre murmură
sau vreun alt psalm?

Din tăcere naşte un izvor
ce devine râu

apă pură
ce încărcată de leneşe umbre
înspre noapte se scurge
sau înspre-o urmă de lumină

- cine ştie.
*************************************************************************************
PRIN amiaza clocotitoare
râul îşi trasează dâra de apă

umăr la umăr pietrele
- semne de Oracol

învârtite şi cântărite
părăsite sau mânuite
spre pământuri mai adânci.
*************************************************************************************
ARUNCĂ ÎN ABISUL disperării
plasa ce susţine viaţa

culege la reflux rămăşiţele plutitoare
cuvintele de odinioară

rupe din tăcere pâinea
păstrează firimiturile
surcele ale
zorilor.
*************************************************************************************
CÂND BUZA ÎMI SÂNGEREAZĂ DE CUVINTE
pentru Paul Celan

Vântul îngheţat zdruncină cadranul
înclină înspre umbră
acele

tăios ca un cuţit
în amurgul roşu
strigătul de pasăre.
*************************************************************************************
EFEMER e tot ceea ce trăieşte
ceea ce va rămâne
e pietrişul râului

- scriere de piatră

în curentul timpului.
*************************************************************************************
NELINIŞTE

Gândurile mele sunt în altă parte.
Precum petalele de piersic purtate de curent
s-au dus înspre alte clime,
într-o lume, alta decât cea a oamenilor.
Li Po

Umbrele nopţii
şi-au aşternut tentaculele
au descurcat lumina
au înstrăinat uleiul
candela speranţei

care pasăre a verii
sfidează tăcerea
şi separă de minte mai mult
decât doar neliniştea?
*************************************************************************************
SPINUL DE GHEAŢĂ ÎNFLOREŞTE

În derivă
pe cataractele mândriei
omul

curând
doar amintirea va mai oferi consolare

declin al viitorului

de necompensat timpul
dincolo de vizibilitate.
*************************************************************************************
DE NENUMIT inombrabilul
în cripta existenţei

răscruce
în cosmos

explozie de lumină
în ochiul orb

nesesizabil
rătăceşti prin labirintul
gândurilor mele.
*************************************************************************************


INAUDIBIL pulsul
scriere a inimii
gofrată de melancolie
în cuprul moale
al nopţii

negre gânduri

săpând coridoare
în obscuritate

treptat dispărând
înaltul cer înstelat.
*************************************************************************************
CEEA CE E MAI MULT
Totul e mai puţin decât,
este, totul e mai mult.
(Paul Celan)

Ceea ce coţofana nopţii
cu ciocul ei negru scrise
nu repetă aurora dimineţii

gura lunii se închide
- este înghiţită

drumuri prin aer se intersectează
ştergând urmele

în cristalinul ochiului
apar culori şi forme

lentă dezvăluire
a vizibilului

care este mai mult
decât ceea ce este.
*****************************************************************************
ADIO
pentru Pavan

Neîncetat în roua dimineţii
ciripitul

ulterior
zgomotul brusc de aripi
al unui cârd de porumbei
o rafală de vânt

lăsând în urmă nimic altceva
decât ceea ce invizibil
este.
*****************************************************************************


PĂMÂNT, eşti ceva mai mult
decât o scânteie din lumina originară
o mutilată piatră hoinară
rătăcită în univers?

viţelul de aur
i-a rupt aripile îngerului
şi suveranul
- deghizat în profet
răspândeşte drept adevăr minciunile sale

abia perceptibilă încă
familiara bătaie de aripă
bătaia dublă a inimii.
*****************************************************************************
SE VA ridica o zi
- încă nedefinită -
un vânt

mai puternic
decât toate vânturile

dând formă
la ceea ce fără formă este
pentru ochi?
*****************************************************************************
CHIPA

Munţi verzi
văi verzi

verde, verde,
un verde nesfârşit

în acea parte a orizontului
adăpostul
eternul, nesfârșitul alb

- deocamdată…
****************************************************************************
POEZIE
pentru Rudolf van de Perre

A scrie este a cântări cuvinte
a colecta
cu lampa limbii

este a face audibilă
tăcerea

uleiul

în curentul timpului.
*****************************************************************************
DEŞTEPTARE

Cu larg deschise potire
beau ciumăfăile din zorii zile
proaspăta rouă a dimineţii

clopote de templu
ce cu albă tăcere răsună
declinul nopţii

în albastrul cerului gofrată
încăpăţânata dâră a păsării
primele rânduri ale unui nou poem.
*****************************************************************************
VULTUR
Corbii zboară în cârduri
vulturul zboară singur
Luchino Visconti

De cer atât de aproape
zboară vulturul

Singuratic
ca şi poetul

aşteptând răbdător
sosirea cuvântului

până când în sfârşit pana
câteva rânduri schiţează

punând la îndoială încă
sensul

inutilitatea
de a numi.
*****************************************************************************


Germain Droogenbroodt, was born in Rollegem, the Flemish part of Belgium, where Dutch is one of the official languages. In 1987 he moved to the Mediterranean artist village of Altea and integrated in Spanish literary life.
Germain Droogenbroodt is an internationally appreciated poet, translator, publisher and promoter of modern international poetry. So far he wrote nine poetry books and translated – he speaks six languages - more than thirty collections of German, Italian, Spanish, English and French poetry, including anthologies of Bertolt Brecht, Reiner Kunze, Peter Huchel, Miguel Hernández, José Ángel Valente, Francisco Brines and Juan Gil-Albert and rendered Arabic, Chinese, Japanese, Persian and Korean poetry into Dutch.
As founder and editor of POINT Editions (POetry INTernational) he has published more than eighty collections of mainly modern, international poetry. In 1996 he set up a new poetic movement, called neo-sensacionismo with the famous Chinese poets Bei Dao and Duo Duo
Germain Droogenbroodt organised and co-organised several international poetry festivals in Spain. He is also advisor of the Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua and of the Struga Poetry Evenings, Europe’s oldest and most famous international poetry festival. He was “special collaborator” of the International Festival de Poesía de Rosario, Argentina and is presently General Secretary of the WAAC (World Academy of Arts & Culture) and the World Congress of Poets, as well as and founder and president of the Cultural Foundation ITHACA Droogenbroodt-Leroy of the Valencia Country and reviewing editor of “Contemporary Poetry”, the oldest Chinese poetry magazine in Hong Kong and of The Poetic Bridge, a Japanese-English poetry publication.

His poetic oeuvre is many-sided. After his début with “Forty at the wall” (1984), defined as neo-romantic poetry, he published “Do you know the country?”, Meditations at Lake Como (Italy), a collection of nature poems. In 1995 he was awarded a Hawthornden Fellowship (Scotland) where he wrote “Conversation with the hereafter”, poems about death, awarded with the P.G. Buckinx-Prize and “Palpable absence”, a bilingual (Dutch-Spanish) collection of love poems. A critic of the Dutch Information Office for Libraries described his love poems as “virtuoso poetry”. At the end of 1997 appeared “Twenty-five and two love poems”, and in 1998 “Between the silence of your lips”, his collected love poems.
During his sojourn at the Palace-Fortress “Neemrana” in Rajasthan he completed the poetry cycle “The Road”, (read TAO) a poetic bridge between the East and the West, inspiring the Flemish artist Frans Minnaert and the Indian painter Satish Gupta, who enriched “The Road” with their drawings. This rather philosophical, mystical poetry is so far his most popular book, published already in 18 languages in 22 countries, translated by such famous poets as Bei Dao (Chinese), Fuad Rifka (Arabic), Jana Stroblova and Josef Hruby (Czech), Milan Richter (Slovak), Emilio Coco (Italian), Ganga Prasad Vimal (Hindi), Mongolian etc. In 2001 he wrote in Spanish “Amanece el cantor” (The Singer Awakes), a homage to the deceased poet José Ángel Valente, followed by “Counterlight” written in Ronda (Southern Spain) in 2002. This book has been published in Spain by Calima Ediciones, in Romania by ex Ponto, in Belgium by POINT Editions, in both Mongolian languages by GCompress Co., Ltd. Ulaanbaatar, in Arab by Albayat (Morocco), in Hong Kong by “Contemporary Poetry”, and in Taiwan by Poet Culture. Corp. The latter publication includes also “Counterlight “.
He latest poetry book “In the Stream of Time”, Meditations in the Himalayas, was published in 2008 in Belgium and as part of “Selected Poems by Germain Droogenbroodt”, 2008 in Shanghai and in Spain, laureate of the XXIX Premio de Poesía Juan Alcaide 2008. Struga Poetry Evenings published a selection of his poetry in their “Pleiades” in 2010. “In the Stream of Time, selected poetry of Germain Droogenbroodt has been translated in Japanese and was launched at the Kyoto City International Foundation in Kyoto, Japan in 2010.
Germain Droogenbroodt is frequently invited to give recitals and conferences at universities and international poetry festivals all over the globe. He has been honoured with a Doctor of Literature, h.c. in Egypt in 1990 and awarded several prizes. In addition to the publication of international poetry he also has an internationally well visited website: http://www.point-editions.com in English, Spanish and Dutch with articles in Arab and Chinese, bimonthly updated, publishing modern poetry from over 70 countries, as well as information on book fairs and international poetry festivals. The site has so far been visited over 100.000 times.

Dear Mr Anca,

Thank you for the information sent and I warmly support your ideas which are very close to those o my publishing company (POINT Editions, founded in 1984 in Belgium) and the Cultural Foundation ITHACA, Founded in Spain .

To your kind information, my poetry has been published in Romania by two publishers, by Paralela 45 and by ex Ponto (and in 21 countries). It would be a great pleasure to cooperate with Rumania where I have several dear friends and love the country.

I enclose a few copies of my recent poetry, translated by a friend living here in Rumanian as well as an article about the Poetic Evenings we organize here.

Best regards


Germain Droogenbroodt

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu