duminică, 2 noiembrie 2014

DUPĂ APUD


George Anca

DUPĂ APUDdromihetiană

deomihetiană umbră
pierzaniei domninde
neprinsă judecății

Pindar a nu fi
să fie necercetarea
puritanei

sombrardă standardă
mai când nesfâșiere
pe doasca plantației

rechin racul îndărăt
gata fata gata făt
dumitrițelor de hăt

language as living
and delighting proof
of their gregariousness

amfiteatrul de sus
judecă fără părtinire
să-l desfătăm

s-a îmbrăcat lepădării
dezbrăcarea deodată
cu deprinderea luptei

s-a aruncat pe sine
la picioarele tuturor
să fie călcat

ne mai rezemăm încă
pe dreptatea părută
a omului din afară

nu căutăm singurătatea
și pustia pentru că
ne mâniem pe oameni


iconițe

iconițe măști
drapel tricolor
sticluță cu apă sfințită

a fost revoluție
nu știe nimeni
ce s-a întâmplat cu filmele

l-am așteptat
în gara Dandenong din
Victoria Australia

film apostolic cu trei copii
maya shanghaia
dărâmă dharma

în cruce o oglindă și un brici
cruci grăbite prin aer
o adevărată Cristină Chrisostom

te rogi pentru maică-ta
pe patul de moarte
când te-a rugat ea

ai omorât pe maică-ta
pe patul de moarte
maica noastră puternică

ideea tatălui și fiului
fiul străduindu-se
să se unească tatălui

îngerul morții
îl omoară pe măcelar
și acela omoară boii

cele trei tinere fete
așezate pe stânci
Maria luceafărul mărilor

cine a fost întâi și după el
sfânta fecioară Maria
apoi sfântul Iosif

prin aerul limpede
zvon de glasuri și cântul
tumultuos al orgii

și glasurile cântau
implorând-o pe Fecioara
atoateiertătoare

roagă-te pentru noi
vas pururi adorat
vas al credinței dintru început

regină îngerilor
patriarhilor profeților
tuturor sfinților

chiar dacă ar fi fost metodist
ea l-ar fi convertit
dacă el o iubea


această piatră

această piatră
nu are pe ea
nicio însemnare

frică de coșul fumegând
de lumina zilei
de întunericul nopții

două infinituri
eul de jos sufletul
eul de sus dumnezeu

își întinse chelia
parfumată și lucioasă
ca să-i fie sărutată

se uitase doar
de câteva ori
în ochii prințului

legănat de arcurile
trăsurii nemaiauzind
zgomotul mulțimii

mâhnit și jignit
că nu fusese invitat
la consiliul de război

a trebuit să renunțăm
la nemișcaea noastră
în spațiu

fiarele sălbatice
cu tine în pace
fericitule

dacă ai luat
ce te lauzi
ca și cum n-ai fi luat


transă

transă transcensă în ham
aruncă-mă în metafizică
și după sinucidere vorbim

dragii mei prieteni
nu există niciun
prieten Aristotel

lumină albă
tropot prelung
scară fără sfârșit

sinuciderea nu poate
fi pedepsită cu moartea
de către putere

din surse transcendentale
fenomenologice
forma unui a priori

solipsism german
școala lui Șankara
civilizația în pericol

nume bun după moarte
bona fama defuncti
pasibilă de nicio deducție

falsificatorul vorbește
în numele autorului
prin ediția sa autoritară

ascetică etică asuesce
incomodis et desuesce
commoditatibus vitae

Jean pâine pe viață
nicio împușcătură ca lumea
abia scuturarea înaripării

scara

scara jumătate în soare
jumătate în umbră
urcă spre o ușă

s-a convenit în principiu
că papa și împăratul
ar fi două jumătăți de Dumnezeu

tună-ne joie tagme de magme
nici ninși tăcerii spre tăiere
făina neasemănării

plecând în însemnând
n-am copiile trase
sfârlezei aviate

mulțumiți-vă cu
ceea ce vă oferă
soțiile voastre

camera nupțială a cerului
lepădarea întâi
a doua și a treia

reptilele neîndemânatice
nu fuseseră în stare
să dispară la timp

încercând să trăiască
după legile unei
lumi care a murit

le primești dragostea
și te folosești de ea
împotriva lor ca de un bici

acest dans
a fost imitat
de mulți

ai câștigat întregul
univers și ți-ai
pierdut sufletul

la procesul hienei
s-a rupt ciocanul
judecătorului

litania pelerinilor
pornind cadența
sacră profană

precum și o făgăduință
de moarte într-o
tăcută voluptate

ars în efigie
și în țară
și afară

de-ar fi putut săvârși și
cei din lume lucruri asemănătoare
ce nevoie ar mai fi de asceză

cei ce și-au întors inimile
n-au mai văzut
pământul apathiei


Leopardi

Leopardi se miră
că faima lui Vergiliu a
întrecut-o pe cea a lui Lucanus

pe când poezia stăpânea
zice soarele
eu eram profet

învățături practicabile
abia de îngeri
nu de muritori de foame

își mortificau rațiunea
și o sacrificau pentru
ce e sublim în doctrină

ideal irealizabil
fără a fi vulgarizat
realizat își pierde șarmul

mai facil divinizezi omul
decât să umanizezi divinul
cetate reală în cetatea lui Dumnezeu

legea dragostei ne constrânge
să facem și cele ce
ne depășesc puterea

vă grăbiți a scrie
de bună voie contractul
lipsirii de orice

străbateți înot
această mare
cu mâinile altora

idioritmie capăt
ascultării neîncrederii
în judecata proprie

totul este bine până când
înaintestătătorul nu
încetează a te mustra

frați implorând greșitul
să-i suporte ei pedeapsa
pentru epitimii mai ușoare

cei certați a se împăca
între dânși înainte de
apusul soarelui

în prăpastia smereniei
abysson tapeinofrosynis
războiul dintr-înșii


nerăbdător

nerăbdător să fac cunoștință
cu marele necunoscut
purtător al terorii

pământul sufletului
neudat cu apa umilirii
crește mărăcini de netemere

o sfinte corifeu cerească adunare
nu bănuiți că scriu neadevăruri
roagă-te pentru mine părinte

dăruit simplității
cununi de biruință
prin mustrare continuă

neispitit de diavol
ispitit de mântuire
îngropat cu sfinții

anunțat din ajun
voi porni dimineața
trezindu-te la plecare

năieri neieri eliseeni
jpaca altui graf țipar
râsetele stejarilor

peștele în cupa de cristal
pasărea în colivia de aur
cosița în jurul frunții

aer verde roșu negru
pasăre neagră roșie verde
sufletul pe munte de cremene

din moarte și desfrâu
un vis de dragoste
pe cerul înserării

acest ideal este mort
sau cel puțin în agonie
ultima lovitură în fața ușii

literatul cuvintele
un gest al mâinii
mișcare circulară a degetelor

de praznicul arătării
a căzut în păcatul neascultării
arhidiaconul îndurării

stând culcat la
pământ a rostit
toată psaltirea

slava deșartă
se gonea pe sine însăși
și se ascundea dinaintea oamenilor

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu