joi, 1 noiembrie 2012

Milarepa la Politehnică

 

***

George Anca

 

                 Milarepa la Politehnică

 

1985

                                                                                                       Cod Vendidad via Augustin


axiotropia
bon
ahurO mazdl
teatrul Kierkegaard
Luther
Kuh
Mi.La.Ras.Pahi.mGur.hBum
Laplace şi Barbilian
Conception
pe degetul mic
Babel
aniversări aseară
nu numai cheile
complimente în gol
cărţi din India
reîncarnările căderii

gerar

axiotropia

axiotropia speranţei
salut ce nu poţi să-ţi explici
mai trăiai la altă laudă
limpezimilor dimprejur
te uitasem şi te-ai uitat
cum mă uit la litere
                        9.1.'85

astă noapte am visat
cuţitul într-un bărbat
mai spălata-mpărăteasă
se lăsa pe mine casă
prin rumori fără mai păsări
scrie-m-ar în crime Chaucer
                        10.1.'85

scandalul furnicilor albe
în familie azi zăpadă-n soare
un poet să rămână toată viaţa aşa
îi pălmuieşti biografia în vin
neînţelesul te face să suferi
cifrul scrisului încă te scandalizase

sunt sentimente săptămâna vine
trăisem nonsensul epic anul trecut
autorii retraşi pot intra aici
le-ar fi fost prea uşor în lumea asta
cu temniţe nepline dornice
de înţelesuri nemaiascunse liber

după sărbători îmi desfiinţezi estetica
uiţi sugestiile visului uită-mi furnicile
poemul nu e viaţă scurtă vieţuit însuşi
de ce nu te-oi fi mulţumind cu silaba
nimicuri pline de reproş aici ai o cheie
de dincolo refuzându-ţi-o frigul Kritos

nimicul întâmplându-se regreţi necumul
atâta bănuială în suflete dicteul vechi
boieri bătrâni pe după sărbători
însemni duminica răsfrântă pater
cititul din secrete ce uşă ai deschis
neoferindu-i de la tine panteonul
                                                13.1.'85


bon

până la cântecul lunaticului
în Grubum urmărisem cu
gândul migrena de te doborâse
mă tulbura doamna Lesebum
numai în trecere spre răspuns
al lui Rechungpa cum ţi-am povestit
voi mai silabisi amintirea citatelor
şi comentariilor în tibetană
                                    20.1.'85

scrisul Milarepa odihneşte
pace ţie ochi de somn bon
yantre întoarse transcrierii
nevinovate în bardo
iubească-te ţestoasa fugită
din carapacea impasului
rana fulgerătoare-a paginii
deschise o mie de ani
                                    26.1.'85

bon carne răspuns esenţă
legi cuvânt leg legătură
muntele de muntele unul
şopteşte pasărea râsul
de ne smulge din dinţi
peste noaptea din urmă
păcătosul nu ne mai întrista
nici târziu împlinind
                                    29.1.'85

astfel imaginarele conversaţii
reînfiinţează vocale spre sud
transformând în sentiment numai
despărţire ne va salva ca înainte
fără glume premeditate abia
îi voi spune din Milarepa cum
îmi apăruse consoanelor drastice
bătrâneţea ne va asurzi realmente

de-ar fi impresia mitului
hrana dragostei copilul şi
ai mai bea o ţuică-n ospitalitate
ceea ce-n râsul măştii îmbată
atunci numele lui Trilussa
voi uita de unde-mi cântase
până-n Trastevere nicio
corectură n-oi impresiona

oh mâine poimâine
numai crima face bine
zarul zvârle criminalul
din castelul de pe timbru
ne mai dezasasinăm
din asini de ieri-alaltăieri
întâlnirea de la moarte
şi de râsul tinereţii
                        31.1.'85

făurar

Tserinma de-o iubisem
numinduse Dagmema
pe sculptor încarnarea
în gânduri pariind
fiinţa cu fiinţa linişti
din liniştea grăită
aproape-n tibetană
pe româneşte altfel

lume multă-n faţa gării
Milarepa abandonându-se
nici în proză japoneză
nici în negustoria măr
poate-n fantoma suptă
de frig fără iluzii
a ochiului albastru
sub pălărie singur
                        1.2.'85

aici nu este poezie
nu este sculptură nici munte
Meru adus acasă o scrisoare
amestecă noţiuni de timbre
alta castele şi nevăzuturi
vizitele văd răul binelui
cam după comentariul lupei
ne întâlnim lăsăm mezatul

veţi refuza-o pe Tserinma
una pentru alegerea celeilalte
întârzierea anulează lectura
noaptea îşi face de cap şi neant
vom dormi către duminică
în mentalitate nemilarepiană
domnul Brâncuşi ne-ar înţelege
oboseala frăţesc ortodoxă
                                    2.2.'85

înaintea gândului o dedicaţie
prelungită din temerea aneantizării
în ce ne priveşte duminica
invenţia de ritual nemântuitoarea
renunţare la aceasă lumină
amintiri de păcate neajunse
discursul corcirii invitaţia
cui ar ajunge mai repede unde
                                                3.2.'85

totul în Milarepa e Milarepa
îl spui împotrivirii cazi
îl taci rămânându-l cum
nu-l spui dacă nespus cade
în spusele închipuite ce
Sri Ri pe ce stradă  ei unde
îi chemi şi pe cine au
dreptate turlele dărâmate
                                    4.2.'85

pe lumină de
zăpezi mirese
normă fără formă
capre preferate
ţapilor pericopă
fumul crematoriului
chemarea profesorului
din coma hiamalaiană
                                    5.2.'85

la primăvară cerşetorul albastru
pe treptele gării cu spatele
la cei ce vin cu faţa la cei ce se duc
îşi va umple buzunarele cu moartea-le
pe tăcute asemănarea plătită
în cântec de mai demult de departe
sub temelii zburate la cer
i s-o întoarce-n ochi nepredicator
                                                6.2.'85

ahurO mazdl

trăitori în fortul perfect
şi astfel de sine asediat
ruina urcă neîntrebată
asediatorii adorm învingători
nu mai au pe cine învinge în somn
tabăra militară când s-o trezi
coşmarul se deşiră primăvară
de război refuzat cu noroc
                                    12.2.'85

lucruri sub apa rece
cu nespălare la masă
ceasul iar nu sună
lumina jumătate
nu avem subiect azi
în lauda pedanteriei
cum ar fi fost eleganţa
lucrurilor sub apă rece
                                    25.2.85

tu scrii eu ascult muzică
apoi am ascultat şi noi
în paltoane muzicanţii
păstrăvi cinci fata vioară
îţi semăna traducând doina
de zisei I'm a poet
vremuri duse numai vioara
de n-ar şti cine-o cântă

sufletul răspunsese atman
aproape degeaba acasă
oasele se încălziseră
şi apoi s-au răcit continental
încă o ramură ducerii
invitaţia va să întârzie
sufletească neîndrăznire
oase înverzindu-şi arama
                                    26.2.'85

mărţişor

nu ajunge nici povestea nici să povesteşti
vreo aventură îndepărtată aparenţelor
cazul suferindelor evitări întâmplătoare
precizările a doua zi spre înţelegerea
intimităţilor înjumătăţite spre asceză
cu un cuvânt o propoziţie eliptică
nemaiaşteptând răspuns ba o mărturisire
de plâns al bărbaţilor mai fragili femeilor duse

unde-oi fi pus cuvintele bon în ghilimelele
traducătorului chinez îndemnat în India
de o doamnă să inglişeze pe Milarepa
noaptea a şi început inima se dezgheaţă
mâine la trezie la o adică s-ar interpune
cântecul familiei îndulcind rătăcirea
printre ritualuri dintre îmbrăţişări pure
şi simple pierzându-se în de ele cu drag
                                                            2.3.'85

sunt zilele lungi cum n-ar fi anii
trec veacurile cum n-ar trece lunile
conversaţia înconjurătoare e-a cărţilor
nemaidepoezie nu mai e loc eseul
vechi s-a înlocuit la tropic adaos
nu chiar câte un capitol din romane
poeme îngropate în memorial
tot atâtea câte în simulacrele evitate
                                                3.3.'85

care în Delhi aveam două plumburi
în locul amândorur plămâni ce m-aş
văita de dreapta cu totul nesărutândă
resping un amfiteatru pentru teatrul foarte lung
reţin intenţia celor trei note despre increare
vizualizez disproporţii de ambele capete ale dialogului
dacă nu cumva un protest e singură joacă în strună
doamne fereşte de toată cântarea asta în sine

relaxându-ne propriile retrageri din sintaxă
pe unde ne-am fi întâlnit convenţiile schimbului
confortate la capitolul promisiunii spre Călan
nesuportarea sângelui făcuse din femeie un procuror în minus
pe când în armată discursurile săream în scndal
şi legea râdea la înghesuială pe colina Călugăra
stăm de vorbă de cunoştinţă pe numărat filoloagele
istoria geografia amândouă abia cât psihologia căzută

nu mai am răbdare de nicio muzică nici măcar ritm
scrisul memoriei imediate abia-şi aduce aminte
de dureroase îmbrăţişări dezbrăcări de-adineauri şi-aseară
frigul se retrage în politică teoria invidiei şi a
crimei îmi e aruncată în nas un bărbat uman
pentru că vrea un copil umanitatea nu e artă
doamnă de-aia am rezerve şi faţă de Shakespeare
poate tocmai unde extrema depărtare de el

aşa-zise rânduri lungi
dilatate de-astă-vară
dublu scund a nibelungi
peste vlahii bunăoară
ce e-n plus cară-se azi
ce rămâne mă omoară
dublu lung a huniazi
peste vlahii bunăoară

şi-aşa-zişii nibelungi
mâine rimele contractă
dusu-n rimă rândul ungi
febră fără muscă dreaptă
mai suflare tusea tuş
debruiat de ce omoară
sunet nopţii auruş
netezit la bunăoară
                        6.3.'85

florile d'arbor murmură îi scrijelă numele pe cybelă
desfrunzindu-se hârtie reîntremându-se carte
întoarce-te la amor de unde plecase grădina
rozele raiului sari aprilie nouă ori gloria
prea de tot muribundă curtea sonetelor homeride
claritatea sorbind anecdotă azi poate viceversa
cum am fost vii împreună din bătrânii uitaţi
unwanted classics nemai străpungând ideogoluri

many happy returns cum am nimerit auzind
în cuvintele ce s-ar arunca în moartea poeziei
incinerarea abia de îmbrăţişa-va cenuşă în goluri
de forţă sănătate întrupată boală de suflete
doar nu mai suntem iarbă copii piatră
aleargă pianul lunecaţii lui martie memoria
infarctul zăpezii topind cadavre intelectuale
administraţia răspunde frigul Chopin by Dinu Lipatti

nu ne-a ieşit cercul nici dinainte nici din pas
iertările malului s-ar surpa din provincie
apa curge prost speranţa s-a uscat din ochi
bancuri de mituri de-ar răzbate ocean seara
târâşul revelaţiei de şi mai nenăscuţi sinucigaşi
cu lanţ de carte lemnărie pescuită ţigăneşte
pentru focul pomenilor de primăvară nesfârşite
era greşeală şi de veşti triste vom râde de
                                                            7.3.'85

cui i-o fi greu cu-ai lui fie-i ţărâna uşoară
îmi tot aud şi tare nu-mi mai e nici greu
pieptul mutat într-un omoplat interdicţiile
trecute îşi râd în voci mineralizate antinaţional
era relaţia între ins şi obârşie raţiunii
de a nu fi cum fiinţa s-a născut numai sub moarte
fiinţa s-a născut sub ameninţare de moarte
am vrut să spun de ce fiinţa morţii se

săptămâna căderii pe spate se-ncheie-n şireturi
de n-ar fi călcâiele îndrăgostite de gheţuri
unde-aş fi murit de unde n-aş învia limpede
drac gol mâine poimâine la prima gângureală
dacă se află nu dacă trăieşte v-o dau pe doamna
ăsta a ucis pe cineva data trecută s-a plâns
de durere n-a fost la chirurgie neoperat
nu citi peste umăr nici umbra apusului
                                                            8.3.'85

teatrul Kierkegaard

teatrul Kierkegaard bilete nevândute
nici la morgă leacul nu se caută
şi necuratul se ţinea mai curat
imediat după război în barieră
în pauzele filmului veneau artişti
Haplea-i făcea Stelei curte
Cateluţa sau teii sau femeia
călcându-vă pe toate în picioare
                                                9.3.'85

vrei să mai arzi din scrisorile dintre noi
şi altcineva le va citi aş fi crezut în infatuare
iar ţie nu-ţi pare decent nu va citi nimeni
eu mi-aş dori-o doar astea ni le-am spus
cum am trăit cum ne-am iubit de departe
nu te-ai opus când muribund ţi-am intimat
că de-acum voi scrie numai în engleză tot aia
ai constatat vai dar din zece ţări vreuna va publica

e de scris în golul ochilor noştri de odinioară
cu văz de revelaţii împărtăşite prin tristeţi
ce-ntemeiaseră persoane greu sufletul bătând
călătoria ne-a furat doar anii şi puterea
cine nu ni se sinucide alături din teamă de ridicol
încă ne face să râdem peste numai dat a plâns
nuuri rămasul ireconcilierii întru masacrare
din nerecunoscut în oglinda interzisă tot ucigaş

datul peştilor tristeţii despărţirea după iarnă
spart acvariul pe un soare fără de întoarcere
papagalul ne rămâne plaja albăstrită-n poză
corp femel color de roze desfăcându-se la şold
coasta-a şaptea pe-afară nu mai e breloc înăuntru
sunt un câine împuşcat acum treizeci şi trei de ani
pe podişca de lângă puţul şcolii coperite cu şiţă
tăiaţi şi nucii de la porţi furată şi planeta urletul

de-am fi evitat coma văzutul fotografiilor
cheia pendulei de râs uitată acasă
s-ar fi aflat în vastul subsol în ziua
programată renaşterii pentru înmormântare
preferinţa pentru vinerea dinainte de sâmbăta morţilor
a murit ceasornicarul de ţi-ar fi reparat ceasul din India
ars un magazin pe Lipscani şi am găsit un balot
vreo şase melci i-am dat şefului mai ies trei haine

diferenţa-n creier o diagonală reumatică
genunchiul stâng coasta a şaptea dreaptă
dacă asta o fi irealitatea cu adevărat
se pot întâmpla şi radiaţii nevinovate
luminând cu total alte versiuni dintotdeauna
cum morţii nu s-au ştiut vii aşa cum nu se ştiu nici morţi
aici am putea să nu ne mai oprim de nu ni s-ar face rău
se pare indiferent de amabilităţi diagonale

decentă numai moartea zadarnic zaci condiţii
eufemistic frazate bălăbănindu-te interior
norii muşcă morminte în stomac şi umăr
probabil geme absenţa viitorului plâns
mă piş pe mine pe deasupra pişă-te mi-e
frig picură apa şi mă totdeauna la
antidot ţi-am notat vorbele clipei
bulgarii din box era şi un român

nebunii-n morgă morţii-n balamuc
ne pare rău ne pare bine cuc
vreo şase versuri la mormânt aduc
şi cucul îmi ia foc până la muc
pe pagina cu litere flaimuc
mormânt mason şi mantracuc
cititul scris pe orient năuc
nebunii-n morgă morţii-n balamuc

sorei noastre Augustina
fie-i sufletul odihna
fratele poveştile
uşile ferestrele
fie-i Dumnezeu din sat
ce copilă l-a lăsat
cum şi brazda-ne de chin
dă-ne să i-o înflorim

clipele cutremurului
cu lunile gerului
cu hangerul îngerului
cu lanternele răzbelului
mânerul zodierului
sabia preşcolerului
de ne prenumără
rotulă-n loc de umără
                                    10.3.'85

versul de-ar atinge numărul morţilor taci
procentele intrării în scenă trupa de trup india-
nitatea din mit în carne de întristare
voce rară treisprezece mâine poimâine
nu mai eşti curios de contrapartidă
pe exprimatele ca şi acolo imagini
o tuse totuşi întâmplătoare la noi ar
plăti să alternezi problematica pe ultraduse
                                                            11.3.'85

Remus singur în costum singur
lumânări împrejur în mâini împrejur
absida către cor priviri spre cupolă
n-ai tu bani să mă plăteşti pentru Rem
rămas-am în zăpadă cruci şi pari
cu mersul zilei perspectiva ne-nsera
un tren de-a latul în tango a noapte
târziu la ultim muc tampoanele pe palme

cu moartea rablagiţi de-o parte
până la revedere dăm de-adio
cum la amiază mai e timp
de mica linişte frumoasă
aşteptându-ne dincolode bruiaj
prin ochete de pasăre nevoită
pâlpâie neblândă şi varietatea
spre buna şansă-a mângâiatului formol

năstruşnici refuznici de slujnici
slujească botez după moarte ce nunţi
ar bate soarta întoarcerii galbene
nimeni treaz cât să se sperie apoi
se românizează sufixulismul
din nordul pierdut la putere a
simulacrul regatului l-am resimulat
nemairegretându-ne nici morţii dragi morţi
                                                12.3.'85

am stat de vorbă cu Naciketa
de i-a zâmbit şi Edmond
câte cineva supărat pe şefii
căzuţi pentru ce n-au transformat
postul lor ci pe acela al femeii
frumoase cu minte frumoasă
l-apucă dorul de furnici albe
la numele stabilităţii Popov

ochiurile broboadei negre
peste creştet şi jaca albăstrită
sub surâs dorinţa dans
de-am ajuns în demisol
în grup fără rost şi faţă
am întins mâna spre weekend
lumea s-a păcălit că da
şi nici de prietenie n-a rămas
                                    15.3.'85

mantie grena de pomană la
un an după sinucidere şi
unu două zeci anii ei de veci
duminici pe zi un an după şi
Troiei printre greci cu mânie-ntreci
plec în Vrindavan două zeci un an
mantie-oi vedea dragoste grena
sinuciderea de duminica

zis şi făcut între amor şi moarte
s-o amâna sinuciderea amorului
şi amorul sinuciderii păcat de roman
prietenele la nunta fiecăreia
părintele ţi-a fost turnat mama
ţi-a murit de încă atâţia ani
de câţi aveai atunci încă unul
încă de două ori mantia grena

şantajul ne ţine în viaţă noaptea asta
ori faci dragoste ori sinuciderea
râdem înainte de alternativă
râseseră de tesseră groparii
şi mă-mbrânciră peste şold de liră
rima încheia dansul comândului
cu muzică ori  înapoi la sine
greu la înnoptare în călduri

înseamnă teii de mai târziu
ne-au mutat palmierii răbdarea
scrisul pe foile lor nu ne-ar citi
n-am pas în jos verticali
om fi fost ţări orizontale
altfel cerurile aceleaşi
plictisul arhitecturii gara
în chip de templu macazurile
                                    17.3.'85

mă temeam de rânduri
ce nu s-or mai scrie
mă temeam hârtie
scrumul se-ntrerupe
conversaţie cât o convertire
grup de stropi de sânge
creşte-n jos pe trepte
Old monk sinonim Triumf
                                    18.3.'85

însingură-se dimineaţa
în devremele coşmarului
întoarsă pe partea cealaltă
a nopţii când încă ne recunoaştem
îmbătrânim mai prieteni
decât orice închipuire din
tinereţe printre noi altfel
tot îţi vine să zici mamă femeii
                                    19.3.'85

nervii troleibuzului mântuită miercure
ochii nopţii reci proptiţi în tălpi
mă mai ustură şi-ai mei cu capul
negândirii nici în râs ideea clipei
doar prin tevatura uşilor înalte ieşi
murind zidurilor pară o mină
de o lumină ce costă mântuirea
spre percuţie că reîncepe dansul
                                    20.3.'85

un ţăran de nouă zeci şi trei de ani
sâmbătă seara şi duminică o fi sughiţând
Sofia i-ar fi pictat bordeiul copilăriei
Victoria îl prefera la o mie nouă sute şapte
Rodica se pronunţa asupra confiscării boilor
Gheorghe la intrarea în politică după război
fiecare ne aminteam toată povestea de nespus
a acelui mai mult decât Moromete pe nume Năvală
                                                            24.3.'85

copilul bătrânului în traducere
de la prima mână la aceeaşi
singurul optimism fiind moartea
aceea ce se-ntâmplase şi-n insula
încercării de azi e la unison
cum în peninsulă regăsise
adierile dansului de m-a
întrebat cineva azi dacă am zile
                                                25.3.'85

tranşe din urmă tranşee din faţă
pe o viaţă n-ai mai paria moartea
ratarea prepoziţiei  răsuflet prana
biblioteca de aeronave la gratii
numărul uitării la uitare din năvală
cazul de spaţiu din Braşov în Weu
numărul fără soţ al troleibuzului permite
alternativa unei zile după o nezi
                                    26.3.'85

nescrisă iar poezie din grădina icoanei
până în lacătul bisericii anglicane
în locul izvoarelor trecătorii posthiperbelici
m-am plâns de aderenţa la hârtie
prin scris închipuit şi comerţ librar
de intrasem în bibliotecile Romei
şi de sub presiune n-am pe unde ieşi
Cezar întinse din uitare destinu-şi
                                    28.3.'85

în caietul de însemnări roman din poezii sinucigaşe
la versuri sinuciderea în locul parcă fără apă
până la această probă ori dezăpezire contrară
crezută moartă toată lumea într-atât şi glorie
de întors pe dos apa şi pământul nimicului
cât ai cumpăra un peşte mare nu că e bătrân
ai visa cuburi cu mintea patrată şi cobori
de unde nu te putusei înghesui un pământ

mai mult n-ajungi în muzică n-ai plecat
spună şi Beckett comerţului he has arrived
onomatopee traduse fără lingvismul
din bestia oraşului nostru de-a dărâma
I mean beasts cu blândeţe în loc de
carne şi oase păsăreşte mamiferic
ce va fi scris Zemlyak n-am mai citit
şi ne-am şi înţeles peste un deceniu un an

she knew my mother was dying o văd
cum ţipă cuplului născătoarei murind
pe lângă nemainăscutul apatic gropar
recenzenta se aniversa în salon amară
poeziile se vor răspunde în povestire
loosing a man she was sharing with a sister
cealaltă era frumoasă el a murit
frumoasă mi-a fost mama nu te-ai uitat
                                                30.3.'85

prier

only curse or any idea noise the words
iar nume în nume şi vino la sinuciderea
de după un articol doar semnat rândul doi
mai uşoare cheile prozei în poeţi modiţi
zgrebţăninzii nummus prin morţii iernii
se înrădăcinează numai cine are venin
the stories-committee-volcano to visit
înmormântare curcubeu peste duminică

nu-mi povesti nici tu din taine isteria
cuminecând călugărit duminica
de după fiecare respiraţie
ţine-ţi culoarea dialectul cenadia
în cârciumă doar vinul prost mai decât curva
ea nu se-amestecă în poezia lată
numită carmen fără karmă prea târziu
după atâta şi aceste calme colegii

cât ai schimba estetica impotenţei
cu albul dintre albastrul munţilor
n-ai idee ce vine după martie
când bine te-ai născut ci nu ţie
abţine-te tare cum îţi aparţii numai
înainte de naştere şi după moarte
între timp dai în dreapta şi-n stânga
din piatra ce te loveşti de piatră

modern când încă apropii din clasici
lumea spusă de altă lume azi nu
am întins mâna spre carte vă citeam
aşa că în coada povestirii addenda
cum ne gândim la viaţa de nimic
înnoroind ruinele pe oase mintea
simte şi gânduri mai de niciodată
trebăluind uitarea şi ghicitul

bine s-au întâlnit după o mie celălalt după o sută de ani aici
unul a dormi în muzeu altul în mănăstire alta altui dispăru
cam la naşterea celui dintâi uită-te la fotografii
locurile-s în diagonală peste munţi gazdele nu comunică
din tunelul de la mijloc nu ştii cu cine te-ai înţelege
trimise invitaţii tipărite de nu s-ar întoarce strigoi şi spirit
moaştele şi încă deranjează în cârciumă şi n-am mai intrat
lumini în altar şi abia ne deschisesem ochii nu s-au întâlnit
                                                                        30.3.'85

v-am făcut o seară frumoasă cu Iuliu Cezar Săvescu
apoi Verdi între austrieci şi cine a cântat dublul
veţi auzi copii sărind la scandal cu nufărul
mi-aduc aminte lectura culminând în Valmiki
usturătura ochilor în toate primăverile şi acum
singura bucurie în adevărata emancipare a copilului
de să fi zis soră-mea cum o fi umblând singur
ea e mamă de băieţi în exclusivitate nerevoltated
                                                            1.4.'85

soare singur steaua sta
huma homului pe ea
ionizări transcerebrale
ciob în crier şi sandale
scripeţi degetului mic
ergoterapeutcik
din Cenadul orb Brăilii
Braille pe liber în Marsilii
                                    2.4.'85

bunătatea publică de lux a vorbitorului
înainte şi după uitarea legilor cosmologice
reamintire după discursul zburătorului nostru
era zâmbet şi-n regia de ştiinţă
păzind găinile pe boltă urca să se întoarcă
îndemnului fără de educaţie cu mamă
nu-mi place ridici tonul ce zici tu aia e
plângea la telefon ce vrei dacă se plictiseşte
                                                    4.4'85

mama şi fata plecat bărbatul sosesc mama fata şi bărbatul
se culcă cele venite şi fata mamei din casă
până a doua zi pe lumină până revine şi bărbatul din casă
dacă nu la breakfast cel târziu la prânz eram şase
în intermediu cuplul nemţesc trabucele şi nonşalanţa
evitată puja musafirii în cuplu au ajuns gazdele altui cuplu
plus o femeie despărţire pe rând dimineaţa femeia gazdă
mai încolo bărbatul ah or fi fost la rând lingura şi musafirul
                                                                            8.4.'85

ruşinate dodii
în odăi de oddii
nici tăcerea sorţii
popii doctor orţii
sârmiţă sârbuţă
sir miţă mbuţă
gaze în gazelul
gazelei răzbelul
              11.4.'85

Luther

Luther apoi revoluţia franceză
au adus nebunia egalităţii
pe când persoana este per se
eram în Himalaia şi un nazist
vedea comunismul drept hrănire
de cerşetori şi mi-a dat un trabuc
ştiinţa a rezolvat probleme minore
Newton cred că n-a plâns niciodată

pulbere maşina de scris
kilogramul de vin adaos
importului din doliul alban
amabilităţile sartorialilor fără
timp de index ori operă ingineri
e prost nu ştiam a fi şi rău
încă şi încă o incopatibilitate
sâmbăta liberă aşteaptă pe luni

cuminţenia problempoemelor tinere
se obsedase de cap şi coadă
până a săruta cuvinte nude
în rest timiditate de orient înnăscut
de unde-om fi picat să stăm de vorbă
faţa e altfel prin gunoi ieniceresc
mă mai inviţi scrisorii de-o treime
şi toate pierderile-n circ se amintesc

mulţumită evitări învieri
defecţiunile universale mă îngăduie
cum se aud casete a nu le asculta
prin apă nu pătrunde unda
nu mi se apleacă să-mi blestem
efectele excesului pe apucate
de-oi adormi mă voi trezi
de n-oi muri mai înainte pe aşa
                                     13.4.'85

alternativa bântuie din vulg de-apus
onoarea sclavă de nestăpânire
cum să te consolezi c-a înviat Isus
altfel decât cu-a maicii adormire
pe străzi cu soare fără-ntorsul dus
codire la dodire dodire la codire
consoanele de odă s-au nespus
verzimilor având prin cimitire

maşina de scris nu mă refuzase
te izolezi repetă şi copilul a reproş
povestit în telefon fără fir ar fi
cazul să se apuce de fiabilitate
cât încă nu e prea fericit târziu
de când să-ţi aduci aminte prosteşte
mai câtă viaţă mai ai mai niciodată
şi doamne fereşte de învierea de azi

cine n-o fi suferind Shakuntala Rosalind
cântecul descântec fata Cătălina Radha katha
în duminica de Paşti învierea morţii paşti
peste altă săptămână gura-n mână îţi rămână
bine te-ai de ce râdeai apucat la cap să dai
fetelor bisericoase cu femeile thalase
cine n-o fi înviind Magdalena Rosalind
cântecu descânte-le dragostele smântele

altele cuvinte neţinute minte şi cu jurăminte
uită-te frumoasă tropical mireasă tristă pe acasă
zilele se mişcă nopţii la morişcă morţii joacă rişcă
i-au pus cărţi hârtie creion să vă scrie de prin veşnicie
umerii-ţi răspund tineri în Triund tremurând pe prund
apa îmi adapă
                        lacrima mioapă
                                                     nevăzând de pleoapă
                                                                                
vinul împărtăşindu-ne de vrei nu vrei înviere
s-or fi retras sărbători din destin şi dormi duminici
m-am întors din nimicnicie cu paharul plin iar
şi surâd primului cuvânt cu vinul pe terminate
s-au terminat şi ţigările s-a dus cheful de viaţă
altora fie-le distracţia plăcută pe cât sunt trist
de la naştere la înviere entuziaste poze
de-şi mai vor vărsa în sânge negativul sorb de-acum
                                                                            13.4.'85

cum dansase bufonul şi apoi bufonul dansase
dansase nunta şi apoi nunta dansase
azi dansa India şi India încă nu-l dansează
dovedindu-se că nu tot ce e dans e India şi
nu tot ce e India e dans oasele blondei
mai aveau puţin să intre în Euridice
trei ore şi iar trei aseară şi azi şi iar răspoimâine
introducerea e făcută de la Ioan la Ioan
mâine poimâine totuşi Gitagovinda lin-cătălin

zile-zi din glezne-n gât
mai bine mi-ar fi urât
sinucidere oricât
mi-e de previzibil coşm
cum viforniţele moşm
năduşelile-n cotoşm
nasturii tăiaţi la nuf
pe spălatele de ruf
mort de frig şi de năduf
                              18.4.'85

cercul mediocru în jur de mandală
până-n Waikato şi înapoi pe mâine
jocul nulei juva şi noi juvenes
în holul principal şi totuşi al muzeului
accidente sarcini maxime nimicul
m-am retras în zilele vizirului Ahmed
povesteam plecarea inconvenientă
pe cochetărie cardiacă a dezicere
                                      20.4.'85

Kuh

cum dansase ieşirea din unu
dansaseră apoi reintrarea în nimeni
ba nu femeia se rotise între braţele lui
du-te şi vezi-i până în somn
altfel astrul era după muzică
alt ritm şi juca fată în lat
când se făcea tăcere era şi întuneric
apoi murea se năşteau toţi după dans

în zilele cu animale nejignite
fiinţele de partenogeneză
telefonează din pontaje două
până alaltăieri donaţiei de sânge
ori sâmbăta trecută preţul
azi-mâinelui sala şi mirosea
abuzul coerenţei mit la toacă
cine pe cine-o mai jigni donat

amestecat cel ce nu mai sunt
în cel ce în nu sunt cel ce
n-am fost în cel ce nu voi fi
nu vorbeşti cu mine cu jula
înflorită mâinilor lungi
de timp dus-întors scenei
amestecate în notiţe de hind
prin aceeaşi căpătuită Rosalind

spune-i altceva altcuiva
cu mâna cimitir nu saluta
distracţia-n chenar doar rubrica
biletele la Shakespeare acolea
în subiectul ce ni se gherghea
pioşi ori tragici niciun da
nici în latina ori sanscrita sa
nimic nu-i spune nimănui mai va

carourile promise pe dezbrăcate
teorii de epic netopite-n brahman
cum s-a întâmplat distracţiei rassa
răspunzi când aici ţi-era katharsis
acolo se povestea năprăznicia
ai trecut la războaie religioase
pe-acolo petrecerea rafinamentelor
voi relua discuţia mai departe

moartea focului de lângă foc
nemurirea în suferinţă nealternată
scuze sunt două lumi într-una
pe-o orizontală închipuită
nu se întâlneşte la nesfârşit
orizontul cu salutul de-l aud
din uşă recunoscându-l copil
şi s-a închis plecarea vremii

continuăm neclara obrigadie dat
cuvântul memorat prost acknowledge
ne trage aţa spre netragic nemetafizic
de la fiinţă la devenire la tragere
alte teorii unde ne-om mai întoarce
n-avem bani să mai aşteptăm o iarnă
apropo de singurătatea în mizerie
preferă limba lui Chaucer şi taci

cam niciodată vreo ureche
auzi-mă aer nu numai frunză
altfel foaie pe genunchi cuvânt
din indolenţa supravieţuirii
a doua zi-mi lipseşte lasă
mai moale sângele bătăi
a tras un pumn a luat gagica
lăsându-i p-ăştia să se jumulească

prin teatrul gol vreo modă a ruină
n-ai râs când a borât tramvaiul
comod legat prea strâns la gât nedezlegat
de nu ţi-ar fi vreo zi să ai viaţă
că numele de moarte ţi-ar sticli
s-a încălzit de ură valea
călcată mai de aripi mai de morţi

mi-aruncai o vorbă în scriere
mi-ai întors spatele în aceeaşi
formulări în calc de imperfecţie
a limbii foarte străine deodată
ai vorbit alături maternă
muzicii şi mişcării convenind
urechilor surde de pe vremea
antibioticelor şi copilăriei

rimam prieteneşte nimănuia
o dogmă aş dogmatiza-o
pe mama de-ar fi primăvară
nu moartă primăvara
discut de muzică trecută
la vremea necredinţei deghizate
inconştient cu mântuirea
de existenţă numai mamă dacă

Papagheno Parpanghel
tragic nu ţigan răzbel
un capitol mai de el
starostele Jundandel
lela lui cântec de lel
perpeleală fel de fel
flautului clopoţel
Papagena Annabel
                        22.4.'85

literatură de ce ţigări fumăm
rămase în tiparul cişmigiu
de la muşatina regizor
ce-şi va fi încheiat sonetele
lui Shakespeare şi ale actriţei
vizibile deodată în eter
nu şi în plânsul dinăuntru
nici vorbă fredonasem boleroul

pe stradă-n aşteptare dusă-i
nu tinereţea o întindere de vers
pe când în linii opt mă tot sufoc
până mă comuta-voi altor şire
ajuns-am o măsurătoare respirată
mai văd cine aşteaptă lume bine
plăcere sfântă gheorghe stop
de unde aş fi început un cântec

de-am devenit procesul confirmări
de o cădere în orice viaţă
de dinaintea morţii nu ţi-e frică
întreb decât viaţa mai e moartea
nu temă cum împărtăşim necazul
pe confidenţă-exteriorizată
luaţi în serios de tragedia
şi diferenţelor şi agoniei şi credinţei

lipseşte neurmării o unire
de tentative strofic întreprinse
pe consecinţe pozitive raţiunea
se cumpără din bârfa sacrificiului
s-ar fi temut de rupte pelerine
putere cuplului dicteze-şi neînsingurarea
pe invitaţii fără interes fantomele
de-ar prefera aceeaşi viaţă tot pe invers
                                               23.4.'85

din şaisprezece paisprezece
deci o corona plus două
sonete pentru două femei
ori cuplul bărbatului cu una
ipoteza demiurgului marii
miniaturişti triumful morţii
melancolie şi totuşi nemanieristă
raderea monumentelor de pe faţă

la adoua ascensiune a Ceahlăului
unul cu un pepene uite-atâta-l urca
flegme pe străzi pe talpă în casă
singurătatea mormântului mânjită
domnule am încercat doamna e de-a doua
copiii sunt cu aceea dintâi mă tem
că de pe aici sunteţi atât de sensibil
n-am mai comentat cât de înţeles de ea

scrisoarea i-am pus-o în carte atelier
mi-a spus maestrul necum să doarmă
ziua în amiaza mare ploaia trecuse
şi prin oraş miliţia se sorea as well
cozile la ciocolată de nu-mi vin în minte
natura metafora naturii metafora
natura metaforei n-am sentiment
şi liniştea mă vizitează neumbră

se pot lăsa reflecţii carierei
vorbitorului dintâi despre cel din urmă
voci greu de auzit pe toată linia
insinuând bun simţ şi papagalul
proporţiile intimaţiei fără amplificare
chircitu-s-au în aulă ţi-e somn
pe nemâncatele plictisul peste minte
ori sufletul vacant în ciorna
unde identitatea ţi-ascundeai în joacă

departe mi-era dor de voi aici
acum vă este dor de locul timpul
cât să nu m-apuce dor de voi acolo
unde mi-a fost prea dor de voi nu mişc
de obicei schimb tonul imageria
zace în natura de pe afară
de la gară la palat vorbisem evaziv
de ambele părţi dublă rutină

voi mai traduce cântecul lunaticului
şi atât ori nici atât la loc fii gata
momente dă doamne mai sunt de pierdut
finalul articolului dansul gândirii
voi trece târziu la a treia sumă
de absconse transporturi culoare vastă
tropicalizată pierzând în cumpănire
                                           25.4.'85

Mi.La.Ras.Pahi.mGur.hBum

Milarepa construise dărâmase construise
nu mai ştiu chiar acum capitolul al doilea
am zis munte adică nu poţi gândi la
Milarepa nici la Brâncuşi fără munte
greşisem Alpii şi Parângul după Meru
ai revenit la spirit de însculpturată dodie
ce va fi fost totuşi capitolul al doilea
în imposibil templu maya-dodie ce munte

o discuţie necesară întru cunoştinţa
bătrânului sută la sută cosmic fiu
de-a fost pe numele lui sculptor şi
singurătate de cântec în toată comunicarea
când îl vedem de o sută de ani
îl auzim de o mie nu sunteţi de acord
nevastă-mea cerea o sferă pentru voi
şi nu o sferă întoarsă pe dos cum mi-e felul

ce necunoscând ne-ar fi drag
cum drag fiindu-mi aş cunoaşte
m-am apărat cu metoda oricare
am zis critical fiction nu ficţiune
îngăduie în casă cale poeziei
doar străbătut-am numai pe aici
o cunoştinţă în plus pe obsesie-metodă
folosul împărtăşirii acelei întâlniri
                                             26.4.'85

dacă am curaj tăcerea piatra
să le şi refuz din lene prea târziu
socotit în numele mediocrităţii
cum renunţ abia citindu-te-n tramvai
best sellers gust în troleibuz spre cap
a doua scrisoare pe post de prima
uitată şi-o încheie cu slalom şi
tocmai pe televiziunea naţională
la antipodul izolării şi cântă de Ionel

India nu m-a terminat încearcă băutura
dinaintea duminicii muncitoare din noapte
turcismul modern când şi diplomaţia mai fair
la suprafaţa orientului pe înecate pe tăiate
obosiţii sinucigaşi de neoie şi din obişnuinţă
ce caz de zăpadă anatoliană helvetă de studio
nevestele-i smulseră eroului n-am înţeles
nu mai avem ce desfiinţa din sine împrumutată
                                                          27.4.'85

cuminţenia Tserinma zbori de două ori
casta şi atoatenăscătoarea le desparte
parabola cu doi şi douăzeci masa cu doisprezece
bine atunci în adânc planetele hrănindu-se
ţestoasa zburătoare cu flămânzi cu tot
masifică zborurile cerului o găsesc
coloana ajunge altfel în Dharmakaya
deasupra capului învăţătorul deasupra iar în Nirvana

sărutul nondualităţii pereche întreind
un vers din povestire unul din poem
eram înapoi Rechungpa din India a doua
jignit în gând răspunse Mila din telepatie
cum se va fi numind în tibetană
că-n corn de yak intră şi mai era loc
nici mâna cel cu arse cărţi nu-şi încăpea
cult focului şi alergie la rele mantre

nu e voie oboseala curăţenie-n duminici
patria şi nu acasă sâmbătă ce vine pleci
cărţi despre canal mai lasă din canale treizecişase
dacă-a plâns şi nu-i vacanţă înainte că revină
e departe îi spusesem tu n-ai plânge-aruncă mama
vă bârfisem sentimentul ţine-l sub experienţă
că a plâns cât să inunde avionul către nord
şi degeaba ne tocmirăm cu destinul că nu mişcă
                                                              28.4.'85

mandala n-ai redesena-o şi recomanzi fotografia
creion toate zilele şi nu m-aş gândi la ochii tăi
aici ţi-ar fi teamă de câini după o enciclopedie himalaică
bine de hârtia albă adică de mine traducător
ceea ce am recomandat şi sindicatului pe ploaie
în troleibuz m-am gândit la arderea mantrelor parabole
în dodii Tserinma-cuminţenia obiectase văzând simbol
mistic în idioată în timp ce tibetana numai aia avea în cap

zilnic multe rânduri dumnezeule şi jos alcoolul
munca şi victoria în slogane nu m-ar prinde spre balcon
shunyata ne-ar modela mişcări de întreţinere
adevărul gol anunţasem cum se zice şunyata
versuri din Grubum să ilustreze măiestre şi ţestoase
mandale tibetane aibă de legende dodii
scriseşi pe fugă din acelaşi motiv fără apoi
vei scrie multe cărţi zisesei straniu la geante

cei mari şi dumnezeu mai bănuit de ei la ce-ai mai crede
rămâi la dispariţii alt întemeiat printre expresii
împuţinate şi depresiile în nerespinse mângâieri prin aer
aşezi imagini în margini de orori călcată apa grea
câte-a văzut se pomenea-ndrugând sindicalistul
cum nu prea mă uitam la el ci la femeia singură
s-a măritat cu un procuror e periculoasă nebună
îşi lăsase bărbatul în goană după amărâţi
                                                        29.4.'85

florar

cam când am ajuns la Dharma de-o ştiam pe lângă Buddha
lecuitu-mi-am crisparea vorbelor nemuzicale
mi-era jaf de dodii blânde pân' la urmă până ieri
mâine-aveam să-mi văd de treabă încă fără o vedere
când citeam ideograme cu sfârşitul de visare
înţelesuri dezlegate din ceramici la fereastră
din pridvor vedeam afară ca o vizită plecarea
doamnelor necunoscute una câte una toate

noaptea vag mahayana dinţi lipsă
ca pedeapsă terminologic de neispăşit
limba pierdută baba şi mitraliera
moşul şi tigaia tu şi cărţile
copiilor le făcusem conversaţie de nimic
rugăciuni să-şi facă singură cu tragerile
mâine voi traduce orbeşte pe viaţă
şi pe săptămână până-n completări
                                                   1.5.'85

nicio relaxare strigare apoi Pai strigare
şi se relaxase mai greu fără efort
Mahamudra naturală restul mort
cântece răspuns săruturi de te scuturi
nu te scuturi te faci roată
o mandală atonală niciodată toată
se şoptea de sine în peştera de mătase
apoi Pai strigase şi se relaxase oase

la prânz ne apropiasem de ilustraţii mai e până atunci
un refuz în viitorul refuzat după ieri şi azi ar fi durut
am tradus apofatice dărâmări de dharma lucru-credo
aseară ori azi muzica mă prinsese din vocea-i
rufăit manuscris de-l cumpărasem caiet
de-ar fi cu putinţă nu numai ar munci scientistul
or profesorul după haz poate ar avea un hobby american
student zburase prima oară speră să treacă balta
încă o ţigară la plecare îl întreb de hobby de se întoarce
                                                                            2.5.'85

cuvintele nu se suportă expresiilor în ştreang încercări
limbile suspină sărutul speciilor în piatră
a doua carte citind-o pe prima tăcere în munte
unul străin de partea cealaltă a nerăspunsului
culcuşul dogmei pe nesfârşirea convenabil glosată
chiar întâmplare întoarsă în obşte pe înţeles
celor plecaţi amintirea li se universalizase
cel din urmă poet cel dintâi cioplitor în vid încercări
                                                                            3.5.'85

de colo colo tâmplă numai golul e plin
somnul pe traduse plin e numai golul
zis şi făcut mă trezisem pe gol din gol
îmi trecuse e drept teama de teamă
cu mâinile adormind pentru când moarte
n-a mai avut vorbe timp a fi de alt gol
discutasem iq în armată cuburi goale
mental mai merge despre mâini ţi-am spus şi mor

am tăcut o dodie am tăiat-o de cum o scrisesem
nu abuzul de ea cum nici al ei de ai mei maeştri
mă împăcasem cu autocenzură sclerotic din timp
artificiul peste obsesii şi înspăimântat nesomn
mai mult o vizită de amintire a urmei
cum de departe o umbră nu se mai sfârşea
la scăzătură o poveste de demult şi tinereţe
în spaimă petrecută până parcă nici n-am fost

beam mâncam fumam prin doliu frumuseţe
urâto şi s-o fi supărat mergeam dreptate
n-am greşit demult cine se clatină unde
vom mai dormi nepăsători de trezie spune
Vaticanului de alt Milarepa Europei de soru-sa
mai mare fără a intra în exiluri războaie religii
n-avem acces la subsoluri din râsul slavei
de-am ajunge limanul am şi amuţi
                                                 5.5.'85


aproape înapoi în aer prin Di Se şi Nya Non
locuri imaginare fără margine oprirea
în praful pierdutelor cărţi de sculptură
întoarcere din cântec numai în aparenţă
în apele dodii apa din piatră vorbire
câtă carte spre cenuşa cărţilor are
în fostul capitol arderea mantrelor
telefonează ilustraţiile din Alba
                                                6.5'85

Laplace şi Barbilian

Laplace şi Barbilian chiar s-au preocupat de determinări
Milarepa şi Brâncuşi în limbaj reimaginat apud apocrif
şi-atunci am schimbat expoziţia de război pe şosea
chiar am mai vorbit două-trei ore de primăvară
unde ne vom petrece iernile morţi mai vedem
cât costă zborul cât de deştept e câinele microbii
zece minute altă variantă lasă-mă cu prostiile
scrisori de crâng şi bust comensurat imprevizibil
                                                            8.5.'85

mai încet noaptea şi moartea convorbeam pe-a doua zi
avantajele iertării măsurariul zodiacul calendar
sora la cer coloana spre creştet alter mitos
crezusem că traduce din engleză când azi l-am auzit
de ce eşti în stare în afară de vorbă oratorule-n pace
nu trecuse iarna şi venise din gară la 95 mutul
am dat să-l salut din ochi îmbătrânise
cât să nu se mai recunoască faţă de nimeni

mişcări spre vârf şi sabia  în umbră de-Arhimed'
jumate numele de cult în tropot dinainte de motor
pasul în faţă ocolul lalelelor poate-ţi explic
se încălzeşte prin simetria uitării de iarnă
de obşte inutilitate vagi avantajele morţii
avem cazuri de sinucidere asta era pauza
cu ce nu ne-am învăţat între experienţa
interminabilă şi celula tânără dând cu cornul
                                                            9.5.'85

i s-a întâmplat ceva în familie la revedere biblii
îi plăcea să alerge printre palmieri făcându-i nebuni
şi reci prietenii altora ai săi parcă nenăscuţi
toţi văzuseră meciul vizavi trece o zi prin noi
oricum şi-a făcut rost de viză asta era surpriza
de unde şi la ce mirarea doar casa colonială
s-a spart la plecarea vânatului şi-i urmai
uitat inaugurării invitat de vizat vizaviu

nunta Millimei cu Mârza rezolva scrisoarea lui Norman
în a doua parte a zilei complimentându-i-o pe Martha
neîntoarcerea din Cambridge a nefericetei mame în scenariu
cine pe cine la cine mai înlocuieşte cu isterie
casele spărgându-se după cincizeci de ani doctori surori
cenuşa lui enen lăsată-n pace l-aş asigura duios
bine-i zisese vezi că e singur situaţii postume altfel
singură cu singur spart şi clubul de bridge
                                                            10.5.'85

frumos îmi spui rupu-ţi un dinte citeşte-mi pe Milarepa în franceză
ne înţelesesem dimineaţă cuvântat ori liniştit pe scris
somn sâmbăta naşterea de-o demoniţă întunecată
tendonul frenat de ideologie gâlmă postoperatorie
ne înţelegem prin poveşti de-afară de ordinea noastră
care vrea să intre în profesie care să iasă cu viaţă
firi de creaţie cu două trei iubiri egal posibile
de-am glumit şi nu prea islamic mai ieri tibetan

am adus aminte regina mediocrităţii întorcându-se
mai tinerilor ofrandă ambiguă solidaritate-n exces
exceptarea cornului şi nu de yak legănând bătrâni
mers serial între crizele săptămânii viitoare şi azi
mulţumesc de întrebare pe dublate vedere spate
neînţelegeri de bine memoria plasticităţii de dans
vorbitoarele singure în ceartă şi protocol argo în diminutiv
odaia parastasului cronologii de magice întâmplări
                                                                        11.5.'85

fraza de-o noapte nemaicrezută pre claritate frâncă
tibeto-nemţească paranteză şi a doua jumătate de secol
renaşterile de exil reîncarnările la pensie
generaţie mai la fel nihilismului trecător
lectură sculpturii regăsite de nu-n dedicaţie
cine mi-ar spune din părţi opuse litera negrupată
cu singura tipografie visul şi tot el weekend
chiar la ce altceva decât la nimic putem medita

să-i fi spus că trăiţi ca munţii nu că n-ai nimic împotrivă du-te
te-a auzit căldura ci ploaia din vrăji lamaiste doboară
cartea cu carte ne mântuise cu ne visa adio invitaţii
vag imprimă vântul albinărit ieşitul din casă pe brazdă
bine cauţi umorul mă mir de alternativa poveştilor
oare atât de fantastică să fi ajuns distracţia comunicării
măcar doctoriţa o fi tras la mişcare cât că voia a ieşi
din profesie de-auzisem o psiholoagă pronunţându-se ba intră
                                                                                    12.5.'85

dimineaţa Brâncuşi seara Milarepa
ziua de azi la mulţi ani singurătate
Marpa de nejucat franţuzeşte pedepsind
originalul şi-un sunet în greacă dacă
procesul celor trei şi arestarea celor şapte
zi de naştere pe 24 iunie la anu'
în vreo broderie a optzecia şi vederea
cum un italian poate unde vederea
                                                13.5.'85

povestea fără Marpa nu se poate
cântecele i se vor tot prosterna
de la nărozi iar la muncă irigi japonez n-a cana ia cana
prea multă măsea umflată pe lună de vară
să mi-o scrii pe-aia cu coloanele
au făcut reclamaţie şi şi le-au scăzut din factură
mâine discut piatra de temelie şi la mine la bloc
bine vă pupăm pa pa ce voia mamă
                                                14.5.'85

i-am arătat Eusebius îl interesa principiul
din josul lui Aristotel în diagonală cu
al şaselea volum al eliberării Germaniei de fascism
tot şase făceau şi tomurile dintâi pomenite
când am vrut să întreb de alte alfabete
începusem cu gândul la devanagari acum văd
că mă interesa cel tibetan gândindu-mă
la asemănările asameze bengaleze alt principiu

ne dădusem întâlnire acasă pentru a citi Milarepa
vezi că nu mai fac nimic până nu terminăm
să nu citeşti singur că nu-ţi mai fac ilustraţiile
să mi-l traduci până la partea cu coloanele şi dezlegarea
un cântec pe seară şi-n Chhatra dar ce trist
asta e cu Milarepa şi Brâncuşi singurătatea lor
te pârjoleşte singur te iluminează în doi
ascultă şi copilul de nu ne-ar ieşi vorbe cenzurii

în aşteptare pe dinaintea ritmului aşteptat
repetând ritualul nu şi aproximaţiile tinereţii
nu-mi vine de nimic să mă las din nemişcare
aveţi un aer spusese aura am mama pe moarte
auzisem de la cel de-al treilea vorbim o mie
de n-ar tăia plopul de-ar scutura asemănarea zăpezii
am fost colegi de şcoală de facultate şi de iubire
adăugase femeia vai multe i-am fost şi zâmbeam mamă

doamnelor mă ustură ochii cât m-aş culca
fără cârcota deprimării vagă durere de cap
ploaia n-a ajutat entuziasmul costă
gândul la traducere moale şoptit
în franceză murmurare engleză scrâşnire
nemţească vezi aluzii în rândurile de mai sus
scrisoarea de la Amita merci că ne-ai dat-o
şi nouă n-o deschisesem şi ne bucurasem prosteşte

stanţe de opt în lungimi schimbate
acuzat ieri de universitarism apărare doi
miniştri ceea ce era de demonstrat o gelozie
o mână întinsă abuz timp scurt cald
nu ştii de ce să te mai vaiţi pe pământ
nicio nădejde am scăpat de speranţă
scrisul s-a sinucis din plăcerea ştiinţei
nu le-am lăsat să vorbească dinadins

n-am mai găsit fotoliul la fereastră
mutat nu ştiu când şi de cine
uitasem când aud a doua oară banda
sportivă a sportului postului
şi copila repetase my my crezusem
mai mai adverb şi bună în limbă
tehnică n-am decât să dau la ziar
o faţă suferindă pe interdicţia meditaţiei
                                                15.5.'85

un mit Brâncuşi citind Milarepa
Pârvan scriind Daidalos după întâlnire
cu sculptorul poetul şi cioplitorul
Manole şi baciul se tot întâlnesc
Alegenor avatar în lumea de-aici
Eliade a scris coloana lecturii şi scrierii
centrul tăcere labirintul tăceri unele
mantre una Rudra învăluindu-l pe Buddha
                                                20.5.'85

altădată ţi-aş fi despre ce gândeam
adus aminte înghit reproş la somn
sfârşitul lui Milarepa întârziat
da' morcovi are îs rele rudele
lanţ avem ne mai lipsesc coarnele
şi perechea s-a mai sărutat şi noi
nu le mai vizita să te fi supărat
n-am înţeles de iubire şi copila

moartea de n-ar fi frumoasă noi frumos ne-am desfăcut
doar din versuri opt lumi neexplicate franţuzeşte aud
propagandă indiană vastă superficialitate snob exil
ziceam zău eu nelungind ţinerea vorbei încă
un poem de-a lungul ceva neîmpiedicat
număr apoi verific şi n-am spus nimic din
ce nu se-ntâmplase-n secundă parcă mi-aş
da drumul doar am renunţat la metru cum

n-am elemente scriam de picioare tibetane
ce spun sculptorii am mai extras fereastră deschisă
iniţierea nemaiintrigată transei precisioniste citire
regret neîntreruperea nu ştiu încotro am ieşit
n-aş fi oprit acel pariu o dată până acum
mi s-a întâmplat totdeauna să nu mai am ce
spune şi tocmai atunci pe tema asta să strig
îngândurarea neexprimării de mai nainte

începusem să disper pe invers cum că nenorocit
ţi se întâmplă să-ţi revii ce mama dracului
am pastişat colocvialitatea de mai ieri
aşa şi nu cumva cum am prins murindul
liniştit dacă nu întru revelaţie să nu
mai urmeze ceva anume întristător
alternativ mi-o fi intrat în sânge dacă nu
avatarurile ce mă aşteaptă îngrozirea de ele
                                                            21.5'85

am pierdut două rânduri pe foaia din memoriale
semnătura sosise apoi fiul despărţit prin sigiliu de tată
zice de voiajul clarităţii calota ciocnindu-şi apa
apa e dodie tata vine bat stropi în geam
voi veni cântec de ruşine punte ridicată
vin nebăut măcar să fi spălat vasele
trecerea dincolo nu retragerea dincoace
sunt şase cântece undoitrei pe nas frunză

nu întrerupere ciupită secetă biologia fanteziei critice
n-am zis şi tăcerea se zvârcolise atinsă de mediocritate
într-un triumf pe sub dictatură pe sub pădure
you're growing in young University of Waikato
de atunci cu somn în picuri întrerupere de refulare
pe gaşcă şi tot una în negrijă apă peste vin
de nu i-ar revărsa abulia îi ziceai acedie
n-o lungesc n-am întrerupt întrerupt peste

neînţelegerea golului prin amestecul
binelui şi răului a sunat telefonul
discutam inginerii morţi peste cai vii
cei puţini peste cei mulţi prin deputaţiune
înşelare râvnisei migrenă solară vin
în funcţie de lumină discuţie filmare mizerie
ulcerate hârtii de expediat în neunde
cu speranţa că măcar ce n-ai fost scapi

îndrăgostirea de tinereţe pe etern repede cearta
anii rămaşi te fac rezervat până la cumpănă
dacă nu mori ai ce regreta de două ori aruncat
cum de mai multe ori avusesei mai puţin de ţinut
că iubisei mai mult şi acum nici de trăit
nici de iubit măcar să încerci ultim amor
dezvirignării postume violul mă acoperă
necrezând avatarurilor  voi mai fuma o ţigară acum
                                                            22.5.'85

Conception

Conception privea în ochi Sujata privise în ochi
acum două zile acum şase ani azi e duminică
spre copii cine ştie sanscrită în Colle Prenestino
cine nu vrea să asculte mă băieţi atunci strigaţi
Brâncuşi dormise pe o piatră Anghel l-a trezit
piatra ardea clocotea aşa povestea Anghel
o piatră de temelie de pe lângă Gara de Nord
ce caz făcusem de limbi străine Conception Sujata

jurnale pe hârtie negaţia pietrei ori a sculpturii
citite coperişe de asceză nemaiprinse morânceală
ba una ba alta ne depărtarăm de Milarepa
dzonga era mănăstire o desenasei creştineşte nori
moartea pe franţuzeşte socratic întru otravă
acceptată când moartea oricum venea bolnav
sculptorul şi iluminat iluminând urma de sine
îşi putea permite sfinţenia gândului urmă de sine

dublul diurnităţii departe îndelung închipuit
apropieri tăiate intervale fraze repetiţii
as you like it notasem pe nişte foi cvasidiurnitate
mai încolo iar laus coloana lectura iar laus
am adjectivat amintirea lui Pârvan a la memoriale
cearta nervoasă a copiilor uitată pe-o asemănare
cu întinerire gratuită subiect precum  râsul
în asceză colo şi colo şi nu numai acolo singur

imprevizibilă bolnavă îmbătrânită libertate de sine
tuşii şi mă pişai pe mine hai mă ce mureai dacă o făceai
şi mă lasă ici lasă colea n-ai concentrare nici bani până sâmbătă
cuvântul de inventat în conversaţia-amintire cu bătrânii
scandal pe mirosul ţuicii dus vinul atunci bea ţuică într-un glas
bine că nu ni-l vărsară la loc ori în neantul vaporizării
împăcate tabieturi de săraci cu inima îngrăşând împrejurimi
octavă şi asta liber cuvântul de speranţele tinereţii

pe vremuri mai departe n-aş repeta transcrieri credulitatea
din atmosferă inutilă magia anul trecut şi mai nainte
n-aveţi decât să număraţi anii zilei gata nechezolul
singură din porecla zeiţelor m-ai aciua de nu te-ar înghesui alergă
pură sleire golul interior mai lumineze-ne hămesirea
altfelul nici al naşterii nici al morţii ce ne-om fi neînţelegând
iubindu-ne pe dată ne-am defrişa neputinţa fără a
avea sentimentul pevremurilor vrednică neiubire de apoi
                                                                                    26.5.'85

n-a uitat şi-a fost aşa de prompt ar fi zis Conception
v-a iubit mai mult pe dumneavoastră vorbeşte despre
nu vreau să fiu tratat ca ministru dar sunt
încurcat de vârste un om mai mare şi vorbă lungă
primul e la Ateneu al doilea da' parcă a lui
mirosul din troleibuz şi-n depozit mahmure femei
nu te tragi de brăcinar cu directorul dar Brisban era
s-o-ntoarce de la Moscova şi reprezentata

jurnalul în versuri nu primeşte ecou din Montale
dinnerul ambasadorului indian sincron politehniei
din octava anterioară tradiţie în alte haralampii
vizualizez turbanul ecranului bulgar hrănit japonez
încă şapte dimensiuni plus patru unsprezece
numai în joc matematic spaţio-timpul bătut de undă
ajutor Milarepa de la el lui de la Brâncuşi
cu atâta meditaţie şi ajungere în gol şi Nirvana

nu ştiai de Eduardo că era actor numai că teatru scrisese
prietenul tău seralist se dusese la luna dezmoşteniţilor
şi-ncepuseră şoul în hol hall's shaw Beso se
supărase ce nu mai începeau odată Perepolis nene
holism pe de sono ne-apropiem prieteneşte de Franco
Giuseppe nu Tucci moare astă-seară în ultimul episod
cu Napoli ce ne mai insinuasem susţineri
piatra de temelie la telefon ciment profesori şi inimi

zilele aceluiaşi caiet cu tăiate răsuflări în rânduri
unde-i lirica de tinereţe unde-i tinereţea numai sunete
ţeapăn în ore a murit numitul Prof citii în bibliotecă
dacă vedeţi pe capra mea vă rog frumos să mi-o trimiteţi
notaţia automată însă mi-e mai sinceră nimicnicie
transcriere în loc de îngrozire-n îngroşate vene
te întrebasem de s-or domoli durerile în cepe
am visat în unsprezece dimensiuni dacă bei atâta

în dimensiunea a treisprezecea se pare că ai o stare interesantă
de-ai numărat şi tu nouă peste patru ceruri trei spirale în
ureche trei dimensiuni ideea de trei intelectuală
percepem volum şi spaţiu matematica ţine nu de reali-
tate ci de intelect intelectul nu e în creier ci
în spirit creierul e pentru imaginaţie intrase
o zburătoare automată pe la cinci mii de metri în sus
te apucă urâtul aţi zburat şi pe lainere ca pasager

depresia over superstiţia doctoriţei observaţii fără dimensiuni
carnaţii generaţii de incredulitate ziceai scârba de cuplaj
am citit ticăloşii vedeam câini lătra Tiţa afară mă
costă cuplajul cu dimensiunile ascunse transparenţa supersti-
ţioasă apelul la ritual personal îi bănuia pe toţi
de otrăvirea câinilor pe doctor pe profesor pe farmacist
numai pe el nu se bănuia nu era vânător poate d-aia
iar sărbătoarea aeronavelor sub centură tipăriturile chirilice pe mâncare

vederea se încotoşmăna în arii de tinereţe pudoare plângând
am renunţat la amintirea de ieri a lui Milarepa n-am încotro
contemplu golul cu nădejde vom merge la operă mai apoi
nu vinde casa n-avem niciun talent de bani
nebucurată scriere citit anticar începusei Asimov
de saiăns ficşn nu-l prea înţeleg pe farmacist
l-a lovit în spate şi pe profesor în faţă un tată
pe-acolo ne-o fi fost seara cu mic cu mare
                                                            28.5-'85

n-oi mai având cum Milarepa după o zi de Raport
nicicum şi-mi şi pare rău s-a-ncălzit aş traduce
oricum altcum nu-mi găsesc utilitatea sensului
bibliotecă moară de praf şi amenzi îmi lipsise
ieri iranianului în război cu iubita noastră Feriga
azi yemenitului din sud călător când vrea către nord
părinţii pretinsei aviatoare să nu fi fost de la elice
ne uitam la aparatul înconjurând lumea fără escală

ştie câte ceva încercasem nu ştie nimic a răspuns
bătrânul adăugându-şi astfel Socrate fata din urmă
acest strănut nu m-a îndurerat şi seara există
până la Sighişoara unde-ai ajuns de-o oră mâine aici
lunile apoi anii abia douăzeci treci de treizeci şi
chiar discutăm altfel jos ziarele trage tare nea Gigi
relaţiile noastre rămân aceleaşi strecurase magistrul
căzusem ce stress a treisprezecea aia dimensiune

cum nu aveam nevoie să înţelegem schimbam iubiri
ne întâlneam unde nimic nu mai este păcat de surâs
totuşi numai viaţa perfectă emanase nimicul asemeni
n-am zis buddhism întârzierea abonamentului
plaja putea fi ştearsă de nisip abia-n replică
textul scris cu amintire de preşedinţie astronautică
ne stabilisem în aer în depărtarea urâtului
un fel de prieteni ai căderii din întâplare

e una cum bate vântul plopul s-a şi salvat nemainingând
ore înainte bine ţigan îţi tot ţii firea intenţie armei
leoarcă narcişii băltoaca lăudată de critică bătrâni la loc
vacile slabe speranţe de le păscusem pe Gange
de inspiraţia Himalaiei mai greu loc pe drum
mi-o fi lipsind liniştea mai bunelor transmutaţii
mi-aş înstruna elipse printre dimensiuni cât de spăsit
pierderea viciului a-mi putea consacra aparenţa pe viaţă

sunt treisprezece în patru dimensiuni pot fi un miliard
asta e diferenţa complexului filmasem planuri
bustul face mai bună impresie pe film ca fotografia
sunetul văduvei a doua spre seară serbare apoi
telefoanele pe zi din cauza cuplajelor dintre vii
morţii ficşi mai ficşi ca ochii orbilor încoace
treptele gării goale de asemănarea Brâncuşi
câtă evidenţă de călătorie în toate dimensiunile

ce oră peste ani verile plopilor taci papagalule
numai tu necrispat după căutătura comerţului
sfinxele sfinxelor în locul sfintelor sfintelor
transportul în comun către limitele absurdului
încă un sfert şi vom prinde cântarea cu anticipaţie
nici pe tine pe dos crizele nu te mai întorc avion
decât discuţia copiilor despre morţii cupei europene
tu să taci zici poţi să vii te rog frumos vino

copilului i se pare istorie  şi asta martor nopţii rupte
pe vremuri dura mai mult şi se răreau întâmplările
despărţite cum s-or fi potrivit atâtea mituri
de ţi-ar părea mit şi ăsta istorie în martorul rupt
ne împărtăşeam aşteptarea pe după trebi româneşti
filmarea am simbolizat-o pe întâlnire fără filtru
tratasem şi lizibilitatea de pe când predam ziaristică
scăzute pierderi curtea antică numai a tinereţilor
                                                            30.5.'85

cireşar

se încruntă bu râde bi vorbeşte cu gura deschisă zic
aud n-am avut loc de zis papagalul trei petreceri
how much is that dog in the window dumnezeule
vindecatu-mi-ai uitarea printre jucării mâini nedeschise
până la sfoara câinelui şi dansează călătorisem
pe sfoara bătrânului hi Raghu s-a stricat melodia ta
darul din dar rezistă în legea lui nu fi trist crescând
mai ai nevoie de amândouă lunile de întârziere trei

nu ne vedem decât pe apucate şi de treabă nici worry
sa va ni se împuţinează al dracului expresiile
improprii deşertului înmulţit întru înmulţitor
avem o comandă cam prima modelasem fărăzidurile
mărunte ziare mondialiste în fine meşteşug de puf
pe cărţi îngrozite de sincronie altfel moşie de fier
explodându-se enormitate poluantă astmă atma
bife matematice visurilor din asiatice suprasisteme

îmi număram măcar şi terţinele singurătăţii departe
mi-am adus-o la umărul soru-mii s-o întreb
doamne fereşte starea sufletească poetică mizeră
răspunsul din senin tot m-ar speria de pe urmă
schimb de interlocutor speranţei ce mă descopăr
n-o să reţin nimic din deruta de-o viaţă cenuşa
de ajutor traducându-se dintr-o nelibertate în alta
nu înapoi rugăciune recrudescentă până la voi

ne acapara fascina monotonia
nerecurgerii la sine
nemiloasă externare pe toată
linia din Pământuri postum
trâmbiţe de regrete interesate
iconoclastie la praşilă
filmaţi a doua zi dacă
nu din arhivă de jos cine
                                                1.6.'85

pe degetul mic

pe degetul mic sânge muşcătură de viperă i l-au tăiat pe buturugă
gestul semăna a bardă pedepsitoare salvând ce viaţă
din palmă sâmburii de vişină pe rând îi sparge papagalul
duminicile totuşi închise în unele gesturi se taie-n taine
suntem de rusalii printre colivă şi plăcintă lumânarea
te rugasem pe tine să fii femeie matură sfătuiţi-vă
dacă te mai lasă biserica aşa socializată să te simţi cu dumnezeu
încerci e ceva piatra asta e dumnezeu asta-mi place

nu numai vizita ta lângă Afrodita Dacia 1100 întâi 15 apoi 4
cum bucătăria de la trei zgomotea n-ai urcat munţii
faci caz de bătrâneţea ta şi de prostia de sus
cum am rămas de neamuri ce nu credeam a ne inhiba
insişti străinătate şi adopţiune în necunoştinţă
până şi de ani duşi de ce-oi fi minimalizând bucuria
cum convorbim cu emfază şi numai iubire
am analizat cuvântul în emisiuni de sine săptămâna trecută

bine venirăţi la badminton via rachete vietnameze
fluturaş pe româneşte shuttle scos pe englezeşte
îi zice auzi de ce s-a supărat Măriuca iar
v-am oferit teoria războiniciei las-o că e nervoasă
şi e bolnavă şi atunci de ce să mă joc cu ea
mai bine mă joc cu copii mai mici
sus ţinusem aceeaşi teorie spre leader de dimineaţă

ce-oţi fi zicând despre mine de v-am trimis în vizită
examenul de teologie pregătească-l cunoscuţii
de când e şunca asta pe care aţi luat-o nu ştiu
învârteşti sandwich-uri hai vino şi tu aicea
hai că nu e frumos la televizor ia să mănânce şi tata
sunt şi proastă că uitai salamul prânz doamne
lene şi coadă lasă dragă îi las aici şi-i duc ei acolo
hai bonjour unde e jupânu' şi teoretizarăm alaltăierea

prin vise ce se mahmureşte circulaţia de preste halucinaţii
altfel tămâia ferită  şi tot ce există ne-am liberat
bună banalitate uneori în ghetto prietenii tăiate
sâmbătă seara ce bine că au început să se joace amândouă
duminică la prânz să vezi de ce s-a supărat etimologia
minte cazuistica filologică rămânere în ideologie
ambiguu părtaşă întru recentul asasinat-sinucidere
după date publicitate de dincolo simplificată transă

pe pământ suntem despărţiţi în cer nu ne vedem
de ne-am mai putea minţi încă în viaţă
doctorii placebo ori restul învârteala prin victime
o acuplare ploaie una ce poţi face pentru ţara duşmană
însoară-te o dată o singură dată singur cu singură
trecută viaţa de jumătate rezolvată mutabilitatea
ce înflorea nici de veştejit n-are chef alarme
de-un sfert de oră la Herculane trei sute de ani pădure

nu te uiţi mă la cascadori începeam ficţiunea acum vom examina
bilete de ideologie paranteză treburilor lumeşti le răspund
ca lumea numai după reprize şi prize de cu totul altceva
cântecele lui Milarepa mai nou de mi-au tăcut
loc lăsând dimensiunilor treisprezece tot ce-i suprafaţă
a fost om continuam povestirea în desen chinezul e adânc
fusesem de părere aseară în comparaţie rimează-ne pretutindeni
cu dimensiunile următoare cine a venit o fi trimis-o maică-sa

de-aş ajunge a mă-ntoarce punctul mort şi înapoi costuri les arte
nu-mi mai place susur invers de-l urci veşnic fără voi păsări asonante-n cintez
teatru încă film dimensi une de mişcată-n pulberi scenă şi iar gând cu albigensii
primăvară apă gheaţă tăuri înotate vara de-am ajuns la tinereaţă
dimineaţa ou ou seara şi ce-oi mai găsi de hrană eram tânăr primăvara
vipere şi retezate herculane iar aşa metri-n acedii lungi late
de mi-ar place a murire cu ospăţ instinct pe scuză am chindiei da ochire
şi v-aştept unde să vă la îngheţată cascadorii au doinit pe voi nără-va

nu înţelegeam un cuvânt îmbracă-te sunt îmbrăcat ţi se vede burta
cine e Nataraja nu mai fi complexată poate scop leneş
dă-mi te rog tricoul ăla cu dungi de pe balcon ăsta cu
fluturaşul ţi l-a adus tataia sau prietena dumitale
mahmureală reprezentativ idioata femei consultaţi bătrâna
restul grasului rămânând înconjurul înjuraţi-mă de mine
tot voi îmi veţi găsi alibiuri de sinucigaş sub posibilităţi
trăindu-şi ocazia în derâderea intelectualelor delăsări
                                                                        2.6.'85

problema conversaţiilor în marş educaţia amărăciunilor
pe necomunicare şi terminarea mercurocromului
de la noi nu se poate prepara formula hai Diana hai Nana
aşa adică ieri înt-o duminicăne reparasem rusaliile
surâsul preoteselor albe arăţi exact cum mi-a spus
probabil ne vom vedea omul nou are simţul umorului
răspunzi dacă ai la ce şi cui examenul e conversaţie
am scos un kil şi ceva de carne din ea adică din nevastă

amestecul culorilor şi ochii-i luminau duioşia peisajului
primejdioasă bunătate ne înconjoară spiritele
să nu vorbim de morţi nici de rău nici de bine că nu e bine
rugându-mă pentru voi spiritul ăsta vă e bun
n-a convins-o amintirea bărbatului de două ori caii
a căzut cum ei se speriaseră de cum îi zice prelata maşini
nemţeşti maică-sa asta e moartă şi aici a plâns
şi a dârdâit îndelung cât povestea ani şi războaie

mi-a plăcut urbanistica arhitectura sistemelor de calcul
biografia ascunsă biblia consumul muzicii electronice
erau bine plictisite în unda dinspre marea verii prezente
o discuţie seacă la culme mă consola Himera lui Paciurea
acum nouăsprezece ani ziua asta ne ploua la nuntă
apele singure desluşiri de sălăşluiri în expresii prin uşă
femeia spusese nu vorbesc în dodii e dulce pâinea noastră
nu bem dinner hind joi ne scrie Şişir tirana aia l-a dus la Buda
                                                                                    3.6.'85

abis la picioarele maestrului guru
de fapt securitatea mi-a interzis
invitaţia n-a fost aprobată
a fost ciucită la dinner hindus
am zis nu mai recit în sanscrită
unde-mi sunt şapte anii-mi indieni tovaroşi
de ce şi ce-am mai vorbi şi între noi
cu capsa pusă din oglinzi negre

ciucitorul dă peste cap o bâlbă
a negaţie matematic aberantă
supărarea pe sat singură normalitate
sat fără câini câinii cu câinii unde
un contract iluzoriu pot pieri
aprobatorii de dincolo dragi umbre
când veţi îmbrăţişa târâşurile
niciun scris meritat mărgăritofagilor

gânguream nemintos tinereţea tot aşa
prea târziu de sfârcuri m-aş agăţa
influenţă de la viul continent împărtăşit
mort găsească-mă un semen altul
gloria fie-i de bine judecată piatră
în laboratorul de organică ascunsă
eprubetele tot cum le lăsase magistrul
nici veche inscripţia sosele numai ele

strângere rămâne-ar teatru în pieze
dansează năduşeli pe ocolite viaţă
n-am cuvinte mari penumbre de otravă
învăţate prin totalitatea întunericului
altădată invers parcă niciodată vers
experienţa spaimei spaima de experienţă
a mârlei cu alţi bani alte distracţii
strângerea falangelor jupuite de strigoi

pe întristate taie macaroana ferăstrăul
interpus colţilor de fostă ideologie
cu bătrâneţea înapoi nu mai privi
spre mântuiţii transparenţi de agonii
nimicul spus credinţa măturândă
nu e poveste povestită om la apă
pe joc pe jos şi tot ajuns am scârba
încheie-ţi pata de cerneală spălată-n lapte

cum resemnările persoană de persoană
plictisul de injurii ura de om simplu
era cu fiu-său spre coborâre şi aşa
i-a aruncat gândeşti aşa că eşti om simplu
eu gândesc mai complex nu complicat
aşa mă vârâsem pe sub pieile amintirilor
cu gravitaţie de găuri negre rumegată
de verticala cadavrelor fără excepţie

în viaţă mulţumeşte numai ticăloşilor şi morţii
în moarte lasă-te de bancuri şi nu plânge
om cât pe-aci de două-trei zile cauzat de păsări
atât de părăsit şi ritmul se înstrăină
renunţare pe după fericirea lui Milarepa
numai să nu te mai naşti cum nu te-ai fi născut
timiditatea timpului pierdut tot timpul
împerecheată aniversare remiza la şah
                                                            6.6.'85

Babel

Babel în insulele Solomon şi Solomon poruncind Babelul
am întrerupt fişele până la Leu l-am lăsat să-şi facă fişa
sărutări la aniversare şaizeci scrisoare de la septuagenară
care dintre jumătăţile de normă te-a plăcut foarte mult
ştii pe cine auzi vorbind dincolo nu şi despre cine de aici
nu-şi mai aminteşte de moartea maică-mii se înfuriase
pe mine cât îmi mai trăia vreodată ar zâmbi
deşi n-am pomenit-o în extensibila familie de cancer
                                                            7.8.'85

mi-ar înţelege crabii mi-ar nemilui furnicile
v-am povestit cum aruncase cu sertarele în bibliotecare
pe când azi în a treia săptămână din Ramathan
curajosul şi-a amintit de la început de coran
sâmbăta duminica filmelor miercuri rămăsese
singură cu şoferul privindu-se-n şase oglinzi
a coborât la noroc în întuneric aştepta un
ofiţer de aviaţie s-au mutat şi i-a zis la revedere
                                                            8.6.'85

nu se găsesc rezistenţe de niciun fel transpirate
rochii de plastic întru retragerea de amiază
ca ultima sâmbetele dezavantajele somnului
oricâtă lăuntrică pălălaie ultimă tot fără urmă
căldură blândă printre incredibile odihne aer înnăscut
fifteen hundreds pe un papagal mic rezistenţe
numai pentru frigider rotund nepotrivindu-se altora
mazăre nefurajeră din conservă pentru pilot tibetan

poate ajungem la mare încerc trei oraşe înainte ori apoi
burn-out n-a intrat în dicţionarele noastre ardere de tot
cum să nu-ţi placă în Grecia mai gândeşte-te
ce mutare la Timişoara nicio rezistenţă nu găsim
confuzia iordanianului de Ramathan cu aceea din Columbia
fratele şi cumnata şi-au dus sora şi cumnata la miliţie
Herman Haken mi-a trimis trei cărţi de-ale lui
încheiam antifişele şi nervi n-am mai avut de synergetică
                                                                        9.6.'85

Şotropa de la Aida poate dezamăgit de tenorul Reitfel
s-o fi uitat astă-seară la femeia în alb seria a doua
mai aşteaptă o săptămână şi vede sfârşitul ne e
nemuzical începând de luni până sâmbătă lefteri
analfabeţi la zise cum îi vorbesc pe români
au înflorit până la urmă crinii teii de Cambridge
pe Polizu în demolare filmaţi 30 costume
bărbăteşti de-or fi îmbrăcători femei neingineri

tradusesem din cornul de yak invitaţia
am uitat întâi şi am pornit-o iar
le-am comparat şi m-am întrerupt
am a-i mulţumi lui Milarepa cât Rechungpa
el nu cârtise dinaintea lui Marpa
şi fusese pedepsit pentru păcate trecute
Rechung nu-l asculta şi abia-i iertat
deodată autopas ce modern tolerant
                                                10.6.'85

nicio expresie conştiinţă curată noul născut ţipă
toţi nou-născuţii în cor după el din empatie
nici râs nici plâns nici încă inteligenţă artificială
am tratat replica nu-i mai lasă înapoi la vatră
droguri iar soră-sa viaţă uşoară arcaşului
mucegaiul din dicţionar vindece-l Cela
moşia călcatului pe dar rachetomodele cules ţestos
ambiguitatea libertăţii obârşie celeilalte naturi

gândeşti galaxii nu le poţi şi face nu le face
povestea cu simbolurile şi femeile nu pot fi savanţi
se traduce şi-n numai simbolurile nevii
ia ochiul deschis la ochi al femeii albastre
fie savanţii maşini aminte ţi-ai adus de iepurele
adus în teritorialitatea foamea şi setea tinereţii
uitasem savant întruchiparea am repus locul
mai înţepeniseră ore în optul pulverizat

dacă muzica tot era în noi ascultată ori nu
şi n-am mai compune-o pentru orgă de reîncarnări
şomajul de iertare al lui dumnezeu ajutămu-l
caz de aer respiraţie tei ziua ca dimineaţa
lăsatul de tutun dacă-l văd îi spun feriga
şi asparagusul între crini cârlionţaţi spider
în amintirea şanţului spre bungalow pensionatu-s-a
înlocuitorul a murit după o săptămână altul la rând

barată mare prin literatură şi şcoală marinară
au după vedicul anonim ascultă de zădărnicie
a apărut banda de magnetofon de-astă iarnă
rola de plastic lipseşte spre a înlocui butucul
bucuria rândului din toate rândurile bunului-simţ
fie şi a isteriei neprogramate de la cap la coadă
restructurate valuri revărsări de sânge îndesit
film color invitaţii întârziate grădina de pe uscat

mai uşoară fiinţă oglindită în val din coroană
de verdele trece înapoi în mireasmă altă mişcare
a sufletului ce să te strige cine pământ din dumneata
te naşti şi mori în contemplaţie ce înţelegeţi prin ea
strofe de astea vă fură din ochi pe asemănarea condoleanţelor
începusem formal gen empatie văzând şi făcând
poţi spune şi apoi să mori după nimic întâmplatul
întreruperea stării revederi s-or mai hărăzi

în loc de mare frigider tot n-am fost niciodată
alţii se zbat uscare după scaldă urmează româna
dai peste mâna verii ne-am fi împăcat şi necertaţi
abia renunţasem la opintirea estetică
ne aşteaptă la cotitură zisesei bătrâneţea
şi de asta încă nu ne spusesem adio de
câte ori nu ţi s-a mi s-a părut nebunie
accelerată mi-a zis Mircea familiar bine
                                                            11.6.'85

zincul din insu
fierul din hemo
prima mai lină
a doua goblină
venirea din dimi
din minte neaţă
sărirea rimii
de dimineaţă

încă o viaţă
alta la rând
cum nu murisem
golul cărând
de vezi pe cine n-ai nu vei mai
fumai vecine pe când trăiai
vezi ne repetă nerepetarea
albul de cretă şi decretatrea

credeam că e un copil oarecare nu luasem boala în serios
face doisprezece ani îi vine ciclul nu influenţează
joacă şi tenis tot mai frumoasă domnişoară
şi la dentist domnule doctor e un miros fenol în haină
de-aia fumam pipă până acum douăzeci şi cinci de ani
începusem în copilărie Heysenberg mi-a spus
ce industrie aia la Max Plank noi ştiinţă
în chimie America aproape la egalitate Germania şi Anglia

nu mai discutăm Caragiale şi fabula gramatică
verb şi iar verb oricum timpul nu papagalul
predestinare de ore a greşelilor pe trimestru
şi dinainte şi pe urmă om mai vedea
la coadă la lămâi că de ce citeşti Sciascia
l-a cunoscut tata şi-n India vorbeam hindi
asta e tradusă de nu poţi face analiză gramaticală
există atâtea limbi în aceeaşi iluzie

care te aniversezi de teză şi cutia trebuie
să aibă cel puţin cincizeci de bomboane
am zis cartea şi caietul lucrăm acolo
tu imediat am auzit uşa ai găsit cutie
tot înfloriseră teii şi-aşa am rămas
şi florile vor naşte mireasma în veac
ziceai de asemănarea unghiilor cu boabe de rouă
şi-ţi răspundeam cu teii şi nu mai conversăm
                                                            12.6.'85

Prince Punjab două caiete
cum buddhiste şi tibete
după munţi în suvenir
fără roţi sub coviltir
fără contra cum latin
papa lalma neamin
voi transcrie reverie
ducă dukha do de fie

pas cinci ani prin transilvani
printre pustnici tibetani
Buddha se incinerase
parcă-n Prince persoană a se
cântec Milarepa nud
cu văcarul dinspre prund
zi pe nas exemplu Rudra
Divyagrahah mahamudra

repetam aliteraţii
pe vocale că foc daţi-i
ştii luceafărul sanscrit
mai govind nepomenit
fată-n anii doisprezece
întâi treci apoi că trece
pun al treilea caiet
dinspre casă de Tibet
                                    13.6.'85

aniversări aseară

aniversări aseară copilă cu scrisoare un an de cunoştinţă
părinţii-n risipire copiii laolaltă un iog tradus în sârbă
şi premiul intr-a noua o carte de meteorologie profetică
bărbatul mi-a făcut impresie de vierme informatica dixit
porecla semiotică afară de memorii de-aţi fi editat
vieţile particulare de academicieni ai zis Moisil şi s-ar găsi
cu plânsul de Ploieşti la autofinanţarea teatrului
chiar dacă joci toată ziua tot nu scoţi continuă

sunteţi rusoaică sunt româncă get beget iubind în Cernăuţi
cum te-o fi dus sterilizarea bărbaţilor cu gândul la Hitler
am stat de vorbă despre dhvani pompieri biroul senatului
ruda accent final zăcământ aud acum unde e tata
rămas un dans pentru nicicând regie actorie nimeni
ex-soţul meu de ani încearcă un post la biotehnologie
pe superfluu o conversaţie antenele plăpânde
ce regretaţi am fi fost pe scaun când cu doina

adevărat în jumătatea goală faţă de catapeteasmă
de-i ziceţi tâmplă fără teamă templului inclus
acolo e biserica repere lumânări arhitectură iarbă
dacă ştiam veneam o voce alta şi eu cum vorbea
incognito şoricelul nu luaţi întrebarea în serios
de-aud într-una vocea Eminescu-Milarepa-Brâncuşi
pe puncte planul de bătaie gura căscată la pitici
magnetizaţi de nord trei paşii avatarului lui Vişnu

în locul rândurilor astea aş dormi iese scandal
minciuna cea mai gogonată un cântec cel mai vesel joc
aluzia pedepselor lipite de gajuri şi de elefanţi
cum s-au făcut invitaţiile stăpâne de amiază
glisarea de bătrână a frazei răzbunare dincolo
gata venita poză retoric elocventă pleonasm
obsesia plecării competitive această amintire
nici eu nu mai citi-voi pe cine aş învinui

mărturisirea fie de ochii neîntineritei manuscriptici
avans de ochelari şi judecăţi morale contrastive
în regnul social expusa săptămână dusă orice vine
cu de-aia nu mai pot oroare la onoare mă omoare
găinile bârfească din o şi ou descrescătoare
tiparniţa rodirea artizanală stabilitate so sorry
observaţia cine cu cine de ce bărbaţii bine însuraţi
apatică nula încredinţare cui trebuie a singurătăţii

ce obosiţi mai toţi la ce-ai spune cuvântul
singura laudă adjectivul succedaneu substanţei
n-avem ce n-avem bine n-avem nimic
tot ce l-ar înlocui te-ar învârti înapoi
nu e de colo lucia renunţare fie şi de nevoie
iar aş dormi scrisul încă tolerabil în familie
cum poetesele familiale se apucă de proză
încă o târşâită pe linoleum răceală până pic

nota mergea mai departe pircoteam cum poţi să spui aşa ceva despre tata
s-a dus să bea ceva cu tataia e aici domnul domnul doarme
atunci se poate înregistrat ei cum poţi spune şi asta am uitat
unde rămăsesem mă gândeam la feminitate şi maioneză
ceva de creştere pricepere hărnicie modelată aseară sus
şase saşi în şase saci săptămâna viitoare pic colo pi colo
piccolo mic piccolo oaspete ospătar aşa dansează mymesis
nu ţi-aş spune cuvântul avem de nouăsptrezece ori găina-n cântec

dreptatea oboselii fastul pe uitarea şantajului şi diferenţei
pe unde-oi scoate vreodată cămaşa când altfel de vânt
în temperamentul plopilor nu se va mai auzi
avem idee de mai rău şi luând-o înapoi povestiri biologice
câteodată copii azi e a lor sufrageria cu dans
noi în discuţii la bucătărie de-oi adormi m-oi trezi
te-ai şi aniversat în Delhi la zece ani cu teatru-ţi francez
umerii-ţi şi-au adus aminte ce căldură şi lume

cine e doar să apară înăuntru în afară trenul vine stă în gară
gândul se scuza iluzii apa seacă-n valea ruzii aseară fără confuzii
gura apă vă lăsa v-am bănuit cârciuma singur australia
în dispersii de potol noroi cald covrig domol numai pe unde e gol
icre oferite cadă somnul capră scurtă coadă intersecţie iscoadă
masculin sanscrit unit femininului de schit moartea mi s-a întrunit
întâi am zis dincoace de-auzisem Rimpoche de mă ţii cu toancele
apoi gita soare bun Gayatri mă pui să spun număr fumul beau alun

ocolite vintre-n paşi numai pe talpă cu ereditate
am experimentat trei ţări iarna-i stricase căbănuţa a stilizat
stiluri de comunicare o dată pe săptămână serile dă telefon
vine vara de lăsată ramazanul se sfârşeşte după-o lună
literele copiate inversul aproape şi-l ascund ce spun
miile şi mâna de ajutor îmi tremură mâinile şi picioarele
pe picior de un minut răspunsul meserie şi cutremur
cine folosise numai prea târziu în vârf cu un infarct

înainte de un nu miroseai crinul strănutasem nici garoafa
ai pocnit clapele maşinii de scris te uitai la mama
din faianţă îi dormea copilul cei trei cântăreţi
poate cel cu vioară ori gurile căscate am călătorit
în camera sărbătoritei how much is that dog in the window
japonezul-nu-mai-mişcă-ochii transcris din traduse
ochii ceasului la făină la slănină să-i ţii pendula
o plimbare pe jos aproape toată distanţa blondă

aşa-ncepea după-amiaza preadolescentă şi nounăscută
te-ai trezit a adormit mititica a muncit ci emoţia
am mai fost şi la oglindă cu pruncul iar la madonă
curând duce-se-va o amintire jucăuşă cu premiul
ideea de complexul că spăl vase m-a ridicat tredica
ai avut haz prima oară că mereu ora patru
cum a fost fix ai şi venit în tenişi se poate
sistemul era sărăcie ce e coada la brânză ce e brânza

bucuria copii mame răsfrânte vino te rog puţin
scris din partea asta originalul din cealaltă traducerea
pare de acord cercul întâmplător sâmbăta sinonimă relaxării
prea târzii anunţul făcut Mariei prelucrat până la urmă
nu pot să-i zic socru-meu doar tată sunt treizeci de ani
acum în iunie am lucrat şi eu la biblioteca academiei
până m-am retras pe caz de boală eram la primiri
am văzut şi o broşură are trei zile date e modest vorbim

mi-ai închis uşa parcă spunând la revedere îţi începi sărbătoare
ne vei povesti ordinea copiilor dezordinea distracţiilor
comunică şi câţiva părinţi în pofida excesivităţii
embargo pe băutură ne-om lăsa întâmplării
numai peste scrisul tău aşternusem întreruperi
de mai ai pe undeva jurnalul cu expoziţia
când ne-am jucat cuvinte tot nu mă vei uita cu iertare
era vârsta apropierii violente de maică-ta cu taine

apatic până la toleranţă inimaginabilă altădată părăsite
forme adaosuri de întâlnire redescoperite invitaţii
prin urmaşi o succesiune atentă o ineluctabilă minune
de recunoaştere a scării de copil învârtite a poveste
niciun amuzament niciodată fără nevoie de explicaţii
măcar mă prefăceam în cutare cum
nu ne vom mai uita după întâmplare ori din Bosfor
întorcându-te bătrâneşte te-ai aduce în copilărie crinului

sar vocile deja pe observat şi mai ales cu sentiment
vârstă şi fete băieţi toleraţi uşa închisă încotrova
jocul de cameră dublează în spirit aleea nicio căinare
la o adică nu e casă de bani nici cheia pierdută cu tăiere
e singuratic fraţii la fel aşa şi fata dumneatale
de zici a nu fi bine să când ea a nu te fi vizitând
îi place acasă vrea s-o şi schimbe altele-s snoabe
m-am dus şi la stupi ce face bine alte discuţii

dacă las din viaţa mea gesturile neînsemnate în rând
mărturisirea o dărâm neantului fără of şi sistemă
mă bate gândul morţilor ce s-ar întoarce în mine
a nu-mi mai afla intimităţi dublu părăsite
când pornesc în vreo amintire sunt de-al lor
şi pot să-i întreb de nu-i supără o persoană
dintre ei care-aş fi eu de se vrea cineva umbra de-oi fi
în cuvinte nedescriptive obişnuiam dizarmonii obiective

ceea ce impresionează prost e o etichetă post-mortem
mai ales atunci strigoii şi încă se plimbă după un orar
ce Vetala alatăieri şi încă n-au încăput în muzeu
din raţiuni de timp eclipsată composiţia  omonimă
altfel zis inspiraţia în loc sunete crezi tibetane
onorat fiind la gând mitomanie denivelată
opţiunea tăcerii alte câteva scurse a raport
singura haină nedezbrăcată mi-amintesc năduşeala

nu numai liber de teme nici teme libere niciun canon
nu-mi visez se petrecea un proces de intenţie mutat
între generaţii personalizate cu ajutorul inconştientului
acum treisprezece ani nu căutasem şoricelul
notam conversaţia şi tot fără haz se uita
nestându-mi în caracter niciun fel de comerţ
de unde şi incompatibilitatea cu toată curgerea
soru-mea cum aş ruga-o să citească şi printre ce

copiii vor să se distreze părinţii dau în primire de-o parte
nici nu se amestecă nici nu-şi aduc aminte întocmai
cum nu mai ştiu ei jocuri de societate jucate de ceilalţi
întreabă cocoanele de tine vii mai târziu şi răspuns
între acestea îmi vine în minte copilul lui Tagore mai
masonic încât îl scrisese în limbă străină a
scenariu propagandistic doctrină contra doctrină
zilele trecute am auzit caseta cu Sisir eliberându-i-se

nu te mai cuprinde un sentiment pe nume starea vânată
nesiguranţa formală ai schimbat-o pe renunţarea în chinuri
curgerea societăţilor abia surâs întârziind sinucideri
sună de pe vremuri şi asta mulţime de ani umflă venele
măcelarii vorbesc latineşte se zgârie femei pe un pumn de păstăi
numai cei cu iluzii n-ar urî de zece ani Bucureştii
anecdotele ce ni se întâmplă suntem noi  în permisiune v-a
plăcut frunză verde şi-un dudău cine şade la bulău explicaţii

recursul la călătoria externă la arest la vedere la autocitare
repovestirea momentelor şi curajoase şi paradoxale
băutul ceva pe căldură şi seara ness-ul rece şi ce
fel de public atunci ca la Lausanne cum ştiusei
ca actor te-am citat să te pomenesc pe nespuse
te-ascund întru ascundere de-o altă viaţă ne-am aflat
la Târgu-Jiu la Leu şi la Muzeul de Artă mai va

avem expusă deosebirea dinspre Moldova zadarnică vorba
nordul extins transilvan notaţie admirativă de-a nu ne înţelege
cine pierdut cine pierzându-se prin empatie nevolnică
destinul altceva decât soarta şi apoi citase doar soarta
la doină era palid îi era palidă şi barba invitatorului
a invitatului albise strategic cu alibiul legitimaţiei
cum demult o pornise încoace de nu te mai poţi cunoaşte
de ultimul rând mă deosebesc uitându-mă la primul

pe vremuri muzicale dicteuri speriindu-mă apoi bucurie
o dată de două ori în familie drum de întoarcere
mâine-poimâine împinsă duioşie pe urme şi-aici
îşi va călca stilizându-se întru felul de a fi fost
simple mâncătoriile biserici cariere scleroze benigne
tensiunea lăsată ultimei şanse de-acum senecte dicteuri
modeleze-se-n albii nepregătitoare ceatul poetic
metaforiza ori livresc şi încă mi-l aduc pomenire

nu e de vină duminica mari mutilaţi douăzeci şi patru şi şapte
sau invers nicio zi nicio oră cu adevărat luate în seamă
ascultam Eminescu vinerea trecută urmează Kalevala
când a zis Eddele ochii i-au scăpărat acaparare
ne legumim asociaţiile până la fost-ai lele
a vă consola numai grupat pe societate
gen casa familia tradiţia prejudecata încă un
rând  a sunat copiii prea liniştiţi dinaintea alcoolului

brodeam tonuri reţineam bănuieli de inspiraţie naltă
doamne fereşte să mă mai caut  pe dinţi dăruindu-mă
în minte cărămida pisată curtea de la Health Center
două zile de chei pierdute şi m-am iertat în somn
timpul îşi dă drumul tot mai fără zgomot de altădată
stingherit pasul fără aclool sau revoltă nu libertate
nici de căzut nu se întâmpla abia ne naştem pe
ziua de luni de la distanţa de sâmbătă

rândul încheiat năşiei pat ridicat de ultima vertebră
nu pot să scriu recurge la memoria pentru oricine
cele mai bune milarepisme a se da vieţii româneşti
ce-are Ionuţ se căinase Nana s-a întins pe o scândură
ce-a pleznit cu poezia frumoasă în gluma pacientă
bârfisem pe Lucian Tudor Domniţa şi restul
din partea noastră Vera Aurora Gabriela epoci
învrednicindu-se de sine în umbra Veturiei

vizită după fenilbutazon străinez sfătuitoarea
lipsă cu întârziere venise taxi-ul aţi plecat
de mai discutam consolări de împotrivire istoriei
cu toatele compensate până la nesperanţa sintezei
copii prea cuminţi şi mai şi la filmul american
celor de-afară bonsoir mes amis cu traducere şi efect
deodată nu mai sunt puţini invitaţi şi unii vor întinde-o
cât mi-am dorit să-l aud măcar certându-se hai mă dă-te la o parte

impresii de gazdă reduse oaspete ce deschidere
specific părintesc dublură puştimii claste
alura adultă şi a învăţării de românească până mai au
încă la concurenţă amicală generaţiile în casa re
traşi bătrâni speranţa tot de growing la televizor
văzusem stress pe nu au ce mânca obârşia întâi
călătorii cară căutarea a ceea ce fusese al lor
la una mişcătoare i-a sărit vertebra şi tot aia i-o-ndreaptă

se spun nimicuri spre binele nimicului suveran
mulţumescumimu-ţi doamne fără de nimic încoace
în furtuna de aseară la Ploieşti pe stadion morţi
pe drumul găzarului un dandi cu nasturele
cusut afară de rând priveai modelul pe inspirare
femeie masivă la întoarcere iar te uitai
când i-a zvâcnit cotul şi ţi-a buşit umărul
de-ai fost să cazi şi te-ai dus n-ai zis nimica

asta ţi-aş fi povestit-o când a venit taxi-ul nu-i nimic
de regretat într-o povestire în plus sau în minus
barbari ne învrednicim în colecţii de epos înţeles
caldului sangvin osemintelor din malul undelor
o mal de unde cum nu ne întoarcem refrenelor
ce cântece purtară totdeauna cursuri reci şi rele
mai blestemate lacuri întinse în vecinătăţi de ciumă
întinsă punct cu punct perfecţiune shizofrenică

şi-n văguni s-ar şti cum tot ar fi trecut o rată
găsisem la pahar că intimaseţi mai apoi cum
toţi i-au cunoscut pe toţi m-am întors totuşi
nu e a ta împărăţia nu al tău eşti totuşi spune
păcat de vertebră să se transforme-n lamentaţii
de îngropăciune din vechi şi din stele veninde
zău se întâmplă rigorile să se transfigureze căzând
ridicând căderi de o greutate sfărâmătoare şi totuşi

mi-e lene după apă cu ornament de vodcă am luminat răcoarea
aştept vederea ritmul pocirii ca un scris izvor de repede
o vagă stimulare acordeoane bat cu voci folk versare
o fi fost bine altădată ceea ce şi-n timpul nostru trece
la ce ne-am crede vii la ce ne-am crede morţi la ce ne-am crede
să vezi cum am luat-o anapoda şi ai fi fost o glorie
în rece dodie de dodeială singuratică placebo pozitiv
nepregătitei fraze inanalizabile de haos cu un adjectiv

iniţial inaraldizabil araldizare nepetrecută trecută saptă
mi-aparţine nu vorba oarecarea stagnare-n verosimil
unde eram toţi ceilalţi se vădiseră cu strigoii recuperaţi
principiu militar subpământean că mare-i dumnezeu
nimic şi tot din mântuire slavă disvieţizând prin quante
ce vă scandalizează atâta magdalena n-am înţeles aluzia
out of fashion doll de vă supărase ce văd puştii filmul
decepţie rostul distracţiei de sine stătătoarelor temperamente

postumă umblătoare printre alambicate materialităţi
de o substanţă însingurătoare narcişii din benzină
de-am înţeles teroarea şi replica asemeni din practica lui Iisus
îmi dau şi cu părerea şi cu cotul doar se duse ziua
prin coruri disperarea sărbătoresc-adultă vindece-se
efectul de cunoaştere oprită şi recunoaşteri globulare
pe dilatări de corpuri împrumutate lunecării
în lentă rotunjire de ţeastă încăpăţânându-şi mâinea

din cronica de chefuri abia fără începutul salvează-l
răcoarea de-ar sfâşia suavitatea înserării tot calde
fluieră cheflii neînvinşi muzica interbelic piratizată
noi ne dăm drumul din vitalitate şi domestic impuls
supărarea neinvitării personale evită minimă psihoză
în loc de normalitatea teoretizată post-intelectual
ăştia ca sfinţii de mici compensaţia te cutremură
de-ar lua-o razna unul câte unul mai curând altora

cu epic rime şi mitologie un poem înfrăţeam
antroporfismului din afara programului ultim
învăţare de continuitate un telefon actorului nume
de copile cu fraţi de ne interesează o socrire
altfel forţându-ne înţelegerea sindrofiilor nedureros
cu prinderea cuprinderilor de aprinderi sfioase
fără de voie şi program poate altceva literă de literă
cum înghesui colţurile din toate surprizele pământene

mai adiate jocuri neetalându-ne nici pe tăcerea mică
până la urmă un băiat şi sora altuia întârzie în ospeţie
cât se întinde gestul discreţiilor comasate vivat
acelaşi musical box devreme peregrinaseră spre papagal
de spaimă nu mai zicea nici pâs bună ziua noapte blue
cine ce mai joacă întrebările iananalizabile tandru
tu ce faci sfială plină de speranţă şi urare
mişcare de prudenţă un părinte alt părinte birthday

ca şi cum nu s-ar mai simţi fără celebrare
asta se întâmplă din tinereţe în amurg bătrână
amintire consolând pretimpurii părăsiri de lirism
grădini parterele adulmece deasupra zvânturaţi-vă
niciun îndemn şi scrisul la fel nedirecţionat
teama de rugăciuni şi toată influenţa răul
perfecţiunea ignorării-alături violenţa în de ea
o pantomimă nimeni masificată neam de bine

te-ai fi lăudat cu un poem mâine-poimâine stăruisei
în deruta văduvindelor muze alegerii de-au lăsat
crescendo zare restul te priveşte plictisul şi refuzul
un fel de zi tema dizgraţiei până la atentat la chef
ambiguă dilema de deunăzi împărtăşită inconsciu
cele bune nu s-ar gusta fără cele rele te-a ajutat Africa
neoprirea viaţa independenţei în entităţi nemediocre
cu platitudinea la rang pe formalisme denunţate

de-aţi specula ocolul din poetici şi cavernă salvatoare
cum împotmolita-mi alamkara sculptată-n coşmar
note de sine-n India şi mai şi în vara hibernării
cobite din Australia-n tropic din tropic în cui
tablourile le erau fixate în câte trei cuie pictori Iaşi
acum la Paris la Weimar cunoscusei pe Fritz
de care n-aveam loc la National School of Drama
am zis Delhi că se reunea şi-n departament Brecht

cazuistica de voiaj e din atmosfera cronicei întoarceri
palmele roşii gesticulează ficatul printre malarie
destulă invitaţie şi anul viitor deget înţepat
pacienţă oferită de necât cu tot dinadinsul în
cunoştinţă de ridicol măcar grafomania
de balans ce nu mi-l contrazic mâine schimb
săptămâna neagră pe o zmuceală ironic departe
biografia se depersonalizează amarnic neiertător

văd bună-voia anilor copii în preumblarea antigloriei
lună cu trecut şi o zi s-a învins regiei de exteriorizare
a scrisului copilăresc socializare insensibilă pierdere
favorabilă creştere netulburată deschidere de uşă
ele merg cu mine le e frică să meargă singure
i-aş le-aş conduce încheierea neînceperii hai Nana
că ele vor să vie caută sacoşa cu vezi Nana
nu e asta vreo ambiţie nu te supăra frate ia vezi

cine citind nu înţelege textul nici cât autorul mii de scuze
o antisemnificare e binevenită întru dragostea trecerii
liniştite a panicii din toate părţile vom mai avea viaţă
nedorită şi-n contexte ale aceluiaşi deznădăjduit uman
ce-şi va permite dragi aniversări mai canonizate
ne-am dus mască ne-am întors faţă din decădere
săritura în lungime după încheierea antiprogramului
n-am mai încăput locul cine şi unde-ar mai încăpea
                                                                        16.6.'85

nu numai cheile

nu numai cheile se pierduseră dar şi uşa am găsit-o întredeschisă
cu cheile-n ea am luat cheile după ce închisesem uşa
sunt trei zile de când preproclamasem  Usha frumoasa zorilor
sanscriţi în deschiderea invitaţiei aproape interesate
convorbire cu trei academicieni corespondenţi doi sunaseră
programul rămâne fără evocarea profesorului CP
copia deja aproape se citeşte ce-o să se mai vadă apoi
cubul cosmic dispăruse la interzicerea simetriilor  presă

anunţată acasă situaţia singura polemică din undă
ceva reţete o muzicalizare a sterilităţii pe pagina întâi
ieri cel cu doi copii nu-şi mai dorea pentru că se comandase
şi ce să le dea să mănânce şi-a mai adus aminte
povestirea preşului am lăsat-o la un adjectiv lângă vânt
ocazionalii zilei s-au aruncat cu noroiul în tei pupăză
vişina căpăuindu-se doinăşeşte umilinţei sectare
vederea Indiilor cu datarea oului hi opt şi-un cal că departe

mingea de tenis a sărit peste gard în cimitir ai sărit şi tu
cruci mici una lângă alta ce groapă comună ori familie
greu de revenit peste zid la loc ai strâns toate cărămizile
gesticulezi sonor salturi dinainte şi întoarcerea sus
de-ai scris-o cum o povesteşti nici scrisoarea în Montreal
euforia adultă încheiată şoc după şoc nu suntem de invidiat
mai nimeni n-o fi intercalasem sinergetica va vorbi
ca Didi curând cum aş prea sta-n banca mea când alt aranjament

nu mai e de băut nici ipohondrie lucrurile stau mai bine
or merge prost nu să stea bine până şi ziua de luni
ce trebuie să-mi răspundă Haken ca-ntre vechi cunoştinţe
văzusem cu acelaşi sentiment reproduceri după Emil Nolde
Annes Sophie Mutter cu ai ei Emiliani din 1703
albinele au preferinţă pentru flori de culoare mov
canibalismul galactic preluarea amarului trântor la scriptă 
povestiri ratate pe-un gazetărism pe datorie

ar fi vreme de Yi Dam în traducere de o oră
supra-ordinatorul şi împământenită fantastică
n-am ales nici probabilitatea nici plina distrugere
golul înnăscut graţia modelatoare a harului
s-a petrecut o privire cu oasele întinerită giurgiuvea
apropierea fără cuvântului cuplu ţăran mai predestinat
deasupra grelelor bagaje ochii de nu ar fi arestaţi
excrescenţa fosilă a tinereţii înfrigurând libidoul

cât pregătisem octavele una câte una spre a le împreuna
de mai ieri într-o doară dezgustat de atât baroc ori retras
din nerenunţare degeaba au citit mai multe reviste
şantajul îşi dă semnalmentele generaţiei de amurg
spaima clamată a dor odinioară adormind de teroare
searbădă tinereţii imposibila detaşare nedezlipit egoism
de ce-l credeam pe Marin numai oltean apoi marinar
oricum săptămâna scurtată cu un cap intră-n rând
                                                                        17.6.'85

un rând două şi finalul trădat pe accente retorice
somnul trezirea petalele teilor în apa roşietică telefon
disuţie romantism răsturnat sinergetică empatie
mulţumesc că aţi participat dumneavoastră la computer
ţigări şi ness scrisoarea în cutie trataţia de cumpărat
copilul pierdut beri litra de Ovidiu era de la Norman
pe umăr un lump diagnozat cancer malign concediu
am conversat două zilelele de rezolvasem ca şi imposibilul

cinciul la teza de română gaiţa refulată ispăşească-l
de-şi inhibase adolescenţii puberii şi părinţii menoandro
predestinările şi societatea Gireaudoux şi Lovinescu
de-astă seară cu ce oaspete din fapt răcoare incomunicabilă a frig
n-am scris la vedere întârziind în după vizită pe nevrute
usturarea ochilor a o mai fi întâmplat vieţii de dincoace
caut lapte mai degrabă la noi ăi mari decât la cei
cu copii mici udaţi la cei cu copii dimpotrivă
                                                                        18.6.'85

supărarea lui Antoniu pe casarea cărţilor şi profesorilor mari
el vorbise la academie un Buzdugan îmi spusese Suzana
cei patru bursieri din buzunarul lui Budeanu nu se cunosc
Spacu s-a scuzat pentru pomenirea lui Spacu tatăl
plouase mai toată ziua ei ajunseseră primii
Balaban a apărut la cinci minute şi a reacţionat Neniţescu al doilea
ce enciclopedie tehnică din lume mai are un mare poet în colegiu
întrebase Ţugulea în lauda lui Răduleţ Niţa Carafoli Roman Dumitrescu

 înainte de program am mărturisit cancerul lui Norman şi-i scriam
în chip de scuze afacerea calculatorului biblio Gabi în vizetă
televiziunea amfiteatru ocupat scuze costume de epocă
Petre-mi dă Poetry Asia de Vinod cu traduceri de mine
după program scrierea cutiilor telefoane împrumut minister
Mateeştii în faţa răcnelii întâlnire la faţa ploii vişană
am ajuns şi acasă mai plouă nu sunt ţigări

de rău nu de noi naşul e implicat într-un proces de paternitate
asta nu pare chiar de rău dacă s-a făcut sănătos
procurorul i-a explicat că unu la mie nu-s declaraţi
statul preferă orfanilor copiii cuiva şi greu dovedit
care se ducea să facă un foc jurase un ţigan astă-iarnă
să fiu al dracului dacă la vară voi mai sta la umbră
că-l lasă e nebună un preţ are nevoie de paternitate
cum să-i spună fiului lor despre frate despre soră

farse fericite tata umor negru vrea să vină două săptămâni
ploile pe spic păduri pufoase deşert mângâios cu petrol
culoarea roşie galbenă cenuşă peste ocean
susul musonului pe amintitelea cu voi nescris
cafeaua cu odicolon ce-am mai povesti despre copii
niciun gest dezinteresat dezinteresul jucat în picioare
cu inima cumsecădeniei aruncându-se-n cap
şi asemenea monstruozităţi din foste dictaturi
                                                            19.6.'85

am uitat-o pe Continua oprindu-mă de dragul stagnării în sine
somnul greilor nouri de după inanalizabile miraje ondulate
dimineţi aşteptări de replică densităţile amintirii omise
dintr-o sută de ani ăştia mai răi şi zâmbeam zăbreaua
despărţirea nu întrerupea tensiunea a trecut vremea zilei
tot îmi ceruse o doină ceea ce oricum însemna grăirie
acasă fumam rezistenţa frigiderului pe când aici cazna
amestecând componentele şi castelele din Spania

debutasem cu sistemele deschise la graniţa dintre
fizică şi ocultism al doilea se pronunţase cu precizie
gura neînchisă termeni se mai găsiră pentru scrisoare
i-am pus o copie din cea primită încă două trei foi
se întorseseră accepţiile apărării deopotrivă loc sfinţind
roluri nici de dus nici de întors în tonul formării
însoţitorul a dat toate paginile celor trei cărţi
întreabă-i ce prieteni pe câtă politică sistem închis chiar izolat

lor le e frică de el lui îi e frică nu de ei aşa
mie nici de ei nici de el măcar de mi-ar fi oricum
aş fi în rândul lumii se ofertează evocare
nici vorbă de absobţia mitingului cu pierderea
convocării de ieri şi impacientarea şoferului alb
când eram tânăr negru copil blond pe vale
departe Builă îndrăgit colinelor neînţelese iubire
zvânturându-se datină fuga evoluţiei prin divorţ

zăcământ patetic sunându-se-n scorburi
dislocând mâini şi păsări epuizare din nou
cu nimeni nu vorbesc fără tristeţea că va muri
de-aia-mi voi fi amuţit scandalizat de plantarea oglinzii
voi părăsi locul din pericol de reflectare care e mortul
clipa din cancer cancerul din cine timbru de morfină
bucuroşi de oaspeţi pe moarte graba morţii strică
treaba vieţii poate invers cum şi recunoştinţa pe viu

gândurile de o parte joc integral întâi haos şi ordine
apoi ordine şi haos o reprezentanţă întâi sinceritate
empatică Anodua din Africa în traducere ilizibilă
apoi primire de spumă deraiată inginerie-n limbaj
ezoterice bătrâneţi demnităţi şlefuite de sărăcie
aurită a suflet şi noroc de rasă a incolorism
iordanianul s-a plâns de amendă martori toleranţei
fără dedesubt poate mai demult ţigările Philadelphia

de când n-am mai disperat fără timp nici de plictis
alea sunt vremurile fără Milarepa cu Marpa
detaşare de formă o farfurie pe sub masă care-o fi lăsat-o
vizită de arsură-n stomac noaptea acasă enigma
dezumflată întru demografie şi variante de negoţ
emfază de neascultat valori taciturne câmpii băutură
începutul lumii a pus la punct laserii neprecizare
ce să mai întrebi de comisia de repartizare

elipsele de păcat cu ocolul prin întâmplări neiertătoare
lenevia curajului de odinioară înscriindu-se
pe când căutam de-o orbire stilul tremurarea
sufletului de sat în balamalele ţinând citadini
răriţi pitici şi chiliaşti petice şi chilii aşa o duceam
negaţia se va arăta cu falange ieri spuneam labirint
alaltăieri cap de femeie sculptat predestinării
arhitecturi înapoiate abia un k printr-un curcubeu

un mire rău a fi în toana de ieri cu insesizabilitatea
din douăsprezece capitole cel din urmă al haosului
ne şi confortase stenografia răsturnată aşezi
conversaţiei reversibilul că de ce eşti pacifist
mai bine ştiam să-ţi spun ce film e domnişoară
de-ai întrebat ce faci poetule cât să-mi dau seama
că asta nu mă prăvălesc şi nici răspuns
încercare de a aştepta mereu altfel aceeaşi părere

recunoscute agonii simplă întâietate nevasta
cu maşina se putea părăsi vila şi pe ploaie
acceptat cu umor trabantul acţionarii
din ştiinţă ai automobilului la sprânceană
descrieri de palmieri trecerea teilor mâine o vară
încă doi ani degeaba cei şapte nesuferit de sănătate
explica-m-aş tema îşi supravieţuieşte pe mâna
cu o dicţie cu dâră mormânt nicio colecţie
                                                            20.6.'85

e supărat de unde ştii antene comerţul să nu prindă ce-ar câştiga o carte
ultimul colocviu cel mai frumos şi cele dinainte o macroformă
femeia şi filosofia tehnicii cancerul şi prietenul de la antipod
cum a trăit mai mult de nouăzeci de ani şi i se aniversează centenarul
cultură incapabilă de valorile ce i se născură prea adânc
îngropăciune pe totdeauna ori alternativa de vârf răzbunat
nesfârşită aproximare unu a o subtilitate când telefon
de rochii de când eram slabă moar de primadonă măritată

el ştia dumnezeirea dumnezeu îl ştia pe el se fixaseră pe lucru
scleroza îl pulverizase în paradisul raţionamentelor de-o viaţă
să nu mai vorbim la telefon nu e cine ştie ce mâine
alte disperări că-şi serbează copilul la un an costumul
maestrului din două îţi vei face unul peste douăzeci de ani
cimitir de bătaie pe moştenire şi dispariţie şi alt caiet
ăştia nu sunt aşa tenşi dai din cap cu buzele bombate afin
ochi tineri intri pe uşă să ştii că spre ruşinea mea mi-am mai pus ciorbă

nu sunt dragă hoituite cântă frumos gagicile judecasei
o fi un fel de deşteaptă-te române al lor trag fetele
cântă şi ea de-a intrat prima el mai prinde câte-un ţânţar
foarte bună ciorbă am făcut să ştii mi-ai luat casca cu totul
ce-oi fi tras linie că nu-mi vine să plec de cântec politic
ia uite ce ghitară îmi notam India acum palme roşii
nu-mi văd nici viaţa de acum necum Tiţa şi Ptiţa
lătrând în cunoştinţă de cauză destine platnice întreţinerii

euforia anomică mecanisme de îndrăgire subconştientă
fără glorie în miraj topografic liber de atmosferă
pe câţi necunoscându-i ar începe să-i invidieze etern vii
cum gloria evocă moartea şi-n cearta trecerii diurne
azi-noapte m-am culcat la unu la ora unu asta se ia după
teze şi temperamente ce se comunică zice sex
vreun telefon acolo ochii şi poza minţii aruncându-se
de cum apasă pe clanţă în paşi de triumf vegetal

nu-mi mai citeşti şi mie altădată aveam n-am niciun spor
mă opream la jumătate dacă mi se părea poantă
nu prea-mi dau seama ce fac poate te las odihnei
vechilor reverii ce mă acopăr de nu mă mai văd
contemplu tragedii cu mentalitatea protonului
pândit costisitor doar i s-o aprinde decăderea
de-a bucuroşi necunoscuţi pe cale fie sfâşiaţi
cum că materia-i nemuritoare încă o speranţă

nu m-am întrerupt din motiv de operă doamne fereşte ţi-aş
declara o dragoste să ţi-o aduci aminte în atmosferă
ţi-am povestit ocolind bani niciodată poza îi semăna
nu mai ştiu nimic suntem unul mă pun în mişcare
de la pământ îi semăna deci poza ar fi împlinită ce
am zis de 33 şi de peste 90 fără aluzie la boală
nici moartea în limbă creaţia ca troleibuzul
indiferent de evoluţia agoniei termenii ieri

în locul depresiei cinstită oboseală tristeţe informatică
deşertul struţului ideologia scurtături spre un dincolo
pomana o culegem pe nesupărare puţini ne ajută
ce dumnezeu nu ne-am născut să ajutăm aşijderi
de entheosiasm s-o mai găsi restul necumpărărilor meree
subiect să  vorbim şi noi tată nu numai tăcere şi ţipăt
vară de mare insulă un munte şi citire trecere iute
mâine mai mult dimineaţă seara fără de noapte
                                                                        21.6.'85

complimente în gol

complimente în gol nu ploua mai ieftin până-n Zeelanda
două traversări paznici bătrâni şi uniforme zăbrele
pe dinăuntru n-aveţi nişte litere de-astea să ne daţi
cărţile roboţi ne-am promis poze mă duc la film
Aloka Panikar în vitrină pentru Savoy la Tănase
ness şi horincă dictate cinci traduceri din Bly una din Creeley
doi Robert trei ori cinci ori şapte ochi ăla e
se-nţelege totdeauna că ascult şi radio nu chiar aşa

Marius din Maramureş şi nevastă-sa din Oteşani Vâlcea
visau la cuibul de cuci pe spezele unchiului
la Colţea nu te văzusem şi m-ai fi lăsat doar Lilian
pierduse actele şi patru sute de lei a luat 83
duci douăzeci şi cinci de margaretele până pe scaun
rătăciţi prin faţa albelor goale patrate spre sticlă
deschis numai partenerilor străini ai intrat singură

peste zece autovehicule cu butelii de gaz
Dacia neagră cu uşile deschise respecte
partenerii ţi-au ieşit înainte apoi te căutau
în geantă şi civilitate perechile de şosete
şosete deci nu şosele hoaţo şi ai zis ia-le
păi le luasei copilului din Unirea aici nu
se exportă aşa ceva uite că vă luminaţi
înăuntru şi-n afară scuip-o-ntre ochi unul şi scuipă

ne-am dus pe jos printre tei printre tei
case terase preferinţe belferi inexistenţi
ba încă trei etaje pe jos trei sunări baba
întredeschisă niciun răspuns până la a treia
am stat şi noi de vorbă acolo Canon nu se mai mută
pripas teleast medicamente pulover cu cinci lei
de lama nu din Mila nu din blestem Enigel
din America poate şi iubirea cumpână de Bârlad

rupturi de-un sentiment străvechi şi personal aparte
pian în rate palincă de Bistriţa la traduceri de Maramu
scoarţa oltenească fabricată de bunica în 1861 în Moldova
ajuns-am acasă târziu cerşetorul lingav mama născând
copilul cu dificultăţi de vorbire o gheară de mâţă mână la fel
superstiţia rimelului aşa sunt în exclusivitate
se cunoaşte claustrarea calul de dar dar nici amal
ne-am strâns printre servanţi de orient stăpâniţi papagal

o lasă singură ea-i mai comandă inutilităţi
minea-şi dă drumul în imposibilitatea fanatică
de bun simţ la dreptatea dacă mor cine-l îngrijeşte
oriunde-ai spera ultimitatea pe refuzul  nemoştenitorilor
moarte şi plecare uite că nu-i dăruie răsfăţul
parcă s-ar juca nu-ţi vin cămăşile mai dă-i indianului
starea de spirit descurajarea neapatie ce nu se poate
fie-ne felul de răcoare suportarea iernii câtă mai fi-va

astfel recuperat-am filocalia cu autograf nedatat
străbună tinereţe se difuza Nichita tăieri în banalitate
o scrisoare la Hamilton alta spre Baia de Criş înapoiaţi
ne sălbăticim aici dincolo mongolizare la mongoli
vizită ciornele vocii crainicul s-a făcut şofer de taxi
numai vouă vă spun profită de singurătate şapte ligi
am scoborât prin teatru şi-am citit biografia lui Salazar
final de latinitate în revoluţie era Russos în avion
                                                                        22.6.'85

apropriatul somn dezerţiile în pădure mi-ai fi persiflat fumătorul
în Tibet fum copii născuţi din aventura stratificată tradus
zice nu singurătate unicitate şi neasemuire menuete
altfel domnule acelaşi în cer în mare şi pe pământ
bursa simplismelor şi a toate cele închisă nativilor
tarabe la margini de continent şi de lume lucrurilor de aici
mai mult tristeţe neţinutelor sănătăţi toate scăpate din mână
paranteză despre lichele simetrice uitarea de nume în pumni

azi voi traduce tot cornul de yak aşa păru arderea mantrelor
abia urma cu pocăinţa lui Rechungpa nu am început
rost de goană a neprevederii ne întrecusem disperare
pe toate vocile ce-am cânta din cocioabă-n palat poate la porci
ziua s-a dus numai ducere vrednicia de neunit ne curge
nimeni de tras feţe crispate în anonimizarea explozivă
am să regret jumătatea de-a doua a primului rând de-aici
să fi început tot numai cu o jumătate ca de mântuire

aud buddhiştii cu pietre şi învăţământ politic nota nouă
rătăcirile cărnii de yak trecerea la virtuţile din inteligenţă
rup lege femeie bărbat mărturisitori căincioşi
femei a numit el virtuţile îndumnezeitoare probabil Zorobabel
nici toropire şi cel mai puţin religioasă vagi dezamăgiri
în dragoste ale femeilor căutându-se prin temple
adulterul respins de astru şi de pământ învârtiri
filmate a încredinţare a sorţii în mâna ştreangului

soră-mea a zidit casa fiului mijlociu se liberează
la toamnă înalt cu timp de pace carte neparte
râdem la rădăcină fără a mai spera a usca-ne
tâlcuirea am întrerupt-o pe capă şi spadă
de-a fi purtat pe braţ un aer definitiv memorie
îngropaţii din lac din ocean din gaura neagră
poveşti cât de departe tot se amestecară în story
numai pe post străin de mai prinzi veste de nume
                                                                        28.6.'85

îţi recomand să te documentezi mai bine pe viitor
nu vreau petru cât îmi trebuie ştiu nu e bine să ştii multe
mai avea doi ani până la pensie îţi spun eu că mai ai patru
istoria filosofiei sub articole de ediţie revăzută
românii din Dacia romană fără Dacia română
elaborările în exterior prin peşteră ecouri
în fiece limbă un poet şi ceilalţi culturile altfel
autoorganizare sinergetică şi resturi familiale

când ai o criză de stomac te mănâncă amintiri urâte
structura vieţii frumoase nu existase vagi copii
în simulată prea repede creştere copiii lor
până atunci aceiaşi cu ohii închişi şi părul încă albind
cinci zile însoţitor translator consolare-n profesie
pe întrebate cu nostalgia de la Câmpina-n sus
cel din Harare cu barbă are relaţii şi post nu egipteanul
poate la Alexandria şi zairezul să vadă-n Kinshasa

fostul meu student Edward e la televiziune
fostul coleg Stelică dacă m-am dat la fund
noii poeţi nu dau decât certificate de deces inculte
cum să-ţi măriţi fata fără studii superioare
discuţia mai era şi despre metrou ani sărbători
aceeaşi limbă a dezgustului nu de neputinţă
iată-ne împăcaţi sub nori când vă văd plouă
de-ar fi înţeles potrivirea fără aluzii la nimic

de mii de ani cei mai pregătiţi pentru moarte aşa viaţă
prin viu grai astfel ţi-am povestit troleibuziada
fără facultate ţi-o ia un şofer o bate o înjură de mamă
o scuipă şi o înjură şi de tată nici viestre n-are
se-ntunecă de altă ploaie habar de nechezol cu bobii
suntem doi solitari nu caută nu caut cum
se poate rupe funcţionarul de afaceri ştiinţă
zadarnice explicaţii până una alta trecurăm

solitarismele persiflate-n icoana serii o oră salut
ce-o fi cu televiziunea până prinzi postul
chiar nu mai trag cu urechea ascult de două ori
totul cel puţin dublu scolii de compunere
teroare teroare de casă de dimineaţă seara
cuvinte după nave cine ce minte tot toţi toate
fostul mort mi-a zis doar mănânci calule ovăz
viaţa la fel de personală ca moartea
                                                            24.6.'85

cele mai proaste căprioarele şi iepurii se-apropie până
la jumătate de metru crezându-te copac dacă stai lemn
când mişti însă ochii şi a mişcat ochii
venise din examen şi ne pierdusem în vânătoare
avioane să-i treacă de pe când făceai avionul pe genunchi
când vorbeam cu Clujul deschisese Conta o invazie la o
mie de ani ultima pe la anul nouă sute şi dincoace
vară-mea vara nevesti-mii se duce devreme să prindă spatele

imitarea omului în metal şi sârmă fier şi gând
carne şi oase trei roboţi cu două mâini rig rebus
finalul am rămas numai la mixer grade de libertate
Iliada cânt 18 aventura omului în a-şi crea ajutoare
mişcarea de rotaţie în structură antropomorfă şase dimensiuni
model algoritm vede piele artificială delfin forţă
ziceai că e-n America l-am auzit la radio robotică
recitalul la contrabas a mai zguduit nu ştiu ce

rândurile de maci albi unde e oraşul copiilor am o casă
Colibaba olarul Hrib are un muzeu în Arbora
Marginea ceramicii negre e la nouă kilometri de
Rădăuţi cu ortodocşi nemţi catolici evrei cu templu
cimitirul le e la patru kilometri în câmp
mai sunt penticostali adventişti sâmbătari
moştenire opt camere chiriaşi două libere
dădeau mamele ceai de mac şi dormeau şi douăzeci de ore

astfel am uitat a telefona filmarea de epocă
pe când numai costume bărbăteşti făceau inginerie
pe mine reparaţia cum om dormi trecutul zilei
tatăl ultimului vorbitor cel dintâi fiul i-a zis mersi
mama întârziase şi zadarnic i-a ţinut loc bătrânul
sunt şi cărţile de le-aţi prezidat universale foarte bine
din regie ori nimica toată eticheta nu ne sărise
cum ne băgăm în seamă inteligenţa artificială e artificială nu inteligenţă

mânca-mi-aţi chiloţii să-i mănânci chiloţii mai e ceva sub chiloţi
mânca-mi-ai ce se află sub chiloţi hai stai pe loc
dacă ai curaj să te baţi cu mine da' să-mi
mănânci tu ce e sub chiloţi ai înţeles
ia uite ce-am găsit e-a lu' Mona da mă
da' ea ce căţeluş vorbea căţeluşul din coteţ
am dat încet că stai aproape am prins
vrei să te fac de râs te-a făcut cretin Pitica şi cu

spălate în parte perfect mozolite cum conversasem
improbabilitatea apariţiei moleculei vii prin
evoluţie nu era timp tragi cu tunul în closetul de ţară
în ţăndări iar tragi pe rând cu tunul până se reface
exemplul preferat de probabilitate protoni în noi
deosebirea dintre trup şi suflet e deosebirea dintre
trupul viu şi cadavru prin toate moleculele
se uita cineva fără cotrobăiala curăţiei

pentru chei telefonul anonim la slujbă asupra
implicării în procesul de paternitate ai schimbat
numărul fericite tată lasă umorul negru
aici era fumul copilul ce fără foc n-avea cum
inspectorul de cincisprezece ani fiu-său în trei
pe douăzeci şi unu de zile garantat că primitorii
îl vor trimite în ziua rezervată invers
foc aprinde-l când vrei fum nici aici nici acolo

ţi-am spus că va fi bucurie în casă c-a pierdut
examenul de statistică nu te uiţi cum vorbeşti
mâncărica suntem şi noi libere crezi că pe zi ce trece
cinci grade de libertate şase dimensiuni
descompunerea sensurilor întru graţia materiei
măsură pentru viaţa sentimentală a tatălui
niciun exotism nu-şi aminteşte cerneala indiană
transcrie din neunde şi pe locuri de baştină

la admitere se cere geometria de acum două mii de ani
în anul întâi matematică de acum patru sute de ani
în anul doi de pe la o mie opt sute prin trei secolul
prin patru ce se face acum şi e altfel
deci nu cum intri ci cum rămâi în aeronave
o fată spunea că aţi fi indiferent cu studenţii
am avut o studentă ai pomenit episodul
poanta despărţirii am uitat-o numai bine
                                                            25.6.'85

vederea usturimii un om citeşte cartea ce zice el ce zice cartea
plopii fiului meu însângerarea feminitate a fiicei
creirii apăsaţi de starea vremii prin dispărute dimineţi
salutări Janine în Tananarive lui Edward în Harare dar Hyam în Beirut
Volta ţara oamenilor cinstiţi grecoaica măritată cu un iralian
ea nu va vorbi cu femeile tinere din Teheran poate
copiii ei şi ai lor să se întâlnească în Suedia în tot
cazul în ce priveşte şansele de împăcare Hallara
                                                                        26.6.'85

cărţi din India

cărţi din India visul coloanelor cântecul lunaticului în dodii
eu îi dezvoltam teoria mediocrităţii lui îi fugise nevasta în Suedia
supt scris în oralitatea tăcerii celor vechi şi de mai ieri
la cântecul penultim al lui Rechung încheierea lui Mila
cărţile caprele una în multe multe în una la mijloc
expoziţia fabulei clocot convertitor final şi mai de linişte
învechirea călugără prin sintaxă şi reformarea cuvintelor
din când în când pe după neoplasm bănos şi întru sărăcie cu scandal

de s-or alege cu deznodământul linişti necondiţionate
câini mai mari şi mai mari până poate stele-om mai vedea
posibilitate a verii pe trăite nu numai sinonimie măcar
nimicul de sub un cuvânt de nu ar mai fi acasă
când altădat mă arau fiert fier dur plumb urât secol întunecat
de nu le-am mai transcris păcăleală şi pozitivitate
cumpănă în ocol mâine poimâine şi încă o săptămână apoi
aproape o lună aproape un an şi iar aşa deznodare

talcioc hamal la feminin teroare hormonal pecetluită
ţânţarii nu nici greierii virozele raţionate sub calotă
potentul cheleşte deşteptul încărunţeşte şi prostul rămâne tot aşa
zise că el o să încărunţească intrând în Criş ieşind cu trei tălpi
merge pe vârful stâng încântând femeile şi comerţul
am o gagică se poartă mai aşa îşi înconjoară pieptul
tânără subţire în negru şi pe la spate cu o coasă
plecase demult şi ce trebuia a ne mai şi spune

să-i spun şi omului pe-o parte cine ce ca la demografie
bandit literalmente vom muia-nceputul a pandit
accentele cu furca şi ochii dăruirii cărţii
scri-o cum o veni şi toată vei traduce-o
cu întrebare cu îndemn de vremuri în traduceri
i-o voi întoarce născut i-a fost făcutul coacerii
de-ar sta cu anii alţii şi-ar pocni plăcinta rar
e şi al dumneavoastră cazul într-un fel a zis
                                                            27.6.'85

de-un timp simultane entuziasme depresii inventivităţi sinucideri
călugărul se aruncase-n fântână la miezul nopţii nemurind l-am îngropat
uleiul generaţiilor peste apa morţii oceanul trecuturilor totunele
redactare dă-mi doamne pe sufletul şi mintea de pe urmă
pe schizofrenica energetică o înjurase zice ea un student de la chimie
contabilitatea dete raportul la învăţământ ideologic
secretarul literar fu introdus între catalogatoare la prânz
să nu-mi ceri de mâncare şi bine că nu ne luăm la ceartă

cărţile şi stâlpii cărţi din India visul stâlpilor
Indore văzut nevăzuta Indoră autodafe autotemă
ospăţul cornul de yak indodiile sumare oarbe
geamul spart pronunţă iarnă vara pe Calea Văcăreşti
ne furăm căciula nemânuind armele ce e în lume
încărcăturile atomice chiar la divizii trbuie aprobare
nevasta lui instruieşte fetele în curtea institutului
nu s-ar putea să bagi femeile în cazarmă avansat Israel

cărţile caprele ascultă cântările planurile clanurile
suptoare de infern cu spatele întoarcere spre dreapta
garzi în palme îngrijorând debitul secetei deşertice
mângâioasă îmburuienare a hipodromului
amintire în eliberare pe-acolo densitatea pandurilor
ştearsă de pe faţa apei înghiţite în nepetrecanie
cărunte plete palmele la slava nasului sub prim
răni sfârşindu-se de lins reînrâurindu-se iar linse

experienţa toţi numai nimeni ce să mai vorbim
decadenţa parastaselor ieşirea creierilor din geografie
invers nici una nici alţii nu se mai pomenesc
pe fundul secătuirii mişcările dublate în nonsens
idealul dezarticulării se dezarticulează aluvionar
cine unde lume largă nebune şi mai şi zero symbolon
cu blândeţe daurind preaneuitarea poate vă amuză
fraierirea pe muteşte a dispărutelor ofuri la groază

altele baletează uită-te serenada un somn şi-o săptămână
de-ai avea loc în încăpăţânarea morţii de colo Scoţie băută
niciun cont propriu în obosite găvane adoarme auzul mai greu
de tineri şopteam către morţi lucruri din inconştienţa fiinţei
avantajul necazurilor atenianul n-a luat amendă venea
adunarea generală taică-său e şef contabil într-o
întreprindere germană de rotringuri de la ei
care-i dăduse amenda când vine nu-l cunoaşte la rotring

păcatul creşte la oprirea din ziua de mâine sâmbătă
om da din gură şi la ultima suflare dinte pentru minte
ce mizerie comună de vorbă leşinăturată
sindromul decuvântării denecititului până mai apoi
dă peste Milarepa netradus consonantic în puja
siguranţa căderii rotundului golul e planetă
numai unda astronomic iertată plăcerii
du-te nu te duce vino nu veni mâine sâmbătă

n-ar fi contextul pentru gen şi nume domnule persoane cenzurate
mai degrabă decât texte desfiinţările enjoiate vorbă de casă
în loc de cenaclu ce s-ar fi vândut înainte de Candiano
buletin de baltă n-o să meargă predesfiinţător peroră
fiul mamei repede pe politică de-aia nu mai puteai
se zice o dată de două ori în Munchen dacă ai fi fost
îl pomeniţi pe Norman când s-a întâmplat adică văzut
nicio idee fără copii schimbă nene subiectul

aniversarea anului în loc de a dactilografia zburda caprelor
ai propus zbenguiala caprelor şi mi-am adus aminte
nu mă mai găsesc vorbele nici eu nu le mai caut
stau pe după cumpănă dedesubt numai în cumpănă nu
bine-ar fi fost repede ploaie copii adăpostindu-se
faţă în faţă peste alee adăposturi feţe apă
reluările de vacanţă indispoziţie ilozizolaţionistă
raportările la contemporanitate nu duc nicăieri de oriunde
                                                                                    28.6.85

nimic ai grijă cum vorbeşti totul în rând spre nimic şi traducere
la un invitaţio ai văzut un filolog mănâncă pe banii statului
n-am văzut pe nimeni mai cunoşti nu mai cunosc
discuţie de balcon ce puţină lume mai vezi
am ieşit în papuci pentru aceleaşi apucări de inimă
dormisem în loc să dactilografiez unicate
în contra vântului soartă de nici devreme nici târziu
nici la timp încă o aniversare a morţii duse ori

cine iese din discuţie mai mult conferinţe decât treabă
văzul formelor făcutul rochiei un scuipat primit în figură
mai priponit aseară ce scrieţi pericol de două părţi organizată
hămeseală geniu tânăr fără vorbe gânduri fără tinereţe
a avut grijă să-şi facă toţi duşmanii posibili fiind fricoşi
ales kla shmuk sintaxă tibetană calm calendar de copil
îmi place să mergem mai modest la mare e departe
muntele cât până la bibliotecă şi la Taj te dor picioarele
            29.6.'85

toată ziua hărăzind Craiovei cornul de yak vrei patine pe ele om merge
nu mă întrerupe decât dacă-mi aduci visul pe hârtie
vii a ne întâlni mâine în oraş după leafă unde ţi-e visul
nu mă mai vezi decât de ţi-l scrii de-al tău eram
toţi trei în India în di faiv ştiam că n-aveai voie
şi mi-era teamă că fusesem luaţi la goană din de patru
până spre Kamla Nagar pe drum în casă la universitate
tot asta visez cam îngrozit şi nu ştiu de ce mai mereu

tu ne luasei în America la etajul o sută cinci m-ai
trimis la etajul patru după caietul de istorie
şi la cinci după cel de română să cobor
şi să urc o sută de etaje că de ce nu le-am
luat când am venit am uitat că-n dreapta
aveai caietul de engleză în stânga pe cel de desen
şi-ţi spuneai că mereu le vei învăţa pe astea
te aştept cu ele scrise că aici le-am ramolit

cerneri de avalanşe din pas în pas până-n susul zgârie-nor
parcă dactilografiasem istoria cornului de yak greceşte
itihasa complimentelor pe cărţile de dans mâine la muzeu
poimâine biletele ne-am mai fi din idei pe-afară hărtăniţi
neologisticul Rechungpa nyaia învăţată şi proaspăt în sutras
cântecul de la Mila Mila de la sine totuşi Marpa
miezul vocal sculpturalitatea literei şi apoi ritului
reprezentarea story munte circulaţie daltă para hind
                                                                                    30.6.'85

cuptor

întoarcerea la focă bătrân întru ţestoasă traduse dakinii
singură nesingurătatea n-o lumina puţin se mai ştie
prohibită coerenţa eseul mistic nebunie curată
nici margini crestate cu trecerile minţii spre sine
murise dimineaţă sora foame mai lasă-mi noaptea vis
născuţi aici murind aici murind acolo nenăscuţi
două sute de capre două sute de prieteni ospeţie
aproape cunoscut sărutul şi împrietenitul devot pe viaţă

sigure ploşcoşiri ale vorbelor gândirea altfel nelimbută
titlurile poreclele taifasul sociologia amorul moartea
mângâiere de la piatră în sus de ajuns în sine aşteptând
pasul blocuri dacă nu munţii de la facere înapoi
norocul pe nume lumea în cap arheii arhaici
lentele dodii în ochii despietrind nenuanţarea
stâncilor la stânci fiilor la părinţi o tristeţe
uitată cu metodă am învăţat nespusă pravilă

nu durează nici clipa clipei din viaţa transfigurată
pe unde te-ai plimbat fără nimeni salutat pe gol
legâmântul saltului înapoi la fără de începutul
orei printr-un an din horă uitată în neant înviat
mi-e dor de când vom mai sta de vorbă necunoscând
inexistentă pierire pierindă existenţă inexistentă
numai două-trei ore pe zi în picioarele arborilor plecaţi
scrisul de s-ar întoarce n-am mai avea loc sub soare

e şi mai dislocantă frumuseţea norilor grindinii
pleurezia soţului dansatoarei a încremenit contractul
vechi surâsuri melancolii priveghiul galactic
biata Continua cu masca pierzându-se cu firea
repetiţia cucului mucenic ucenic asud sud
plesnite discuri în speranţa consoanelor binare
ziua bună a miezului de noapte supraprindere
toată viaţa aleargă să te predai teamă că moartea nu primeşte

note postume în erodarea statuilor nemurind neasemănarea
golul recunoscându-se înghesuit de certuri din senin
săracă voluptate a sărăciei fricii salutului
noima porcirii Circe binevoitoare fumată toţi banii
locul rândurilor rândul petrecerii de petrecanie
weekendul se îndulcise ce-ar fi să fie sfârşitul
odihna s-a plătit dinspre strămoşii reînvietori
de atunci până acum de mirare fum şi posta postum
                                                                        1.7.'85

apollogie sfat de statuar două omizi alb negru mergem
numai la oddisi poimâine anti-buddhism dinspre sud
Shiva la loc a mai sta la un hinduism se duce-n Făgăraş
jocul caprelor sălbatice spre sfârşire ca dramă la teatru
revista încă nu publică până-n numărul şase
Adam şi Eva la Iaşi că acolo se întâlniseră la
antipod cu Sârbiţă trimitem romanul
leac de cancer biogaz roboţi rhino
                                                2.7.'85

autocenzurare fără grijă în prag de cunoaştere dacă mai ai
nevoie de ceva nou nimic vechi mărturisindu-te moarte
cuvintele şi-au lăsat vatra la militărie vagi sintagme vechitoare
am fost căpitan inspector de Bucureşti am condus armate
şi acum să-mi iasă gâlma asta cum şi mai întâlnesc generalul
dacă merită sanscrit-român şi vice versa fragment din coran
tibetana discutată cu Sergiu iar araba paznic cu pistol
neapreciat cum e ea de începătoarea contribuabilă

locul lor de întâlnire India India e la Cluj hăulise paznicul
când fusese bagajier la Continental altă viaţă
Iakobos vorbea greu din plămânii îmbibaţi de moarte
pe masă o hartă cu linie roşie drumul lui Csoma
şi al muribundului nu se observa întreruperea
s-a născut altfel eu numai mamă copii din flori
un avantaj a-ţi fi tată te-ai însurat ai copil
prima operă încheiată du-o aşa pe orice drum

ţi-ai recunoascut poate nebunia şi nebunii şi ei iluminarea
praful de pe frunzele de după ploaie nu beţie nu politică
una e preşedintele academiei şi alta ministru zice al doilea
abia subiect de conversaţie cu ălălalt nietzschean
ce de pandrită socio reînrădăcinarea baroului de vatră
respectele casei dă-mi doamne cinci pagini pe zi a
le putea dactilografia în tăietură directă-n arhivă
intoxicatul suprem a vindeca intoxicaţia traducere de nume
                                                                                    3.7.'85

toţi se strâng la pace-n crâng de iau foc m-apuc să plâng şi să-i stâng
fata de la ţară era Tară ţara era Tara Brâncuşi era Milarepa
Peter îl pârâse Mircea nu râse Tara târa doctrina învierii
n-o spune Marpa o tace Mila n-o traduce Jacques
Rudra atunci de-o crezusem lipită ce fata Margret
aceeaşi piesă dumnezeule ce fericire că nu se pierdu
în neînţelegerea dintâi de la inimă
n-are cum ieşi dată fiind în minte
                                                5.7.'85

o pagină de buzunar Peter şi Mircea dictările din Bly luceferite
pe numele notiţului în rest de admirat a fi ajuns la Gică
discuţia pe director general bine preşedinte de uniune de cine
n-ai auzit Milarepa Brâncuşi încă mai ai loc şi noi cu ei
dacă pui Măiastra în dodii de ce n-ai lăsa şi Indore aşa e
ca la Pasărea îţi spusesem timpul şi săptămâna ce vin
când i-au mulţumit lui Eminescu prin India acum şi aici
în surdina sculpturii purtându-mă peste cancer
superstiţia pisica neagră de ieri
                                                            6.7.'85

reîncarnările căderii

povestea aproape scrisă cu incluziuni de profanări
repurificate până una alta reîncărnările căderii
mâine le-aş duce la Craiova mai mult lui vege
şi voi mai renunţa o dată înconjurat de alt cerc
osul cenuşii înaripat de valul supt nesfântul
vizitatorul şi-ar fi ştiut moartea tot în expresia-şi
Vrancea asta şi pustnicul între vulcanii-i aia patrie
tema ca mâine să nu lenevească sensul vieţii-mi

se văzură cărţile coperţi ori deschise o încremenire
numai mintea strecurându-se şi vecinul întrebări
ce trenuri unde lansarea m-am gândit la secol
ţi-au luat-o înainte pungaşii de colo dă-i bătaie
nu-i ascult tot timpul că-s de nimic în reply
şi-aş mai avea de încherbat mici intimisme sună
a deschis copilul vacanţă cine-o fi intrând de sus
după tigaia fiului ascunsă de fiică ori de jos
                                                            10.7.'85

din noapte de la patru plouase la Craiova şi înapoi
i-am lăast pe Brâncuşimilarepa pe masa Marcelei
rostirea esenţială întru noicicitate oprire la con-
soană ferească-se de eminescuitate şi duş-
manii în rapidul de întoarcere plic la ram
domnul V. G. Paleolog îi spusese ceva autorului
despre mine sau despre India gând la gând
cum intră oltenii în vorbă persoana din maşină

orb soare la toate florile-i tinereţi suplinescu-l
hârtoapele şi înfirbântau psihocălătoria de mic
vag verde trebăluit în lungi şanţuri încă
pe viaţă câtă mai e punând ultimul mânz a suge
acum vor fi alte zile din roată şi lună dă doamne
întoarcerea cărţilor prinderea mării uitarea
până la proba contrară şi moartea cu ochii
cine se teme de moarte e prost tismaniana dixit
                                                                        11.7.'85

ploaia de la prânzul mic aş scrie un vers de trezie
nelimpede la ce şi până când bonomia subpământeană
iar nu ştiu decorul iadeşului din febra călcată pe dreptul
mi-aud înteţirea de odinioară pe când nu plouă pe tropic
întinşi prin linii zorul molcomit principiul neplimbării
oraţia ne-om spune-o nici în satul nici în oraşul nostru alături
nu mai jucasem cărţi din tinereţe şi acum copilăria
de-au plecat la cumpărături aştept telefonul mării

rămâne mâine picură hazardul pauzei de sclavie aşa-zise
şi ce fac hoţii cu banii corupţiei chiar ai capitalului în
lehămeteală ici plictis dincolo teroare şi depresie
cum ai specula povestea lui Milarepa teritorial poate
un alibi al întregirilor imposibile visate shunya
interes pentru frigul de iulie şi nicio dumă asta
era brâncuşianizarea lui Namthar în Neagre
îşi construise o căldură gen mobilier lovind demilarepizarea

o dramă ceva peste ziua zilelor nici modernităţi nici sonet
punct două probabile săptămâni tensiunea odihnei
ce dumnezeu carte clipitul ploii în flacără apăsată
vreme niciodată timp totdeauna tăiată latinitate
scrisorile s-or hieratiza de la cancer la cancer
norocul cu papagalul strigându-şi la suoărare nu
renunţate corespondenţe lira în cui depăşire de vârstă
aproape patru ani de n-aş fi român aş mai prinde bursă

voi schimba monotonia neaşteptării cu vizite
primite din moda imaginarului păreri de magazin
la distanţă de Avignon nu şi de Kurukshetra
cum ni se întâmplă pe unde a mai fi până când
ocolesc subjonctivul până la presiunea alternativei
înfigerea cuvântului în rădăcini după ureche tot n-ajută
tăcere la ornamentul schimbat al filosofiei întru rost
se adunară paşi de seriozitate aproape tânără prin depresiuni

fără sutica de chiloţi şi covrigi rămânem în 52 foi ale găurii de an
Prem scrisese până la duelul de doi jucători egal doi morţi
ţi-am împăienjenit după film devenirea dintre extreme
ne-am înţeles amintirea neîntoarcerii întru inaccesibilitate
care mergi prin aloe şi taică-tău îţi scutură palmele destinului
lelea trei lulele vremea treaba ne verificăm cuscria
arsuri de după ora de ieri-seară cine nu vocifera ţărână
pensionara de la Apaca o ţinea că Iorga era o capacitate

în troleibuz nu se confirmase demisia acum e sezonul
urechile elefantului frunzele bananierului literatura mea
postumă va aduce morţilor plimbările necurmată pomană
începi să visezi ori trezia din coşmar ai zile în sânge
trabajo si samba no trabajo no samba si şi si şi si
poate nu ne bucurăm şi-atunci încă de un păcat ruşine
senine agonii spăseală către înţelepţii cu balsam
de-şi mai ştiu şi politica prin satele lor copii permanenţă

silnică dare de dăruire dar de daraveri burgheză frică
de îndrăgostire urmaşă cum e cu toată viaţa cuplului
spre bătrâneţe ce solidaritate de şi mai nainte canonizează
replici în Milarepa jumătate ministrul culturii chirilice
spiritul dumneavoastră mergea cu trenul desfiinţat sfinţilor
numai mizeriile de la sine necomemorate eroilor
seducţie abilă un ţăran trăind în ritmul anotimpurilor
pustnicul săptămâna asta neîncăput în frescă

o Grecie de individualităţi exacerbate părere cuminte
şansă şunya nemăsurată cu aranjarea hainelor pe învăţ
începe dansul sfeştaniei pe muzica bârnelor profanatoare
cărate una câte una de platnicii parohiei jigniţi
cine observă mişcările ultimului cântăreţ de rugi
m-a primit acasă ce vrei mai mult la prima razie
în munte cât o trăi chiar a noastră dă-ne
pe sigură încredere rugăciunile cântate deunăzi pe tină
                                                                                    12.7.'85

între Erasm şi Ramses amândoi nici unul cu noi
la mare e greu să ne mai gândim balul copiilor
de două ori cioară o dată barză de două zile gândul
la verdict altfel şi marea părtaşi îngăduindu-ne
aici ne-om întoarce trimiteri plopii papagalul
praful ne-or îmbrăţişa motivele plecare
întoarcere şi încă o amintire salut
mâine începe să-mi scrie ea
                                                                        14.7. '85


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu