miercuri, 3 aprilie 2013

Colocviu / Colloquium: Call for papers / Intervenții așteptate


COLOCVIILE DE MARȚI / The Tuesday Colloquiums 30 aprilie 2013, 5 pm, Calderon 39

Anul IV, nr. 42. Addresses, Intervenții, Teatru de poezie, Lansări de cărți, Proiecte, Portrete Kineto-dinamică
 
Eveniment: Finanțele lui Shakespeare la Munchen 

Seminarul munchenez - 26 – 28 aprilie 2013 -, din seria World English, explorează legătura dintre chstiunile bănești pe scenă și rolul jucat de bani în societate. Organizatorii își pun întrebări la care încercăm să răspundem și noi. Cum sunt înfățișate în piese repercusiunile economice, sociale și psihice ale afacerilor financiare? Cum reflectă începuturile capitalismului din zilele lui Shakespeare? Au, într-adevăr, banii putere transformativă și coruptivă? Cum se raportează sfera financiară la alte discursuri? De exemplu, cum sunt asociate ideile creditului și debitului financiar cu ideile religioase și morale ale integrității și vinei? Sunt declarațiile financiare ale lui Shakespeare împrumutate și uzului metateatral și metapoetic? Cum legăm problemele noastre curente marcate de crize financiare într-un sistem capitalist globalizat cu lumea teatrală a lui Shakespeare? 

Cum au înfățișat rolul banilor producțiile teatrale și filmice după piesele lui Shakespeare? The starting point can be taken as a resonance to a Shakespeare seminar in Munchen, 26 – 28 April 2013, in the series World English. The Seminar aims at exploring the link between money matters on stage and the role that money plays in society at large. How do the plays envision the economic, social, and psychic repercussions of financial trade? How do they reflect the beginnings of capitalism in Shakespeare’s day? Is money indeed shown to have transformative, and most often corruptive, power, as Marx argued? How is the financial sphere related to other discourses? For instance, how are ideas of financial credit and debt associated with religious and moral ideas of integrity and guilt? Do Shakespeare’s financial statements also lend themselves to metatheatrical and metapoetic use? How can we relate our current concerns with financial crises in a globalised capitalist system to Shakespeare’s theatrical world? How have theatrical and filmic productions of Shakespeare’s plays envisioned the role of money?
Născuți în aprilie: Leonardo da Vinci, 15 ap. 1452; William Shakespeare, 23 ap, 1534; Charles Baudelaire, 9 ap, 1822; Camil Petrescu, 22 ap, 1894.Tristan Tzara, 16 ap, 1896.
Amfitrion: Dr. George Anca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu