sâmbătă, 18 octombrie 2014

CUVÂNTUL ÎNGER
George Anca

CUVÂNTUL ÎNGER

Apud
Maxim Mărturisitorul
Dumitru Drăghicescu
Dumitru Stăniloae &Diogene

Diogene sau Serapis
condamnă artele
știința politețea

pe cei ce ne vom mântui
ne prinde îndelungarea zilei
gătit-ai înaintea mea masă

oamenii fac zeii
le împrumută veșmintele
vocea și formele

patimi împletite în înțelesuri
cunoscut în chip necunoscut
cunoaște mai presus de cunoștință

se râvnește salariul
trădătorului se surâde la
mărturisirea crimei sale

prin credință nu prin vedere
patima de ocară a dragostei
patima de laudă a dragostei

paradisul nu poate
fi cucerit decât
prin violență

firea lucrurilor contemplate
oprește patima din mișcare
lucru nepotrivit cu schima

arta natura posesie de sine
a cunoaște înseamnă a prevedea
juisanța se tocește prin repetare


Plutarh

Plutarh și el
credea în Dumnezeu
unic și transcendent

unul fără de început
necuprins având toată
puterea de a exista

prim născut lui Dumnezeu
verbul interior născător
de verb pronunțat cuvânt

nici început nici mijloc nici sfârșit
nici altceva ca vreun predicat
al relației față de ceva

Minerva Zeus
Isis Amon
Logos Fiu Dumnezeu

tot sufletul după chipul său
îl aduce la existență
a se mișca prin sine

ca lutul se împinge
pe sine spre pierzanie
asemeni lui Faraon


ziua

ziua
a șaptea
și a opta

timp înșeptit
fire încincită
opt inteligibilele

Domnul se arată
în lume când are
treizeci de ani

Petrarca avea
șaptesprezece ani
cînd Dante muri

scris în cer
la locul nepătimirii
de harul înfierii

contemplația
tainică
a veacurilor

după har
după fire
mântuire

răsare cuvântul
existând de sine
ca ridicat din morți


sâmbăta

sâmbăta este
starea de pace
și nepătimire

absent față către față
de față în oglindă
și ghicitură

Dumnezeu este
după ființa însăși
întreg numai cugetare

orice cuvânt rostit
este o dualitate
sau și mai mult

cuvântul înger
coboară din iconomie
și se înalță

părintele harului
mai presus de tot
numele ce se numește

Navi se roagă
să stea soarele
deasupra Ghibeonului

îl ia drept
un grădinar asemeni
Mariei Magdalena

cuvântul trup
își fac loru-și
în chip vrednic de ocară

cuvânt prin fire
trup la vedere
trup întrupat

cuvântul se face trup
prin fiecare
din cuvintele scrise

niciun sfânt n-a coborât
de bună voie
în Babilon

nobila cetate Marche
unde divina noastră mamă
ne-a adus pe lume


ascunsele

ascunsele nopții
fățișe ale zilei
frica un rău așteptat

la lumina cataclismului
adorând același Dumnezeu
cu Apuleius

suferea de picioare
de cât pășise
pe drumul lui Dunezeu

latinește filosofie practică
elinește contemplația naturală
evreiește cunoștința tainică

omorâtor patimilor
pierzător gândurilor
am ucis toți păcătoșii

cânta-voi
și voi înțelege
de unde vii

îndelungă răbdare
necăutare în slăvi
străpungerea inimii

prin moarte viață
prin ocară slavă
satana cel ce se opune

trup din sămânță
suflet din sânge
feciorelnic

plânge patruzeci de zile
înainte de împreunare
și patruzeci după

margos născut
din putreziciune
între pământ și apă

mănâncă la pământ
până îl găurește
și iese la vedere

moare în trei zile
alte trei plouă
și revine la viață

făcea multe semne
n-au crezut
și au râs de el

junca adică
trupul nostru
să fie înjunghiat

numai să ne
aflăm îmbrăcați
și nu dezbrăcați

să ne răstignim
nu numai noi lumii
ci și lumea nouă

David s-a născut
nu din aplecare lăuntrică
ci din uitare de sine

fără făptuire morală
lapte contemplație naturală
mielul învășăcelul

sângele boului
omoară animalele
afară de câine

fire ce urcă munții
sare prăpăstiile
se încântă de melodii


taina

taina
îndumnezeirii
ne fie ținta

Ramakrishna și Vivekananda
ai lui Romain Rolland
dezertară din hinduism

duhul a biruit firea
și a convins mintea
să se odihnească

Blondel înțelege
credința doctrinei publice
gloata nu religia lui Blondel

când vor învia
nu s-or însura
nu s-or mărita

pentru tine Doamne
murim în fiecare zi
ca oile de junghiere

el nu îngăduie niciunei
amintiri supărătoare
să se întipărească în minte

căruță cu patru roate
isihia rugăciunea
dragostea și înfrânarea

roagă-te pentru mine
frate prea cinstite
că mari rele aștept

scripturile cuprind
poruncile dogmele
amenințările făgăduințele

ne închinăm unei
ființe a dumnezeirii
în trei ipostasuri

în loc de limbă spine
se vătămă pe sine
pe cel vorbit de rău

mișcările de la arătare
germenele celor dinăuntru
roade unor pomi necunoscuți

însușirea de tată
însușirea de fiu
purcederea

frica e la urmă
la sfârșit iubirea
care e la început

sunt din el
nu după el
ca lumina din soare

trezvia isihia
liniștea inimii
pază a minții

vin și să asculte
ce zic și ce fac
ucigașele

contemplarea liniștită
a războiului
de mai înainte

ți s-a dat
să fii văzut
și să vezi pe alții

veghează fantazia
pururea inima tăcând
amintirea morții

voi grăi
dacă Dumnezeu
îmi va da cuvânt

să nu ne lase
să fim cu luare aminte
la inima noastră

să ne facem și noi
niște lucruri de vânzare
fără voință

un câine îndrăzneț
împotriva lupilor
sfâșia și oile


saltă

saltă și se dau
peste cap delfinii
în marea liniștită

touching your elder's foot
keeps your backbone
in good shape

ceva straniu
egal cu neantul
crește în conștiința sinelui

până la moarte
să nu te încrezi
în trupul tău

culcarea pe jos
starea în picioare
privegherea

silind sufletul
stăpân să vorbească
lucruri străine

mintea se întunecă
atunci când grăiește
cuvinte lumești

nesocotind conștiința
va dormi cu amar
moartea uitării

urechea liniștii
va auzi lucruri
nespus de fericite

sufletul va fi
zburat prin moarte
în văzduh

să ne aducem aminte
de moarte ca de
răsuflarea proprie

înfricat văzând
mulțime de gânduri
de prunci babilonești

viața în ani
luni săptămâni
nopți minute

trezvire în linie
orânduitoare până
la ieșirea noastră

să se taie în două
să se facă însuși
dușman al său

cine mă va
izbăvi de trupul
morții acesteia

lună atotluminoasă
pe cerul
inimii
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu