vineri, 6 iunie 2014

Esperanto desculț


esperanto desculț
             de George Anca


esperanto desculț de mână și de tipar
închină cărticica de-i mai găsești vii
de nu prea conversăm tab hub lou
și mâine o zi fără martoră de tartoră


turcii noștri au dat pudra pe parfum
literele aveau culori în ființa cărții
învârtind catacombele Brâncoveanu
a mia oară alta și prima timiditate


ni se duse aprilie ce-oți face voi joi
povești nesurzeniei frici franjurară
vă făcu liceu Florian în Fierbinți
de v-a vizitat și sri Mircea Eliade


bravo Ivane în miezul sfârșitului
unii de alții spctatori la mansardă
văluri împietrite pe sextant penel
Tintoretto canalului calin caolin


peruvii heruvii mai an Cambrian
nici coroane caprele mai rămân
retro ancora de roade neam dat
ce mi-a scris Helene diplomație


ne trei nuduri de bogate ne sărace
acum și mai când scandalizeze invidii
începi veritate încăpută de revelație
de parcă erai Ronsard mă ții în ușă


cutremur să nu stingă lumânarea nici
șamanism tradus așa nici Augustin vecin
catolic elan în lan hindus vă depănați
cu fratele lui Milo mai blând ca parizianul


onoare gării la Râmnic ortodocșii d'oase
ale noastre răchite cratimă neagă la expo
după primar ca la reumatism osteoporoza
nu mai compun să compun nu mai sunt să fiu


liniște peruzea ori în picioare la stânga mierlelor
gongului încotro uscaților roși foarte de flori
cetini scorojite margarete nu pietre năsturei șo pe ei
și când ne-am dus și când am venit mă trece Dunărea


prin sorburi Titaniei s-o întuneca vraja la centru
vâltoare îngaibără vâltoare pe Mille șekspirare
ah Fuji fumează cineva vreun nor din Zeus
ne-om descălța în primul rând p-aicea nu plouă


asupra crucii lapt colapt adapt pe la București
din copcă potcă din turci muscali și humulești
mise netrimise lui Anchise centele accentele
sfințească însorească iertarea pâinea greșiților


nu despuiere nici aproppiere nemaimângâiere
de ce să moară de ce să nu moară mentaliere
țări maxime exil neaproape dedublatelor clone
mai bem ereditate bunicu-meu doar ulcer trăznet


nici scriitori nici lumânări ba Ana lipsă o aramă
pagubă vieții tribulate trilobiților din vecini Veta
noastră din cer încetine vâlcetine bocete o ce te
și-n locul tatălui nostru Gayatri în proză on Avon


tristei erinii înnourătoareo nici floare nu-i rupsei
convivii autenți absenți schimniciei boeme între ei
mai din ei autoratul mistic atinselor mutante veritante
nici literă nor sor copiii sus de pe pământ Windsor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu