miercuri, 3 februarie 2016

Guvernatorii ca sentinele ale Constituției de PRANAB MUKHERJEE, Președintele Indiei - Traducere de George Anca

Guvernatorii ca Sentinele ale Constituției
(12 februarie 2015)


Cu concluziile observațiilor Primului Ministru, ajungem la închiderea Conferinței din acest an a Guvernatorilor și Locotenent-Guvernatorilor. Aș dori să transmit sincere mulțumiri Primului Ministru pentru prezența sa la Conferință, în ciuda unui program de lucru încărcat, și pentru perceptivele intuiții și observații pe problemele și provocările cu care se confruntă astăzi țara.

Trebuie, în particular, să mulțumesc și să transmit aprecierea mea pentru incisivele prezentări făcute de miniștrii Finanțelor, Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Apărării, Apei de băut și Salubrității, Afacerilor Tribale și de miniștrii de stat (responsabilitate independentă) ai Muncii și Ocupării Forței de Muncă, Dezvoltării Calificate și Antreprenoriatului și DONER (Ministry Of Development Of North Eastern Region). Mulțumesc tuturor Guvernatorilor și Locotenent-Guvernatorilor pentru valoroasele lor sugesti.

Cu prețul repetiției, aș sublinia că dumneavoastră ocupați un spațiu important în structura noastră constituțională. De asemenea, funcționați ca o sentinelă a Constituției și o legătură vie cu Uniunea. În Conferința de anul trecut, totuși, a existat sentimentul general al Casei că autoritatea și puterile guvernatorilor s-a erodat cu timpul. Mulți dintre dumneavoastră ați simțit că aceasta s-a datorat slăbirii Centrului și de asemenea emergenței sistemului multi-partid, care a dat partidelor regionale autoritate mai mare asupra afacerilor propriului lor stat.

Recenta emergență a unui singur partid de guvernământ la Centru și angajamentul mărturisit al Primului Ministru de a întări procesul federal democratic ar putea rezulta în restaurarea rolului guvernatorului în viața publică a Statului. Aș putea sublinia, totuși, că mai mult decât orice proces structurat, autoritatea pe care o exercitați este circumscrisă hotarelor Constituției. Eu nu văd posibilitatea nici unei diminuări a rolului guvernatorului.
Înainte de a veni la punctele agendei Conferinței din acest an, aș vrea să vă împărtășesc câteva obeservații asupra Rapoartelor de Acțiuni Luate (ATRs / Action Taken Reports) primite de noi. O lectură a lucrărilor Conferințelor de anii trecuți indică o mișcare puțin tangibilă asupra sugestiilor și recomandărilor emanând din aceste Conferințe. De asemenea, conținutul ATRs necesită a fi îmbunătățit, astfel încât progresul făcut pe fond să fie adecvat reflectat. Aș cere Miniștrilor implicați să dea o atenție particulară acestor aspecte.

Regiunea Nord-Estică a țării noastre este crucială din punctul de vedere al securității naționale. Toate Statele din Nord-Est au granițe internaționale. Din prezentările făcute de Guvernatorii acestor state reies următoarele probleme:

-         O frontieră poroasă, nepilotată pe toată întinderea, este vulnerabilă la activitățile grupurilor insurgente prezente în această regiune. Acesta este susceptibilă de trafic de arme și droguri și aflux de valută falsă. Țările vecine din regiune devin un paradis pentru aceste grupuri militante.

-         Terenul dificil, lipsa de infrastructură și slaba comunicare și conectivitate pun formidabile provocări managementului graniței.

Sugestiile făcute de Guvernatori trebuie examinate cu promptitudine. Unele dintre acestea sunt:
-        -  Accelerarea activităților de dezvoltare în zonele de graniță, în special ținând de conectivitate, infrastructură stradală și comunicare;

-      -   Înființarea unui Mecanism de Securitate Nord Est Regional incluzând toate Statele Nord Estice, cu reprezentanți din guvernul central, agenții de securitate, lege și ordine, așa cum a pus în discuție Guvernatorul din Arunachal Pradesh;

-     -    Modernizarea forței de poliție în termenii creșterii disponibilității personalului, actualizarea calificării și tehnologiei și livrarea de fonduri;

-         -Relaxarea restricției asupra construirii de străzi pe raza a 25 km de granița internațională, așa cum a subliniat Guvernatorul din Nagaland; 

-         - Securizarea sau închiderea deschiderilor, cum ar fi râulețe si podețe, care se încadrează de-a lungul graniței internaționale pentru a face gardurile mai eficace, astfel cum a scos în evidență Guvernatorul din Tripura. 

Cer Ministrului de Interne să examineze recomandările de mai sus de maniera unui timp limitat. În acel context, salut sugestia Ministrului de Interne de a implica activ Guvernatorii în aparatul legat de securitatea internă. Îi cer să ia în considerare o întâlnire separată cu grupuri de Guvernatori având probleme similare i.e. State Nord Estice, State de coastă, State cu granițe internaționale și State afectate de extremismul aripii stângi. Raksha Mantri (Ministerul de Interne) trebuie, similar, să implice Guvernatorii Statelor având o graniță internațională într-o interacțiune focusată pe probleme de graniță și securitate.

Guvernatorul din Manipur a atras atenția asupra unei situații anormale cu privire la aceiași indivizi fiind membri simultan în Consiliile Autonome de Dezvoltare și și în Adunarea Legislativă de Stat, aceasta rezultând în traversarea liniilor de autoritate și supraveghere. Guvernatorul a vorbit de asemenea despre nevoia de a livra beneficii sporite Triburilor Defavorizate (Scheduled) aparținând zonelor defavorizate în temeiul Articolului 335 din Constituție. Cer Ministrului de Interne să examineze ambele puncte.
Sunt fericit să aud că, potrivit directivelor Primului Ministru, opt Miniștri Unionali, incluzând Miniștri ai Cabinetului și Miniștri de Stat, vor vizita Nord-Estul la fiecare două săptămâmi pentru a trece în revistă lucrările legate de departamentul lor și de asemenea pentru a lua parte la evenimente importante având loc în regiune. Sunt încrezător că această inițiativă va ajuta să integreze în continuare dezvoltarea și alte imperative ale Regiunii Nord-Estice. 

În particular, aș dori ca Guvernatorii Statelor Estice, îndeosebi ai Satele Nord Estice, să devină participanți activi la politica 'Act East' a Guvernului. EAM (External Affairs Minister) trebuie să considere convocarea unei întâlniri separate cu Guvernatorii acestor state spre a-i sensibiliza la aspectele mai fine ale acestei politici.

Incluziunea financiară este o foarte importantă inițiativă a prezentului Guvern. El a făcut un progres impresionant și acum este necesară o continuare susținută pentru a se asigura că oamenii noștri au acces la un buchet larg de produse și servicii financiare. Guvernatorii trebuie să joace un rol activ în ducerea mai departe a acestei inițiative.

Credința mea fermă a fost că educația are un rol transformativ în catapultarea Indiei în liga națiunilor dezvoltate. Secretariatul meu a coordonat, îndeaproape cu Ministerul HRD (Human Resource Development / Dezvoltarea Resurselor Umane) și cu UGS (University Grants Commission / Comisia Subvențiilor Universitare), spre a stabili planul de abilitare a instituțiilor noastre educaționale cu capabilitățile și capacitățile necesare pentru a le lua pe cele mai bune din lume. Sunt deplin conștient de constrângerile de finanțare cu care se confruntă națiunea zi. Totuși, încă aș îndemna pe Prim Ministru să examineze posibilitatea creșterii progresive a cheltuielilor pe educație de la 3,8 la sută din GDP/PIB în prezent la 6 la sută din GDP în anii ce vin.

Guvernatorul din UP (Uttar Pradesh) a făcut o observație importantă privind îmbunătățirea calității educației în universitățile statului. El a menționat și nevoia de standardizare a termenelor și condițiilor de serviciu ale facultății și Vice-Cancelarilor (rectori). Altă observație a lui privind acordarea statutului ministerial membrilor și președinților diferitelor comisii și organizații, constituite de guverne ale Statului, cu violarea prevederilor Constituției, trebuie de asemenea să fie examinate în profunzime.

În recenta mea interacțiune cu Vice-Cancelarii Universităților Centrale pe 4 și 5 februarie, a fost elaborat de către Vice-Cancelarii înșiși un plan structurat de acțiune cu livrabile și termene clar definite. Secretariatul meu a circulat deja printre dumneavoastră rezultatele acestei Conferințe pomenite. V-aș cere tuturor să priviți cu grijă la acestea și să inițiați schimbări necesare în instituțiile educaționale superioare pe care le conduceți în capacitatea dumneavoastră de Cancelari. 

Educația și dezvoltarea calificării sunt inter-relaționate și interdependente. Recunoscând provocarea calificării și a supra-calificării a 500 de milioane de indieni până în 2022, peisajul dezvoltării calificării în India a fost supus unor schimbări semnificative în ultimii doi ani incluzând crearea a două agenții de nivel național – NSDA (National Skill Development Agency) și Corporația Națională a Dezvoltării Calificării (NSDC / National Skill Development Corporation). Aș vrea să îndemn Ministerul Dezvoltării Calificării și Antreprenoratului și toate agențiile de nivel central și de stat să asigure coordonarea cu Guvenatorii pentru a le permite să contribuie la realizarea țintelor.

Swachh Bharat Abhiyaan (Misiunea India Curată), cu submisiunile sale rurale și urbane, urmărește să aducă o schimbare comportamentală în oameni privitoare la practici sanitare sănătoase și, de asemenea, să genereze conștientizarea în rândurile lor a sistemului sanitar, a legăturilor acestuia cu sănătatea publică. Aceste obiective nu pot fi realizate fără participarea oamenilor și implicarea NGO-urilor (Organizații Non-Guvernamentale) și RWA-urilor (Resident Welfare Association). În acest context, problemele ridicate și sfatul dat de Shri Birender Singh vor fi de mare ajutor. Aș vrea încă o dată să îndemn Guvernatorii și Locotenent-Guvernatorii să răspândească mesajul salubrității în Statele lor și să asigure că că vom realiza țelul Swachh Bharat până în 2019 i.e. la a 150-a Aniversare a lui Mahatma Gandhi.

Shri E.S.L. Narasimhan, Decanul Guvernatorilor, a pus accentul pe problemele legate de nevoia guvernelor de stat să intensifice progresiv tehnologia pentru a asigura repede și non-discreționar livrarea serviciilor, asfel asigurând și răspunderea în guvernanță și promovând statele ca destinații atractive pentru investiții. Sunt fericit să notez că numeroase state au mers înainte în aceste domenii. Vreau să îndemn toți Guvernatorii și Locotenent-Guvernatorii să muncească cu guvernele lor de stat pentru realizarea acestor obiective.

Deliberările noastre din ultimele două zile au fost substanțiale și semnificative. Am avut mult de beneficiat de la prezența Prim Ministrului și ai altor membri seniori ai Consiliului de Miniștri care au împărtășit perspectiva Guvernului pe ordinea de zi și variate alte probleme. Vreau acum să recomand acțiune substantivă și pe termene în aceste domenii.

În timpul anului, am primit referințe despre diverse protocoale în Raj Bhavans (Palate de reședință) urmate de diferite reuniuni incluzând ceremonii-sub-jurământ. Am conceput acum, prin deliberare, 'Proceduri Standard de Operare' și alte orientări, care au fost încorporate în Manualul care a fost circulat printre dumneavoastră. Sper că îl veți găsi folositor și noi vom aprecia feedback-ul dumneavoastră în această privință.

Rashtrapati Bhavan (Palatul Prezidențial) a făcut uz extensiv de tehnologie în varii domenii operaționale. Am operaționalizat acum un sistem 'e-Way' care va permite dialogul online și comunicarea între Rashtrapati Bhavan și Raj Bhavans. V-aș îndemna pe toți să faceți uz deplin de aceste facilități.

În Conferința Guvernatorilor ținută în 2013, am subliniat necesitatea prezervării și restaurării multor Raj Bhavans, care sunt structuri de moștenire. Sper ca acesta să fie un domeniu care să primească atenția dumneavoastră personală. Rashtrapati Bhavan a inițiat și a întreprins, în ultimii doi ani și jumătate, lucrări considerabile de restaurare. Vom fi cei mai dispuși să împartășim cunoștințele și experiența noastră cu dumneavoastră. 

Ca Guvernatori și Locotenent-Guvernatori, aveți un foarte important rol de jucat în a face federalismul cooperativ o realitate. Sunteți toți oameni cu mare experiență în viața publică. În consecință, vă aștept să aduceți o contribuție pozitivă în consolidarea parteneriatului între Centru și State.

Așa cum am menționat în remarcile mele de deschidere, Ministerul de Interne a notificat orientările de reglementare a vizitelor Guvernatorilor și Locotenent Guvernatorilor în afara Statelor lor și ale Uniunilor Teritoriale. Vă îndemn pe toți să aderați cu amabilitate la aceste orientări spre a asigura implementarea lor fluentă.

Vă mulțumesc, Guvernatori, Locotenent-Guvernatori, Primului Ministru și tuturor distinșilor invitați pentru cooperarea dumneavoastră. Regret că uneori a trebuit să vă grăbesc pe toți și să scurtez observațiile dumneavoastră, pentru a permite încheierea lucrărilor în termenul prevăzut.
                                                                                    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu