sâmbătă, 15 aprilie 2017

INIMĂ REA ȘI SPAIMĂ


INIMĂ  REA  ȘI  SPAIMĂ
  

Recital:  Gheorghe Dănilă


Intervenții:


Puși Dinulescu: Virgil Mazilescu
Nicolae Grigore Mărășanu:  Izma Sălbatică -  Fănuş şi Mărăşanu
Corneliu Zeana: Puterea și democrația
Viorel Speteanu: Bombardamentele din 4 aprilie 1944
George Anca: Așteptându-l pe Sergiu

Teatru de Poezie:   Florin Costinescu,  Silvia Zabarcencu, Gabriela Tănase, Vali Pena, Sorin Stratilat, Ștefan Opreanu


Lansare de carte:

Paula Romanescu:   Et si l'amour avait raison? română, franceză; traduceri: Tudor Arghezi,           Pourqoi serais-je triste; Ion Minulescu, Romances de douces amours ameres; Jacques Brel,    Sosesc. TipoMoldova 2015
  
Coordonator: Dr. George Anca


BEN  TODICĂ

 Dragi români,
Îmi aduc aminte cu mare drag de sărbătorile de Paști petrecute în România. Stăteam în jurul mamei și o priveam fascinați cum reușea să vopsească ouăle fierbându-le în zeamă de coji de ceapă, ceai de flori de șofran sau alte ceaiuri de plante. Ori eram săraci ori nu se găsea vopsea de ouă, dar prin aceste metode ieșeau niște culori splendide. Mai folosea și cerneală câteodată, însă culoarea albastră nu era de fapt semnificația Paștelui. Tradiția de Paști este ca ouăle să fie vopsite roșii. Acest lucru simbolizează stropii de sânge din rănile lui Iisus vărsați de pe cruce pe ouăle aduse de Măicuța Domnului și femeile mironosițe, stând de veghe sub crucea lui Iisus.
Un lucru mult mai important s-a întâmplat atunci: picături de sânge din Iisus au căzut și pe  pământ. Sfințenia sângelui divin a învăluit întreaga planetă. Iubirea și iertarea Domnului a binecuvântat întreaga lume și de atunci suntem sub protecția Lui, Cel care și-a vărsat sângele spre mântuirea noastră.
Într-o zi am salvat o domnișoară japoneză venită în Australia pentru a-și aduce logodnicul înapoi. Acesta părăsise Japonia și nu voia să mai știe de ea. Fata suferea foarte mult din această cauză. Stând la hotel, un tip a vrut s-o violeze. La țipătul ei am intervenit. Am adus-o acasă la noi, eu și soția am consolat-o iar a doua zi am dus-o la aeroport și a plecat. Anii au trecut, nu am mai auzit de ea, însă cât a stat la noi a scos din gentuță o panglicuță multicoloră și plângând a înfășurat-o în jurul mânerului de la cheia de deschis sticle de băuturi răcoritoare, îmbrăcând-o într-un mod elegant și aparte. Noi nu am dat atenție acestui semn atunci, însă de câte ori ne este sete, ne aducem aminte de Kunimisi și de gestul nostru.
De câte ori ciocnim un ou roșu ne aducem aminte de acasă, de părinți, de datini și tradiții străbune. Un loc aparte îl ocupă în sufletul nostru slujba din seara Învierii Domnului luând Lumină din Lumină la miezul nopții. Ne aducem aminte de cruce, de mângâierea și de dragostea lui Iisus pentru noi, oamenii. Ne aducem aminte de jertfirea Mielului Sfânt întru  mântuirea noastră, a tuturor și spre învierea noastră întru credință. Fie ca aceste trăiri să constituie o permanență în viețile noastre, a tuturor locuitorilor acestei planete.

Noi românii din Australia rămânem români și fii ai părinților noștri, prin tradițiile și simțămintele care ne unesc. Atâta timp cât există acest semn în noi, vom dăinui și aceasta a fost și dorința lui Iisus, când ne-a binecuvântat: IUBEȘTE-ȚI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI !

Hristos a inviat! 

LUMINA SFINTEI ÎNVIERI să coboare în sufletele noastre, să alunge tristeţile şi supărările, să ne arate calea prin care să reclădim şi să renunţăm la distrugerile sinucigaşe de până acum. Să ne dea puterea să renunţăm la prejudecăţi, la reţinere nepăsătoare, la individualismul sterp ca să demonstrăm că nu trăim fără rost, să ne umple viaţa de lumină, sănătate, încredere, realizări, iubire şi mântuire. Să ne ajute să învăţăm să respectăm sacralitatea locului de unde venim, limba ce-o vorbim, fraţii, surorile şi, în special părinţii, rudele şi neamul.

Vă dorim Sărbători cu zile Senine şi Fericite de Sfintele PAŞTI, de ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS! Să aveţi parte numai de Bucurii şi Sănătate, Sărbători Luminate şi Binecuvântate alături de cei dulci şi dragi ai frăţiilor voastre!

Cu mult drag şi preţuire,
BEN TODICĂ
Melbourne, Australia


De ce să ne facem spaimă și inimă rea degeaba?  La noi nu e nici mai multă nici mai puțină stricăciune decât în alte părți ale lumii, și nici chiar nu s'ar putea altfel. Calitățile și defectele omenești sunt pretutindeni aceleași; oamenii sunt peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale și morale, religiuni - precum și toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut - îi pot arăta ca și cum s'ar deosebi mult cei dintr'un loc de cei dintr'altul; ei însă, în fondul lor, pretutindeni și totdeauna sunt aceiași.Nu există pe pământ speță zoologica mai unitară decât a regelui creațiunii. Între un polinezian antropofag și cel mai rafinat european, altă deosebire hotărâtă, nu există decât modul de a-și găti bucatele. Nici un neam de oameni nu-i mai bun sau mai rău, nici unul mai inteligent ori mai prost; unul e mai așa, altul mai altminterea; dar, la urma urmelor, toți sunt la fel. Zi-le oameni și dă-le pace!            Așadar, să nu ne mai facem inimă rea și spaimă gândindu-ne că lumea româneasca ar fi mai stricată decât altele. Nu, hotarât; neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă; nu e pân'acum dospit cumsecade. E încă nelimpezit de mizeriile seculare sub care a mocnit cu junghetura frântă; încă nu crede în dreptate; încă nu poate scoate din sânu-i pe cine să-i poată comanda;  încă nu știe de cine să asculte - fiindcă nu are deocamdată încredere în nimeni... Fript cu lapte, suflă și 'n brânză.         N'a ajuns să cumpănească bine ceea ce i se pune împotrivă; și astfel încă nu înțelege că în mâna lui ar sta  să-si îndrepteze soarta și să dispună apoi de 'ntregul de ea - precum e drept și precum are să și fie odată. 


În fine, nu are încă destulă îndrăzneală să-și răfuiască socotelile cu "binevoitorii lui epitropi".  Dar cu vremea, trebuie să vină și asta; trebuie să vină și înțelegerea fără de care nu poate fi o națiune sigură de avutul ei, nici de onoarea, nici de viitorul ei.Românii sunt astăzi un neam întreg de peste zece milioane de suflete, având una și aceeași limbă (nu ca s'o lăudăm noi), extraordinar de frumoasă și de ... grea, având un mod de gândire deosebit al lui, o comoara neprețuită de filosofie morală, de humor și de poezie - cu atât mai originală avuție cu cât este un amestec de moșteniri și de dobândiri antice, grecești, slave, orientale și altele, pecetluite toate cu netăgăduita lui nobila peceție românică, latină, care-l arată bun și netăgăduit stăpân al lor.            Din această stăpânire seculară a lui rezultă și puterea nebiruită de asimilare a acestui popor, ce încă d'abia pe departe încep a-și simți importanța în lumea europeană. Și de aceea, este așa greu de 'nțeles teama ce o au unii de "înstrăinarea neamului românesc", "de alterarea spiritului național", de... "pierderea românismului"!


Să se piarză neamul românesc! - Auzi dumneata! ... Dar să ne temem că are să se prăpădească, să se piarză, așa de azi pe mâine, până nici nu s'a ridicat încă bine 'n picioare, un neam de zece milioane!...De ce?... Fiindcă un Fănică oarecare, sec, n'are destul respect pentru antemergătorii progresului nostru cultural?... fiindcă un muțunache maimuțește apucăturile și tonul de boulevardier parisien?... fiindcă inteligențe tinere își risipesc zadarnic vremea în a critica, în loc să și-o întrebuințeze în a face mai bine decât au făcut aceia pe care îi critică?... Tânăr, bătrân, face
 omu, individual, ce-i place și ce știe face... Ei, și? Aici nu e vorba de ce-i place unuia sau altuia să facă; e vorba de ce poate face o lume întreagă... Și lumea își vede înainte de mersul ei; facă oricine ce-o pofti... Cine nu merge cu ea înainte și stă, cu gândul la sine - să-și facă în ceafă cărarea, să critice tot fără a face nimica, să tâfnească de necaz că alții au făcut ceva înainte-i ori că alții vor însemna ceva pentru dânsul - acela își crede ziua lui eternă; și, mâine, lumea o să fie departe de el înainte, și el o să se afle înapoi, departe de ea.Ba, adesea, lumea trebuie să dea câțiva pași înapoi, ca să-și ia vânt spre a merge mai sigur înainte. Vai de cel ce n'a luat seama la mișcarea ei prudentă!... se va găsi rătăcit, că s'a bizuit a merge cu capul înainte fără socoteala.Oamenii toți mor; unii mai de timpuriu, alții mai târzior... Dar, toți mor; dar numai unii îmbătrânesc: aceia cari nu simt că lumea merge și că omul nu trebuie să se înțepeneasca 'n călcâe pe loc, ci trebuie să se lase dus, în pasul lumii. De aceea vedem atâția tineri bătrâni și atâția bătrâni tineri... atâția zdraveni și verzi până la chemarea de sus și atâția ofiliți și muceziț înainte de a fi legat rod... …


CARAGIALE  CĂTRE  VLAHUȚĂ

Frate Vlahuță,


Să se prăpădească neamul românesc? Dar întoarcă-se Oltul și Mureșul de-a'ndăratelea către obârșia lor în creerii munților Cicului, neamul românesc tot el, neam românesc va fi, lucrând cuminte, așteptând cu răbdare vremea când să dea și el culturii și civilizației europene concursul lui specific, pe cât va fi fost înzestrat pentru asta de Pronia cerească - fiindcă oricum ne-om învârti și ne-om răsuci noi oamenii, legile care stăpânesc mersul omenirii tot în mâna Proniei cerești sunt și trebuie să rămână; căci a puterii acesteia nepătrunse de noi este și omenirea o arătare.           Fie dată în omenire parte cât mai frumoasă și neamului românesc!Dumnezeu să te țină în sfânta lui pază!Al tău vechiu,Caragiale
Ba, adesea, lumea trebuie să dea câțiva pași înapoi, ca să-și ia vânt spre a merge mai sigur înainte. Vai de cel ce n'a luat seama la mișcarea ei prudentă!... se va găsi rătăcit, că s'a bizuit a merge cu capul înainte fără socoteala.Oamenii toți mor; unii mai de timpuriu, alții mai târzior... Dar, toți mor; dar numai unii îmbătrânesc: aceia cari nu simt că lumea merge și că omul nu trebuie să se înțepeneasca 'n călcâe pe loc, ci trebuie să se lase dus, în pasul lumii. De aceea vedem atâția tineri bătrâni și atâția bătrâni tineri... atâția zdraveni și verzi până la chemarea de sus și atâția ofiliți și muceziț înainte de a fi legat rod... ...


 omu, individual, ce-i place și ce știe face... Ei, și? Aici nu e vorba de ce-i place unuia sau altuia să facă; e vorba de ce poate face o lume întreagă... Și lumea își vede înainte de mersul ei; facă oricine ce-o pofti... Cine nu merge cu ea înainte și stă, cu gândul la sine - să-și facă în ceafă cărarea, să critice tot fără a face nimica, să tâfnească de necaz că alții au făcut ceva înainte-i ori că alții vor însemna ceva pentru dânsul - acela își crede ziua lui eternă; și, mâine, lumea o să fie departe de el înainte, și el o să se afle înapoi, departe de ea.
Să se prăpădească neamul românesc? Dar întoarcă-se Oltul și Mureșul de-a'ndăratelea către obârșia lor în creerii munților Cicului, neamul românesc tot el, neam românesc va fi, lucrând cuminte, așteptând cu răbdare vremea când să dea și el culturii și civilizației europene concursul lui specific, pe cât va fi fost înzestrat pentru asta de Pronia cerească - fiindcă oricum ne-om învârti și ne-om răsuci noi oamenii, legile care stăpânesc mersul omenirii tot în mâna Proniei cerești sunt și trebuie să rămână; căci a puterii acesteia nepătrunse de noi este și omenirea o arătare.           Fie dată în omenire parte cât mai frumoasă și neamului românesc!Dumnezeu să te țină în sfânta lui pază!Al tău vechiu,Caragiale


  ION  COJA

Sfinții studenți VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU
Vreodată, se va face dreptate până la capăt și pentru legionari. Ceea ce, după mintea mea, înseamnă și trecerea în rândul sfinților a dumnealor VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU. Vor fi „sfinții studenți”, care au trecut în lumea celor drepți prin moarte martirică, în cumplita zi de 22 septembrie 1939. VASILE BACIU la Tecuci, ION MOLDOVEANU la Ploiești.
Aidoma biblicului Irod, regele criminal, criminalul cel mai sângeros din Istoria Neamului românesc, fie-i spurcatul nume uitat!, a dat ordin să fie uciși, pe loc, fără nicio judecată, toți legionarii aflați în temnițele regimului, la care să se adauge câte trei legionari în fiecare județ, luați la întâmplare, numai legionari să fie! Un total de circa 300 de martiri ai credinței în Iisus și în Neam. O crimă fără egal…


VASILE BACIU nu a fost ales de poliția din Tecuci să fie împușcat în mod „exemplar”, la răscruce de drumuri, să fie văzut de toată lumea: cine va face ca el, ca el s-o pățească! Nu se număra printre legionarii cei mai cunoscuți, cu vechime în Mișcare… Poliția a desemnat un grup de trei legionari, i-a târît prin oraș până la locul execuției și când se pregăteau să ducă la îndeplinire ordinul nemernicului „Vodă”, a intervenit tînărul VASILE BACIU, aflat printre privitorii care se întâmplau a fi de față. Tînărul s-a apropiat de polițistul mai mare în grad și i-a vorbit cam așa – cuvinte reconstituite, imaginate de subsemnat: „Domnule polițist, știu că aveți ordin să ucideți trei legionari, indiferent cine sunt aceștia. Și eu sunt legionar! Vă rog să mă luați pe mine în locul camaradului X – al cărui nume nu se mai știe. Dînsul este tată a trei copii care rămân astfel orfani. Luați-mă pe mine în locul său, eu nu am copii…

Așa a ajuns VASILE BACIU din Tecuci pe Lista de sfinți legionari martirizați din ordinul regelui scelerat și sperjur.
Povestea studentului ION MOLDOVEANU din Ploiești este la fel de minunată, de nemaipomenită: Când cei trei legionari desemnați de jandarmeria Ploieștiului să fie dați ofrandă Bestiei regale au fost aduși în Piața Gării de Sud, unde circulația este cea mai intensă, s-a auzit o voce: „Opriți execuția! Stați! Opriți execuția!”… Și s-a văzut un tînăr alergând disperat spre locul cumplitei execuții! Cu greu trăgându-și sufletul de cât alergase ca să ajungă la timp, tînărul arătă spre unul dintre cei trei: „Dumnealui nu este legionar! Este o confuzie de nume. Eu sunt legionarul ION MOLDOVEANU! Pe dumnealui îl cheamă la fel, dar nu este legionar! Ați greșit!”

Jandarmul șef nu a avut nimic de obiectat și s-a …corectat, împușcându-l pe adevăratul legionar ION MOLDOVEANU!
Minune curată a fost și felul cum s-a aflat de cele povestite mai sus abia în urmă cu un an. Alături de VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU au mai fost executați și alți studenți – mai mult de patruzeci, printe ei și un elev, LEVIZCHI ȘTEFAN.
Dumnezeu să-i odihnească în împărăția Sa.


Ion Coja
1 octombrie 2014
POST SCRIPTUM Legionarii au și ei multe păcate. Păcatul cel mai mare, după umila mea părere, constă în neglijența cu care au tratat consemnarea propriilor fapte. A isprăvilor legionare. Arhiva legionară este extrem de lacunară. Ce se mai poate salva trebuie urgent trecut din memoria orală în cea scrisă. Site-ul nostru, www.ioncoja.ro , stă la dispoziția celor ce mai știu câte ceva…

NOTĂ În mai multe lucrări, numele lui ION MOLDOVEANU este greșit consemnat printre victimele de la București. El aparține, cu întreaga sa sfințenie, Ploieștiului, județului Prahova.
Post scriptum 2017: La Tecuci, mormîntul martirului VASILE BACIU este de ani de zile îngrijit de un tînăr care ne-a rugat să nu-i dăm numele! Dumnezeu să-l țină în paza Sa.lie Şerbănescu explica sistemul de împrumut folosit în cazul Greciei.240 de miliarde de euro au primit grecii. Din ăștia, 200 au plecat din Occident spre Atena, au zăbovit într-un cont eescrow pe care grecii nu aveau voie să-l atingă. Stăteau 3 zile acolo şi se întorceau de unde au venit, dar nu intrau în buzunarul contribuabililor, ci în fief-urile băncilor.


Acest program aşa zis „de salvare a Greciei” era un program organizat de transfer a banilor de la contribuabilul francez sau cel german către băncile lor din Grecia. Adică era un program de acoperire a mizeriei pe care s-au bazat băncile respective. Deci, nu era un program de salvare, era o minciună. Așadar, o altă mare minciună care s-a spart acum!” „Doamna Merkel susţine o minciună când spune că contribuabilul german îl ţine pe grec, nu, el susţine băncile germane.


            (Cam asta s-a intamplat si cu cei 20 miliarde EURO imprumutati de Basescu care a dus la masuri basiste aberante)


Germania beneficiaza de resursele țărilor asuprite din UE fără să fie nevoită să tragă un foc de armă.


Poporul grec s-a trezit din manipulare şi întreabă Uniunea: „Unde sunt banii pe care ni-i cereţi şi care a fost traseul lor în economia greacă?” În sfârşit grecii au înţeles mizeria din spatele „austerităţii” şi a programelor de „relansare” economică a ţărilor membre UE via FMI!


„Presa europeană a transformat Grecia in oaia neagra a Europei. Nicio problema, asta este menirea presei in secolul 21, sa desfiinteze la comanda sau sa construiasca povesti frumoase in functie de preferintele sponsorilor.


Pe scurt, falimentul Greciei a inceput in momentul trecerii la Euro. Atunci datoria suverana s-a convertit de la drahma la euro,crescand bursc de la 80 de centi la 1.60 dolari (comparatie cu dolarul american). Tranzitia la euro a dublat efectiv datoria Greciei in termeni reali, comparativ cu cei care au avut credite in franci elvetieni si s-au trezit brusc datori cu 30% mai mult decat contractasera.


Apoi au urmat interventiile Troicii, pomparea de noi credite toxice de la BCE si FMI, cand Grecia trebuia sa fie lasata sa falimenteze, austeritate merkelianica, taxe si supra taxe, masuri antieconomice care au provocat dezastrul. Doar asa poti ingenuchea si supune o tara pentru a putea, ulterior, s-o cumperi, penny by the dollar. Au fost vizate porturile (Grecia are cea mai mare flota de transport maritim din lume), insule, aeroporturi, resurse, apa, energie, autostrazi, tot ce poate produce profit fara transpiratie si care urmau sa intre in poseseia unor corporatii din anturajul creditorilor.


Insa, ghinion. In ianuarie, Syriza a castigat alegerile si toate aranjamentele anterioare au cazut. Stop „privatizarilor” dubioase, stop furaciunilor. Tsipras a fost imediat transformat in BINLADENUL Europei. Comisia de ancheta a luat la puricat toate tranzactiile guvernelor anterioare si sunt sigur, multi vor rugini in puscarie.


FMI a simtit pericolul si, pentru a se proteja imagologic, a aruncat pisica moarta in curtea BCE, publicand vineri un raport din care reiese ca masurile impuse Greciei de Comisia Europeana au fost catastrofale. Ce urmeaza dupa 5 iulie, ramane de vazut. Pentru ca in ciuda arogantei comentatorilor care le stiu pe toate si nimic, grecii au in maini soarta zdrentuita a Europei, efectul dominoului este ireveresibil. Efharisto para poli!” (Cristian Florin – roman stabilit în Grecia)


 “FMI i-a instruit pe jurnaliştii greci în Washington, pentru a prezenta ştiri favorabile FMI-ului şi Comisiei Europene” a declarat un jurnalist grec platit de FMI pentru aceasta misiune.


Pericle - filosof grec, făcea o distincţie de mare însemnatate pentru atenieni şi anume aceea între cetăţenii interesaţi de treburi publice - polites - şi cetăţenii care urmăreau doar propriul interes - idiotes. Democraţiile actuale s-au dovedit a fi conduse doar de IDIOTES!


Platon alt filosof grec, considera că democraţia este periculoasă deoarece plasează puterea politică în mâinile poporului ignorant şi plin de invidie. El argumenta că, datorită ignoranţei şi prostiei lor, oamenii nu vor şti şi nu vor fi capabili să utilizeze puterea politică pentru binele comun, majoritatea fiind interesată să-şi satisfacă exclusive interesele personale.


Tot Platon spunea ca din democraţie decurg războiul civil, anarhia şi distrugerea oraşului - stat (polisul). Când democraţia va lăsa polisul în această stare mizerabilă, oamenii vor cere lege şi ordine. Atunci ei se vor strânge în jurul oricărui om suficient de puternic pentru a pune capăt anarhiei. Dar o astfel de persoană va fi întotdeauna un despot, un tiran căruia nu-i pasă de polis sau de popor, ci numai de putere. Astfel, democraţia, nu este altceva decât o serie de paşi marunti spre despotism.


Aristotel – filosof grec care a trăit în perioada 384 î.e.n. - 322 î.e.n. - spunea „Democraţia este calea cea mai uşoară către tiranie” şi tot el constatase ca democraţia este una dintre cele mai corupte forme de organizare statală întrucât statul devine captiv în mâinile unor mici grupuri de interese capabile să manipuleze cu uşurinţă masele în scopul îmbogăţirii personale în timp ce populaţia este ţinută în sărăcie lucie.


Efectul negativ major al democraţiei: prostimea decide (aparent) strategiile economico-sociale ale ţării iar intelectualii minoritari sunt obligaţi să se supună aşa-ziselor decizii ale majorităţii!!!


Grecii au civilizat lumea; ei au fost cei care au implementat pentru prima oară în lume democraţia (anii 600 î.e.n.) şi după vreo 200 de ani de funcţioare au renunţat la ea deoarece devenise un sistem bolnav şi extraordinar de corupt! Ar fi culmea ca astăzi, pionierii democraţiei, să devină victimele asasinilor economici democraţi!!!


În urmă cu 2400 ani, în timp ce grecii se confruntau cu anomaliile sistemului democrat, nemţii, francezii şi englezii se jucau încă în ţărână fiind la stadiul de Neanderthal. Iar astăzi le dau lecţii? „Democraţii” actuali sunt criminalii economici ai ţărilor emergente care încearcă – fără succes – să intre pe pieţele internaţionale cu produse performante, ecologice şi care, indubitabil, fac concurenţă serioasă chimicalelor din vest.


De aceea laptele vacilor noastre neaoşe care pasc iarba proaspătă de pe câmpuri nu mai este acceptat de UE (auzi tu, cica nu e eco!!!), de aceea nici viile noastre nu mai produc struguri buni pentru vinuri, de aceea nici strugurii portughezilor n-au mai fost ok deşi vinul de Porto era celebru în toată lumea dar după ce viile lor au fost smulse din pământuri şi replantate în Franţa, brusc şi vinul a devenit perfect vandabil pe pieţele lumii!!!


FMI, BM, UE şi toate organizaţiile internaţionale au supt sângele popoarelor mici, le-au suprimat complet independenţa şi suveranitatea, le-au distrus bruma industriei, speranţa, visurile, au transformat cetăţenii în sclavi şi ţările lor în colonii!!!


Ordinarilor! Vremea imperiilor a apus! O organizatie internaţionala aşa cum este UE nu poate rezista timp îndelungat datorită tratamentului discreţionar aplicat membrilor săi. Dacă nu s-ar dori colonizarea ţărilor sărace ale UE şi transformarea cetăţenilor acestora în sclavi, atunci ar fi fost egalitate între toţi cetăţenii începând cu salariile, pensiile, ajutoarele sociale, preţurile şi terminând cu libertăţile individuale. Or, realitatea este complet diferită; sunt discrepanţe uriaşe între cetăţenii UE şi din acest motiv este imposibil să subziste ca organizaţie … imperială.


Implementarea euro în Romania ar pune definitiv cruce poporului român. Trecerea la euro a fost mai putin simţită la germani, în rest, italienii, spaniolii, portughezii şi grecii au sărăcit complet. Au avut nevoie de ani de zile pentru redresare economico-financiară şi unii dintre ei nu şi-au revenit nici astăzi!


Este regretabil că România NU are politicieni verticali, bărbaţi adevăraţi şi mai ales NU are polites ci doar Idiotes. La fel de regretabil este că nici poporul, in mod intentionat depatriat, nu mai reacţionează prompt la abaterile politicienilor ori nedreptăţilor, nu cunoaşte DEMNITATEA şi nici nu simte MÂNDRIA GRECILOR!

 

GABRIEL  BOTEZATU

Cum înjurau străbunicii

Așa-zisele cuvinte obscene sunt cuvinte vechi, moștenite din fondul lexical și provin din latină și slavă. Ele sunt de pe vremea când românii nu aveau nimic scris.

Originea înjurăturilor moderne se pierde în negura timpurilor, însă Academia Română, sub patronajul Regelui Mihai, a avut inspirația să ne lase moștenire un document editat în 1942, unde sunt menționați „termenii considerați obsceni" acum aproape 80 de ani.
De fapt este un supliment al Atlasului Linguistic Român, unde în urma unui sondaj în rândul populației, s-a stabilit cum se se înjura, precum și diverse eufemisme pe regiuni.
Mulțumită Monicăi Busuioc, şefa Secţiei de Lexicologie a Institutului de Lingvistică al Academiei Române, am reușit să răsfoiesc valorosul document prăfuit. 
Din el am aflat că în anii '40, jumătatea de nord a țării folosea pentru înjurătură, cu precădere, termenul sudalmă, iar în cealaltă jumătate se folosea îjurătura. În unele regiuni echivalentul cuvântului înjurătură era ocară, blestăm, caromlaș, sovane. 
La întrebarea „cum se mai înjură aici", oamenii timpului au răspuns, printre altele: să-l omuoră dracu, sa-l calce iuda, sa-l bântuie călcătura; futu-ț tuarta cerului, kifla lu dumnezeu, pita, harhanghelii, maica precesta, sorele, beserica, troița; mînca-mn-ai camicu dim pulă; fută dracu pizda mîne-ta, bată dracu pula-m mama vostă; calce-l nevoile; du-te-m pula cui t-o făcut; futu-lu-suflitu mă-sî, futu-d muierea-n cur ; mînca-l-ar frigurile; etc.
Hai să vedem care erau eufemismele de atunci ale cuvintelor care descriu organele genitale în funcție de regiune.
Astfel, „pentru organul genital al femeii" avem:
Crișana și Maramureș: veseleancă, născutu femeilor, trupu dila femeie, pantă, la muieri dîjos, naștire, trup, băbură, cur
Banat: sramota, nașcerie, trup
Oltenia: curu, gaură, rușine instrumentu, vîlvă, aia, gaură
Centru: dă gășiht, unialta muierească, haia, pîntici, puică, mitră, javră
Muntenia: ocara iei, păsărică, poduabă, daravela, la trupi
Moldova: partea rușînuosâ dinainti, partea fumeiascâ di rușîni, vîjoiu, vulfâ, urîcunea
Dobrogea: srămuta, piraje, pipoașcă, vulvâ  

Eufemisme pentru penis pe regiuni:
Crișana și Maramureș: vînă, ismene, țî să vede mațălie, hîdănie, hodrobrențile, hădărag, trup, scula uomului, sărsamu dănăinte
Banat: trup, mădulariu, sramota
Oltenia: mimbru, triabă, haia, ocară
Centru: născutu, pasărea uomului, semeremteșt, țiega uomului, marfa
Muntenia: membru, trupi, daravela, poduabă, rușîni
Moldova: puțca, partia rușinuoasâ dinainti, niembru, vînă, dănănaia
Dobrogea: rușinea, pardonu, strămuta
 La întrebarea „are relații sexuale", străbunicii nostri au răspuns: am avut sîmbră cu muierea, am avut pat, o umblă la ia, a lăcut lucru ăla care-l fac tăț omeni, o trage, să-mpreună, am țicnit, m-an dus săm petrec cu o muiere, bagu-mă-n tini, am șăduit cu-o femeie, sâ drăgostiesc, a lucrat cu-o foată, s-a avut bini cu ia, am avut păcat cu dâsa, etc.  
Eufemisme pentru „curvar" erau: îmblă la muierili altora, blăstămat rău nărăvit, corhalău, uom dă i dragă lume, cîne, derbidieu, stricat de fomei, îi uom slab, umblăm blăstămățîi, landrău, flecar, etc
 Eufemisme pentru „a siluit-o": o facut-o de rușine cu sîla, o pris-o cu puterea, o cufuluit-o, o necăjit-o fără voie, o-mblătit-o, i-o făcut triaba cu di-a musai, o făcut rîs dintr-însa, o futut-o cu sîla, etc.
În Atlas am mai găsit și expresii din anii '40 pentru „onanie": îi dă din mînă, ij baci pula, bîrătură, ș-o freacă să-I viie sămânța, uo borăști, să friacă pă pulă, mai frec pula di scîndupa patului, fasi malahii, îi dă la gît ca să sloboază, îj gîdilă pula cu mîna, etc. 
În ceea ce privește înjurăturile, am menționat doar câteva dintre „sudalmele" vremii, însă am remarcat că marea majoritate cuprinde termeni teologici.
Antropologul și directorul Departamentului de Sociologie de la SNSPA, Vintilă Mihăilescu, mi-a explicat de ce.
„România este un popor care se declară a fi cel mai religios din Europa. Religia este un element de identitate, de neam foarte puternic. Astfel, ea și-a făcut loc și în înjurăturile tradiționale, unde apar deseori dumnezei, sfinți, etc. Putem spune că există o trinitate în înjurăturille tradiționale, compusă din elemente sacre: mama, morți și Dumnezeu".
El a precizat că avem unul dintre cele mai colorate vocabulare, pentru că România se numără printre țările cu cea mai longevivă societate țărănească, unde nu a pătruns limbajul aristocrat, cenzurat, așa cum s-a întâmplat în vest. „Cu cât mergem mai spre vest, Europa a trecut prin niște secole în ceea ce se cheamă proces al civilizării, care a însemnat un control al bunelor maniere", a adăugat Mihăilescu. 
Revenind la zilele noastre, Monica Busuioc, directorul Secţiei de Lexicologie a Institutului de Lingvistică al Academiei Române, spune că nu se așteaptă prea curând la o anchetă asemănătoare cu cea realizată de onorabila instituție în anii '40.
De asemenea, consideră că termeni precum „pulă" și „pizdă" ar trebui să fie introduși în DEX, însă pentru asta va trebui ca Academia să treacă atitudinea pudibondă, conservatoare.  
Eu nu consider aceste cuvinte ca a fi obscene. Cuvintelele sunt cuvinte, ce e în spatele lor poate fi obscen. Tonul și maniera fac diferența. Așa-zisele cuvinte obscene sunt cuvinte vechi, moștenite din fondul lexical și provin din latină și slavă. Ele sunt de pe vremea când românii nu aveau nimic scris".
Lexicologul mi-a mai povestit o chestie amuzantă.
«A venit un onorabil doctor la mine și m-a întrebat amuzat, știind că lucrez la Dicționarul Academiei Române: Pentru pulă avem cuvântul penis, dar pentru pizdă nu avem termen științific. De ce? Nu știu", a încheiat simpatica doamnă.»


 SCHOOL - 1950s v 2014


Scenario :
Johnny and Mark get into a fight after school.

1950s - Crowd gathers. Mark wins. Johnny and Mark shake hands and end up best friends.

2014 - Police called, and they arrest Johnny and Mark & charge them with assault.
Both expelled even though Johnny started it.
Both children go to anger management programmes for 3 months.
School governors hold meeting to implement bullying prevention programmes.

--------------------------

Scenario :
Robbie won't be still in class, disrupts other students.

1950s - Robbie sent to the office and given six of the best by the Principal.
Returns to class, sits still and does not disrupt class again.

2014 - Robbie given huge doses of Ritalin. Becomes a zombie. Tested for ADHD – result deemed to be positive. Robbie's parents get fortnightly disability payments and school gets extra funding from government because Robbie has a disability.

--------------------------

Scenario :
Billy breaks a window in his neighbour's car and his Dad gives him a whipping with his belt.

1950s - Billy is more careful next time, grows up normal, goes to college, and becomes a successful businessman.

2014 - Billy's dad is arrested for child abuse. Billy removed to foster care; joins a gang; ends up in jail.

--------------------------

Scenario :
Mark gets a headache and takes some Aspirin to school.

1950s - Mark gets glass of water from Principal to take aspirin with, Passes exams & becomes a solicitor.

2014 - Police called, car searched for drugs and weapons.
Mark expelled from school for drug taking. Ends up as a drop out.

--------------------------

Scenario :
Johnny takes apart leftover fireworks from Guy Fawkes night, puts them in a paint tin & blows up a wasp's nest.

1950s - Wasps die.

2014- Police & Anti-Terrorism Squad called. Johnny charged with domestic terrorism, investigate parents, siblings removed from home, computers confiscated.
Johnny's Dad goes on a terror watch list and is never allowed to fly in an aeroplane again.

--------------------------

Scenario :
Johnny falls over while playing football during morning break and scrapes his knee.
He is found crying by his teacher, Mary.  She hugs him to comfort him.

1950s - In a short time, Johnny feels better and goes on playing football. No damage done.

2014 - Mary is accused of being a sexual predator and loses her job. She faces 3 years in prison.
Johnny undergoes 5 years of therapy and ends up gay.

--------------------------Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu