sâmbătă, 15 noiembrie 2014

S-O ÎNTUNECAS-O ÎNTUNECA de George Anca
s-o întuneca

s-o întuneca peste îndrăzneală
a doua a treia oară
ocară oca ară cocoară

proaspăt rași călugării
sfetnicii capelanii
indiferenții la plăceri

barbă frumos aranjată
bărbații divini regii
cei mândri cu propria tinerețe

barbă neagră îndurerații
că nu și-au putut ține o promisiune
loviții de nenorocire

barbă stufoasă asceții
bărbații sub un legământ
îmbrăcați în scoarță de copac

regula alcătuită de mine
este pentru cei ce vor trăi în viitor
pentru că vor avea mai puțină energie

s-a ivit apoi din același
principiu al subiectivității
mântuirea lumii

termodinamic lumina
este produsul ultim
al declinului energetic

starea staționară
neagă starea inițială
mai menținând devenirea

timp scurgându-se
pretutindeni neîncetat
fără început fără sfârșit

ce e fals și ce e adevărat
poartă asupra
îmbinării și diviziunii

în cuvântul șoarece
șoa nu înseamnă ceva
este doar o glăsuire

rugăciunea este o rostire
dar nu e nici
adevărată nici falsă

niciun om nu e alb
orice om este alb
există un om alb

om non-om orice om
non-orice om
non-omul nu este drept

se enunță este despre
Homer în sensul că este
poet dar nu în sine

mijlocirea lui este
de la a fi ființă
este comună tuturor verbelor

sensibilul până
la formă și alcătuire frumoasă
nu până la gândirea pură

îmi sunt mie nemărginit
existența mea este proprietatea mea
recunoașterea mea ca persoană

trezirea spiritului
din starea lăuntrului
la conștiința de sine

contradicția orientală
dintre lumină și întuneric
transpusă asupra spiritului

nefericirea necesară
unității omului
cu Dumnezeu

participând la adevăr
este un moment
al ideii divine

râul curge în ocean
tulburat de regele
elefanților

elefantul se preumblă
cu tânăra-i pereche
la poalele muntelui

elefantul în rut
vine fără perechea sa
unde au secat mlaștinile

auzind bubuitul
tunetului
elefantul se înfurie

bătut cu bice de fulgere
cerul plânge
cu stelele stinse

în cingătoare de fulgere
șirag de păsări albe
norul elefant pe cer
din veritate

din veritate în veritate
puteți merge
până la Dumnezeu

adevăruri ce nu pot să nu fie adevăruri
pe care toți cei ce deschid ochii
le văd în ei înșiși

întrebai silabe
răspundeam elefanți
nicio deșertăciune

de-ai fi unul din dușmanii mei
încetează de a mai fi
în fața cenușii mele

publicul trezit
din nebunie îi va face
să roșească pe cei puternici

cum a fost înșelată toată lumea
de scriitorii care s-au prostituat punând
cele mai mari fapte vitejești pe seama lașilor

versurile exilatului de la Tomis
ca unele fraze ale lui Platon
ca Dieu est en nous al lui Ronsard

au părăsit capela regelui
venind să asculte cu oamenii
de rând cuvântul lui Dumnezeu

Ivănescu-Joyce Stăniloae-Maxim
Noica-Aristot Corneanu-Scăraru
Bogdan-Hegel Anca-Drăghicescu

creștinismul a fost
abandonat în Bizanț
drojdiei sociale

sălbăticia plebeiană
și infamia curtenilor
își găsesc justificare în religie

conceptul forței
devine real prin
dedublarea în două forțe

forța reală nu este
nimic altceva decât
o suprimare a ei însăși

devenirea neidentică
a identicului și devenirea
identică a neidenticului

imperiul liniștit al legilor
copie nemijlocită a lumii percepute
este convertit în opusul său

pedeapsa infamantă
se transformă în iertarea
care păstrează esența omului

faptul de a deveni
identic sieși
este deopotrivă o scindare

din aparența colorată a sensibilului dincoace
și din noaptea goală a suprasensibilului dincolo
conștiința pășește în ziua spirituală a prezentului

conștiința de sine are
înaintea ei o altă conștiință de sine
ea a ieșit în afara ei

conștiința nefericită trebuie
să aibă mereu în una
dintre conștiințe și pe cealaltă

legea inimii se găsește
în ființa pentru sine
a conștiinței

bătaia inimii pentru
binele omenirii trece
în turbarea prezumției demente


mișcarea legii

mișcarea legii umane și
divine își are expresia
necesității ei în indivizi

acest individ singular
nu are decât valoarea
umbrei ideale

principiul asuprit al ruinei
și al distrugerii apare la lumină
și este ceea ce are valoare

vina semnificând crimă
s-a îndreptat către o singură lege
a respins-o pe cealaltă jignind-o

cel ce acționează renunță
la caracterul său
și la realitatea sinelui său

umbră lipsită de sânge
lege a slăbiciunii și întunericului
lege a zilei și a forței

guvernarea fiind spiritul simplu
adică sinele spiritului poporului
nu suferă o dualitate a individualității

nu cercetați decât ce deja se cunoaște
nu cercetați niciodată un necunoscut
căutați pe cineva ceva o vagă cunoștință

când te îndoiești de o veritate
înseamnă că ai deja cunoașterea
vagă a unei alte verități

în spiritul uman există
un rest din știința divină și multă
uitare remediabilă prin experiență

om animal călători
unul a mai făcut voiajul
celălalt nu

când turbau când își făceau sânge rău
asta mi-e credința
era mai curând poveste decât povață

avec votăr permission
accent ceh sau slovac
ce n'est que de l'iurin

recunoscând miracolul
înălțării la cer
n-a căzut cu fața la pământ

nu riscul nu lupta ci moartea
libertatea omenirii întregi
cei din escadrilă îi judecă pe arbitri

în capul universului
sabei sarmați își duc
izvorul să-și potolească setea

nu culcuș în iarbă
nu umbră de măslin
străin alungat și din râpă

o aduc din orășelul din vale
dar nu pot să-i pomenesc
numele că aude căprița

să nu îndrăznești să uiți
fiecare din noi e Cristos
toți suntem răstigniți

trăiesc în tainele poetului
îmi bat joc de toți acești
agenți atât de importanți

primirii crabul întorsură
nemaitranscrisă albăstrea
reminescență cremene

umblă și Socrate
fiecare parte
reprezintă o spusă

privitul drept privitul într-o parte
privitul cercetător zăritul privitul roată
privitul atent privitul în sus și privitul în jos


falanga

falanga în șiruri
arcașii prăștiașii
să tragă în barbari

separarea fenomenelor
nu prin foc ci prin spirit
un sort de foc divin

în urma unui accident
Dumnezeu a pierdut omnisciența
și o reface prin știința umanității

nu mai putea rosti niciun cuvânt
făcea semne unora și altora
capul sus semne din ochi

spațiile dintre elefanți
spaima călăreților
pedestrașii călcați în picioare

unele lucruri
sunt și în sine
altele nu

a vorbi frumos despre Homer
e putere divină
te pune în mișcare

cât de multe pene
ochi ascunși sub ele
limbi glasuri urechi

zvonuri false
zvonuri adevărate
mai ales în război

în timpul mulsului
nu se grăiește nu se cântă
nu se rostesc măscări

concordatio complexatio explicatio
via negativa
coincidența contrariilor

sărăcia umilința pocăința
nu carne nu vin nu căsătorie
numai Tatăl nostru

au accentuat dualismul
sporind rolul
diavolului

străin predicator vrăjitor
rezistență persecuție triumf
tu însuți te-ai fi convertit

grecii începutul filosofiei
Hegel desăvârșirea ei
apoi descompunerea

în formă de imaginație
fără imaginație
fără corp

vârstnicii pricepuți
puși de rege
în slujba reginelor

gândul nereal
se ivește prin renunțare
la realitate

un gol al persoanei
o existență întâmplătoare
o mișcare lipsită de esență

lumea înstrăinării
eterul conștiinței
conștiința în două lumi

sinele însinele
existențe indiferente
cultură pură

vorbirea judecata
conștiința onestă
conștiința ruptă

vorbirea conștiinței simple
decât monosilabică
față de elocvența spiritului cultivat

în vorbirea lui
pervertește tot
și este monoton

sintetizează numai
trivial conținutul
vorbirii spiritului

binele nobilul
răul excelent
vorbire fără gândire

cerința dizolvării
se adresează decât
spiritului culturii

rațiunea renunță la conștiința cultivată
cade în simplitatea inimii naturale
în sălbăticie natură nevinovăție

se pricepe să judece substanțialul
dar a pierdut capacitatea
de a-l concepe

această vanitate
are nevoie de vanitatea
tuturor lucrurilor

transe transature strânsura
scăzut din adunare regrete-se apusuri
de epic râset pricopsit terorii

tenente de război te lasă
țintei împrimăvărarea marș
verzimea ochilor prin scuturi


ne-am îngrozit

ne-am îngrozit cuprinși
de o frică zadarnică
în fața unei măști false

întruparea femeilor celeste
sub blestem
ori pentru a avea urmași

cei ce-au murit în război
fără a fi lăsat copii vor fi lăudați
precum copiii nemuritori

gura ta cea de gând
tăcerea ta cea de gând
în luarea aminte

leproși curățați
diavoli sugrumați
credincioși împărați

inima ticăloasă
sufletul întinat
mintea întunecată

surzenie lacul șarpelui
năpârlire pe mărăcini
în prematuritatea ocheanului

mai o dată cu muma pe tren
a mai dura îndura de-a dura
capul neantului van

foaia raia Cinzia cinci ziare-mi
catrafuselor capac baremi
dă în fiert vita os cos claustros

mintea strămoșilor
Dumnezeu mama anima
la vedere în suflet

te vei milostivi de mine
pe lumea asta
și în cea de dincolo

Catullus m-a povățuit
să rostesc din suflet cuvinte
frumoase despre educatori

ieșirea din ascundere
este ieșirea la iveală
în starea de neascundere

cei ce nu pedepsesc pe cei nelegiuiți
să nu aducă sacrificii
ofranedele lor să nu fie primite

conștiința pură ca și masele se arată esențialități
spirituale mișcări absolut neliniștite
suprimându-se nemijlocit în opusul lor

neispitire de nuntă
munte netăiat
pântecele tău m-a înnoit

roua pe lână focul pe rug
cuvântul cel dintru început
trezit-a umbra legii

din tine s-a închipuit
precum suntem noi
cel neîmpărtășit de chip

cel ce ține toate
numai cu voia
în brațele tale se ține

pruncul tău cu mâna sa
a cercetat vizuina cea
pierzătoare de suflete a aspidelor

din muntele netăiat
s-a tăiat piatra
din capul unghiului

nor luminos
al apei cele vii
ai plouat pe Hristos

îndoit în fire nu în fețe
Dumnezeu desăvârșit
Om desăvârșit

Isaia dănțuiește
văzând născut din tine
pe Dumnezeu și Omul

fie că trăiesc
fie că mor
nu sunt Osiris


psaltirion

psaltirion al inimii
sub arcuș de gând
strigat de cinci strune

inima pământului
inimă fără vină
inima cuvântului

ajută-mă să zidesc
în negrăita fire
din depănarea litaniei

bunăvoință de rouă
trandafirul cel plâns
al întoarcerii de taină

ascetică neprihănire
nemărginirea desăvârșirii
cu trup de nestricăciune

trăirea minunii
viața nu ne-a fost dată
să fie numai trăită

sita țărânei de peste apă
nisip înecat în persoană
vâslindu-și subțiorile

în Roma femeile
au întotdeauna în mână
Republica lui Platon

este de prisos ori ba îndemnul
oracolului din Delphi
cunoaște-te pe tine însuți

Socrate este viețuitor
omul este viețuitor
în chip întâmplător viețuitor

se plimbă în chip
întâmplător respiră
în chip necesar

lumina pură împrăștie
simplitatea ca o infinitate
de forme și se sacrifică

libertatea absolută trece din realitatea ei
care se distruge pe ea însăși
într-o altă țară a spiritului conștient de sine

poporul în cultul
religiei de artă
se apropie de dumnezeul său

cultului religiei de artă
îi lipsește acea simplitate
abstractă a esenței

această devenire umană
a esenței divine este conținutul
simplu al religiei absolute

omul divin individual
are un tată existând în sine
și numai o mamă reală

tot ce se petrece în univers
este o dovadă că există
o providență divină

nu-ți cauți fericirea
în respectul pentru tine
și o așezi în sufletul altora

ce fel de parte sunt
din ce fel de univers cum e
structura mea față de a lui

în cursul ambasadei
Demostene ceru cu stăruință
să ia parte la masă alături de noi

susținea că eu l-am îndemnat să ne unim
spre a preda împreună pe fiara de Filocrate
îndemn cu totul plăsmuit de el

ne încredință că va vorbi astfel încât
va închide gura lui Filip
cum ar fi cusută cu papură uscată


vos prima

vos prima Christi victima
vous première victime
tandră turmă de martiri

fără suflare l-ai zărit
i-ai sărutat trupul străpuns
de moarte și dezbrăcat

ceea ce ești albastru
nu respingi rugăciunile păcătoșilor
asculți pe creștini în scârbe

fie făcători de pace
înțelepți ca șerpii
blânzi ca porumbeii

ades despre tron în cel vechi
în nou despre păzit porci
și alte animale nobile

în vechi poruncă
în nou smerire
simplă umanitate

credință înainte
credință în timpul
credință după

jucăm câteodată faraon
fără să aprob să se ruineze cineva
deși hazardul lâncezește fără miză

scribul citind
poporului primul
din voturile înregistrate

rostește numele celui
ce-a semnat cât și al tatălui
și al demos-ului lui

jură în fața consiliului că
el felicită cetatea că a trimis
în ambasadă asemenea oameni

prin bunic ar fi un
dușman al poporului după
mamă un scit vorbind grecește

legiuitorul îndepărtează de la
purificarea lustrală din agora
pe cel ce refuză serviciul militar

pe cel lipsit de curaj și pe dezertor
și nu-i permite să fie încoronat
și nici să ia parte la sacrificii publice

iar tu chemi în orchestră
în timpul reprezentării tragediilor
pe cel ce a predat dușmanilor templele

campanulă nulă campa
ne luăm de mână rampa
crestomați în pampa vampa

ultim act izmană pestă
crematorului investă
creastă barbian agrestă

frig de cald
tropic medald
shinto anumald

semnificațiile piesei
pătrund în auditorii
cu ajutorul interpretării

starea emotivă pătrunde
trupul precum focul
în lemnul uscat

frica la vederea elefanților
auzirea bufniței
noaptea întunecoasă

se va interpreta prin
tremurul mâinii
zvâcnirea inimii

sila trebuie subliniată
prin acoperirea nasului
stânjeneală și junghi

cel dezolat are chipul
și ochii jalnici de oftat
ca yoghinul în meditație

rușinea se va reprezenta
prin acoperirea feței
roaderea unghiilor

panică din semne rele
elefanți turbați
atac dușman

aroganța se va interpreta
prin iritare nerăspundere
priviri peste umăr

disperarea se va reda prin
căutarea unor tovarăși
născocirea unui mijloc de scăpare

interpretarea violenței
se face prin ucidere
întemnițare amenințare

certitudinea scripturilor
se va interpreta prin
instruirea discipolilor

chibzuirea prin
interogații
planuri secrete

judecăți contra lucruri contrare
înțelepciunea e ceva bun
înțelepciunea e ceva rău 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu