luni, 15 februarie 2016

Democrație și Guvernanță - de PRANAB MUKHERJEE, Președintele Indiei - Traducere de George AncaDemocrație și Guvernanță
5 august 2014


Sunt fericit să mă adresez vouă la începutul acestei noi sesiuni academice. Salut toți studenții care s-au alăturat, pentru prima oară, universităților și altor centre de învățământ superior. În timpul Conferinței Anuale cu Vice Cancelarii universităților centrale, ținută în Rashtrapati Bhavan în februarie 2013, s-a decis că eu voi avea e-interacțiune cu insituțiile academice, de două ori pe an, odată la începutul anului calendaristic , și, din nou, în august, la începutul anului academic. Prima oară am interacționat prin această e-platformă în ianuarie 2014. Îmi exprim gratitudinea către Prof. S.V. Raghavan și echipei lui de la Rețeaua Națională a Cunoașterii, echipei NIC, pentru a fi făcut posibilă această video-discuție.

Voi, tinerii țării noastre, sunteți viitorul nostru. Aveți o miză în progresul acestei națiuni și progresul poporului său. Alegerile Generale pentru cea de-a 16-a Lok Sabha au avut loc în aprilie și mai, anula acesta. Alegerile sunt un mare festival al democrației și o piatră de hotar crucială în călătoria unei națiuni către pace, progres și prosperitate. Mulți dintre voi au votat pentru prima oară la alegerile din acest an. Cât de adânci sunt rădăcinile democrației noastre se poate aprecia din faptul că de la nivelul de aproximativ 58 la sută, atât în Alegerile Generale din 2004 cât și din 2009, participarea la vot a urcat la un încurajator 66 la sută în alegerile din acest an. Vă complimentez pentru participarea voastră entuziastă în acest cel mai larg exercițiu din lume.

Aceste alegeri au dat majoritatea unui singur partid pentru formarea unui guvern stabil, după 30 de ani, cu mandatul de a asigura o bună guvernanță. Buna guvernanță este un mecanism de a stabili ordine, a urmăriprogresul social și economic și a promova bunăstarea oamenilor. Cum țările în curs de dezvoltare luptă cu o multitudine de obiective socio-economice, standardele guvernanței au intrat într-o focalizare clară în ultimii ani. Pe acest fundal, eu am ales să vă vorbesc astăzi pe o problemă de relevanță contemporană – Democrație și Guvernanță.

Deși buna guvernanță a intrat în lexiconul dezvoltării acum două decenii, esențele sale au fost prevalente în India din timpurile antice. În Arthasastra, Kautilya a descris calitățile unui rege ca fiind, și citez: „Fericirea poporului este fericirea regelui; singur binele lor este al lui; binele lui personal nu este adevăratul lui bine; singurul bine adevărat este acela al poporului său. De aceea, regele să fie activ în lucrul pentru prosperitatea și bunăstarea poporului său.” (încheiat citatul) În ajunul independenței Indiei, Pandit Nehru, în discursul său, 'întâlnire cu destinul', a subliniat ținta Indiei libere ca fiind sfârșitul sărăciei, ignoranței, bolii și inegalității de opotunități. Era evident că libertatea politică va avea puțin sens fără justiția socială și economică.

În momentul independenței, noi, poporul Indiei, am ales democrația ca formă de guvernământ. Idealurile noastre democratice curg din Constituție, care reflectă valorile noastre civilizaționale. Preambulul, Drepturile Fundamentale, Îndatoririle Fundamentale și Principiile Directive ale Politicii de Stat conțin ingredientele bunei guvernanțe. În Preambul, noi am hotărât să constituim India într-o republică suverană, socialistă, seculară, democratică și să asigurăm tuturor cetățenilor: Justiție, socială, economică și politică; Libertate a gândirii, exprimării, credinței și religiei și cultului; Egalitate de statut și oportunități, și să fie promovat pentru toți; și Fraternitate, asigurând demnitatea individului și unitatea și integritatea Națiunii. Drepturile fundamentale sunt esențiale pentru a prezerva demnitatea umană. Demnitatea umană nu poate fi asigurată fără eliminarea sărăciei. Principiile Directoare sunt un ghid esențial al practicilor bunei guvernanțe. Numai buna guvernanță poate eradica privațiunea și înapoierea. În hotărârea reper, în cazul lui Kesavananda Bharati vs. Statul Kerala în 1973, Suprema Curte a observat că atât Directivele Directoare cât și Drepturile Fundamentale sunt egal 'fundamentale'. Constituția ne-a dat trei stâlpi ai democrației – parlament, executiv și judiciar. Prevederea libertății vorbirii și a exprimării a dat naștere unei puternice și vigilente media.

În India, eu văd buna guvernanță ca pe un exercițiu de putere, în cadrul Constituției, pentru managementul resurselor noastre economice și sociale întru bunăstarea oamenilor, prin instituțiile statului. Constituția noastră este un document viu, care a evoluta cu timpul și, prin spațioasele sale prevederi, a acomodat nevoile de schimbare ale democrației în creștere. Există un memento al valorilor noastre civilizaționale, pe care, uneori, tindem să-l uiăm. Am face bine să ne reamintim nouă înșine, cel puțin ocazional, că aceste valori sunt sacrosancte pentru funcționarea democrației noastre.

Buna guvernanță nu este dată în niciun sistem. Ea a trebuit să fie nutrită de atent dezvoltate instituții ale democrației. Se întâmplă distorsiuni când o instituție nu funcționează în maniera așteptată de la ea. Ceea ce se cere atunci este întărirea, revigorarea, reinventarea acestor instituții pentru a satisface nevoile timpului. Se face apel la cât mai largă implicare a societății civile. Se impune participarea liberă și deschisă a oamenilor în procesele politice. Se cere o angajare mereu crescândă a tinerilor în instituțiile și procesele democrației. Se face apel la comportament responsabil al mediei.

Buna guvernanță este critic dependentă de premise precum: aderența inviolabilă la domnia legii, existența structurii participatorii de luare a deciziilor, sensibilitate, transparență, răspundere, societate liberă de corupție, echitate și incluziune. Pe scurt, buna guvernanță implică un cadru care are ca punct focal bunăstarea oamenilor. Legislațiile progresive oferă o atmosferă permisivă și autorizează cetățenii să acceseze drepturi. Câteva exemple sunt dreptul la Informație, educație, hrană și loc de muncă.

Noile legislații pot lucra numai cu mecanisme robuste de livrare. Corupția duce la negarea distribuirii echitabile a beneficiilor. Complexitatea și opacitatea regulilor și procedurilor, discreția în exercițiul puterii și slaba executare a prevederilor legale sunt factori ce contribuie la corupție. Deși am putea avea nevoie de unele noi instituții pentru a lupta cu corupția, soluția stă nu doar în a crea mai multe instituții, ci în întărirea și reformarea celor existente pentru a da rezultate.

Buna guvernanță cere descentralizarea puterii. Instituțiile Panchayati Raj au nevoie de autonomie financiară și abilitate administrativă. Reformele în acest al treilea nivel de guvernanță sunt necesare pentru împărtășirea puterii reale cu oamenii. Guvernanța implică atragerea societății civilă ca un colaborator egal. Trebuie, prin urmare, să fim conștienți de îndatoririle și responsabilitățile ei, dincolo de drepturi. Intoleranța și acrimonia în discursul public trebuie evitate. Țara noastră are nevoie de perteneri constructivi mai degrabă decât căutători de privilegii. Fac apel la voi să contribuiți la o societate democratică sănătoasă și practici ale bunei guvernanțe în toate sferele de activitate.

Dr. S. Radhakrishnan a spus cândva, și citez: „Toată educația esta, pe de o parte, o căutare a adevărului; pe de altă parte, este o urmărire a progresului social. Poți descoperi adevărul, dar trebuie să-l aplici întru îmbunătățirea statutului societății.” (încheiat citatul) Un sistem de educație sănătos este o rocă-mamă a unei societăți iluminate. Instituțiile noastre de învățământ superior sunt leagănul viitorilor administratori și politicieni. Serviciile gândirii progresive trebuie semănate și nutrite aici. În aceste instituții trebuie inculcate: sâmburele valorilor civilizaționale al iubirii de patrie; performarea datoriei; compasiune pentru toți; toleranță pentru pluralism; respect pentru femeie; onestitate în viață; auto-control în comportare, responsabilitate în acțiune și disciplină.

O democrație nu poate fi sănătoasă fără participare informată. Voi sunteți printre cele mai strălucite minți din această țară. Societatea a investit în voi și, în schimb, voi datorați ceva societății. Vă sunt încredințate speranțele și așteptările oamenilor. Citiți, învățați și formulați puncte de vedere pe probleme naționale. Faceți guvernanța acestei țări pasiunea voastră. Alegeți să vă anagajați în frumoasa și uneori zgomotoasa noastră democrație. Ca viitori practicanți ai guvernanței, aveți de jucat un rol activ și pozitiv în a asigurara că aceste instituții își performează îndatoririle cu responsabilitate.

În contextul democrației noastre, buna guvernanță este a funcționării cu succes a instituțiilor noastre de stat cu intenția singulară a bunăstării cetățenilor la inimă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu