sâmbătă, 27 mai 2017

TRADUȘII DE LA DALLAS

de George Anca
George  Anca

tradușii  de  la  Dallasmorarul murmurându-şi moară / ne macină de ne omoară / lavanda poisentia / detenţia Luteţia

tăindu-ne garanţii / din răsăritul Franţei / daiboj citind simbolul / întârzie obolul

cost intrării publice'ntru / de cutremur epicentru / Universita di Trento / soru-meo adiacento

îmi pare parmen Carmen / prin larme de alarme-n / călările cazarme / neantului ne darme

ramura de aură / macrominotaură/ pe tulpina laură / furată balaură

lin liana alina / rana o împădurea / ne alinia alin / mirosul de rozmarin

calomfir că o fi zis / anima din paraclis / toarcem smirnei fumul / naosului cumul

asupra asprei presuri / din creştet ne împresuri / ascultu-l catapultul / cu senzorii demultul

din tren coborâţi / coborâţi din câţi / că nu din maimuţ / fum topit din scuţ

drumului durumului / în metroul fumului / nu s-a întâmplat amic / nu se zăreşte nimic

mai citirăm imitaţii / motruite cu penaţii / că pe naţii saltă alţii / cât să ne mai cânte psalţii

ăsta nu mai pleacă asta / dacă mă sună nevasta / cauciucurile arse / catrinţele ne întoarse

obosii mă amărâi / tăişului coporâi / invers acelaşi peron / încălzitului faţon

ce să ţipi dăjdii odăi / cu odăjdii himalăi / din ananda Nanda fă-i / primăvara cocărăi

zeţarilor potriva tuş / de sânge cărnii acum pluş / de prin falange rumeguş / scriindu-te învârtecuş

stând josului de cruce / adânc necurs m-aduce / la malul arhiduce / columbe eunuce

când sama de cuvinte / tătarului aminte / lui Dumitraşco linte / la împăratul chinte

decapitaşi deşteptul / copil ţara de-a dreptul / genericul adeptul / de plasmă neoleptul

minutul îndrăcitul / huila antracitul / cu sângele roşitul / ajunsul cu albitul

nicidecum de bătrâneţe / n-am intrare în ostreţe / mi-e de ce nu-mi dai bineţe / azi din calculatoreţe
demult nu am mai muncit / minus unsprezece chit / de trei săptămâni otit / şi e de pe cal călit

M-oi întoarce card cardan / faţa spălată-n Iordan / călătoarea la aman / înrebându-mă un ban

ce şi tu cu telefon /ce şi eu nescris talon / pe călcâie avion / în viaţă nea Ion

ce petreci de mă verifici / la o parte de fericici / haraminilor mirifici / printre citrici mai vivifici

am de cântecul copăii / caii răii ia-i-i dă-i-i / iepele cu drag de răii / smulg biserici hărăbăii

într-o pierdere Horaţiu / nici în vreme nici în spaţiu / frate naţie de naţiu / cu bubatul lui Pancraţiu

nu-l dădea jos din maşină / şi-uite-aşa vere închină / finele de salamină / într-o limbă parafină

preschimbă nea la prim suprem / din liră lauri cum mai bem / otravei bairam barem / şi nu mai sta pe gândul de-m'

nici roiul de sterilizări / n-ar mai robi la genă zări / în altă karmă să năzări / pensionări salarizări

ţi-am scris pe litere ce vreai / şi n-ai vrut să rămâi în rai / te rupse emineasca-n grai / şi zdup la ţară o porneai

n-o fi bunghit de scriitori / a mustăci de două ori / pe drumuri cât mă mai însori / cu sori de raze mă măsori

pastor dintr-un ordin casnic / nici a râde nici năprasnic / lotului tăcut nebasnic / nu armată nu kalasnic

neuitând în comparaţii / să martirizaţi şi fraţii / Nae şi cu aliaţii / via Sarga gură daţi-i

ieri singur azi mulţime / creaţiei crăime / greaţiei greime / grăime vorbărime

ce-mi talger sept berber / la punici pust ader / nescrise în Homer / corlate falanster

predant laş(i) scris a pierde / că nu ne taie berde / ce nu răsare-n cer de / nor cetină tot verde

în poduri de morminte / salonul nu se minte / cu plata înainte / ai ziua către sfinte

precis venit degeaba / la umăr cu Baraba / decesului taraba / cădelniţată baba

ori amintire calfă / de petrecută alfă / în mestecare moalfă / cu dulful fără doalfă

ne decrepim în coadă / de ultimatum nadă / bătrânii canonadă / pământului în radă

ce ne părut decimă / căldurile de climă / răcirile de crimă / tot mamă de sublimă

ne-om sobru muţi vădi / cortegiului de-a fi / pân' nu se prăpădi / clementa păpădii

n-aţi mai vorbi marda / Mardanul apă na / ardenta Ardeal da / Ardeni sub dumneata

smulşi din aşteptare hai / hamului fără de cai / ramului te legănai / hramului lipsit alai

cu nepoata pieptului / pata înţeleptului / în taica îndreptului / mai şi cataleptului

maica rânduindu-ne / bătrâneţe rândune / lăstuneţe hindu ne karmă nefiindu-ne

pe acum mi-erai şerif / înţeleptului recif / dintre dinţii cataif / de cătuşe loja if

cum degeaba vertical / balul morilor babal / al babelor mareşal / cu de nimeni zică ia-l

voci de stinse caterinci / de numără pân' la cinci / şase potera în clinci / heroina şapte inci

pe văzute paveze / catolice aveze / ortodoxe laveze / protestante naveze

în nostalgica ta fudră / te mai scofâlcişi sub pudră / cofleşită maica şudră / în agricultura mudră

scrisului soare deces / nedecis neînţeles / mai la cântători acces / la mai multe ori la less

venisem şi de n-o fo / inundaţie din Po / să se-nece Li-Tai-Po / că le taie poftalo

o oră şi ori două / tot soare tot nu plouă / şi tot la poarta nouă / totlaitare ouă

nemaisupărare pare / miologică scăpare / din albine prisăcare / a sterilă masacrare

vorbdine cantica tic / tacului de borangic / Aurico Auric / ordivor orb inamic

adunaţi convoi sector / la decese în pridvor / înăuntru hârtior / muritor necăprior

firesc şi singurătate / învăţate obădate / ăla tată ăla frate / pe nespuse de păcate

a compune imortele / din pământ cântat de iele / gângurit de turturele / comândat printre boccele

triştii râsului nerâs / în Sahara beau cumâs / nu în ţara mamei îs / iar să nu zică nici pâs

mai plimbată limbă limb / empireului mă plimb / caduceului din bimb / mai rău la pământ sub nimb

ne-om cunoaşte ultim moaşte / hodorogii şi cu hoaşte / că dacă nu ne-om cunoaşte / nu mai scriu başte a paşte

bande mataram cu mata / mama oaste nearmata / coastei vedice devata / falsa şi adevărata

infidelitate bâta / cu închisa omorâta / trenul pân' la Pojorâta / înapoi şi nici carâta

la apă izvorâtul mir / întors pe foi de calomfir / şi răstignit în aţipiri / devoţiunii mănăstiri

tradus ştiinţei scade ţol / trezeşte-te-n veci nematol / când fotografiam potol /şi beat nu mai rămâne stol

n-am şubredei cantate ton / la ce religie afon / weberian la Maraton / cu Byron Pavel Ladea Ion

nici aliat nici aliaj / de am ajuns târziu în Raj / altfel ce marmoră la Taj / victoria ca un garaj

vom descifra tăcerile / împuţinate berile / că le spumasem ierile / în tufe învierile

am şi sfârşi talentul / strâmtorilor Tarentul / martirilor Derventul / căzutul decadentul

boss caltaboş alamă / sub frunte curs balamă / tărie girolamă / bădie cu năframă

să-ţi trăieşti esenţa fato / bătrâneţile de Cato / de psihologie cat-o / societateo calafato

ce-mi rănisei vers avers / de-l tăcusem uninters- / Ted leşinul univers / aşezatului din mers

picuri creştet de cianuri / din Polizu în Panduri / prin fractali printre fracturi / Duryodhama anturi

paza canto cărţi închise / lacătelor paradise / chei de vorbă cu Anchise / în infernul de culise

am un teatru stau în cuşcă / de ani n-am mai dat o duşcă / nici câinele nu mă muşcă / musca dacă mă împuşcă

darnici lecticilor tartori / cu femeile şi martori / judecăţii de împart ori / peri pieriţi dacă nu chiar tori

zi-mi ascultu-te de-ajuns / ploilor de sus disjuns / hotărăşte-mă străpuns / naţiei de nu-i eşti uns

viţa Riţa o manşon / ce încercui centiron / din izlazul lui Ion / crucile batalion

hu pucioşilor pe pecii / înainte de toţi vecii / mă aprind la cord dovlecii / a ne speria petreci-i

cargo argo aur taie Tomi ne despică laie / Caucazului buzoaie / magraonului tataie

cale merenda calenda / ne desfacem reverenda / înfăşată în vicenda / povestită şi de Brenda

la pădure dure sure / că-n cor anul de azur e / ce-ar de ceară revelure / lăsată de sec secure

karma darmă dharma ram / de verdeaţă cu bairam / din credinţă deraiam / la sfeclirea Miriam

sorţii morţii celor trei / vieţii alţii de costrei / verdele de flori de tei / talerului tălerei

tot cu nuca în perete / din rachete soviete / ce ne bronhii Bronx gherete / din ghettouri ce cochete

tot un câş de râşi târâş / de mai nervilor de câş / pe oasele mele câş / a petrece ce nu îş

chiromanta casalingă / Venetto Veneţii ningă / ce păcatul mă împingă / pe coamă de cal seringă

deranjoranj pe brâncii / aranciei adâncii / comanşii ne cu ţâncii / oblânc lângă oblânc ci-i

purta-m-ai p'unde ploii / maturii măturoii / colacii delahoii / antile vadul oii

ce-mi cânţi pe cant acanta / sancta nesacrosancta / vector din Banu Manta / nici Dacia amanta

prolong din agon rostul / joc hierofantul prostul / fan templier agrostul / în Andronache os tu-l

palanca de criterii / prin creierii puzderii / sub glotă dromaderii / deşertului tuilerii

mai din boier şi limfa / pe ţeste paranimfa / până la sol ce nimfa / gesticulează simfa

tenente mandakranta / e metru cu oranta / nu tantra deliranta / sfinţenia moranta

mai mult să ies în ploaie / destinul mi se moaie / cu piesa hotăroaie / forţate hududoaie

sub minaret răpusului / de mall-ul catrafusului / forţat nemaiapusului / nici pusului nepusului

jilavă scena tensă / în noaptea albigensă / gaudi ensă mensă / ţăruşului o fensă

din ornament în taberi / pe uliţele strowberry / negrinde între staberi / kulacele araberi

canton în ton de pene / vânate cu antene / ce şi mai caloiene / de-a ielelor carene

ghişeele pe zece / în Andronache bece / melc e de se petrece / din schit în schit cu tece

ramuri la vin şi slujbă / mai faceţi-ne sluj bă / tăiaţilor de drujbă / rostogolită cujbă

castel de praf şi stemă / pictată pe sistemă / terasa ne întremă / oceanului din clemă

crochiu din cap în capă / necostumaţi de apă / perechea ne încapă / Draupadi după drapă

ce mai scriam cobvorul / muşcatelor pridvorul / izvoarelor adoru-l / pe mir izvorâtorul

chin casei nu-n hotare / de-aci din cap cu sare / morţi vii o lumânare / al camarilei har e

ce te-n sistem adâncul / plonjezi de pe oblâncul / cât călăreai pe Ţâncul / berbec ţigău şi încu-l

rotitul cap fantomă / din mai înaltă comă / budapestană cromă / pe Bucureşti genomă

sugestii năstureii / lui Udrişte la mieii / nesupţi din ghioceii / prin Vităneşti costreii

domnule de ce n-ai spus / mult că de frumos zici sus / numai infidelul cu-s / într-o vorbă liberus

crama grâului francez / bărăganului ne vezi / îmbătaţii cu orez / berea-neacă huhurez

când ne mai la teatru noi / nici la piesă sai cow boy / din francezul buduroi / în budoarul de la oi

ce discuţii nu ştiai / dinainte-apoi dihai / pişcotarilor mălai / vegetarian Chennai

ce nerecunoscând respir / fântâna cultului chimir / ba uite neajunsul şir / urechilor de galspapir

tanant chiriei pe tanin / mai chiromant şi mai ronin / parâma Parma haramin / nu cogniac în Dunedin
ginere de Albion / trecut prin criterion / o moşie papion / o grecie afion

în pădurea Andronache / rosti Ionel al lui Sache / parmenidele nedake / abia lebăda pe lac e

trăznet printre minarete / sst băieţii rare fete / sub filosofii burete / oţelit pe îndelete

ornament alexandrin / roşiorul vedantin / King Kong ar mai bea un vin / salut pasiune sin

în grădina gazdei surde / se exprimă Kant kurzi kurde / bagdadii Bagdad tot surd e / sub rafalele de durde

spaţii mântui moş la pas / da' n-ai ajunge acas' / pe un schiu de sănii plas / în jumătate de ceas

da izvorul rece ras / un altar fără plaivas / la culoare parastas / între noi şi Delafras

mă sună un Lahovari / ultim socotean pe arii / cu scoicarii şi noicarii / pe o ploaie grâne varii

de ajunsesei în psalt / muntelui fără de salt / cu paltonul rămas palt / paltinul prin ierbi încalt

altul la poşta Sulina / altu-n film cu Bubulina / James Mason nu mai mina / voce Vraca vreasc arina

ale tale linii line / nelipsite zilei sine / ne vorbirăm Constantine / cum în tăcere ne ţine

patru locuri timpuri act / scrise kalo filo lact / în lacteea ce în fact / povestită-i bhakti pact

limbile pesticotale / în botezul slavei sale / pe întoarse de dârvale / încercate cărţi de a-le

titlul tatălui inclus / scărmănării de pe fus / calci pe ape cu platfus / mai la munte de apus

personaje tată fiu / pe un deal de viezuri chiu / nici John Donne rafaeliu / nici leat soru-mii soriu

ne mai şi întinerim / prin armată Ovid Crim / din Rousseau confesii fim / de copii Ierusalim

hai o sută şcoala tower / să-l întriste Schopenhauer / în al gnostnicului aur / ortodoxului tezaur

tu cu Hegel el baptist / apoi Zosimei calist / ce de apă acatist / zaţului cu Antihrist

şi estrada are dans / veselul contrabalans / nepăcatului avans / karma carmina retrans

n-oi mai scrie la un gând / spune-mi unde cum şi când / Noica apud Menzel rând / paradisul bitrădând

nota do cât I adore you / domicil obligatoriu / nu consist în consistoriu / viezurii vizirii thoriu

pe semnate ca pe semne / şi ortodoxii şi demne / râsetele de pe lemne / candidele ca-n dilemne

ce scandal cu Eva şarpe / raiului strună de harpe / Ivy soaţă Wendy carpe / diem pe sub tunuri dar pe

iad rai şi eu rândul trei / rând şaptişpe spre Mandalay / scandal madam marinărei / de-om râde vechi şi mai atei

în spume dacă mă în tun / întunec sad răsad cajun / pân gemenii svântând taifun / s-or glumelor conandrum c-un

la întrebarea joacă Stela / răspunsul da vându cartela / pe vremuri grele donna bella / madona arsă Arşinela

cu Sofia şi Lupşa la baltag / în fundul sălii gemeni mag / înveseliră lovidrag / ba palmieri în Chattra Marg

pe sticlă nicotina tic / hoţiei cu amor calic / avea-vom clauză alic / din Ciorogârla-n Pantelic

de public lent la ani ori deţi / distracţie în Cacaleţi / arheologilor de veţi / în Giurgiu şpaclul da la beţi

că muzică aluzii bal / baletul cu Sardanapal / ce serios nechează cal / sub spumele de râs cabal

nu te-am văzut râzând sofiste / bacoviene baletiste / ortodoxiste nemaitriste / cărărilor pe ce batiste

singur vesele sihastru / pe arenă alabastru / satiri măştilor de astru / comedie de dezastru

de-aş pleca în actul doi / gangul geamăn de trifoi / n-ai suna fideli nu goi / seară la nevastă roi

când felinarele se sting / şi Arşinel pisează ring / pân' la Enache ore wing / n-am râs nici piesă film înching

twins on la steaua mamă / cu tată de pe gamă / în Amarillo ia-mă / la dansul fără vamă

ieri fraţi azi gemeni joacă / la generaţii toacă / pe zi fii Noica iacă / din lanţuri ne desfacă

smuls bărbii din ochi foame / pacifice binoame / stins leilor prin coame / flămânzilor la poame

am două personaje / aceleaşi din menaje / confesiuni bagaje / armata la furaje

dacă n-are Noica / Siberia troika / Pacificul scoica / duca arhidoica

acţiunea carceră / creierii îi maceră / sacrele se saceră / soacrele se laceră

ce-ai mai tras am studiare / bucurii şi neamuri fliare / sanscrite ba tamilare / scrie-mă şi secundare

şut în ţeastă gol mormânt / dezgropatului nesfânt / pe troiţă bate vânt / comunismul pe pământ

alexandrină vria / la noi în Lixăndria / la nemţi cu herghelia / lui Hegel hedelia

de-n laur alte fete / cochete şi babete / otravă or să-ţi fete / to be a song Hamlete

îmi şnurui a spirală / frica fenomenală / la Plon pe jilăveală / moşia trage goală

nu-n bala picioroangă / mai aplicăm o rangă / ne cerem la o goangă / pe actuala Gangă

şi aia se trecuse / şi ăla catrafuse / mai crucile abstruse / ne picurai Iisuse

ce mă făcuse teama / nu şi pe Dalai lama / aruncă-ne năframa / concordiei calama

nebuni beţivi ghicire / în Cicero vestire / destin viitorire / pe-atâta superstire

postume psihiatre / invidul nu te latre / nici rude idolatre / traduse generatre

negaţie Dominte / mi-ai mai adus aminte / neamifilosofinte / în concentrări arminte

cu Iov Yovel cu Hegel / şi Nietzsche nedezlege-l / la socri ba la rege-l / portretizează Negel

să nu dispară piaza / să nu răsară raza / nici faun nici amiaza / nici apocatastaza

că şi tu reciti-vei / din Hegel Paraschivei / potrivei nepotrivei / a treia împotivei

azi se joacă Noica / sala plină noi ca / Noica perestroika / toaca acioica

despre om despre venire / devenire în trăire / în fiinţă patrafire / peste fire ne deşire

ce arest ce accident / ne citeşte occident / ne pune corespondent / pe o scenă continent

tigrul e Ravana-n cerc / şade Sita după berc / şarpe Evei iar încerc / face demonul nici jerk

unde mă întrece norul / la nevastă vestitorul / revoluţia poporul / aş ghicire viitorul

în consum de variante / represaliilor boante / printre graiurile cuante / limbii noastre tot infante

piesa după actul doi / de-o începe Noica noi / după noi tot Noica soi / de boier ca Iov din voi

ce ziceai tu Pasi reg / regizor pe piesă neg / şi cajun fie vareg / Mississippi te încheg

la mâna lui Anton Pann / filarmonică pimnctan / plaiului necăpitan / pe ce munte ce mocan

Mântuleasa zero iar / filosof şi criminar / criminalul avatar / puşcăriilor de har

hai copii şi vă jucaţi / Noica de la fiii fraţi / gemeni printre împăraţi / schimnici imnici de-i aflaţi

altă vogă hindugană / sanatana indo-clană / crezi pe colonei ne-n mană / află manuscrisul rană

da nu ba da ba nu vreo patru / cu dialectica rupi teatru / pârnaie că de ce aratru / pe corso nimeni

pediatru

reviu din crez cresteze / tâmplarul metereze / lingvistul metateze / poliţia asceze

greul necifrat adii / cancerului ne înfii / Diderot în parodii / herghelii nu Hegelii

nu că fericit te dai / omul care acte ai / ce avem de câţi parai / piesa Noica rai încai

între Hegel şi Ganesh / manuscrisul din cireş / al zăpezii megieş / surupat ca la aleşi

azi horsy's de erai la calu / ca şi cum n-ai mai fi tot a lu / se duce apa lasă malu / şi ne îngaibără halalu

ruralist nipon contract / Australia contact / de românii artefact / Patagoniei în tact

'n Rahova o zi feder / cu la aparat nemer / pe ce bază liberer / indian din Bikaner

ce vorbindu-ne menade / a ademeni Cenad e / mai aproape de Andrade / pumnul cumul de monade

ce urmezi depresia / din cuptoare gresia / turbulenţă Mesia / Moesia amnesia

rond cădelniţa tăciuni / cum însămânţând ajuni / într-o mlaştină ce juni / pe arcadii de cajuni

de ce candidă şi când / candidoză candidând / ce nepetrecuţi curând / mai petrecem necomând

final şi cacialma pe Criş / în criza secetei pietriş / amarnic sub amrita (g)rish / într-o lectură upadish

în arest pe Gange Hegel / dakoiţii supraveghe-l / eunucii nerenege-l / belgian în Balcik belgel

la rânduri nesfârşire şir / hindus de ce trăim empire / în colonii de iarbă pir / pe la Arghezi tibişir

aici ar fi de Wallace / cântând Maria Callas / cu Noica în mandala-s / traduşii de la Dallas

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu