vineri, 24 octombrie 2014

APUDURI


George Anca

APUDURI

apuduri

apuduri pensamente per
fractact bisogna commedia
batâr parascovenia spiră

exact violența leagănelor
reflectând neînfierea mai cui
a audia sfinți barosani

ne năvădit tortul de atunci
cu mama cântării precancer
bine mă faci amintirea ta

eu îți sunt tu nu îmi mai ești
abia te vădești borangicul
ce mă extrag din gogoașă


te hrănesc

te hrănesc cu frică
și cu anumite
taine dumnezeești

Doamne Iisuse Hristoase
fiule al lui Dumnezeu
miluiește-mă

începătoriile stăpâniile
lumina neapropiată
slava mai presus de fulger

am șaptezeci de ani
și cei mai mulți
i-am petrecut în ispite

în viață lucrul principal
este de a lua pe Dunezeu
ca punct de plecare

nu suntem cu grijă
la cele ce ni se întâmplă
robirea în timpul rugăciunii

râd de liniștea voastră
cei ce nu pot
să se liniștească

monahii din India
i-au scris lui
Ioan Carpatiul

avva Filimon se ischisese
într-o peșteră alături de
lavra romeilor

stând într-un loc
să nu te miști de acolo
până la apolis

locuind în mai multe pustiuri
în liniștea cea mai deplină
am făcut și făgăduințele lepădării

n-am îngăduit
gândului meu
să iasă din chilie


Nil

Nil cu Marcu în asceză
tradusă de Stăniloae
în ecou

să fie anatema
cel ce nu anatemizează
pe Origene

intră într-o casă de desfrâu
să scape de la pieire
o femeie pierdută

primește înstrăinarea
desfăcându-te de împrejurările
din țara ta

spirit separat de el însuși
conștiință inconștientă
gândire pietrificată

ce ne scriind
că nu cu ce
frunzișuri Basedow

nescrisul scuturărilor
corvoada pontatorilor
Turturo al tutorilor

ra ma ma nimenea
nu scriam Sita Ram
pria Priam ne amne-samne

ce fără rost ost
os ros oză chenoză
baremi pare-mi parimii

te vor asculta
nu te vor asculta
se va ierta vouă

biciul calului
boldul asinului
fălcile în zăbale

în porunci
arătatrea
dragostei

în ceasul morții
căutăm casa
batem la ușă

piatra
noaptea
ziua

cele spuse la plural
arată fiecăruia
cele ale sale

îi răpește trofeele
îi taie nădejdea
cum i-ar tăia capul

virtuțile obișnuiesc
să se nască din durere
și din ocări


Nil nevorbirii

Nil nevorbirii
de bine de rău
nici în dodii

zorzon
zor
plasmodiind

nerăsun
de-a doua
amintire

pretenția ateului
să i se probeze
existența

mincinos
în cumpănă
de a face nedreptate

patimile
de ocară
sunt 12

să nu asculți
de inima ta înainte
de dezrădăcinarea relelor

joacă pe scenă
mască străină
nume de gol

voința de
a limita
a-l imita

cea mai de pe urmă
neasemănare
chipului dintâi

răstigniți lumii
am încetat
a fi oameni

făcând teatru
din adevărul
de odinioară


Poetului

Poetului Gh. Anca
aleasă prețuire
D. Stăniloae

nu vei avea nour
să-ți facă umbră
în timpul rugăciunii

nu vor sta câinii
când stăruiești
în convorbirea cu Dumnezeu

stă de vorbă cu el
de-a pururi
cum ar sta cu un tată

ești încă un mirean
înfrumusețând
cortul pe din afară

Dumnezeu își este absența
cum seceta își este apa
dumneata îți ești

vița smochinul măslinul
n-au primit să stăpânească
peste copacii pădurii

mărăcinele copacilor
asupra oamenilor
blestem din parabolă

liniștindu-se în pustie
arătându-i-se dracii
prinzându-l în rogojină

153
o figură de triunghi
și de șaseunghi


pustiu

pustiu mă scriu
erratum
umplând chenoza

ne cununăm spovedanie
pe strada Cernica
la Cernica și îngropat

furând nesfințeniei
toiul îndumnezeirii
măciucă sumedră

nu te întrista
nu te lăsa întristat
de pricină tristă

oasele
bărbatului trist
se usucă

nepăsarea țese
veșmântul norului
peste suflet

ai tăi au pierit în adânc
ți-a fost rânduit
să vii la Ancyra

se ascund în vicleșug
și răpesc sufletul
ca pe o vrabie

răsuflarea
până la cea
din urmă suflare


sufletul

sufletul cer
trupul pământ
iubind ce-i înrudit cu sine

sufeletul acoperit
de lepra voluptății
nu simte frica

înmuindu-se
sufletul
prin înrâurirea temerii

dilatarea timpului
pentru a face
să iasă eternul

împăcați cu sine
nu suntem ai noștri
suntem asemenea

negura turburării
vicleșugurile pescărești
mintea contemplativă

ar săvârși vreo ucidere
o va privi foarte liniștit
nu se va rușina

zămislește îndoială
înțeles întinat
folosind sfântul nume

vărsând untdelemn
în marea turburată
furtuna biruită

rare amintiri
în transcrierea laurilor
cui ne mai vine rândul

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu