vineri, 22 februarie 2019

RUDA CANON

de George ANCA

Versuri & VersiuniFrazări & dodii critice
         de Marian Popa

până unde
DODOXII
ANEVRISM
te credeam
acoperământul
Gayatri
mâncători de cruzime
naintea lumânării
se primește
ziua trei
nu se vede
mai rece ca noaptea
voi alkyoni
scârțâie osii
tragoi lament
s-o prima
răcoare te rog
pe seară
încheg peceți
voce mai lună
cum n-ar fi fost
unde-om fi
la șase
înot în pânze
pe Morilor
zărzărica-mi
saloanele pe-aci
viezuri dispăruți
umbrit-ai capul meu
oi mai fi fost aici
viermele mirului
ne îndreptăm
mai dorm
RUDA
HI CAREL
HALUCIN
Frica de noapte
tilinci
orice femeie
BANDONEON
BLESTEM  DE  NEAM
 un dumnezeu
copilul lor
scaune
pe malul unui râu
PONOSLU
Ioana
morfină vie
vino
cu tine în nord
tot cerul
în țara
ardere de tot
Ricoeur
ah acuţii
de la Jdanov  la Haret
ALEXANDRINI
lin
tată bun
în oglinda maya
tu
credinţe
GRAȚIA  HARULUI
împuşca tot
timidităţi
cadavrele visate
uşa cu duşman
la ce ne-am crede vii
cubul cosmic
dedesubturile paraliziei
VERSERO
neştiindu-te
apa bărbat
de câte ori
nu vă supăraţi
de sub şapcă
ţine de cald
ORANTA
se apropie
aşteptăm
vei învia
fâşia de stambă
bătătură sură
îmi onorez
focul noaptea
voi orhidee
te gândeşti la Ofelia
corolele
din cearta
întins
creaţiunea
toată viaţa am râs
VERSIUNI 
Kalidasa
Voluspo
Jayadeva
Shankaracharya
Rabindranath Tagore
Dylan Thomas
Grigore de Nazianz
Dante Alighieri
Ioan al Crucii
Joost van den Vondel
Thomas Gray
William Shakespeare
Luis de Camoens
Miguel de Cervantes
Mirabai
Lalleshwari
Mary Qjieen of Scots
Thomas Moore
Friedrich Hölderlin
Friedrich Schiller
Johann Wolfgang Goethe
George Byron
Dionysios Solomos
Ezra Pound
Rabindranath Tagore
Edgar Allan Poe
Samuel Taylor Coleridge
Charles Baudelaire
Eugenio Montale
Gérard de Nerval 
Arthur Rimbaud
Rainer Maria Rilke
Fernando Pessoa
Jorge Luis Borges
Dylan Thomas
Khalil Gibran
Karol Wojtyla
John Lennon
Vasko Popa
Du Fu
Sandor Petofi
Léopold Sédar Senghor
Agostinho Neto
Si Mohand
Kim Sowol
Kabir
Tulsidas
Din Skaldskaparmal
(Poezia skalzilor)Frazări & dodii critice
de Marian Popa

            Cu termenul dodii, Anca 1. Specificã texte proprii şi ale altora; 2. Indicã natura şi calitatea unor realitãţi exterioare sau mentale. (Pag. 5).
            Cum s-a vãzut, dodia e un sinonim sau gen proxim pentru trãznaie, aiurealã, pleaznã, a vorbi  în bobote, a bate câmpii, hodoronc-tronc, umblã mintea cu sorcova, spune iordane, bancuri, tâmpenii, prostii, prãpãstii şi relaţionabilã cu accidentul: “fleoşc, Mariţo” (Anca). Citadin, se indicã dodia prin expresia-dodie: vorbeşti aiurea-n tramvai. (13).
            Unitatea originarã este echivalabilã sau determinabilã cu armonia; dar autentica armonie sau cel puţin unica originarã e haosul. “Nimic nu este mai original ca haosul”, conclude Schlegel. O idee ce trebuie de acum subliniatã: europeanul e definit de dualitãţi, antiteze, contradicţii simple, cu care se pot produce dodii simple, absurditãţi. Anca este unul care depãşeşte dualul prin trãire de tip hindus. (19).
            Dacã tagmemele sunt cele mai mici elemente gramaticale cu sens şi taxemele cele fãrã sens, radicalizând, se neutralizeazã diferenţele dintre perfectiv şi imperfectiv. Este clar cã angajarea unor tagmeme dintr-o limbã mai puţin accesibilã transformã tagmemul în taxem: este cazul unor pasaje în care Anca introduce termeni indieni şi astfel modus ponens al presupoziţiei opus implicativului modus tollens devine opusul lui dodiesc. (26)
            Un rol decisiv în dodiere are poziţia faţã de lexicoide. Se prezintã întregul grup de caracteristici semantice; se valorificã sensul principal; se valorificã unul din sensurile subsidiare; se opteazã pentru un sens conotativ. Relevanţa dodierii creşte dacã sensul principal nu este la îndemâna tuturor (cult, dialectal, profesional, de jargon, argou, din altã limbã, creat de autor pentru uz personal permanent, provizoriu sau excepţional, pentru un unic microcontext, cu încãrcãturã semanticã sau fãrã vreuna). (28).
            Dodii apar prin existenţa ordinilor şi ordonãrilor, a unor structuri de tip succesional organizate vizual, fonetic, fonologic, ortografic, morfologic, sintactic. Gramatica în ansamblu? (32)
            Anca nu prezintă contexte de reprezentare a mimesisului. Este cel mai antirealist autor român. (Pag. 48).
            Dodii culturale, literare, artistice. Dodia culturalã sau literarã este realizabilã prin schimbarea registrului unui text de obicei celebru, prin plasarea lui într-un alt context, contrastiv, sau în unul similar, dar în care va avea altã funcţie, chiar dacã şi una de structurare. Anca preia din
Shakespeare un detaliu de microcontext care nu este mai mult decât o asociaţie facilã şi nebunã: un pantof, a cãrui talpã e întreagã sau gãuritã devine motiv structural în Furnici albe. (55)
            Cãrţile lui Anca sunt dodii şi prin sfidarea unor convenţii de structurare. Majoritatea au caracterul unor colecţii de texte, montaje, crestomaţii. Sunt dodiate titlurile, în sine sau prin raporturile lor cu textul pe care-l reprezintã şi, de fapt, mai degrabã doar îl preced formal. Titlul determinant al unui volum este Doine în dodii. Mãiastra în dodii. Fractal 60 (2003) e o selecţie retrospectivã de autor. Un volum masiv: Dodii 18-58. Apokalipsa indianã VII, titlurile din Cuprins ale celor 7 secţiuni sunt doar versurile cursive, ce deschid blocurile de versificate, un poem are titlul vorbim în dodii zodii în bobote roboţi. Alt titlu oarecare: dintr-o vãduvã în alta.
            Pentru multe titluri se aleg caractere cursive; pentru unele titluri de volume, de proze şi poeme s-a renunţat la majusculã, altele sunt doar majusculate, practic, alt mod de neutralizare. (67)
            Este evidentã pasiunea pentru tristihuri, mai ales în Dodii 18-58 şi în Orientopoetica (2000), opţiunea fiind şi subliniatã în dauna altora: “terţinele schimbate pe catrene se rãzbunã/te transformi în hibiscus pâlnie autodevorãrii” (78).
            Indiferent de temele relative şi de structurarea lor, în cãrţile dotate cu subtitlul roman, expresiile deictice sunt relativizate în ansamblu sau în combinaţiile posibile prin factorii spaţiu, timp, personaj. Nu existã, de fapt, personaje “principale” şi cu atât mai puţin secundare; când câte unul este prezentat, modul ţine de dodiesc. (82).
            Cineva ar putea întreba: dacã așa înțelege și poate umbla Anca, fãrã a înregistra relevantul
New Yorkului sau Florenței sau Seoulului, atunci de ce se mai deplaseazã acolo? Rãspunsul trebuie sã fie net: tocmai pentru a releva irelevanța oricãrui loc, cu altul substituibil, neutralizabil fie și pentru doar un cãlãtor unicat. (124-125).
            La Gioia este în acest sens un roman politic, unul din cele mai radicale scrise în spațiul românesc. Ce altceva e posibil, în epoca de crizã generalã, a colectivitãților și individului, a
sistemelor de evaluare și determinare? Jürgen Habermas a scris recent despre lumea actualã: “In dieser Krise prallen funktionale und systemische Imperative zusammen.” Anca gãsește relevant un mod comunicațional pentru aceastã  crizã, anume nu pentru a “oglindi”, ci pentru a susține
exponențial zãrgheala. Inserțiile lui politice sunt similare multor demonstrații politice de azi, care-și amelioreazã scopul fãcându-l public și telegenic delectant prin asumãri de subsidiar acustic și vizual: fluiere, mascãri, mãscãri, sloganuri, cântece, mimicã, pantomimicã, costumație, bãtãi,
tobe, micii incendii, geamuri sparte, vuvuzele. (161).
            Anca are două iubiri: România și o Indie în care poate regăsi în felul lui ceva din România în care s-ar găsi ceva din India. (164).
            Sanskritikon (2002) este cel mai voluminos și relativ cel mai complicat țãcãnit montaj dodiesc determinat de hinduitate și de relațiile ei cu românitatea, în mãsura în care haosul primește eventual un aspect cantitativ, nu structural relevant.  (166)
            Mahavir întru ahimsa este textul cel mai bogat în indicații prețioase pentru meditaționism derivat ici și colo dodiesc.  (175).
            În sens eliadesc, Anca este un religios fãrã religie, atras de un joint brahmano-ortodox.“gata islam creștinism iudaism la rând hindu ba egipteni/o mie noi o mie ei acum Ram (România)”  (183).
            Acțiunea dodierii în acest domeniu poate fi socotitã drept una de prost gust sau stupidã. În realitate, dodia este organicã, în condiția oricãrei religii și nu este întâmplãtor cã formula Credo quia absurdum a fost atribuitã ctitorului Tertulian. Textele sacre și de ordonare doctrinarã a
existenței sunt uneori dodiate structural, alteori dodifiabile prin maniera interpretului, a traducãtorului, de asemenea prin natura milenar ocultatã, ca și prin evoluția obiectivã
spre ininteligibil, în absența cunoașterii bazelor concrete, devenite cu timpul inaccesibile, în care cazuri nu mai intereseazã sapiențizarea și instruirea, ci pur și simplu formularea. Caracteristica unui text sacru, sapiențial, de prezentare a ritualurilor constã adesea în claritatea formulãrii și absconsul conținutului: este deja o formã de aiurealã. (183-184)
            În fine, pornind de la textele hinduse se poate afirma, chiar dacă nu răspicat: acustic, o dodie poate fi executată ca o mantră, fiindcă o mantră este o dodie. (188).
            Performanțe care pot justifica afirmația: unul din erotomanii de clasã ai literaturii române, altfel bazatã pe extreme: descrieri ocultate sau reprezentând o fiziologie puțin influențatã de cadru și lume. (195).
S-a evocat în legãturã cu structurile romanești rolul expresiilor deictice, relativizate prin termenii spațiu-timp-personaj în pasajele “referențiale” și mai ales în dialoguri: de fapt, dodierea anuleazã relațiile dintre semantic și pragmatic, posibilitatea unei baze pentru stabilirea unor valori ale evidenței sau adevãrului. Dialogurile, în special, pot servi ca ilustrãri psihice extreme a teoriei Double-Bind formulatã de Bateson și Watzlawick: relația asimetricã vorbitor-ascultãtor e radicalizatã prin convenția textului, devenind una de asimetrizare dublã ceva posibil de conceput în dialoguri de nebuni beletristici.
            O propoziție de bazã pentru teoria cunoașterii este: “Neperceperea rezultã din distanțã prea mare, apropiere prea mare, lezarea organelor senzoriale, instabilitate
mintalã, subtilitate, interpunere, contracarare, juxtapunerea
obiectelor similare.” (Samkhya Karika, 7). Anca este unul
care alege opusul a ceea ce brahmanul impune pentru tot
omul normal. “Problema noastrã sunt normalii”, afirmã
Manfred Lütz (Irre! Wir behandeln die Falschen, 2009).
Cine se conformeazã normei este nebunul. (205).
(Din monografia „ANCA”, de Marin Popa, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2013)

până unde

până unde  ne mai duceţi suduri nuduri
ne-om strecura nonexistenţa în avataruri
v-aţi dat pe mâna mea moleşindu-vă cadavrul
moaştele lui Epictet şi Astion înapoi la Halmyris

noi gnosticii trăim kosher din ideologiile astea
ies din captivitate fără nici un pic de încredere
nimic nu este acolo în junglă afară de dumnezeu
tentaţia de a mă abandona comportamentelor demonice

dumitale eşti plătit să ataci să-ţi fie ruşine ticălosule
aşa-zisul popor român e pe cale de dispariţie
caracteristicile structurale s-au transformat în negativ total
acolo sunt mai multe celule bolnave decât sănătoase

îi violezi nevasta îi calci copiii cu maşina
pe el îl loveşti cu toporul în cap şi a doua
zi dai o bere după care te votează de-ar învia Ţepeş
probabil în curând vom fi izgoniţi din propria ţară

i-au retras medaliile după ce l-au asasinat
crezi ce spui sau vorbeşti ca să-ţi treacă de urât
et ceterum censeo Carthaginem esse delendam
şi totuşi Cartagina trebuie dărâmată Michiduţă

vreţi ca Tzepeş şi Avram Iancu să vă rezolve problemele
care ai o bombă o duc eu în parlament la Las Vegas
mi-a plăcut asta cu să-i votăm pe alţii din import
parfumul strâns de pe cadavrele fecioare

afrodisiac în masă la Grass în piaţa eşafodului
la Frăsinei trapeza Aurobindo unde nu-s graşi călugării
lacrimi sărate verzi înturnurând înotătoarei
către berze devi în recunoaşterea natya cuantă

nu te duce mintea mai mult decât un fir de păr
nouă ne place de el că ştie să ne mintă
îl strânge nodul la cravată şi nu se mai oxigenează creierul
de-aia sunt aiurea proverbele că s-au întâmplat

în epoca de gheaţă a plouat cu diamante
şi se sfârşeşte întru mine duhul meu se teme de
greutatea drumului şi de schimbarea sălaşului
în această vreme de nelinişte şi spaimă

prea Sfântă Maică a lui Dumnezeu călătoreşte
cu robul tău Hierotheos Vlachos vederea
dintr-odată a întregii vieţi păcate sfâşie inima
lasă-ne tâlharule că ne-am săturat de lepre

ceva ce n-a existat niciodată nu poate muri
ţânţarii atacă gravidele şi supraponderalii
my mother never saw the irony in calling me
a son-of-a-bitch ce cazier vrei fetiţo că tu eşti moartă

i-am scos buletinul şi i-am arătat uite domnule sunt în viaţă
n-are cum să fie că la noi figurezi moartă
Mădălina a murit la patru ani din cauza unei pneumonii
America groapa de gunoi a planetei

vii acasă pe jos trecând oceanul pe la fund
Ana Melouah poetă algeriană de origine română
iar oprimându-te de nemaicompus risipirii
biserica să nu fie mai mare decât sufletul omului cinstit

sfânt secular de imn jurat oh steaguri
din sângele asasinaţilor şi tu
Tahar Djaut la 39 d'ani ca Eminescu
rău a făcut că nu te-a strâns de gât când erai mic

te ascunzi ca o căpuşă de sconcs tarat
puteai şi tu să treci măcar de clasa a cincia
c-a trecut Paulescu la catolicism
da şi de mata se spune că eşti bastard

tutunul totemului în traducere blagiană
multe sunete puţine cuvinte ia-ţi pseudonim Nobel
chiar nu suntem în stare să fim un pic la subiect
să nu mai rămână urmă din neamul nostru românesc

să mă întorc în propriile scrisuri ce imnuri druide
de-a v-aţi traduselea stilizator pătulului între
frigidere nepoate cât să ne părem mai nebuni între noi
mereu va fi vorba de altceva epilepsie clepsidra

ce şi neliniştea din mine la anii altor morţi
decartându-ne Parisul cămilei pe iglu cel ce
trădează pe unul dintre ai săi să sape două morminte
ce văd fără Buzinschi şi Ladea bătrâneţe in vitro

pastişând forumuri pe manipulare solitară
oamenii cu o mutră ciudată sunt chiar ciudaţi
noi nu-l putem revoca decât pe motiv de erezie
s-a sculat în picioare şi a rămas stană de piatră

genocidarul apoi mântuitorul trimişii aceluiaşi
halucinaţiile ocupării de sine decapitarea turcilor de iarbă
turcire şerbet diabet dulce să te vrei iar sub turci
with technology we don't have to worry about translation

Nef'i tot ce-i frumos în cer să se reverse pe pământ
eram în comunism suntem în Europa interfaţă popa
Behdjet muri pe când îi traduceam Voiesc în loc de If
zile şi zile mai mult duse câte rămase ochilor

pentru cititul evangheliilor pe diferenţe Dumnezeu ştie
cânepa muiată-n Balta Grecului Bălţi o culegere
dreptate dăm lui Lawrence recitind apokalipsa
ne-a luat inima Ioan cum îl iubea pe Iisus

lacrimae pondera vocis habent Horatius
incendierea centrului de antrenament din Deva
erau pe luciu numai lotul şi împuşcaţii
e aşa de cald şi oceanul  atât de frumos

DODOXII
ale tale linii line
nelipsite zilei sine

no că fericit te dai
omul care acte ai

numai pus îmi ai de spus
cine-l cruce pe Iisus
cu Zalmoxe nici pe fus
nici pe rugul lui Jan Hus

c-am pus campus pe Ampoi
rampa raptului de-apoi
ce un soare în urzoi
razele se ţes război

pe ce gaiţă aghiuţă
Sfânta Vineri se înstruţă
cu mărarul în căruţă

emisionarule
filosofii paru-le
părul şi mai rarule
cotorţionarule

îndărăt din armonie
racule şi Românie
străvezime nimerie
 
rămânerea pe liră
religii de-mi inspiră

va fi la timpul trecut
în suburbie pe Prut

la o batere de gong
nu vă pară scrisul long

orele în cap căpestre
caii să-i înaripestre

transcriem himere
de pe veliere

capra trage tragic
vaca rage ragic

ajunsă cataligă
nisipului de rigă
în dună să se frigă

cuvântul scăpătase
binomului crevase
trinomului neşase

la Trevi devi Evei evi
la câte şcoli pe drog elevi
or creşte revărsaţi pe ţevi

tematicile s-ar or sar
în zalele ursar corsar
în pânză roată trăsurar
cu florile juraţii jar

la pas prigorii ploii
din inşii nemai Troii
cu gir giraţi eroii
întorşi la Gura Foii

plîpânda îl încearcă
pe căpitan în zarcă

nici statuie nici comând
altui rând plecat curând

terasă de speranţă rasă
din sunetul de cuirasă
în opozanţă curioasă
de nu rămâne nimeni ca să

vin ai băut la tort catart
mâine penaţi histoire de l'art

Anaximandru argo
Seneca sin embargo

palanca mâncărime
de herpes pe mulţime
sărutului de nime
în hăi şi aferime

junii zilelor trecute
junglele numai cucute

desenatu-ne aorta
care contra care mort a

cât om mai rămâne om
mane padme hum genom

ce şi voi simboluri arhe
tipuri bea-le Taliarhe

brazilor la rădăcină
în cătarea cătălină

tacâmul ne scapătă
camătă ne capătă

la lăsata veştii
la sorbirea ceştii
descleştează cleştii
încleştează peştii

dacă scriu sub mere
malului himere
traulere amere
mă înece sfere

salţi în scris pretorienii
pe întorşii de la denii
Durban cu mahatma ce ni-i

peste avara avar
de şezuşi hindus afar'

mari de atma Raja Rao
Narayan cu Updike dao
Mulk din Raj până-n Bilbao
dă-mi de puja carte na-o

de-ar fi aici Eliade
altfel pe Tagore l-ar rade
en la barba camarade
catalani siberiade

Africa de Sud Gumeşti
angrezi americăneşti

ne lăsăm la mal la loc
la lumină la mijloc

cântecul şi mai bălai
bariş ploaie hindu lai

se răstoarnă rânza splina
pe şoseaua Colentina

tablele bătute de climă
anunţându-se mimă

şi la muntele cu cerii
şi la mările-nvierii

îmbrăcaţi-i pe cei goi
pe la noi prin muşuroi

la mijloc de schituri goale
să mai spargem nişte oale
Dunăre la canarale
îmbucate baclavale

rând hindus la Săvârşin
de rimează aum amin

mi-ai grăit gură uscată
mărul boy că para fată

uşă-n uşă auroră
joc de karmă de cu horă

în coclaur adipos
îţi voi spune de folos
al spetiţilor Hristos

la tine-n bagabonţie
ca la mine-n Bărăţie

vei vedea că voi traduce
Basarabia pe cruce

din acest moment dicteu
mi l-aş potrivi resteu

ne dorirăm Parma schimnic
băuturilor din timnic

tată muzicalitate
zarurilor ecuate

de clară ne declară
în aer de pe scară
ori urcă ori coboară
de cum ne răsuflară

de cum ne respirară
de cum ne inspirară
de cum ne expirară
rit ară măritară

ori Sita brazdă mară
din pomul oglinjoară
ori kalpavriksha doară
că ne întârziară

nu se prezentară
din a lor contrară
vacile ne cară
soarele spre vară


ANEVRISM

te credeam

te credeam mai tu mai eu
trei nopți în urlet mângâiere
ce ne așteaptă așteptăm
cu fumatul cinci pe viață

cu miile bașca au normă
pe-o perfuzie cad destule
aia se plictisea fără noiembrie
terminat și remeneul

bâjbâială infinită pe-al tău trup
mai și trecuși la halat roșu
am refuzat încă un cheag
niciun plan de noapte albă

ți se mișcară picioarele
pe cine cum cheamă nimeni
urlete de-o oră de-atunci
ea și-a creat excentricitate

zidit de-n porumbul autumn
adu-mi-o din al doilea spital
cum am vorbit ieri după
cinci zile sub perfuzii

luăm viața de la început
de la Antim la Drăghicescu
ultima noapte singur anevrism
îmi cade capul n-adorm iar

purgatoriu reminiscent
dimineața picior de rupt
cine pe cine doamne ferește
atacul anevrismului

acoperământul

acoperământul aripilor tale
nădejdea mea de mântuire
tu ești a doua lumină

fă-mă străin de tot chinul
schimbă durerea sufletului meu
a doua lumină din lumină

risipește-mă tulburare zid nemișcat
întoarce-mă din nesănătate în sănătate
prealuminate nor rug nears

umbra duhului în pântecele tău
preanevinovată stăpână a lumii
pe mântuitorul tuturor născând

Maria Egipteanca sărută crucea
atotțiitorului lumină fără
de început și pururea fiitoare

apără-mă de diavoli
pedepsește-mă în această lume
iar nu în cealaltă viață

sădește în inima mea întristarea
de moartea ta ce să o simt precum
a simțit-o iubita ta Maică

răzvrătire am cugetat
frumusețe străină am văzut
și cu dânsa mi-am rănit inima


Gayatri

Gayatri vultur prin vâltoarea solară
poză solemnă biblio-indianistă Antim
Dealul Negru nu se vede nu mă văd

trei capre șase iede carne verii
câinele botezat Fifi de călugăr
cele trei Coarna Țoapa Roza de tine

opt luni lapte pe apă
trei popi sfeștanie
la o săptămână vine Veta

viezurii negri la porumbi și cartofi
ce le doresc să-mi dea Dumnezeu
ce-mi doresc mie să-ți dea și ție

azi e Paștele c-ai venit tu
una scurtă c-așa-i zic belea
mai stai aci oțâră să mâncăm

ai uitat puii de curcă 11
mă duc să miros salcâmul
sar câinii câți mai sunteți


mâncători de cruzime

mâncători de cruzime ca păsările
cele mâncătoare de stârv
împrejurul meu

părtași ai tainelor lui Dumnezeu
Mihaile slujitor al legii
Gavrile îngere al darului

mai puternic decât focul
mai ascuțit decât văpaia
ai înecat oștile egiptenilor

cel ce ești rodire dată
de Dumnezeu celor neroditori
cel ce dezlegi legăturile

ne-ai arătat lumina cea neapropiată
cetatea poporului celui nou
tăria neamurilor creștine

sfârșitului a toată lumea Mihaile
trâmbița cea de pe urmă vei trâmbița
morții din pământ sculându-se

curățește-ne de toată întinăciunea
și mântuiește sufletele noastre
ci ai făcut iubire de oameni


naintea lumânării

naintea lumânării
loja răsturnată
de Șacote

ceară pe-arătător
puica mierlei
Shakti

uitată pasărea
atât de albă
că nu m-a mai umbrit


se primește

se primește orice admirație
nu mă prinde cruce de femei
pe cine-aș mai cunoaște la Găești
într-o clasă fără niciun profesor
câți nu mi s-au citit în ecou
de matematică mai de română
dictando ce ne amintim
vedea-s-ar în smoală mai cine
cine să te mai legene lege
păduchii pe frunte la mal
uitare simultană prin perete
semințe unse-n Novgorod

ne povestim părinții tineri
în podul cărții de eroi
cinstind rupturi de bumerang
cum se mai bea în canon
mi-o umfla sticla vreun trezit
a ne delimita consensul
tot om ajunge vreodată
că să le vâd Cantos Era


ziua trei

ziua trei terține Șacote cine
nu mai erau femei mai cine
așteptați de prepeliță
ce se mai bea în Șacote

hai și tu rece vânt la Sinaia
Cocovo nu prea există
exerciții de deschis gura
hai de-oi revedea luceafăr

măsurandă carabandă
adâncuri încuri uterine
avion de hârtie franceză
împăcare a toate păcate

eu sunt yogin ne în pădure
fluier mierla lângă Enescu
printre brazi cobor în timnic
m-o auzi vreun tril hai pui

vârful vârfurilor tratac
Clarel prin rapsodii avatar
canto dodia mea Ezra
Luceafărul în aromânănu se vede

nu se vede cerul de cer
petrecere petrecaniei
camion yellow submarin
altare înăuntru jurubițe

pe zi răzvănită hai Șacote
cu scene cantos mă revific
de când a plecat tanti Mădălina
oglindindu-se pe umărul meu

cumva refreșează Șacote Edda
Dristor Rotschild umbră landă
rustic mister licură priculă
nori sufocării spital denant

deal văduvelor la măritiș
lunecușul unghiilor canto
vă arăt după zece ani sărire
placentă din rouă în țărână


mai rece ca noaptea

mai rece ca noaptea trecută
ziua pe aici mări taciturne
de ne-o luă înainte o șperlă
în alior pe întors calești

prin ploaia-ne sfârla roților
pe bolți vântuite bulbuci albi
o săptămână până acasă
consultul păruse infatuare

oareceuri pe-a lunii mare
crucea de mi-oi vedea printre duh
divulgu-l liturgul murgul
Atharva pe zi la rafinărie


voi alkyoni

voi alkyoni căzuți pe burtă
nimeni să știe diagnostic
Pe Măriuca o visasei vizavi
de a țipat să nu te duci la ea

nu băuși marea puțină lăsași
pe poartă spre valuri la cinci
cu soare și pescăruși înapoi
rupt de toate și de moarte

pe ieri mormânt desmormânt
măcar tu măcar să intri în casă
fulgeruț lui bancheruț concoct
și mai concoctăm Pompeiul


scârțâie osii

scârțâie osii fără de oase
ți se văd anii în visul visului
ocol tangent în opt mari aripi
ore murmurate valuri

ploaie să nu vii acum te rog
stai pe Jupiter sau pe Marte
eu nici nu merg în pașii voștri
că n-am voie dulce vino soare

mă rătăcisem de gura leului
căderea din picioare fără rost
aprinderea mării udat copacul
întâi că trebuia să cadă capul


tragoi lament

tragoi lament nori sparți
s-ajung de nu la Sparta
veghere neîmprăștiere
grădină răzvănită

așteptare înotată
marea de ne împăcam
concoctați cormorani
pește de-o nescoborâre

caii voștri trași de spumă
fotografa brună verde
peste vale glutii soare
pescărușii contra verde


s-o prima

s-o prima reprima
premisa vieții trecute
mântuită perpetuare
supărarea prolificității

valul face din fiecare
acvarieni contractili
de-o șchiopăta patroana
de nu romanul nemțoaicei

ploaia va veni n-a venit
nu ne pică niciun departe
mai mult ascult pritocirea
prăbușindu-se între flori


pe seară

pe seară pe acasă
în iad în Thule
semințe nu frunze
Margareta nu Faust

las spartul vieții scrise
ferind-mă de-a câine
până la iarnă până apoi
aflu camaraderie zero

numai marea nașterea
abia planeta satelitul
vânt coperământ
durează preistoria


răcoare te rog

răcoare te rog să pleci
acum te rog te rog acum
du-te pe Jupiter pe Marte
pe Saturn nu vine nici ploaie

mă întrerupi
n-o să mai cânt
niciodată
din cauza ta

de-om mai fi om fi la anu
coroană verde aruncată
de mai culegi o crăcănată
ba o tandrețe oareșcare


încheg peceți

încheg peceți Șacote canon
cine să vină aici nu e problema
scaune mici pentru fătuce
de ce m-oi apuca mâine concoct

bătrână cu bagaj de amiral
cât să tot compun basmul
las tot pe Șacote cu notă dramă
surse mute și câte și mai câte

minaretul rachetă alb-albastră
mântuie Șacote retoarsă tinerețe
pe deal ruine sinilii închis
nu mă lasă nimeni fără teatru


voce mai lună

voce mai lună se uită la alta
suntem atâția neconvorbiți
una albă să fi fost biserică
nu mă lasă nimeni fără teatru

nu citesc pe netranscrise
traversăm prea mori de vânt
judecător poet arheolog
vedem pedagogii risipite

eu greul Matildo tarabe arabe
glagorianții glagoriantele
mai cor nici șoapte
din umbra armelor mă revând


cum n-ar fi fost

cum n-ar fi fost să mă adun
poate careva aducere aminte
cât să rupă nebăgarea de seamă
festin piesă pisană Ovidiu

Lawrencian Jung Chaucer
tunel spre Santo Peregrino
nederanj verdeților vere
nisip încins pe literă nepiesă

de nu s-o fi dus pe alt scaun
fiartă grasă bagaj arsă
dorm în vorbe nelipite auzite
bine că mă aduce și ăsta


unde-om fi

unde-om fi și mai cine respir
prin întuneric de pădure
prin pescăruși departe
văruită vară mierlă

țânțarul mă indianizează
în ochiul lui Șiva Luciner
în trepidație nesingură
holera râia puricii

surplus de împăcare
ăla i-a dat minge ăluilalt
kitsch dictatorial
sfori dominanți pulifiriți


la șase

la șase lume în picioare
văzându-ne după ploaie
canoane pe ciupite verso
de-a mistica picarouă

cuminecări dharma sub sud
dau fuga tumeri mai unde
feminizări crestate mac
polare cât susul ochiului

inzi încinzi tamarinzi
natya pe cuvânt Nirvana
de-ai noștri scoțienii
brodam silfidei adormire


înot în pânze

înot în pânze de păianjen
piept piepten din dan dong
viezurii mă demustrară
materii pecii calabreze

zvântată faună pe vară
noroc de tine greier
amendarea sinuciderii
cât să nu vă sfătuiesc

duminicii lumină vetană
că doar exist numai în hind
lăsam musonul afară
și mai ce din an pe spate


pe Morilor

pe Morilor spre soare răsare
drum lung deslung parimie
înot în pânze de păianjen
ai noștri și-o femeie două

rosettizate seminarinde
de v-am avut paradigme
negi imenși ochi urechi
Shilpi mi-a și telefonat

răcoarea s-o încălzi
ca la mare ca-n Fanar
s-au chemat chemați de cine
pe-ntuneric de păienjeni


zărzărica-mi

zărzărica-mi plesni țuica
zărzărica-mi luă noaptea
cu pruna sans quilottilor
mai gata zărzăreaua galeriști

ăl cu berea mă instigă
te-ntorci ăl din noapte unii
greieri ce se mai aud
tataie dă-mi o țigaie

tenente transcriptus
patru brâncovence
non stiamo tanto male
una pe mâine tu ce bei


saloanele pe-aci

saloanele pe-aci a nu muri
câte-o paletă mai o pală
azi jaina cu masca
azi mai greu cu coloneii

tu ai o soră eu am o soră
și amândoi suntem frați
colonelul se pulverizează
venisei cu puștoaica să te lauzi

din trei colonei ca niciunul
umbra ziua becul noaptea
diminețile similitreaz
berea pe spinare


viezuri dispăruți

viezuri dispăruți fazani în floare
Anghel a adus casa de la Gâltofani
la umbra merelor roșii
infarct apoi injecție la nebuni

vorbe din teatru tao katha Gita
cărbuni în sân n-ai nevoie de yoga
fapta bună nu moare Vasile
om ceresc înger părintesc

mângăiere semănătorilor cu lacrimi
voi care mâncați pâinea durerii
casa lui Israel Aaron Levi
cel ce a făcut cerul cu pricepere


umbrit-ai capul meu

umbrit-ai capul meu în zi de război
veștmâtul fonetismului vremii
baba călătoare n-are sărbătoare
te vezi cu cineva unde trebuie

cât să spună să nu spună
pe cât stupac pac și urmează
câte ni se vor mai vădi în post
o cacialma de stricăciune

n-am ce citi de n-am ce scrie
psalmi acatiste de la soră-mea
cum m-aș fi oprit pe Morilor
la casa cu coloane de loji


oi mai fi fost aici

oi mai fi fost aici voi mai fi
nu știi unde pici până când
comanda la mine furați-o
de vă veți mai ocupa de mine

nu-mi spune de încă o oră
n-am unde decât laudamus
pe când acasă înapoi la mierle
ca ieri cu spatele pe iarbă

eu pagină și geam euforie
dragoste plânsul nerăspuns
cine făcându-și fața mea
poate din teatru hindus


viermele mirului

viermele mirului canon
de-aș muri scriind regie
prea mă treziți nu mă mai culc
Blaga și Gandhi în dialog

asceza se îmbie scăpătând
nu lună nu greier nu treier
de-oi trăi să mă văd jucat
de m-ar prinde copiii

ai mai cui fără nimeni
maică-mea expresie pură
care la vaci care la Kant
cea mai scăpată moartea


ne îndreptăm

ne îndreptăm spre cocul tău
cenușa de-oi mai citi-o
m-oi fi împăcat cu viezurii
când oi intra iar în părți

de-a nopțile albe citire
înainte sublimă ființă
tâlharii numai zâmbet
de nu dodiile dramele

tradu și nu se mai înțelege
îți rupsei putregaiuri nubile
în ce șanțuri poetizare
probabilă carte de versuri


mai dorm

mai dorm întors bălți reflexe
veveriță închinătoare trup
de-a ploaia a lua băietul
vorbește singur între cruci

de-ai fi tăgadă îmbolnăvită
nici de-oglindă fată hăi
chiar niciodată talmud
insinuat sifilis prozodic

pod la pământul apei
vreo beție de femeie
de nu cuvintele în rai
luceafăr pe sub nalte lalteRUDAjagatăm pataye namaha
Homage to the Lord of the UniversePersonae

Ru
Da
Rud
RamRU

copii în discoteci un sat
mi pare te-ai italiat
strigarăţi India prin nat
din Marte Carul Mic pe lat

DA

 croncanii raze zorilor
munţi deşelaţi fiorilor

RUD


chin antic fato un sufi
ţi-ar suferi şi îngerii
străbate-te euforii
depresiilor pandalii
cu vocile a prăpădi
manelele de păpădii
în discoteci peste copii
chimiilor crestomaţii
ori educaţii arămii
aromei apele dobrii
oranta şantier cobrii
coboară cobră cundalii
pe troliu fetei frenulii
calcină-mi însetaţi sălcii
din puţul peşte cu osii
sosii în mânuri manelii
buricului de pe câmpii

RAM

kavi poet născut hindus
din transă unde ne-ai adus
cu fața toarsă şi pe fus
cu ochii-n vocile de sus
de nu din dracii lui Iisus
cu dumnezeu stenograrus
astfel buddhistul presupus
ţi-arăt privata omnibus
tot guguştiucul neapus
care tuşind strănut tungus
nu-ţi ardă cardul paraplus
cu dimineaţa muză nu-s
înghiorţului cu dans răpus
a se vedea contor mai sus
cotorului de ars porus
cu Por pe corpul corpodus

DA

aceluiaşi bolnav ponor
din când în când uşuitor
nuci denşi ocol de secetă
schizofrenia pregetă

 RU

tezaura rudeanului
pe Ruda nerudarului
de-a porcii talianului
în gaura ţiganului
pe ţurca hoţomanului
în ciocănelul hanului
izlazului hartanului
hram bâlciul iataganului
mardaua nici căzanului
destinsă a cârlanului
ce iapa armăsarului
de bun erecta zarului
zadarnica zadarului
preţăluirea harului
vitalizarea carului

 RAM

corabia mă rămânea
pe ploaia zilei pe sub stea
pe cruce poză maică-mea
în horă singură cu ea
şi ochiul de n-o mai plângea
pe după mort a ne vedea
copaia a ne legăna
nu ne-ar mai naşte nimenea
cum auzii prin India

DA

din est războiului matale
arhaice trădări rafale
cu morţi de ţară feudale
răspunse nerăpusei zale
ori şi mirese ancestraleRU

de tu mă luminezi eşti soare
de mă-ncălzeşti îţi dau sudoare
plutească-mă o raţă
pe cât mai sunt în viaţă

 DA

tantric atru de aratru
nu pe trei şi nici pe patru
Dante-n baltă broscolatru
 
RU

tema cu ocol în Ruda
dantelată paparuda

DA

domuri stelele s-au frânt
şi sunt verde pe pământ

RU

grajdul fără vacile
colastrelor zaci-le

DA

sibilne cine le
gadinile minele


 RU

învăţul sângelui la sân
cu cap tăiat de omul spân
neînvierii tot hapsân
credinţa iar să mi-o amân

RUD

îneacă-se olatul
şi sufletul de-a latul
se primeneşte natul
matale şi cumnatul
până vă vine leatul
egalul şi bărbatul
martirul şi umflatul
cabirul şi gealatul

RAM

se pierde lumea hoaţă
nu şi dumnezeiaţă

 DA

astfel Satan Ilie
şi-a scris pe cochilie
sunând din scăfârlie
mă lasă sub tichie
în capul meu nu-ţi fie
de cap fă sătănie
că multă streche scrie
bâzâtiura vie
cântată ciocârlie
visată free frenie
beată purecie
parâmă parâmie

 RU

cu cine a vorbi de leac
turbincă soacră prepeleac
am râde nu ţi se întâmplă
cu părul revărsat pe-o tâmplă

DA

am pomenit n-aş mai glumi
pământului cu îngerii
mai bine să nu văd plângând
pe nimeni şi să râzi în gând

RU

grozavă aură tristeţe
din dragoste şi colindeţe
învăţul arderii de tot
biserica lui Savaot

RUD 

zăpadă iarbă punctul
Egiptului defunctul

pe cine însoţirea
atrage nemurirea
carisma lecuirea
uitarea pritocirea

 RAM

a soarelui povară
ne încălzească ţară
în piele avatară
ai cui ne vânturară
corcire şi papară

RUD

soba surpă fum genom
cărămizilor sodom
prelungirilor de gnom
ancestral neclironom

DA

din înconjur merele
cunoască-le erele
asurzească sferele
greiere sanscritele

RU

la cutremur sfinţii cui
depictaţi ai cerului
unului ba doiului
treiului îndoiului

 DA

ce vineri sfânta mare
vorbiţi la lumânare

tovarăşi camarazii
uscându-se cu brazii
deşteptăciunea sacră
ţărană piatră acră

 RUD

cantica pe şarpele
de deznoadă harpele
clonţul glonţul laurul
laura balaurul

RAM

pe Gresarea Moesia
rotunjeşte gresia
apele pământ nisip
brâncuşească-ne la chip

daltă arcă bizantină
carul stelei aur tină
cheamă un cameleon
amarantului craidon

de la dumnezeu a da
maica domnului iada
faur graur papagal
cu distrugerea aval

voiajează porumbiţa
porumbelului cu şiţa
n-ai furat borcan copil
de la fabrica pistil

 RU

patru dharma darul har
ţuicii fără de pahar
cântecului tributar
tribalismul tatuar
cratima între hambar
de care având habar
n-ai un ban în buzunar

DA

că ce-mi trebuie şi vot
îl mai dai iscariot
domnului că savaot
busuiocului cu tot
petunindu-te tarot
popii zidului azot
pe-al copilului osmot
cu altarul de chivot

RU

carantina malului
cratima realului
cetina cvartalului
orele Aradului
când şi dharma calului
poala elefantului
Slăviteştii graalului

 RUD

capătă din capete
să nu te mai scapete

DA

bună dimineaţa nuc
în Nucşoara te apuc
întrebat preţul din suk
numai ţie ăl trabuc
narghileaua nu flaimuc
înflorirea de caduc
ăl din caduceu haiduc
haidamacul ba Ionuc
stilul ducă mă aduc

RU

fără de discuţie
rişca nea Rişcuţie
cantorul Pocuţie
lampadar Iacuţie
da-mă damă dolomit
domului ne domolit

RUD

ah format devorator
rotitor a rotisor
o plimbare cu motor
de români înroşitor
mortului lenevitor
cositorul de mohor
bătătorul de Tabor
chilipirul florilor
carapacea neicuşor
crăunitul numai dor
ce te arde puişor
şi mai greu şi mai uşor
de-mi zisesem greuşor
răsărit în grâuşor

DA

plânge-mă cu supărare
de eşti fată de pe mare
ce poveste de comoară
ia un par şi mă omoară

RU

cântecele indecenţa
florentină nici Florenţa
mă dau iar cu găeştenţa
Râmnicului nici demenţa

RUD

rupe cuiul norule
frontul dezertorule
carul mare sorule
fânule răzorule
călare amorule
bobule boborule
globule globulele

DA

pe şoseaua Drăgăşani
găsii o pungă de bani
mai la Olt mărunt duşmani
şi vreo nouă mii de ani
în trovanţii gologani
treci pe trei parastasani
pe la târgul de cârlani

RAM

pe ales din nimicesc
înţeles înţelepţesc
la o notă mă opresc
şi cu nuntă mă silesc
robule dumnezeiesc
la icoană arabesc
resculptatului ionesc


RU

susure-ne năvile
foile din Glăvile
că-mi sustrăseşi lăvile
pe miroase tăvile
cartea moartea ia-mi-le
să nu plângă mamele
certe-ne surorile
să oprească morile
în concert manelele
poleiască schelele
de ţiţei belelele
băile cu ielele
şalele inelele
taliei şrapnelele
de-a italienele
anzianhienele

DA

cară-mă Olteţului
Luncavăţ isteţului
apa muzieţului
ţepuirea preţului
karma precupeţului
patima iubeţului
rutina mistreţului
râtul ministreţului
cortul nătăfleţului
orzul mălăieţului
cultul perieţului
cuişorul leţului
dănţuirea deţului

RUD

bate-mă la cap lumini
de mă sting din rădăcini

potolite horele
duse choeforele
umbrele duhorile
preseze-mă florile

ce plăcere-a putrezi
fericirea hărăzi
am de gând să mă reped
îndărăt şi nu biped

trilobiţilor matale
să te şuşotesc la poale
mai înceată dania
cu împărtăşania

sângele nămol de fraţi
bobilor nedivulgaţi

DA

cifru stâng rotund hiat
potopul în Ararat
amintirii trilobat
păcăleală împărat
mici contraste retezat
munţilor dulău în lat
bicicletei din lătrat
clorului nitroglisat
găliganul Goliat
biblie cât m-am tasat
şi nici n-am mai respirat
Picu Pătruţ m-a chemat
ca şi anul celălalt
că nu m-am antonapnnat
mai a bulgăr de croat
coroiat încoronat

RUD

oh macabre macabeu
te fumez în gineceu
nici bărbat nici apogeu
samizdatul scarabeu
în părere derbedeu
paranoic de spudeu

DA

monoton monorimon
Uppsala cu bastion
talion italion
cursă curse ichtion
vara vărul Ilion
cu Traian troian pe tron

RU

nu vă şterg emerg amar
nemurirea ca la kar
te priveşte palicar
ăla scrie calendar
rama sita în sătmar
nu se împăcară iar


DA

mă apără ucigaşa
de-mi cianurase ogaşa

hârburile smălţuite
certurile mai trăite
nu porc nici atâtea vite

nu mănânci de canibal
scapi de val de mal vamal

RU

norma sură murătură
alergia arătură
în Biharia harbură
harababură sub bură
o gură suburbă ură
garagaţa pe răsură

DA

prăpădită în genune
suferinţa de cărbune
zicând alimojdie
mă întorc în drojdie

RU

budele respectele
agonii expecte-le
veselii rejectele
ritele sanscritele
vitele mărite-le
pe zi euforică
dorică bosforică
lambda lambada ba da
grătarul Oltenia

RUD 

cum te cheamă zmeule
diavol dumnezeule
şi pe tine diavole
dansul de pe tavole

DA

doamne nu mă mai chema
pe numele dumneata
aţa-n ac nu gaura
doamna o mai nimerea
ce urâtă bătrânea
neînstare de ceva
nimica de înstărea

 RU

lasă-le mă de muieri
ducă-se-n ziua de ieri
noi ne scriem stângi dureri
şi fără de mângâieri

DA

iar te doare capu’ Petre
o cafea tutun de pietre
da’ aseară ce tot beaţi
cu certare către fraţi

RU

te târăşte brevitate
intenţionalitate
vezi că te bârfesc copile
bunicii nopţi fără zile

 DA

cam ca mama Veta vast
năbădăul în contrast
brevitatea perifrast
crampă campus de balast

RAM

ne-om elibera canari
din hareţii uliari
parpa de o purpură
harpa de o hurpură
Dunăre se tulbură

RU

noi de pe cap le lipseam
şi nu ne cabulipseam
clanţa uşii clănţăneam

RUD

pijama cu dosu-n faţă
scrisul de azi-dimineaţă
nu e plictisită maşi-
naţia se dă cu naşii

ţi-ai adus pantaloni lungi
vremea toamnei să ajungi
să plăteşti şi pantalonii
o clătită a mamonii

 mă bate un gând să nu
mă duc bibliotecu’
şi în faţă de cu fapte
mă face cafea cu lapte

nu mă laud nu mă scot
din al scrisului socot
Nanku give me pant Pantiuşa
cum te mai strânge cu uşa

DA

numai astea cam aşa
lasă-l până-n India
pui ziar că se pârlea
aşa maică se ardea
pui hârtie canava
a cochetă ce proptea

RAM

are el metoda lui
chiar a indianului

RUD

hai că merge el da da
dichisit a te holba
eşti meticulos sadea
să arăţi a perfecta
pe aici nu se călca
blugul că se bulbuca
dă-te băiatul să stea
bine şi stai acolea

 DA

submarine pietrele
ne mângâie ghetrele
ca focile vetrele
mările nisetrele
animal planetele
să le vadă fetele
şi să-şi facă ghetele
de mi-am scris peretele
musca nu brabetele

 RUD

vălure-mă lucernă
cancerului nu cer nă-
ravul pravul prăfuit
aerul de adormit
ce ne-o fi şi aromit

RAM

câtă depărtare
temporală tare
nevieţuitoare
fuga pe cărare
de n-aud şi intervin
mai ermetic mi-e venin

 RU

semialtitudine
fiul rectitudine
pe luate statele
cu aerostatele

DA

foile de viţe Eve
nici avute nici aeve
merge-om oameni capre oi
sub gutuiul din Milcoi

ar fi bine-acolo mă
slujbă astăzi de n-o fă
cântece de dumnezeu
spovedind pe corifeu

RU

mor după transilvăneni
care-ai mei care mireni
dumnezeule poieni
ungureni în Vaideeni
cu vâlcenii mioreni

DA

Noana scrie acatistul
să ne lase anticristul
câţi bani ai atâţia dai
că pe ăilalţi nu-i mai ai

scrii cât dai atât citesc
nu mă mai acatistesc
numai două nume restul
nu mai urcă Everestul

mă puseşi de sursă
betelgeuzursă
că nu se venise
Indiei chalise

schim Calist alas in
Delafras din frasin
ce vă povestise
Ghelasie clise

florilor ce îs le
pâslarului pâsle
pârga de parâmă
părul măr mă râmă 

în ţărani lentoare
lene călătoare
paraghicitoare
palmelor popare

am urlat a cobe
degetul în Kobe
ce oraş ne taie
gust de cuţitoaie

RUD


convalescenţă de senescenţă
pe după găeştenţă vâlcenenţă
cât ne râmniră florile Florenţă

clinchete spintece morţilor liberul
liniştitor convenient avenient cyberul
cipreşitor malvolent malabar biberul

RU

ce ars vinars măsea căţea pe ea
trei câini ruini a le uda sadea podea
pe câtă de inteligentă moartă soacră-mea
cum nu te mai iubea chist cancer de-a
mama mea după mama ta să dea
dumnezeu fără dorul ăsta ne ia

 DA
salvează-mă gangrenă rug de rugă
nisetru însolzat a tartarugă
nisip în nisipariţa zvârlugă

RU

ce faţă de după convalescenţă zero
fericirea fără gândire mizero
traversează Sena la Trocadero
când din Torino mutat zarul
îţi muri te despică veterinarul
părere arţăgoasă arţarul
ia-te fizic de dumnezeu alg
şi morilor macină-te hidalg
cu prietenul cardiosanscrit Salg
de vă plătăgisem fete în aud
madone nu atât de la sud
un dinte nud un woodoo jud
pe tapioca ui poka furnici
în al nervilor arnici
groapa noastră tremurici
HI  CLAREL

mă împlimb înnourat
musicului nespărat
parcului înstrăinat

de Streinu nepăzit
de De Gaulle neciuruit
mai o gheață la topit

din răcire încălzire
haruspiciu engolpire
vindecări de sodomire

aștept catagrafie
tranșată morunie
în delta dunărie

părinți pe veresie
patrie pe chirie
Târgoviște vâlcie

dictată colivie
pereche porumbie
masa scriitorie

Trastevere zgurie
chemând nepărtășie
o mie nu și mie

se stă-n urbe vorbie
expresă mârlănie
Arghezi parinie

vidușaka făcea
strigarea afară
polițiști și brahmani

Salem to be no Samarcand
From Ind to Zion have I come
Clarel is up and sees the urn

pe ce naufragiu Clarel
înviere cu orice preț
din religii în religii

Clarel în dodii tovarăși
de după Ifigenia
lăsați zăpada singură

rhyming iambic thetrameter
pilgrimage în Palestine
Jerusalim Jerico 

Abdon Clarel Celio Nathan
Rolfe Rama Arculf Adamnan
Ruth Glaucon Derwent

HALUCINFrica de noapte

Frica de noapte las-o zilei
Paloare mierla iluminării
Măria duce lume la licitație
Irina citește Hobița-n dodii

ne-om despărți necunoscuți
cele trei moduri Gunas
Aș citi toată Gita lui Mercur
a nu înghiți nicio ființă

 prana mai albastră ca la șase
Immanuel pe ceață crapă negi
cer îți cântai lume octava în plâns
la rond ne așteaptă viață grea

înfrigurarea de a fi banyan
la finele nopții gata luna
în gheață reîncarnarea
niciun somn în plus 

pierdutul tâlharul desfrânata
fiind eu adâncul păcatului
nu sunt numai neputincios
ci și zidirea ta sunt


tilinci

tilinci tăcerii  om citi anul ăsta
Mahabharata le-o împărți oasele

îți cântai cu lume octava opt
bucuria de după ofensă

frumos bați mai frumos pierzi
și te cam uiți peste mine

ce te uiți că mă răsuflu
pândindu-mă din mărunțiș

cum îl pocni pe beat eu la rând
sud alb nord frați cât pe cât val

nedefixați strangulării
ne vedem noaptea pergamuta

însemnuri euforia decrepitudinii
atâtea cruci și-a mea plătită

sfințire nume împărăție voie
pâine zile greșeli iertare ispită  

Chandogya upanishadam
tată by dreaming fulg

fugi fulgi grei grai rai
nu omor nu tragedie


orice femeie

orice femeie cu orice bărbat în sud  mierlo
nepăcălit filosoful satului cu gin de la Profira

de n-o răsări mierla ier'  la spargere de chimion
șandramale boicot frângând armoniul neputințelor

și cum ai făcut de l-ai omorât cum să fac ia i-am
toropit pe toți de parcă n-au fost vii de când sunt ei

sar mucii foiței constrângătoare nonsensului
dialetto pensiero dominante pe strofă neitaliană

aura nopții petrecută rar popol vechilor direpți
fiecare-și ține minte mintea zăpadă necălcată pe covor

numai soarele rotund ascund fără numai norul prund
mâine cam acum cu ceas de-ar veni și Șișir Das

zilele se duc la biserică învață-ne Saraswati înecul
la noi pe dealuri negre pruni cu dragostea cireșilor

sfârâie frâie de râie întâie coasă coporâie îi e
zarca dezăpezită obede dați-mă dracului zidului

s-o duce buhul taciturn cu duhul hududoi coturn
ținându-ne viroagă roagă pe apele de sânge agă

durează trecătoarea back de nelimbă carapac
a rămasă lună vensă pe spinare albigensă

de m-o fi chitit chimir pe la noi prin ce mă mir
singuri bolii de-a aleșii erijați în spaime streșii

mierle de noapte fluierămu-ne pâcla avio  neînstelate-ne
unde lăsându-ți undiți un negalben de-o vorbă bole

mă las de India că mă lasă confundându-mă geografic
imponderabile țări mici plus inamicii virtualiBANDONEON

ascultarea spânzuraților
armonici fără speranță
pătrățirea cimpoiului

acordeoane în Găești
din New York astă seară
altcând din Moscova

bandoneon pe milonga
prin târziu portativ cortină
spre Fuji autism de apoi

*
spartă orga audiția golului
număr pașii corcodușului șah
prin descrescătoare aule Saule

venim mâine la repetiție
în companie bandoneon  
cronicarii au angajamente

măcar scaunele vor dansa
cei ce-au stat o dată pe ele
lăsându-se holisticii buton

*
vezi tu Madeleine
înfiriparea fermecării
cumparsita

tremoluri de tanchete
eoane eonuri claviaturi
hai să ne veselim

bărbați în campus
tânjindu-și dispariția
femeii credință

*
flori de flăcări orgilor
trop alotrop jocatto
virtuoso trasnsfugo

pampa band gaucho
cristal tango pas crestat
nimeni flori nimeni

oarece efort auditiv
peregrinar anorexic
înfometarea tatei


*
fugi în așteptare
iepuri fugiți de sunete
sub pancarta artei

muzica s-ar număra una
de se alese praful de
prietenia conversată

ea e activă domnule e și
mai tânără are 30 de ani
sportivă la atletism

*
tricorn baletului eon
bandoneon acordeon
fără orezul pălăriei

traseu grăpat muzical
drept genunchilor negri
de la operație la control

ce poziție de a fi lovit
îți apercepi donator
 iată mirositoare ființe

*
stau în tunel la cald
mă numără minutele
nefăcut pentru muzică

astenii întreprind soloiștii
amuțindelor picturalități
cantate acuarele statui

la păscut arcușul violei
pletoasă chitaristă în alb
păcatul mărului Santorini

*
că n-avusei noroc de trupă
văd singuratici adunându-se
tinerețe cu blenoragie

alienii de promenadă
mai cu imitația adaos
voi conclude bandoneonul

câte-un singur afiș guevarist
în afișajul sălii gazde
nici Peron nici Ceaușescu

*
gardienii simfonici absenți
Bach al pinguinilor fuga pampa
se altoiește hultoană nu compoziții

melodicul din hula vibratorie
fluieri forfotei grohotiș
hula pocnet șiroire

cosmos dus-întors
pe față și pe dos
Piazzola tango

*
primează facerea perechii
din suflarea prana
ne întoarcem în Troia

shoah pe prietenie
biserica voastră
concertează baboiul

jinduind acuplare
în nuntă ochi închiși
fertilizatoare ortodoxie

*
supraviețuim căpușe
nelipsite păsări puja
care la concerte

scăldași împărtășania
all'impproviso
diamant la pian

rar cânți însuți
oripilat de compoziție
până la o adică

*
sub norul brusc
ne încântasem orbiți
de soarele sudic

îți aștept reîncarnarea
insulinian vremii
înțelepciune mai văzuși

ultimele astenii
anturajul sare
să te supună

*
de la Bach la Piazzolla
organon imitatio Cristi
excatedral în sextet

magică liniștea rugii
inelul înghițit de pace
ringul lunecării

fără sextet solo fuga
suflete între sunete
platensis el caminito

*
povestire din armonii
sinteza sextetului
înainte de sinucidere

poate îți spun epitalam
mă spun pe mine tangaj
cocă voi merge la denii

îmi ies din stare mă întorc
reconcertat certat
să mai și ajung

*
vreun succes după moarte
va ridica satul vineri
să ascultăm Mireille

te repun în muzică
și-mi ceri bani mulți
parcă nu ți-aș citi știme

ce-n canto Aconcagua
nu mi-ai mai spune
ne-am contracompune

*
nuevo tango contradans
pe sine se cântă alto
a doua școală făr' Alzheimer

orice slin pe haina nouă
de pe vechitura de trup
ce o poartă halal hal

praf pe lipscani pentru țol
milonga vieții țorțol
capitolul tango sol 

*
ai loc destul te prea apropii
mai încet cu comenzile
calomfir sub patrafir

erai al tău din varnă
victorie postpovarnă
Arno desumflată iarnă

zburat și singurul afiș
să-l asculți tot pe Giulliano
și-n timpul săptămânii

*

salut simțirea
patimilor învierii
coase oase vâsc

concertați în adiacența
artei de a vă iubi
neînstrăinați deniilor

câte trei mândre iubeam
una-n deal și alta-n vale
una pe ulița mare

*
la coada pianului
pre orgă orgie dor
te-am gătit de sărbători

astenii pe cancer
cu Paștele în vine
prin seceta sângelui

ne băsmuim asasinii
ce ți-o mai fi trebuit
număr de aur nevorbit

*
otrava nu s-a mai băut
otrăvitoarea înamorată
pe viață de mine însumi

ce lovitură emanantă
și-n tainurile cordovane
ar vrea ei din Cordova

de vom ajunge la Cașin
și lumânări de vom aprinde
văd boul bronz diagonal

*
trezire înapoia iernii
rătăcitoare de Roma
și ce ne-o mai fi zidit

numai urechi că ochii
nedezlipiți de instrumente
intuiește-mi chenoza

de cine apropierea
pedepsei împreunate
păianjenule neucis

*
scoate-mi din temniță sufletul
ceri sute de mii de euro
pe bătaia lui Milică după gratii

narcise să-i fi adus iriși
lalelele sărut-mâna
pentru sporul de pușcărie

poșta nu s-a lustrat
nici poliția secretă
comunicăm la vedere

*

țăranii securiști ferea
tu te duci în Bulgaria
gemenele neasemenea

începurăm talmudul  
jurista pleca în Italia
să-și termine doctoratul

v-am spus ce să scrieți
contextele incubatorului
lunecau pe tobogan

*
de ziua plății lui Iuda
cine nu e să ridice piatra
și-l iubiră femeile anume

ar fi s-o pornesc la drum
pe cărarea artificierului
poeme înapoi în traducere

îți plimbi câinele întâi
milonga obligatorie
între Borges și Neruda

*
nerădăcinilor cine
obscur ne reîntemeiem
cruce în fața cărților

să fi stat la geam
pe unde intrai Miriam
deniile sărite haram

patimi nu ne-ar fi
conștiința pe cruce
de când cu alți munți

*
fetele tale nu mai au unde veni
de nu pe la ghettoul din Praga
evreu prin alianță diaspora

cât încă un articol de muzică
indian  cu vocea patriarhului
piatră vânătă pe vie

nu mai noroiesc foi evaporate
în sălbăticia supraviețuirii
și noi  decapitat Arhimede

*

sânge urină mai ce rmn
loază femeiești depresii
adjectivând vecinele

două nașteri o moarte
azi chiar se născu soru-mea
tu când te sinuciseși Alexandre

se morbidizează nume
a ne pogorâ din soartă
nu stăm rău pe mână moartă

*
slavă vouă veri viermi
transparența ucigășeniei
mai rar convalescenței arta

nația depunctată în bătaia sorții
cum și recunoașterea dren
ad Pisani by Ezra Pound

în triolet petardă ardă
cine te-a scris de bântui catastif
de-o obcină scăzământ

*
aminte catrafusa
chiar apa lui Trilussa
Dushanta trusa rusa

poveste dinainte înapoi
fără noi în buduroi
nici albine nici eroi

în sânge rele vorbe
silabisind brindisi
bolire bucurie

*
sinucis Tambi aruncat
plutonul sfâșie ceața
ce și cu noi măgăreața

de viață lungă amintirii
nori pe oase neadormite
Achițenie Ruxandrei te fut

așteptând neuitarea în
persoana uitării târâș
pe paraplegia beției

*
pușcărie antisemitism
referențial ghetto astm
te puseseși la cravată

urcasem după fată
să nu mai coboare
flori din neînfrunziți

întors pe nicio parte
trăind în ce viață
batalionul diversiune

*

ceva din primăvară
crivățul bunăoară
din grătar sub țară

Edison i-a dat un fonograf
prietenului său Tolstoi
apele castelor amnezii

ce fraze voi arunca hindus
în palatul copiilor de nu
ne vom fi pierdut lavra

*

replici sapiențiale
somnului când să visezi
Aham Hyperion asmi

păuni albi lebede negre
teatrul părăsesc în gong
circar singur toată viața

întrebându-ți ajunsul
castrând castru castron
nu știam dacă ești tu

*
restriște bucurie
pe malul stâng al Vistulei
cenușă inlandeză

clopotele lui Sigismund
binecuvântați trupuri
chipiu pătrat de Oxford

despărțiri ireversibile
ca la noi la Câmpulung
duminici poligonale

*
pe putute ține-mi lesa
pe ținute poteresa
something translated fling

mult pacific deșert cangur
obsesivitatea
altui mizerabil

de-avem pene ariene
din hitite coțofene
în biserică nici nene

*
de departe sfințenie
cosmic omenească
mantric epică

poveste-katha imprim
de-o căutătură
distracție lui dumnezeu

în ce rugăciune relaxarea
cufundată rutinei
pe sub călcătură

*
memorii ficționale
minune nu ne vine
fiecare suntem eterni

mai e timp ca o vatră
în roată  îndemnând
privegheat altădată

distribuie-mă gratuit
aproape virgin
opus rotundum

*
gândind sub șoc ai prinde
condoleanța gioia
qui pro quo

cetățean și căpitan
la noi colonel
per caso di guerra

râdeam tare apoi
cămașa tot albă
de-mi dădusem seamaBLESTEM  DE  NEAM
un dumnezeu

un dumnezeu din flori şi
unul din miel junghiat


vărsare de sânge la
întâlnirea uleiului cu apa

amintitoare pâclă strălucind
obişnuinţa zestrei

dinţi strălucind la fel
să ne ţină surâsul

cu genunchii la apogeu
împinşi de ziua de-alaltăieri

trupul cât Ganga învălureşte
esenţele caste


copilul lor

Copilul lor Tror ucise pe Lorikm
Puse mâna pe Tracia de-i zicem Trudheim
Din fiu în fiu Voden Odin soţia-i Frigida Frigg
Valhall Ginnungagap gol căscând

Troia din carnea lui Ymir pământul  din sudoarea-i marea
Stânci din oase copaci din păr din ţeastă cer
Din sprâncene zei călare pe lup venin pe faţă
Lupul înghite soarele luna pe Odin

Şarpe-n corn de ren bucuria somnului ţesătura
Visului neamul Volsungilor anatomia runelor natya
Să ne închinăm ca magii să plângem şi să strigăm
Frumuseţe străină am văzut şi cu ea mi-am rănit inima


scaune

scaune ocupate până la Wagner
ma per fortuna e una notte di luna
 brindisi românilor trăimilor

Pormenos anunţă o crimă
împotriva sa cu
amănunte şi suspecţi

distribuţia se lasă
traumatizată el asistă
la sfârşitul cu moartea lui

ţară distrusă la infinit
printre lecturile pânzei
din ochii stanelor 

cine pe cine ţine minte
unde e realitatea
stejari socotindu-se

trecu o zi de neclaritate cum
iubirea nu este termen estetic
mormânt amânat cu o nuntăpe malul unui râu
 
pe malul unui râu dintr-o carte
mai umblam printre stânci
mai deschideam cartea
rămăsese deschisă ca
şi cum pescuia şi mă
adânceam dincolo de
drum pe o melodie 
cât o voce s-a făcut auzită
dinspre drum
mă întorceam dându-mi seama
că o să mi se dea puja
o femeie căruntă în hindi
samastha nahi pusese bunătăţi
în faţă pe o piatră înierbată
i-am bombănit amabil mişcat
că nu ezitant le-a luat
şi încă ispitindu-mă
după Rusalii le-a luat
şi s-a dus lăsându-mă pe râu  PONOSLUIoana

Ioana stă în cap
Sarafina trap
Sarafina plânge
Ioana varsă sânge
şi vor umple cana
Sarafina Ioana

în oraş trei trecători
şi cu trei atentatori
trei adânci şi trei cu trei
de trei ori arhierei
trei de pază trei în gropi
întreiţi şi interlopi

astfel Ion cu Ion cu Ion
văduviră anason
ai lor trei viteji urmaşi
fură foc în Caucaşi

într-o lună într-un an m-o
prinde de pe urmă Zanmo
Zanmo fata tibetană
ce am dat-o de pomană

într-un alt răstimp hain m-o
mai călca duduca Pinmo
Pinmo dosnica de castă
ce am dat-o de nevastă

după clipe din amvon m-o
prociti preoteasa Xonmo
Xonmo leneşa abila
de-a copilul şi copila

prea târziu şi ca nebun m-o
adormi sibila Funmo
Funmo roasă-n cărni eterne
de nasturii de la perne

gheaţa de peste Cocioc
mi se sparse în cojoc
în tavernă huria
o scuipa Veturia

crucile spălamu-le
închină-te neamule
ultimul moment ideea
de testament Salomeea


morfină vie

morfină vie mama
dorm amândouă
ca într-un mormânt

mama nu mai era
cu duminicile
se călătorea

îmbrobodite
femeile ne
cunoaştem toţi între noi

cei ce suntem cum
nu mai e mama
cum nu vom mai fi nici noi

te voi vedea mamă
la întoarcerea
în sine în pământ

fiul tău râd cu tine
funia lungă
nu ne ajungă

te-ai întors înapoi
din lume la Miorica
la Mitroi

apus ascuns unde
te oprisei a-l
pomeni-n rugăciuni

amestecându-ne cu
morţii în hore vii
prin sfinte vămi

te îngroapă mama ta
stinsă în altfel
pe altă lume

orfan bocetul
în lumina soarelui
de primăvară

sfântă de bucuroasă
în veac fericită
că-n vis ai leac

o duioşie pururi
necutremurată
le bântuie

femeile voci
şuşotindu-mi scrisul
şi spunându-mi mamă

ceară povestită
de miere viziuni
ochii ei închişi

linişte morfină
risipită peste
povestea vieţiivino

vino pe apă domn
de lemn cu poporul
verde în undă

de ce nu eşti în
inima ta aceeaşi
ca-n inima mea

duc o mână spre
păpuşile de pe
ţărmurile mării

fântânile de lună
în camerele
reîncarnării

cum îl împinsesem
pe arhanghel în
trecere prin lume

iată că vii acasă
din toarsa parcelor
călătorie

pe drum salcâmul
înfloreşte smalţul
acoperişelor

la margine pe
piatra caldă
sufletele ostaşilor

dimineţile
bacantele-şi sfâşie-n
cuie mătasea

mă îmbrâncesc pe mine
însumi mă calc în
picioare mă tai

blestemat mă arunc
singur din porunca
ta leprosule


 cu tine în nord

cu tine în nord
sângele îmi petrecu
zilele de acu

nu unde m-am născut mi-e casa
ci unde mi-a fugit mireasa

viaţa noastră iubita mea
demult la fel se petrecea
prin codri eu vânam pe-aproape
tu te cutreierai din vis pe ape
te alungasem la părinţi
pe maluri peste suferinţi
trezită leagănul prindeai din zbor
să te întorci de ţi s-o face dor
de ne-o fi dat din nou să te alung
să treci iar munţii pe la Câmpulung
din ziua când rămas-ai pe vecie
aici cu mine şi acolo mie
îmbrăţişarea cât ne mai aşteaptă
viaţa vai cum trece înţeleaptă
te consolează din pământ din iarbă
copilul spân bătrânul alb de barbă
copacul fără ramuri rupte
ori sfârcul gliei când nesupt e
şi dacă un potop mai vine
ştiu că mă pierzi de-o fi şi-i bine
iar când m-ai îngropa din negru horn
fum de păduri mă va trezi din somn
ci mai vitează călătoare
din rândunică până-n zare
dospeşte-mi pâinea ţese-mi tortul
şi-n soartă doar duşmanul mortul

uită-te bine
în răni saline
fiertura de linte
îţi curge fierbinte
credeam ploua ningea
zăpada era a mea
de la Vânători se apropia
de cine ştie unde dragostea
se clătina se amoreza
cu vorbe nemţeşti cu ja
cu igen ingenuu da
în gară pe stradă în nea

cu tot adevărul
taică am tăiat părul
de atâtea ori trăznit
după ce-ai murit
fratele îmi zace
în tratat de pace
sora îmi tuşeşte
veşnic măgăreşte
lângă crucea ei
înfloresc sub tei
vine pasărea
să-mi ia durerea
cu coada arată
spre mamă şi tată


tot cerul

tot cerul numai lună mormântul doar Ionuţ
nu numa-numa viul doar-doar poetul scuţ
purtată putrezire neîncălzitei hume
precând se freacă raza de margine de lume
Ionuc mândruc slăbuc să nu-i  mângâi balsamul
nici mamă nici Bharata Misirul nici Islamul
măsura însăşi biter turnându-ne Gherghina
pornise de căldură ciobită-n Argentina
beţiile curate cu tinereţea-s duse
statuile învie amoruri nehinduse
s-a luminat de-o oră de sete strigă striga
strigoiul numai inimi întinge mămăliga
să vezi că nu ne urcă în locul lui senila
să vezi ce-o să-l bocească în India Urmila


în țara

în ţara din vârf de ac
nimeni nu era sărac
daurit mort daurit
mamă stinge-te pe cal
în zăpezi necălărit
îngropat de caporal
ia-i chipiul de pe cap
şi trezeşte-l cu un ghiont
eu te voi lipi cu pap
când te-o rupe ca pe front
l-ai pupat şi te-a ucis
nicio vină la un loc
n-aţi avut în manuscris
şi-n tabloul de pe foc
stinge-te-n pace pe cal
poate bine a lovit
că sufla un caporal
peste pumnul daurit
pe o râpă sub satâr
colţi de piatră-n ochi să-ţi vâr
şi să crească fagul roz
peste pleoapă lângă boz
eu cu mâna pe mâner
să-mi pun pălăria-n cer
s-o arunc pe vânător
să te-mpuşte cu omor
nor de gâşte se oua
în ţărâna din şosea
dudele se scutură
în iască de butură
ninsul acelor de viespi
culmilor de sfori pe prespi


ardere de tot

sarea vieţii cu sarea morţii sarea pământului cu sarea cerului
porumbeilor negri nu le strig lăsaţi-mă în pace
lebăda mă ignoră de-o viaţă în bătaia de-a doua a mării
prin valurile Mediteranei înot înainte de temniţă

poeţi râşniţi în ziduri comuniste o poezie
mai frumoasă ca bucuriile libertăţii o consolare
a anonimatului o ieşire din religie o ajungere de sine
în veci tainică şi duşmănită o îndumnezeire în iad

acum voi înota în sângele poeţilor din puşcărie
mă numesc Natanail n-am nici o altă cunoştinţă
despre mine voi deveni vampirul răsfăţat al silabelor
globulelor vocalelor picurilor consoanelor gândurilor

stingere-ungere nu-mi doresc mântuirea
scăldându-mă în zădărnicia durerilor trecute
cerul boltit şi acolo şi aici şi atunci şi acum
rar durerea îngânând gemete de tortură şi de visareRicoeur

Ricoeur amic lui Eliade
 strada palmierilor
 splaiul Sofocle
Medeea Medusa

odi et amo Catullus
Blanche zăpada de-altădată
vrăjmaşii mercenari nebiruind
nicio cronică ne pe de rost

grâule din boabe ploaie
când erai cârtiţă
neînverzind pădure
martor iluziei martire

o zi înainte o zi după
tăinui dăinui secundă
pe talia  coupa santa
nu deconstrui diferenţaah acuţii

ah acuţii asasini
cum ne lasă la găini
naşi cu fini naşi cu fini

agoniile din vine
îmi cresteze catiline
şucărele acviline 

milinţe de umilinţe
nici penetul de catrinţe
mironosiţe fiinţe

bestia fiască
să ne răvăşească
amnarul în iască
 


pe visele pisicii negre

pe visele pisicii negre
îmi spiralez foniei regre
te văluresc prin pegre

diagonal catetă nod
dulăul negru Novgorod
Marie Curie Budimexod

ca din talent apusul rent
o toporişcă rusă lent
răpusă leului Dervent

nu mă mai spoi unu pe doi
când şi prin vrejuri roi coroi
într-o noiţă ne la noi


de la Jdanov  la Haret

de la Jdanov la Haret
cu Medeea pe tapet
holocaust catihet

pune-te-n biserică
sectă esoterică
Rusie Americă

dinţii căiţele
neniculiţele
război iţele

nu distruge fenomenu
ca să nu te calce trenu
să nu te ia-n coarne renu

dictatura s-a mutat
din palat în lopătat
aerul nerespirat


ALEXANDRINI  


lin

lin lin lin Olt sublim
linguri crânguri să cioplim
cu Ion Barbu

leagă-te bine
la ochi cu ochii
ucigaşului tău orb

siamo qui nelli occhi
de la tua anima
infinita

dimineţile
bacantele-şi sfâşie-n
cuie mătasea

blestemat mă arunc
singur din porunca
ta leprosule

zice Blaga sono
sempre un traduttore
nel romeno

lasă-ne dodiile
să ni le latre
jigodiile

haine grele duc la mal
iar încalec mă prăval
peste spin cu sânge cald
cad în apă de pe cal

să te mănânce lupii
în timp ce mor de
profeţia ta

în pieţe numai război
în războaie strigoi
în strigoi numai noi
în noi numai voi
în voi numai puroi
în puroi muşuroi
în muşuroi eroi
în eroi niciun roi


tată bun

tată bun cu mamă rea mie nu mi se părea
mamă bună tată rău mie nu mi se pârău
amândoi de nu avură a părinţilor closură
cum şi tu şi-ai tăi părinţi aveţi minţile catrinţi
sfinţi cusuţi ceară topită în scorniciul de pe plită
numără containere scheletele rainere
Boeing e ori e airbusul garnitură cucuruzul
până peştele oceanic n-apucă a zice panic
ţi se pare porţia scrisă Shakespeare Portia
primul nume îl usucă ferăstrăul în ulucă
aer rece udătură noaptea pe fulgerătură
munţii tăi dar ţările zorii arătările
arătarea zorile şi spânzurătorile
v-am spus racii piramida sângerează cărămida


în oglinda maya

în oglinda maya ne uitam alţii
mă întorsei superstiţie musulmană
tu trebuie să fi cunoscut Crimeea
nu mai întoarcem instinctelor jugul

moartea insului supravieţuirea comunităţii
ţin de vorbă ce-a mai rămas din frumuseţe
o să-ţi bat la uşă în cinci minute
ne împărtăşim mahmureala îmbătrânirii

toţi jainii sunt banya nu toţi banya sunt jaini
ieşim ca vârcolacii din voi cine mai ajunge
soră-mea aşteptându-ne şi iar înspăimântându-ne
din greu Aurobindo n-am ce-ţi face

iar tu ai amândoi părinţii paralizaţi
am fost mort am mers am văzut o cruce
pe o biserică mi-am dat seama încotro
voi lua-o să mulţumesc lui Dumnezeu

mă trezişi din ocnă piscină dinăuntru
sună-mă ce m-aş înmormânta cenuşă
chiar că ai toţi prietenii musulmani
şi la vii ţi se stingeau lumânările

am zis rugăciunea inimii Doamne Iisuse
Hristoase mântuieşte-mă pe mine păcătosul
atât cât murisei şi acum eşti altcineva
cu şalele fâlfâinde 25 de pe listă ucişi

dormisem în bibliotecă păstrându-ne simbolizării
ăsta e clopotul pentru sufletul morţilor
haiduci nonviolenţi ruinaţi frugalităţii coţcare
la ziuă cadavrele azilanţilor în ultima rundă
cum să nu ne îngropăm de vii
bine că se întorc copiii de la ocnă
pentru plămânul vechi spuza neagră
medeea Tomaida cântându-le Valerian


tu

tu al merelor parfumul eu din flori de nuc
pe reîncarnare fântâna macului
regretul păcii numite dictatură
în putreziciunea comparaţiilor

Gyr în Cugir libertate în Slobozia
fă-te ploaie şi mai vorbim slobobsesional
pranam respiraţi-mă ecoului joacă
n-ai fost aici Zahei nu al statuilor

conchise reconquiste scite ne resuscite
întoarsă traiului din tinereţe direct în dispariţie
pianul sub incunabule dintr-un septembrie în altul
timpul neştiind abia ne vom trezi şi mai posomorâţi

n-ai auzit la virgulă dictarea nebibliologică
bâlbâite negaţii deasupra primăverii
chiar de unde-om fi venind în colţul căldurii
pisăm pisanii de sare în caravanserai

faceţi loc maşinii ministrului în destrămare
tu erai în patriarhie eu melc pe roţi roate nepoate
lume distrusă mohor în pofida macilor
de nu cumva margaretele te-au adus la liman

poemul este în întregime demn de durerea noastră
câinii nu vedeau cum este el în realitate
maicile două sfintei învieri a fără-păcatului
răcoarea hrubei trenul o încălzi-o în sat

hai Todică dimineaţă noapte talpă în talpă
cancerul de repede mai nou în ciuda paraliziei
îi credem îngeri ne cred bestii cu nici unii de ruşine
am greşit hârtia scrisul abrevierea sugestibilitatea

disperări călătoare avem alte acorduri
ce engleză ce ură să scrii şi eu pe româneşte
traduceri în corzi n-aţi pomeni de mame fetelor
euforia renunţării la ce n-am avut parte

nu-mi spune ce-am făcut în somnul cel de moarte
n-am plecat n-am venit după-amiază pe sfârşite
salvări paramănăstirii în auzul cumpănirii
pe o naştere o moarte pe o viaţă o albeaţă

dacă rescriam vântului haina de pe mine
viaţa ni se făcu de-o tristeţe la vedere
plecare de trei copii dacă nu moştenişi pustii
cât mai ţineţi sub botine-ţi ale tale dintre vineţi

am terminat percepţia amurgului fârtat
n-am mai vorbit de când vă duceaţi la Veneţia
lacrimi concentrice peşteri concentraţionare
să nu-i fi şi spus cuiva să mă-mpuşte

ne aflam în underground nu mai ştii cui vorbeşti
aflând cu tristeţe de moartea limbii române
mureaţi să smulgeţi dopul coniacului
peste morminte de martiri ne slăvim ucigaşii


credinţe

credinţe catrinţe
juru juruinţe

rugul ard
scald şi bard

vrutul Prutul
cu mankurtul

Elisaveta şi Ion
dus-întors Castellon

ciudanoviţeanca
uranifer Anca

două-trei surcele
rupte-n fericele

îmi trebuie aură
serpentinaură

veselii pe cruci ladine
ca-n maramureşenime

topindu-se se vaită
gheţarii în haită

neîncăpuţi în purim
somnului ne ocolim

astă-seară alămit
s-o lăsa cu adormit

că de ea înamorat
şi el s-a incinerat

covoare persane
sub zece persoane

ne-am şi sacrifica
în post şi vinerea

pe cine să mai seduci drace
toată lumea te placeGRAȚIA  HARULUI


                                                                                                                                           

 împuşca tot

împuşca tot ce întâlnea pe câmp şi pisici că strică vânatul
nume de vânătoare străină analogându-se temperamental
douăzeci de nebotezaţi părăsiţi în maternitate şi tu naşul
eu tot ca profesorul anca şi nu-şi găsea  kaironomia
 
actorii fumau la semnalul meu şi pe ei căzuse mahalaua cortinei
cu maşinile până la Alutus crâng parâng şcoala din Stolniceni
birocraţia ospeţiei deritualizată mai pe dinăuntrul adâncurilor
ţi-aş citi din roman de nu l-aş fi lăsat în veranda de clor

din norul vestitor lunecase pe culoar un ţânţar din India de atunci
orizontala periculoasă vezi versuri pe steagul lui Tudor
mi-eşti la două-trei miopii te-aş citi aş mai scrie curaj
de a te dezintegra într-una cu actorii teatrului popular

repetiţiile voastre cu Brâncoveanu la Horezu-n pridvor
zece mii de oameni apoi serbare câmpenească trei sute
de ani dacă se face pe plan central ceva transferaţi
preşedintele academiei cu doamna îi vrei mai mult de o zi

pe la mănăstirile restaurate sala personalităţilor la Cozia
sunt subiecte voiai un telefon nu mai e nici soare
răbdarea inconştientă a berbecilor până la tăiere bătându-se
ăsta scrie bă auzii uşa voiai să mai vorbim cum zbârnâie şoseau

te uiţi la toată lumea asta ca să nu mori cu uitare
vânătorii de munte pe Grui erau polăţi cu schiurile peste una
în curtea speriaţilor s-ar fi închinat brazii fărâmarăţi
glezna mai apoi altuia îi vârâseră baioneta în coaste

muriseră soldaţi şi brazii să-i taie nimeni îi urăşti
numai lor nu le-ai spus numele altfel generalul colonei
mi-arăţi genunchiul pătat oricât te-ai spăla cât era ea
acolo spală pe cap p-alea din coafură o fi având şaizeci de bani

prea dintâi cu muze vite invocate potcovite te-am citit scrisoare azi
metri din Farasalia ne încânte falia gurdwara Wadalia
ţi-e credinţa întru Toma tatăl tău mai mult ca-n Roma povesti-ţi-aş puja homa
ciorba de burtă dans Mărie Dunăre jie aşteptăzie
te-ai dus să te speli pe picioare singură chirurgie-n judeţ
mâine la Târgu-Jiu hotărât după ale noastre  natalităţi
                                                                                    


timidităţi

timidităţi spre doamne nicicând autopsiei
doinindu-te de treabă cu drac din drac elfie-i
neînşelat părerii cu ceartă mă trataţi
şi anul ăsta mâine la pensie de fraţi

că te-ai născut urmării de drum întârziat
şi-n lume niciun soare lumină nu ţi-a dat
de-ai încercat tu singur să te să-l dumireşti
cum nu se ostoiască ardenţele cereşti

dictoane crengiene promise la dictare
nu mi le-oi spune mie ci zarului mai tare
păcate mai la rimă de-o grabă-i dai să mânce
Smântână prea mulţi spună-i Smaranda din românce

de-o meditaţie la Creangă-ntre Găina
şi Polovragi de-ai zis-o te-o sătura străina
antropologi prin virşle mai prima seară nimeni
şi fetele nubile cu iepe stoarse cine-mi

apostrofat acordul ex tempora mai rar
în potulpondul nost' no iubindu-vă pe zar
bolund rotund o roată cu Horia elin
Ilinei drag ori sorţii Crişan afeminin

sunt veri prin rara asta fecioarei adormire
m-oi mai culca pe norii trecuţi a mânăstire
abjecţi şi totuşi volnici se spânzurară doi
în Brad oraş cu aur obştescului gunoi

 cadavrele visate

cadavrele visate mutându-mă cu ele
pierdută tinereţea în noapte fără stele
în ramuri ciucuri roşii de capră ziua asta
dezinvoltura oii frângându-mi-o nevasta
lai epifenomene memoriei simbol fi
simbolul financiar mi-l ademeneşte Dolfi
scriindu-te aramă ieroglifei duse
zadarnic stai pe gânduri demult nemaihinduse
cum nivelat maidanul decapitatul dâmb
fereastra de prin Delhi holbată-i la hadâmb
pe când în miezul toamnei morala e morală
zburătăcită zării pe jos cadavre-n oală


uşa cu duşman

uşa cu duşman ce intră
nucile comori de vintră
spargeţi-le-n litere
păsările bitere
hei de pot să stau să scriu
cum de nu cu alibiu
vocea mamei fiul vacii
pui de cuc
italici sacii
dumnezeu întreabă ce
alta cu păcatele
ştiinţa pe la deştepţi
o mulţime şade drepţi
se prăvale cu mesteacăn
codrule eu nu mă leagăn

la ce ne-am crede vii
la ce ne-am crede vii
la ce ne-am crede morţi
la ce ne-am crede
nepregătitei fraze
în rece dodie
înfloriseră teii
răcoarea sfâşie
suavitatea înserării
cuprindere de aprindere
pretimpurii părăsiri
perfecţiunea ignorării
ficatul printre malarie
destulă invitaţie
antisemnificare
încă pe viaţă
ne-am dus mască
ne-am întors faţă

cubul cosmic
cubul cosmic dispăruse
nu numai cheile dar şi uşa
întredeschisă cu cheile în ea
Usha zeiţa zorilor sanscriţi
sterilitate muzicalizată
intercalare sinergetică
vioara Emiliani albinele
cercelate pe flori mov
nu mai e de băut nici ipohondrie
lucrurile merg mai bine
săptămâna scurtată cu un cap
intră în cornul de yak

 dedesubturile paraliziei
dedesubturile paraliziei
domnul colonel rugat
în dodii să tragă
risipă de claritate
gangetică aură
umblet secret în
nefericirea urmaşului
ce rol are sculptura bunicului
în viitorul război
trei păsări furate
vor apărea pe un front
poveste de dragoste
în plin fundamentalism
cărţi bombardate
sinucidere aparentă
crima de a rămâne în viaţă
cimitirul vibrează
cenuşa pluteşte pe valuri
elefantul îşi fecundează
perechea moartă
nu văduvitul
trimisese scrisoare
discretă spiritualitate
a asasinatelor
a doua viaţă
trei trandafiri de
culoarea Jaipurului
păsări nesperiate
de greieriVERSEROneştiindu-te

neştiindu-te pe drum
dă-te într-o parte
am fumat sufletul fum
delăsat de starte
mi-am adus aminte ploi
peste amândoi ne
răzbunam sub soare goi
frunzele cu doine
ochiul negru te alegi
soro cu nimica
de sub cheie de prin legi
miaună pisica
maică prinde-mi capul jos
de pe scara vieţii
trei femei sub chiparos
fata cu băieţii

           
apa bărbat

apa bărbat  glia d'arat
înţelept semănat amputat

zenit copacului cioara
păienjeni iubindu-se dedesubt

sunetele grupurilor antropice
abia rărită a îmbrăţişărilor rasă

nu aur nu argint nu daci nu români
să ai ce plânge minus propria persoană

nu te împaci la persoană
pripon de voie caravană

tăiară din doi creanga Savitri
prin Aurobindo a ne măiestri

 în cochetărie agonică iernile
nu ne-or mai spânzura splinele


de câte ori

de câte ori mă petrecuşi
din turci cu nemţi şi tot la ruşi
ci nu-ţi mai ascultăm peruşi

mai mergem după mere pepeni
în monorimă să te depeni
prin ţepi de rapăn nemaiţepeni

opt canto smeu vult cargoşon
în hindi flutur alkyon
Ovidiu mi-l zbură anon

după o viaţă frică mi-s
realitate fără vis
cum aş ajunge la Paris

nu vă supăraţi

nu vă supăraţi cunoaşteţi pe cineva din
Bucureşti ţi-am lăsat pe oglinda
maşinii da cunoaşteţi da cineva

cantata la voi în Hamburg
întoarse fluturător avionul
comedia nu se catapultează

nu m-am luat nici după mine
dar după criminalii în serie
Kaliningrad nu-mi spune shalom

de cum vorbiţi româneşte îmi sunteţi
dragi printre limbi penticostale
plătim pletele sălciilor cash

smeul de-o camaraderie
dă bună-ziua  multora
vino aproape arestează-mă

amândouă şepcile voastre pe masă
a mea în pungă ai mai desanta
părinte şi copii spre mamă


 de sub şapcă

de sub şapcă mă salutase de ce nu-l
bag în seamă cu greu îl recunoscui
să-i dau bani până mâine că-mi dă şapca

s-a mutat într-un sat din Conţeşti
stă cu prima nevastă a lui Preda
are băiatul ambasador la Casablanca

maică-mea se bucura de toamnă
la Cernica ne şi întâlneam de-aia
preferinţa viselor solemn psalmodiate

nimeni să sară nici conţeşteanul
dancii dau sticla peste cap liberaţi
bine că nu-i spuseşi că te cheamă Avrig

tac'to îl omor şi-aia e maică-ta 
veselă ca soarele prânzului mic
ne dă Dumnezeu ce ne trebuie

Chirilă mă văzuse Cioran
schimbare seringi
replici din carlingi


 ţine de cald

ţine de cald întunericul
ţi-e frig pe lumină
daimon împărăţiei

soarele nu se vădi 
peceţi pe-a ceţii pace 
crema cremaţiunii 

fie-ţi lene să mă muşti
din o mie una cuşti
noi nealtoi

buhul hegelian
blajinul D D Roşca
Pindar la pândă ORANTA


se apropie

se apropie nenorocirile
nesfârşita lipsă de apărare
născându-te murind
haită şi mai hămesită

dumnezeul naşterii
la căpătâi pădure
în pământ arama
de aruncat aure

nemaifulgerătură
te-ai ales cu nefericirea
îndepărtării de urzoi
ceva prin război

revelaţia ostenirilor
pe consternate hamuri
contemplu nefiinţa lui
dumnezeu gândindu-mă el

tufiş sirian român austral
merinde aurobinde-n
trapeză la Frăsinei
clinchetând Algerii


aşteptăm

aşteptăm ce n-aşteptăm
îmi cerusei carapacea
rariţa grătăruită

nu ne-am spus mai nimic
rar apropiaţi pe tăcute
tăietori drumului dinspre noi

erai curioasă de societate
dumnezeirea morţilor
peste vieţile rămaşilor

linişte în paşi de îngheţ
zburate florile de piatră
la greul sărbătorilor

te mai mirasei controversă
povestirii din bestii
cum ţi se păruseră

Alexis Carell mi-e prieten
de când în Waikiki
călire sans aleluion
  

vei învia

vei învia Cristoase
cu zilele frumoase
când răstignita ploaie
de cruce se îndoaie
s-or bate-n cartiere
trei grindini congenere
mormintele cu funtă
roşită pentru nuntă
vândută tescovina
din toamna cu pricina
ţestoasa rozmarina
de dulce insulina
mutat din film în frescă-i
eidosul de-l plescăi
părelnicii magnolii
pe prispele de holii
pe regele cu fete
îl cântă un sticlete
mai roşii şi mai spânii
împăturesc stăpânii
batjocura de turbă
o primăvară furbă
vitalitate spasme
de dincolo de basme


fâşia de stambă

fâşia de stambă n-are somn
lilieci întregi şi jumătate fără aripi
umblă o noapte între arbori
şi viaţa o bătătoresc
se zbat pe lună peştii-n fundul apei
lacul îşi şterge sudoarea de maluri
smulsă brumă ca părul femeilor
se-mpleteşte cu mânji ce vor să fugă
şi cad pe spate
poate că apa de băut e mult în adânc
iar la geam pâlpâie o naştere grea
cei care dorm se ceartă rugător
şi se învinuiesc neauziţi
feriţi de pedepsele
pumnilor cu gene deschise
din dosul fâşiei de stambăbătătură sură

bătătură sură nori de băutură
sub acoperişe tot să ne furişe
furios mă tângui ochi se bate stângu-i
bate ceaţa serii să-mi albească perii
haina prin nămoluri clănţăne de roluri
discurs la trecut puţă nou născut
dormi pe umeri tată coapsă măritată
labele de fiare sugi din marea zare
să urli în viaţă pân’ la suprafaţă
ce de puradele genele-n curele
sandale coafurii cele multe furii
sumus estis sunt cimitir afund
paltonate talii drumul spre travalii
te-am iubit copilă cu mâna argilă
te-am prăşit o sate pentru treze gloate
ganguri tom cu pete sânge ceri la fete
p-uşi te scrii prin geamuri poet făr’ bairamuri
meserii pe muşte iubeşti să te-mpuşte
nu ştiu cum de-o vreme te vezi pururi steme
totodată lungă moartea să te-ajungă
scaperi tinereţii paloarea pereţii
care hodoroage butoaie strânsdoage
ţeasta de domnie şi-a mea ţăndărie
sparse-a sale sfere călător ce ger e
neuitând pe cale copii din sacale
rochii din arhivă lanuri de colivă
râsete-n ureche crucea o pereche
poveşti ‘n nas inele de fum pe cea piele
obrazul într-ună sufletul ce-mbună
aşa altfel urlă ‘mblata-n aer turlă
trupuri mierea strânsă putrezind neplânsă
doua oară trece podul palmei rece
de la piept în gestul care pierde restul
trupuri sânge-n haos inima pronaos
în loc a plutire ‘ncinge coviltire
bătute nisipuri roşindu-se chipuri
fost în luncă-n munte tandru între junte
măiestrit coclaur omului de aur
iar dacă te minţi păstrează-ţi arginţi
nu strică n-ucide teatru cu firide
bătrânu-n armură vedetă făr’ gură
nu joci nu-mperuci mascatul cu tuci
iată vinovate toate ca pe roate
strechea-n lămâiţă prin decenii criţă
ruşinat niţel a plâns Pirandel
apoi toţi defuncţii le-ar sta-n coada frunţii
totuşi mal învie artişti datorie
norocu-i departe teatru gol de arte
copii gustă dolii tinerele molii
scenă pielea fină se cu bumbi înspină
geniu întărâtă jale mohorâtă
suspin hohoteală sun’ tilinci în sală
bilet ieftin rupt ‘stacol întrerupt
pronia lumească moară sau să crească
în genunchiul drept
clopotul îndrept
sculare din spate
lumânări uscate
orgi în ascunziş
dumnezeu cruciş
mulţime de post
lespezi iau la rost
capete se lasă
fumăraie deasă
pe la uşă scurs
pasul drept de urs
pieptul subţiat
muzici a umblat
pe podeaua rece
talpa se petrece
la semnalul tobii
mute cască robii
tusea mai încet
repede repet
ascultaţi în toi
de suflete goi
smirne şi tămâi
fala cea dintâi
poziţie-n zale
ridicaţi pe gioale
cazi din guri în cozi
de arginţi schilozi


îmi onorez

îmi onorez Berlinul străin de calmbur
dur depărtat de coapsa madamei Pompadour
se face ca o roagă prin ceaţă adinastă
să-mi sanscritesc scrinteala aparte de nevastă
contaţi amurguri maschii vâlvoi limbut pe şleau
voi povesti ideea cum mâţa face miau
ferice contrazise şi aparenţe crase
cum gâfâie cămila sub firul de mătase
andante dinioară furându-ne domoala
poveste tot cu dracul mai lustruindu-şi smoala
citiţi ades ce ştirea vă lasă pe reflex
mai nou cu liniştirea de lux în dulce lex
în greţuri mici lehuze refuzul de mărfar
gemând eternităţii transport de caviar
se desluşeşte drumul cum stai pe loc stâlpar
de s-o rima de-a-ndoase şi mină aur rar
nu-ţi suferi fobia de-un gest anevoios
pe unde-ajungi cu viaţa călare şi pe jos
ţi-s clare situaţii pierzându-te ritos
al dracu cine zice şi n-are nici miros
familiile sapă aterizezi votciu
de mult ştii vai şi gata adio orice chiu
picior peste genunchiul răpus la diatlon
ochisei la prăpăstii Bucegii colophon
atunci mai iartă dame te-or înjura şi-aşa
pe unde-i moartă mama cărarea-i te-o năştea


 focul noaptea

focul noaptea ziua zi
în luceafăr şi-n vecii

cum din deal şi din cireş
mărul cerului dă greş

urci pe coastă la nevastă
înfrunzită şi mai castă

crinii-mpungă nouraşii
cum versifici de-a ostaşii

sfert de oră lux din Venus
nunţile mai fie ce nu-s

însurat târziu se-ntoarse
la mireasa vremii arse

de e domnul de e rac
mă dezbrac să te îmbrac

vers în dublu ritm imit
paradisul altui mit

vag mai sinucişi ca ieri
muncească-ne învieri

până să ajungi în dodii
cele tinere prozodii

nimănuia străin Indul
punctul inimii sorbindu-l
 
cerul cerb pe munte serb
de când versul verb inverb

pe duşmanul vremii iertu-l
se apropie concertul


voi orhidee

voi orhidee lovidrogi boxeri
mi-era mai bine pe canale ieri
nici un surâs adio sonethai
a mai compune paradisul rai
thales thalasa în Thailanda muang
necăutată karma după rang
vă treceți am surâs la început
petrecem roată spulberatul scut
cuvine-se neamintirii rod
Ravana a-l culege nu Irod
ci pare Mara oarecum Satan
buddha arhanghel pașa căpitan
rajahii și s-ar mai întoarce marg
la margine de lovidrag catarg

te gândeşti la Ofelia

te gândeşti la Ofelia soră-ta şi Puşi
să fi fost şi Ionuţ da dom' George
cioclul & Yorick nelăsaţi pe scenă
vai cum îşi aprinse Ofelia ţigara

cetăţenia inspiraţiei sufocaţi scapeţi
ce de mai lume mormântală pân' turla
confetii de schije represiei confederate
p'euforic vulcan de prin Reunion

avem mare nevoie de trădători
pentru distracţia poporului dispărut
îmi vine nepotul la tine la teatru
regizorule cum îl învăţ să meargă

Titania ba melancolicul ba de bois
ştiam de vis p'amurg as you kike it
versuri găsite prin păduri a recita epilog
thousand clowns the spirit of my father

multiplicarea actorilor jucând diferenţe
Merchant of Venice pe Broadway
le petit poisson învârtit de Brâncuşi
pe Leda filmând-o cu multă răbdare

ce fel iar fiinţă p'ucise păpuşi d'otravă
bonapartişti incineri Iahwe n'al oricui
unison diapazon tata Ion pe bidon
din Marin geamăn ţin mort la chin

tatăl vostru în cerul nostru
mama noastră zoroastră
repetă retezarea spiritulităţii
suntem obişnuiţi cu schizofrenia

m-am întâlnit cu el pe stradă şi nimic
adică nu ştii pentru cine vând
abandon pân' la cer nenăscuţi nici Oedip
cum el te-ar fi trimis a-l reconcepe

embrionul joacă hind Rosalind
lumina cât ne-o înzili catapeteazma
castraţii lui Haendel eunucii spre Brecht
trepanatorului oiumul mohican

Pooja scrise amen după Bhagavan
ardent podar lacului pe sub dig
duminică du-te peste drum la
mironosiţa întocmai cu apostolii


corolele

corolele scrumite-n zări de cunii
denunţă crimele cremaţiunii
creştet asemănând pe arătură
placentă Dumnezeu ni se îndură

ari valuri ariei boeme te restaur
trup mantiei nici abur mal malaur
malaria plămâni lui Gib slovacă
Ghosh cromozom Kolkatei nicio vacă

stopa-vom greşuri mântuinţei viclă
a nu mai arde să se spargă sticlă
ne-avem de soţ singurătate cruce

strănută Vict Emanuel cu duce
ne duce de la mare cu nepot
a treia lună din concepţie înot din cearta

din ceartă ramolită
căzut în chilipir
nici trepte nici elită
spre şine nu înşir

spre şine nu în sine
cu spatele veniţii
petrecători mai bine
striviţi de interstiţii

ori între staţii paznici
nimicului răspuns
cap călătorii casnici
cu vaxul şi şi-au uns

susurător de-a dreptul
ce nesimţit versifici
căciula cataleptul
urnit pe fraţii tifici

cu artificii pradă
prin brazi a demoni ţepi
în larg tocită zadă
întins

întins ajuns plictis cu
obezităţi oloage
cu pliscul obeliscul
îţi ciocăne prin doage

gol tată goală şapte
tot zile şi la loc
perverse ori colapte
surcelele pe foc

ochi paraleli de-a oarba
departe e mai cald
obrazul dat cu barba
de-al treilea Arald


creaţiunea

creaţiunea ispaşei caruna
a-şi pune în cui chipiul
las' că vorbim cu Valeriu

mi-am pudrat faţa cu praful
de pe talpa ta sub anestezie
îţi rupi piciorul eşti băgat în seamă

în fiece clipă altceva răpus de pus
două luni începând din 12 octombrie
atunci vei călca şi cu dreptul

vine el azi şi vedem ce se întâmplă
ţin ziduri nu răspunzi în scris
gen superbie că n-oi fi Borges

ne omenim la vreo durere zăpezi
epoleţi pe lopeţi mizantropice
nihilism darabanei de-a doua


toată viaţa am râs

toată viaţa am râs
cine nu mă auzea nu mai trăia
şi nici nu mă mai împuşca

să râd singura
bucurie a morţii
în vârful lăncii

tandreţe râs de lynx
ne prăpădim de inimă
pe o burtă de chirăieli
VERSIUNI 


Kalidasa

NORUL VESTITOR

I

paşnicei doamne departe-ntr-una aspru pe-un an detronat
spaime blesteme în loc de măriri inima tulburându-i
Yaksha sacru val de-a lui Janaka fată sfinţit îndură
'n umbră de codru într-un ashram pe muntele Ramagiri

astfel stând singur pe stâncă în dorul amorului
rupt de nevastă ruptă brăţara de aur pe-ncheieturi
ziua aceea îmbrăţişase văzu un nor muntele
prăpăduită piatră parcă de fildeşii elefantini

suflet statornic adornic lacrimi nemaicutremurându-şi
arde-şi privirea-n foc de vedenii al rajei rajahilor serv
nourul megha surpă suspine şi-n fericite inimi
cum dar sălaşul und-umerii ei dragi nu-i mai cutremură
......................................................................................

 din EDDA
lay-uri pentru zei

Voluspo
(Profeţia bătrânei înţelepte)

Auzi-mă dintre sfintele  neamuri
Ale fiilor lui Heimdall şi mari şi mici;
Rogu-te,Othin, tată Val-d-ucişilor,
Ascultă-mi băsmuirea celor vechi.

Îmi mai aduc aminte uriaşii
Hrănindu-mă în zilele tot duse;
Ştiu nouă lumi, nouă în arborele
Tare de rădăcini pe sub lut.

Demultul era când Ymir trăia;
Nici mări nici reci unde, nisip nu era;
Pământul nu era, nu cerul deasupra,
Ci genunea Ginnunga, iarbă neunde.
 .................................................

Jayadeva

GITAGOVINDA
Cântecul Văcarului

i adornic Damodara
nourii drumuri irump în divin văzduh tamarinzii înnegură codrul
nocturnu-i dor mirele neîndura-va Radha-n sălaş de nu-i curmi văpaia
astfel cum Nanda-ndrituie şi calea-n înconjur prin crâng ascunde urma
Radhei cu Madhava-n hârjoană pe malul Yamunei cunună baia

voci de adeverite cuvinte cântă inima-mi
Padmavati plecăciune grăiască arta
de Sri şi Vasudeva îndrăgindu-se cântul
acesta creat de Jayadeva bard împărat

Dacă Hari răsare-n suflet mană
dacă alesuri-culesuri vă răscoală
măsuraţi dar melosul cântându-vă lin
dorul plin cum cu Jayadeva sărbătorim

voce pâlpâitoare-i Umapatidhara sudura de grai o
ştie numai Jayadeva fie Sarana de laudă dur duruind
starea de dor prima oară-i fără pereche acharya Govardhana
în psalmodie vers vestit e Srutidhara Dhyoi ca un crai poet
.................................................................................................

Shankaracharya

SUNDARYA LAHARI
Frumoasa Unduire


Shiva shakti una de nu-i cu puterea-i cel augural
Nu poate zămisli nici măcar să se urneasca din loc nu poate
Şi cum fără virtute ar îndrăzni cineva să ţi se prosterneze în rugă
Tu venerată de zeităţile facerii proteguirii şi distrugerii

Dintr-un fir de praf de la picioarele tale făcătorul
Creează lumi într-una proteguitorul le poartă cu o
Mie de capete distrugătorul le preface în scrum
Spre a împlini ritul ungerii trupului său cu cenuşă

Indurătoareo eşti soarele alungând întunericul nescrisului
Torentul trezviei negândindului piatra cintamani
Atoate dătătoare săracului celor înecaţi in marea naşterilor
Le eşti colţii mistreţului Varaha încarnand pe Vishnu
….................................................................................


Rabindranath Tagore
GITANJALI
Cântare de jertfă

M-ai zămislit fără de fine, după voia Ta. Strop cu strop vas firav golindu-mă, întruna mă întregeşti cu proaspătă suflare.
Peste măguri şi sălişti în fluieraşul acesta de trestie suflat-ai  însufleţind cântece veşnic izvorâtoare.
La pipăirea eternelor Tale mâini inima-mi se dezmărgineşte în bucuria rostirii de nespus.
Reverşi nesfârşitele-Ţi haruri pe măruntele-mi mâini. Trec veacuri,  tot mai torni în pahar, tot nu s-a umplut.
….........................................


Dylan Thomas
 
 

 

BALADA NA(IA)DEI CU PICIOARE LUNGI


Prorele-n jos, al coastei castru
Negru de păsari mai privea cum
Pleca – păr smuls, ochi albalenastru;
Oraşul tocit din pavele-i ura drum bun,

Adio-atunci filopescarei

Corăbii – ancora iute la larg –

Pasăre-n carlig de mare,
Naltă-smaltă-n vârf de catarg,

Drăgăstosul nisip murmura
Şi pe orbitul chei – bastionade.
De dragu-mi du-te, nu privi-n urmă,
Zise ţărmu-n ocheade.
…………………………..

Grigore de Nazianz

O, tu, Cuvânt de adevăr divin!

O, tu, Cuvânt de adevăr divin!
Luminii toate nu ți-am fost afin,
Nici ziua Ție-ntreagă să o țin;
Că pete negre ai văzut întin.

Ziua căzu, noaptea s-a răspândit:
Crez, Doamne, Ți-am împărtășit;
Jurând, gândind s-ajung, m-am rătăcit,
Pașii în altă parte au pășit.

O beznă a venit de dedesubt
Întunecând ai mântuirii fii.
Lumina Ta, Hristoase, dar de frupt,


Dante Alighieri

Într-o zi veni la mine Melancolia

Într-o zi veni la mine Melancolia
și zise: „Vreau să stăm de vorbă puțin”;
ci-mi păru că adusese  la cin
Durerea și Ura să-i țină compania.

Și eu îi zisei: „Pleacă, va via”;
și ea îmi răspunse grecin:
eu, gândind într-o doară latin,
mă uitai și văzui Amorul che venia

în haină nouă din pânză tare,
de pe cap o capelă scoate;
e cert, cu adevărată lăcrimare.

Îi spusei: „Ce ai, răutate ?”
îmi răspunse: „Necaz, când îmi pare 
că domana noastră muri, dulce frate”.


Ioan al Crucii

Stai, umbra mea

Stai, umbra mea, pe loc, în apărare, 
imagine de vrajă încă-n dor,
iluzie frumoasă-n care vesel mor
ori dulce ficțiune viața-mi doare.

Imamul grațiile de-ți năzare,
mi-nfige-n piept oțel ascultător,
la ce de lingușire să m-amor
de-aș fi batjocorit în evadare?

Mai blazonat nici că se poate, fală,
că tirania ta triumfă-n mine:
lăsând batjocora, tot strânsă zală

încercuind fantasticele mine, 
puțin importă-n brațe, piept năvală
dar fantezia-n temniță nu-mi ține.


Joost van den Vondel

Lăcrimările poeților

Ce prăpăd, ce năpastă peste părul meu sur!
Ce ocară și eu vai-eilacy! încă îndur!
Ce durere, ce dor, suferire, tot alean,
În toiul iernii de-n curând fi-va dantan!
Când mi-aduc aminte cum eram înainte
Iară acuma esență de grele cuvinte;
Mă uit în oglindă nevoindu-mă altul,
Prea-prea suferință, și mai și păcatul.
Ci dacă-indien suferit-am curenții
Atâtor suferințe providenții,
Le sufăr iar de la capăt, nu-mi pierd paciența,
Adaug, după un timp, cum urlă accidența.
Daar tu, Mary! și tu, O, cor murmurat de virgine!
Atât, viață și bunuri, și rugăciune,
Ai, primește-mi cu blândețe respectul ardent,
Aibi milă de soarta-mi ce mi-e accident!
Ai, ție ți-am încredințat toate zilele,
După ce s-a aprins iubirea cu milele;
Devoțiunii Tale ofrandă să fiu
Ai, iar (pentru că poți) cu Tine veșnic viu!Thomas Gray
Epitaful  
În poala gliei capu-și odihnește
Fără noroc și faimă un băiat.
Umil născut, Știința  sta  mutește,
Melancolia și l-a însemnat.

Pe cât de darnic sufletul său sincer,
Ceru-i trimise tot așa agape:
A dat Mizeriei ce-avea, plâns înger,
Primi din cer (ce vruse) un aproape.

Fragilități nemaicătând vederii,
Or vreun păcat în cruntul apogeu
(Sperând și ele-n tremurul zăcerii) 
Pogoară Tatăl său și Dumnezeu.William Shakespeare


Toată  lumea-i o scenă

Toată lumea-i o scenă,
Și toți bărbații și femeile jucători;
Își au exituri și intrări,
Și un om în viață joacă multe roluri.
Actele sale fiind șapte vârste. Întâi, infantul,
Scâncind și vărsând în brațele doicii,
Apoi școlarul smiorcăit cu traista lui
Și față strălucind dimineața, târâindu-se melc
Nedornic de școală. Apoi îndrăgostitul,
suspinător cuptor, cu jalnică baladă
Întru sprânceana dragei lui. Apoi soldat,
Jurând stranii sudalme, bărbos precum un pard,
Gelos onoarei, grabnic și iute la gâlceavă,
Căutând bășica reputației
Până și-n gura tunului. Apoi judecătorul,
Rotund la foale  bine căptușite cu clapon-capon,
Cu ochi severi și barbă formal tunsă,
Plin de-nțelepte ziceri și pilduiri moderne;
Și-așa își joacă rolul. A șasea vârstă se shimbă
Într-un sfrijit, papuci, un panataloon,
Cu ochelari pe nas și punga pe o parte;
Ciorapu-i tineresc, bine ținut, prea largă-i lumea
pentru țurloi împuținat,  iar vocea mare de bărbat,
Întoarsă iar sopran copilăriei, în sunet 
De fluiere, șuiere. Ultima scenă din toate,
Ce-ncheie strania istorie d'evenimente,
E a doua copilărire, numai uitare,
Făr' dinți, făr' ochi, făr' gust făr' orișice.Luis de Camoens

Rime / Sonete

CXCIV.

  Aici e Babilonul unde în chip de mană
Materia creează atâta rău în lume;
Aici unde Amorul nimica nu înseamnă;
O mamă profanându-i pe toți cu alte nume;

  Aici e răutatea afină de pomană,
Poate că tirania mai onorată cum e;
Aici e monarhia greșită și corbană
Pe dumnezeu luându-l în râs deșertăciune;

  Aici e Labirintul unde nobiliarii
Valoarea și Știința le văd abia capcane  
Spre porți de Lăcomie și Lașitate varii;

  Aici e negrul e haos, confuzele eoane
Prin curgerea naturii, cuprinsele fruntarii,
Ci vezi-mă uitării de-o să te dau, Sioane.

Miguel de Cervantes

Dansează gitanele

Dansează gitanele,
privește regele;
regina, geloasă,
trimite să le prindă..

De Paștele regal
făcură regelui
un dans gitan
Belica și Ines.
Belica, tulburată,
căzu lângă rege,
regele o ridică
din pură curtoazie,
regina, geloasă,
trimite să le prindă.

Mirabai
Cel Oacheș e Krișna

Norii de sus
ai musonului
desfată inima fierbinte.
Anotimpul ploii
în nestrunite șoapte -
Oacheșul se întoarce!
O, inimă umflată,
O, cer de umezeală -
limbi fulgerate întîi,
apoi tunet,
convulsiile ploii,
apoi vânt hăituind căldura verii.

Mira spune: Oacheșule,
Te-am așteptat -
e timpul să-mi iei cântecele
în stradă.


Lalleshwari

Acolo am văzut

Acolo am văzut pe Șiva și Șakti
Împreunați în unul:
Absorbită în acea VIZIUNE,
M-am dizolvat în El de vie.
Realizând esența și
Gustând dulceața
Secretului divin, voi muri fiind vie,
Cum mă poate El opri?

Mary Qjieen of Scots
Rugăciune înaintea execuției
O, Tată milostiv, speranța mi-e în tine!
O, Milos Mântuitor, pogoară la mine!  
Robia-mi jelind cu dureros vaer,
Mi-e dor să fiu liberă;
Plângând, renunțând, smerită căindu-mă,
O, Iisus, Salvatoru-mi, mă sting pentru tine!

Thomas Moore


La ceasul miezului de noapte


La ceasul miezului de noapte, când stele plâng, zburai 
În valea unde ne-am iubit, și viii ochi lucind ți-i deschideai;
Și mă întreb dacă din aer spiritele spații ar putea fura,
A retrăi scene de fericire, acolo tu m-ai vizita,
Spunând că dragostea ni-i pomenită și în rai. 

Atunci sălbatic urlu atât de draga melodie veche!
Când vocile-mpletite ne respirau, ca una, în ureche;
Ecou departe-n vale rotește rugăciunii pasul,
Cred, o, iubirea-mi! că din Cer de Suflete ți-e glasul
Stins încă răspunzând notelor odinioară-ne pereche.
                    
Friedrich Hölderlin

Cîntec de soartă al lui Hyperion

Sus în lumină călcați
   Pe sol blând, genii binecuvântate!
      Din cer  Dumnezeu
            pogoară lin,
              Cu degete de artist,
                  Pe sfinte strune.

Fără soartă, ca somnul
    Cereștilor, respiră pruncul;
       Păstrându-se curat
            În fașa săracă,
               Pe totdeauna cast
                   Spiritul său.
                        Și ochii binecuvântați
                            privesc  în liniște
                                eterna claritate.

Ci ne-a fost dat
   neunde a  ne odihni 
       scăzând, căzând
         lume în suferință
            orbind de la
               o oră la alta
                   ca apa din stâncă
                       în stâncă prăbușindu-se,
               în lungul anului necunoscut.Friedrich Schiller

Nänie

Însăși frumusețea va să se stingă! Robit-a oameni și zei,
N-atinse însă pieptul de aramă al stygianului Zeus.
O singură dată iubirea îmblânzi zeul umbrelor,
Dar, netrecut pragul, hotărât, își retrase darul.
Nici Afrodita nu poate alina rana băiatului,
Gingaș trup în care se prefcu fiorosul mistreț.
Nici sacrul erou nu-și salvează mama eternă,
Când prăvălit în fața porții soarta își împlinește.
Dar ea se înalță din mare cu toate fetele lui Nereus
Și pornește un bocet pentru slăvitu-i fecior.
Uite! Plâng zeii și plâng și zeițele toate,
Ce e frumos veștejește, cel desăvârșit  va să moară.
Asemenea plâns lied pe buze pentru iubire  glorifică,
Pe când cei de rând neștiuți se coboară  la Orcus.
                                                

Johann Wolfgang Goethe

Mulțumita unui paria

Brahma! Azi te recunosc,
Ziditor al lumilor!
Dumnezeu îți spun pios,
C-ai făcut potriva lor.

Și  închei ultim tărâm 
Mia de urechi tot mut; 
În adânc ne coborâm
Toți ce-avem un nou născut.

Vezi femeile acestea, 
Suferința-i zeitate!
Rogu-te primește vestea
Singur actului ce fapt e.


George Byron

Elegie

OH smulsă-n floarea vieții vii!
Asupră-ți n-o păsa mormânt;
ci trandafirii și-or ivi
frunzele-n an mai timpurii
Sub chiparosul unduind.

Și-ades prin nalt curent țâșnind
Își pleacă suferința glas
Cu multe vise gând hrănind
Și leneș zăbovind un pas:
Fiara! Cum moarta-ar fi trezind!

Piei! Știm de lacrimi în zadar,
Că moartea nu ia-n seamă dor:
Ea ne dezvață de plânsori?
Ori seacă bocitoarei har?
Și tu de-mi spui să uit ce-auzi
Pari pal și ohii îți sunt uzi.


Dionysios Solomos

Imn Libertății

Te cunosc după agerimea
spathei cu spaimă într-aceea,
îți recunosc iuțimea
crudei ochiri către Geea.

Din sfinte oseminte rodind
elenilor sanctuaria,
tărie andriomeni fiind,
slavă, o, slavă Eleftheria!


Ezra Pound
Un pact
Închei un pact cu tine, Walt Whitman -
Atâta timp te-am detestat.
Am venit la tine ca un copil mare
Care-a avut un tată cap-de-porc;
Sunt bătrân acum cât să-mi fac prieteni;
Tu ești cel ce-a tăiat noul codru,
Acum e vremea cioplirii.
Avem o sevă și o rădăcină -
Astfel să fie  comerț între noi.


Rabindranath Tagore
Jana Mana Gana

Jana-gana-mana domn minții tuturor,
Al Indiei-Bharat de soartă dătător.
La numele-ți bat inimi în Punjab, Sindh,
Gujarat, Maratha,
Drāviḍa, Utkala, Baṅga.
ecou îți dau munții Vindhya, Himācala,
muzică revarsă apele Yamunā, Gaṅgā,
te cântă valurile Oceanului Indian.
Toți cer binecuvântare
și-ți înalță laudă.
Mântuirea oamenilor e în mâna ta,
Al Indiei-Bharat de soartă dătător.
Slavă, slavă, slavă Ție.
Jaya he, jaya he, jaya he
Jaya jaya jaya, jaya he.


Edgar Allan Poe

Sancta Maria

Sancta Maria! Ochii pleacă -
La focul jertfei, rugă sacră,
Iubind, smerind păcat răpus -
Din tronul tău prea sfânt de sus.

În zori – la prânz –   crepuscul sur -
Maria! mi-auzi imnul pur!
În chiu și vai, în rău și rai,
Stai, Maica Domnului, mai stai!

Când Orele zburară vii
Și nor nu-ți coperă tării,
Sufletul leneș a nu-mi fi,
În harul tău mă ții-mă-nfii;

Acum când soarta-mi potopi
Prezentul și Trecutu-n vrii,
Lucească-mi Viitorul, vii
Speranțe-n tine-mi ții și-nfii. 


Samuel Taylor Coleridge

Genevieve  

Iubirii-mi zână! dulce Genievevă!
Aluneci pe lumina răpitoare;  
Ai ochi luceafărul de ziuă, 
A Serafimului cântare.   
Ci nu cereasca-ți frumusețe  
Dă luciul pasiunii sancte: 
În suflet viață prinde-o voce!  
A auzi ale durerii tacte.  
Când nicio mână nu se-ntinde
Spre cel ce-n jale se scufundă,
Ca sânul lebedei ferinde
Săltând cu grație pe undă,
Văzut-am pieptu-ți tresăltândă
Și, dulce Genievevă, îmi ești nuntă!Charles Baudelaire

Gustul neantului


Trist spirit, altcând iubitor de luptă, 
Pinten speranța te trezea-n ardoare, 
Nu-ți mai priește șaua! Te culci fără pudoare,  
Bătrâne cal te-mpiedici de-orice cută.

Tăcere, inimă; dormi somn de brută! 

Spirit învins, sleire! Bătrâne hoțoman,   
Nu mai ai gust de-amor nici de dispută;  
Adio son de-aramă, suspinele de flută!   
Plăceri, lăsați în pace o inimă-n aman!

Fără miros și primăvara e în van! 

Clipă de clipă Timpul mă digere 
Precum zăpada corpul în înțepenire; 
Contemplu din înalt a globului rotire
Și nu mai caut de-adăpost unghere.

Vrei să mă iei tu, avalanșă, în cădere?

Eugenio Montale


Bufera

Furtuna șiroind pe  frunze
grele de magnolie prelungi tunete
de martie și grindină,

(sunetele de cristal din cuibul tău
nocturn te surprind, aurul
stingându-se pe mahon, sub tăietura
cărților legate, încă arde
un grăunte de zahăr în coaja
pleoapelor tale)

Fulgerul însiropând
arbori  și ziduri surprinzându-le în acea
eternitate de moment – marmora mană
și distrugere – intrând spre a-ți sculpta
porturi pentru condamnare și legându-te 
mai mult decât iubirea cu mine, stranie soră, -
și apoi brusca prăbușire, sistre, freamătul 
tamburinelor pe groapă grapă,
călcatul fandangoului, și mai presus 
vreun gest depănând...
ca atunci când
te întorci și, cu mâna, liberezi
fruntea de norul părului,

salutându-mă – spre a intra în beznă. 


Gérard de Nerval 
Versuri aurite
Om! cuget liber –  singur gândind, crezi, 
Pe  lume unde viața irupe-n  orice loc:
Ai libertate forțele în joc,
Dar în consilii univers nu vezi. 

Respectă fiarei saltul pe cirezi: 
Fiece floare-i suflet naturii în boboc; 
Mister amorul în metal ia foc: 
Totu-i sensibil! - Firea-ți înarmezi!

Din zidul orb, iscoadă, privire te-nfioară
Însăși materia cuvântul a pătruns... 
N-o face să servească vreo cauză murdară!

Ades în ființă-obscură stă Dumnezeu ascuns; 
Și ca un ochi născând acoperit de gene,
Răsare spirit pur sub coji morene.

Arthur Rimbaud
Foame
Dacă am gust, nu e decât
Pentru pietre și pământ.
Aer prânzind,
Carbon, fier, grind.

Vira, foamea mea. Treci, foame,
sunete zame.
Trage otrava-ne
din volburi game.

Mănâncă pietre dărâme,
Lespezi de biserici hume;
Lipii din potopuri râme,
Pâini din văi de albăstrime.

Rainer Maria Rilke

Verger (VII)

Livadă fericită, ținându-se cum cresc
Perfecte fructele pe multe fețe,
Bine știind instinctul bătrânesc
A și-l plia o clipă tinerețe.

Frumoasă treabă, ordine avans!
Atât  insistă  ramurile toarse,
de propria putere încântate doar se
destind într-un aerian balans.

Nu sunt frățești, ô verger, ô mon frère ?
Același vânt venind din stele
Ne forțează-a fi fragili, austeri.

Fernando Pessoa

Eu, Eu însumi

Eu, eu însumi...
Eu, plin de toate anvelopele
Câte poate da lumea.
Eu...

La urma urmei totul, pentru că totul sunt eu,
Și la stele, pe cât se pare,
Îmi deschid punga spre a uimi copii...
Copiii neștiind...
Eu...

Imperfect? Incognito? Divin?
Nu știu...
Eu...

Am avut un trecut? Fără de viață...
Am un prezent? Fără de viață...
Voi avea mun viitor? Fără de viață...
Viața oprindu-se aici puțin...
Dar eu, eu...
Eu sunt eu,
Eu fiind eu,
Eu...

           
Jorge Luis Borges
Un trandafir și Milton

Din generațiile de trandafiri
în hăul timpului de s-au pierdut
unul a se salva d'uitare-am vrut,
neînsemnat între alcătuiri

ce fură. Soarta că îmi și ora 
darul de a numi întia  oară
tăcutul trandafir iar să răsară                               
și Milton fața a-și apropia

făr' o-a vedea. O, stacojiu or auriu,
alb trandafir dintr-o grădină rupt,
lasă-ți în vrajă imemorial trecut

a străluci în versul ce îl scriu,
aur, ivoriu sânge  întunericir'  
ca în mâna lui nevăzutul trandafir.


Dylan Thomas


Iar moartea să nu aibă dominion

Iar moartea să nu aibă dominion.
Mortul nud să fie unul
Cu viul prin vânt și west-lună;
Când oasele li se curăță și oasele curate plecară,
Ei să poarte stele la cot și la picior;
Și de înnebunnesc să fie sănătoși,
Și de se scufundă-n mare să reurce;
Iubiții de se pierd nu și iubirea;
Iar moartea să nu aibă dominion.

Iar moartea să nu aibă dominion.
Sub șerpuirile marine
Ei lung zăcând nu moară șerpuind;
Suciți în plase când îi lasă mușchii,
Pe roată trași, să nu se frângă,
Prin răul inorog străpungă;
Spărgând cărări n-au cum să piară;
Iar moartea să nu aibă dominion.

Iar moartea să nu aibă dominion.
Nu le mai strige pescărușii în auz
Ori valuri să izbească huind țărmii;
Unde țâșnea o floare nemaifloare,
Capul sus la răpăiala ploii;
Nebuni și morți be mad and dead ca melcii,
Capetele personajelor bat calea margaretelor;
Iar moartea să nu aibă dominion.


Khalil Gibran

Nebunul – parabolele și poemele sale

Mă întrebi cum am devenit nebun. Sa întâmplat astfel: Într-o zi, mult
înainte ca numeroși zei să se fi născut,  m-am trezit dintr-un somn adânc
și am văzut că toate măștile îmi fuseseră furate – cele șapte măști
pe care le-am purtat în șapte vieți, -  am alergat fără mască   pe străzile
aglomerate, strigând: "Hoții, hoții, hoții blestemați."

Bărbați și femei au râs de mine și unii au fugit la casele lor
de frica mea.

Și când am ajuns la locul pieței, un tânăr stând în picioare pe terasa unei case
a strigat: „Acesta este un nebun”.   M-am uitat în sus să-l văd; Soarele mi-a sărutat fața
goală pentru prima oară. Pentru prima oară soarele mi-a sărutat fața goală
și sufletul mi s-a inflamat cu iubire de soare, și nu mi-am mai vrut măștile.
Și parcă în transă am strigat: „Binecuvântați, binecuvântați sunt hoții ce mi-au furat
măștile.” 

Astfel am devenit nebun.

Și am găsit și libertatea de singurătate și securitatea de
a nu fi înțeles, pentru că acei ce ne înțeleg înrobesc ceva
în noi.

Dar dați-mi voie să nu fiu prea mândru de securitatea mea. Chiar și un Hoț într-o pușcărie
este în securitate față de alt hoț. 
                                                                      
Karol Wojtyla

Basilicata

Noi te invocăm credincioși, Maria,
pentru popoarele opresate
și pentru victimele injustiției umane;
pentru muritorul de foame
și pentru cel privat de libertate,
sau împiedicat să-și practice propria credință,
Te invocăm pentru pace în lume.
Te invocăm pentru acest oraș
și pentru Lucania
ce-a cunoscut dintotdeauna
oboseala și durerea,
dar crezând în Dumnezeu
nu a pierdut niciodată curajul și speranța.
Maria, ucenica Fiului tău Iisus,
învață-ne să ducem Crucea,
învță-ne să iubim Crucea aceea
ce carnea și lumea
o pun  pe umerii
celui ce caută pace și justiție.
Maria, Regină și Mamă a Milei,
deschide celor ce simt slăbindu-le forțele
sub greutatea crucii
orizontul pascalei Aleluia.  John Lennon

Imaginați

Imaginați că nu-i Rai
Ușor e a-ncerca
Nu iad sub noi numai
cerul deasupra
Imaginați toți oamenii
Trăind pentru azi a...

Imaginați că nu-s țări
Nu-i greu de spus
A nu ucide, nu muri
Și nici religii nu-s
Imaginați toți oamenii 
Trăind în pace...

Puteți spune că-s un visător
Dar nu sunt eu numa'
Sper într-o zi veți fi cu noi
Și lumea va trăi ca una

Imaginați nu posesii
Mă-ntreb dacă  puteți
Nu  foame  lăcomie
A omului frăție
Imaginați toți oamenii 
Lumea împărtășind...

Puteți zice că-s visător
Dar nu sunt eu numa'
Sper într-o zi veți fi cu noi
În lumea trăind una


Vasko Popa

Stih

Ziua ni-i măr verde
Tăiat în două

Mă uit la tine
Tu nu mă vezi
Între noi soare orb

Pe scară
Frânți ne sărutăm 

Sună-mă
Nu te aud
Între noi surd văz-duh

Vitrinele
Buzele mele
Îți urmează surâsul

La răscruce
Ne sărutăm și trecem

Îți dau o mână
N-o simți
Lacună îmbrățișarea

Pe străzi
Lacrima ta
Îmi caută ochii

În seara zilei morții mele
Ziua morților îți răspunde

Doar un vis
Aceleași drumuri le-am călcat


Du Fu

scenă de primăvară

Țara-i ruină, mai rămân munți, rîuri,
Primăvara în oraș învie arbori și iarbă.
De spaimă, floarea izbucnește în lacrimi,
La despărțire, pasărea-și frânge inima.
De trei luni ard focuri de alarmă,
Scrisori acasă costă zece mii în aur.
Duc mâna-n părul alb, aproape dus, 
abia de-ar mai ține un ac de păr. 


Sandor Petofi

Copac voi fi

Copac voi fi, tu să fii floare.
Soare voi fi tu să fii rouă, 
Rouă voi fi tu să fii soare ori...
Nicicând ființă ruptă-n două.

 Iubito, dacă ești în ceruri:
Atunci și steau mea m-a rechemat. 
Iubito, dacă ești în iad: (ca
Să ne unim) sunt blestemat.

Léopold Sédar Senghor

Totemul

Trebuie să mă ascund în cea mai intimă din vinele mele
Strămoșul are pielea furtunii brăzdată de fulgere și tunet
Animalul meu păzitor trebuie să-l ascund
Ca să nu rup barajul scandalurilor.
Sângele meu fidel cere fidelitate
Protejându-mi orgoliul nu contra
Mea însumi și a superbiei raselor fericite...                                             


Agostinho Neto
Simfonii
O melodie pocnind palmierii
linge mânia unui ars

Culoare
răgușală
angoasă

Și muzica oamenilor
linge focul bătăliilor fără glorie

Surâsuri
dor
angoasă

Și lupta glorioasă a poporului

Muzica
simțită de sufletul meu
                         


Si Mohand

Wallah

O să compun un poem
Doamne te rog să fie frumos
Peste tot să ajungă.

Cine-l va auzi îl va scrie,
Nu și-l va face parte
Iar înțelepții îl vor înțelege:

Domnul să le dea duhul milei
Numai el ne poate ține
Femeile să ne ierte nu mai avem bani.


Kim Sowol

Azalee 

Când neplăcându-ți felul meu te-ai duce
Fără o vorbă,  m-aș resemna și eu
Cu drag la îndreptățita-ți plecare.

Voi smulge un braț de azalee Yaksan,
la Yong-Byun, le voi aduce
Să le presar pe drumul tău de ducă.

Pas după pas în calea ta
Pășește blând și gingaș
pe risipitele flori.

Când neplăcându-ți felul meu te-ai duce,
Nicicând vre-o lacrimă nu-mi pice
Nici întru palida-mi moarte.                                     


Kabir

Tulsidas

Hanuman Chalisa
închinare Raghuvar
fiul vântului mi-e har
înţeleptule brav foarte
bezna o condamni la moarte
porţi veşminte aur preţ
chipeş cercelat şi creţ
gândurile-ţi os i-s
întru Rama gnosis

iarba-ţi Sanjivan
învie pe Lakshman
fratele lui Ram
ca Bharat iei hram
spui Ramei domn
Sugriv pe tron
şi Vibhisan
în Lanka ban

drumul dai
la Rama-n rai
ţi se pleacă
om şi cracă
tremură trei aere
să nu  se descaiere
strigoii pier în şir
de-aud Mahavir

boli se desufăr
l’al numelui tău nufăr
în minte cu Hanuman
viaţă ai nu şi duşman
feţelor speli arama
credincioşi lui Rama
eoni patru lumile
îţi cântă minunile

la Rama-n rai intrat
te naşti încredinţat
doar Hanuman te ferice
altor zei nu zice
nu mai suferi nu spini
de lui Hanuman te-nchini
slăvit fii Hanuman
gurudev mie sărman

chalisa
grăi-s-a
Shiva
grăi-va
Tulsidas inimit-a
Ram Lakshman şi Sita
 lui Hanuman aţin’te
să-ţi întărească minte

gyan gun sagar
dragu’ tatii
Raghupati
Pavan Kumar
descheie sutra
Anjani Putra
Sankar suvan
vidyavan

slăvit fie sri Raghuvar
rod împătrind pe altar
puţin la duh eu lui Pavan Kumar
mă-ncredinţez şi-l rog de har
sus Hanuman ocean darshan
sus Kapis lumii izvoran
de la domn Rama vii sfânt tare
chiar al lui Anjani şi Pavan din născare


Hanuman  Chalisa

închinare lui Rama prin Rama suntem neatinşi de tină
fără Rama sălaşul stăpânul universului unde am poposi

cât vor exista munţii şi vor curge râurile
tot atâta vreme Ramayana va dăinui

sri hanuman calisa

doha

la picioarele lotusului guru praful spălându-mi oglinda inimii
imn înalţ lui Sri Rama Chandra sfânt Rghu dând împătrite împliniri

neştiutor fiind rogu-te Hanuman fiu al lui Pavan
fă-mă tare cu minte nesărman

           jai Hanuman ocean bun de har
jai domn maimuţelor cânt tropar (1)

sol prea puternic lui Rama
Ajnani Pavan ţi-s tata mama (2)

Mahavira fulger luminatului
misttuie bezna păcatului (3)

frumos te-arăţi în aur viu
păr creţ urechi de bidiviu (4)

fulger porţi şi steag în vânt
pe umăr cu fir munja sfânt (5)

Shankara reîncarnat din Kesari
lumea te laudă la fruntarii (6)

totvăzător curat înţelept
lui Rama stai de-a dreapta drept (7)

te afunzi în rugăciuni cu inima
Rama Sita Lakshman a psalmodia (8)

spăsit în faţa mamei Sita dinadins
făcut în gripsor Lanka ai aprins (9)

în uriaşa-ţi făţişare
gripsori fărâmi lui Rama chemare (10)

cu ierburi sanjivani lui Lakshman dai viaţă
Sri Rama bucuros re ia în braţă (11)

Rama grăit-a cum precum Bharata
frate-i eşti şi te-a lăudat (12)

domnul lui Lakshmi te-a îmbrăţişat
zicând Shesnaga slava ţi-a cântat (13)

şi Sanaka Brahma aurori
Narada Sarada ţi-s lăudători (14)

şi mai şi poeţii însuşi Yama
Kubera Digapala îţi dau seama (15)

îi redai lui Sugriva coroana
cum binecuvântă Sri Rama (16)

la sfatu-ţi Vibhishana rege
se primi în Lanka după lege (17)

soare-ai înghiţit din nesfârşire
ca pe o poamă cu îndulcire (18)

în gâtlej cu inelul lui dumnezeu
oceanul l-ai sărit ca un smeu (19)

de dragul tău nici o piedică
pe lume nu ne împiedică (20)

spre Rama numai tu voie dai
eşti paznic domnului la rai (21)

cui dărui pavăza-ţi ferice
că nici o frică va să-l strice (22)

când urli tremură trei glii
tăria singur ţi-o ţii (23)

duhuri rele n-aduc smântă
domn Mahavira cui rugi îţi cântă (24)

lui Hanuman cel rugător
se vindecă de boală şi de dor (25)

cu Hanuman în inimă şi gând
necazurile pier pe rând (26)

Sri Rama e stăpân pe fire
ci tu i-ai împlinit menire (27)

cui îi plineşti o dorinţă
rodeşte a sa fiinţă (28)

în patru yugas ţie mărire
cum străluceşti în nesfârşire (29)

tu Mahavira drag lui Rama
ţii sfinţi în gripsori dai iama (30)

opt siddhi şi nouă nidhi îmbii
mamei Janaki cuvântul îl ţii (31)

Rama ambrozie tu oştean
domnului Raghupati an d’an (32)

la Rama ajung de-ţi cânt numele
vieţile nemaisuferindu-mi-le (33)

de pe tărâmul lu Sri Rama în cânt
preamărindu-l viu iar pe pământ (34)

nu-i doară pe alţi zei ci slujind
lui Hanuman nu mai ai jind (36)

jai jai jai Hanuman milos fi-mi
învăţător din dumnezeimi (37)

se mântuie se binecuvântă
cine de o sută de ani ruga asta o cântă (38)

citind lui Hanuman patruzeci
domnul îţi ia necazul pe veci (39)

Tulsidas lui Hari închini-mă
o Hanuman veşnic în inimă (40)

doha

o Sri Hanuman fiu al lui Pavan inimii ursită
cu Sri Rama Lakshmana şi Sita
Din Skaldskaparmal
(Poezia skalzilor)

des cel blând veni în casă
la potir cu zeul corb
rege valuri aur sorb
de la skald murind îl lasă

şi pe Sigurdr
de  saţie corbii
zeului cargo
cu cheag de oşti
ale tăiatului Haddings
de viaţă-l despuiară
stăpânii lumii
la Oglo

Gondul şi Skogul
trimit pe Gauta Tyr
să aleagă regii
din neamul lui Yngvi
ce-or merge cu Odin
a fi în Valhall

la al lui Baldr sânger
valkirii se adună
si corbi şi Odin înger
picturi pe ziduri rună

zeu iute al junghierii
val şoim ducând cu pavor
corăbii nu le sperii
piticii te-mbăta-vor

Heimdallr-şi culcă roibul viu
pe rugul de zei catalept
jertfă lui al lui Odin fiu
corbul domn preaînţelept

ce vis o fi Odin grăi
mă voiam treaz până-n zi
Valhall-a pregăti
pentru trupele junghii
campionii îi zorii
repede a se trezi
băncile a risipi
cupele a limpezi
ca să toarne valkirii
prinţului când va sosi

se vede pe scutul meu cum
fiul părintelui neamurilor
o zdrobi cu puterea-i duium
şarpele ploii pământului înconjur

prinţe locul
mi-e norocul
mied din Odin
ţărm anglodin

acum când a lui Bodn patimă
să se rostească stă rostă az'
tăceţi a belicului natimă
şi ascultaţi al piticilor barcaz

de versu-mi nu vă fie teamă
nu întreţes batjocură
în a lui Odin steamă
cântarea îmi e focură

fii neamului lui Odin
copastia nu-nhaţă
când şarpele din zodii-n
adâncuri se dezmaţă

Gudrun şi-ucise
fiii în vise
mireasa domnului
wan-ul nesomnului
zici că Odin
cai subo'din
neproverbier
Hamdir nesăbier

ai lui Ivaldi
în zile pripe
nava Skilblandir
s-o înfiripe
lui Freyer onor
şi-al lui Njordr fecior

paznic de curcubeu faimos
şi înţelept la încleştat
cu Loki-n Singasteinn la os
fiu lui Faurbati ne-n păcat
din mame opt şi una făt
tot mânios având avut
pietroi cu Loki îndărăt
şi eu un imn că i-am făcut

săbii val pictor de dinţi
lupilor să le dai lustru
cum noi ne găsim alinţi
văilor de şerpi ilustru

a mea-i podoaba Fiul Horn
din aur meşteritul orn
pe cercul scutului adorn
a mării flamă ursa norn
nepoata Freyei lacrimi val
pe fruntea mamei în aval
dar de la Frodi corb frugal
îmi dete sâmb de aur gral

securea mea frumoasă
din fată curajoasă
mireasa-vana trasă
mi-o dete al lui Odin
spăimântător la ordin
stăpân pe săbii a mânat
fata lui Gefn la skald în pat
în aur foc marin sculptat

Sigurdr înfipt
în sânge-a fript
cord lui Fafnir
la foc de lir
îmi pare drept
inele scept
să-nghită aţa
lucind viaţa

trolii-mi spună
lună
sybilună
rună
sorună
terciună
ceralună
troll un ună

spună-mi scalzii
lui Vidurr calzii
lui Gautr cu darul
bardului harul
lui Yggr băuta
lui Arrayer lăuta
fierar caldul
vers e skaldul

bând văd un şarpe
cioplit pe cupă harpe
aprinzător de fiord
auzi ce plată îţi acord

spre apus îmi plutea
corabia
lui Odin inima
i-am luat să-mi stea


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu