duminică, 1 iulie 2018

EDDA


EDDA

Versiuni de George Anca
din EDDA


EDDA I
lay-uri pentru zei

Voluspo
(Profeţia bătrânei înţelepte)

Auzi-mă dintre sfintele  neamuri
Ale fiilor lui Heimdall şi mari şi mici;
Rogu-te,Othin, tată Val-d-ucişilor,
Ascultă-mi băsmuirea celor vechi.

Îmi mai aduc aminte uriaşii
Hrănindu-mă în zilele tot duse;
Ştiu nouă lumi, nouă în arborele
Tare de rădăcini pe sub lut.

Demultul era când Ymir trăia;
Nici mări nici reci unde, nisip nu era;
Pământul nu era, nu cerul deasupra,
Ci genunea Ginnunga, iarbă neunde.

Fiii lui Bur urcară şesul tărâm,
Acolo fortăreaţa Mithgart nălţară;
Soarele sudic pietrele încălzi
Şi glia o înverzi, o înierbi.

Soarele, soră lunii, din miazăzi
Mâna dreaptă lăsă pe osia cerului;
Nu ştia casa unde-i va fi,
Luna firea nu şi-o cunoştea,
Stelele  locul nu şi-l aflaseră.

Atunci se aşezară zeii la sfat
Dumnezeiesc în jilţurile lor;
Botezară amiaza, amurgul,
Dimineaţa şi luna cea scăzând,
Noaptea şi seara, anii de numărat.

La Ithavoll veniră tarii zei
Clădiră nalte-altare, temple,
Croiră foale, arămi forjară,
Mşeteriră scripeţi, scule fasonară.

În paşnice sălaşe tabla joacă
Zeii, neducând lipsă de aur,
Până sosesc din Jotunheim trei
Preaputernice fete uriaşe.

Atunci se aşezară zeii la sfat
Dumnezeiesc în jilţurile lor,
Să afle neamului pitic obârşii
Sângele lui Brimir, picioarele lui Blain.

Din toţi piticii Motsognir se făcu
Tartor şi după el Durin;
Mulţi omenească semenişte-s
Piticii lumii zis-a Durin.

Nyi şi Nithi, Northri şi Suthri,
Austri şi Vestri, Altjof, Davalin,
Nar şi Nain, Niping, Dain,
Bifur, Bofur, Bombur, Nori,
An şi Onar, Ai, Mjothvitnir.

Vigg şi Gandalf, Vindalf, Thrain,
Thekk şi Thorin, Thror, Vit şi Lit,
Nyr şi Nyrath – spusu-v-am –
Regin şi Rathsvith – drept pomelnic.

Fili, Kili, Fundin, Nali,
Heptifili, Hanr, Sviur,
Frar, Hornbori, Fraeg şi Loni,
Aurvang, Jari, Eikinskjaldi.

Neamul piticilor din spiţa lui
Dvalin pân’ la Lofar ţi-oi pomeni;
Lăsară stânci şi prin haturi ude
Casă-şi aflară în câmpuri de nisip.

Erau acolo Draupnir şi Dolgthrasir,
Hor, Haugspori, Hlevang, Gloin,
Dori, Ori, Duf, Andvari,
Skirfir, Virfir, Skafith, Ai.

Alf şi Yngvi, Eikinskjaldi,
Fjalar şi Frosti, Fith şi Ginnar;
Fie ştiută-n veci povestea,
Străbunii lui Lofar toţi pomeniţi.

Apoi din spiţă trei ieşiră,
Din casa zeilor, tari şi mari;
Doi fără soartă pe câmp aflară,
Ask şi Embla, goi de snagă.

Nu tu suflet, nu tu simţire,
Cald or mişcare, nici  înfăţişare;
Suflet dă Othin, simţ dă Honir,
Cald dă Lothur şi înfăţişare.

Un arbor ştiu, pe nume Yggdrasil,
Măreţ stropit cu dalbă apă;
De-acolo cade roua-n albii,
Tot verde  cetinind fântâna lui Urth.

Fecioarele preaînţelepte
Trei din locaş sub arbor coboară ,
Urth e una, Verthandi alta,
Codrului răsăriră, a treia Skuld,
Legi dau de-acolo, împart viaţă
Fiilor oamenilor şi le dau sorţi.

Război ţin minte, primul pe lume,
Când zeii cu lănci sfâşiară pe Gollveig
Şi în al lui Hor dom i-au pus foc,
De trei ori arzând, de trei ori renăscând,
Iară şi iar şi încă trăieşte.

O botezară Heith întru casele lor
Magic scrutătoare vrăciţă,
Minţi fermeca de vraja-i gonite,
Bucuria femeilor rele.

De oaste lancea Othin svârle
Şi-ncepe războiul dintâi lumii;
Căzut e zidul preajmă zeilor,
Bătut e câmpul de Wani răzbelnici.

Atunci se aşezară zeii la sfat
Dumnezeiesc în jilţurile lor,
Să afle cine aerul învenină,
Or a lui Oth mireasă giganţilor dă.

Foc de mânie Thor sare-n sus,
Arar stă auzind de-acestea,
Jurăminte călcate, rupt cuvânt şi pacte,
Insemne de vază ce-mpărtăşau.

Ştiu cornul lui Heimdall, ascunsul
Sub înalt preasfântul arbore;
Izvor ţâşneşte la semnul othincult
Val-d-ucişilor: vreţi şi mai mult?

Singur şezui când Cel Vechi mă văzu,
Spaima zeilor, şi mă privi în ochi:
„Ce vrei să afli? de ce eşti aici?
Othin, ştiu unde ţi-i ochiul ascuns.”

Ştiu unde-i ascuns ochiul lui Othin,
Adânc în fântâna lui Mimir vestită;
Mied din voia lui Othin  Mimir a supt
Dimineţile: vreţi să aflaţi mai mult?

Şiraguri am, inele de la-al Gazdei tată
Vorba-nţeleaptă-mi fu, gândul vrăjit;
......................................................
Am scrutat întru toate tărâmurile.

Peste tot văd Vakirii adunate,
Gata în şa spre rândurile zeilor;
Skuld  poartă scutul, Skogul o urmează,
Guth, Hild, Gondul şi Geirskogul.
Fecioarele lui Herjan vă pomenii,
Valkirii gata a călări peste glii.

Văzui lui Baldr, zeu sângerând,
Fiu lui Othin, soarta toarsă:
Vestit şi mândru în nalte câmpuri,
Crescut  din plin vâscul şedea.

Din ram părelnic zvelt şi drăgălaş
Săgeată se făcu s-o zvârle Hoth;
Dar fratele lui Baldr curând se născu,
O noapte vârsta, cu-al lui Othin fiu luptă.
Nu-şi spălă mâini, nu-şi pieptănă păr,
Pân’ pe duşmanul lui Baldr nu-l nimici.
Dar în Fensalir Frigg plânse tumult
Întru Valhall: vreţi să aflaţi mai mult?

Unul văzui prin uzii codri,
Drag răului, semen lui Loki;
Îi stă Sigyn alături, făr’ exult
De dragul lui: vreţi să aflaţi mai mult?

Din răsărit prin văi d-otravă curge
Cu săbii şi pumnale râul Slith.
.............................................
............................................

La miazănoapte dom în Nithavellir
De aur răsare neamului lui Sindri;
Şi-n Okolnir altul sălăşluia
Und’ uriaş Brimir dom de bere şi-avea.

Un dom văzui, de soare depărtat,
Pe Nastrond, către miazănoapte,
Venin picură pe horn în jos
Şerpii vânturându-se pe ziduri.

Văzui bălăcind râuri de răuri
Inşi trădători şi şi ucigaşi,
Răufăcători cu neveste de oameni;
Nithhogg sânge d-ucişi bând hult,
Lupul te sfâşia; vreţi să aflaţi mai mult?

Bătrâna uriaşă sta-n Fiercodru,
La rărăsrit, aducând clanul lui Fenrir;
Dintre ei în chip de căpcăun unul
Avea să fure soarele de pe cer.

Se satură cu carnea  hoitului,
Înroşeşte casa zeilor în sânge;
Soarele-i beznă, în vară se-ncrunt’
Furtunile: vreţi să aflaţi mai mult?

Pe-un deal şedea, bătându-şi harpa,
Eggther cel vesel, giganţilor paznic;
Arătos şi roşu Fjalar şedea,
Cocoş cucurigându-i deasupra-n colivie.

Apoi le cântă zeilor Gollinkambi,
El trezeşte eroii din domul lui Othin;
Iar sub pămînt mai crăunea altă
Pasăre ruginie la gratiile Iadului.

Acum Garm urlă la Gnipahellir,
Cătuşe sar şi lupul fuge liber;
Ştiu multe şi mai mult pot vedea
Din soarta zeilor războinici.

Lupte-se fraţii, doboare-se,
Fii din surori păteze rudenii;
.......................................
.......................................

Greu e pe lume, vast curvişag,
Topor-timp, sabie-timp, scuturi frânte,
Vânt-timp, lup-timp, curând lumea cade;
Nicicând nu s-or mai cruţa oamenii.

Repezi se mişcă fiii lui Mim, soarta
Se-aude în gama lui Gjallarhorn;
Heimdall zice tare, sus e cornul,
Frică tremură toţi pe căi de iad.

Tremură, se cutremură Yggdrasil
Din vechi limburi, se desface;
Othin ia seama la capul lui Mim,
Dar ruda lui Surt curând l-o ucide.

Cum o duc zeii? cum o duc elfii?
Jotunheim tot geme, zeii-s la sfat;
Piticii ţipă la uşi catapult’,
Meşteri pietrari: vreţi să aflaţi mai mult?

Acum Garm urlă la Gnipahellir,
Cătuşe sar şi lupul fuge liber;
Ştiu multe şi mai mult pot vedea
Din soarta zeilor războinici.

Hrym vine din răsărit cu scutul sus;
De mânioşi se strânge şarpele;
Se-nvârte pe unde, iar vulturul roş
Ciugule stârvuri ţipând; Naglfar e dus.

Vine pe mare din nord o corabie
Cu lume din Hel, la cârmă stă Loki;
După lup urmează oameni sălbatici,
Iar cu  ei merge fratele lui Byleist.

Surt vine din sud cu jalea armelor,
Soarele zeilor lucit-a din sabia-i;
Fărmate stânci, gigante scufundânde,
Mort cârd spre Hel, cerul răscruce.

Acum soseşte-n Hlin înc-un rănit
Când Othin tocmai se luptă cu lupul,
Iar ucigaşul lui Beli cată pe Surt,
Spre a se spulbera bucuria lui Frigg.

Apoi vine fiul lui Sigfather,
Vithar, la luptă cu lupul în spume;
Şi-nfige sabia-n fiu de uriaş
Până la inimă: tată răzbunat.

Vine încoace fiul lui Hlothyn,
Şarpele cască spre cerul de sus;
.......................................
Contra şarpelui merge fiul lui Othin.

Furios bate paznicul pământului,
Toţi bărbaţii de pe acasă plece;
Nouă paşi întâmplă fiul lui Fjorgyn
Şi, ucis de şarpe, neînfricat zace.

Negru soare, pământ mării înec,
Stele de foc din cer se-nvârtejesc,
Crunt creşte boarea şi flama de viaţă,
Pân’ focul păşeşte şi peste cer.

Acum Garm urlă la Gnipahellir,
Cătuşe sar şi lupul fuge liber;
Ştiu multe şi mai mult pot vedea
Din soarta zeilor războinici.

Acum văd pământul din nou
Creşte verde tot din unde iar;
Cascade cad şi vultur zboară
Şi prinde peşte pe sub stânci.

Zeii din Ithavoll se strâng preună,
Vorbesc de încercuitorul terrei,
În minte cheamă  trecutul măreţ,
Vechi rune-ale Domnului Zeilor.

În rară frumuseţe iară
Table de aur se nalţă din iarbă,
Ce zeii le-avură în zile duse,
............................

Nesemănate câmpuri dau rod copt,
De bine-s boli, iar Baldr se întoarce;
Baldr şi Hoth în al lui Hropt dom-lupt’,
Şi tarii zei:vreţi să aflaţi mai mult?

Ca soarele mai drag văd domul
Cu aur coperit, pe Gimle stând;
Domnii dreptăţii locuiască-l
Şi fericire-n veci să aibă.

Suie să ţină întreaga putere
Atotputernic domn stăpân a toate
........................................
........................................

Din jos balaur negru se iveşte,
Nithogg zburând din Nithafjoll;
Trupuri de oameni duce pe aripi
Şarpele: dar acum şi eu apun.Hovamol
(Balada Celui de Sus)


vine de la munte la ospăţ cu dânsul
tăcere ascultă vede vedere
din greu înţelepţia ascunsă în altă
inimă ţi s-o ferici-ntru laudă
beat mort înţelepciune întocmai
zici or zaci caută-ţi patul rece
rar nebunului pe voie neştiutorul
neprimit nerăspunsul nejocul

batjocora la masă în mijlocul
duşmanilor alţii cu prietenia duşi
perechea de capre necerşetoare
la drum fără lance necugetatul
brad pe moarte unde e tinereţea
ferice  prietenia neduşmanilor
foc în dar să vezi soarele sănătate
nepătarea păcatului fie lor

te bucuri de fii tu de neamuri
de avere de munci viu nu hoit
prinzi vaca rug flame bogatul
mort în faţa uşii sale văzut-am
şchiop călare ciung văcar surd
îndrăzneţ în luptă orbul nears
ochiul vikingului runa citeşte
făptaşă peste încă miile de ani

laudă seara femeia pe jar arma
fecioara inel gheaţa petrecută
nu crede jurământ de fată vorbă
de femeie nu plecăciune bour
săgeată în zbor ape cascadă
gheaţă nouă colaci şerpeşti prinţi
într-un viţel bolnav ori trol
încăpăţânat descăpăţânează vraja

credinţă nu-i pentru ucigaşul
fratelui de-l întâlneşti în pribegi
casa arsă jumătate calul în galop
cu un picior rănit nefolositor
nu prea spera în repede recoltă
nu prea curând în feciorul tău
câmpul cere vreme bună fiul
înţelepciune ce adesea nu se văd

Othin pe inelul său jură am auzit
cuvântul lui Hor din runele-i
te cetesc Loddfafnir şi te aud
cetindu-mă auzi şi învaţă folosul
nu pleca noaptea fereşte vrăjitoarea
urăşte carnea nici bucurie
în munte şi golf vezi de hrană
văzui un om rănit de vorba unei

grija roade inima nu te împrieteni
cu duşmanii nu batjocori pe
oaspete or călător cât de bun
o greşi cât de rău de ceva o fi bun
băut ţi-e leac pământul focul
lecuieşte bolile spicele vrăjitoria
secara ruptura luna lecuie furia
iarba râia runele tăieturi-săbii

învaţă cum să scrii să citeşti
să dărui să judeci să te sacrifici
mai bine fără rugăciune decât dar
prea mare nimic preajertfa
ştiu cântece necunoscute reginelor
nu fiilor oamenilor ajutor
funii e duşman săgeată neatât de
zburătoare să o zădărnicesc

domul în flăcări pe neamuri nu
arde cât să nu-l cânt stingere
neduşmăniţi fii de eroi corabia-n
potop stai vânt dormi mare
arate-şi chipuri adevărate întoarcă-se
toţi din luptă vii acasă
cu sângele runelor fac
spânzuratu-n arbore să-mi vorbească

tot ce ştiu de zei şi elfi puţini
nebuni se încumetă a cunoaşte
mă încântă învinsă fecioara cu
braţ alb gândurile torcându-i
nu le vei cânta Loddfafnir cântecele
caută-le să-ţi dau ajutor
cel mai bine ce ştii numai tu
ori în braţele ei ori de-i sorăvafthruthnismol
(Balada lui Vafthruthnir)

sfat soaţei Frigg îi cere Othin
de a se întrece cu Vafthruthnir
ce om grăieşte în al meu tărâm
scapi de îmi eşti mai înţelept
săracul în casa bogatului vorbeşte
cuminte ori tace cu inima
aud ce roib face ziua Skinfaxi
ce roib face noaptea Hrimfaxi

râu între zei şi zmei Ifing pe
câmpul Vigrith bat zeii pe Surt
de unde dintâi pământ cer
uriaşule din carne a lui Ymir glia
munţii din oasele-i tăria din
ţeasta-gheaţă oceanul din sânge
de unde luna soarele din părintele
Mundilferi a suna timpul

din taţii Delling zi  Nor noapte
Vindsval iarnă Svosuth vară
primi giganţi Bergelmir Truthgelmir
Aurgelmir întru  venin
fiu cu şase capete din subţioara
smeului de gheaţă  nu mamă
din aripile vulturului Hraesvelg
bubuie vântul lumea noastră

runele zeilor neamul zmeilor sub
Niflhel a morţilor hălăduire
de iarna grea oamenii s-or
ascunde în pădurea lui Hoddmimir
în casa zeilor vor locui Vithar şi
Vali când Surt pârjoleşte tot
pe Othin lupul o să-l ucidă
nimeni ştiind ce i-a spus fiului săuGrimnismol (Balada lui Grimnir)

fiară focule mă arzi de opt zile
îmbrăcat în mantă nimeni doar
Agnar carne şi apă îmi da slavă
stăpân  al goţilor prin Veratyr
în  Trurheim Thor stă Ull în
Ydalir apoi Valaskjolf Sokvabek
unde Othin şi Saga beau din
cupe de aur în Glathsheim eroii

un lup în uşa de apus în Eldhrimnir
Andhrimnir gată mistreţ
peste Mithgarth zboară corbii
Hugin şi Munin gând amintire
capra Heithrun cu miere cerbul
Eikthymir corne-i curg râuri
Sith şi Vith Saekin şi Aekin
Svol Fimbulthul Gunthro Fjorn

Rin şi Rinnandi Gipul şi Gopul
Gomul şi Geirvimul cu zeii
Thyn şi Vin Thol şi Hol Groth şi
Gunnthorin Vino e primul
Vegsvin e al doilea Tjothnuma trei
Nyt şi Not Non şi Hron
Slith şi Hrith Sylg şi Ylg Vith şi
Von Vond şi Strond Gjol şi

Leipt cu oamenii  Kormt şi Ormt
Thor preumble secătuirea
trei  rădăcini sub arborele cenuşii
Yggdrasil iad smei lume
ververiţa Ratatosk aleargă
ramurile jos cu vorbe de vulturi
patru cerbi Dain şi Dvalin
Duneyr şi Dyrathror şerpi pe sub

cenuşă Goin şi Moin Grabak şi
Grafvoluth Ofnir şi Svafnir
suferă cenuşa lui Yggdrasil
păscut de cerb la vârf cu trunchi
putred ros la rădăcină Hrist şi
Mist mi-aduc după voie cornul
iar bere Skeggjold and Skogul
Hild şi Truth Hlok şi Herfjotur

Gol şi Geironul Randgrith şi
Rathgrith şi Reginleif soarele-l
poartă Arvak şi Alsvith în faţă
stă Svalin ca scut lupul Skoll
din carnea lui Ymir pământul
se ivi oceanul din sângele luiş
din oase dealuri din păr arbori
din ţeastă înaltele tării cereşti

din genele-şi făcu Mitgarth zeii
din creier norii vicleni în zare
cine ia primul foc de Ull şi de
toţi zeii va fi văzut fiii lui Ivaldi
croiră corăbiile cele mai bune
pentru  zeul Freyr fiul lui Njorth
bun pom Yggdrasil corabie
Skithblathnir zeu Othin cal Sleipnir

pod Bifrost skald Bragi şoim Hobrok
ogar Garm zeilor rugăciune
pe nume Grim sunt Gangleri
Herjan şi Hjalmberi Thekk şi Thriti
Thuth şi Uth Helblindi şi Hor Sath şi
Svipal şi Sanngetal Herteit şi
Hnikar Bileyg Baleyg Bolverk
Fjolnir Grim şi Grimnir Glapsvith

Fjolsvith Sithhott Sithskegg Sigfather
Hnikuth Allafather Atrith
Valfather Farmatyr  un singur nume
fiind primul dintre oameni
Grimnir îmi spun în domul lui
Geirroth de sunt cu Asmund Jalk
Kjalar am fost  în sanie în
adunarea lui Thror lupt ca Vithur prin

zei drept Oski Biflindi Jafnhor şi
Omi Gondlir şi Harbarth astfel
am păcălit smeul Sokkmimir moş
ca Svithur şi Svithrir din veac
eşti beat Geirroth sabia uzi
prietenilor mei sunt Othin fost Ygg
Thund Vak Skilfing  Ofnir şi
Svafnir nume numai pentru mineSkirnismol
(Balada lui Skirnir)

du-te Skirnir auzi-mi fiul n-ai atât
dor Freyr cât să nu mi-l spui
dă-mi calul  galop nopţii focul
sabia luptând de la sine cu smeii
beznă e calule amândoi ne-om
întoarce de smeul nu ne-o înghiţi
măi ciredarule cum să am vorbă
de la fată peste dulăii lui Gymir

nu-s din elfi nu din zei chiar dacă
pe foc am venit să-ţi văd casa
Gerth îţi dau unsprezece mere de aur
să-ţi fie Freyer drag nu vii
îţi dau inelul ars cu fiul lui Othin
în casa lui Gymir nu-i aur lipsă
fecioară priveşte sabia n-oi suferi
pentru bărbat Gymir te-o bate

astă sabie tatăl îţi va ucide şarpele
carnea ţi-o va mânca Hrimnir
te-o privi lumea s-o uimi de lacrimi
şi zbucium avea-vei partea
rămâi fără soţ se mânie Othin îţi
faci duşman din Freyr îndrăcito
uriaşul Hrimgrimnir te va lua în
hău dela porţile iadului ce vaier

îţi scriu aci o vrajă şi trei rune dor
nebunie poftă le pot şi nescrie
ia recea cupă cu miere plină în
pădurea Barri nouă nopţi Gerth se
va desfăta cu fiul lui Njorth lungă o
noapte mai lungi două atunci
cum or fi trei o lună mai scurtă
decât dornică o jumătate de noapte
Harbarthsljoth
(Poemul lui Harbarth)

cine-i cel de dincolo de sund ce
ţăran mă strigă trece-mă te-oi hrăni
dimineaţă mândru ci nu îţi ştii
viitorul durerosul mama ţi-e moartă
sunt fiu lui Othin frate lui Meili
tată lui Magni vorbeşti cu Thor iar
tu eu-s Harbarth cel mai fiară de la
Hrugnir eu i-am fărâmat capul

pe când tu eu cu Fjolvar luptai cinci
ierni am dormit cu şapte surori
iar tu eu doborâi pe uriaşul Thjazi iar
tu eu pe Hlebarth iar tu eu am
am doborât relele ielele giganţilor
bărbat n-ar mai fi iar tu eu m-am
dus în Valland război am făcut
cel nobil căzut în luptă are pe Othin

şi Thor are neamul trolilor putere are
Thor nu inimă ibovnic are Sif
soţia-ţi pe el pune-ţi forţa minţi ba
e adevărul de nu mă treci spune
calea puţin zicând nu lungă de vei
apuca-o ciot apoi piatră la stânga
până în Verland şi mama-ţi Fjorgyn
copiii ei pe drumul spre OthinHimiskvita
(Lay-ul lui Hymir)

la răsărit de Elivagar trăieşte înţelept
Hymir ce tuci adânc de o milă
două balene deodată ridică în cârlig
măcelăreşte toate balenele masă
zeilor atotputernicul vine la adunare
cu tuciul lui Hymir băutura aşa
vesel şi-o beau în domul Aegir la
vreme de toamnă tot ospătându-se

Lokasenna
(Cearta lui Loki)

venin în miere eu Lopt Loki  mi-e
sete Othin malţ prin sânge înfrăţit
atunci dă locul tău  Vithar pentru
al lupului părinte la ospăţul nostru
cai şi inele nu-s de tine Bragi taci
Ithun pofticioaso taci Othin injust
ci tu nebărbăteşte sub pământ opt
ierni muls-ai vaci  femeie născândă

şi tu în Samsey nebărbăteşte folosit-ai
farmece de vrăjitoare taci rune
taci Frigg ştiu soarta tuturor nu a mea
taci Freya vrăjitoareo în braţele
fratelui taci Njorth cu a ta soră ai
avut un fiu taci Tyr femeia ta copil
cu mine avu lupul la gura râului
te aşteată cât zeii de nu-ţi tace limba

taci Byggvir eşti beat Loki în pat
m-ai tras eu Sif te salut Loki cristal
cu miere veche soarbe taci Beyla
preapăcătoaso eu Thor cu barosul
Mjollnir îţi închid gura fuseşi uitat
într-un deget de mănuşă măreţule
Sigyn din scoică otravă picură pe
soţu-şi Loki pământul se cutremurăThrymskvitha
(Lay-ul lui Thrym)

turbă Vingthor trezindu-se fără
barosul său Mjollnir îşi smulge barba
veşmântul tău de pene Freya dă-mi
să-mi aflu barosul printre giganţi
văzând pe Loki uriaşul Thrim întrebă
cum o duc zeii cum o duc elfii
rău zeii rău elfii ai ascuns tu barosul
lui Hlorrithi  l-am ascuns la opt

mile adânc în pământ nimeni să-l
afle până Freyja nu-mi va fi soţie
la zei se întoarce Loki ia-ţi vălul
de mireasă Freyja mergem la smei
furioasă Freyja ce-atâta poftă văzând
toţi a mă călători până la uriaşi
cel mai alb zeu Heimdall plan toarce
văl poarte Thor şiragul Brisings

chei în clinchet pe piept geme
femeiesc veşmânt până sub genunchi
pălărioară pe cap Thrim zărind-o
mi-aduc pe Freyja a-mi fi mireasă
înghite Thor un bou şi opt somoni
de mied trei butii bea Thrim n-am
mai văzut se miră aude Freyja a postit
opt nopţi de dor de Jotunheim

sub văl priveşte s-o sărute sare ce ochi
de foc opt nopţi ea n-a dormit
Thrim către sora lui fără noroc adă
barosul ca să ne  cinstim mireasa
inima-i râde în  piept lui Hlorrithi
întâi omoară pe Thrim smeul rege
apoi fiul lui Othin doboară tot neamul
uriaşilor şi pe sora cea bătrânăAlvissmol
(Balada lui Alvis)

sunt Alvis am casa printre pietre sunt
Vingthor fata n-o iei fără voia-mi
mi-e dragă zăpezia fată atunci răspunde
cum e numit pământul pământ
îl numesc oamenii câmp zeii căi
wanii totverde smeii grădină elfii prea
fericiţii baltă cum e numit cerul cer
îi spun oamenii înalt zeii ţesătorul

vânturilor wanii suslume uriaşii mişcoperiş
elfii picoperiş piticii cum e
numită luna lună o numesc oamenii
flamă zeii roată în iad umblăreaţă
uriaşii licuricea piticii limbtip elfii
cum e numit soarele soare-l numesc
oamenii orbsoare zeii valdvalin piticii
totluciu uriaşii roatartă elfii jarjar

fiii zeilor cum se numesc norii nori îi
numesc oamenii dordeploaie zeii
smeidevânt wanii dordapă giganţii
timpzimb elfii coifulsertelor în iad
cum e numit vântul vânt îi spun oamenii
şovăielnicul zeii nechezătorul
prefericiţii văitătorul giganţii zornor
elfii iar în iad suflurlătoare cum e

numit calmul calm îi spun oamenii
tăcutul zeii nevântuire wanii focos
giganţii zilinişte elfii zicasă piticii
cum e numită marea mare îi spun
oamenii linplin zeii nundă wanii
ţipăroaie giganţii băutură elfii adâncă
piticii cum e numit focul foc îl numesc
oamenii flamă zeii răsfoc wanii

haţ giganţii arzoi piticii iar în iad
grabnic cum e numit codrul oamenii
îi spun codru şescoamă zeii algădeal
în iad  hranflamă giganţii trupeş
elfii nuia wanii cum se cheamă noaptea
fiica lui Nor noapte o numesc
oamenii scufă preafericiţii neluminata
giganţii bucuriasomnului elfii

cum e numită sămânţa oamenii
grână o numesc  grăunte zeii
creşterelumii wanii prebăutură elfii
trupiniţă în iad  miedul cum este
numit mied îi spun oamenii bere zeii
spumoasă wanii secetoasa smeii
malţ iadeşii ospecetoasa fiii lui Suttung
uriaşul gata ziua şi tu piticuleBaldrs Draumar
(Visele lui Baldr)

de unde vin visele rele ale lui Baldr
călare pe Slepnir Othin coboară în
iad să afle vrăji rosteşte la mormântul
bătrânei înţelepte ea din moarte
întreabă cine mă puse pe calea tulburărilor
eram sub ninsoare şi ploaie
demult îmbibată de rouă Othin vorbi
Vegtam am nume fiu lui Valtam

spune-mi de iad că de cer ştiu pentru
cine sunt laviţele cu inele de aur
aici pentru Baldr se fierbe miedul
spun fără voie şi tac cine-i ia viaţa
urşi cine-l răzbună urşi ce fecioare a-l
plânge nu eşti Vegtam ci Othin
ba tu mamă de trei smei fii vesel
vraciule că nimeni nu m-o mai căutaRighsthula
(Cântecul lui Rig)

Rig între Ai şi Edda cu vorbe alese
la masă în pat după nouă luni Edda
naşte pe Thraell pocit ce cu pocita
Thir are băieţi Fjosnir şi Klur Hreim
şi Kleggi Kefsir Fulnir Drumb Digraldi
Drott şi Leggjaldi Lut şi Hosvir
la animale fete Drumba şi Kumba
Okkvinkalfa Arinnelfa Ysja şi Ambot

Eikintjasna Totrughypja şi Tronubeina
şi astfel ivitu-s-a neamul trolilor
mai merse Rim casă cu foc văzu
pereche veche Amma cu viţel îl ospătă
şi-n nouă luni pe Karl născu harnic
de mireasă luă pe Snor şi băieţi avură
Hal şi Dreng Holth Thegn şi Smith
Breith şi Bondi Bundinskeggi Bui şi

Boddi Brattskegg şi Segg fiice Snoth
Bruth Svanni Svarri Sprakki Fljoth
Sprund şi Vif Feima Ristil şi astfel
născutu-s-a neamul bravilor trebnici
la drum iar Rig în casă aleasă Fathir şi
Mathir primindu-l hrănindu-l cu
păsări aromate în nouă luni Mothir
născu pe Jarl blond cai şi săbii de la

Rig runele învăţă războaie duse pe Erna
mireasă luă băieţi avură Bur şi
Barn Joth şi Athal Arfi Mog Nith şi
Svein Sun şi Nithjung Kund şi Kon
tânărul Kon învăţă runele vieţii linişte
mărilor şi durerilor e numit Rig
în crâng şi codru hălăduieşte printre
ramurile plecate păsări fermecate
Hyndluljoth (Poemul lui Hyndla)

sus soră Hyndla în peştera ta strigă
Freyja se întunecă şi-om călări prin
Valhalla să aflăm sfântul dom Odin
dar de sabie cuvânt voce inimă
viclenei sfâşieri mă chemi ba nu
iubitu-mi sfâşie mistreţul Hildisvini
eroii sfinţi îndoit văzându-ni-i Otar
zeiţelor crezând cine născut din

Skilfing Othling Ylfing liber ori
de neam înalt în Mithgart vieţuind
unsprezece zei nouă femei uriaşe
la marginea lumii mai rea minune
nu îndrăznesc a-i rosti numele
puţini văd pe Odin întâlnind lupul
foc uriaşelor pământ arzând Otar să
bea favoarea-mi de zeiţă HyndlaSvipdagsmol (Balada lui Svipdag)

deşteaptă-te din morţi mamă Groa
cine-mi supără fiul farmece cântă-mi
pace dorească duşmanii-ţi apele
sece sară cătuşe rupă-se frânghii
pe mare nici vânt nici val nu-ţi
clatine barca şi-al şaptelea descântec
îngheţul ucigaş al stâncilor nu te
cuprindă şi trupul întreg să-ţi rămâna

ce smeu de foc e în faţa casei dar
tu ce cauţi aici du-te ca un lup
sunt Vindkald fiu lui Varkald ce
tată avu pe Fjolkald vreau adevărul
stăpână e Mengloth palat din mădularele
lui Leibrimir copacu-i de neatins
de foc de fier seminţele pentru femeile
bolnave cu copil ce vor să nască

auriul cocoş e Vithohnir dulăii Gif şi
Geri cresc până la moartea zeilor
unul doarme noaptea celălalt ziua
sabia runelor făurită de porţile morţii
pe ce dar zeiţei omul ar lua-o Sinmora
vrea pene mijlocii de la Vithohnir
înflăcărata sală Lyr se cheamă aici
sunt Uni şi Iri Bari şi Jari Dori şi Ori

pe munte se vindecă femei nici un bărbat
meint zeiţei Mengloth doar Svipdag
eu sunt sosit pe căi reci de vânt bun venit s
pune Mengloth cu sărutare ferice
îndelung aşteptatu-te-am pe muntele
Lyfjaberg zi de zi şi acum te am în casă
dor ne-am fost tu mie eu ţie de-acum
ştim că până la fine vieţile ne-om trăi
Volundarkvitha (Lay-ul lui Volund. Edda II, Lay-uri pentru eroi)

trei fraţi cu trei valkirii şapte ierni ci
zburară lebedele zăpezi după soartă
aprinse Volund pădurea pe o piele
de urs număra inelele unul lipsea
tot şezând l-a luat somnul la trezire
nici o veselie grele lanţuri văzu la mâini
şi funii de tei piciorele-i legau cine vodă
Nithut că de unde are comorile urşilor

n-arată blând cine vine din pădure regina
zise tatăl dădu fie-sii inelul de aur
el sabia lui Volund ţinu regina că ochii-i
lucesc şerpi alunge-l în Saevarstath
geme din ochii fiilor trimise reginei broşă
din dinţii lor surorii Bothvild ce zise
în insulă cu Volund am fost într-o oră
de plăcere şi nescăpare din mâna lui
Helgakvitha Hjorvathssonar
(Lay-ul lui Helgi fiul lui Hjorvarth)

regele trimise pe fiul său Atli cu
pasărea vorbitor s-o peţească
pe frumoasa Sigrlin neprimind-o
s-au dus amândoi cu omor aducând-o
fiul cu Sigrlin tăcut văzu nouă valkirii
una-l chemă Helgi apărându-l
cu Atli la drum pe apă vrăjitoare din
faţa vaporului în carne cu săgeată

te sfâşii în bucăţi îţi îndrept coastele
Helgi te doborî cu ale morţii rune
e ziuă viaţa ta se duce oamenii te-or
râde unde-n piatră veşnic te-or vedea
valkiria Svava jură iubire lui Helgi
fratele său Hethin o vrea pentru el
îi şi spune mi-am ales mireasă copila
regelui când i-am urat monarhului

nu suferi femeia călare pe lup îi
prevestise şi aşa sfârşitul în trei zile
ea ştia că fiul lui Sigrlin o să cadă la
Sigarsvoll e ultima noastră
întâlnire îi spune Helgi iubitei Svava
fie-ţi patul gata pentru Hethin
avui un jurământ cu tine şi se spune
că Helgi şi Svava s-au născut din nouHelgakvitha Hundingsbana I
(Primul lay al lui Helgi Hundingsbane)

ursitoarele nornii închipuiră în ţesătura
sorţii viaţa eroului peste prinţi Helgi
puţin îl aşteptă războiul că doar la 15 ani
fiul lui Sigmund pe Hunding ucise
câmp sângerat lănci sângerând fecioara
sudului de n-ar veni cu el noaptea aia
jos de pe cal ea-i spuse altfel cu urşii
decât a bea cu spărgătorul de inele

tatăl m-a promis fiului lui Granmar ce
l-am numit un rege ca feciorul de pisică
fiară în Gnipalung bătaia tu măruntaie
lupilor mâncând vrăjitoare valkyrie
pieptul fraţilor înroşişi faimă din nebunii
capră mulsă corbilor te-oi da porcilor
inele roşii învingătorului în război
triumf şi nobilă mireasă fiica lui HogniHelgakvitha Hundingsbana II
(Al doilea lay al lui Helgi Hundinsbane)

lup sur în hala lor Helgi ştia ucigaş lui Hunding
Hundingsbane mănânci carne crudă
renăscută Svava în Sigrun valkirie în aer
şi pe apă la corabie îl întreabă pe Helgi încotro
prinseră urşi şi hrăniră vulturii cu tăişul
sabiei de-aia ni-s cămăşile sângerate
nu teme furia părintească frumoaso cu
mine te vei însoţi nici eu temându-te

se răcesc fiii lui Granmar mari luptători
capul căzând corpul mai lupta
nimic n-ai dobândit cum soarta ţi-a fost
să aduci viteji pe câmpul de bătălie
nu te îndurera Sigrun răspunse Helgi
lupta-i câştigată soarta nu se arată
avură copii cumnatul Dag îl sfâşie cu
lancea de la Othin primită sub sacrificiu

trist sunt soro durere răzbunându-mi fără
voie neamul căzu prinţul mai nobil
răspunse Sigrun să te muşte jurăminte cu Helgi
jurate la Leipt pe ape la Uth pe hârtoape
corabia nu-ţi va mai cutreiera cu vântul
bun de după tine calul nu va mai goni
sabia-i nu mai rupe m-am răzbunat lup
fără bucurie hrănindu-mă cu hoituri

nebună soră Othin e stăpân oricărei rele
împărţind neamul cu ale urii rune
vreodată viaţa nu aici mi-oi mai iubi-o
nu mă pot arăta în lumină frica
duşmanilor de Helgi ori a caprelor de lupi
al meu peste eroi cenuşă peste spini
deal ridicară în amintirea lui Helgi iar
ajuns în Valhall Othin îl luă părtaş la domnie

din toţi eroii zice Helgi lui Hunding
tu să speli picioarele să aprinzi focul
să legi câinii să ţeseli caii să hrăneşti
porcii să nu-ţi adoarmă strigoiul
o surată a Sigrunei văzu cu mulţi pe
Helgi umblând dealul visez nu nici
sfârşitul lumii eroii ne întoarcem du-te
Sigrun venit-a Helgi rănile vindecă-i

bine ne întâlnim ca şoimii lui Othin
încălziţi de măcel ori roua roşie a zilei
întâi voi săruta fără de viaţă rege azvârle-ţi
platoşa însângerată de brumă părul greu
negură eşti Hegi sub roua morţii mâini de
gheaţă numai din cauza ta Sigrun
sunt greu de rouă lacrimile aurului tău
cad sânge fărâme pe pieptul eroului

aldămaş vom bea iubire locuri pierdute nimeni
nu-mi cânte rănile Sigrun făcu un pat în deal
odihnă aici ţie Ylfing lunecă-n somn
ca mine cândva în braţele viului rege
ceva ţi s-o întâmpla spune Helgi de-ai dormit
în braţele unui strigoi cu dragoste pe deal
Helgi şi ai lui merseră în drumul lor
femeile se întoarseră pe la case

în altă seară Sigrun surata-şi trimite să
pândească dealul ea se duce în amurg
dacă vine dacă poate fiul lui Sigmund d
in locul lui Othin grea se face speranţa
întoarcerii eroului printre vulturii de pe
crengi de scrum şi oameni după vise
muri curând renăscură el Helgi
Haddingjaskati ea valkyria Kara din lay
Fra Dautha Sinfjotla
(Despre moartea lui Sinfjotli)

fiul lui Volsung Sigmund are trei fii
Sinfjotli Helgi şi Hamund soţia sa Borghild
are un frate care curtează aceeaşi
femeie cu Sinfjotli şi acesta îl omoară
Borghild aduce la înmormântare bere
şi un corn plin cu otravă lui Sinfjotli
se uită în corn vede că e otravă îi spune
lui Sigmund e noroioasă băutura tată

tarele Sigmund ia cornul şi bea apoi
bea Sinjotli al treilea corn ocărându-l i-l
dă Borghild lasă-l să curgă în barbă fiule
dar Sinfjotly îl bea murind pe loc
Sigmund îl duce în braţe până la un strâmt
fiord lung unde era o bărcuţă cu un om
îl cheamă şi pe Sigmund el pune stârvul
în barcă şi nu mai e loc barca dispareGripisspo
(Profeţia lui Gripir)

al cui e aşezământul Sigurth întreabă al lui
Gripir va vorbi monarhul unui necunoscut
salut Sigurth rege înţelept vezi ce va fi
cu mine când din casa ta voi pleca
prinţe întâi răzbună-ţi tatăl Eylimi luptă
cu balaurul fii ucigaş lui Regin şi Fafnir
pe stânci doarme fată frumoasă de rege
platoşa taie-i cu sabia trezeşte-o

rune ţi-o spune tot ce caută războinicul
te va învăţa să vorbeşti în toate limbile
nu vede altul Gripir mai departe viitorul
ca tine nu-l ascunde cât de greu ar fi
viaţa ta nu are povara josniciei o zi
va fi când moartea ţi s-o petrece spune-mi
Brynhild s-o vezi s-o cumpăr altul
înşeală plăteşti preţ pentru Grimhild

Guthrun fie-mi soţie de ce schimbăm chip
şi înfăţişare mintea rămâne fiecăruia
Brynhild se răzbună minţită Guthrun
fraţii ei toţi îţi aduc moartea în săbii
nu va mai fi fericită vreodată lucru de la
Grimhild adu-ţi aminte soarta zace
în erou n-o mai trăi sub soare
nicicând om mai noblil decât SighurtReginsmol
(Balada lui Regin)

Regin piticul vrăjitor învăţător lui Sigurth
îi spune de străbuni şi cum odată
Othin Honir şi Loki au venit la
cascada lui Andvari flama apei aurul
peştele nesalvându-se scumpe vorbe mincinoase
inelul Andvaranaut osânda urii
Fafnir înfige sabia în trupul tatălui său
Hreithmar în timp ce doarme aurul e al lui

Regin făuri lui Sigurth sabia Gram
ascuţită cât să taie Rinul şi nicovala
or râde fiii lui Hunding în hohot
de-l coborâră în moarte pe Eylimi
dacă eroul e mai repede în căutarea
inelelor roşii decât a tatălui răzbunare
Hnikar acum Feng or Fjolnir cum
Volsung odată corbii a înveselit dând luptă

semne bune de legănat săbii corb
negru-n drum doi războinici lup urlând
nu lupta când fratele luminos al lunii
apune târziu învinge cine vede bine
semn nebun când ţi se poticneşte
piciorul înainte de a  pleca la luptă
pieptănat şi spălat pleacă înţeleptul
cu o masă de la maica nu se ştie vremeaFafnismol
(Balada lui Fafnir)

venin turnă Fafnir pe capul lui Sigurth
ce sabia-i înfige-n trup al cui eşti
blestemul cui moare pe numele ucigaşului
e năpraznic n-am mamă n-am tată
Sigurth fiu lui Sigmund cine te-aduse
inima-mi mâna sabia aur inele te-or pieri
cineva ţine hoarda până ziua destinată
va veni că oricui îi vine ceasul spre  iad

ursirea nornelor o află în apă te vei
îneca dacă vâsleşti împotriva vântului
ce ursitori iau pruncul de la mamă
din zei ori elfi altele fiice lui Dvalin
în insula Oskopnir zeii leagănă
săbiilecoiful meu îngrozi omenirea
ades duşmanul neînfricat întâlnind îţi
dai seama că nu eşti cel mai viteaz

am respirat otravă din născare vierme
lucios mare ţi-a fost şuierul tare inima
dar ură mai multă au fiii oamenilor pentru
purtătorul coifului du-te la tine te sfătui
mă duc la aur m-a trădat Regin şi tu vei
trăda bucuros eşti Sigurth laudă Regin
de victorie cum sabia ştergi cu iarbă
fratele mi-ai ucis şi poate şi eu

te-ai depărtat când cu sângele lui Fafnir
sabia  înroşii eu cu balaurul încins tu ascuns
armă ţi-am forjat mai bună inima mai lucea
viermele de nu-mi batjocoreai tăria
şezi Sigurth inima lui Fafnir o ard o mănânc
păsări aud una înţelept spărgător de inele
alta Regin ţese planuri de trădare a tânărului
şi răzbunare a răufăcătorului frate

a treia la iad cu un cap mai scurt a patra
bucure corbii tot se găseşte un lup
a cincia copac mai înţelept ca omul
lăsând teafăr pe fratele celui ce l-a ucis
a şasea nebun să-şi lase viu duşmanul a şaptea
inele furate Sigurth n-o avea Regin
soartă aşa bogată a-mi povesti moartea
vor muri fraţii amândoi şi la iad s-or duce

Sigurth crăpă capul lui Regin mâncă inima
lui Fafnir le bău sângele auzi ciocănitoarea
leagă inelele ştiu o fată fără seamăn de frumoasă
plină de aur dacă puterea-ţi o cucereşte
Sigurth găsi deschisă vizuina de fier a lui Fafnir
umplu două sipete cu aur luă coiful
o platoşă sabia Hrotti le puse pe Grani
care nu se urni până nu-i se sui pe spateSigrdrifumol
(Balada Aducătoarei-de-Victorie)

Sigurth îi luă coiful de pe cap şi văzu că e
femeie mult am dormit de Othin pedepsită
o roagă pe Sigrdrifa să-l înveţe înţelepciunea
dacă ştia ce s-a întâmplat în toate lumile
îţi dau de băut copacule de putere şi faimă
farmece semne rune-de-înveselire
învaţă rune-de-victorie spre a  învinge
mereu scrie-le pe sabie cheamă-l pe Tyr

învaţă rune-de-malţ să nu-ţi înşele
încrederea minciunile nevestei altuia
scrie-ţi pe corn pe mâini pe unghii ţine
o înghiţitură în pahar fără de rău amestec
învaţă rune-naştere să iei pruncul
de la mamă cere ajutor ursitoarelor
învaţă rune-valuri scrie-le pe proră arde-le
pe vâsle prin neagră undă port să afli

învaţă rune-ramuri leacuri la răni
scrie-le pe copaci aplecaţi spre răsărit
învaţă rune-gânduri toţi trebuind a
gândi tu să ai mintea cea mai ascuţită
între oameni Hropt le aranjă şi le
scrise şi în gândire le prefăcu din
duşca picată din capul lui Heithdraupnir
şi din cornul lui Hoddrofnir

el scrise pe scut dinaintea strălucitoarei
zeiţe pe roata carului pe dinţii lui Sleipnir
pe labele ursului pe limba lui Braghi
pe ghearele lupului pe pliscul vulturilor
pe aripi sângeroase pe capete de pod
pe mâini pe urme pe sticlă pe aur
pe farmece albe pe nările nornelor
pe ciocul bufniţei de noapte

răzuite au fost runele din vechime
scrise şi amestecate cu sfântul mied
şi trimise în cele patru vânturi zeii
să le aibă elfi să-le prindă unele
pentru aşa de înţelepţii Wani şi
unele pentru oamenii muritori
rune-fagi sunt rune-naşteri toate runele
berii şi runele magice ale puterii

cine le cunoaşte şi le citeşte în adevăr
însuşi le ajută până-n amurgul zeilor
Brynhild îţi cere copac al săbiei
muşcătoare să alegi cuvântul ori tăcerea
Sigurth nu fug şi de mi-e soarta
aproape şi-ţi procitesc nerăzbunare
nu jurământ nu vorbe de clacă nubunul
spune vorbă mai rea decât gândeşte

rar ţine faima fără renume a doua zi
după moarte plăteşti preţul minciunilor
fereşte-te de vrăjitoarea ce-ţi iese-n
drum la lăsarea nopţii nu-i fi oaspete
fereşte sărutul fetelor frumoase nu te
adoarmă argintul neamului lor
nu te lua cu om beat că berea ia
minţile moarte unora suferinţă altora

dacă te iei la bătaie luptă-te în loc să
arzi de viu în sala eroului bogat
înmormântează corpul găsit pe jos mort
de boală în mare de armă îmbăiază-i
spală-le mâinile capul piaptănă-i înainte
să-i pui în coşciug roagă-le pace
şi nu crede vorba lupilor frate de i-ai
ucis părinte de i-ai doborât lup în fiu
mânie şi trădare nemailungă viaţă
că mari sunt duşmanii din faţa erouluiBrot af Sigurtharkvithu
(Fragment dintr-un lay al lui Sigurth)

cine să călărească flăcărie până la cer
Sigurth pe Grani armura lui Regin luci
Sigurth petrece trei nopţi cu Brynhild
sabia între ei ea se căsătoreşte cu Gunnar
o ocărăşte pe Guthrun de-i dezvăluise
ucigaşul adevărat al balaurului Sigurth
Gunnar şi frate-său Horni vorbesc
răzbunare pentru neţinut jurământ

gătiră un lup tăiară un şarpe pentru Gotthorm
şi ucigaşii lui punând mâna pe erou
ucis a fost Sigurth la sud de Rin strigă un
corb roşească sângele tău sabia lui Atli
iar Guthrun unde e Sighurt acum răspunse
Horni l-am tăiat cu săbiile calu-l plânge
Brynhild bucuraţi-vă Sigurth stăpân v-ar
fi fost pe arme şi locuri de mai trăia puţin

râdea Brynhild cu ecou doar o dată din
toată inima bucuraţi-vă aţi omorât eroul
Guthrun ce rău vorbeşti blestemat fie Gunnar
ucigaşul lui Sigurth se vorbiră băură
îşi plânge râsul Brynhild Gunnar am visat
hoituri în sală şi tu în funii legat de duşman
tot neamul tău Niflung se stinge acum
ţi-ai încălcat jurămintele eroul între noiGuthrunarkvitha I
(Primul lay al lui Guthrun)

Guthrun se gândi să moară şezând
îndurerată fără lacrimi lângă Sigurth
războinici o condoleau ea nu putea
plânge inima tristă să i se spargă
nevestele războinicilor în aur îi povestiră
durerile cele mai mari din viaţa lor
Gjaflaug cinci soţi pierdui două fiice
trei surori fraţi opt eu mai trăiesc

Herborg regina hunilor mai mare mi-e
durerea şase fii şi bărbatul îngropai
capul lui Sigurth pe genunchii soţiei
priveşte-l lasă-ţi buzele cum ar fi viu
doar o dată se uită Guthrun părul lui în
sânge orbi ochi ce luceau piept străpuns
lacrimile i se porniră ploaie gâştele
ţipară mi-e mort eroul nu-l mai văd

Gunnar n-o să te bucuri de aur inelele
ucigaşi îţi vor fi jurat-ai odată cu Sigurth
la curte veselie când al meu Sigurth
pe Grani goni spre mâna relei Brynhild
vorbi Brynhild plete-ţi sunt revărsate
Guthrun şi vraja îţi dete grai
Gollrond ce spui femeie a urii iar
Brynhild că frate-meu Atli e vinovat

văzând din neamul hun în sală flama
din gaura şarpelui încolăci eroul
Guthrun şedea între stâlpi luându-şi
tăria din ochii lui Brynhild
focul ardea ea respira venin cu ochii
la rănile lui Sigurth atunci
se duse prin pădure până în Danemarca
iar Brynhild îşi înfipse sabia în pieptSigurtharkvitha en skamma
(Scurtul lay al lui Sigurth)

fiii lui Gjuki şi Sigurth peţesc pe Brynhilda
eroul sudului putea s-o aibă
dar spada-i nudă luceşte între ei  fără s
ărut neîmbrăţişată o dete fiilor lui Gjuki
ci ea cu inima pe buze l-oi avea pe Sigurth
şi de va fi să-mi moară-n braţe
soţie îi e Guthrun şi eu a lui Gunnar
sunt bolnave ursitoare-mi dară doruri

ea pe gheţar Guthrun în pat cu Sigurth tu
Gunnar îndrăzneşte moartea eroului
fiul cu el şi nu mai lăsa puiul de lup în
viaţă preţ mai uşor răzbunării cu fiu mort
mai mult decât orice Brynhilda e pentru
mine cea mai bună femeie aurul Rinului
fratele Gotthorm cu noi n-a  jurat mânie
să-i trezim uşor şi sabia-i în inima lui Sigurth

eroul se ridică în sală şi roti sabia Gram în
ucigaş să nu plângi Guthrun prea tânăr fiu
Brinhylda e de vină m-a iubit dintre bărbaţi
dar fals nu i-am fost nicicând lui Gunnar
mi-am ţinut jurămintele nimeni nu mă
poate numi amantul reginei sale
Brynhilda a râs cu toată inima auzind
vaietul îndurerat al văduvei lui Sigurth

monarhul peste oameni Gunnar spuse
nu trebuie să râzi iubitoare de ură
în veselie acolo ca de ceva bun de ce
eşti aşa albă la faţă mamă a relelor
ţi-e uristă osânda mai vrednică erai
dacă dinaintea ochilor tăi l-am fi ucis
pe Atli să fi privit trupul fratelui tău
sângerând să-i tremuri rănile gâlgâind

Brynhilda răspunde nu-ţi bate joc de tine
Gunnar ai luptat din greu dar ura ta
puţin a luat-o în seamă Atli o să vieţuiască
mai mult decât tine şi mai tare-o rămâne
tu ai pornit aste rele nu am vrut soţ  trei regi
degeaba călătoriră eroului mare
călare pe Grani în aur gâtul i-am dat
lumina ochilor lui nu era ca a ochilor tăi

doream să am inelele ce fiul lui Sigmund
cucerise nici când n-am căutat altă comoară
sabia la gât n-o ţine rege din lung drum
nu s-o mai naşte iar nicicând veni
nebună din a sa mamă şi se născu să
aducă multora suferinţă cu faptele ei
un rug ridică în câmp pentru toţi ucişii
cu Sigurth şi lângă eroul hun arde-măHelreith Brynhildar
(Drumul în iad al Brynhildei)

Sigurth arse întâi apoi Brinhylda pornind
pe drumul spre iad o uriaşă spunându-i
stai la ţesut decât să urmezi soţul alteia
mai bună decât tine-s ai fost Brynhilda reaua
aveam douăsprezece ierni de vei vrea
să ştii când am jurat prinţului atât de tânăr
apoi am lăsat capul goţilor Hjalmgunnar
bătrânul să se călătorească în iad

învins-am pe fratele lui Autha în Skatalund
după cum vru mânia tare a lui Othin
sosi eroul cu aurul păzit de Fafnir pe Grani
călare unde tată-meu vitreg păstorea oameni
dormit-am ferice într-un pat ca fraţii opt
nopţi fără a ne ţine de mână drăgăstos
dar Guthrun fiica lui Gjuki a scornit
că eu am dormit în braţele lui SigurthDrap Niflunga (Masacrarea Nifllungilor)

Gunnar şi Hogni luară aurul lui Fafnir Atly
îl face vinovat pe Gjukungs de moartea
Brynhildei îi dau Guthrunei băutura uitării
s-o cunune cu Atli fiii lui Atli Erp şi Eitil
iar Svanhild era fata lui Sigurth cu Guthrun
regele Atli invită pe Gunnar şi Hogni
Guthrun ştia trădarea şi le scrie în rune să nu
vină ca semn lui Hogni inelul Andvaranaut

Gunnar voia de soţie pe Oddrun sora lui Atli
dar n-a avut-o atunci s-a însurat cu Glaumvor
iar Hognia luat-o pe Kosbera fiii lor au fost
Solar Snaevar şi Gjuki şi când Gjukungii
veniră la Atli şi Guthrun ceru în zadar
fiilor ei să le apere vieţile inima lui Hogni
a fost scoasă din piept iar Gunar aruncat
într-o gaură de şarpe el bătu harpa
şi trimise şerpii în lumea viselor dar
o viperă l-a înţepat  în ficat înveninându-lGuthrunarkvitha II, en forna
(Al doilea sau vechiul lay al Guthrunei)

zână mă crescu mama îmi iubii fraţii până când
Gjuki mă înzestră  şi lui Sigurth mă dete
el se ridică peste fiii lui Gjuki ca prazul peste
iarbă renul peste bestii aurul peste argint
până ce fraţii nu mai lăsară pe cel mai erou
să-mi fie soţ nu dormiră pâna nu-l uciseră
veni Grani cu picioare fulgerătoare dar
Sigurth nu calul voia povara războinicului

roibul ştia că-i e mort stăpânul Gunnar
capul plecă dar Hogni spuse de mâinile
noastre muri îl ucise Gotthorm dat lupilor
pe drumul de sud îl poţi vedea pe Sighurt
în strigătele corbilor vulturilor după hrană
şi după soţul tău lupii urlă de ce Hogni
m-am dus în codri să văd ce-au lăsat
lupii din el şi lângă Sigurth am stat

niciodată nu-mi fu noaptea mai neagră
cel mai bine să mor or să ard ca mestecenii
cinci zile am mers şapte ani şi jumătate
am stat cu Thora fiica lui Hokon în Danemarca
cu aur şi lebede brodă sălile sudice a mă înveseli
am ţesut faptele eroilor în tapiserie
scuturi şi arme corabia lui Sigmund plutind
pe lângă ţărm plecarea războinicilor

bărboşi peţitori în mantii roşii sosiră
Grimhilda îmi dete o băutură amară să uit
pământ vrăjit mare de gheaţă sânge de
mistreţ în pahar şi rune de tot felul
scrise şi înroşite de nu le puteam citi
un peşte lin o ureche măruntaie de fiare
atunci am uitat de ciopârţirea soţului
meu cei trei îngenuncheară întâi Atli

n-o să am soţ acum pe fratele Brymhildei
nici fericire nici moştenitori
Grimhilda îi spune nu-ţi răzbuna pe
bărbaţi durerile Guthrun fără speranţă
cu inima lui Sigurth sfâşiată de corbi
de corbeşti lupi Grimhilda plânse
Atli trezit din somn de ursitoare cu tăiş
otrăvit trupul mi-ai străpuns Guthrun
Guthrunarkvitha III
(Al treilea lay al Guthrunei)

de ce nu râzi niciodată Atli mă
tulbură Guthrun ce Herkja-mi spuse
c-ai fost în pat cu Thjothmar pe piatra albă jur
nimic n-a fost ne-am spus durerile
din treizeci de războinici nu s-a întors
cu nici unul tu mi-ai ucis fraţii
Gunnar nu mai vine pe Hogni nu l-oi
mai vedea tot neamul mi l-ai distrus

şapte sute erau în sală când regina şi-a
scufundat mâna în tuciul cu apă fiartă
şi le-a scos lucitoare pietre priviţi războinici
curată sunt de păcat fierturii sacre
Atli a râs fericit văzând mâna Guthrunei
nearsă acum vine la tuci  ibovnica-i Herkja
niciodată nu s-a văzut ceva mai trist
ce arse erau mâinile Herkjei atunci
Oddrunargratr (Lamentaţia Oddrunei)

din vechi poveşti aud cum vine o fecioară
în ţara dimineţii nimeni n-o poate ajuta
Oddrun sora lui Atli încalecă pe cal
negru ajunge ce-i nou în ţara hună
prietena ta Borgny zace cum Vilmund a
coperit-o cinci ierni în haine fierbinţi
descântece-i rosti Oddrun la genunchi
lui Borgny ea doi copii va naşte

Frigg şi Freyja cu tine că mi-ai mântuit
durerea ba pentru că am jurat pe toţi să ajut
sălbatic îmi vorbeşti Oddrun te-am urmat
unde ai mers fiind născute din gemeni
mi-aduc aminte ce-ai spus când i-am dat
o băutură lui Gunnar că nimeni n-ar fi făcut-o
cu glas de moarte tata mă înzestră cu
aur roşu a-l lua pe fiul Grimhildei de soţ

dar Brymhilda coif alege cer şi pământ
răsună sub pasul ucigaşului lui Fafnir
bătălia cu săbiile străine sparse oraşul
Brynhildei năpraznică răzbunarea-i
cum am auzit toţi înfioraţi în orice loc
toţi aflând cum s-a sfâşiat alături de Sigurth
i-am dăruit iubire lui Gunnar spărgătorul
inelelor lui Atli inele îi înmânară

frate-meu nu le primi dar de nuntă dar
dragostea cu eroul nu o puturăm învinge
ne văzură soldaţi Atli îşi trimise iscoade
le-am dat inele să nu ne spună ei ne-au spus
ascunseră de Guthrun ce ea prima trebuia
a şti iar fiii lui Gjuki năvăliră pe poartă
inimi zvârlite în găuri de şarpe eroul îşi
bate harpa a primi ajutorul meu

m-am dus la Geirmund s-amestec băutura
şi s-o prepar trist răsunau strunele harpei
dor a-i salva viaţa corabia prin sunet
casa lui Atli mama lui putrezească
îmbucătăţi inima lui Gunnar şi nu mai
putui fi de folos viteazului erou
adesea m-am mirat cum de-am mai
trăit după aceea şi asta mi-e lamentaţia
Atlakvitha en Groenlenzka (Lay-ul lui Atli în Verdea Ţară)

trimis-a Atli sol lui Gunnar să-i invite ce
crezi Hogni avem şase săli cu săbii
a mea e cea mai ascuţită mai preţioasă
decât toată comoara hunilor
ce zici că ea ne-a trimis un inel ţesut
cu păr de lup drumul lui om avea acolo
atunci lupii aibe în grijă averea
Niflungilor dacă nu se întoarce Gunnar

se clătină ţara hunilor sub galopul cailor
iată palatele lui Atli cu nalte turnuri
trădat eşti Gunnar fugi repede ce trupă
ai împotriva complotului hunilor
tu frate-meu să fi venit sub coif şi
platoşă să-l vezi pe Atli la el acasă
să fi stat toată ziua la soare să-l bagi
în gaură de şarpe pe Atli nu el pe tine

inima-i tremură pe tavă de două ori
mai mult îi tremura în piept lui Hjalli
pe când inima lui Hogni puţin tremură
pe tavă şi încă mai puţin când la sân
în adâncul Rinului repede lucească
inelele morţii decât în mâinile hunilor
Guthrun păşeşte la întâlnirea cu Atli
în dar potir de aur să bem să mâncăm

cupe de vin clinchetară între tineri şi
bărboşi tu dătător de săbii ai mâncat
inima sângerândă a fiilor tăi în miere
clamoare în bănci strigăt de bărbaţi
Guthrun nu-şi plânse nicicând fraţii
nici nefericiţii băieţii ce-i avu cu Atli
albă ca lebăda aur aruncă inele roşii
tuturor vină soarta averea ducă-se

sălbatic băuse Atli fără armă joacă
mai bună când o îmbrăţişa pe Guthrun
cu a ei sabie dă sânge patului să bea
lasă trolii să plece şi pune foc palatului
în casă au fost măcelăriţi în flăcări
scufundaţi povestea e spusă mai târziu
nici o femeie în platoşă nu-şi va mai
răzbuna astfel fraţii trei regi îi dete morţi


Atlamol en Groenlenzku
(Balada lui Atli în Verdea Ţară)

din vechi sfat de taină încredere trădată
prinţi morţii daţi de Atli înţeleaptă femeia
meargă ei pe mare ea runele citeşte
ci falsificate primiră războinicii cu daruri
ospăţ cu mied cornuri pline înţeleaptă
Kostbera îşi citea runele la lumina focului
vede ucidere dublă frică de femeie face
Hogni ţi-am visat patul în flăcări arzând

rufe murdare iar în vis urs furtună vulturi
boi spânzurătoare şerpi carnea îţi mâncau
sabie însângerată lance înfiptă în tine
lupi urlând dulăi alergând femei moarte
spre tine degeaba mi-e sortit dusul
în şir plecară despărţiţi de fiord Vingi
jură soţiei lui Gunnar Glaumvor să-l ia
uriaşii de i-a spus minciuni din rune

soarta urmează Vingi în iad nici Guthrun
nu-i întoarce doboară pe fratele lui Atli
câmp roşu de luptă jumătate ne are iadul
Guthrun lui Atli mama mi-ai ucis
măriţi-i durerea războinici smulgeţi inima
lui Hogni râse Hogni de-l auziră toţi
Gunar prinse o harpă măestru bătând-o
de plângeau femeile bărbaţii se lamentau

apoi eroii muriră înainte să se lumineze
de ziuă stătea Atli ca deasupra lor
e dimineaţă Guthrun cei dragi îţi lipsesc
tu eşti bucuros Atli nu sunt liber de vină
creşteam în dumbravă când Grimhild ne
dete aur şi colane tu frate-mi uciseşi
cruzimea bărbătească soarta femeilor
apasă-n jos frunzele copacul în sus rădăcinile

domneşte tu Atli peste toate frumos vorbi
Guthrun ospăţul morţilor începu
îşi ucise băieţii făcuţi  soţul Atli
ai zis că e dimineaţă acum e seară
ţestele lor cupe şi sângele lor în băutură
ţi l-am amestecat inimile lor
le-am gătit şi tu le-ai mâncat carne de
viţel ţi-am spus muşcai cu dinţi ocupaţi

crunt să amesteci în băutură sângele băieţilor
tăi ţi-ai ucis neamul mi-eşti mai rea
mi-e şi mai şi pe tine însuţi să te ucid
răul tău pregăteşte ospăţ morţii tale
te-or arde-n foc întâi cu pietre te-or bate
aşa vei afla ce ţi-ai căutat mereu
ţie urează-ţi astfel stăteau împreună în
Hniflung ura creştea mânia vorbea

în inima ei soarta lui Hogni să-ţi fi
învins răzbunarea şi Atli fu ucis
de fiul lui Hogni şi de însăşi Guthrun
voi cumpăra o corabie şi un
cosciug lucitor îţi voi încinge trupul în
giulgiu ca şi cum ne-am fi fost dragi
în patru zile muri şi Guthrun ferice de
cine precum Gjuki are parte de înţelepte odrasle
Guthrunarhvot  (Incitarea Guthrunei)

după ce îl ucise pe Atli Guthrun se aruncă
în mare undele o duseră în ţara lui Jonak
el o luă de soţie fiii lor au fost Sorli Erp şi
Hamther fiica lui Sigurth Svanhild crescuse
era măritată cu Jormunrek Bikki sfătui pe
Randver fiul regelui s-o aibă regele îl
spânzură pe Randver iar pe Svanhild o lasă
strivită de copitele cailor Guthrun vorbeşte fiilor

dormiţi când Jormunrek sora vă aruncă sub
copitele armăsarilor goţilor nu semănaţi
lui Gunnar n-aveţi inima lui Hogni vorbi
Hamther n-ai iubit fapta lui Hogni
când îl treziră pe Sigurth şi patu-ţi înroşiră
cu sângele soţului inimă smulsă
ţi-ai răzbunat fraţii măcelărindu-ţi fiii cum
şi noi pe Jormunrek pentru sora noastră

dă-ne hainele regilor huni râzând Guthrun
coifuri şi platoşe aduse ei pe cai săriră
nemai spre casă căzut sub neam gotic
băutura morţii pentru Svanhild şi ai tăi fii
plângând Guthrun îşi povesteşte durerile
trei soţi mă luară drag numai Sigurth
ce fraţii mi-l uciseră durere când lui Atli
am fost dată copiii după vorbă de taină

mi i-am descăpăţânat  la mare am mers
mânia ursitoarelor m-a purtat neînecată
până la ţărm şi să mai trăiesc a treia oară
în patul unui rege născându-i moştenitori
Svanhild mi-a fost cea mai dragă dintre
copii aur podoabe i-am dat când plecă
în neamul gotic sălbatici cai îi sfîşiară
cosiţele Sigurth ucis Gunnar inimă smulsă

frâu Sigurth mai galopează roibul tău negru
nu fiu nu fiică pentru darurile Guthrunei
ne-am spus ţii minte Sigurth că vei veni
din iad la mine şi eu de pe pământ la tine
sus rugul de stejar înalt să-mi ardă focul
sânul inima amestecându-mi-se durerile
voi nobili toţi n-aveţi atâta suferinţă
după ce povestea astei lamentaţii se spuseHamthesmol
(Balada lui Hamther)

suferinţă elfilor vreme trecu de când Guthrun
îşi aţâţă fiii s-o răzbune pe Svanhild
sora v-a zdrobit-o Jormunrek cu caii
albi şi negri de luptă armăsari ai goţilor
ce regi sunteţi cei din urmă din neamul meu
singură plop în codru brad fără cetini
bucuriile mi se pierd ca frunzele copacului
când ramurile se scutură de zile calde

Hamther vorbi puţină laudă i-ai dat Guthrun
lui Hogni când l-au trezit pe Sigurth
al tău din somn stăteai în pat când ucigaşii
lui râdeau aşternuturi ţi-erau udate
de sângele din rănile soţului tău aşa
a fost ciopârţit şedeai lângă hoitul lui

lovindu-l pe Atli cu moartea lui Erp şi
Eitil ţie suferinţa mai mare ţi-a fost
plângă oricine sabia de răni dătătoare
ce-l taie pe altul neatingându-l pe sine
Sorli vorbi cu mama n-o să mă cert
vreodată ce ai cerut Guthrun ce lacrimi
să nu-ţi aducă îţi plângi fraţii şi fiii
rudele masacrate pe câmpul de bătălie

acum Guthrun şi pentru noi amândoi vei
plânge stăm osândiţi pe cai a muri departe
ea era pe trepte doi eroi  pot lega şi
ucide două sute de goţi în burgul înalt
ei porniră din curte respirând ură repede
peste munte pe caii lor hunici să se răzbune
fratele după tată să-i ajute fiul surorii
într-un copac năzăriră în palat beau adânc

nu se auzeau copitele cailor până când
războinicul sună cu putere din corn
auzind că fraţii  au venit să-şi răzbune
sora ucisă de el Jormunrek râse
cu mâna pe barbă cu ochii la scut cupa
de aur ridică fericit să văd în palatul meu
pe Hamther şi Sorli oameni în sânge din s
ânul goţilor ai vrut să ne vezi spune Hamther

nu i-ar mai fi capul de-ar trăi Erp fratele
ce pe drum ni l-am ucis ursitoarele
mă împinseră luptarăm din greu cu goţii
săbii vulturi în ramuri faimă fie
că murim azi ori mâine nimeni nu rămâne
viu în noaptea rostită de ursitoare
Sorli căzu în faţa casei Hamther în spate
aceasta se cheamă balada veche a lui Hamther


Din Edda (în proză) a lui Snorri Sturlson

...A doua parte, din est în nord şi mărginind oceanul, se cheamă Europa ori Enea.Unul dintre regi se numea Munon ori Mennon, iar el s-a însurat cu fiica înaltului rege Priam, au avut un copil numit Tror, căruia noi îi spunem Thor. Lorikus îl crescu în Tracia, dar la 10 ierni îi luă armele şi la 12 îl ucise, luând în mâinile sale Tracia pe care noi numim Trudheim.În nord îşi ia nevastă pe sibila Sif. Din fiu în fiu, se naşte Voden, de-i spunem Odin. Soţie i-a fost Frigida, de-o numim Frigg.

*

... Regele Gylfydăruie lui Gefjun, femeie de fel din Aesir, pământ cât poate ara o zi şi o noapte cu boii. Cei din Aesir, când să le cunoască puterea, îi dau halucinaţii, vede Valhall acoperită cu scuturi. Regele a  spus că se numeşte Gangleri şi că a venit pe cărări de şarpe. Căutând un înţelept, trebuie să se arate însuşi înţelept. Zeul dintâi are 12 nume. Trăieşte în toate vremurile şi domneşte peste toate lucrurile mari şi mici.


Din Skaldskaparmal
(Poezia skalzilor)

des cel blând veni în casă
la potir cu zeul corb
rege valuri aur sorb
de la skald murind îl lasă

şi pe Sigurdr
de  saţie corbii
zeului cargo
cu cheag de oşti
ale tăiatului Haddings
de viaţă-l despuiară
stăpânii lumii
la Oglo

Gondul şi Skogul
trimit pe Gauta Tyr
să aleagă regii
din neamul lui Yngvi
ce-or merge cu Odin
a fi în Valhall

la al lui Baldr sânger
valkirii se adună
si corbi şi Odin înger
picturi pe ziduri rună

zeu iute al junghierii
val şoim ducând cu pavor
corăbii nu le sperii
piticii te-mbăta-vor

Heimdallr-şi culcă roibul viu
pe rugul de zei catalept
jertfă lui al lui Odin fiu
corbul domn preaînţelept

ce vis o fi Odin grăi
mă voiam treaz până-n zi
Valhall-a pregăti
pentru trupele junghii
campionii îi zorii
repede a se trezi
băncile a risipi
cupele a limpezi
ca să toarne valkirii
prinţului când va sosi

se vede pe scutul meu cum
fiul părintelui neamurilor
o zdrobi cu puterea-i duium
şarpele ploii pământului înconjur

prinţe locul
mi-e norocul
mied din Odin
ţărm anglodin

acum când a lui Bodn patimă
să se rostească stă rostă az'
tăceţi a belicului natimă
şi ascultaţi al piticilor barcaz

de versu-mi nu vă fie teamă
nu întreţes batjocură
în a lui Odin steamă
cântarea îmi e focură

fii neamului lui Odin
copastia nu-nhaţă
când şarpele din zodii-n
adâncuri se dezmaţă

Gudrun şi-ucise
fiii în vise
mireasa domnului
wan-ul nesomnului
zici că Odin
cai subo'din
neproverbier
Hamdir nesăbier

ai lui Ivaldi
în zile pripe
nava Skilblandir
s-o înfiripe
lui Freyer onor
şi-al lui Njordr fecior

paznic de curcubeu faimos
şi înţelept la încleştat
cu Loki-n Singasteinn la os
fiu lui Faurbati ne-n păcat
din mame opt şi una făt
tot mânios având avut
pietroi cu Loki îndărăt
şi eu un imn că i-am făcut

săbii val pictor de dinţi
lupilor să le dai lustru
cum noi ne găsim alinţi
văilor de şerpi ilustru

a mea-i podoaba Fiul Horn
din aur meşteritul orn
pe cercul scutului adorn
a mării flamă ursa norn
nepoata Freyei lacrimi val
pe fruntea mamei în aval
dar de la Frodi corb frugal
îmi dete sâmb de aur gral

securea mea frumoasă
din fată curajoasă
mireasa-vana trasă
mi-o dete al lui Odin
spăimântător la ordin
stăpân pe săbii a mânat
fata lui Gefn la skald în pat
în aur foc marin sculptat

Sigurdr înfipt
în sânge-a fript
cord lui Fafnir
la foc de lir
îmi pare drept
inele scept
să-nghită aţa
lucind viaţa

trolii-mi spună
lună
sybilună
rună
sorună
terciună
ceralună
troll un ună

spună-mi scalzii
lui Vidurr calzii
lui Gautr cu darul
bardului harul
lui Yggr băuta
lui Arrayer lăuta
fierar caldul
vers e skaldul

bând văd un şarpe
cioplit pe cupă harpe
aprinzător de fiord
auzi ce plată îţi acord

spre apus îmi plutea
corabia
lui Odin inima
i-am luat să-mi stea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu