vineri, 19 februarie 2016

ALOCUȚIUNI de PRANAB MUKHERJEE, Președintele Indiei - Traducere de George Anca


Alocuțiune în onoarea Președintelui
Republicii Mauritius
4 ianuarie 2013


Îmi face mare plăcere să extind o primire călduroasă pentru dumneavoastră și distinsa dumneavoastră delegație, la prima Vizită de Stat în India. Sunteți un prieten de lungă durată al Indiei și un puternic avocat al unor legături mai strânse între India și Mauritius. Națiunile noastre, atașate prin legături istorice, împărtășesc căldura și prietenia construite pe fundația unor relații strânse între popoarele noastre. Astăzi, Mauritius este casă unor persoane de succes și progresive, cu origine indiană, care au cioplit o nișă pentru ei înșiși într-o țară, prin munca lor grea și atașamentul pentru progresul ei.

Din Zilele adâncului interes al lui Mahatma Gandhi și implicarea activă a lui Manila Doctor în susținerea schimbării sociale și politice în primii ani 1900, Mauritius a realizat mult ca o națiune progresivă și independentă. Părintele modernului Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam a pus fundația pentru democrație și prosperitate, de care poporul dumneavoastră se bucură astăzi. India salută progresul socio-economic făcut de Mauritius într-un scurt interval, de aproximativ patru decenii, după independența sa. În ciuda recesiunii care a afectat economia globală, Mauritius a arătat remarcabilă elasticitate și mauritienii au perseverat să mențină impresionanta lor creștere economică și standardul înalt de viață.

Legăturile de durată ale cooperării între India și Mauritius au evoluat astăzi într-un modern și vibrant parteneriat implicând sectoare cheie din ambele părți. Acest lucru a fost facilitat de dialogurile noastre regulate și inițiativele inter-guvernamentale, operaționalizate printr-un cadru de acorduri, societăți mixte din sectorul public și privat, și robuste contacte de la om la om. Puternicele sinergii și complementarități între cele două economii ale noastre arată că rămâne un vast potențial neexploatat, în special în sectoarele comerț, investiții și infrastructură.

Avem o lungă istorie în cooperarea în forumuri. Asupra problemelor de primă importanță pentru noi, incluzând lupta împotriva terorismului și revendicarea noastră de drept a unui loc în Consiliul de Securitate al ONU, noi apreciem percepția comună și suportul din partea Mauritius. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră pe interse de termen lung ale ambelor țări, în probleme regionale și globale în care avem preocupări similare. Folosesc de asemenea această oportunitate să subliniez că siguranța și securitatea respectivelor noastre popoare trebuie să rămână o înaltă prioritate în agenda noastră bilaterală. Pacea și stabilitatea în regiunea Oceanului Indian, care ne spală țărmurile, este un obiectiv pe care îl împărtășim împreună. Ne confruntăm cu provocarea comună a pirateriei maritime, care trebuie învinsă prin eforturi colective ale tuturor statelor litorale care sunt afectate. Noi apreciem suportul activ și implicarea Guvernului din Mauritius în Asociația Cordonului Oceanului Indian pentru Cooperare Regională.

Mauritius a fost locul de întâlnire pentru cea de-a 6-a Convenție de peste Mări a Parvasi Bharatiya Divas (ziua indianului non-rezident), ținută recent. Folosesc oportunitatea să mulțumesc guvernului dumneavoastră și poporului din Mauritius pentru primirea cu entuziasm a acestui eveniment multidimensional. Ei au fost participanți activi la evenimentele și inițiativele implicând cele 27 milioane ale puternicei diaspore indiene. Suntem deosebit de onorați că dumneavoastră veți fi Chief Guest la Parvasi Bharatiya Divas Convention, de acest an, în Kochi. Angajarea Indiei în progresul și prosperitatea Republicii Mauritius rămâne ferm. Noi am luat numeroase decizii de asistență bilaterală, și pachetul economic pe care l-am discutat, în timpul vizitei dumneavoastră, fără îndoială, ne vor duce înainte către obiectivele noastre comune. Noi suntem încrezători că în timpul Președinției dumneavoastră, legăturile dragi, suportul fratern și cooperarea între cele două țări ale noastre se vor întări, și inițiativele noastre comune, în beneficiul mutual al popoarelor noastre, le vor aduce mai mult progres și prosperitate.


Alocuțiune în Onoarea
Regelui Bhutanului
25 ianuarie 2013


În numele guvernului și al poporului Indiei, este privilegiul meu să extind Majestății Voastre și distinsei dumneavoastră delegații un foarte cald bun-venit. Suntem onorați că dumneavoastră veți cinsti celebrările în ocazia celei de-a 64-a Zi a Republicii India. Este într-adevăr o mare plăcere să vă primim în această seară. Ne amintim călduros Vizita de Stat a dumneavoastră din 2011, curând după auspicioasa ocazie a nunții dumneavoastră. Conținutul substanțial și rezultatul acelei vizite au fost privite de ambele guverne ale noastre ca încă o manifestare a naturii unice a relației India-Bhutan.

Guvernul și poporul Indiei vă țin în mare stimă și admirație. Cuvintele dumneavoastră sincere și inspiratoare către poporul dumneavoastră în timpul încoronării dumneavoastră că îi veți proteja ca un părinte, veți avea grijă de ei ca un frate și îi veți servi ca un fiu „în spiritul amabilității, justiției și echității”, vor fi rememorate pentru simplicitate și grandoarea simultană.

La împlinirea a cinci ani de la Monarhia Democratică din Bhutan, vă rog să acceptați, Majestatea Voastră, felicitările noastre. Dumneavoastră v-ați ghidat poporul, printr-o perioadă de tranziție, cu prudență și sagacitate. Este într-adevăr un tribut către conducerea dumneavoastră că Bhutanul a îmbrățișat și adoptat armonios democrația și, în scurt timp, a pășit cu pași mari spre progres și prosperitate. Sub Guvernul dumneavoastră, GDP (PIB)-ul Bhutanului a crescut la 8 la sută anual; ați scăzut șomajul la numai 2 la sută și ați realizat înscrierea aproape universală în școala primară, accesul la îngrijirea medicală, apă de băut sigură, electricitate și alte astfel de amenități pentru poporul dumneavoastră fericit. Serviciile de telecomunicație au ajuns în toate colțurile țării dumneavoastră și a fost creată o rețea de străzi motorabile. Este remarcabil că în timp ce această dezvoltare s-a petrecut, Bhutanul a aderat statornic la ținta sa mandatată constituțional a 60 la sută acoperire cu pădure, și a izbutit chiar să o extindă la 70 la sută.

Acest echilibru pune-n lumină maniera exemplară în care guvernul dumneavoastră își urmărește țelul de a îmbunătăți Cota Fericirii Naționale a țării. Este un țel conceput în 1972 de vizionarul dumneavoastră tată, Majestatea Sa al Patrulea Rege, căutând un echilibru între „valorile fundamentale ale amabilității, egalității și umanității și urmărirea necesară a creșterii economice.” Noi împărtășim satisfacția dumneavoastră la recunoașterea unanimă a importanței fericirii, în Adunarea Generală a Națiunilor Unite, și declararea lui 20 martie ca Ziua Internațională a Fericirii. Ne bucurăm de succesul acesta și alte inițiative luate de guvernul Majestății Voastre.

India prețuiește adânc și atașează cea mai înaltă importanță legăturilor tradiționale de strânsă prirtenie cu Bhutanul, bazată pe maximă sensibilitate și respect pentru interesul vital reciproc și împărtășește perspective pe probleme strategice. Prietenia noastră a fost constantă datorită stâlpilor de încredere și înțelegere pe care este fondată. Trebuie să asigurăm ca acești stâlpi să rămână puternici și neclintiți. Guvernul și poporul Indiei consideră un privilegiu să împărtășească modestele noastre resurse pentru dorita dezvoltare socio-economică a Bhutanului.

Trebuie să ne străduim să consolidăm mecanismul nostru de consultare mutuală și cooperare, îndeosebi în domenii de interes și preocupări comune. Guvernul Indiei rămâne angajat în extinderea și adâncirea parteneriatului nostru multi-fațetat, mutual benefic – în concordanță cu speranțele și aspirațiile poporului celor două țări ale noastre. Așa cum a fost articulat de primul nostru Prim Ministru, Pandit Jawaharlal Nehru, care a pus fundația relației noastre, dorința Indiei este ca Bhutanul să rămână o țară independentă alegând propria ei cale a vieții și urmând drumul progresului potrivit voinței sale.

Bunăstarea, stabilitatea și progresul Bhutanului sunt centrale pentru viziunea noastră de viitor. Noi punem încredere și confidență în conducerea înțeleaptă a Majestății Voastre. Vă urăm o domnie lungă și fructuoasă și cel mai mare succes în eforturile dumneavoastră întru bunăstarea poporului Bhutanului. Cum Bhutanul se pregătește pentru a doua oară de alegeri democratice, în câteva luni, poporul Indiei își trimite bunele urări poporului Bhutanului și urare de pace perpetuă, prosperitate și fericire în Regatul Bhutanului, țara binecuvântată de Guru Padmasmbhava.


Alocațiune în onoarea
Președitelui Republicii Franța
2 februarie 2013


Este într-adevăr o mare plăcere să salut pe Excelența Voastră și pe Madame Valerie Trierweiler în prima dumneavoastră Vizită de Stat în India. Guvernul nostru este în particular onorat că ați ales India ca prima țară din Asia pentru vizita dumneavoastră. Este de asemenea un motiv de satisfacție că delegația dumneavoastră include numeroși distinși Miniștri ai Cabinetului dumneavoastră.

Vizita dumneavoastră în India este încă o ocazie de a se celebra înaltul nivel al înțelegerii între cele două națiuni ale noastre. Am nutrit îndelung o strânsă și substantivă relație, bazată pe principii și valori împărtășite, pe convergența gândirii noastre asupra problemelor regionale și globale de interes comun. Aceasta a îmbogățit respectul nostru mutual, unul pentru altul, dialog regular și schimburi constructive. În contextul popor către popor, avem o istorie unică. Indienii și-au scarificat viețile lor alături de soldații francezi în unele din cele mai înverșunate lupte, pe sol francez, în timpul Primului Război Mondial, și în alte teatre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Poporul indian ține în mare stimă Franța. Am admirat societatea ei deschisă și bogata ei moștenire de expresie artistică, literatură și filosofică. Ne reamintim vizita lui Swami Vivekananda la Paris în 1900 și relația strânsă a laureatului Nobel Rabindranath Tagore cu savanți și artiști francezi, care au contribuit la realizarea admiratei Visva Bharati University la Shantiniketan. Scrierile lui Rene Descartes au găsit rezonanță în lucrările propriilor noștri mari filosofi; și laureatul Nobel Romain Rolland, care a publicat conversațiile sale cu Tagore și Mahatma Gandhi, a fost puternic influențat de filosofia noastră, a Vedanta. Sloganurile Revoluției Franceze, „Libertate, Egalitate și Fraternitate” au fost îmbrățișate de formulatorii Constituției Indiene. Când, în 1954, a fost semnat Acordul între guvernele noastre asupra Așezămintelor Franceze din India, Pandit Jawahalal Nehru, primul Prim Ministru al Indiei, a anticipat corect că aranjamentul revizuit va da naștere unei noi apropieri între cele două țări ale noastre.

Adeverind cuvintele sale profetice, prietenia noastră de durată, marcată de cooperarea noastră bilaterală în diferite sectoare, a avut rezultate rentabile spre beneficiul nostru mutual. În consecință, noi avem mai mult de 700 de antreprize franceze investite astăzi în India; și companiile indiene explorează, din ce în ce, oportunități în Franța. Comerțul nostru bilateral a crescut la aproape 9 miliarde dolari SUA în 2011-12 și Franța este astăzi al 9-lea mare investitor în India. Au avut succes deosbit inițiativele noastre comune care includ transfer de tehnologie și dezvoltare colaborativă în domeniile strategice - spațiu, producție de apărare și cooperare nuleară civilă.

Noi apreciem foarte mult că Franța a fost unul dintre partenerii cei mai vechi, mai apropiați și siguri. Lansarea de către ISRO, în octombrie 2011, a satelitului de cercetare Megha Tropiques, dezvoltat în comun de ISRO și Agenția Spațială Franceză, a facilitat recoltarea de date valoroase pentru înțelegerea stării vremii – care este extraodinar de prețioasă pentru oamenii de știință din ambele noastr țări, ca și pentru oamenii de știință din toată lumea. Avem o colaborare îndelungată și fructuoasă în sectorul căilor ferate. Centrul Indo-Francez pentru Promovarea Cercetării Avansate a dat un exemplu pe care alte țări caută să-l emuleze.

Succesul eforturilor noastre comune reamintește că India și Franța au aspirații similare. În timp ce prezervăm avantajele globalizării, noi suntem angajați să lucrăm bilateral și multilateral pentru a modela o nouă agendă globală de dezvoltare inclusivă. Ambele părți suntem de acord asupra nevoii de a revitaliza guvernanța globală și reforma principalelor sale organe. Folosesc oportunitatea să reiterez că India apreciază suportul consistent extins de Franța pentru revendicarea de drept a Indiei pentru un loc permanent în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

India vrea să vadă că mediul ei extern este sigur, astfel încât țara să se dezvolte în pace. Noi suntem îngrijorați când există instabilitate în regiunea noastră; și apreciem constructiv consultațiile cu toți cei interesați pe probleme care trebuie abordate cu grijă și sensibilitate. Coridoarele marine din Oceanul Indian sunt amenințate de acte de piraterie, evocând necesitatea unei mai riguroase coordonări a securității maritime. Ca o țară care a experimentat repetat atacuri teroriste, noi trebuie să dăm prioritatea cuvenită abordării amenințărilor la pacea și securitatea internațională, puse de teroriști și facilitatorii lor.

Unul din cele mai fericite elemente, în contactele de fiecare zi între oamenii noștri, este curentul spontan al schimburilor culturale între ei – chiar dincolo de programele noastre oficiale. Festivalurile 'Namaste France' și 'Bonjour India' au stabilit o nouă paradigmă a expectațiilor. Anul acesta, ambele guverne vor pune în scenă împreună Bonjour India 2013. Nu am nicio îndoială că, sub conducerea dumneavoastră, parteneriatul nostru strategic va continua să progreseze și să se maturizeze în anii care vin.Alocuțiune în onoarea Președintei
Republicii Liberia
11 septembrie 2013


Este o mare plăcere să vă salut, Excelența Voastră, Președinte Ellen Johnson Sirleaf, și distinsa dumneavoastră delegație, în prima dumneavoastră Vizită de Stat în India. Este într-adevăr o onoare pentru noi să vă primim astăzi. Dumneavoastră sunteți prima lady aleasă Președinte în Africa, o icoană a împuternicirii femeilor, și, cu toate că sunteți cunoscută ca „Iron Lady”, dumneavoastră ați fost un înger al speranței, optimismului și schimbării în Liberia.

De la memorabila dumneavoastră alegere în oficiul de Președinte, pentru prima oară, în 2006, v-ați aflat într-o misiune de a realiza viziunea dumneavoastră de libertate, democrație și pace în Liberia. Ați trudit neîndurător pentru a răspândi educație, a schimba atituduni, și stabilirea unei noi ordini sociale. Guvernul dumneavoastră a introdus și a implementat ample reforme. Ați făcut o prioritate din promovarea egalității de gen și împuternicirea femeilor din Liberia cu dreptul la participare egală în procesul de luare a deciziilor. Ați folosit resursele țării dumneavoastră, pe care Dumnezeu vi le-a dat atât de amplu, pentru binele poporului dumneavoastră. Determinarea dumneavoastră statornică și inspiratoarea conducere au ajutat Liberia să devină o țară a oportunității. Într-adevăr, ați scimbat dramatic cursul pentru Liberia, și sunteți, astăzi, o lumină călăuzitoare, un exemlu de leadership al femeilor, care va inspira comunități și națiuni, nu numai din Africa, dar de pe tot globul.

Vizita dumneavoastră în India este o ocazie pentru noi să celebrăm relația, veche de secole, dintre India și națiunile africane. Împreună, noi am dezvoltat și modelat relațiile noastre de lungă durată, de prietenie și cooperare, într-un real, comprehensiv parteneriat. Astăzi, noi am trecut dincolo de comerț și investiție în transferuri de tehnologie, împărtășire de cunoștințe și calificări. Parteneriatul India-Africa a fost revigorat. Așa cum înaintăm cu procesul India-Africa Forum Summit, parteneriatul nostru ia dimensiuni noi. Excelență, noi vedem Africa de azi ca pe un continent iluminat de libertate, optimism și confidnță, pe care oamenii ei îl au în puterea potențialului lor. Ghidați de înțelepciunea strămoșilor lor, entuziasmați de vigoarea generațiilor lor tinere, susținuți de bogata lor divesitate și resurse naturale, și inspirați de vastele orizonturi deschise în fața lor, nu există limită la ceea ce pot realiza africanii în termenii progresului și prosperității. Continentul este astăzi la un prag, îmbarcându-se pe o cale a creșterii susținute și gata să joace un rol definitoriu pe scena lumii.

În acest context, noi credem că propria experiență a Indiei, de când am emers din regimul colonial, poate fi de relevanță pentru dezvoltarea socio-economică a Liberiei. Dezvoltarea parteneriatului nostru cu Liberia va răspunde cerințelor dumneavoastră, după cum v-ați ales prioritățile și opțiunile și forjați calea independentă a avansării și creșterii. În curentul nostru dialog bilateral suntem focusați pe construirea capacității, dezvoltarea resurselor umane, stabilirea de instituții și ajutor pentru dezvoltarea socială și fizică a infrastructurii. Noi rămânem angajați lucrului nostru întru Liberia, întărind pârghiile noastre să o asistăm în orice fel putem.

Într-adevăr, vizita dumneavoastră dă o oportunitate pentru cele două guverne ale noastre să identifice și să agreeze noi inițiative care vor aduce oamenii noștri mai aproape împreună, în programe și parteneriate colaborative. Dumneavoastră ați spus odată, și citez: „Curajul și răbdarea oamenilor noștri sunt formidabile, dar așteptările lor sunt înalte”. Eu sunt confident că, așa cum conduceți Liberia, într-un viitor strălucit și optimist, cooperarea noastră intensificată ne va lega într-un parteneriat de succes și de durată.

Mâine veți primi Premiul Indira Gandhi pentru Pace, Dezarmare și Dezvoltare, pe anul 2012. Acest premiu este o aptă recunoaștere a excepționalei dedicații pentru țara și concetățenii dumeavoastră. Remarcabila dumneavoastră viziune și conducere, clădită pe principiile bunei guvernanțe și răspunderii, va genera și susține, fără îndoială, creștere și dezvoltare transformativ economică în Liberia. Am fost adânc impresionat de una din declarațiile dumneavoastră, pe care o voi cita: "Nu te teme să denunți nedreptatea, deși s-ar putea să fii depășit numeric. Nu te teme să cauți pacea, chiar dacă vocea ta poate fi mică." (închis citatul). Cuvintele și succesul perseverenței dumneavoastră îmi amintesc de cuvintele lui Mahatma Gandhi când a spus, și citez: „Un grup mic de spirite determinate, aprins de o credință de nestins în misiunea lui, poate altera cursul istoriei” (încheiat citatul)

Sper ca vizita dumneavoastră în India să fie agrabilă și satisfăcătoare. Vă dorim o ședere foarte confortabilă în Delhi. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în următorii ani.Alocuțiune în Onoarea Președintelui
Republicii Federale a Germaniei
5 februarie 2014Îmi face mare plăcere să salut Excelența Voastră și pe Doamna Daniela Schadt și distinșii membri ai delegației dumneavoastră, în prima dumneavoastră Vizită de Stat în India, pentru a fortifica durabilele noastre legături de prietenie și cooperare.

Relațiile noastre diplomatice au început acum mai mult de 60 de ani, în era când Prim Ministrul Jawaharlal Nehru a construit fundațiile Indiei moderne. Acum au evoluat într-un „Parteneriat Strategic”. Acesta este doar o culminație a angajamentului celor două națiuni ale noastre, peste decenii,de a realiza deplin potențialul relației noastre mutual benefică. Astăzi, guvernele noastre lucrează strâns la inițiative comune, într-un număr de domenii, pentru a realiza obiectivele noastre comune. Ne consultăm franc pe probleme regionale și internaționale. Valorile noastre comune transmit adâncime și viziune eforturilor noastre pentru atingerea aspirațiilor popoarelor noastre respective și pentru progres global și prosperitate. Noi apreciem dialogul nostru regular pe probleme vitale legate de comerțul mondial și stabilitatea financiară, schimbarea climei și dezvoltarea sustenabilă. Suntem, ambii, angajați în reforma Națiunilor Unite și a instituțiilor multilaterale, astfel încât să reflecte realitățile globale curente și să fie capabile a face față eficient provocărilor timpului nostru. Într-adevăr, relația noastră bilaterală este construită pe temelii, testate de timp, ale respectului și înțelegerii mutuale. Schimburile culturale, peste secole, între filosofii, academicienii și peronalitățile noastre literare, au contribuit la aceasta. Filosofii Germani, precum Kant și Hegel, au jucat un rol important în introducerea filosofiei Indiene în Europa în secolul al 19-lea. Rabindranath Tagore și Albert Einstein au adorat discuțiile lor și s-au influențat adânc unul pe altul. În primii ani ai secolului al 19-lea, Universitatea din Bonn stabilise deja un Departament de Indologie. Interesul nostru, unul pentru celălalt, poate de asemenea fi văzut în popularitatea yoga, ayurveda, dansul și muzica clasice indiene și chiar filmele Bollywood în Germania.

Tradiționalele noastre contacte în afaceri și comerț datează de la 1505, când negustorii din Augsburg au navigat spre țărmurile Goa. Mai recent, Germania a jucat un rol cheie în dezvoltarea și modernizarea Indiei. Instalarea primei linii de telegraf între Londra și Kolkata de către Siemens, în anii 1860, a fost de eveniment transformațional. Oțelăria Rourkela, construită de Krupp și Demag, fabrica de bujii stabilită de Bosch în Bangalore, fabricile de vopsea ale lui Bayer, colaborarea lui Daimler-Benz cu Tata Motors și Indian Institute of Technology în Chenai sunt printre multe succese ale colaborării Indo-Germane.

Astfel este confidența între business-ul și industria noastră, încât companiile indiene se aventurează tot mai mult în investiții și achiziții din Germania, iar noi, în schimb, vedem imense oportunități pentru îmbunătățirea investiției germane în infrastructura fizică a țării noastre. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare partriciparea antreprizelor mici și mijlocii din Germania pe piața de consum crescătoare din India.

Astăzi, nu numai că celebrăm Germania, ca cel mai mare partener comercial al nostru în Europa, dar atașăm mare importanță asistenței germane în dezvoltare, care ne-a ajutat să aducem tehnologie avansată și să îmbunătățim eficiența energiei în India, prin dezvoltarea alternativă a surselor de energie reciclabilă.

După cum știți, chiar dacă economia globală trebuie încă să se recupereze dintr-o deosebit de dificilă recesiune, economia indiană, din fericire, a reușit să rămână pe o traiectorie pozitivă. Am întreprins importante reforme pentru a aborda provocările economice care au apărut, și suntem încrezători în revenirea la ritmul robust al creșterii. Sunt sigur că businessmeni, academicieni, scientiști și cercetători din ambele țări ale noastre vor identifica favorabil zone de colaborări ulterioare, în procesul contribuției la succesul relațiilor noastre.

Cele două țări ale noastre sunt bastioane ale democrației și libertății. Avem un respect comun pentru drepturile individuale, domnia legii și o media liberă. Folosesc oportunitatea să vă felicit pentru angajarea peronală și contribuția dumneavoastră la promovarea democrației și a drepturilor omului. Eu sunt confident că vizita dumneavoastră va fi o importantă piatră de hotar în parteneriatul nostru strategic și va stabili agenda pentru străduințele noastre comune din zilele următoare.Alocuțiune în Onoarea Președintelui
Republicii Populare Chineze
18 septembrie 2014


Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit dumneavoastră, Excelența Voastră, Domnule Xi Jinping, Doamnă Peng Liyuan, și distinșilor membri ai delegației dumneavoastră, la Rashtrapati Bhavan seara aceasta. Vizita dumneavoastră de Stat în India are loc într-un timp când India și China așteaptă cu nerăbdare o nouă eră în relațiile noastre bilaterale.

Oamenii Indiei văd China ca o mare civilizație, o națiune care a realizat progres și prosperitate fără precedent într-un remarcabil surt timp. Succesul spectacular al Republicii Populare Chineze în dezvoltarea economică, descreșterea sărăciei, crearea infrastructurii și a conectivității informației este, într-adevăr, inspirator. Ca vecină, India ar fi fericită să vadă că China continuă pe calea ei de robustă creștere și productivitate economică și să contribuie în continuare la o puternică economie globală și pace în regiune și în lume.
Este crezul sincer al Indiei că pe măsură ce relația noastră evoluează într-un parteneriat, care este echilibrat și așezat pe baze ample, noi vom crea oportunități semnificative, pentru amândouă țările noastre, de a lua inițiative pentru beneficiu mutual, într-un context bilateral și, de asemenea, de a beneficia din ridicarea și creșterea Asiei.

În discuțiile noastre de astă-seară, noi am agreat că există considerabil potențial pentru o cooperare mai mare între India și China, în sfere bilaterale, regionale și internaționale. Acordurile de cooperare pe care le-au semnat guvernele noastre astăzi acoperă o gamă largă a domeniilor de interes comun, reflectând creșterea maturității în legăturile noastre.

Noi suntem acum focusați pe a da un proaspăt impuls eforturilor noastre comune. Am dori să realizăm potențialul deplin al multelor noastre complementarități. Totodată, pentru a crea și susține un mediu pozitiv, ca aceasta să se întâmple și să dăinuie, este necesar pentru noi să rămânem sensibili fiecare la preocupările și aspirațiile celuilalt. Este în interesul nostru comun să îmbunătățim comerțul și cooperarea economică. Pentru a realiza aceasta, noi putem și trebuie să ne re-dublăm eforturile pentru a aborda deficitul comercial, a asigura acces mai bun de piață la bunurile celuilalt și a aexplora oportunitățile de a crea parteneriate în sectorul infrastructurii.
Națiunile noastre împărtășesc dorința pentru soluționare rapidă a problemelor nerezolvate între Statele noastre – incluzând chestiunea granițelor. Noi suntem, ambii, angajați în menținerea păcii și liniștii la granițele noastre, ambii am dori să asigurăm că mecanismele dialogului pe care le-am creat pentru acest scop sunt error-proof. Este important pentru noi să îmbunătățimdialogul și angajamentul fructuos între forțele noastre armate și să tindem constant să ameliorăm comunicarea între ele la toate nivelurile.

Este clar că noi suntem, astăzi, la un stadiu definitoriu în relația noastră bilaterală. Acum avem nevoie să o ducem la un nivel în care programele și inițiativele să faciliteze realizarea țelurilor noastre comune de progres și prosperitate pentru cele două națiuni ale noastre. Ambele țări ale noastre sunt angajate să lucreze în această direcție. Vă salut încă o dată, Excelența Voastră și Doamnă Peng Liyuan, și vă doresc o foarte agreabilă și fructuoasă vizită în India.Alocuțiune în Onoarea Președintelui
Statelor Unite ale Americii
25 ianuarie 2015


Este o mare onoare și privilegiu să vă spun bun-venit dumneavoastră și Primei Lady, în această seară, Domnule Președinte. După ce am avut plăcerea să vă întâlnesc, la un astfel de banchet, acum patru ani în timpul ultimei vizite a dumneavoastră în India, sunt dublu încântat să fiu în măsură să vă primesc din nou, de data aceasta, ca gazdă.

Ați făcut istorie de peste trei ori, astăzi, devenind primul Președinte al SUA care gratifică Ziua Republicii noastre, fiind primul Președinte al SUA care să viziteze India a doua oară, fiind în oficiu, și având a doua întâlnire la nivel-Summit, în cel mai scurt interval, din totdeauna, de patru luni. Aceste pietre de hotar fac din aceasta o vizită cu adevărat istorică. În timp ce sunt mândru că noi creăm istorie împreună, eu sunt și mai încântat că noi creăm un viitor mai strălucit împreună, pentru țările noastre și pentru lume.

Relația dintre India și Statele Unite este una specială. Este specială deoarece este o relație forjată în inimile și mințile celor două popoare ale noastre, în legăturile comerciale dintre cele două business-uri ale noastre, în schimburile dintre cele două comunități de scientiști și ingineri ale noastre, și în legăturile durabile între sute de instituții ale noastre. Aceasta este o relație în care cele două guverne pot fi pe drept mândre, făcând cunoscut că ele au pus în aplicare cu succes un 'Strategic Partnership', pur și simplu urmând drumul arătat de oamenii lor!

Aceasta este o puternică atracție și o chimie care explică de ce oamenii ambelor țări sau văzut unii pe alții ca prieteni în orice sondaj de opinie. Explică și de ce relația s-a bucurat consistent de suport politic bipartizan. Acest simț natural de rudenie provine de la valorile fundamentale pe care ambele noastre popoare le îndrăgesc profund, valorile libertății individuale și libertate, democrație, diversitate și justiție. Aceste valori de bază determină nu numai modul în care trăim și cum suntem guvernați ca națiune; ele defineasc, de asemenea, aspirațiile noastre pentru viitor, și viziunea lumii pe care dorim să o transmitem copiilor și nepoților noștri. Această viziune comună este cea care formează piatra de temelie solidă a relației noastre înfloritoare. Astăzi, popoarele noastre colaborează practic în orice activitate umană, de la sondarea în comun a adâncurilor oceanelor pentru a înțelege musonul indian, la explorarea în comun a spatiului pe Marte, și tot ceea ce se află între. Dar într-o relație ca a noastră, care are infinit potențial, există încă atât de mult ce putem și trebuie să facem. Excelență, sunt bucuros, prin urmare, că țările noastre adâncesc cooperarea strategică, de securitate și apărare, spre a face ca cele două țări ale noastre, regiunea și lumea un loc mai sigur. Statele Unite asociindu-se ambițioasei noastre agende economice și de dezvoltare, prin dezvoltarea infrastructurii, soluții de energie curată, investiții, levierea tehnologiei informației, educație și calificare. De asemenea, oamenii dumneavoastră lucrează cu noi la crearea unor orașe inteligente, luptând cu bolile și îmbunătățind apa, sănătatea și sanitația.

Prezența dumneavoastră, mâine, la draga noastră Republic Day Parade va demonstra lumii crescândele legături de prietenie și încredere care atașează strâns cele două democrații ale noastre. Cum noi creăm noi pietre de hotar în istorie și trasăm noi puncte de destinație în călătoria noastră comună întru viitor, vizita dumneavoastră, Mr. President, simbolizează atât istoria cât și viitorul în devenire.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu