joi, 30 iunie 2016

CORESPUNDERI de George Anca


CORESPUNDERI

GEORGE ANCA

După Filocalie

harisma prorocească harisma apostolească
să nu se amestece întreolaltă treptele bisericii
va trece prin credință dincolo de cele create
tainice nădăjduite și nevăzute

credința este Împărăția lui Dumnezeu
cel ce nu deosebește în inima lui
toate-s cu putință celui ce crede și nu deosebește
coborând în ființă mai presus de înțelegere

firea împotriva harului harul împotriva firii
strică stricăciunea stricătorilor
mireasma de viață spre viață
de este vreo înviere din morți

șapte frați bărbați unei singure femei
al optulea veacul fără sfârșit
nu-i va fi soție firea în viața viitoare
mulțimile stătăruie lângă Domnul în pustie

În șase zile cerul și pământul
șase vase de apă în vin la nuntă
cuvântul lui Dumnezeu făcându-se om
vinul rațiunii ne scoate din fire

cinci bărbați ai samaritencii plus unul
și vorbea cu ea pe la ceasul al șaselea
nu a făcut păcat dar nu l-a cunoscut
noi facem păcatul și-l cunoaștem

pomul vieții și celălalt pom
amândoi pomii mintea și simțirea
Dumnezeu vorbind după dispoziția
lăuntrică a celor providențiați

iată Adam s-a făcut ca unul din noi
după cum l-a amăgit șarpele
nu se deosebește viclenia de ironie
cum i-a pregătit Dumnezeu lui Ahab amăgirea

ca și când și-ar însuși pătimirea lui Adam
ideea de Dumnezeu învățată de la diavol
Dumnezeu cunoștința răului nu are
oglinda făptuire ghicitura taine viitoare

Iezechia filosofează cu fapta
cu patimi nu te apuca de contemplare
gânduri din naștere poporul de la ziduri
noi de parcă printr-un înger răimea

ispita uscăciunii sanherib
de la neamestec la prea plin
șapte răzbunări dezlegate
celui ce-l ucide pa Cain

și s-au întoros cu rușinea feței în țara lui
cuvântul grăit de el e nehotărnicit
contemplând duhonicește întâmplările istorisite
oricine poate deveni un Iezechia în duh

litera omoară iar duhul face viu
Iezechia puterea Isaia ridicarea lui Dumnezeu
Asur diavolul viclean și atotrău
își lipesc cugetarea în chip iudaic numai de literă

Dumnezeu după ființă nu este supus cunoașterii
Domnului daruri regelui plocoane
primește de la noi ca daruri cele ce ni le-a dat
credința în Dumnezeu am primit-o în dar

legea cerului mișcarea în cerc
legea soarelui anotimpurile
legea vulturului raza în pupilă
prefăcând legile făpturilor în lege proprie
Iuda se tălmăcește mărturisire
Ierusalimul adevăr și dumnezeire
mânie mântuitoare îngăduința dracilor

diavolul este de cinci coți
duhul scrie în cer nu mai pe cei ce vor
părinți după duh celor ce vor să le fie fii
trupul păcatului din sămânța bărbatului

mântuirea sufletului este sfârșitul credinței
înmulțind vedenii în mâinile prorocilor
două blesteme păcatul și moartea
privește taina privește moartea

lampa din vederea prorocului
doi măslini două testamente
la dreapta se află taina întrupării cuvântului
încă trei zile și privirea va fi distrusă

necredință lepădarea pruncilor
cincizecimea providențiaților cu Providența
scriptura trupește învață păcatul
Ermoni Memfivoste materia forma

monada adăugându-se la ea însăși
omoară înțelesul trupesc al legii
și primește împărat cuvântul în duh
numai timpurile dar și arhetipurile

*
ZRICHA VASWANI
 Twined Mantras
Odă – Kathaopanishad
Glossa – Sutta-Nipata
Rugăciunea unui dac / Nirvana – Rig-Veda
Scrisoarea I – Rig-Veda
Luceafărul – Srimad Bhagavad Gita
Kamadeva – Abhigyan-Shakuntalam
Mortua est! - Buddha-Karita
Odă vs. Kathaopanishad reads quiet familiar to latent Indoeminescologists: “We may thus safely conclude that the poem ‘Oda’ is more of a poetic extract of Kathopanishad – rather like a puzzle left by Eminescu for posterity to decode, a secret little game of Eminescu which proves, more than anything else, the intensely private nature of the great poetic soul, and that his poems were first and foremost written as a private “sadhana”, a form of meditation intended to give expression and joy to his creative, spiritual being…” Yet it comes at the end of a minute and also troubling, as if delight oriented demonstration, with the pieces of a leela-like stage: The text in Romanian, the complete translation by researcher, verse-by-verse English translations, similarities between the ancient Indian Vedic text and Mihai Eminescu's poem, significance of “my research”.
“To really understand “Glossa”, then, we should read also “Sutta-Nipata” which alone contains the answers to the many mysteries and codes of the philosophical puzzle, the poem “Glossa” by the great genius, the student of philosophy, and the lover of Buddhism and ancient Indian texts, Mihai Eminescu who was born Mihail Eminovici on a winter day in beautiful Moldavia!!”  Portions from Sutta-Nipata are quoted in Pali and in translation of V. Fausboll.
            *The qualities of an Ascetic or a Muni and “a striking” similarity between the thoughts and the ideas in Sutta-Nipata and Glossa are recorded, with a (re)construction:
“The mysteries of Eminescu’s Glossa are not authentically unlocked except by the ancient utterances of Gautama Budhha as recorded for posterity in “Sutta-Nipata”. For instance, consider the following verse of Glossa.
*
ION COJA
 Stimaţi şi iubiţi prieteni, colegi şi cunoscuţi,

Împreună cu mulţi dintre voi am încercat, după 1990, să facem ceva pentru „ţărişoara” noastră. Am pus multă bună credinţă, elan şi câtă pricepre am avut! Prea multe n-am reuşit! Şi n-am reuşit în primul rând să ne dăm seama de la început cât de criminale sunt planurile celor care au preluat puterea în decembrie 1989 făcând cele mai atrăgătoare promisiuni. De fiecare dată când începeam să pricepem câte ceva, ne cutremuram şi nu ne venea să credem că putem fi, noi, românii, ţinta unor scenarii atât de scelerate! Şi într-adevăr, se pare că nicicând în istoria lumii nu a mai fost declanşat în timp de pace un proiect de distrugere a unei ţări atât de vast şi de cinic! Un plan pe cât de diabolic, pe atât de bine disimulat sub cele mai democratice lozinci.
Acum ne este clar că intenţiile cu care se abat asupra noastră atâtea necazuri, atâtea suferinţe, sunt dintre cele mai răuvoitoare cu putinţă: genocidul românilor se cheamă proiectul care s-a declanşat în decembrie 1989! Un genocid perfid, atipic, care se desfăşoară cu o susţinere multiplă, pe toate planurile existenţei umane!
Reacţia noastră de apărare nu a întârziat să apară, dar a fost subminată şi deturnată de la direcţia potrivită, prin diversiuni subtile sau cu violenţă, şi mai ales prin trădarea celor ce s-au erijat în exponenţi ai „revoluţiei” din decembrie!
Nu intru în detalii! Important este să cădem de acord că orice variantă de scenariu salvator pentru Neam şi Ţară include în mod obligatoriu existenţa unui partid, a cel puţin unui partid cu vocaţie naţională, patriotică. Avem nevoie de un partid care să ajungă în parlament şi să-şi facă auzită vocea. Cu cât va fi mai mare numărul de parlamentari ai acestui partid, cu atât mai mari vor fi şansele ca noi, doritorii de bine ai Ţării, să ajungem să guvernăm şi să legiferăm în folosul Neamului, al românilor, în general!
Rând pe rând partidele cu vocaţie naţională au fost scoase din Parlament sau chiar desfiinţate: PDAR, PUNR, PSM , PNŢCD, PRM… Dacă se adună electoratul acestor partide putem ajunge la guvernare! Acesta este proiectul la care ne înhămăm!
În momentul de faţă există a sumedenie de partide înfiinţate în ultimele luni, care încearcă să intre în Parlament şi să promoveze acolo cauza salvării naţionale. Intrarea în Parlament este însă extrem de dificilă. Eu am încercat să înregistrez un partid cu doctrină naţionalistă, cuviincios naţionalistă – ca să-l citez pe Petre Ţuţea. Am depus dosarul la 15 septembrie şi nici până acum nu am fost validat de justiţie, procesul de înregistrare este încă în desfăşurare. Partidul va fi înregistrat probabil după alegerile din toamnă!…
Tot răul e spre un bine!… A intervenit, din fericire, invitaţia de a intra în rândurile Partidului România Mare și de a mă ocupa de strategia PRM-ului, în vederea alegerilor parlamentare din noiembrie. În felul acesta blocajul din justiţie nu mai are niciun efect asupra activităţii mele politice… Dimpotrivă, această activitate are toate şansele de a fi mai eficientă în cadrul PRM, partid deja existent, cu renumele pe care îl are, cu filiale şi organizaţii în toate judeţele Ţării. Mult bine mi-a făcut justiția română împiedicându-mă să înființez un partid „al meu”!… Acest partid va fi Partidul România Mare, partidul tuturor românilor care s-au decis că „așa nu se mai poate!”
Situaţia din PRM nu este cea mai fericită, dar este propice pentru o muncă de primenire a partidului, de atragere în PRM a unor membri de valoare. Intră în discuţie şi reactivarea unor membri PRM care au fost marginalizaţi pe nedrept şi spre paguba partidului. În acelaşi timp, tulburările de care a avut parte PRM au avut şi un rezultat pozitiv: plecarea din PRM a unor veleitari ambiţioşi şi gălăgioşi, veritabil balast politic! Astfel că în momentul de faţă Partidul România Mare este pregătit să primească noi membri, numeroşi şi valoroşi, cărora să le ofere o şansă bună de reuşită pe scena politică! M-am angajat în faţa conducerii actuale a PRM – preşedinte interimar profesorul Adrian Popescu, să aduc în PRM astfel de oameni, de calitate şi în număr mare.
În acest scop apelez, în primă instanţă, la cei care mă cunosc personal, colegi, prieteni, cunoscuţi, să nu pregete şi să-mi vină în ajutor. Fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu veţi fi membri activi în PRM, puteţi fi de mare folos dacă veţi convinge un număr oarecare de persoane din cercul dvs de cunoştinţe, care să vină în PRM, fiecare cu ce se poate să se facă util cauzei. Nu există român care să nu găsească ceva util de făcut pentru cauză. Sunt multe de făcut şi fiecare activitate este onorabilă dacă este susţinută cu devotament şi pricepere. Avem nevoie de membri de partid, dar şi de simpatizanţi. Carnetul de partid nu este o condiţie obligatorie pentru a te implica în politica unui partid naţionalist!
Dintre partidele neparlamentare, inclusiv cele înfiinţate în ultimele luni de zile, Partidul România Mare este în poziţia cea mai avantajoasă pentru a creşte, pentru a se dezvolta, pentru a conta în lupta electorală de peste câteva luni. Putem demara o creştere piramidală a Partidului România şi-i invit, pe cei cărora mă adresez, să vină de preferinţă în grup, fiecare cu grupul de prieteni şi cunoscuţi de încredere. Vom încerca să organizăm în PRM o reţea de tip AM WAY, datorită căreia vom putea cuantifica aportul fiecăruia la creşterea partidului. Acesta va fi unul dintre criteriile după care se va stabili în PRM ierarhia membrilor de partid. O ierarhie bazată pe merit! Nu pe intrigi și pe nimicnicie!
Fireşte, în condiţiile în care PRM este în această situaţie privilegiată, iniţiativele personale vor fi bine venite şi apreciate cu toată bunăvoinţa colegială. Dacă este să ne rezumăm la un principiu propriu după care va funcţiona Partidul România Mare, vrem să fim partidul celor care sunt bucuroşi să aibă alături colegi şi parteneri mai competenţi, mai pricepuţi, mai performanţi! Acesta este semnul distinctiv al românului normal, al românului cum se cade să fie, al românului naţionalist! Cu adevărat patriot! (apud Petre Ţuţea)
În PRM respectul pentru valoare, pentru competenţă, pentru performanţă va fi regula de aur care va guverna funcţionarea statutului şi a doctrinei PRM. Această regulă ne vom strădui s-o răspândim la toţi compatrioţii noştri! În toate mediile profesionale! Speranţa noastră cea mai mare este să avem cât mai mulţi tineri printre profesioniştii competenţi, tineri pe care să-i promovăm şi să-i susţinem pentru a-şi realiza integral potenţialul creator cu care au fost înzestraţi de bunul Dumnezeu!
Doamne ajută!

Ion Coja –
membru al Partidului România Mare
29 iunie 2016-06-29

Post scriptum. Pentru corespondența pe subiectul de mai sus, vă rog să-mi scrieți pe adresa ioncojaprm@gmail.com
Mulțumesc.
 *
  Weber Daniela 9:13am Mar 7
DRAGI ROMÂNI DE PRETUTINDENI,

SUNTEM UN GRUP DE PATRIOȚI ROMÂNI CARE VREA CA POPORUL ROMÂN
SĂ FIE SUVERAN ÎN PROPRIA LUI ȚARĂ!
VREM CA POPORUL ROMÂN SĂ DECIDĂ TOTUL PRIN REFERENDUM
ȘI VOINȚA LUI SĂ FIE RESPECTATĂ!
TREZEȘTE-TE ROMÂNE!
A VENIT TIMPUL PENTRU ADEVĂRATA REVOLUŢIE,
FĂRĂ VĂRSARE DE SÂNGE SAU PIERDERI DE VIEȚI OMENEȘTI!
HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ CEI CU INIMA ROMÂNĂ,
SĂ FIM STĂPÂNI ÎN ȚARA NOASTRĂ FRUMOASĂ,
ROMÂNIA!
ȘI NIMENI, NICIODATĂ, SĂ NU NE MAI CALCE ÎN PICIOARE, NICI PE NOI, NICI PE COPIII NOȘTRI!
SĂ FIM RESPECTAȚI ȘI SĂ AVEM UN CUVÂNT DE SPUS!

OBIECTIVELE - Democrație Directă România
*
Pentru Cla

Cred ca este o greseala la mijloc. Nu fac parte din echipa asa numitilor "tracolologi" sau "dacologi" si nici nu sint de acord cu cea mai mare parte a teoriilor lor .Nu am afirmat niciodata ca dacii au creeat sanscrita sau alte asemenea absurditati.
Diferenta intre mine si un specialist in etimologie sau lingvistica este ca pentru acestia limbile sanscrita, persana ,greaca sau latina reprezinta niste limbi academice 'de laborator".Eu din contra traiesc intre aceste limbi.In fiecare zi sint nevoita sa le folosesc atit la locul de munca cit si in viata de zi cu zi (cumparaturi, vizite, ...) .
Cind ajungi sa vorbesti cursiv o limba precum persana (Farsi), poti citi si scrie in aceasta limba, poti citi in original scrierile lui Zoroastru (scrise in persana veche sau Avesta) si nu traducerile facute de altii in engleza sau franceza, cind poti descoperi de unul singur cuvintele comune intre sanscrita si persana si sa vezi legatura dintre acestea si limba materna nu te mai deranjeaza faptul ca altii la sfirsitul postului lor folosesc cuvinte ca uuahaha.Asa cum un roman aflat intr-o tara indepartata precum Japonia in momentul cind descopera o reclama sau orice altceva scris in romaneste se bucura ca un copil, tot asa m-am bucurat si eu de fiecare cuvint descoperit.
Cea mai mare parte a acestor cuvinte le-am descoperit in viata de zi cu zi .
Dupa aceea a inceput calvarul pentru ca am vrut sa verific provenienta lor.
Printre altele fie spus ,in urma razboaielor lui Alexandru Macedon o serie intreaga de cuvinte apartinind limbii Avesta au patruns in limba greaca.
La ora actuala specialisti greci cu burse din partea unor prestigioase universitati europene si americane sint veniti in Iran pentru a clarifica originea multor cuvinte care au fost considerate drept cuvinte grecesti. (a nu se confunda greaca veche cu neo-graca)
Daca ai vedea desenele si picturile din vechile scrieri avestane fara insa cineva sa-ti explice ce reprezinta ele, ai trge concluzia ca ele reprezinta eroi din povestile si basmele populare romanesti.motivele de pe hainele ,armele si harnasamentul cailor acestor personaje sint atit de familiare oricarui roman.Din pacate povestit niciodata nu a fost echivalent cu vazut sau trait pe propria piele.
fara parere de rau
exergy33
*
Thom Nibbelin  
George Anca. Writer. Poet. Professor. Free Thinker. Librarian...and Diplomat. I could go on and on about his trials, tribulations, and accomplishments but Uncle Walt could do it better wink emoticon I have great memories of our meeting in Chicago and my time spent staying with him and his amazing wife Rodica in Bucharest. He introduced me to the world of Diplomats shortly after I arrived in Romania. We went to a US Embassy party for the Beaux Arte Trio and I found myself in a strange world for a small town boy from Chillicothe. I found my little corner and observed. Then I figured it out. It's important to talk with people and mix at these things! They're often "greasers" to more important private meetings at a later date. They bring people together rather than isolating from each other. But you need to attend them with an open mind. This model could be in use in America right now at local, state, regional, and national levels right now...forget political affiliations, race, socio-economic status. For reasons beyond this blurb, it's just not happening. People meet with their own kind and talk about ways to promote their agendas...then battle it out in the media. Who are the winners? No one. Who are the losers? Everyone.
Many things happened after that. I could write a book about it. It was a cold, hard, face-to-face with how America- and the Bush Administration- wields it's power and corporate wealth over developing countries. Our Ambassador there was Billionaire Nicholas Taubman, who knew very, very little about Romania. In a genial meeting I had with him I asked him what his role as Ambassador was. His first sentence was, "To grease the wheels of commerce between our countries". Big Busines. Outsourcing. Money...for the already wealthy. We gave Romania billions to build a base where we launched our bombers during the Iraq War after Turkey turned us down. We built black rooms there where extradition and torture were carried out. I was there when it was revealed. Cheney flew into Bucharest and briefed officials of the Romanian government on exactly what to say. We had close to 500 intelligence agents based in Bucharest at the time. America paid for all of this. We, the taxpayers, paid for all of this. Our government was trying to buy influence so it could compete with the EU over controlling the interests of a country of 20 million. For our benefit, not theirs.
If you hear mention of American Imperialism...this is a great example of our "soft" form of Imperialism. Our Government rarely gives money away out of the kindness of their hearts...it buys influence, power, military bases, intelligence exchanges and many other things- often nefarious. No matter what the platitudes the leaders of these countries might praise us with, there's always a level of distrust underneath it. The question: How many countries do we have our military or intelligence agencies in? Should be rephrased to: How many are we not in?
Economically, this is becoming devastating. It's unsustainable. It's trickle down effect is felt on many levels of our economy and society. It affects how people think of themselves as Americans and in the World Order. In my opinion, we need to stop this Imperialism and focus on OUR OWN problems. We have so many brilliant scientists working in the military-industrial complex who could be deployed to find peaceful solutions for a variety of problems in our own country and, perhaps, throughout the world. We have so many resources in our country but an unwillingness to use them intelligently because of some regulation placed on them by special interest groups. How we've become a country with so many extremists is beyond me but I've seen it percolate and grow throughout my lifetime.
I don't have all of the answers to all of our problems and I don't pretend to. I do agree with practically everything Bernie Sanders is proposing and stands for. I also like some ideas of other politicians and folks who aren't politicians. Some might surprise you. Some are for short term solutions not sustainable in the long term but will get us to a place where we can apply longer lasting solutions. We have to do this together. Some of us are big picture folks, some of us are best at ironing out the details in that picture. We all have our roles in this. We all have something of value to give. We all have to remember that on a fundamental level that I am no better than you and you are no better than I. That takes a hell of a lot of empathy and compassion but it's something to strive for no matter what your faith is or is not.
The bottom line is honest and compassionate communication. That's essential in personal relationships and as a society...and in diplomacy. Some won't get it, Trump being an example. I hope that a large majority do get it. Not just in America but all over the world.
Thank you, George, for opening a door for me that's changed my perceptions of our precious world. You are a true Diplomat.

Thom Nibbelin July 26 at 9:56am
No...although my preacher, as a young man, encouraged me to go to Seminary. Several Sadus in Kerala had me sit with them at gatherings for them as they considered me a "holy man". I don't preach, though. I practice. Buddhism. I do take comfort in some works in The Bible as I do other holy books. I practice Buddhism, though...it's resonated with me since I was 25 and practiced Tibetan Buddhism with Geshe Sopa at Deer Park, just outside of Madison, Wisconsin. My brother is the preacher. He's a devout believer and a good man... If I "preach" it would be in a humanistic, secular way. I don't feel it's my place to tell others what to believe in (religion) or how to worship...although what they think and do, in my opinion, has karmic consequences either in this life or another. I may be a storyteller but I'm not a "preacher"...maybe a teacher.

 Since College. The Dalai Lama's debate teacher/partner was my Buddhist Iconography Professor and ran a temple/monastery in Oregon,WI...just outside of Madison. I attended services there and had one on one dharma talks with Geshe Sopa once a week. Got to attend the Dalai Lama's ritual dedication of a Stupa there and dinner after. I practiced on and off after I left Madison but have been chanting/meditating and doing dharma study almost daily for the last 4 years. I chant the Lotus Sutra in the tradition of Nichiren Buddhism now. No Tibetan Buddhism here and hard to find groups in the States. The teachings of the Buddha are the same but it's practiced differently in different places. The Buddhism in Thailand and Cambodia is a strange mix of Hinduism and Buddhism and local religious beliefs. There was a temple/monastery right behind my apartment in Nakhon Pathom (Thailand) and since the call to prayer woke me up at 5:30am every morning, I would chant with them now and then. It was kind of "dodgy". Many of the monks had tattoos covering their whole torso and a couple would smoke a couple of cigs between morning services and breakfast :-) You probably heard that the best place for a criminal to hide in Thailand is in a monastery as a monk...they believe in ghosts there too. The tats are supposed to provide protection :-) A lot of corruption in Thai Buddhism. I haven't dabbled with Khmer Buddhism. It may be stranger than Thai Buddhism. The religious art in both countries is beautiful. Did you visit any Wats in Thailand or Vietnam?

2 comentarii:

 1. Pretenţiile patrioţilor nu sunt mari,doar puţin bombastice, însă, din păcate, sunt irealizabile.

  RăspundețiȘtergere
 2. Bună ziua,
  Cauți un împrumut? Oferim împrumuturi la rate ale dobânzii foarte scăzute
  3%. Acordăm împrumuturi tuturor țărilor din lume. Mai jos sunt tipurile de împrumuturi pe care le oferim.
  * Împrumut personal
  * Imprumut corporativ
  * garanția împrumutului
  * împrumuturi negarantate
  * împrumut comercial
  * Împrumut pentru studenți
  * credit ipotecar
  * Împrumut de consolidare
  * Împrumutul pentru angajare
  * Să plătească datoriile împrumutului
  * Credit pentru investiții
  Notă: dacă sunteți foarte interesat de serviciile noastre și impuneți un împrumut, vă rugăm să ne contactați: .... tortoragiuseppe54@gmail.com
  Whatsapp +39 3891124366

  RăspundețiȘtergere