miercuri, 7 august 2019

DODII de George ANCA


DODII


graiul vătraiul fierul roşu mutule suge-l c-o să sfârâie
mîna ascunsă în pasărea zburându-ţi rana mângâierii
dezgroapă oasele îngroapă pleoapele feţii de corabie
cercurile oarbele turmele pasc hainele cu tălăngile
sac de rană însângerată pe fruntea peştilor de aur
dodone d’odinioare uliul şarpe paparudă ne inundă
pe ochi mă sprijin ăn prăpastie orbilor plânşi huma le taie stelele
m-a trezit bătaia vântului cremene veşnică
soare veşnic în sfeşnic suflet de tină în lumină
copaci de fier spre lună dezrădăcinaţi din sânge
îi dezgioacă de pe oase carnea corb înamorat
sufletul meu te-o părăsi sufletului tău îi va fi dor
ies din noapte intru-n ceaţă să ajung de dimineaţă
ca dinr-o apă se nalţă din mormânt rădăcinile
tăierea braţelor ochii tăierea capului sufletul
ne ducem vieţile noaptea dimineţile
soarele luna stelele ne luminează relele
suflet de călăreţ îngropat în copite
codru de lănci în văzduh de raze
scăpărai intrai în rai turmă cea mai de pe urmă
unul băştinaş unul mintenaş unul prinde-l-aş
una-n somn un vis una-n morţi abis una-n vale i-s
coboară cobor de pe un picior de cer fără nor
din copiii lui moară unul porumb unul secară
după mare mila ta peste lume pasărea
corabie pe apă ca focul pe uscat
nu poţi pluti peste poetul în fâşii
libertatea şi moarea luau foc
toate lucrurile de afară au fost în casă
ai umblat pe deal să mori şi să te deştepte tatăl tău
la tot ce se învârteşte eşti concentric din o-ul oribilului
trupurilr sufletele oile-n muntele oilor
ce mame depărtate ale numelui meu
asemănarea mea dându-ţi în meteori
ochii amintindu-mi amintirea văzându-mi
mâini din altă lume pe feţe de pe pământ
clopote trag razele luminii
în pământ trupul în zbor sufletul
ploaia măruntă putrezeşte purpura
vorba în dodii în taină poduri înmiresmate
legat la ochi cu ochii ucigaşului
îngerul îţi seamănă dar este mai frumos
diavolul îţi seamănă dar este mai frumos

Pena Corcoduşa
blondului polcovnic
Kalistanul nu şi-a
îmbătat Dubrovnik
Cişmigiul varsă
mesteceni în lună
lăcrimioară stoarsă
ceai de mătrăgună

trikuti Trishul
ecranul recul
front sentimental
înecat la mal
danf de crame
buric la rame

la un pas de trecătoarea unde mă iubişi
se dărâmă mănăstirea din păiş
să ne ridicăm haraciul din persoană
ţine-mă de dreapta catalană
ia-mă franţuzeşte dintre ţuici pitice
dumă-n Roshinara către King în bice

invidiind la un ceas dispraţii
numai din disperare şi corporalitate
înseamnă că ne-am doeit raţii
de alte deliruri tot piperate
la o ţuică printre puţine femei
şi una cu Pena Corcoduşa de-a ei

pentru încă o nepublicabilă perfecţiune
propun toată sanscrita şi speranţa
ca nici un sanscritist să nu mai fie întemniţat
pentru Vede şi celelalte şi un vers
tras dintr-un neam fără sunete
la ordinul tovarăşului Nicolae Sanscritul

veseli munţii triste mările buni bătrânii
răi tiranii dulci amărâţii Diwali mâne-i
copiii munţilor mărilor bătrânilor tiranilor
amărâţilor mânaţilor diwalilor
veseli trişti dulci amărâţi mânaţi
munţi mări bătrâni tirani amărâţi

aţi auzit ori nu cât de bine e să ai o ţară
să ai lumea şi pe dumnezeu
să ai ce mânca şi ce iubi şi ce duce
pe ultimul drum pe o carte
nescrisă nepublicată şi totuşi interzisă
necitită nepovestită decât pe din afară

în sanscriă câte un templu până azi
se aude huruind în sacrificiu
tot în alte graiuri de la dumnezeu
oamenii se convertesc în dragoste de sine
că un cancun până la o oră palidă
nu ştiu ce mă întreba din ochi

rădăcini clasice tulpini romantice flori moderniste
scuturându-se tăindu-se stingându-se
în cafee Einstein luna trecută acolo
şi-n umbra unei zăpezi veşnice dincoace
şi-n greva distribuitorilor de hârtie nudă
şi-n patria virgină a scrisorii-adresă

mama pământ mai în călduri la tropice
decât la capul mortului cer
lungindu-şi boala până la muson în dansul lui Shiva

ce e-n minte printre expresii din altă căcănărie
se cheamă frică de mintea însăţi ieşită din ea
cu groaza tuturor expresiilor de dincolo

jur mitului credinţă neomenească de piatră în aşteptare
prin mit înţelegând dispreţul mitologic
pentru haită şi hăitaşi ciocnindu-se în sine hăulind

cum nu s-ar descoma
vârfurile dinspre dumnezeu
în mersul lin al munţilor
sunând tălăngi de oameni
când moartea în păcat se vede

neant familiar moartea alor mei
eu murindu-le
remuşcarea

numai câinii răi sunt de înţeles
mă înţeleg şi pe mine
lătrându-mă în somn de un avatar

de-aia e dumnezeu
a nu se putea face nimic
a-l invita etern chiar şi pe la noi
să i ne dăm de pomană
de sufletul celor ce n-am
avut de gând să fim
fiindcă nu se putea fără el

rămân ce las nu ce m-a lăsat de lăsata eului
accept canibalii aflându-mă sătul
zadarnic aşteptându-i rămânând

îmi pierd ruralitatea urbanitatea minţile
mă hotărăsc pentru măsuri nedepăşind o zi
începutul ori sfârşitul incredibilului

toate stîncile  la ora zece şi treizeci în carceră
la unsprezece oraşul ras de pe faţa pământului
munţii raşi călugări budhişti

mirele la vedere mireasa ascunsă
magnetofonul trezeşte la dans elefanţii lunii
amiază promenadă poşta poliţia spitalul
tânărul se aplecase să atingă genunchii directorului
toţi rupţi aripi de bazar în moloz apare familia vecină
dinspre vale printre bârne după oale să se-atârne
câinii lătrau luna bătea
mormântul se scufundase
să facă loc la alte oase
mă mir de balada 905 flautul ştie să-mi ia din durere
femeia în dragoste cu muntele ca vrăjitoarele
cerşetorimea daţi-ne moartea voastră măruntă
nu vrem picioare şchiopii de-o viaţă
amânate explozii aruncând lapte ţâţa din gură
Yeti al păsărilor zăpezilor peste falie sub nor mort
suferinţa orologiului bătând sfârşitul ogarilor de piatră
m-a lăsat să plec rugându-mă să mă păstrez acelaşi pentru cine va trebui
cai şerpi lut ars orez plictis religios antiyoginic
liniştirea cu o viaţă de cântec în stingere cu fum de oase fosforescente
o mie de ani nu mă atinge în mahasamadhi
cînd n-am mai avut loc în moarte am înviat în carne de ruină
nu mai sunt nimeni cânt şi din saroda vă dansez shakti
sunt fiinţă în meditaţie
am fotografiat la lumina aurei arderea aşezărilor
eroii se salvau într-o clipă insuficientă vieţii
eroii mureau într-o clipă insuficientă morţii
mai am o viaţă şapte mii eonii rabdă asemănări
mut vorbindu-măp surd înviindu-mă îmi pare rău de duşmani şi de un popor
ştirile se culeg singure din martori căzuţi repetând un refren adineauri schimbat
fulgerul inimii norul planetelor
Himalaya ţi-e patrie Saturn te ispiteşte îngenunchindu-te
dimineaţa coboară izvoare în exil
lovită fantezie de întâmplări adevărate
căzut în patima reîncarnării din pasărea cenuşii
deşteptare fumătoare inhalată cu o pată nicotină de lumină
umbră vădană în zare vedică doar o nirvană dansului piedică
aştept guzganii sepie aruncând cerneală de veghe
partium doloris in caelo et in terra delfinul soarelui
parşive şive naţii la tine în laborator
de friguri zaci şi te scoli de dragoste zaci şi mori
m-ai iubit ca pe-o copilă m-a lăsat ca pe-o străină
care din noi ne-om lăsa să se uşte ca iarba

trei în lume nu se poate
om să scape de la moarte
să-ntinereşti nu se poate
şi să le iubeşti pe toate

stai lupe nu mă mânca
pân’ n-o răsări luna
ca să trec la mândra mea
ş-atunci lupe m-oi mânca
ori pe mine ori pe ea

sfântu soare vrea să jure
că nu-i dragoste pe lume
sfânta lună-aşa zicea
să taci soare nu jura
tu răsai de dimineaţă
şi apui când înserează
eu răsar la miez de noapte
când văd dragostele toate

unde şade dragostea
înverzeşte pajiştea

să mă prăpădesc ca piru
să-nfloresc ca randafiru
de m-aş prăpădi ca macu
să-floresc ca liliacu

lasă mândra să mai crească
şi codru să înverzească

la’să mă spuie frunza
că ea mi-a ţinut umbra
la’să mă spuie pământu
că el mi-a fost aşternutu
teiule frunză rotundă
lasă-mă la a ta umbră
puţinel cu mândra-n dungă
eu cu mândra tu cu umbra
până când o pica frunza
tu cu umbra ta cea deasă
eu cu mândra mea frumoasă
tu cu umbra ta cea rară
eu cu umbra mea de-aseară

foaie verde-o viorea
ş-am lăsat la moartea mea
să-mi zgornească nevasta
să-mi cheme ibovnica
să-mi ţie lumânarea
să mor cu ochii la ea

sfat mi-a dat frunza de nuc
să iubesc şi să mă duc

deasupra dă răsărit
două stele s-o ivit
ş-alea ştiu că ne-am iubit
ş-acuma ne-am despărţit

de ţi-ar fi mintea-ntr-o parte
te-aş iubi până la moarte
da ţi-e mintea-n şapte părţi
de iubeşti câte le vezi
fie albă fie neagră
ţâie neică tot ţi-e dragă

iastă lume nu-i a me
ceialaltă nici aşe

vino bade vino dragă
că mi-i dor şi mi-i de grabă

de m-a da de nu m-a da
m-a da frunza şi iarba
şi codru ne-a cununa
paltinii ne-or fi nânaşi
păsările ceteraşi

trece mândru p-un cal sur
blăstăma-l-aş nu mă-ndur
dra io num-atât oi zice
că el de pă cal să pice
cuţitul din teacă-i saie
drept la inimă să-l taie
sângele să meargă-n vale
nimeni să nu i-l oprea
numai luna şi o stea
cornul de la zadia mea
numa luna şi trei stele
cornul pânzăturii mele

sămăna-ţi-aş vorbele
prin toate grădinile
să răsară flori domneşti
să vii iar să mă iubeşti

du-mă doamne dup-aici
unde sunt zilele mici
c-aici sunt zilele mari
şi satu plin de duşmani

când ni-aveam noi bade bine
erau calde râurile
şi mai line vânturile
de când bade ni-am urât
râurile s-or răcit
vânturile s-or asprit

măi badeo mândrele tele
să mă poată prinde ele
m-ar scoate în deal în drum
ş-ar face din mine scrum
dar cu scrumu meu ce-ar face
s-ar unge pe la sprîncene
să samene cu a mele
cu-a mele n-or sămăna
c-a mele le-a uns maica
cu peană de mierlă sură
ca s-o dau la badea gură

du-te bade ducă-te
dorul meu ajungă-te
urască-te soarele
îndrăgi-te-ar boalele
să te prindă frigurile
ca pe mine gândurile
să te duci bădiţă duci
până-i găsi pui de cuci
pe cuc de coarne ţiind
rândunica sămănând
şi mierla pâne făcând

tu puiule te-i cununa
pe mine m-or îngropa
pământule glie neagră
vine badea şi mă-ntreabă
putrezât-ai mândră dragă
ba bade n-am putrezât
că mi-e urât în pământ
morminte groapă săpată
lasă-mă s-o văd o dată
că cin’ putrezeşte-n tine
aia m-o iubit pă mine
şi cine-i în copârşeu
a fost ca sufletul meu

să mă scăldaţi şi-n zahar
trupul meu e tot amar

leliţă cu flori pe conci
ven vremea să mă rogi
ca să-ţi iau floarea din conci

haideţi haideţi murguleţ
haideţi copil fără preţ
fără preţ de cumpărare
la mers făr’asemănare

să mor azi or să mor mâne
mândra lor nu le-o rămâne
c-o duc în groapă cu mine
că-I fac copârşeu de fag
şi-n groapă cu mine-o bag
şi-I fac copârşeu de nuc
şi-n groapă cu mine-o duc

de-ar fi mândra unde-i luna
mi-aş vedea-o-ntodeauna
dară mândra-I pe pământ
şi n-o pot vedea curând
nici iarbă nici alior
şi-am găsit pământul gol

drag mi-ar fi mormântul meu
dac-ar fi unde-aş vrea eu
la mândruţa mea la brâu
să mă-ngroape-n ea dă viu
n-ar lipsi nici copârşău
nici cruce la capul meu
nici prohod nici liturghie
nici popă să-mi cânte mie
şi-ngropat frumos ca mine
n-ar mai fi în lume nime

şi să plângi de jalea mea
cum plângeai de maică-ta
cân’ trăgea pământ pe ea
şi să plângi de dorul meu
cum plângeai de tatăl tău

căci pământu-I tare greu
asupra capului meu
şi să las o mân-afară
mâna cu inelele
să mă plângă mândrele

de s-ar face dealul vale
şi valea cerneală neagră
şi ceru hârtie albă
şi luna un călimăr
şi soarele-un diecel
stelele condeile
s-ar alege cine-ar scrie
binele meu dun fetie
ş-al bădiţii din junie

a cătat argintului
şi m-a dat urâtului
pe marginea blidului
văd umbra urâtului
ce-I pe lume mai urât
ca noaptea şi omu hâd
duce-m-aş câtu-i lumea
numai să nu văd ura
duce-m-aş câtu-i pământu
numai să nu văd urâtu

posomoru-i posomor
ca şi vremea cându-i nor

nu bati doamni lumea
până ce-s eu într-însa
după ci m-oi trece eu
bate-o doamni cât di rău

dumnezeu şi sfântu soare
ştie durerea a mare

cine trage-n jălnicie
jalnic în lume să fie
io la jălnicie-am tras
jalnic în lume-am rămas
jalnică maică-am avut
mai jalnică m-o făcut
jalnic o foz neamu meu
mai jalnic am rămas eu
de jalea vieţii mele
şi lui dumnezeu i jele

săracă inimă-ntreagă
cum te mânc-o goangă neagră

nu-i vina norocului
ci-i purtarea omului
doamne nu mai bate omu
că-l bate gându şi doru
şâ năcazurile toate
dân naştere pân’ la moarte
căci pe mine m-a bătut
dân ceasu de m-am născut
doamne bate ce zic eu
talpa leagănului meu
căci m-a legănat prea rău
şi m-a legănat pe lat
relele de cap mi-au dat
doamne bate moartea mea
căci nu vine să mă ia
din braţe de la mândra
să mor cu ochii la ea
eu la ea şi ea la mine
c-am trăit amândoi bine
cam vreo zece ani de zile

şi-a pierdut codru frunza
şi omu tinereţea

şi călcai din piatră-n piatră
ca să-mi fac şi eu un tată
şi călcai din urmă-n urmă
ca să-mi fac şi eu o mumă
şi călcai din brazi în brazi
ca să-mi fac şi eu doi fraţi
şi brazii se despicară
şi fraţii se supărară

                      cinstiţii morţi din Ruda fie nu pot privi cum pleacă
băuţi fugarii peste japcă plini de bucăţi ce-n guri învie
hai după ei pe mal că-şi bat burţile şi femeile îşi au
din zeamă scot hartan răscăcărat hoituri falsifică şi dau la mau
întors pe dos drept în miros de tuciuri goale babe bune
mi-au spus mereu ai fost milos vezi dacă-n poartă mai e lume
la porţi pe cale-n vaduri dar ce să împarţi e rost de jaf
cuţite cu mărgăritar dinţi auriţi de grâul din colivele cu praf

pe firul velinţelor aurul mireselor
pe faţa leului umbra omului
netezind în unghi ochiul din triunghi
umbra apelor pe gura înecaţilor
leagănă cărările ziua înserările
în crucea veninului cu drumul seninului
tu ştergi morţii şi pui măşti să nu te mai amărăşti
cloceşte cerul pământul iese puiul bate vântul
pânzei norului de ploaie ancorele în pâraie
singuratic drum de-acas’ drumul rupt de ultim pas
mama adormită-n nuntă de termită
de-o trezi-o fulgul ce din carne smulgu-l
toate numele de hram apă-n matcă numai neam
la poale de codru verde balaur sfâţie Gheorghe
flori de tei târându-le pe sub brazdă mândrule
colindându-te cu inzii cu ochi-mâini acuma prinzi-i
fără gânduri şi alean pe Oceanul Indian
pe pământ litana cântată în Spania
pe când în Roma Vitruviu aruncă podul pe fluviu
drumul duce-afară de viaţă amară
poate o momâie în loc să rămâie
s-o aşepte gâdea gata omorâ de-a
popa cu graiul mutul cu vătraiul
chiciuri scutura strigătul lui Tla
fericit cum plânge al domnului sânge
pe faţa izvorului sîngele domnului
dezgroapă oasele îngroapă pleoapele
tatăl înscrumă a ploii mumă
scutură din ceruri mana zimbrii leii marijuana
pe patul spitalului c-aşa-i voia domnului
despleteşte-o cu un dinte pe stăpână de veşminte
din pielea argatului aşternut patului
către mare du-te-vino paznicii de la Ursino
capetele milion călcîiele cu Ion
liniştit descântec din pururea cântec
nori peste îmbrăţişări între lucruri lângă ziduri
cântecul mi-e sânge lacrimă a-l strânge
tulpina de floare lumină de soare
decât zuă decât noapte oile să-mi fie date
şi iar cântecul mă cere în veac de tăcere
mă trezisem în galop în trup moale mă îngrop
auzi-l prin şal grîul animal
blănuri panglici petice clopotele getice
gânduri de eternitate în glasul plin de păcate
de departe spaniolii bat piraţii cu magnolii
în amurgul penru nimeni fluieră-mă să te primeni
vând rudarii florile şi cumpărătorile
departe strigoi vecin păsărilor mă închin
glas tăcut în ruga mea credincios şi mă credea
gaura ninsorii zilele şi norii
ceas din urmă bate-n turlă
frigul fratele necolindatele
suflă mutul tot pământul
călare oştean zilele spre han
în amurg ciurdele tăcerilor surdele
în zile cu smaragd cetatea sfântă Agd
dincoaci alăută limba maică mută
focul dragului izvor drumeagului
în vetre alocuri greierii de focuri
soare în jug focuri la plug
ceas de sus trimes pe nor pe eres
piciorului hora pridvorului ora
frunzele pe lume ploilor pe urme
să se mai adune cărări în genune
să bată cu bâte câini să întărâte
izvor în perucă nu se mai usucă
sub vecie cânt cântec pe pământ
să zboare cetate nori cu ploaie-n spate
inimii elită lui Tristan iubită
lutul vinul cănii fratele de sănii
ne ducem vieţile noaptea dimineţile
ne costă vieţile oglindă de Veneţie
în zori ne lungim şi noi spre izvoare înapoi
teferi prinşi să ne zidim nepoţi lui Ierusalim
la icoana mănăstirii noastre în genunchi stau mirii
caii ne ţeselă masca mai veselă
dezvelii o oaie din lupoaică bălaie
înfăşurai o mână în mânuşa din mână
se întoarce din oraş ca din Munţii Făgăraş
neînvârtit pământul biserici aşteptându-l
coastă s-o dărâme mort în moara lume
dinspre sat priveşte Gică val de moară de se mişcă
ne va plânge-n somn doamna fără domn
drumul nu se lasă înspre nici o casă
sare-n ajutor miezul nopţilor
cerul e colea pentru nimenea
coboară cobor de pe un picior
de cer fără nor cu nemuritor
calea înapoi despărţit de doi
bot căscat şi lingător peste sarea din pridvor
fiară blândă prea păroasă limba-n sânge i se lasă
arde-ne din dealul bou împungând în craiul nou
înspre corn cu pasul lins îngropăm acelaşi ins
din babe din moşi ochii noştri scoşi
în locul bărbaţilor trifoi pe câmp în sus înlorim noi
rugându-ne în dosul stânii să nu se supere bătrânii
ale palmei gene strâng un pumn de pene
umbra balaurului în gheara pajurii
cloşti şi puice o să uşui oului fiind urcuşu-i
gheara gâştelor în zbor iar tu ploaie şi eu nor
în trupuri de sus în jos sufletul întors pe dos
destinul mamei noastre în pântece de astre
sora moartă sora vie nimeni ori în pribegie
culcuşul de vite nu ne mai înghite
mormânt nimănui în baliga taurului
fiice bufniţele ei pe jos pe toaca de tei
viţe-n mână snop ţii pureci pături nopţii
muşcatele nici lendri în servici
de la Arsa pân’ la noi cine mână aceşti boi
moare fără să îndure că nu e om în pădure
oasele să se dezgheţe topite-n sânge ca-n pieţe
înălţimea ta nu ţi se năştea
la un an cât doi mort să plângi apoi
vinuri călătoare lanuri stătătoare
să ne întrebăm soarta cui nu dăm geamăt în alăm
mintea de trei ori pierzi şi o să mori
fromoasă pană de om scrie ferăstrău în pom
cum a murit cineva departe de vârsta sa
focul pe uscat ploile ţi-l bat
norul scuturat cum te-a sugrumat
rămâi a pluti pe poet fâşii
cum nu puteau fi libertatea şi
oamenii-ntr-un loc noaptea luau foc
în somn ai călătorit peste trupuri de iubit
la soarele fără cald până-n somnul celălalt
în călcâie pe coate vremea-n clopote bate
detalii de talii suple peste umbre quadruple
convalescenţe domenii de pregătire-a poienii
uşile uşile-n biserici de-a buşile
strige-ne numele în pântec mumele
scurtă viaţă claustrat într-un lac de var patrat
în izvor prelung scaldă în triung
bătrân şi bătrâne nisip tot rămâne
în apus vedem parte de eden
soarele tărâţă fratele de ţâţă
viaţa ni se trece limbă de berbece
bătrân poveştile astea părăseşti-le
în viaţă ce-ai fost nu mai are rost
stea fără obârşie pasul să o târşie
trupurile sufletele oile-n muntele
oilor cu sutele şi frunzele putrede
ca mâine şi rudele pe unde oriundele
soarele amurg călare pe murg
copil mort neant mort fără porţi fără port
bătrâni înspăimânt în mormânt de vânt
soare pe cuvânt că te înspăimânt
cumpeni peste nor întru ajutor
ştu nu vine doar n-a venit nici n-ar
pleacă şi ştiu doar n-a venit şi ar
abur pe pleoape om supt de şarpe
om peste humă cu suflet huidumă
păsări irele mâinile mele
într-o seară se înecară
bine rău bine ne pară acum şi odinioară
casei valuri să-I mai vezi pata umbrei de nuci verzi
suptă faţa se ridică tot de zid de lemn şi sticlă
nisip pe ţărm de ţări şi mări îmi cuprinzi când lacătele sfărâmi
gropi de spumă sub pământ moartea cal pică pe vânt
în numele tatălui zăpezii satului mama femeii goală cu zăpadă în poală
cuţite şi teci în secole douăzeci unul altuia conviv înţelepţi progresiv
trup iluzoriu suie-n purgatoriu poem cadă negru zăpadă
moale curte unde calcă pe nisipuri şi o halcă
o spinare fără an sac de groapă sub maidan
unde trebuie să care grăunte de măcinare
pe spinare fără baieri singur dai să te încaieri
viteji pământului sufletul vântului
întoarsă privire dinspre cer spre sine
somnul în strune zadarnic sune
n-am mai fost şi-s fără rost
şoapta neantului soarele norilor
zilele vieţilor
umbrele urmelor firele bărbilor
Zagreu din zmeu cuvântului zarul vântului
mâini din altă lume pe feţe de pe lume
cântecul umple oasele păsării deandoasele
faţa crengilor sângele eresurilor aştri şi sihaştri
hai pe capră calare să te faci întâi mare
apoi tot de prisos dă-te de pe berbec jos
du-mă până la poartă lângă pisica moartă
ispăşindu-mi ţapul ce am taie-mi capul
ori de nu adaos omului repaos
dedublat în ape înecat în sape
pe un timp imens mii de ani am mers
fugit să nu pier vlaga să ţi-o cer
patrii sure peste vârfuri de pădure şi de stârvuri
patrii goale în adânci rotogoale de pe stânci
soare gloate vrejuri scrise pa palate din abise
patrii albe-n albii spumă de cu salbă date-n ciumă
patrii pline pleznicioase în străine străni şi coase
din eterna mamă munte alb mă cheamă
nu demult departe viaţă după moarte
al tăcerii eşti dosofteiceşti
inimă candrie lângă primărie
câmpurile arătura cu ulei aprins căldura
mai era un glas în templu tânguios parcă măestru
templul oaselor inimii Indore
sunete visându-ne de fum conjurându-ne
ahuri veştede pică zarurile
cu metalurgie din copilărie
nici o urmă clatină calea de la datină
inima îi lunecă omului me mânecă
de la dodie fiori Indiei la căpriori
printre greieri şi lăcuste cu malaria sub fuste
bâzâie albine se trăeşte bine
greieri cu folos se moare frumos
picurată ceară patrie aseară
Bistriţa şi Oltul apele cu mortul
Dunărea şi Rinul barcagiu destinul
dodii indodii în India dodei
fără mamă pe pământ luminată a mormânt
tot un soare-n veci şi vineri vine maica noi mai tineri
tu te duci să te însori eu rămân pentru feciori
fi-va lume în cătun pe ploaie să mă cunun
cine sună încotro-va te sărut de la Moldova
eşti mătcuţă pe o cană eu în yoga transilvană
urma-n deal nu mi se pierde răsărită-n monte verde
munte alb în Himachal urma nu mi-o pierde-n deal
cerul fulger Dhauladar visul muntele Pahar
plouă dealuri şi cascade Eminescu Eliade
lasă viaţă lasă tot şi copilul ce înot
gemete de tigri dansul la lumina pruncilor născuţi
dansează zaruri elefanţi Rama Krishna în paradis Ganesh

sălcii băute
ameţesc păsări
grei bananieri
ne aţin calea
minţile vântură
paşii ţărânii
inima îngână
trecutul cântec

pornisem odinioară
pe drum pe seară
nu ban nu vioară
dodii ca o minte
ţărâna cuminte

cântă inima fumului
pe corzi părăsite de zei
pe calea robilor cu bucuria
sculptorului de păsări
pe sine se audiază
sunetele lumii

mai trăieşti
ghirlandă străveche
sub rouă
în peisaj lunar
pe limba dintâi
sele religii
te înconjor cu sufletul
meteori plouă în oase
culorile nu le cunosc
eram un munte orb
tu să te apropii
vedere predestinată
până-n Ayodhya

pământ ud noapte sfârşită
întruchiparea vieţii noastre în cer
palmierii  torc lunii
libertatea tăcerii
opreşte-ţi aţa
treci pe la noi

din început cum ne arsese
roşeaţa ochilor pe jar
acriţi la coacăzele şese
departe plânsul roade iar
când îngropaţi suntem întâi
rugină pe plămân de floare
rămasă vetrei căpătâi
tulpina noastră o răsare

într-o poză munte alb
de zăpadă şi de nume
şi de cântece de lume
doar silabe de silalb
de murmure să murmure
meditează cu tandreţe
nori de nea îşi pleacă feţe
zac poveştile afară
pe sub munţi de peste ţară

fluture negru
nor pe zăpezile
muntelui alb
Dhauladar

nave grinzi
cărare nor
la eterne gheţi
răscruce
c-am să mor
de veste prinzi
nu te duce
te îmbeţi
şerpi să salţi
într-un bazar
cu acord şi har
de psalţi
cu poveşti
incinere
vinere
să îmi trezeşti
mormânt ce nu
focuri stea
şi-o lăsa
răsufletu
c-am să mor
de veste prinzi
frate-meu
ci tu mai bine
întreţine
în antreu
nave grinzi
cărare nor

copil de codru fără moarte
mă vezi pe muntele departe
şi te apropii cu viaţă
să ne schimbăm în nori la faţă
hai înapoi tot pe pământ
la casa noastră cu duh sfânt
ţi-e dor de ţară de oraş
de când în lume te miraşi
spui o poveste cu drumeţii
de mii de ani ai tinereţii
stele din vechi ni se diştern
din codrul de copil etern

munţii sfrunţi aedul mării pretutindeni viu de mine
nemurit autopsia marmorei îmi şade bine
răsrostesc în dodii râsul până în al bolii an
cancer vindec ayurvedic Hermes şi simbolian
în cetate la Socrate îmi aud aed otrava
pe când zidului de pace duc zăpezile spre dava

un cavaler solii trimite
în strigătul pe ppăite
desprins de ceata de la bal
de nume poamă papagal
bazarul ploaia Dharamshala
cu daireaua şi cerşeala
nunta exilul grai pahar
soarele duhul Dhauladar

mă înţeapă ţânţarii în glezne
la încheieturile mâinilor şi pe frunte
îmi pun ciorapi cătuşe cască
altfel gol şi liber
tăinuindu-mă somnului
de după viaţă

huma noaptea ne tresare
stea împământenitoare
blânde ierbi de stejărei
bătrâneşti turme de miei
leneş muls nevrednic supt
laptele pe dedesubt

pădurea va să înverzească
să ardă frunză haiducească
să plângă în fântână sacă
de dorul nostru să se treacă
de os de junglă fără fine
de florile elefantine

ceruri joase ainse de vârfurile ierbii
cad din levitaţie în bronzul
femeii ochi fără hotar
coapse mătase
plâns oglindă
saree verde
inimă albă

bărbaţii poartă fustă
femeile şalvari
nici ele balabuste
n’ei de virtute tari
atâtea-n dans ocheade
spre busturi fără sân
că tu Sheherezade
duci un calif bătrân
brăţara cerşetoarei
pe oase pune carne
ce cast trebuitoare-I
la harijane coarne
mister de patru ore
cu groază şi pistoale
cu palme incolore
 pe feţe staringale
a doua parte goană
călare şi pe jos
cu melos de pomană
pe daruri de prisos
că am văzut biletul
pe dos de buzunar
în dreptul gării Betul
la film m-aş duce iar

kavi în vârful prăpastiei
de jos trecătorii
ce muscă obraznică
pe floarea de lotus
ce scroafă în copac ce
buddhist portocaliu
ce mierea vieţii
în groapa aceasta-I
de-acolo dimineaţa vine
în sângele poetului

nu mi-e bine poate caldul rău n-ar fi pe frig or ar
aş mai scrie două vorbe să-mi dau sufletu’ afar’
cu un joc de parodie trist precum ştiu să-l îndur
şi un şah cu indianul ce sosise din Kanpur
el deschide indiana eu sar două pătrăţele
deci internaţionala fără cântece de jele
în curând ne părăsiră elefantul şi cămila
de-am rămas cu ochi atâta dus vazir lui raja mila
când sosi femeia dragă adunată din căldură
cu deşertul în spinare şi cu sufletul la gură
te rog fii fata morgana nu mă pedepsi cu tine
tot de foc o arătură peste oase şi în vineri
lasă vijelii în valuri suflarea să nu-ţi înceţi
şahul nostru e în ţăndări câţi suntem atâtea vieţi
calcă-n munţii de poveste dintre munţii de acasă
cârja braţului meu simte altă cârjă răcoroasă
ne aşteaptă calul gora să ne poarte niciodată
hati printre elefanţii lui de lemn nu se arată

că nu sunt şi eu maestru să am vorbele de dar
aş cânta dodii şi mantre într-o iarbă de altar
om şi omul înţelege când răsuflă peste faţă
este alb acuma cerul nori avea ieri dimineaţă
seara lumea aşteptase ca în martie tornadă
văd că ne primeşte roua frunţile când să ne cadă
am privire absolută liniştii trezită straja
mă întorc doar la o parte să-l zăresc pe Budhiraja
shanti mai aud îndată ce mă aflu pe un cant
de vibraţie îmi cântă imediat şi domnul Pant
ieri a fost ziua lui Rama cel născut în Ayodhya
ascultam ca meci la radio naşterea copilăria
fata mea atac ce este mă întreabă la şatranj
eu am ameţit budhiştii amintindu-mi în oranj
şi citeam la vechi ziare englezeşte de la Ind
până mi s-a stins lumina în ţânţarii de colind
du-te-n zori pe nor şi Dunări la aceiaşi zogi de treabă
noaptea se sufocă-n ziua şahului cu o nababă
un student refuză astăzi altul ieri şi altul kal
ceaiul Gheorghe onomastic fără lapte roşu lal
dar şi ochiul din al vieţii somn pe când trezitu-mi-s-a
în aprilie cicloane astăzi nu ştiu ieri Orissa
necititele coloane în aum în şanti kal
ceaiul Gheorghe onomastic fără lapte roşu lal

mă tot duc în Himalaya de vreo patru săptămâni
de la patruşcinci de grade la răcoarea de la stâni
un gândac mă gulerează şi cu aripi mai azi-noapte
a mea are alergie zice yoga face fapte
credem Buddha citim Budai indienii şi ţiganii
şi românii şi romanii toţi indoeuropanii

muzică ziceai şi pace versuri de înmormântare
ca o şoaptă pe sub lacrimi la pomană cu glas mare
când aud fără sfârşire gât şi nas şi instrument
pot să mor n-oi găsi groapă în pământ de continent
ba mi-oi strânge de surcele oasele să ard în piele
să mă plângî nimeni lângă văicărele sub umbrele

caut sunete pe urmă să înot să prind delfini
îmi arunc cerneli de sepii tu nu vii să mi te-nchini
cum auzi mai înainte şi vezi proasta obrăzare
rod nerod ce nu-I de vină a fi tata mama-mare
nu-I un secol de istorii doar o clipă de pripas
nici de chiot nu mi-e seamă tac în umbră de plaivas
lungul vers păun de coadă îmi arată nu-m răsună
cum în gît nu am grăunţe ci o răguşită strună

prea din vechi şi nici parale boiereşti prin buzunare
s-o lungesc în metri ciocuri să mi-I târâie arare
nici modern întru prihană doar cu pană fără prană
voi compune pentru lume dezbrăcată de costume
supte limbi iscariote ori volane de toyote
ziua mea de singularuri cu nimicul la plural
îmi va trece nu vă prindă într-un vis al vostru al

om trajam bakam
om troian român
pe trei ochi stăpân
moarte ia-mi dă-mi trai
plaiului meu rai
şi-ar fi tot un fir
fir de trandafir
mângie-l să-l am
agatirul neam
şi-ar fi fără chin
şi fără suspin
şi-ar fi din bătrâni
zid de duh de mâni
din nesat în sat
curat luminat
la zorii de nea
vlaga să ne ia
am şi n-am a da
de aici colea
omul şoptitor
şoptitorul dor

soarele e de cuvânt
sfântul calcă pe pământ
şi cu ochii nu străvede
Brahma strigă Arhimede
la străinul Macedon
noi amin la unison

din şosele cosmice
făr’ de prispe dosnice
or de rob or de monarh
culii cară-n Chandigarh
val de ceară culele
de-ale lui Corbusier

să bem un ceai de la Dipak
uitând ştiinţa şi pe Budha
cu tine astăzi mă împac
cu Himalaya şi garuda
ziarul când să ne trezească
la ora yoga în aşram
de lapte şi de rourască
pahar figurile ne beam

de-oi zidi nu zid nici zi
o poveste la copii
seara doar o să adoarmă
ba cuminte ba cu dharmă
şi le-oi zice zic zi hăi
buni copii zmeii răi
licuriicii luminaţi
ascultaţi mame şi taţi
plictisiţi ticsiţi cu sâc
noi plecăm într-un crailâc

îmi doresc sub munţii Himalaya
asemeni pururea de la Carpaţi
să vină noaptea sunet din adâncul
nopţilor cu satul zidurile
părinteşti căldura trupurilor
bătrâne în gutui şi tinere în
prunii cei negri merii poame
visurile de fete sub roata focului
plânsul flăcău într-o doară iubirii
cum nu mai am amintiri stânci sub zăpezi
mi-e drag de un secol de mijloc
ce va să vină pierzându-ne urma
vorba în dodii speranţa izvoarelor
jumătatea vieţii acesteia culeasă
de două capete de şerpi încăierate
printre licuricii străvechi
în lumina făcută zilei de apoi

peste lume vatră
Dhauladar de piatră
din Tibet o dată
Buddha se arată
piatră peste vatră
dhauladar şi tatră
dhauladar de piatră
lume idolatră

stafii de miere tandre pomenire
păienjenilor îndulciţi la fire
de lună răsfirate nemurire
câini amuţiţi în duhuri mulţumire
stafiilor de urlet la oştire

ora nopţii vizuală
viaţa de nu mă înşeală
licuricii dau năvală
pe orbită imorală
orală astrologală

incendiu ziua fum noaptea pocoavă
pierdută peste vinele pădurii
de caii carului de foc
ai sfântului meu Ilie
dar privindu-l în depărtare
focul tragic mă transportă
în lumea noastră strânsă-n chingi
inflamabile în doage lipsă
Dhauladarul sub zăpezi eterne
Dharamshala a doua ploaie a Indiei
de stins nestinsul incendiul pădurea valea

eu nu scriu englezeşte
să iubiţi templul fata
mea ne propovăduieşte
într-o pictură ca săgeata
şi culorile nu i le traduc
luna face feţe-feţe pline
într-un suflet mă hurduc
în aceeaşi viaţă pe coline
dar voi merge la poştă la pâine la club
vom feri muntelui cuţitul să sară
la vreo ăncăierare deasupra sub
între dincolo înăuntru afară
căci tot ni s-a ales praf
de ştiinţă peste pupăză cuc
de-am ascultat-o ieri la taraf
ori spre nuntă ori spre bucluc

nu cânt Dhauladar nici luna în noapte
mi-e drag să respir un fum ca un templu
Dhauladar visez un zeu de gheaţă
luna s-a întors cu faţa-n sus
scrumul din plămâni mi s-a sfârşit
cu mireasma astrului Tibet
somn în cor de câini sol lui Zalmoxis

dor
mi-I
cu-
cu
noapte cu munţi de lună plină
hrubă de lemn fără lumină
papa-
gal
dhau-
la-
d-
har
yeti cască
noaptea las’ că
o vampiră
mâţă liră
dor
mi-I
cu-
cu
papa-
gal
pe cărările muntelui Dhauladar
până la Triund şi Indora
n-am întâlnit nici o pisică
se destramă în flăcări trupul statuii surâzânde
cenuşa fără suflet sculptează stele de mare
în dansul cosmic al degetelor de praf fosforescente
somn cu ceafa pe daltă
trecătorii aruncă priviri şi unii bani adormitului
un copil se opreşte şi se aşază lângă el să-l sculpteze
are în mână un papagal fără pene
dar pasărea în mirarea limbilor omeneşti
se împănează îşi porneşte aripile
copilul plânge de bucurie
cenuşa sculptorului se scutură în vânt

cerul fulger Dhaoladar
codri ploaia pe Tibet
visul lung într-un pahar
cărţi picând într-un caiet
meditează trupul focul
sufletul şi nenorocul
cerul fulger Dhauladar
visul muntele Pahar
lasă viaţa lasă tot
Eminescu Eliade
plouă dealuri şi cascade
şi copilul ce înot

în noaptea asta cerul s-a îmbolnăvit de stele
peste Himalaya noastră şi a licuricilor
cine-om fi de luminăm nu luminăm
dintr-un râs copiilor povestea vieţii
cum încălecăm pe un meteori întunecos
şi pe o şa să mai trăiască cine-ascultă
prea multe stele pentru oricâte lacrimi
stinge lumânarea
ori sărută-mă

în apropiere
fostă întrupare
chmice aptere
zboară a gazare
pânzele de fulger
îngânând în oră
un păianjen mulge-l
licurici devoră
nu demult departe
în această lume
viaţă după moarte
avusesem nume
din eernă mamă
iar ăn atmosferă
Munte Alb mă cheamă
steaua mă digeră

strigăt la capătul viţii
mai bine aş fi rămas surd
apelul să-mi fie
anonimat şi cenuşă
în singurătate deplină
pierdut de toţi morţii
strigaţi de mine pe drum
eram sub o stea una
cu mine pe un pământ
unul cu mine în timp
unul cu mine

e o lume un copil
lângă dealuri în april
potop la Maria Mare
şi norul de îmbarcare
despuiată soru-mea
stai frate nu te-neca
odată şi niciodată
în viaţa mamătată
că tot soare-n veci şi vineri
vine mai cu noi mai tineri
tu te duci să te însori
eu rămân pentru feciori
va fi lume în cătun
pe ploaie să mă cunun
cine sună încotrova
te sărut de la Moldova
eşti mătcuţă pe o cană
eu în yogă transilvană
urma-n deal nu mi s-o pierde
răsărită-n Monte Verde
Munte Alb în Himachal
urma nu mi-o pierde-n deal

ce e viaţa noastră primăvară nunţi
lampă cu ulei de castor pe la nunţi
stele deplasate ocnă îndulcită
cu un cal de zahăr din bazar clipită
oră zi de muncă lună de vacanţă
bărână baladă săltăreaţă danţă
movul zeităţii îngerul de pază
care dodioara asta îmi scurtează

iubesc o ploaie sculptoriţă
statuie udă-n dans şi rugă
a trupului ce nud zeiţă
răpeşte dintr-o roadă dragă
revarsă veveriţei verva
muţeniei îi dă târcoale
pare Venera e Minerva
în vad cu văl de val la vale
adormitor pe via-I dală
muntele sună lună plină
asemenea ascunsă goală
în sînge picurând lumină

nu sunt în lume religii
păsările nu copiii fluieră
afară departe de ochii din vis
nici o previziune în vreme
căci mergem de-o viaţă sub cer
pe roata pământului înnămolită
iată-ne fraţi pretutindeni pierduţi
în stări de agregare ale durerii
altădată vom fi aşa de glumeţi
şi iuţi ca dansul kathak

atâtea afirmaţii şi dragosete de sine
când întâlnesc un înger ce de urât îmi ţine
aşteaptă-mă afară din suflet îmi răspunde
şi ne călători-vom îţi aminteţti pe unde
prin codri ca mohorul retreierat în ciocuri
hrănindu-ne de mare şi zvonul de ghiocuri
dar nu uta de mână să stângi o fată dragă
ce numele îmi poartă şi-ncoace-o să te tragă

viteaz într-o amiază pustie pomenitul
ne jocă vestea morţii şi moartea doar cu mitul
în timpuri dă-ţi de-o parte de viaţă şi de moarte
alesei inimi altă aleasă între arte
priveşte dansul sorţii cu ochii vorbăreţi
ca noaptea de pe urmă cu mine să te-nveţi

visându-te alături m-am speriat în noapte
poate vorbim cu muzici să ne-auzim în şoapte
lungescu-mi vorba ceea de pe o zi pe alta
cu mâna scrişi pe cremeni spuzindu-ne cu dalta
şi aşternuţi ninsorii sub fumul de pe coş
în zori prea buni să prindem cântatul de cocoş
că lung văzut şi aspru în spate sac de grână
de ne îngroapă astăzi rămânem într-o rână
îmbie-mă în tonul ceramicii eterne
ori lutul meu sub talpă de-acuma ţi-l aşterne
doar te-am iubit anume să-mi fii în flăcări apă
iar mai apoi rotirea de purpură mioapă

ţi-am smuls din limbă viermii cu dinţii mei de divă
prin vise-ţi fierbe grâul să te trezeşti colivă
din veac de aţă ruptă în ape cânepii
târându-te sub troscot te-ai naşte pe câmpii
atât că-n rugăciune neaşteptând tămâie
un scrum de greier mie din mine-o să rămână

purure purpură topită în minte
jarul Carpaţilor din lună l-ar stinge
ne dezrobeşte poate doar litera a
Africa America Antarctica
mă întorc în pielea lui Hanuman
ca în înserare drumeţii la han
ca în umanitatea elenă un corsican
vino-mi vin şi ţuică drag chiloman
în al meu liman vegetarian

nesincere oceane
prizate sub turban
prin fumuri paviane
cu ochi aerian
poporul vă răstoarnă
întins fără de voie
la sclipătul de goarnă
în nou potop lui Noe

am întâlnit Baudelaire
la Tomi pe Ovid
urbea era schimbată
poetul împietrit
şi marea cu mal văduv
de Andromaca plâns
şi lebăda ta tristă
cu vastul ochi de sfinx
mai bine iar la Roma
pe străzi să te recit
schimbată este urbea
poetul împietrit
bengal Voltaire să poarte
către zeiţa Maya
sufletul meu carpatic
latin în Himalaya
ci unde e Parisul
ce malheureux mythe
schimbată este urbea
poetul împietrit

mi se vor duce zilele întoarcerile
doar cerul cu stelele greierii ierburile
niciodată cernicile mumele apele
zeiţele avataruri gătelile leliţele
eram nuntă erai mireasă era dansul
de unde venise şi încotro să călătorească
atât ne-am învârtit viaţă de viaţă
am progresat şi am dat ănapoi ăn ritmul
eternei ăntoarceri întoarcerile
zilele stelele greierii ierburile

îmi cresc braţe cine mi le taie
mă opresc de ce mă zgudui ploaie
sau în vârf mă descăpăţânează
sabia din nunta beată trează
noi vorbim pe româneşte doamne
ne dai vin nu-l bem să ne condamne
doar o furie ca a le ţine tira
ne mănâncă minţi harimandira
aurul cu gurile brăţară
mai să ne înghită de ocară
şi turbanul cumpărat pe-un sfanţ
gheară ţi-l opreşte să te ţipi în şanţ

voi găsi căldura soarelui în viaţă
la o cotitură de destin în faţă
de băiat de fată de român de ind
călător statornic ori ce vei fiind
mintea îţi cerşeşte dacă nu şi mâna
milionul suge sângelui ţâţâna
ochii tâmpi în timpul scurgerii de vad
delfini sub turbane tălpile pe iad

mă văd pierdut în câmpurile materiei
înţelepciuni de sare şi de zahăr ling
linga ta Şiva de azi şi de mâine
zeu înte zei şi zeu fără zei monoteism
meteoric trecut imponderabilă zodie avenire
boala de acasă cu ochii în explozii
soarele Asiei nopţile Asiei Asia Asiei
nu pot fi fericit nu po fi nefericit nu pot fi
în altă viaţă n-am avut nevoie de timp

te-aş iubi îmi e că mor
şi rămâi fără amor
te-aş urâ mi-e că trăiesc
şi n-ajung să te iubesc
n-aş urî ţi n-aş iubi
nici n-am fost nici n-oi mai fi

toată noaptea tobele
mistice
fulgere
mistice
a murit la Plevna Ion
toată noaptea
Netaji mort la Taipeh
păsările
mistice
sânge bea în Himalaya
pisica sălbatică
toată noaptea dimineţi
mistice

şi eu mă bucur mereu
când mă vizitează dumnezeu
şi dumnezeu se bucură mereu
şi el şi tu şi eu
poate mai repede eu
că m-a ajutat dumnezeu
mi-a luat-o pe mama la el
şi-a ajutat-o cu moarte la fel
ca pe soldaţii războaielor
săracii noroaielor
când era ea credincioasă
venea dumnezeu în casă
şi ne bucuram mereu
când ne vizita dumnezeu

Sion Sion şi biblii scrise
în carne doina plâns-ni-se
catolicei gratia plena
ave Maria Magdalena
apoi tot nebăuţi trezvie
porumbul scrumului ne fie
lumină harului fiind
împreunându-i-se ind
Sion Sion şi evanghelii
în carne suflet doina ce li-I

în arcane
indiane
strig păcate
neiertate
mânăstire
de potire
leagăn fiul
curge Jiul
din Parâng
în malul stâng

întoarce-te pe partea inimii
ia-o în sus sanscri în om
comandă-ţi linişte nespusă
în veac pământului născut
gata acum pe spate mort
apoi copil în burta mamei
o oră fără dumnezeu
de unde până unde trecătoare
ascultă-mă eu te privesc de-afară
răspunde-mi dinăuntru unde eşti
cine respiră pentru cine
te mai trezeşte vinovata
aducere aminze a iubirii
vei supravieţui neantului
te vei întoarce te întorci

mia milionul
proporţional
cu familionul
într-un buzunar
cancerul amiba
Roşia Zănoaga
Neagra Caraiba
jungla zooloaga

ispăşesc asupra serii păcatul strigătului din Indore
 păunul bananierul măiasra maestrul maharaja
uitat malaricelor golfuri mi-e viaţa pân’aici tăcere
în clopotul bătrânului Ganesh cu zvastica în padma
dar unul este dumnezeu în aum ne adunăm cu tabla la kathak
notăm Punjam bocim un papagal visăm antropomorfice nuntiri
chiar sexul palid în oglindă mai femeiesc ne coperă vederea
fără o vorbă fără cântece şi fără sfârşit fiind povestea

ne ştie lumea ultima povaţă
la ce nu ne-am întoarce-n viaţă
un fir de păr o frunză de mimoză
nemaimişcată la mortala doză
de vizavi de după gard din cer
cu papa cu Manzoni cu Inder

jos pe valul dumnezeu
cursă lavă în fiinţă
pe muntele Penteleu
cu Ilie ameninţă
fă-te Gheorghe derbedeu
şi fă-ţi moartea să nu minţă

am aşa un deliraş
nibăluţă ni cămaş
derbedeu de paraleu
rod o rog
hodorog
rog o rod
homo rod

duşmanul hun amicul bez
spun ce să-i faci dictatură
din vorbele lor procreez
în suflet puţină coptură
guriţă îl ceară pe gus
c-o fo c-o păţi cucupeşte
ureche nu-s limbă nu-s
şi dumnezeu nu fereşte
acuma poate devreme
după timpul bătrân
mosrtea să te mai cheme
de mioriţă stăpân

nu munceşti şi barba creşte zice hunul fatalist
ba o iau pe româneşte şi îi fac un acatist
mi-a sosit sosia aflu să mă bage în vreo oală
bat la uşă iese glavu din împărăţia yală
să fumăm boieri grofi paşă fără sabie în vlah
în foiţă de cămaşă cu tutunul lui Alah
batem câmpi armonios la arsul lumânărilor
de ne cântă şi din tosla mucul lumii nărilor
ne deschide uşa intră un băiat la noi în cuşcă
bună vreme moale vintră numără şi ne împuşca

du-te-n India Gheorghiţă cu Vitoria Lipan
pe un câmp de mioriţă întru un aeroplan
mama ia a zis baltagul carpato-himalayan
să ciopleşti în carne dragul tău de tată arian
şi întoarce-te pe fire fără mamă pe pământ
întrebând lumea cu mire luminată a mormânt
din mirese dezarmate de împunsul alb veşmânt
câinele vine din spate cu stăpânul urlet sfânt

coordonată suprataxă
trăim în vreme de sintaxă
o să murim subordonaţi
pe un pământ bogat în fraţi
cât legăturile regente
se rup în dinţii de talente
mai multe suflete disjung
bătuta brâul câmpulung

la început de viaţă şi de moarte
un pas mai mult la început
eternitatea ne desparte
de viitor şi de prezent şi de trecut
visăm un munte la o parte
în vârf cu miezul încăput
din anii dăruiţi de soarte
întâiului necunoscut
orb fum la mijlocul vieţii
bătut în cerul fumător
cu tinereţile şi geţii
târziul peste poate zbor
umbrind otrăvile săgeţii
umbreşte arcul în popor

te aduc aminte
sufletului meu
munte şi părinte
în eternul greu
uite-mă arvuna
capului de mort
cu lumină luna
ancorată-n port
primăvara cade
peste un pătrar
mândră lângă bade
cine iubi-m-ar
dispărute studii
în gol fără ins
când să le repudii
munte m-ai cuprins

vorbele nimicul prea împărtăşite
doamnelor buricul o să le irite
pântecul olaltul când să se inhibe
tăvăleşte halul paşilor cu hibe
ba o băutură cu nume de varză
cât nu ne îndură focul să ne arză
să mai cugeteze glanda diplomată
breze calabreze tata mama fată

în circul trup
de respiraţii
puruşa zdup
în acrobaţii
plăcere cu p
lăcere ia-ţi-I
puruşa zdup
în respiraţii
a cere cer
reia azur
val efemer
adâncul pur
sperjur boier
poporul pur

a luat-o razna e Napoleon
îmi şopteşte-n secţii pe lângă disecţii
cu idee fixă de cameleon
cel ce ne prenumeră bisecţii
stai te iau casapii e Napoleon
dă anunţ urgent la Căciulata
facem şi prinsoare pe un embrion
injectat în moartea gata-gata
fost-am însuratul şahul babă rea
cu mamă nebună cu brâul de lână
numai dinaintea şi pe urma mea
să mă nască iarăşi din ţărână
fi-voi prin strigoii de odinioară
părăsitul par de cap şi cioară
putrezită mână statutară
artă sub colivă tributară

în India ascult amintirea urdu
jalnice corzi voce infantilă
beam în Baia de Criş nebunie
cu Liviu şi fiul său Marius
duh de flaut lord Krishna
sitar băutură de sunete
stejarul tuturor fraţilor
ducându-mă într-una la Avram Iancu

acel ocean fără adânc
în ceruri ondulând vapoare
şi noi în floare pe oblânc
fiinţe ape plutitoare
cu oasele de scoici molâi
înlăcrimatei maici Precesta
un fir sub cruci de coporâi
muson fiind în noi acesta
zac flăcări în jilave torţii
slăvi respirate dimpotrivă
fă doamne mânăstire din toţi morţii
s-o dărâmăm în dans de Şivă

elefant orfan de mamă
fără coadă Hanuman
tingirar şi şi aramă
domn de iarbă pe maidan
mai eram de-o brazdă-a fi
răposat cu bivolii
fac poeme de o zi
sorbind paiul Rivoli

mai trăiţi împărătese
dintre fagii şi stejarii
burebişti jelind adese
peste dusele herbarii
vă mai ţin icoanele
cu ulei aprins căldură
viscolul ştefanele
câmpurile arătură
vă lăsaţi roşeţile
dispărutului evreu
pururi rămâneţi-le
mână de arhiereu

iertată vână puls divin
în muribundu-ne amin
fii o fiică ba matern
fă soarelui să mă decern
Carpaţii de durere ruşinaţi
ca noi de sânge peşteri în Carpaţi
sfânta Maria în păduri
drept născătoare s-o înduri
am supărat sfânt aluat
şi gândul pace a luat

orice ins de treabă târâit pe coadă
pădurarul câine latră-n loc să roadă
haita tantră oase codrul rezonează
fosforul din scorburi amuţeşte loază
întru scârba vocii muţi în pantomimă
dinţii fac strămoşii foamea îi animă

semnifică-mi păcatul
al cincisprezecelea
în creier nemâncatul
de-a înghiţit peltea
din Giurgiu ferentara
combină sub talmud
slab sexul ca fanfara
ce nu o mai aud

depresiune de baboi
în apa veacului strigoi
mai inventează un raport
semnat Nichita Rapaport
istorici rânduie în prax
şi mântuie-mă pe sub vax
că m-ai fi lustruit de viu
sub fulgul altuia să fiu
te-ai fi ţinut la perioade
să nu se vadă cine cade
cine fumează cine fu
cu barbă continent Korfu

salut străbune guturai
şi cancer trecător din nas
în întreitul om de rai
dintre sprâncene fără glas
ce gând în lume îmi răsai
când de vedere m-am mai ras
şi m-am întins lângă un pai
neintrodus în ananas
ori te strănut fără de voi
cu mine veşnic doborât
de preacinstitele nevoi
şi râmătoare întrucât
poienile cu flori de-apoi
îmi gâdilau porcescul rât

să-i scriu lui Noica ba lui Şora
lui Eliade-n diaspora
cum India îmi lasă chica
din scrumul lui Alecu Ghica
ei mi-ar răspunde anevoie
cu picătură de la Noe
to infiltrată în odaie
în aşteptarea lui Danae
bătrânii mei centtauri vira
e învierea nu hegira
fecioară cânt ave Maria
că a ta e împărăţia

rupe-ne trupurile-n hău
fereşte doamne de mai rău
ne sună ceasul de apoi
doamne fereşte după noi
fereşte că te nimereşte
copita despicată creştineşte
măcar călătoream în van
în bolniţa sfântul Ştefan

furat de ironie mărturisesc din viaţă
un trecut viitorului voinţa suicidului
nici un testament doar o speranţă de
a nu fi trăit a nu fi murit în lumină
acum mă poate prinde vârtejul sfârşitului
repet gângav un sfânt dat nume
spitalului amorului meu
repudiez dodiile
defid urmaşii de hăitaşi
nimfomanele şi politicienii
ce mă vor cita citologic cytosar
doar am fost cu muţii
retrăindu-mi-I veşnic

his impotency pleacă la Atena
să-nvârtă cu un deget banda
doar cerşetorilor le-or duce trena
Aron Cotruş swami Vivekananda
cu spatele la Dunăre în ochi cu Sena
bun orientul rău e popa Tanda
se culcă pe nevoile din jena
şi paza eunucilor alanda
vărsaţi o roabă lângă ouă
pierdute-n bălării de la ruine
urmându-şi roata fără rouă
cu pântecul golit de-a-mbouă
şi faceţi-mi acelaşi bine
din Ruginoasa la Rovine

titlu ascuns în schimbător etern
cititul mi te şterge din gândire
merg în deşert părinţii mi-i discern
întreb copiii n-au văzut menhire
trec veacul să mai descifrez
într-o ruină vinovată
din ziua sărutată frez
confuzie de mamă şi de tată
cântări de orient amor
în dumnezeu necucerit latin
le mai ascult cu oltenescul dor
vărsat în negrul euxin

departe lespezi de Ovid
cu nasul vânăt în şosea
frunze de-o toamnă analcid
pe sufletul fără perdea
ce mai apăs trup în hârzob
macaragiii să-i îmbăt
m-o face umbra morţii zob
oriunde-n lume mă arăt
de nu în viaţa mea să mor
aleg baladă pe cutare
adus de soartă binişor
a sabie pe mădulare

împreunaţi ne emană
noaptea cântece sithar
salve fiinţă aeriană
de-un pământ cu oul altar
culcă-mă pe pat de liană
clătinat de musonul de dar
apropie-mi-te nirvană

ca să vezi că sunt abject
ce abject să vezi că sunt
lasă-mă în dialect
de afară de pământ
cu părinţii morţi în jos
cu copii ca pe roate
le pun tunuri cu baros
şi îi pun să tragă rate

strigoiul gură-cască
de ploi se aciuează
pilotului sub cască
pustiului în oază
îl suflă o rafală
în altă existenţă
cu florile ce spală
mirosul de Florenţă

negru al dracului în infern
totului brusc şi etern
harijan cu indomanie
ierofanie la mânie
pe luminată duminică
litigios apollinică
în căruntul măruntul
muritor Selinuntul

am putere postmusonă
să mă scol de la mamonă
să mut moarea de ciclon
într-un soare mirodon
şi apoi deandoasele
cele păcătoasele
dându-mi zdrâmburi
spurcând sâmburi
să mă-mbăi cu trenţe băi
corporale hărăbăi
că mă netezi ciozvârtă
pământul să de învârtă

exact anatomic
zogă fără comic
maţe deşertate
în eternitate
căutat în cap
de mîini de potcap
înţepat în ceacră
de o lume acră
du-te dimnezeu
că te caut eu
lasă-te ocean
boabă pe cocean
spiritul spiral
cornul de bufal
moarte pe afară
viaţă avatară

în pături voluntarii
adună de-ale gurii
din inimile varii
cu milă şi injurii
parcă o curviştină
sufistă musulmană
de-a Buddhei din creştină
îmi sună de pomană
Germaine nu era proastă
cum o să moară toată
în muritoare astă
indodie de fată
mai are timp de alte
religii să încete
doar stelele mai salte
înalte şi tibete

fac rime în punjabi
îl caut pe king Por
păcat de mine Gabi
sunt mort pe un picior
latinii basarabii
neînţelege-m-or
dar Omului şi Babii
la sfinx mă pună dor
că uite ce de barbă
mă trage aşa ruptă
ba hyraniagharbă
ba neam de Ceandraguptă
copilăria searbă-
dă ţâţa mai nesuptă

viaţă adevăr
muşcate cu măr
dinţii de părinţi
molfăie la sfinţi
după o aromă
de la paparomă
foarte necinstit
m-am adeverit
pe-o înjurătură
ce-a-nghiţit prescură
şi mai multe pietre
în locul lui Petre

apare falanga
din fosila Anga
intră-n ochi de carne
dârdâie cârlane
sub cadavre-n floare
noaptea pe răcoare
mâine dimineaţă
de viaţă păleaţă
să îi las o aţă
lui Costică Neaţă

între ciclon şi înec
pe sub umbre de libelule
Rama nu-l mai bate pe Ravana
de-l va izbi pe demon el e Rama
Ravana numai nu-l ucide nemuritor

niciodată vreme
până ce târziu
am pornit poeme
ale mele viu
dragoste pierdută
greier crdincios
pagină alută
Oltul pân’ la os
cheia te cuvânte
c-al tăcerii eşti
happeninguri smânte
dosofteiceşti
furii în orgoliu
inimă candrie
nesădit magnoliu
lângă primărie
peste mii de luştri
vărul Caliban
o gusta iluştri
creieri de un ban

m-am răpus în orient
cu destinul recurent
am vândut pe vorbe leacul
clipelor de-a berbeleacul
vidul templu mi se vede
misse asurzesc în Vede
din concentric luminat
ajungând în Jaganath
lângă mar templu vid
m-a întins efemerid
de adorm şi dorm mereu
a fi cine n-am fost eu

indodii în dodii
în India dodii
cu taina jocului
de mama focului
adevăr la babe
palavre sahabe
întru dorul lelii
Delhi perihelii
munte Meru gură
vulturul ne fură

ardhanarishvara în cuptor nibbana şah în braţe piesele joace fii cuminte copile să nu se facă război fii cuminte dacă se face ascultă singur cucu decapitaţii în picioare săbiile în morse  omuşorul supărat umple gâtul cu oftat îngenuncheat în gol reîncarnându-se de viu persepolitan balaur îl ascunde pe coclaur aum soare bun soaa ziua dintâi rea nu ne fiee de roade va să dea năimindu-ne neam de părinţi a daa minut de război shivo hum pace fulger hari aum yoga cocorilor de pe Istros sânge în vagoane alge trilussane tremură falange Dunăre spre Gange pour le Brave Prince d’Atanasse somnul lui Ion Creangă sub o privighetoare boabe de gazel fumul orbilor nefumători pe însângerate zăpezi himalayene borangicul îndoit nimicul în peţit thanatos shakti orizontală nesakuntală iubire santa cruz m-am întors din India de sfântul Constantin Brâncuşi   Pascal geometrul şi-al lui dumnezeu cugetător de mângâia din linii statuia sufletului marmoreu cutremurând latini elini erinii mişcat sub norii mântuiţi la greu un sculptor ochi şi daltă cu străinii din sine se zvârli la apogeu tăcerile cereşti stâlpi dărui-ni-I Pascal zice Brâncuşi celest copiii o viaţă cresc bătrâni tu de cu seară pe jumătate tânăr geometriii sonete mişti pe dodii prin târziii nepoţi ai duhului de pariară pe dumnezeu în marmoră şi pară pe valuri verzi în frac arzând sodom până sub clar pudrat ne reînvie Agar cu paşii plânşi urma-o-vom fără atâta-n lume despărţie şi sfântă văduvă o mai auz din nor uitării de mă lasă plecasem înainte călăuz Agarei pe o ploaie sanyasă în pas de cap decapitat modelul se ucide-n ide un hap încovrigat pe lat striveşte-n sânge aguride hăp hăp în munte bate vântul
ciobanii se întorc pe foale hăp hăp ne părăsim mormântul să nu ne dea cu lupi târcoale toujours cu duşmănie de la adevărat părinte Arjuna lăsaţi-mă eroi să mor în existenţa bacteriană clipita siriusiană nuditatea meduzei pe fundurile retinei marine dulcinee cu nuduri fluturate în nori mare de zimţi în jurul timbrelor nu ti teamă aceeaşi inimă în piept o briză un vulcan ştiu orhideea ca azi era lângă ea cât mările fumegate de haşiş în dansul mamei dracului altfel mai mult surîs ia sâni leule adormii sub veveriţe ttrezindu-mă cu sângele bolnav în umbra planetelor roşii broaşte salamandre necunoscuţi la priveghi prin puţuri părăsite de izvoare holbaţi prin paie ăndrăgostiţii canibali între dinţii lui dumnezeu o râpă fumega la răsărit în ocheanul plin de urdori peste voma cadavrelor înmugurite din mormânt veneau prieteni din sufletul mamei delfinii soarelui în adâncuri de ape în meditaţia nisipului ţintă inversă Kerala n-am idee cine trage am o piele de lentilă din timpan o-ntind să cânte litere mari în vechiul regat dragă tată mama a decedat în Bangalore mimoze incolore înzborul planetei nepământenii Elisabetei drag le eşti câinilor ţipă şi tu vreun rechin în ochiul triunghi şi opreşte în aer pe ape de amnar focul morţilor până-n Arya treier aria după Dante foi galante le alerg Hohenberg  oceanul din creier pe melodia pustiului icoana maică în mijlocul pădurii dao vivat zindhabad  na-vă ochii până cad cu nevasta m-am certat ochii scoşi în Radhabad rupt piciorul plopului pe sub calea laptelui hallo maică te respir leg duşman de musafir du perdeaua în azil militon Glasperlenspiel vin bea mirele noaptea zilele pentru a sa umbră nu e loc în hrubă unde ar zidi-o zorilor de ziuă vin nu bea mireasa cât e lăcrimoasă hai să nu mai bem pe soare pe tren piatră a-ngropa heronimenea plouă încet în Kazipet îmi zice din umbra norilor Euridice deschisă între noi citita carte malayalam dar graiul e departe lucrează creştineşte ne îndură apoi cu grindină în arătură spre sat văzând-o tamil Tiruvalluvar femeii i s-ar da în dar la dumnezeu l-ar boteza în mângâiere de kural I-ar depăna în dodii zeci cu două nunţi din dor de veci ferice poem de odinioară acum ecleziastul mă omoară într-o latinească învelită subţioară de o armată încă barbară bătându-se din zori în nici o seară umor cât un imperiu ori mai mult cât un sclav altfel regretăm o carte de Bacovia gonind într-un cuvânt de noapte ortodoxă trenuri de somn dinspre nord spre Ellora tărăgănează vieţile statuilor dictează resemnarea jaye pe verandă Juse dormea exilat din patu-i morţii cu umor s-au dus la toaletă de-am confundat pantoful format lung în timp ce mai toţi auzeam un gol agresiv şi am zis de trei bărbi iluzia cu ecouri în peşterile lui Aurangzeb cel ce şi-a ucis tatăl fiii şi imperiul deci nu auzim mare lucru încercăm doar acelaşi pantof descălţându-ne prietenul de iluzie peninsulă în goliciunea mării luma veranda dă spre o plantaţie de gulmohari încercelaţi de roşcove sângerii o coridă într-o fabrică atomică tauri reci fumezi prea mult la porţile Ajantei şi Ellorei morţii umbrei călare pe simboluri carnea lacomă de suflet sttrăin fraţii greieri pe uşa neuşilor neuşa uşilor urşilor ruşilor vinere poloneză Bristol Berkeley beedies kirmaun obrigado pe muzică marathi iubirea furându-se pe sine într-o melodie gravă ca un cancer aum şanti kumaun kirmaun mă ocup să nu mă ocupi nici mort singur în nici o realitate dumnezeu în Ajanta Ajanta în dumnezeu adormi buddha greşindu-ţi bucuria morţii calea jumătate fumând prince înconjurat de discuţia într-o limbă necunoscută ne detronăm din focul mocnit în largul morţii unde ne duce fumul de unde ne aduce sfârşitul spaţiului din bad în bad din sat în sat din om în om soare din soare răsad-răsare pom din pom trei ore şi trei roţi pe lângă porţi şi somn de torţi ne duc prin oţiu cu Horatius prin sarson sub borţi acasă doamne doamna domnişoara prin corolă de mango întuneric asfinţitorul cum tremolă eram cal un cal un câine ladino mesopoet nu eram de azi de mâine mai dintâi de Nazaret eram iarnă fără pată neoprită pe lopată ânăr în dodii bătrân ca Bizanţul până voi ispăşi e nor în India infern mântuitor fără cusur cu diavolii de pază împrejur este un vârf de munte întreit şi alb Trishul ce sub soarele dimineţii nu fumegă asemenea Etnei sub stele nehimalayene în vocile auzite de portocale înainte de a îngălbeni bătrân călugăr caraib almorian de două nopţi tăind mai blând al caprei trib tocit în mahmureli cu bolţi prin marţi târziu ci miercuri baas reflux de joi destulă zi în săptămâna de pripas ce mâine ne va hăitui stropite cetini plumbuinde înzăpezite în ochean însângerândelor govinde şi mais ou sont les neiges d’antan din greacă în sanscrită pe sus şi pe jos abătut prin pahari sângele zăpezii se varsă în venele de salvie cu vorbe de odinioară pentru care s-a murit totdeauna cu gita govinda pe dos Hyperion rostrum sati dintre dodii până-n Ayodhya pornim încet spre altă zare crăpaţi de o lumină ucide-te poruncă de nebun şi fii-ţi mamă în nirvana năpădit de litere citite în foc stins stau părinţii la tocmeală dacă să se mai iubească risipiţi de fiii lor şi noi ca oceanul rău înghiţind cu valuri foc o să ardem de cadavrem Ganesh ochi şi umbră miez de noapte întrupat în sufletul lumii culoarea albastră a demonilor distrugerea periodică a universului prin foc berea indo-europeană eclipsele semn biografic rigvedei vezi dharma şi manas în clopotul bătrânului Ganesh sare zvastica în padma dumnezeu în aum sex palid în oglindă tutun Virginai meditându-l demon măestrul pranayam în Himalaya sfinţii îi pot muta din loc aceia le sunt munţii trăi-I-ar cel de foc trăi-m-ar creatorul trăi-te-ar fii acia trăi-ne-ar anii zorul şi clipele vecia râs etern plâns pe viaţă mai sunt zece zile până la naşterea lui Krishna jai Hind sfânta noastră Maria surya namaskar condorul de fum la mijlocul vieţii mâini pe corzi schingiuie lorzi ao a om fârşi-ne-om sabie înfiptă în cutia milelor fereşte-ţi buzunarul antropomorf să nu se întoarcă pe dos în golul fiinţei vânzători de pene de păun cântă culori lungi în evantai cu umbră peste cerşetori muribunzi femei blonde iertări măritate vezi două surori fericindu-şi spinarea cu musonul vânzătorilor ateul şi creştinul molanul şi pelinul amestecu de rase frumoase cu miroase noi cei din glie şi din foc din cer şi smoală avem săracii un cuvânt de spus în gol pentru eternitate tuturor cad aud do dum du d trezit văd păreri de noi la morţi Gheorghe la vii Gică o viaţă şi numai o zi Veta doarme taica doarme Ion al lor zilele bune se duc zilele bune vin expresiile îşi vând parfumul la negru înăuntru acordul de pe urmă cauză rătăcitoare a durerii ninge mă caută Himalaya oaspeţi de imaculată materie sfâşii un tropic de hârtie şi-l aprind în sânge am zări odinioară alt ţigan altă vioară erau paşti şi primăvară ouă roşii pe comoară mi se face foarte frică de viaţa inamică şi de moartea văduvă la mine în măduvă sânge vărsat în somn fără mâini şi fără azil cânt nu cânt dansez nu dansez negat pe latineşte în cine ştie ce piesă şi ce regie până la rimă mor într-un mormânt cu părinţii apoi în avataruri separate după naştere în vizită somn incapabil a întrerupe mood-ul trenul nostru de ţigani a trecut de Văcăreşti de la Titu la Ghergani tot cu ploaie în fereşti poate mergem de la vatră către focul cel tăcut sub înflăcărată şatră să ne cânte gâtul mult şi murind de o durere ce ne are la stomac trenul nostru cu himere să oprească fără leac adiolasidio sulparabaraplus zimbavopurpurio ţiţeicălarefus sădit în gips amorul şi floarea de crăciun o mamă indiană un tată sakyamun şi tu dansezi copilă cu spate la patrate afară nins pământul ţi se-nvârteşte frate am intrat în pământ să disloc polenul n-am a îndura n-am a bucura n-am a dărâma n-am a sângera aum vraja lumii aur aum vraja trece-o a lung culori dincoace nor bun dincoace zumzet dincoace rampă dincoace fum drag dincoace zeiţa răcoroasă adoarme pe stâncă sub lună pornind fără oase la plimbar mai străină cu fiecare om întâlnit import de apocalipsă viaslavia da molto fa icea there achacha voi a te înjunghia nahi a te împuşca mormânt muică-mea sămânţă de azorea să suia a bea cişmea se deschide paraşuta până în fundul mormântului aud un student cotcodăcind către cocoşul de puşcă dau să desenez sângele cactusului înghiţit de aricii de sârmă pieţe de piele scumpă o pingea de elefant amurguri în frigare golite peste graniţe gingia-ne smeura ursoaicelor liberata sarică surorile o deşartă în văzul ovăzului de balaur sângele din rovinele călugăre oul înfipt în ochiul licuriciului măduva umbrei altă fiinţă încercată în lupte pe sub Himalaya mănânc orez mă consacrez târg secuiesc consecruiesc cât dalul acru mă consacru ave ei eva juna auruşa-n pridvor de zi trezindu-ne din vrajă la viaţă pe toţi şi paserile-n văzduh azur cum şi-au pus pomii şi salbe apele-adapă-n ram duh bun presară cerul parfum adie văzduhul ohe seri duioase dimineţi aurii salve frate împrimăvăratu-s-a de sta-vei departe viaţa mi-e mal cu sălcii bocind pe tropic spune propoziţia simplă pasionează-te încearcă-mă din depărtare şi dinăuntrul măruntaielor pune-mi sufletul în gheenă dar pasionează-te de mine moarte Yourcenar aud în curtea epitalamului pe Mallroad indianizându-mă spre Himalaya prin turbanele dintre Chandigarh şi le Corbusier visam o venă în ochi aed orb mâna cotropeşte propriul gât coloana vertebrală împroaşcă cenuşă în creieri nici un început tălpile plutelor pe ape însângerate foi în spânzurătoare cuvinte în delir sudori plebee toamna decapiată de fum încins cu săbăă lucrat cu balanţele o-ul oribilului concentric la tot ce se roteşte ninsese în Delhi ne băteam cu bulgări pe coastă de regi ca la Holika baloane colorate se lăsase seara era frig şi gura doctorandei se umpluse de zăpadă iar tu Pound I-ai spus s-o înghită pentru a înţelege conoaşterea mai mult ai întrebat-o dacă a înghiţit-o mi de pendule bătute de săbii au crescut puii din ăncăperea măiastrei şi bat pendula a război kaurav în limba roma noi suntem universitatea suntem din trei oraşe suntem în multe şi ea este răbdare ele sunt timp ea este profesoara şi istoria teoria cu och albaştri corectând Matheus Passion Jupiter era aseară mai rotund ca luna mi-e dor a mă adăpa cu vacile slabe sfat mi-ai dat a-mi xeroxa sentinţa la moarte pe vremea imitaţei sinelui era aproape bine cu muzică în loc de viaţă dar florile cireşilor s-au scuturat în patria mea în neantul sunetelor hidrogenul lichid diamantul cuiului ivanit partid din partea Bahluiului blânda larevedere mamei noastre Durga pipe în emisfere cangura amurga infanţi ai lunii pline pe Chatra Marg zadarnica vizită a lui Novalis sub Jupiter ochii bat toba patru vieţi renasc în scheletul lucrurilor în fixaţie în haos de sânge ante mare et terras lungi nopţi cu dor de oaia memna maya bea domnule ceaiul demonul asura refuză ceaiul se răceşte ceaiul zidii cărămida splinii în cavou la Rosselini jelind cum se mai duc anii iubitei Ana Magnani bărbăţindu-mi talia până în Italia glasurile s-or răzleţi în lumină ochii rămaşi înaintea nopţii vor plânge şi aprinde-voi candela-n India-mi de umbră pacea morţilor domnul dumnezeu şi un papagal Ganga-Ram halal ziua-a şasea zboară cu ochii afară toată astă pace că o am se face cum ni se urzi în jana patri dacă l-aş urma papagalul ga până la Ganaga el ar mai zbura când m-aş îneca poate aş visa că aş învia Ram şi Inshala mamă mama mea ţara te murea tot ea te năştea nu se războia pâne ce murea-n pacea morţilor domnul dumnezeu un student yogin mă trezi matin veni şi Gurwant când citeam pe cant ziar să m-apuc iarăţi de Coşbuc nei coşmar sinistru cu madam ministru în gazdă pe Chatra şi goală ca piatra doamnă şi de fală falică rafală de ajuns cu visu irodu vascrisu la lumina zilei de opt iulie pe Chatra Marg prin starea duioasă şi aproape halucinantă nici un cuvânt necum mântuirea pururei morţi în cântecul avatar zăngănindu-şi tereziile gomore de oranjuri bătute în safire şi umbră de samadhi aripa altei religii sub care nimic nu începe şi totul nesfârşeşte însăşi a plecat peste canalul glasului de-a perlele ingenue dansând o poloneză val de Dunăre în Gange pe când nu aveam nimic în lume decât o singură durere pe ploaie în al cincilea vers după al patrulea am rupt-o cu shabdalamkara şi m-am repezit la Taormina în tăcerea îmbătrânirii plin ochi de două dodii mumii decapitate tanra mantra yantra natra cu vatra în Tatra nu mi-e dor de cin’ mi-e dor doar că am şi n-am să-i mor n-am de când acest muson dă udul sufletului sondă stau nu curg cu apele scormonindu-mi Gangele nu adorm pe tropic bine şi-mi închin sfânta treime trimite-mi un pinguin din visul tău a-l da poveste păunilor cu coada peste Ganga şi când te trezeşti într-un dans printre oglinzi de mare pline numai de tine închidem hora repede de la antipod şi tropice cu Bob şi Rose şi surioara de bate îngerii obraznici deci un număr înmulţit cu sine însuşi rezultă cât şi numărul imediat mai mic plus suma celor două numere înmulţite cu ele însele ex doi or doi egal unu or unu plus unu plus doi sau 1982 x 1982 = 1981 x 1981 + 1981 + 1982 sau 555 x 555 = 554 x 554 + 554 + 555 yoga în matca azurului  plus o droaie de nimic în contrast cu vii şi morţii de sufletu-mi musonul plouă la Delhi după eclipsa solară în academia liberă  Eminescu privirea dinăuntru dilatată peste obiceiul ochilor silaba diminutivantă şi-a înghiţit-o un dragon cu drag nebun de elefantă şi îmbăiat în amidon să se fi pronunţat sentinţă moşita-ne adolescenţă singurătăţi de o fiinţă mai înfiripă o absenţă spre norul sec tot nuzi de nume în fulger nemaioblojiţi pământule pe mări cu spume de ce şi-n veci ne mai trimiţi când încă îi voi mulţumi lui dumnezeu o să-mi aduc aminte de luceafărul în versiune sanscrită rugându-l să I-l dea lui Eminescu pentru revedere în Asia la picioarele lui dumnezeu renunţ la orice psihologie de vânzare ultima oară la sati în rostrum şi pierd întregul septembrie la zaruri de mult mi s-a urcat ţeasta la ceruri când norii încă mă înnebuneau un piept înfumurat mă avalanşă şi răguşiţi genunchii-mi sparg timpanul sub arborii nemuritori pe Ganga eu am călătorit cu apa cea aruncată şi familia şi am a mă întoarce ploaie închinată lichidelor călugărite ori rufă în leşie electrizat cadavru scrisă carte în printerii de stele în radă naufragii de cerneală în stranie cenuşă gita govinda ating genunchii sferelor îndurerate umbra profilelor fiicelor mamelor mamelor fiicelor dintr-o lume în alta când voi muri-ntr-o zi ca asta în India iubirea basta a nu se risipi ahimsa ce-n clubul pomilor de nim s-a dharma florii de amurg electricitatea vedică floare de jurnal Emil Botta cu a lui ironică nirvană palton faustic masonerii călare bandh Chopin bhajan antipozi de rouă apicultură apocaliptică lebede Arghezi tencuite în umbră vânătoarea de fulgi meditaţia agoniei prin surprindere flori părăsite vorbe de apă amnezii de împăraţi decreând sentinţe la râs în ianuarie rig nu nici sama sati de nimic nici yajur varza morţilor le pice bine dumnezeu să primească ochiul închis în anul al doilea prin Hindustan seara în aşteptare pedalele lotusului apăsate învârteam poziţia planetlor cu un cord minus imperiile incinerate sub oceane refuzul metrului sanscrit Catullus alai de piane pe Appia Atlanta sângerând din nas eu încheindu-mă la palmierul stâng printre bunyani din Ujjain se poate ghici cum e noaptea alte petreceri pe tropic în memorie muribundul design de broderie bengală ţie din Los Angeles îţi arăt pluta ermetică Gh Ionescu-Gion pe Gange în jos numindu-mă latin şi alt imam urmându-mi în hind gerund afară de metri la două putietoare clapităţi în cer prin Kamla capul mi-am spart plin de amici sub doage I-am pălmuit aproape printre firele de păr dezmăciucindu-se în hazul funerarelor  imaginaţii clasice-n prisos de marmoră vibrând fisurile din iad din rai rotund n-am schimbat metrul sunt palmier sfârşit scriindu-şi memoriile pe o frunză uscată de vânturile libere imaginare dintre planete târziu şi-n româneşte şi-n sanscrită viţei viţeluşe juninci dumane pe asfalt printre ziduri spre ieslea cerească visând încurături dar ochii liniştii sunt ai lor şi noi ne petrecem recunoscători pentru gesturile de pe pământ pe asteroidul fără amintirea primului întuneric rigvedic la marginea clasicităţii acolo şezum belahona aur mimosus tu şi eu zile şi nopţi împreunate-n fum belahona aur mimosus şezum iarnă gandharva sub terasă ardhanariswara în subsolul din piaţa Lahovary hârtie până în zare dar umbra creierului pâlpâie rărindu-se topindu-se printre străini în complotul transcendentalist de singurătate babel raite pierdute în palpitaţii yuvu kimnicu umflă Sâmnicu pe Titu zece ani printre kopenhagani din Găeşti o poloneză măritată peste faleză exerciţii cu grenada cântând în gând Granada Aspasia pe Janpath la ceapă o am aşteptat semenă Radhei din veac luna pe Feleac sun sum semne de sunete gândul începe să se descumete focul ardă-te huma înhume-te cine te bine te ţine-te până mâine poimâine până pâne Jayadeva îmi spune că n-a auzit despre Jayadeva a fi fost orb îşi pune ochelarii şi-mi scrie o mantră albastrul brahmanic până la Mathura porţelanul din mâinile copiilor de fum stăm de vorbă în timp ce Shelling citeşte Gita scufundat în amintiri dădăace  Nana nu-mi dictează fantezii de-o vreme Ganga aglutină rare mediteme lui Ganesh în falduri neînfăţişaţi îi cântăm prin casă columbi iosafaţi Israil tradusul părintele Gala ăn sanscrită-l scrie cât Punjabul coala Magdalena a murit Christos Christos a înviat iertare idolilor ce te rod anume zburătăcindu-te din coada de păun dansând în Arya Figaro adu-ne pepene în patratul dimineţii de după paralelipipedul nopţilor în ochi de om de floare indus tri a lă eu cu mâna salutam eu cap de copil vedeam între marmoră prin geam de Brâncuşi ba de alt neam el tăcea nu se mişca cu mâna nu saluta cap de copil nu vedea nici Brâncuşi nici marmora marmoră mare zăream scădea când m-apropiam eu cu mâna salutam cap de copil mărmuream zadarniică bucurie conştiinţa infernului cronica vedeniilor acutizează văzul plâns în tratakul astral pe speranţa ocupată de câini de-I sar să nu-I calc pe râie de la maya noastră la maya una cu Brahma se trece prin moarte şi nu ne pricepem a ne încarna până în epoca modernă duminica Tomii d’elhiaquino evghenioasa lo pam pam pino fulgerăturile nelătrăturile bârfa nebunilor hormonii hunilor creierii cirus minţile minus mă uit în golul cuvintelor ce-au împins mintea în sine iar exotica-mi naştere-mi iese pe nas transformându-se-n moarte fără generaţie durere nici suspin în iad coboară palmierii a ne aduce veşti de-acasă şi cresc din nou cu noi pe lume o fiinţă de mister îmi dă suflet să nu pier călător în tren sub cer în bunicul december Indie bananier o niciodată însculpturată în dodie de tată viaţă din nou pe margine de ou poveste junglă lume lungă latul orizontului dorurile Pontului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu