luni, 9 iulie 2012

Poeme inedite - George Anca

 George Anca


Poeme inedite 16
 Iulie, 2012

* **

Cuprins:

nu rugăciune
da' se pune ceţa
nici nu mai plouă
pelerina doarme
întoarsă roata
netrecut p'afiş
ah nu icoanei
întorşi Siberiei
o dă din vals
pasându-vă
părul frunţii
voie nu
hai Tagore


nu rugăciune

nu rugăciune nu citanie atunci ce
acum vrei trei cărţi şi niciun comunism
te-ai sculat să-ţi aprinzi ţigara
şi nu mi-ai făcut cu mâna de la geam

soarele în spiţele bicicletei
învăţătorului Spiridon din Corbi
de-a proprietăţile şi adulterele
ai cui sunt câmpii unde-s povestitorii

trebuia să te împing spre Bărboi
a-ţi completa desenul masei
contrând extenice fractcontrarii
la salvatorul conştienţilor sănătate

ai face poze necopiatelor iconiţe
ce camere m-or fi vizionând Kal
oare coborâse Isabella să mă conducă
al cui suflet mi-eşti mi-este Ilinca

ai ţigara aprinsă vorbeşti de proşti
şi-abia e 7 în căbănuţă a compune
imaterialitate matematică nexam
era de plecat spre abdomene uscate

veneaţi noaptea de la dans şi nu
vă ataca nimeni abdomenul
închinându-te la lacătul şcolii
constantele de pe sub distrugere

gen grup aşa nici nu mai scapi
rămâi de mişcarea parantetică
asta-şi bălăngăne picioarele sus blugii
mă propteşti nu numai subliminal

limbajul nelipsirii mai o trampă
răsturnaţi eufemistica totalitaristă
teroare en passant pe fericire din
salvare coercitivă sub tălpi locvace

ţi-ai pus în cap timişorencele
cu mulsul vacii Tiwari se extazia
la muzica laptelui în Heliade
Elena Iliada Ramayana Rethimno

uscatul ori picioarele de pânză
păinjenilor muzica sferelor
cuţite de ceramică tocilărie fină
şi-o să ne mai sunaţi pupături

câinii delfinii ploii aport raţelor
puite epopei interioare
dacă aveţi cinci mii de-o pâine
să vă ajute dumnezeu îngheţate furnici

ne creionează maimuţa reîncarnările
ce să întorci strâmtoarea pe partea-mi
ale noastre fetele duminicii tată
chiar te învârteşti bălosule omenire


da' se puse ceaţa

da' se puse ceaţa da' dă'm' telefon
conferinţa o citesc din cameleoton
degenerarea în diagonală echange
lac d'Olt vălurire insulina a treia

să mă duc la ocnă să nu mă duc
lumea te vrea Plato Noana te citeşte
ceaţă peste seninul Brezoiului
neamul românesc în rotund de ţară

mă mir că nu suni începutul orei
tocmai merg pe Matache Temelie
ariciul scutură tufa de struguri
se tăvăleşte peste boabe a-şi sătura puii

lezate fericimuri c'al nimănui mărimu'
pe nevedere roua din gheaţă nemai ştim u
scrisori dezici din viaţă viza varza
prin cuiburile negre de umbră peste Barza

doamne iubeşte-mă în particular ars
d'ardei dinadins chimbir alt'dat'
ne rămânem să nu ne polonim iar
scăpătat puţin Bariţiu cât Strindberg

a frământării schijă suntem grup
grup antic şapte clopote a rond o
paraliticul în minte cu Borges
vatamana gabiastră trăistariana

îmi amintesc de Ettore Paratore
de mă primise la dei Lincei i se
spusese benino de italiana-mi abia
aştept trioul iunian nu lătra

nesmânte cranţ pelerinii lanţ pe şanţ
starea de graţie ai căta-o pân' te-ar prinde
a-ţi iuţi simultaneitatea uitării
doreai cu toată frigiditatea însuşi sexul

de aflaşi revelaţia după lunecare
a ne fi răpus nefericirile tanto
ori cine întrebuinţându-ne mediu
neşterşi agoniselii agnosticilor

salina ca discreţie ocnaşă plută
în unic sens până la Dunăre
chiar se întunecă fără umbrelă
întoarsă apăsarea prea norilor

omu' era p'afar şi vânzător mai
care păi braşoveanu' hunting
şi tu tot fără subcapitole
învăţătoraş de gang nepoluat

îţi faci aer cu hârtia pân' la mine
din Osho altă bicicletă horă
că Maharishi nenoroci România
neclintirii adaos pescajul

cu ei trei şi noi buduroi în costrei
hai sălcioară guru gară nemiară
să le-o fi zis-o cuibăriseră bunker
cum ar fi parazitarea naivităţii

unde faci pasul preferabil neantului
lăudând femeile ţi se strânseră mame
de nu perversiune pârâtă orient
priveşti falii a le tăia retail


nici nu mai plouă

nici nu mai plouă ca atunci
scrisorile de India aşteaptă
eu la jumătatea furnicarului
de-o viaţă perpelindu-ne eufo

ne căutăm de şoaptă caraula
numită viaţa noastră conjugală
plăcere de te rogi de noapte
într-un târziu clopotul duh

să-ţi scriu păi fredona din Petroşani
mecanicul romanţa profesională
că de-a noastră apăi nunta
sub clopote bostoniene


pelerina doarme

pelerina doarme tinereţe ei şi
mai poarte-ne umerii altei memorii
pozaţii pogorârii din Alaka
de tu-l cunoşti pe Mehru cu Măslini

nunta ţinu o sumă de la Dumnezeu
fata o visă pe Măriuca a-i
aprinde lumânare chiar îngropată
la catolici neplecată din ortodoxie

custodii contrastante şi nunţile ne vin
vinul tovărăşiei prescrise nu-n
niciun nun mai la biserică
prea aproape atunci oficianţii

dependentă deja de ce civilizaţie
să nu zici că nu mi-ai comandat o
romanţă nimerită din Jiu în Jamuna
că nu orişicine pe canale cu imamii

mai ştim necreştine ah China dao
din vechi tot altei primăveri sirep
Brahma iluzie făcuse Sergiu
ai noştri numai din Eminescu

Lorne cu pastorul te trase de limbă
când pe zăpezi scrisul pierdut
dumnezeul de dar contre ţar(ă)
iar că mă abătui sinus purulent

de soare şi părinţii pliviţi pieirii
cercurile pietrei zvârlite în lac
sinonimia dumnezeilor sub copită
cum m-aş grăbi peste ziua de ieri

a strivi spiritualitatea lumii băieţi
iar o dată persoana redistribuită
pe înţeles autodeclarativii super
măcar aveam avantajul antichităţii

unul din ei apoi toţi din alţii
pe veresia ălui dintâi separă
toxic de toxic aerisire sinus
rar necutremurat că nu-i


întoarsă roata

întoarsă roata cer de palmă crucii
n-ai tu mierlă gibă zbori prelucii
mă păsării gangrenei cu mărfar
la mana înnăscutului nu m-ar

goana de propria amprentă reperabilă
plus vârstele pripon învăţului umil
nici faţă pe coclaur revelată
confuzie de bici şi înscenare

femeile rendiţii şi mai religioase
pe milă adulteră cu badea dumnezeu
atâtor tartori coralieri plutire
cui să-i mai mulţumesc risipirea

sau m-a scăpat din lanţ chiar Iahve
să mă fericească în neştire
pe cuvânt în peisaj respirator
într-o retrocreativitate cuvenită

chiar proba pogorârii amanet senect
în loc să mă plouă voi răsfoi nezei
p'odihnă din unul mai câţi de-a berbecii
limba de carte rit armonii negative

tatăl tău în cerul meu îl văzusem soare
cuvânt gol cer gol condac d'ac
scut concrescut nimic pe sus jos viermi
tatăl jos cerul sus zaruri spânzurate

cereştii locului pe după nunţi polog
ori nevasta ori rugăciunea domnului
frumoase pedale discobol cu floare
primiţi în împărăţie cu pluguşorul

opt şi cu şase doişpe altfel sonet
ca ieniceri ci milioane la muncă pe fugă
recăpătat tărâmul părinţilor crezuţi
crimă de mierlă pe după gibă

credinţa cuvântului armonic de pierdere
pe-un cult din mulţi copii şi fraţi
a câta naştere craterul suferă
peste câţi pogorându-se mut

de-am spiralat nu necredinţa-mi
satana sanatana dharma osana
din nefericiţi pre schizofrenici fericind
şi din cine confetti de Maramureş

pe-avans d'op colbuit alarmă liniştirii
religia este pretextul propriei credinţe
credinţa va fi fost pretextul religiei
soare în cer şi pe pământ Petcule

amnezia metamorfozelor halucinatorii
decodism dante(lă) doct(o)rina tei(stă)
dialogismul represionar irealism duo triolet
parasintaxă infra veena
 sitar & comp

altă pleavă de rântaş te distraş'
câtă inspiraţie comunistocraţie
de nu ne lăsăm vezi ui poka furnici albe
noroc de crăci pe apa moartă-n păpuşoi

Iahwe mână amputată într-o poezie de
Blaga durându-l de nu-n psalm
spiritualitatea poporului român apud Stăniloae
hai că vedem lectura la Comedie


netrecut p'afiş

netrecut p'afiş scaune pe scenă cine
facem parte din vecine hai Elisaveto
mâine cămărăşim program ac
cui tot nu-i fac conversaţie

că nu ba da în sala mare pesc
pescăruşul Hamlet Livingstone
fata cu băiatul pe insinuare
şi te duci să-ţi bei cafeaua

Iahwe şi tu fiu al părinţilor noştri
n-aţi înflorit anul ăsta nici voi ioaniţi
pe diagonala castelană cârâiţi
jantă cuantă cum mai şi hodorogiţi

toată viaţa ai făcut show cu buleftrică
şi mai ai un frigider mic că eşti deştept
aş verifica între timp afişul Emin
cu Surdu şi Nae pe după zi

să vină comuniştii să ni-l nouă redea
în odă sub otrava Dejaneirei
tot în India morare altcui Narada mierlo
ne părăsim simpatia criminalilor

poate pe faţa cealălaltă rar statistică
trasă de Gherghina moşiţilor
de-acolo cereasca părinţie arătărilor
ne grupasem prea la întâmplare


ah nu icoanei

ah nu icoanei centrul ţintuindu-l
în verde teişte la luminiş dulăi
ori mierlele plictisul fetei bindul
nemaifecioarei răsfirând din clăi
picându-l moaşă pruncului de-l lăi
n-ajungem zorul vechilor blesteme
de ne-au ajuns la judecată hâră
pe soarta ori zefirul nicio ţâră
pe aer pogorând alaiul ce ne geme
desprinsă halcă de-un buric se-ntreme
ai hai cer spoi fum karmic prin candrii
în grabă trama de asear' pe scenă
de-am or cârmit carmino mizandrii
armadelor bocancii pe gradenă
ci de Ionuţ afiş ţipat Ximenă


întorşi Siberiei

întorşi Siberiei nici China zalele
de ciori tutun mierle porumbe
iar acrobaţii pe cadavre trase
cât ne-o contorsiona Iahwe

ci Bhagawan cu Buddha la sediu
roim alienarea catrafusului halal
din dedublarea crăpăturii plagă
pe râsul cioclilor geambaşi

nu se mai rabdă coconii şablonului
în sunetul paletelor cu minge
mercenariat invers unsorilor
păstrate cioclovine la plezneală

stres candid mesagerilor în comă
nu mai la ordin şi din mormânt
acum ar fi de sunet nici paradă
ia să mă întorc nas netăiat


o dă din vals

o dă din vals în tango pe ruseşte
vecin de scor pe bucăţelele traumă
câte calambururi compost clinchete
cu faţa la roată între gherete

apatic lanţ slăbit întortocherii
forţate clanţe cimpoierii
spart ţark dark smart oloi
ne mai de cititului Molloy


pasându-vă

pasându-vă voi parole ori persoane
mă delas propriei destinaţii
şi-o mai fi vorba de la sine
da' nu pot să nu-ţi mulţumesc d'atenţie

care nu cântăm şi urechile iepurelui
la ce-om mai fi făcut armata
călare când să descaleci arcan
aşa că numai răpita te costă orice

cară car vară var ne ajungem transă
sperjur aproapele din cea împăiere
te-amesteci carmina palorilor talangă
de-ar fi fost apropiaţi că scriam cu ochii

vânător de sine claustrării gonac
a mai cresta în grindină aşteptarea
ăştia mai fluierăm şi-ţi fluturi urechile
ne reclasicizăm din ţăndări de destin

hai gurile afume cabale din cavale
a ne saluta din iubirea duşmanului
pe viaţă rost în parte cu teroarea
când mai şi aveam un pas netras

mai la voi pestilenţa langorii
câini topiţi învăţaţi-ne melting pot
ne învăţăm cu fiarele firele ierbii
mai bună mascarada răpunerii la loc

vieţi vechi peregrinându-se spovedanii
umbră toridităţii exceptate colocviu
ţi-oi fi încurajt speranţa cât să naşti
pe după carnetul de conducere

săriţi în iluminată vacuitate
cât să ne vizionăm cârtiţe
cât să traduc uciderile d'adnotare-mi
ploaia mă împinge sub apostrof

te uiţi la ce inspiraţie că se uită şi dânsa
că nu mi-o fi auzit inima peninsulelor
şi ne retrăseserăm în forturi fărâmicioase
ce defecte ascunse mai poate avea şi femeia asta

copilul nostru carele eşti pe pământ
fie fiinţa ta din cer părintesc
lapte iertat mântuindu-ne
de-om mai fi şi-om mai trăi povestepărul frunţii

părul frunţii mi-l tăiasei
noaptea după şah thalassei
dezgroparea dacă oase-i
te-ar traduce Sean O'Cassey

mi-e mai grea fantoma de lumină-aprinsă
te iubim credinţă ne iubeşte cin' să
noi din maică a mai speriată insă
sufletul ecoul naşterea pretinsă

te repezisei olimpic mărunţico de
te-am ocolit bhragode vasya de
pe recitate necompas pâini abc
chiar pe făraş gunoiul pentru ce

hai că se termină guvernele sahib
că maharaj teranei alemanii trib
arhonda bang de-a intelect sans lib
carenţa prin Florenţa mi-o inhib

nu din şcoala sutei sutaş pe înalt
pe la dans cu biuta armei nemaipsalt
te-am ritmat din vale Vasa către balt
ce-mi urzi Gherghina de o iert încalt


voie nu

voie nu pe lac zvântat de fâlfâire
negreşit colacul strangulând părinţii
fără tată ba al nostru amin im
smoala mierlei bicicliste-ncărunţind

patru verzi sonin Siam hai Surynam
nu te-ai schimbat de la Jean Georgescu
tu-n baston nu mai ştie omul
de şi-o mai vedea umbrela

la pungă strânse de gât mafiuţe
om juca şah 'ţi-vei aştepta perechea
abia ne contaminăm detaşarea
pe sub caducitatea violenţilor

scena hlamidia stalului
în panta dublului penticostal
d'altoi salutat la secera
viscerelor ceruleum bancher

adunarea la cufureală întunecată
ajutaţi-vă cu câte-o soartă satrapi
satâr tetrarh pajeră o clepsidră
ci n-are narator omfalosul

se consumă otravă de proastă calitate
nici agonia nu mai ştii de unde
calmul execuţiilor înjumătăţitoare
nimeni să se văicăre în surplus

scopul vieţii numai distrugerea
gropi grăbite să ne înghită volnici
hai jubilanţi dospirii de cu oase
reveriile vinului nemai poezie


hai Tagore

hai Tagore taică iar în România
între Ungaria şi lăudata Rusie
spune ţară ocupată cu tine şi pa
lasă-ne să ne termine şi pe noi

Viorica din Topliţa n-a auzit de mine
în casa lui Pătraşcu pe Bastilia
fata Floricăi pe Puşi îl ştia
Iolanda tot ar tipări muma-i

Mercica Alabama malteză
the last poet of Romania
cât să se lase asasinat
de bună voie a termina lustra

mai trist uciseră câinii pisica
miting de unu cerşetor în cruce
suta sutană satană stană astm
grabă de la sine trenul fără şine

iar teamă pentru viaţa căpitanului
cum veniţi amândoi cu pruncul
tratament avio împotriva ţânţarilor
taică-meu clonat nu iartă aparatele

câţi din toţi ne gândim la mata indiferent
de inducţii diatribale lojgate
câţi îmi sunteţi tată surya
tu cu măturoiul eu cu fluturele

taică-meu tot o aşteaptă pe moscovită
biciclistul rus pe propaganda lui taică-meu
pornesc ăştia fabrica de miliarde
s'ocupă forza pe su' elicopter apter

de le-aş fi scris cu intuiţia lor
n-ai unde se reîntărâtă filajul
a nu mai ieşi din lista rândului
câţi se orânduiesc cu capu-n zid

mai zicând cine trage sfori trage gloanţe
own writing zile următoare şi tradu
discul câinelui după biciclist mă ţine
ducere paranoic-medicală cală

te-oi fi dus în Reunion la erupţie
schimbate arme nici mausoleu
mărunţiş prelins căptuşelii de rubaşcă
vestea vieţii amniotic vestită

George Anca

                                    2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu