vineri, 29 ianuarie 2016

Trei Discursuri de PRANAB MUKHERJEE, Președintele Indiei -Traducere de George Anca

PRANAB  MUKEHRJEE
Președintele Indiei
DISCURSURI  ALESE

Traducere: Dr. George Anca

Selected Speeches
volume I,II, July 2012 – July 2015
Publication Division
Ministry of Informations & Broadcasting


I


Onoare, Aspirații și Responsabilitate
(la asumarea oficiului ca Președinte al Indiei, 25 iulie 2012)

Sunt profund mișcat de înalta onoare ce mi-ați acordat-o. Asemenea onoare exaltă ocupantul acestui oficiu, chiar dacă acesta cere ca el să se ridice deasupra intereselor personale sau partizane, în serviciul bunului național.
            Principala responsabilitate a acestui oficiu este de a funcționa ca un gardian al Constituției noastre. Eu mă voi strădui, cum am spus în jurământ, să prezerv, protejez și apăr Constituția noastră  nu doar în vorbă dar și în spirit. Suntem toți, dincolo de diviziunea de partid și regiune, parteneri pe altarul patriei noastre. Constituția noastră federală întruchipează ideea Indiei moderne – ea definește nu numai India, dar și modernitatea. O națiune modernă este construită pe anume fundamente de bază – Democrație, ori drepturi egale pentru fiecare cetățean; Secularism, ori libertate egală fiecărei credințe; egalitate a fiecărei regiuni și limbi; egalitate de gen și, poate mai important decât toate, egalitate economică. Pentru ca dezvoltarea noastră să fie reală, cei mai săraci ai țării noastre trebuie să simtă că ei sunt parte a narativei creșteri a Indiei.
            Eu am văzut vaste, poate incredibile, schimbări în timpul călătoriei ce m-a adus de la o pâlpâire a unei lămpi dintr-un mic sat din Bengal la candelabrele din Delhi. Eram băiat când Bengalul a fost  sălbăticit Bengalul de o foamete care a ucis milioane. Mizeria și durerea încă nu mă părăsesc. Am realizat mult în domeniul agriculturii, industriei și infrastructurii sociale, dar aceasta este nimic comparat cu ceea ce India, condusă de generațiile ce vin, vor crea în deceniile viitoare.
            Misiunea noastră națională trebuie să continue a fi ceea ce a fost când generația lui Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajendra Prasad, Ambedkar and Maulana Azad ne-au oferit  o întâlnire cu destinul: a elimina blestemul sărăciei și a crea asemenea oportunități pentru tineri astfel încât ei să poată duce India înainte în salturi cuantice. Nu există umilință mai abuzivă decât foamea. Teoriile picurate nu se adresează aspirațiilor legitime ale celui sărac. Trebuie să-i ridicăm pe cei de jos astfel încât sărăcia să fie ștearsă din dicționarul Indiei moderne.
            Ceea ce ne-a adus până aici ne va purta mai departe înainte. Adevărata poveste a Indiei  este parteneriatul cu poporul. Bogăția noastră a fost creată de fermieri și muncitori, industrialiști și furnizori de servicii, soldați și civili. Armonia noastră socială este sublima co-existență a templului, moscheei, bisericii, gurudwara și a singogii. Ele sunt simboluri ale unității noastre în diversitate.
            Pacea este primul ingredient al prosperității. Istoria a fost scrisă adesea în roșul sângelui, dar dezvoltarea și progresul sunt recompensele unui dividend al păcii, nu un trofeu de război. Cele două jumătăți ale secolului al 20-lea spun propria lor istorie. Europa și, într-adevăr, lumea s-au reinventat după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și colapsul colonizării, ducând la nașterea unor mari instituții precum Națiunile Unite. Liderii, care au ordonat mari armate în câmp și apoi au înțeles că răzbboiul a fost mai mult barbarism decât glorie, au transformat lumea schimbându-i mentalitatea. Gandhiji ne-a învățat prin exemplu și ne-a dat suprema putere a non-violenței. Filosofia Indiei nu este un rezumat din manuale. Ea înflorește în viața de zi cu zi a poporului nostru, care prețuiește umanul mai presus de orice altceva. Violența este externă naturii noastre. Când, ca ființe umane, greșim, ne exorcizăm păcatele prin penitență și răspundere.
            Recompensele vizibile ale păcii au și obscurizat faptul că era războiului nu a trecut; cel de-al treilea a fost Războiul Rece, dar a fost foarte cald în Asia, Africa și America Latină până ce s-a sfârșit la începutul anilor 1990. Războiul împotriva terorismului este cel de-al patrulea; și este mondial pentru că își ridică diavolescul cap oriunde în lume. India a fost în primele linii ale acestui război, recunoscându-i, cu mult înaintea altora, consecințele profund vicioase ori otrăvitoare. Sunt mândru de bravura și convingerea și determinarea de oțel a Forțelor noastre Armate așa cum au luptat cu această amenințare la hotarele noastre; de bravele noastre forțe paramilitare așa cum au înfruntat inamicul din interior; și de poporul nostru, care ne-a apărat de capcana teroristă rămânând calm în fața extraordinarei provocări. Poporul Indiei a fost un far al maturității prin trauma rănilor de bici. Cei ce instigă la violență și perpetuează ura au nevoie să înțeleagă un adevăr. Câteva minute de pace vor realiza cu mult mai mult decât mulți ani de război. India este mulțumită cu ea însăși și condusă de voința de a sta pe înalta tablă a prosperității. Ea nu va fi abătută în misiunea sa de practicanții nocivi ai terorismului.
            Ca indieni, noi trebuie desigur să învățăm din trecut. Dar trebuie să fim focusați pe viitor. În opinia mea, educația este alchimia care duce India în următoarea eră de aur. Vechile noastre scripturi au așezat arhitectura societății în jurul stâlpilor cunoașterii; provocarea noastră este de a converti cunoașterea într-o forță democratică aducând-o în fiecare colț al țării. Motto-ul nostru este neambiguu: toți pentru cunoaștere și cunoaștere pentru toți.
            Greutatea oficiului uneori devine o povară peste visuri. Știrile nu sunt totdeauna vesele. Corupția este un rău care poate depresa starea sufletească a națiunii și submina progresul ei. Nu putem permite ca progresul nostru să fie deturnat de lăcomia unor puțini.
            Eu anvizajez o Indie unde unitatea scopului propulsează binele comun; unde Centrul și Statul sunt conduse de singura viziune a bunei guvernanțe; unde fiecare revoluție este verde; unde Democrația nu este doar un drept de a vota o dată la cinci ani ci de a vorbi totdeauna în interesul cetățeanului; unde cunoașterea devine înțelepciune; unde tineretul își revarsă fenomenala energie și talent în cauza colectivă. Cum tirania se diminuează peste tot în lume, cum Democrația prinde viață în regiuni cândva considerate inospitaliere, India devine modelul modernității.
            Cum spune Swami Vivekananda în avântata sa metaforă, India va crește nu prin puterea cărnii, ci prin puterea spiritului, nu cu steagul destrucției, ci cu steagul păcii și al iubirii. Aduceți toate formele binelui împreună. N-aveți grijă care vă va fi culoare – verde, albastră ori roșie, dar mixați toate culorile și produceți acea strălucire intensă a albului, culoarea iubirii. A noastră este munca, rezultatele vor avea grijă de ele însele.
            Nu există o mai mare recompensă pentru un servant public decât să fie ales prim cetățean al Republicii noastre.


Privind întru a merge înainte
(25 ianuarie 2015)

În ajunul celei de-a 66-a Zi a Republicii, extind un salut cald tuturor celor din India și din străinătate. Aduc specialul meu salut Forțelor noastre Armate, Forțelor Paramilitare și Forțelor Securității Interne.
            26 ianuarie deține un loc fără moarte în memoria noastră națională deoarece este ziua în care s-a născut India modernă. Sub leadership-ul moral și politic al lui Mahatma Gandhi, Congresul Național a trecut rezoluția Purna Swaraj (completă auto-conducere) cerând completa independență de dominația engleză în decembrie 1929. Gandhiji a organizat sărbătoriri la nivel național pe 26 ianuarie 1930 ca Ziua Independenței. De atunci înainte, Națiunea a făcut un legământ de această zi în fiecare an să ducă mai departe lupta pentru libertate până ce a atins-o.
            Exact douăzeci de ani mai târziu, în 1950, noi am adoptat o cartă a modernității, Constituția Indiei. Tragic, Gandhiji a fost martirizat cu doi ani înainte, dar cadrul Constituției care a dat Indiei un rol model pentru ziua de astăzi a fost construit pe filosofia sa. În esență ea stă în patru principii: Democrație, libertate a credinței, egalitate de gen, și o creștere economică a celor prinși în cursa blestemului sărăciei lucii. Acestea au creat obligațiile Constituționale. Talismanul lui Gandhiji pentru conducătorii țării a fost simplu și puternic, și citez: „Oricând ești în dubiu... adu-ți aminte fața celui mai sărac și slab om pe care-l vei fi văzut și întreabă-te. Va duce aceasta la swaraj pentru foamea și înfometarea spirituală a milioane?” (încetat citatul). Hotărârea noastră de a elimina sărăcia prin dezvoltare inclusivă trebuie să fie un pas în această direcție.
            Anul trecut a fost remarcabil în multe feluri. În particular pentru că, după trei decenii, poporul a votat la putere un singur partid cu majoritate pentru un guvern stabil și, în acest proces, a eliberat guvernarea țării de forțările de coaliție. Alegerile au dat mandat  guvernului ales să-și îndeplinească angajamentul față de popor folosindu-și majoritatea și formulând politici și făcând legi pentru a implementa acele politici. Votantul și-a jucat rolul; este acum rândul celor aleși să onoreze această încredere. A fost un vot pentru o guvernare curată, eficientă, efectivă, sensibilă față de gen, transparentă, responsabilă și prietenoasă cu cetățenii.
            Poate fi o non-guvernare fără funcționarea Legislaturii. Legislatura reflectă voința poporului. Ea este platforma pe care legislația progresivă, folosind dialog civilizat, trebuie să creeze mecanisme de livrare pentru realizarea aspirațiilor poporului. Ea cheamă la reconcilierea diferențele între părțile interesate și la construirea consensului ca legea să fie adoptată. Adoptarea legilor fără discutarea lor discreditează rolul legiferator al Parlamentului. Aceasta face o breșă în încrederea pusă în ea de popor, ca nefiind nici bună pentru Democrație, nici pentru politicile relative la aceste legi.
            Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Subhas Chandra Bose, Bhagat Singh, Rabindranath Tagore, Subramanya Bharati și mulți alții – vocațiile și abordarea lor vor fi putut fi diferite, dar ei toți au vorbit aceeași limbă a patrotismului. Noi ne datorăm libertatea acestor mari războinici ai naționalismului. Salutăm de asemenea eroul necunoscut care a murit pentru a asigura elibararea Mamei India. Dar mă doare să văd că Mama India nu este respectată de propriii ei copii atunci când vine vorba de siguranța femeilor. Atrocitățile de viol, crime, hărțuire pe străzi, răpire, ucideri cauzate de zestre au făcut femeile să se înfricoșeze chiar și în casele lor. Rabindranath Tagore a văzut femeile nu numai ca zeități ale focului casnic, dar și ca flacără a sufletului însuși. Unde am eșuat ca părinți, învățători și lideri, încât copiii noștri să fi uitat toate canoanele comportării decente și ale respectului pentru femei? Noi am adoptat multe legi dar, așa cum a spus odată Benjamin Franklin, citez: „Justiția nu va fi servită până când cei neafectați vor fi și ei ultragiați precum cei afectați” (închis citatul). Fiecare indian trebuie să-și ia un angajament de a proteja onoarea femeilor de violență de orice fel. Numai o națiune care respectă și împuternicește femeile sale poate deveni o putere globală.
            Constituția indiană este sfânta carte a Democrației. Este o Stea polară pentru transformarea socio-economică a unei Indii a cărei civilizație a celebrat pluralismul gândirii, al rasei și al religiei, a pledat pentru toleranță și a promovat bunăvoința între diverse comunități. Aceste valori, totuși, au nevoie să fie prezervate cu maximă grijă și vigilență. Libertatea, inerentă în democrație, generează uneori un nefericit produs secundar, când discursul devine o competiție în isterie, ceea ce este respingător pentru etosul nostru tradițional. Violența limbii taie și rănește inimile oamenilor. Religia, spune Gandhiji, e o forță de unitate; n-o putem face o cauză a conflictului.
            Se vorbește mult de puterea slabă a Indiei. Dar cel mai puternic exemplu al slabei puteri a Indiei, într-un mediu internațional unde multe țări se scufundă într-o mlaștină a violenței teocratice, stă în definiția noastră pentru relația între credință și organizarea statală. Noi ne-am pus totdeauna încrederea în egalitatea de credință în care fiecare credință este egală în fața legii și fiecare cultură se contopește cu alta spre a crea o dinamică pozitivă. Înțelepciunea Indiei ne învață că unitatea este putere, dominanța este slăbiciune.
            Conflictul multi-național a convertit granițele în linii genealogice și au transformat terorismul într-o industrie a răului. Terorismul și violența se infiltrează de-a lungul granițelor noastre. Pe timp de pace, non-violența și intențiile de bună vecinătate trebuie să fie fundamente ale politicii noastre externe, nu ne putem permite să fim complacenți cu adversari care se vor opri la nimic pentru a distruge progresul nostru spre o Indie prosperă și echitabilă. Avem puterea, confidența și determinarea de a învinge arhitecții acestui război împotriva poporului nostru. Repetatele violări ale încetării focului de-a lungul Liniei de Control și atacurile teroriste trebuie să primească un raspuns integrat, prin diplomație incisivă și mecanisme de securitate inexpugnabilă. Lumea trebuie să se alăture Indiei în lupta cu amenințarea terorismului.
            Progresul economic este de asemenea un test al Democrației. Anul 2015 este un an al speranței. Indicatorii economici cheie în săptămânile recente promit mult. Întărirea sectorului extern, mișcarea spre consolidarea fiscală, semnele timpurii de recul în procesul de fabricație, și recordul producției agricole de anul trecut sunt de bun augur pentru economia noastră. Există motive bune să credem că economia va reveni curând pe traiectoria creșterii înalte.
              Succesul unei societăți se măsoară atât prin supraviețuire cât și prin întărirea valorilor sale, a instituțiilor și instrumentelor de guvernare. Narativul nostru național a fost modelat de principiile trecutului său, de triumfurile de azi, și este acum gata să stăpânească viitorul întărind potențialul latent.
            Ambiția noastră națională este de a crește calitatea vieții indienilor prin salturi cuantice și a ridica generații iluminate de învățare, patriotism, compasiune, onestitate și simț al datoriei. Thomas Jefferson a zis și eu citez: „Educați și informați întreaga masă a oamenilor. Ei sunt singura încredere în prezervarea încrederii noastre” (citat încheiat). Noi trebuie să tindem spre cea mai înaltă calitate a instituțiilor noastre educaționale, astfel încât să putem să ne luăm locul, într-un viitor vizibil, printre liderii cunoașterii ai secolului al 21-lea. Eu aș îndemna, în particular, să punem un special accent pe cultura cărților și pe citit, care dau cunoaștere dincolo de sala de clasă și eliberează imaginația de stresul imediatului și utlitarianului. Trebuie să fim un popor creativ, de nenumărate, interconectate fluvii de idei. Tineretul nostru trebuie îndrumat pe calea stăpânirii tehnologiei și comunicării într-un univers unde norul a devenit o bibliotecă fără frontiere, și o vastă oportunitate așteaptă în computerul din palma ta. Secolul al 21-lea este la îndemâna Indiei.
            Viitorul va fi atât vizibil cât și evaziv, dacă nu vom descoperi abilitatea de a ne curăța continuu pe noi înșine de obiceiuri retrograde și rele sociale. În ultimul secol, unii au murit, alții s-au ofilit, dar mulți exită încă. Noi celebrăm în acest an centenarul întoarcerii lui Gandhiji în India din Republica Sud-Africană. Noi nu putem înceta niciodată să învățăm de la Mahatma. Primul lucru pe care el l-a făcut în 1915 a fost să-și țină ochii deschiși și buzele sigilate. Este recomandabil să-i urmăm exemplul. În timp ce suntem, pe drept, concentrați pe  1915, am putea arunca o privire asupra a ceea ce a făcut Gandhiji în 1901, anul când el s-a întors din prima sa ruptură. Sesiunea anuală a Congresului s-a ținut în acel an în Calcutta, pe atunci capitala Indiei britanice. Gandhiji a fost un delegat. El s-a dus la Ripon College pentru un miting. A descoperit că tot locul a fost murdărit de delegați colegi. Un Gandhiji șocat nu a așteptat după un curățitor alocat. A săltat o mătură și a curățit locul. Nimeni nu i-a urmat exemplul în 1901. O sută paisprezece ani mai târziu, să urmăm exemplul său și să devenim copiii demni ai unui tată magnific.


În marș spre o Indie vibrantă, dinamică
-dincolo de mandat
(9 iunie 2014)


Sunt încântat să mă adresez acestei prime sesiuni a ambelor Camere ale Parlamentului după alegerile în cea de-a 16-a Lok Sabha (Camera Poporului). Dintru început, extind salutări călduroase concetățenilor mei, care au participat în număr mare la recentele alegeri în Lok Sabha. Să nu uităm niciodată că suntem aici datorită lor. A-i servi trebuie să fie prima noastră prioritate. Felicit de asemenea membrii noii Lok Sabha. Ați obținut cu succes mandatul de la electorat și acum reprezentați speranțele, aspirațiile și visurile lor. Aduc un cald bun-venit vouă tuturor și sper ca sesiunile ce urmează cu grea agendă legislativă vor fi productive și folositoare.
            Este un motiv de mare satisfacție că recentele alegeri generale au fost calme și în mare măsură pașnice. Doresc să felicit Comisia Electorală a Indiei și mașinăria pentru efectuarea cu succes a acestor alegeri. Interesul fără precedent arătat de poporul Indiei în alegeri este un semn al adâncirii vibrantei noastre Democrații. Înainte de a stărui asupra sarcinilor ce ne stau în față, aș vrea să-mi exprim solidaritatea cu familiile celor ce și-au pierdut viața în timpul procesului electoral.
            Felicit pe noul Speaker al Lok Sabha pentru alegerea ei unanimă în acest oficiu august. Alegând succesiv femei Speakers, Lok Sabha a reafirmat crezul de secole în importanța femeii în societatea noastră.
            Aceasta a fost alegerea Speranței. Acesta este un punct de cotitură în organizarea democratică a statului nostru. Valul aspirațiilor și crezul că acestea pot fi realizate prin procese democratice au fost amplu reflectate în recordul de 66,4 la sută participare a votanților, și verdictul clar în favoarea unui singur partid politic după un interval de aproape 30 de ani. Electoratul a transcens limitele de crez, regiune și religie spre a veni împreună și vota decisiv în favoarea dezvoltării prin bună guvernare.
            Țara are nevoie de un guvern puternic și stabil care să poată da un leadership efectiv. În cuvântul meu de la Ziua Republicii anul acesta, mai devreme, am sperat pentru 2014 să fie un an al vindecării după politica de fracturare și contencios a anilor anteriori. Stând aici în picioare, aplaud înțelepciunea concetățenilor mei de a fi votat pentru stabilitate, cinste și dezvoltare  într-o Indie renăscută în care corupția nu va avea loc. Ei au votat pentru o Indie unită, puternică și modernă - „Ek Bharat – Shreshta Bharat” (O Indie – Nobilă Indie). Guvernul meu va munci pentru a îndeplini aceste aspirații cu implicarea tuturor celor 125 crore de oameni ai acestei țări mari.
            Guvernul meu este angajat să cultive unui mediu propice pentru actualizarea acestui mandat al poporului.  Pentru aceasta, el se leagă întru principiul  Sabka saath, Sabka Vikas” (Toți împreună, Dezvoltare pentru toți), care poate fi îndeplinit  numai prin participarea voastră acrivă. Vom munci împreună spre a restabili credibilitatea instituțiilor Democrației. Guvernul meu va funcționa după mantra „Minim Guvern, Maximă Guvernare.” În toate acțiunile noastre vom fi ghidați de valorile esențiale ale marii noastre civilizații.
            Guvernul meu este dedicat celui sărac. Sărăcia nu are religie, foamea nu are crez, iar disperarea nu are geografie. Cea mai mare provocare în fața noastră este de a sfârși blestemul sărăciei din India. Guvernul meu nu va fi satisfăcut doar cu „alinarea sărăciei” ci se angajează scopului „eliminarea sărăciei”. Cu o credință fermă că prima  cerere privind dezvoltarea aparține celor săraci, guvernul își va concentra atenția asupra celor care au nevoie cel mai urgent de necesitățile de bază ale vieții. Se vor face pașii necesari pentru a asigura securitate integrală tuturor cetățenilor, prin empatie, sprijin și abilitare. Oprirea inflației la produsele alimentare va fi  prioritatea de vârf pentru guvernul meu. Se va da importanță îmbunătățirii aprovizionării cu variate produse agro și bazate pe agro. Guvernul meu va lua măsuri efective pentru a preveni  stocarea și piața neagră. Va fi reformat Public Distribution System, încorporând cele mai bune practici din State. Guvernul meu este alertat asupra posibilității unui muson subnormal în acest an și sunt pregătite planuri de intervenție.
            În ciuda a mai mult de două treimi din populația noastră care trăiește în zonele rurale, nu am fost capabili să le oferim  facilități publice adecvate și oportunități pentru mijloacele de subzistență. Guvernul meu este angajat să amelioreze calitatea vieții în satele noastre, împuternicind instituțiile Panchayati Raj. O parte substanțială a investiției se va concentra pe crearea de active comunitare și îmbunătățirea infrastructurii, cum ar fi străzi, adăpost, electricitate și apă de băut. Guvernul meu va depune eforturi să pună capăt decalajului rural-urban ghidat de ideea Rururban, oferind facilități urbane zonelor rurale, cu păstrarea etosului satelor.
            Agricultura este sursa de existență pentru majoritatea poporului nostru. În trecutul recent, fermierii noștri s-au aflat sub stress sever, lipsa speranței împingându-i pe unii la sinucidere. Guvernul meu este angajat să reverseze această nefericită tendință. El va crește investiția în agricultură, atât publică precum și privată, în special în agri-infrastructură. Se vor face pași spre a converti farming-ul într-o antrepriză profitabilă prin practici științifice și agro-tehnologice. Guvernul meu  va aborda aspecte legate de stabilirea prețurilor și de achiziții publice, de asigurarea de culturi și managementul post-recoltare. Productivitatea Zootehniei se va mări.  Guvernul meu va stimula crearea de industrii de  prelucrare a produselor alimentare. Legile existente ale sectorului cooperativ vor fi revăzute spre a anula anomaliile și lacunele. Guvernul meu va adopta o Politică națională de Utilizare a Terenului, care va falicita identificarea științifică a terenului necultivabil și dezvoltarea lui strategică.
            Fiecare picătură de apă este prețioasă. Guvernul meu este angajat să dea o înaltă prioritate securității apei. El va completa cu prioritate, după lungă așteptare, proiectele de irigație și va lansa
Pradhan Mantri Krishi Sinchhayee” (proiect al primului ministru)  cu motto-ul „Har Ket Ko Paani” (Fiecare Fermă Cu Apă). Este nevoie să se ia serios în considerare toate opțiunile, incluzând
conexarea râurilor, când este fezbil, pentru uzul optim al resurselor noastre de apă spre a preveni recurența inundațiilor și secetei. Înhămând apa de ploaie prin  'Jal Sanchay' (apă irigații) și 'Jal Sinchan' (apă salvare) vom asigura  conservarea apei și  reîncărcarea  apelor subterane. Micro irigarea va fi popularizată pentru a realiza    'Per drop-Mor crop' (Per pic–Mult spic). India este cea mai veche civilizație a lumii. Astăzi este și o țară cu cea mai mai mare populație de tineri. Trebuie să echipăm și să nutrim tineretul nostru cu dreaptă educație, set de calificare și oportunitate de a culege acest dividend demografic. Guvernul meu va face tranziția de la Dezvoltarea Tineretului la Dezvoltare condusă de Tineret. El va înființa Masive Cursuri Deschise Online și clase virtuale. Va formula o Politică Națională a Educației în scopul de a face față provocărilor puse de lipsa calității, cercetării și inovației în instituțiile noastre educaționale. Vom înființa IIT-uri (Indian Institutes of Technology) și IIM-uri (Indian Institutes of Management) în fiecare stat. Pentru a împuternici învățătorii și studenții, va fi înființată o e-bibliotecă națională. Cu motto-ul „Har Haat Ko Hunar” (fiecare la focul talentului), guvernul meu se va strădui să rupă barierele dintre educația formală și dezvoltarea abilităților, să pună în loc un mecanism care să dea calificărilor vocaționale echivalență academică. Cu țelul unei Indii Calificate, guvernul meu va lansa și o Misiune Națională pentru Policalificare.
            Copiii și tinerii țării au nevoie de căi de recreere care să-i dezvolte constructiv și să-i țină în formă. Guvernul meu va lansa un 'Sistem Național de Căutare a Talentului Sportiv'. Acesta va facilita dezvoltarea și promovarea sporturile indiene, îndeosebi sporturile rurale. Sporturile vor fi popularizate făcându-le o parte integrantă a curriculum-ului și oferind stimulente educaționale.
            Țara noastră are nevoie de un sistem holistic de îngrijire a sănătății care să fie universal accesibil, ieftin și efectiv. Pentru a atinge acest obiectiv, guvernul meu va formula o Nouă Politică a Sănătății și va rula o Misiune Națională de Asigurare a Sănătății. Aceasta va promova Yoga și AYUSH (Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy).  Pentru a aborda deficitul de profesioniști din domeniul sănătății, educația și formarea medicală vor fi transformate. AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences), ca institute, vor fi stabilite în fiecare Stat într-o manieră pe faze.
            Trebuie să nu tolerăm mârșăvia caselor fără toalete și spații publice așternute cu gunoi. Pentru a asigura igiena, gestionarea  deșeurilor și canalizarea de la un capăt la altul al Indiei, va fi lansată o „Swachh Bharat Mission” (Misiunea India Curată). Acesta va fi tributul nostru lui Mahatma Gandhi la a 150-a aniversare a sa ce va fi celebrată în anul 2019.
            Păstrând în minte bunăstarea poporului aparținând Castelor Programate, Triburilor Programate, Altor Clase Înapoiate și secțiunilor mai slabe ale societății noastre, guvernul meu va lua măsuri pentru a crea un eco-sistem care să permită oportunitate egală în educație, sănătate și mijloace de trai. Guvernul meu este hotărât să vadă că acei ce aparțin Castelor Programate și Altor Clase Înapoiate sunt capabile să se folosească de oportunitățile emergente. Pentru Triburile Programate, guvernul meu va lansa o dedicată „Van Bandhu Kalyan Yojana” (Schemă pentru bunăstarea Tribalilor). Electrificarea cătunelor tribale  și conectarea lor cu drumurile de orice vreme  vor fi o preocupare prioritară.
            Este regretabil că după multe decenii de independență, secțiunile comunităților minoritare continuă să sufere de sărăcie, câtă vreme schemele beneficiilor guvernului nu ajung la ele. Guvernul meu este angajat să facă toate minoritățile parteneri egali în progresul Indiei. Guvernul va întări în special măsurile de răspândire a educației moderne și tehnice printre comunitățile minoritare și va fi inițiat un Madrasa Modernization Programme.
            Bunăstarea și reabilitarea celor special-abilitați sunt integral în viziunea guvernului meu asupra unei societăți a îngrijirii. El va lua măsuri de a le oferi demnitatea vieții facilitându-le participarea în toate direcțiile vieții. Se vor face pași pentru identificarea nevoilor lor speciale și oferirea de îngrijire instituțională.
            Guvernul meu recunoaște rolul important jucat de femei în dezvoltarea societății noastre și creșterea națiunii. El este hotărât să le rezerve 33 la sută în Parlament și în Adunările Legislative de Stat. Cu un angajament de „Beti Bachao – Beti Padhao” (Salvați Copila – Educați Copila), guvernul meu va lansa o campanie de masă pentru salvarea fetei copil și abilitatrea educației sale. Aceasta va structura o schemă comprehensivă, încoporând cele mai bune practici din State în această privință. În trecutul recent, țara a fost martoră la unele incidente macabre de violență împotriva femeilor. Guvernul va avea o politică de zero toleranță la violența împotriva femeilor și va întări sistemul justiției penale pentru implementarea ei efectivă.
            India este o o organizare statală federală. Dar, cu anii, spiritul federal s-a diluat. Statele și Centrul trebuie să funcționeze ca o Team-India organică. Pentru a se angaja activ împreună cu Statele în problemelor naționale, guvernul meu va revigora foruri precum National Development Council și Inter-State Council. Centrul va fi un abilitator în progresul rapid al Statelor prin Federalism Cooperativ. Modele de dezvoltare Stat-specifice vor fi create ținându-se cont de problemele unice ale zonelor de Coastă, Deal, Deșert. Cea mai înaltă prioritate va fi acordată aducerii regiunii estice a țării la paritate cu regiunea vestică în termenii infrastructurii fizice și sociale. Guvernul meu este angajat să abordeze problemele relative la dezvoltarea Andra Pradesh și Telangana. Guvernul va da specială importanță îmbunătățirii conectivității inter-regionale și infrastructurii de graniță în Nord-Est ca și în Jammu & Kashmir. Eforturi speciale vor fi făcute pentru a asigura ca Pandiții Kashmiri să se întoarcă pe pământul strămoșilor lor cu demnitate, securitate și mijloace de trai asigurate.
            Guvernul meu este angajat să asigure o administrare curată și eficientă concentrată pe distribuire. Instituția Lokpal (Ombudsman) este importantă pentru a curba corupția și guvernul meu se va strădui să formuleze reguli în conformitate cu Actul. Guvernul meu va lua măsuri să construiască încrederea și morala birocrației noastre, abilitând-o cu libertate de muncă și salutând idei inovative. Guvernul va accentua punerea transparentă în aplicare a sistemelor și livrarea la timp a serviciilor guvernului. Sistemele și procesele guvernului vor fi revizuite pentru a le face mai prietenoase cetățeanului, liber de corupție și răspunzător. Se vor face eforturi pentru a elimina legile, regulile, structurile administrative învechite. Raționalizarea și convergența dintre Ministere, Departamente și alte brațe ale guvernului vor fi asigurate a se fi focusat pe distribuire. Digitalizarea documentelor guvernului va fi făcută pentru a îmbunătăți accesibilitatea.
            E-guvernarea aduce împuternicire, echitate și eficiență. Ea are puterea de a transforma viețile oamenilor. Coloana vertebrală a noilor căi de lucru ale guvernului meu va fi India Digitală. IT va fi folosit la reinginerizarea proceselor guvernului pentru a îmbunătăți distribuirea și implementarea programului. Ne vom strădui să oferim în următorii cinci ani Wi-Fi zonelor din spații publice în stare critică. Guvernul meu va rula autostrăzi în bandă largă spre a atinge fiecare sat și a face toate școlile e-abilitate în manieră pe faze. Tehnologia va fi folosită pentru pregătirea copiilor  noștri pentru societatea cunoașterii. Planul Național de e-guvernare va fi extins spre a acoperi fiecare oficiu guvernamental din Centru până la Panchayat; pentru a oferi o largă varietate de servicii cetățenilor. Tehnologiile emergente precum media socială va fi folosită ca instrument al guvernării participative, angajând direct oamenii în luarea deciziilor politice și administrație.
            Guvernul meu este determinat să curețe țara de flagelul corupției și amenințarea banilor negri. Ca prim pas în această direcție a constituit deja o SIT (Sustainable Development and Social Change) pentru dezgroparea banilor negri tăinuiți în străinătate. Aceasta va fi urmată de o angajare proactivă cu guvernele străine.
            Ținând cont că justiția amânată este justiție  negată, guvernul meu va adopta o abordare multidirecțională pentru a răspunde problemei înaltei incertitudini a cazurilor în sistemul nostru judiciar. Aceasta va moderniza progresiv curțile pentru a îmbunătăți eficiența lor operațională și a începe reforma sistemului penal al justiției spre a face dispensarea justiției mai simplă, mai rapidă și mai efectivă. Se va iniția un proiect mod de misiune pentru a umple vacanțele Judiciarului și a dubla numărul curților și al judecătorilor în manieră pe faze. Guvernul va da specială atenție dezvoltării mecanismelor Rezoluției Disputei Alternative.
            Pe frontul economic, trecem printr-o fază extrem de dificilă. Pentru doi ani consecutivi, GDP-ul (Gross domestic product) a fost mai puțin de 5 la sută. Colectarea taxelor a declinat. Inflația continuă a fi la un nivel inacceptabil. Astfel, punerea economiei indiene înapoi pe drumul cel bun este capitală pentru guvernul meu. Vom munci împreună pentru a pune economia noastră pe un drum al înaltei creșteri, frână inflației, reigniția ciclului investițiilor, accelerarea creării de job-uri și restaurarea confidenței comunității domestice ca și internaționale în economia noastră.
            Guvernul meu va crea o politică a mediului, care este predictibilă, transparentă și fair. Ea se va îmbarca în raționalizarea și simplificarea regimului de taxe pentru a-l face non-adversarial și conductiv spre investiție, antrepriză și creștere. Guvernul meu va face orice efort să introducă GST (Goods and Services Tax) odată cu preocupările Statului. Vor fi întreprinse reforme pentru a spori ușurința de a face afaceri. Guvernul meu va urma o politică a încurajării investițiilor, inclusiv prin FDI, (Foreign Direct Investment), care vor fi admise în sectoare care ajută la crearea de joburi și bunuri.
            Pentru crearea rapidă de joburi în sectorul manufacturier, guvernul va promova strategic munca intensivă în fabricație. Oportunitățile de  angajare vor fi de asemenea extinse prin promovarea turismului și industriile pe bază-agro. Guvernul meu va transforma Schimburile de Ocupare în Centre de Carieră – conectând tineretul nostru cu oportunitățile de job într-o manieră transparentă și efectivă prin uzul tehnologiei ca și prin consiliere și formare profesională. Guvernul va întări pensia și rețelele de siguranță a asigurărilor de sănătate pentru forța de muncă de toate categoriile și le vor oferi acces la serviciile financiare moderne.
            Avem nevoie să ne transformăm noi înșine într-un global competitiv butuc de manufacturare propulsat de talent, scară și viteză. În acest scop, guvernul va înființa regiuni de investiții și industrii de clasă mondială, în particular în Coridoarele de Transport  și Coridoarele Industriale Dedicate cuprinzând țara. Guvernul meu va încuraja industria domestică să inoveze și să colaboreze internațional. El se va strădui să se îndrepte spre un sistem singur-geam al clerances atât la Centru cât și în State prin zisul butuc model.
            Pentru a ne consolida cota  în comerțul mondial, procedurile vor fi simplificate și infrastrucura comercială întărită astfel încât să reducă timpul și costurile tranzacției. SSI (Small Scale Industries /Industrii la Scară Mică) și sectoarele de Artizanat vor fi încurajate  oferindu-le sprijin prin  îmbunătățirea tehnologiei marketing-ului, investițiilor. Va fi încurajat exportul potențial al acestui sector. Guvernul meu va face orice efort pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în particular ale țesătorilor noștri. Se va înființa de asemenea un grup de lucru pentru revizuirea și revivifierea  sectorului nostru MSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises).
            Lipsa infrastructurii robuste este unul din impedimentele majore ale Indiei. Guvernul va schița un ambițios program de dezvoltare a infrastructurii care să fie implementat în următorii 10 ani. Va fi pus în aplicare un mecanism de circuit rapid, investiții prietenoase și PPP (Public Private Partnership) predictibil. Modernizarea și renovarea căilor ferate este în topul agendei dezvoltării infrastructurii. Guvernul meu va lansa un proiect Diamond Quadrilateral (Diamant Patrulater) a trenurilor de mare viteză. Țara va avea o rețea de coridoare de transport de marfă cu   Agri-Rail networks specializate pe produse agricole perisabile. Investiția în căi ferate va fi sporită folosind metode inovative de finanțare. Expansiunea căilor ferate în Hilly States (Statele Deluroase) și regiunea de Nord-Est și modernizarea sistemelor de asigurare a șinelor vor fi primele zone de focus. Vom încuraja R&D (research & development) și nivel înalt de fabricație pentru sistemele feroviare. Va fi inițiat un program rapid, cu termen, bine-monitorizat pentru executarea Autostrăzilor Naționale spre a depăși stagnarea din ultimii ani. Vor fi dezvoltate aeroporturi ieftine pentru a promova conectivitate aero a orașelor mai mici. Lunga noastră linie de coastă va deveni poarta prosperității Indiei. Guvernul meu va facilita modernizarea porturilor existente, pe de o parte, și dezvoltare unor porturi noi de clasă mondială, pe de alta. Înșirând împreună proiectul Sagar Mala (Ghirlanda Mării), vom conecta porturile cu hinterlandul prin străzi și căi ferate. Căile navigabile interioare și de coastă vor fi dezvoltate ca rute majore de transport.
            Guvernul meu va veni cu o comprehensivă Politică Națională a Energiei și focus pe dezvoltarea energiei relativă la infrastructură, resurse umane și tehnologie. Ținta guvernului va fi să augmenteze substanțial capacitatea generării electricității printr-un mix judicios al surselor convenționale și non-convenționale. El va extinde misiunea solară națională și va conecta gospodăriile și industriile cu grile de gaz. Reformele în sectorul de cărbune vor fi urmărite de urgență pentru atragerea investițiilor private într-o manieră transparentă. Înțelegerile nucleare civile internaționale vor fi operaționalizate iar proiectele de putere nucleară pentru scopuri civile vor fi dezvoltate.
            Guvernul meu este conștient de faptul că infrastructura noastră urbană este sub stres sever. Curând, 50 la sută din populația noastră va rezida în zone urbane. Luând urbanizarea mai degrabă ca pe o oportunitate decât o provocare, guvernul va construi 100 de orașe focusate pe domenii specializate și echipate cu amenități de clasă mondială. Infrastructura integrată va fi rulată în orașe model pentru a se concentra pe curățenie și sanitație. Până când națiunea completează 75 de ani ai Independenței sale, fiecare familie va avea o casă pucca (pe bune), racordată la apă, cu facilități de toaletă, 24x7 aprovizionare și acces la electricitate.
            Punând țara pe o cale de înaltă creștere, guvernul meu va ține sustenabilititatea în miezul procesului nostru de planificare. Guvernul meu este puternic încredințat că preocuparea pentru conservarea mediului merge mână în mână cu dezvoltarea. Pentru a realiza aceasta, mediu și sistemele de clearance al pădurii va fi făcut mai predictibil, transparent și la termen. Simultan, se va dezvolta un sistem efectiv al unui sănătos proces de evaluare în strictă conformitate cu condițiile clearance-ului, în special cele legate de reabilitarea și strămutarea comunităților și regenerarea pădurilor. Vor fi promovați combustibili mai curați pentru a scădea nivelurile poluării în orașele noastre. Guvernul va urmări hotărât lucrările de atenuare pentru a întâmpina provocările puse de schimbarea climei și va încheia lucrul cu comunitatea globală în această privință. Conservarea ecologiei himalaiene va fi o zonă de prioritate pentru guvernul meu. Va fi lansată o Misiune Națională asupra Himalaiei.
            În trecutul apropiat, au fost exprimate serioase îngrijorări privind uzul puterilor discreționare în alocarea prețioaselor noastre resurse naturale. Guvernul va formula clar și transparent politicile de alocare a resurselor naturale critice precum cărbunele, mineralele și spectru.
            Fluviul Ganga este o parte a bogatei noastre moșteniri culturale, un simbol al credinței și liniei vieții pentru milioane. Totuși, Ganga continuă să fie poluată,  multe porțiuni ale fluviului devenind seci în sezonul uscat. Guvernul meu va lua toate măsurile necesare pentru a asigura o Ganga curată și primordială.
            Bogata noastră moștenire culturală este însăși fundația pe care stă unitatea diversei noastre națiuni. Limbile indiene repertoriază bogata noastră literatură, istorie, cultură, artă și alte realizări. Guvernul meu va lansa o misiune națională „e-Bhasha” (e-Limbă) care va dezvolta conținutul digital dialectal și va disemina literatura noastră clasică în diferite limbi. Guvernul meu va oferi de asemenea resursele necesare pentru menținerea și restaurarea site-urilor moștenirii naționale.
            India are un vast potențial pentru turism neexploatat, care poate juca un rol special în progresul nostru socio-economic. Guvernul va iniția un proiect mod misiune pentru a crea 50 de circuite turistice care sunt construite în jurul unor teme specifice. În vederea încurajării pelerinajului turistic, va fi lansată o Misiune Națională pentru înfrumusețarea și îmbunătățirea amenităților și infrastructurii în centrele de pelerinaj ale tuturor credințelor. 
            Guvernul meu recunoaște rolul central al Științei și Tehnologiei în creșterea calității vieții. El va încuraja și va stimula investițiile în sectorul privat, atât domestic cât și străin, în știință și tehnologie și în cercetare high-end vizând cultivarea inovației. Guvernul meu va construi centre de cercetare de clasă mondială în domeniile nanotehnologiei, științelor materiale, tehnologie thorium, cercetarea creierului, celule stem etc. Guvernul va stabili de asemenea institute de Tehnologie pentru Dezvoltarea Rurală și o Universitate Centrală de Studii Himalaiene.
            Guvernul va menține mxima vigilență  în domeniul securității interne. Va fi continuată o politică de zero toleranță față de terorism, extremism, dezordine și crimă. Statele vor fi asistate pentru a moderniza infrastructura și echipamentul poliției lor pentru a aborda noile forme de terorism incluzând narco-terorismul și amenințările cyber. Va fi schițat un plan național în consultare cu guvernele de Stat pentru a curba efectiv incidentele violenței comunale și provocările puse de extremismul aripii stângi. Guvernul meu va lua măsuri de a echipa forțele de securitate cu ultima tehnologie și de a îmbunătăți condițiile lor de muncă.
            Guvernul meu va efectua reforme privind achizițiile din domeniul apărării pentru a crește eficiența și economia. El va încuraja industria domestică, incluzând sectorul privat, pentru a avea o parte mai mare în proiectarea și producția de echipamente de apărare. Vom introduce politici de întărire a transferului de tehnologie, inclusiv prin liberalizarea FDI (Foreign Direct Investment) în producția de apărare. Cu ușor disponibile resurse umane calificate, India poate apărea ca o platformă globală pentru producția de apărare, inclusiv software-ul, care va consolida apărarea noastră și stimula dezvoltarea industrială, precum și exportul.
            Țara este mândră cu Forțele sale Armate. Ele servesc națiunea cu profesionalism, dedicație și bravură, asigurând țara noastră și sprijinind  operațiunile de asistență și salvare în ajunul unor dezastre și calamități. Vom întări pregătirea apărării, cu prioritate modernizând Forțele noastre Armate și abordând deficitul de forță de muncă. Recunoscând importanța securității de coastă, guvernul meu va înființa o Autoritate Națională Maritimă.
            Guvernul meu  va face totul pentru a rambursa datoria față de curajoșii și altruiștii noștri soldați. El va numi o Comisie a Veteranilor pentru abordarea plângerilor lor, astfel încât ei să știe că nu încetăm a ne îngriji de ei când se retrag din serviciul activ. Guvernul va construi un Memorial Național de Război pentru a onora vitejia soldaților noștri. Va fi implementată schema Un Grad, O Pensie.
            Politica străină a Indiei, cu rădăcinile și moștenirea sa civilizațională, este bazată pe principiile devoltării relațiilor pașnice și prietenești cu toate țările. Vom urmări angajarea noastră  internațională pe baza luminosului interes național, combinând puterea valorilor noastre cu pragmatismul, conducând spre o doctrină a relațiilor mutual benefice. Guvernul meu este hotărât să construiască o Indie puternică, sigură pe sine, încrezătoare în sine; recâștigând rolul ei de drept în comitetul națiunilor.
            Guvernul meu a trimis un unic și îndrăzneț semnal regiunii Sud Asiatice, invitând, pentru prima oară în India independentă, toți liderii din întreaga vecinătate Sud Asiatică la ceremonia depunerii jurământului noului Consiliu de Miniștri în 26 mai, 2014. Le suntem recunoscători pentru acceptarea invitației în atât de scurt timp. Participarea lor, precum și grațioasa prezență a Primului Ministru al Mauritius, nu numai că a adăugat strălucire ceremoniei, dar a reprezentat și o celebrare a democrației în regiune și convergența speranțelor și aspirațiilor împărtășite de noi. Aceasta arată angajamentul și determinarea guvernului meu de a munci spre a construi o  vecinătate pașnică, stabilă și economic interconectată, care este esențială pentru dezvoltarea și prosperitatea colective ale Regiunii Sud Asiatice. Vom lucra în continuare cu liderii Sud-Asiatici pentru a revitaliza SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) ca un instrument efectiv pentru cooperarea regională și ca o voce unită pe probleme globale.
            În același timp, nu vom fi timizi în a ridica probleme de interes pentru noi, la nivel bilateral. Noi subliniem că viitorul împărtășitei prosperități se poate construi numai pe fundația stabilității în regiune care cere sensibilitate la interesele de securitate și un sfârșit al exportului de terorism la vecini.
            Guvernul meu se va angaja energic cu alți vecini în regiunea noastră, incluzând China, cu care vom lucra spre a dezvolta mai departe Parteneriatul Strategic și Cooperativ al nostru. Ne vom strădui să progresăm în multele inițiative care sunt în curs cu Japonia, în special în domeniul construirii infrastructurii moderne în țara noastră. Rusia rămâne un partener privilegiat și strategic și guvernul meu va construi mai departe pe ferma fundație a acestei relații.
            India și Statele Unite au făcut un progres semnificativ în dezvoltarea parteneriatului strategic de-a lungul anilor. Guvernul meu va aduce o nouă vigoare angajamentul nostru și îl va intensifica în toate domeniile, încluzând comerțul, investițiile, știința și tehnologia, energia și educația. India apreciază de asemenea cooperarea amplă cu Europa. Guvernul va face eforturi concertate pentru realiza progrese în domenii-cheie cu Uniunea Europeană, precum și cu principalii săi membri.
                        Pentru a realiza din plin potențialul nostru soft power (puterea necoercitivă), este nevoie să-l integrăm în interschimbul nostru extern, cu particular accent pe bogata noastră moștenire spirituală, culturală și filosofică. Guvernul va reînvia Brand India, mergând pe punctele noastre forte, cele 5 T: tradiție, talent, turism, târg (comerț) și tehnologie.
            În toată lumea, noi avem o vibrantă, talentată și harnică diaspora care este o sursă de mare mândrie pentru noi. Ei au făcut muncă de pionierat în diferite domenii, au deținut cele mai înalte oficii publice și au muncit din greu pentru a-și întreține comunitățile și familiile în India. În timp ce au contribuit imens la țara lor adoptivă, ei au purtat și o flăcăruie a Indiei în inimile lor care poate aprinde promisiunea schimbării în țara noastră. Cu o sută de ani în urmă, în 1915, cel mai mare Pravasi Bharatiya (Migrant Indian), Mahatma Gandhi, s-a întors acasă și a schimbat destinul națiunii. Următorul  Pravasi Bharatiya Divas (Ziua Indianului Non-rezident) în ianuarie 2015 va fi astfel o ocazie specială. După cum celebrăm centenarul întoarcerii lui Gandhiji în India, vom putea face și pași care să adâncească fiecare conexiune  cu India a  Pravasi Bharatiya și să-i implicăm în dezvoltarea Indiei.
            Poporul Indiei a dat un mandat clar. Ei vor să vadă o Indie vibrantă, dinamică și prosperă. Ei vor să vadă o Indie renăscută recâștigând admirația și respectul comunității internaționale. Preaplini de speranță și așteptare, ei vor rezultate rapide. Cu trei D – Democrație, Demografie, Demand (cerere) de partea noastră, India este gata să actualizeze aceste aspirații. Trebuie să ne ridicăm la ocazia împlinirii acestor mari așteptări. În 60 de luni de acum înainte, vom fi capabili să spunem cu încredere și mândrie că am făcut-o.


„”

'
 Thoughts and Reflections

Selected Speeches
I
Honour, aspirations and responsability
Looking within to move forward
Marching towards vibrant and dynamic India – Beyond the mandate
The Evolution of Representative Government in India
Constitution and governance
Governors As Sentinels Of The Constitution
In recognition of valour
Gurudev – humanitarian, visionary and literary figure par excellence
P.V. Narasimha Rao – politician, scholar, writer, thinker and linguist
Dr. Ambedkar's vision on India
Remebering Swami Vivekananda on his 150th birth anniversary
Jawaharlal Nehru and the making of the modern India

II
Scientific culture and excellence
Towards a system of innovation and excellence
Sri Aurobindo and International Centre of Education
Towards an ecologically sustainable society
National Mission on Libraries – A significant step towards a knowledge society
Democracy and Governance
Commonwealth Science Conference – a hallowed history
Education as a transformative factor
Parliament and policy making
Creating an inclusive ecosystem for innovations
Ayurveda – the oldest surviving system of medicine
Public lecture at Uppsala University on the topic – Tagore and Gandhi: do they have
contemporary relevance for global peace?Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu