luni, 8 iulie 2013

Versiuni din poeți naționali: Karol Wojtyla, Said Akl, Mazisi Kunene, Ahmed Shawqi, Agostinho Neto, Si Mohand, Chinua Achebe


Karol Wojtyla

Terra di Basilicata

Noi Ti invochiamo fiduciosi, Maria,
per i popoli oppressi
e per le vittime dell'umana ingiustizia;
per chi muore di fame
e per chi è privato della libertà,
o impedito nella pratica della propria fede.
Ti invochiamo per la pace nel mondo.
Ti invochiamo per questa Città
e per la terra lucana,
che da sempre ha conosciuto.
la fatica ed il dolore,
ma fidando in Dio
non ha smarrito mai il coraggio e la speranza.
Maria, discepola del tuo Figlio Gesù,
insegnaci a portare la Croce;
insegnaci ad amare quella Croce
che dalla carne e dal mondo
viene messa sulle spalle
di chi cerca la pace e la giustizia.
Maria, Regina e Madre di Misericordia,
dischiudi a quanti sentono venir meno le forze
sotto il peso della croce
l'orizzonte dell'Alleluia pasquale.
Karol Wojtyla

Basilicata

Noi te invocăm credincioși, Maria,
pentru popoarele opresate
și pentru victimele injustiției umane;
pentru muritorul de foame
și pentru cel privat de libertate,
sau împiedicat să-și practice propria credință,
Te invocăm pentru pace în lume.
Te invocăm pentru acest oraș
și pentru Lucania
ce-a cunoscut dintotdeauna
oboseala și durerea,
dar crezând în Dumnezeu
nu a pierdut niciodată curajul și speranța.
Maria, ucenica Fiului tău Iisus,
învață-ne să ducem Crucea,
învță-ne să iubim Crucea aceea
ce carnea și lumea
o pun pe umerii
celui ce caută pace și justiție.
Maria, Regină și Mamă a Milei,
deschide celor ce simt slăbindu-le forțele
sub greutatea crucii
orizontul pascalei Aleluia. 

Versiune de George Anca
Said AklDikkait

دقّيت ....... طلّ الورد عالشبّاك
وينها ؟ .......  تلبّك ما عاد يحكي
ماتت ...... لشو تخبّر ؟
أنا و ايّاك , أنا و ايّاك 
وحدنا يا ورد رح نبكي

أنت و أنا يا ورد
وحدنا ........
بهونيك ليلة برد
حكيتلنا حكاية الحلواية
فايق شو طالت ......... ؟
قالت ........... حلوي أنا
و خلصت الحكاية

دقّيت عالشباك بعد سنين
شفتو انفتح .........
كيف شكل ؟
بعدك هون ؟

قال ......... علّمتني
حلوة الحلوين.........
ان فلّيت ...........
إترك عطر بهالكون
Said Akl


Am bătut

Am bătut... trandafirii au deschis fereastra.
Ea unde e? ... confuzie, niciun răspuns
Ea a murit... De ce spui asta?
Tu-Eu, Tu-Eu
Vom plânge singuri

Tu,Eu, OH trandafiri
Singuri...
Într-o noapte rece
Frumoasa ne-a spus o poveste
Ți-aduci aminte mult timp
Ea a spus... sunt frumoasă
Și povestea s-a sfârșit aici

Și am bătut la geam după ani
S-a deschis
Cum așa?
Mai ești aici?

Spuse... M-a învățat
Cea mai frumoasă dinre toate...
Dacă plec vreodată
Să las un parfum în această lume 

Versiune de George AncaMazisi Kunene

Was I wrong

Was I wrong when I thought
All shall be avenged?
Was I wrong when I thought
The rope of iron holding the neck of young bulls
Shall be avenged?
Was I wrong
When I thought the orphans of sulphur
Shall rise from the ocean?
Was I depraved when I thought there need not be love,
There need not be forgiveness, there need not be progress,
There need not be goodness on the earth,
There need not be towns of skeletons,
Sending messages of elephants to the moon?
Was I wrong to laugh asphyxiated ecstasy
When the sea rose like quicklime
When the ashes on ashes were blown by the wind
When the infant sword was left alone on the hill top?
Was I wrong to erect monuments of blood?
Was I wrong to avenge the pillage of Caesar?
Was I wrong? Was I wrong?
Was I wrong to ignite the earth
And dance above the stars
Watching Europe burn with its civilisation of fire,
Watching America disintegrate with its gods of steel,
Watching the persecutors of mankind turn into dust
Was I wrong? Was I wrong?

Mazisi Kunene


Am fost greșit 


Am fost greșit gândind
Toate vor fi răzbunate?
Am fost greșit gândind
Funia de fier strângând gâtul vițeilor
Va fi răzbunată?
Am fost greșit
Gândind orfanii de sulf
Se vor ridica din ocean?
Am fost depravat gândind nu e nevoie de iubire,
Nu e nevoie de iertare, nu e nevoie de progres,
Nu e nevoie de bunătate pe pământ,
Nu e nevoie să fie orașe de schelete
Trimițând mesaje de elefanți către lună?
Am fost greșit să râd extaz asfixiat
Când marea s-a umflat ca var nestins
Când cenuși peste cenuși erau suflate de vânt
Când sabia pruncului a fost lăsată singură pe deal?
Am fost greșit ridicând monumente de sânge?
Am fost greșit răzbunând jaful lui Cezar?
Am fost greșit? Am fost greșit?
Am fost greșit dând foc pământului
Și dansând deasupra stelelor
Privind Europa arzând cu civilizația ei de foc,
Privind America dezintegrându-se cu zeii ei de oțel,
Privind persecutorii omenirii prefăcându-se în pulbere
Am fost greșit? Am fost greșit?
Versiune de George AncaAhmed Shawqi


يا أمي ما شكل السماء .. وما الضياء وما القمر ..
بجمالها تتحدثون .. ولاأرى منها أثر ..
هل هذه الدنيا ظلامٌ هم في ظلامٍ مستمر..
يا أمي مـُدي لي يديك عسى يزايلني الضجر ..
أمشي أخاف تعثراً .. وسط النهار أو السحر ..
لا أهتدي في السير .. إن طال الطريق وإن قصــُــر ..
أمشي أُحاذر أن يـصادفني إذا أخطو خطر ..
والأرض عندي يستوي منها البسائط والــحــُــفر ..
عــُــكازتي هي ناظري .. هل في جمادٍ من نظر ..
يجري الصغار .. ويلعبون ويرتعون ولا ضرر ..
وأنا ضريرٌ قاعدٌ في عـُـقر داري مستقر ..
الله يلطف بي ويصرِفُ ما أقاسي من كدر ..

Ahmed ShawqiCe-i luna?

Oh, mamă, cum arată cerul? Lumina ce-i, ce-i luna?
Îmi spui de frumusețea lor, dar eu nu văd niciuna.

E lumea asta întuneric peste întuneric infinit?
Dă-mi mâna, mamă, să îmi treacă de urât.

Calc speriat de piedici, la ziuă, în amurg.
Merg fără călăuză pe drumul scurt ori lung.

Merg într-o trepidare să nu dau de pericol,
Pământul mi-e tot unul, șes, hopul de vehicol.

Bastonul mi-e vedere, închipuie-ți, solidă
Copiii fug, se joacă, zburdă fără obidă.

Dar eu sunt orb, acasă, pe-a locului ședere,
Bun dumnezeu cu mine-i, îmi scade din durere.

Versiune de George Anca


Agostinho Neto

Sinfonias

A melodia crepitante das palmeiras
lambidas pelo furor duma queimada

Cor
estertor
angústia

E a música dos homens
lambidos pelo fogo das batalhas inglórias

Sorrisos
dor
angústia

E a luta gloriosa do povo

A música
que a minha alma sente.


Agostinho Neto

Simfonii
O melodie pocnind palmierii
linge mânia unui ars

Culoare
răgușală
angoasă

Și muzica oamenilor
linge focul bătăliilor fără glorie

Surâsuri
dor
angoasă

Și lupta glorioasă a poporului

Muzica
simțită de sufletul meu

Versiune de George Anca


Si Mohand

Wallah


Thikkelt-a ad hedjigh asefru
Wallah ad yelhu
Ad inadi deg lwedyat.
Wi t-islan ard a t-yaru
Ur as-iberru
W' illan d elfahem yezra-t :
A nhell Rebbi a tent-yehdu
Ghur-es ay nedâu
Ad baâdent adrim nekfa-t.

Si Mohand

Wallah

O să compun un poem
Doamne te rog să fie frumos
Peste tot să ajungă.

Cine-l va auzi îl va scrie,
Nu și-l va face parte
Iar înțelepții îl vor înțelege:

Domnul să le dea duhul milei
Numai el ne poate ține
Femeile să ne ierte nu mai avem bani.

Versiune de George Anca

Chinua Achebe

Air Raid

It comes so quickly

the bird of death

from evil forests of Soviet technology

A man crossing the road

to greet a friend

is much too slow.

His friend cut in halves

has other worries now

than a friendly handshake

at noon.

Chinua Achebe

Raid aerian

Vine prea repede
pasărea morții
din pădurile diavolești ale tehnologiei sovietice
Un bărbat traversând strada
pentru a saluta un prieten
este prea încet.
Prietenul său tăiat în bucăți
are alte griji acum
decât o prietenească strângere de mână
la prânz.

Versiune de George Anca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu