luni, 29 decembrie 2014

Dumitru Drăghicescu – ADEVĂR ȘI REVELAȚIE (table de materii)


VÉRITÉ
ET
RÉVÉLATION
PAR
D. DRAGHICESCO
Ancient Professeur à l’Universite de Bucarest
 I – II
 PARIS
1934

***

ADEVĂR
ȘI
REVELAȚIE
DE
DUMITRU DRĂGHICESCU
Fost Profesor la Universitatea din București
Traducere din limba franceză de George Anca


VOLUMUL I


 TABLĂ DE MATERII
PREFAȚĂ
PRIMA PARTE
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. – MAGIA ȘI SEMNIFICAȚIA SA
1. Calea Satisfacțiilor Factice
2. Calea Satisfacțiilor iluzorii
(A) Magie și Religie
(B) Magie și Știință
(C) Magie și Metafizică Idealistă
3. Magie, Artă, Literatură
Religie și Magie în Filosofia lui M. Bergson.

CAPITOLUL II – EVOLUȚIE ȘI REVOLUȚIE
1. Originea și Semnificația Ideii de Evoluție
2. Trinitatea Cosmică și Evoluția sa
(A) Evoluția Fizică
(B) Evoluția Formelor Vitale
(C) Evoluția Psiho-Socială și Stagnarea Diologică
(D) Importanța Naturii Factorului Individual
3. Timpul și Ideea Evoluției

CAPITOLUL III – REVOLUȚIE ȘI REVELAȚIE
1. Revelație și Intuiție
2. Revelație și Previziune
3. Revelație și Evoluție Vitală (Creaționism)
4. Revelația și Inconștientul colectiv și ancestral
5. Revelația și Cunoașterea Mistico-Religioasă
6. Revelație și judecăți Sintetice a priori
7. Revelația și Epistemologia lui M. Meyerson

CAPITOLUL IV – LOGICA ADEVĂRULUI
1. Interferențe și Confuzii
2. Logica Rațiunii și a Discursului
3. Logica Intuiției și a Inimii
4. Sinteză a Intuiției și a Rațiunii (Fenomenologie)

CAPITOLUL V – LOGICA VALORILOR ȘI VALOAREA LOGICII
1. Prelogica Mistică și Științele Sociale
2. Logica Valorilor (Teleologie)
3. Logica experimentală a Valorilor (Miracole și Martiri).
4. Valoarea logicii
5.Utilitatea Logicii

CAPITOLUL VI – ȘTIINȚELE MORALE ȘI SOCIALE
1. Rolul Artei în Evoluție
2. Etica, Economia și Religia
3. Drept, Morală și Religie
4. Politică, Morală și Religie

CAPITOLUL VII – RELIGIE ȘI ȘTIINȚĂ
1. Religie și Științe Morale și Sociale
2. Religie și Științe Naturale
3. Religia ca Știință Generală Finală

VOLUMUL II

TABLĂ DE MATERII
PARTEA A DOUA 
CAPITOLUL VIII – IDEEA DE DUMNEZEU ȘI REALITATEA SA
1. Realitățile ideale
2. Sociologia Ideii de Dumnezeu
CAPITOLUL IX – PROGRESUL IDEII DE DUMNEZEU DE-A LUNGUL ISTORIEI
1. Teoria religiei după M. Bergson
2. Monoteism primitiv și Politeism
3. Sincretism religios și Monoteism
4. Divinizarea împăraților și a imperiilor
5. Monoteism și Centralizarea politicii
CAPITOLUL X – STAGNAREA ȘI REGRESUL RELGIOS SPRE ATEISM
1. Doctrina creștină și universalitatea istorică
2. Ateismul, produs al particularismului istoric și al disoluției sociale
3. Turnanta istoriei contemporane. Societatea Națiunilor
CAPITOLUL XI – MĂRTURIA FILOSOFIEI ISTORIEI
CAPITOLUL XII – MĂRTURIA FILOSOFIEI CONTEMPORANE
1. Idealismul solipsist al lui M. Gentile
2. Le Senne și idealismul concret
3. Hamelin și idealismul relativist
4. Renouvier și Personalismul
5. Spiritualismul panteist al lui R. Eucken
6 .Idealismul critic – M. L. Brunschwicg
7. Solipsismul și consecințele sale
PARTEA A TREIA
CAPITOLUL XIII – RAPORTURILE DIVINULUI CU UMANUL
CAPITOLUL XIV – DE LA ȘTIINȚĂ LA OMNISCIENȚĂ
CAPITOLUL XV – TEHNICA ȘI ATOT-PUTERNICIA DIVINĂ
1. Amenajarea terrei în Paradis terestru
2. Resorturi ale evoluției divinului în umanitate
PARTEA A PATRA
CAPITOLUL XVI – NOUA IDEE DE DUMNEZEU
1. Geneza și sensul ideii noi de Dumnezeu
2. Dogma Trinității
3. Ideea Nouă de Dumnezeu
CAPITOLUL XVII – CĂDERE ȘI MÂNTUIRE
1. Sensul doctrinei catolice
2. Căderea
3. Mântuirea. – Sublimarea Instinctelor
A. Sublimarea Instinctului sexual
B. Sublimarea Luptei pentru Existență
C. Sublimare și evoluție
4. Lupta cărnii și a spiritului
CAPITOLUL IVGRAȚIE, CARITATE, LIBERTATE
1. Noțiunea teologică a grației
2. Teologia Grației și a Libertății
3. Sociologia grației, a libertății și a meritului
4. Grație și Convertire
5. Grația și Determinismul Economic
6. Grație și Caritate
CAPITOLUL XIX – TEHNICA CREȘTINĂ(BISERICILE ȘI SACRAMENTELE)
1. Atributele divine, concordanță și contradicție
2. Bisericile și misiunea lor
3. Sacramentele
4. Neo-misticismul
5. Observații critice asupra tehnicii creștine
REZUMAT ȘI CONCLUZIE
Tabla de materii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu