sâmbătă, 7 februarie 2015

FENOTIAZINĂde George Anca


2004

în ziua dinaintea

în ziua dinaintea călătoriei în Provența
mi-oi fi amintit mai puține provincii
poate un bal de troieni latini suiți
pe un fluviu cu marinari mistralieni

dodii occitane intimitate pe șapte
în postura părelnicului orient
cifrare vechiului vechil ne cheamă
o energie în cascadă naiadă iadă

suie-te-n barbă trupeșă veracitate
berberă litanie vin rușii jap turcii
inundă inuendo grabnică rabie în
pașnică disperare trepădându-ne aer

ergo dodium vino să cânți cipkalie
insolubilia pe tunelul poetomaniei
frică politică pe cât comunism compas
compasiune morții în aburi auriculari

văduvele prietenilor spiritualizare violului
ascunde-te furie etichetei în loc să-i tai capul
spune-ne tu să ne luăm adio de la neveste
înainte de a aranja luptătorii fără înscris

oare de ce ați făcut ce-ați vrut voi regizorilor
în seara aceasta păi cum de ce mă întrebi pe mine
ce am vorbit toți de trompete el a plecat
mai devreme ea mi s-a părut normală

că regizat ei seara i l-ai dus jurământ nescris
își face casă bea cu femei lângă templu
cât să fi uitat maestru că e samurai
slăbindu-și garda pe așteptate dușmanul

sinucidere spre a încuraja fiii cu două săbii
ea-și tăie părul i-l dete și se sinucise el deghizat
în femeie în celula ceainăriei și a plecat în
America părinți sinuciși educație sânge

invest in education health care job creation
cum și Cândeștii nu m-ar mai magnetiza
honda sub funicular pereche peste real
samurai sfarmă-rai duna grohotișului

felibri niciunui amurg nici
jocul florilor late latinitate
horă pindarică în gol horal
pe fugă văduvele prietenilor

o brinda

o brinda rimei alexandrine
pe ambră cianura îndrăgind-o
orb cărăbuș arbustul pe bustul
fără cap întoarce pinionul

în lanțul văduviei codalbului haram
palpit alintă lira cernuse ce noiane
calinitatea calei de leagăn amalgam
Ion Barbu după claie de mile mariane

spart part nu tai nici thai nici netainici venetici
flori și mai sfărâmate a joc în șapte spezi
la cupă sânge frunții crestezul strâns în brici
serbează barza barjă răbojul fript crestezi
creastă pe brazdă nu mai dincolo nu aici
Ioan Ladea văduvelor sufletul înși bipezi


tao Taos

tao Taos New Mexico Lawrence
nemțoaica profesorului profeție
preoteselor de scris ceartă ce artă
sortită nenorocirea fetelor noastre

babe sărace măritoare de văduve
casa neterminată clinică nominală
să se lungească să se cositorească
o odihnă benignă trubadurească

avem cămara liberă de plecare auzim
văduva ălui mai dumnezeiesc prieten
ba a lecuitorului încă un porumbar
rond roman destulă medicină penitenciară

lunecă timp falie de laur prin veche râpă
hanul contrat o cărăușie de voie perturbă turbă
nervozitatea beției în inversul genetic halt
cânt când nu cânt ce liniștire nesmintită

n-am frază pe viață irespirarea raționalității
plimbăm cefaleea crângului închipuit văduvă
transferul mortului în prietenul trecător
pai fluieraș înverzirii peste irațiune

a nu amuți de dragul văduvei vezuviene
lava slava salva-va nava dava avva
ciucuri cuceritori ne lasă pleava cavernă
mai departe a ne fi dat sufletul văduvei

neam neamț o tiflă ne târfă pe drojdie
nici n-am mai scris la ce scriu și acum
mi-o fi pe acasă aleanul cu Leana
plăcându-ne placa aplecându-ne

îmi capăt capul de-o ardere derâderea
de mai sus crâmpoțirelor sonorități
nu mi-ar fi oarecum mie rușine tu tainești
cu văduva nașului pe versurile astea


văduve

văduve capete de mort putregaiul ființei
văduvei mele aflați-i ce nu vă aflați ca mie
viu în de voi afluent în dambla comândând
sigură moarte iubirea de văduve măduve

văduve de prieteni fără văduvi de prietene
ne trebuie prietene cu văduvi de-a gata
să le murim în de noi și tot în de ele
acolo le ajungem tămâie voyeristă

cânta fără voce lingușirile din operele cult
se credea lauda în plăcerea asediilor
ducele uzurpându-și audiența spre a spune orice
nu putea ierta Parisului fuga și propriile lacrimi

a te îndepărta și mata de Luteția bucolic
nu te mai vezi ești venerabil în moara de vânt
sinucigașul și te lasă în paza fricii de diavol
consiliul de război tălăzuindu-te gurudev

doctorul Rabelais a-ți fi donat cărți
întrebându-te de dr Anca de la Aime
câți și ajunși pe la Milcoiu ungureni
precum trecerea acasă atavism


tauri

tauri spre cocardă să nu omori să mori
spirală stare castrare cast priapism
se împrimăvărează a câta oară catastrofa
nearătând nici la centauri centrul ceafa

abia în tinerețe frenezia morbidității
în numele hăului himalăului bârgăului
dumnezeu satanei la ureche ia-ți-l pe Iov
cum încă s-o mai vinde România Ioane

ionpatizare dosarială la sustraprobă
plecăm calm calamității securitatea țării
theory into practice urmează military assistence
policia pe diagonală operaterorie

umflați în pene de curent aminte
pe după eșarfa gâdilând cocarda cornului
aproape să ne picuri praful din magnet
la mal am mai pierdut sânge dumnezeiesc

în cheag de frig publicitat pe barbă
o umanitate de criză pervertește finiș
când om fi în miezul reazemului Razelm
ne-or țâțâi cocoriștea coporiștea poporiștea


tumul

tumul tumult mult mul emul
cât iezuiții baștina cazuiștilor
nu se mai poartă în Catania trupul
decât fără Etna din ficații acești

cum ne înșelau șalele inshallah
îi scotea pe rosincrucieni creștini
sibilele îi suflau îngeri în pânze
povestindu-ne floarea darurilor

îmi aștern Iștar infern Holofern
codex Cadix alcade șade bade
mirului mirarea zilelor din urmă
nu sabat nu mormântul tatălui

partea de sine cu aripi harpe
canonul nașterea pașterea
scai simetriei neparadisiace
praf de mumie egipteană pe nas

n-am ce sfârși irosind iridiscența
comensurare autorepresiunii
unde nici nu murim laolaltă
nu știm încotro ne-am întâlni

pe colnic planarea crângul ne-o zbura
smulgere-n beție amintire imaginară
înfloriserăm epilepsie în visul cârpei
părinți violatori ne îmbrățișaseră

catren pe stil pistil raclă oracol
negru tigru integru emigru
ebrietate brită sictir în City
în oglinda tigăii automate


rost

rost de studenți în a cui capitală
pe interdicția iarăși tovarăși inter
alternanțe unse de cine pârjolește
cum chiar luară foc în contre

lumea s-a ținut de coarne oricine
a călcat-o țărână înțărcată
de răsăriră opușii fertilității
tați ratați din același Pondicherry

ne petrecem prin Găești socializarea
pierdută cu ducerea în alte părți
spațiază formatul să nu și-l
mai taie încercătorul de rugby

bine păziți bine organizați
dar și foarte periculoși
căpătâi francez pe citite
pe drumul săciilor piersicii


fenotiazină

fenotiazină în corpurile rugbiștilor
nici indianiști majoretelor la pozar
shanti shalom pretinde societatea
cum e cu distrugerea viitorului cui

balistica artileriei Lebon Antonescu
n-am idee cât mai stăm în pușcă
a te îndura de ei cât nu te pot cunoaște
frontul sub inundație visată secetă

cum nici războaiele n-ar mai robi-o
ne dăm cu părerea cardiogramă
n-ar fi decât să vă încercuiți încercați
și iar îmi spui că nu ai de pâine

îți muriseră copiii unul la 18 ani de
securitate altul la 44 de cancer la ce
om mai fi trăind trădând-o pe maica
Smara cu drag de Veonica din Sălaj

oricum nu mureați de copii măritaților
măcar femeia va ieși cu premiu ancangur
fi-v-ar criteriile pustii dincotro pe rană
nici n-ai banii babanilor pe post de virtute

îngere coloidal o sută două mrene
și păsărilor canon ne apăsarăm
proviziei de chin reuma pneuma
scalp alp ca-n traducere unde ne și aflăm


mai peste tot

mai peste tot incestul mărului
cutră cutremurată paradigmă
mai ascunsă mai la vedere
soare cu marte așternutului

pe verde cratima numai nume
și mai jos mormântul tatălui
vraiște raiște în pasăre de alb
legionar al lui Iorga secretar

Miljurko traduce Blandiana
sârb centru noi în Ljubliana
ajungând trenul în frumosul
oraș noră-ta s-a dat la fie-ta

contra concubinajului cu vara
vecina între București și Pitești
noi suntem din Găești și bârfim
că le-am scris eu recomandările

aș fi mâncat mere dar tu ți-ai adus
încă un tânăr pe înalt din Vorkuta
oarece Tanda pe Manda și simularea
de examen urmată de bătaie

rod maică nu de stele căzătoare
la casație bruscată șoricioaică
prințesă și a ajuns la violență
mușița vieții publice românești


omoară-ne

omoară-ne să ne destindem
dacă nici noi nu avem griji
viețuindu-ne inexistența
Crăciunului lui Ceaușescu

cu cântec înainte marș pleroma
înconjur moară moarte pe mălai
făina râde din partea cealaltă
contrară arătură amorului moroi

salve călăi de miei drogați drob
mierla ba veverița în față cum
m-ar înșuruba în uciderea puilor
din Mangalia în Caltanisetta

am fi o moarte de altceva ca o
convorbire pe moșia Laovăreștilor
exterminată neamului masonic
cosând ciorapi minorei de 91 ani


pajiște

pajiște paji jariște la Săliște pe nouășpe
adio războaielor cu stafia nașului
ce ne-or mai spune și țărnii și crucile
per crimă carmin minotaurul bâlciului

pe sânge mormântal cancer de pușcărie
neaoșă țâțână înnergrită sub cnutul ud
scripte scripete în subsol de catedrală
la vita serena di Gesu la paura della morte

hain oricum n-am veste ce ți-oi și citi
s-a trăit bine până la sinucidere își
face iar copilărie din din casa tatălui
crini-mi inimi porsennieni arsenici

nici cu strigoii nu ajungem la pace
ce fac fără frică m-ar speria curajul
mă depresează înecații invidiați
de a li se fi putut întâmpla ceva

vânasem crengilor închipuirea de-a
înverzirea noi de noi roi de voi
pas rămas în altă posibilitate
o nedreptate pentru fiecare mie ție

înapoi în sat sabie în teacă
s-o răcori a păruire descrețită
până în zilele din urmă nu te cunosc
abia dându-mi în cap iubindu-te


furia

furia nimbându-i război daseră
soarta se războise despotmolind
continuare carnivale blând umblând
ilustrat înainte de sinucidere bonjour

de noi își dete seama că despre ea
vorbeam ca oamenii despre câini
ocolisem comparația Porsenna Bataille
cum nu ne-ar fi consolat mantra

sfinte Antoane nici urmă din noi ca
din Mavrogheni sub cine vei mai fi
pe ce morminte noi fără mormânt
curg munții milostivind potopul

petrecându-vă făcuse bună ziua
nu și ție că să nu vadă aia dar și
cu asta de ce nu la amândouă nici eu
nu salutasem p-ăla cu bodygrazi

am ținut șase ca unei umbre de sine
tu vreai două ore Gyr eu că mi-e frică
dar bătrânetul se singularizase în replică
de iubire cu disperare din toate disperările

nu te poți înțelege cu nimeni nu te omori
aștepți să moară că te omoară
mai toată vorba o pierdere de sânge
auzi cuvântul și nu mai exiști

morților m-ai lua la goană cum
n-aș fi avut nici așa rost pe lume
n-așeptasem milă nici în oglindă
diavol sau papă tovarăș mă spânzuri

ce vedem noi aici Vasile nemți ahei
jai hind budhiști pe linia de tramvai
digital Addige că iartă-mă Doamne
rai beduin marochinărie vânătoare

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu