vineri, 21 noiembrie 2014

S-A CONCEPUT


S-A CONCEPUT de George Anca
s-a conceput

s-a conceput posibilitatea
de a se prelungi viața
individului la infinit


ideea de a învinge moartea
bântuie mai mult
de un creier de savant


ceea ce n-a fost posibil
în două-trei sute de ani
va deveni în mii de secole


imaginațiile fantastice
ale magiei și poveștilor
sunt ferecate în știința viitorului


tot trecutul este doar începutul
unui început tot ce este și a fost
nu este decât crepusculul aurorei


credința religioasă și utopia
sunt față de rațiune și simțuri
exact ca văzul față de pipăit


raza de acțiune a văzului
fiind infinit mai mare
decât cea a pipăitului


a crede este a vedea în timp
a ști e a vedea în spațiu
a crede a vedea ce va fi


a nu crede în Dumnezeu
este a împiedica realizarea
destinelor umane


umanitatea crește
în măsura în care crede
credința îi determină creșterea


lumea se poate răci sorii să se stingă
dar este vorba de a menține înăuntrul
nostru ceva ce nu poate pieri


sângele și pasiunea existenței noastre
au fost reprezentate în perioada carboniferă
prin ceva cu sânge rece și piele vâscoasă


e posibil să fie nu e posibil să fie
se întâplă să fie nu se întâmplă să fie
nu e imposibil să fie e imposibil să fie


nu e necesar să fie e necesar să fie
e posibil să nu fie nu e posibil să nu fie
se întîmplă să nu fie nu se întâmplă să nu fie


nu e imposibil să nu fie e imposibil să nu fie
nu e necesar să nu fie e necesar să nu fie
schema imposibilului o vom afla cu voia domnului


vai fiul meu vai fiul meu pe cruce
piele fandată sub piroane
vai fiul meu tu prunc de lapte


cruce de unire între creație și Dumnezeu
rugul aprins al isihiei pocăință înveselitoare
alegerea cea bună secerișul peștii de taină


lăudată de mamele cu prunci
de cei care nu au pe nimeni pe lume
în mijlocul iernii în zilele de vară


mințile celor fără de minți le întregești
sănătate demonizaților le dăruiești
pe neînțelepți prea înțelepți îi arăți


nu ne-ai părăsit în timpurile cele grele
în toată vremea ne spui eu sunt cu voi
nu ne lași să fim munciți de diavoli


mărirea fecioarelor apărarea văduvelor
mângâierea orfanilor veșmântul celor goi
veselia celor întristați bucuria celor scârbiți


creștinilor locuința ai cercetat
cu mila ta pământul l-ai umbrit
îți pleci genunchii spre încoronare


izbăvești ochii noștri de veșnica tânguire
potolești dreapta mânie a lui Dumnezeu
destrami necazurile noastre cele vrmelmice


ai surpat idolii ai sădit credința
ai izgonit necredincioșii ți-ai ales grădina
locului acestuia darul tău l-ai făgăduit


zeii au sădit în om
tot ce era necesar
spre a nu se prăbuși


sortite să dispară trupurile
în materia universală amintirile
în nemărginirea timpului


te-ai îmbarcat ai plutit
pe mare ai coborât
pe țărm debarcă


dacă ai plutit către o altă viață
nici acolo nu lipsește
o providență divină


doctrina imitației dirijată
cu mână mângâietoare și ucigașă
contra lui Homer a tragicilor și a pictorilor


ne sculptăm sufletele
după imaginea sufletelor
respirând în personaje


suntem moderni nu
antici suntem francezi nu
greci sau romani


a inventa pare a recunoaște
o arie în căderea
monotonă a picurilor


mic templu
fiecărei chestiuni
stelă fiecărei enigme


teoriile unui artist
îl seduc să iubească ce nu iubește
și să nu iubească ce iubește


ce-n buclă sorb vasilian
de-o mesă pastor Singapore
sorbi-om castorului nor


s-ar răsfira meridian
ca-n ziua altui penteleu
ne-om închina lui Dumnezeuvirtuți franciscane

virtuți franciscane doar în
renunțarea darul mantiei
evanghelizarea păsărilor


sper s-o mai ascultăm curând pe signora
puțin probabil deoarece signora
a murit azi-dimineață exact la ora două.


uneltiseră împotriva intereselor noastre
și-și îndepliniseră misiunea lor
altfel decât hotărâse votul vostru


integrate într-un scenario creștin
numeroase tradiții arhaice
își dobândeau propria lor răzbunare


maturarea mineralelor
transmutarea metalelor
elixirul obligația secretului


știe să asculte
ceea ce se află de față
poate vorbi dacă este rostitorul


îndeplinindu-ți menirea clipei de față
păstrând partea divină existentă în tine
vei trăi ca un om fericit


privește toate activitățile ca un bărbat
ca un om ca un cetățean
ca o ființă hărăzită morții


caracter neloial
caracter de șarlatan
caracter tiranic


rotește-ți gândul asupra vremurilor
lui Traian toate vor fi la fel
și s-a stins totuși și această generație


ignobil nobil lerui
scoburi scorburi lustrale
palma tălpii traforată


ideea generală este separată
de orice existență individuală
și nu comportă altă expresie decât cuvântul


în cer se diviniza lumina trăznetul
pe pământ apele subterane
nopțile astronomice


înțeleg foarte bine
spune Dumnezeu
vă faceți examenul de conștiință


lăsați-mă să-mi fac meseria
păcatele vă sunt atât de prețioase
a le comemora cu un sort de pietate


bieți imitatori pe invers
puneți-vă seara jerbele
păcatelor de peste zi


vă gândiți mai mult la păcate
gândi-v-ați a nu le comite
când încă nu le-ați comis


în pragul bisericii
uiți tina
nu te uiți la picioare


nu inimă nu privire nu voce
decât pentru altar
pentru trupul lui Iisus


și amintirea și așteptarea
trupului lui Iisus sunt de ajuns
ca tina să nu fi trecut pragul


a nu se vorbi de tină
a-i transporta memoria
e a transporta însăși tina în templu


oaspeți îmi sunteți zice Dumnezeu
eu sunt Dumnezeul oaspeților
copii ai mei veniți în noaptea mea


faceți-vă examenul de conștiință
dar și vă
ștergeți picioarele


dus ieri băiete
gând pe mâine
ieri nemântuit poate mâine


nu e târziu a ispăși
e târziu a comite
a fi comis


se vorbește zice Dumnezeu
de imitația lui Iisus Hristos
imitația fiului meu de către oameni


a nu se uita că fiul meu
începuse prin această
singulară imitație a omului


singular fidelă până la
identitatea perfectă imitând
a se naște a suferi a trăi a muri


nu iubesc pe cel
ce știe mai bine ca mine
ce voi face mâine


nu iubesc spune Dumnezeu
pe cel ce nu mi se încrede mă vedeți
punând capcane ca un rege barbar


sunt bun creștin zice Dumnezeu
credeți că m-aș amuza a vă
surprinde ca un asasin de noapte


eu sunt tatăl lor zice Dumnezeu
și fiul meu le-a spus
le sunt judecător mai ales tată


ei sunt frații fiului meu
barieră între ei și mine
trei-patru cuvinte


își aruncase pe umăr mantaua
păcatelor lumii siajul rugăciunilor
fără număr în zile fără număr


imensă flotă
de rugăciuni
sunt atacat


salvată justiția pierdută mizericordia
omul imposibil a se salva
nimic imposibil lui Dumnezeu


sactificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terram-am jucat

m-am jucat ades cu omul
zice Dumnezeu ce mai joc
încă mai tremur


Dumnezeu juca a mântui
tremuram și eu
de a nu-l putea salva


el vrea să piardă
eu vreau să câștige
jucăm de-a cine pierde câștigă


le fac război
pentru a-i împiedica
să piardă bătălia


îl prea susțin nu mai e liber
nu îl susțin cade
îi expun ori libertatea ori mântuirea


însumi sunt liber zice Dunnezeu
am creat omul după
chipul și asemănarea mea


toate prosternările
nu valorează cât
îngenuncherea unui om liber


libertatea cuvântului
a fi lepros decât
să cadă în păcat


am creat libertatea omului
după chipul și asemănarea
propriei mele originale libertăți


tremur de iubire
fiul meu a murit pentru ei
cum ei au murit pentru el


în orice familie spune Dumnezeu
există un ultim născut
el e cel mai tandru


în vechiul testament
tatăl sfârșește
căutându-și fiul și aflându-l


în noul testament
fiul nud sfârșește
venind să-și afle tatăl


inocență plină experiență vidă
inocența câștigă
experiența pierde


inocența e tânără experiența bătrână
inocența crește
experiența descrește


inocența se naște experiența moare
inocența știe
experiența nu știe


uite zice Dumnezeu
ce fac
din experiența voastră


copii duceți-vă la școală
bărbați la școala vieții
la învățat la dezvățat


toată istoria se joacă
de două ori spune Dumnezeu
o dată în evreime o dată în creeștinime


copilul se joacă de două ori
o dată în Benjamin
o dată în copilul Iisus


nimic nu e mai frumos decât
un copil spunându-și
rugăciunea spune Dumnezeu


profetul vorbește înainte
fiul meu în timpul sfinții după
eu vorbesc tot timpul


fericiți imaculații pe cale
beati immaculati in via
va fi zis ce de sfinți ce de martiri


qui empti sunt de terra
vous voyez ce que nous
en avons fait dit Dieu


de teatru ave zile tină
petrecerea pe verso
impietată răsfirare opus


moartea pământului produce apa
din moartea apei se iscă aer
focul se naște prin moartea aerului și invers


îți este sortit să viețuiești
la curtea împărătească
și acolo se poate trăi cinstito reflecție

o reflecție-l făcu pe Paul
să fugă din situația divină de unde
contempla etaje de judecăți relative


atacă dumnezeii inamicilor
dar înainte descoperă-i
oamenii-și ascund dumnezeii veritabili


sunt situații și idei
ce nu se pot preciza
fără a pieri noi sau ei


orice crimă ține de un vis
se vrea comisă
naște tot ce-i trebuie


toată lumea asasinează
o mică mișcare secretă
un reflex asasin


privirea de-ar putea fecunda
morții de-ar putea ucide
străzi pline de cadavre și borțoase


printre reprezentații
procurând satisfacții
execuțiile necesare


societatea prinde un criminal
și-l închide cinci ani
fără a gândi la al șaselea


omul nu se poate sincer
nici vinde diavolului
nici dona lui Dumnezeu


ars ras pecetei script
din polilog necarte
nemai suflând lumânărire


ideea de proprietate
ca și ideea de patrie
este inerentă omului


cum să nege dreptul de proprietate infinită
fără să distrugă ceea ce a făcut
esența însăși a proprietății


dar cum să legitimezi dreptul să se extindă
fără să legitimezi dreptul de a ruina
și de a expropria o masă de semeni


bogățiile sunt imaginea lui Dumnezeu
nu bogatul este imaginea lui Dumnezeu
Dumnezeu este imaginea bogatului


se simt oameni
au nevoie de oameni
singuri neoameni


o inexistență pedepsește pe cei răi
o multiplicare a existenței
recompenează pe cei buni


clarul nu rezistă
la angoasă formula
obscură dă speranță


sunt otrăvit
puteam avea ideea
acum zece ani


să-mi fi clasat
propriile forme
să gândesc în ele


dacă viața
avea un scop
n-ar mai fost viață


ziua începe printr-o lumină
mai obscură decât toată noaptea
angoasa îmi e meserie


este în natura
rațiunii conducătoare
să se împace cu sine


iubește neamul omenesc
urmează îndrumările divinității
numai atomii constituie o realitate


este regesc să faci
bine și să auzi
că ești vorbit de rău


binele nu reprezintă
altceva decât
a salva și a fi salvat


aruncă-ți privirea asupra
drumului stelelor ca și cum
te-ai roti împreună cu ele


alții au trecut în legendă
iar alții în clipa de față
și din legendă sunt șterși


născuți unul pentru altul
ori fă-le educație
ori rabdă-i


cel care calcă voința naturii umiversale
este lipsit de pietate
față de cea mai veche dintre divinități


această divinitate se numește adevăr
și este cauza primă
a tuturor adevărurilor


piatra aruncată în sus nu simte niciun rău
când cade din nou pe pământ după cum
niciun bine când este înălțată atât de sus


dacă au făcut-o numai
pe eroii de tragedie nimeni
nu m-a condamnat să-i imit


nu spera să instaurezi
Republica lui Platon
ci cel mai mic lucru


cine ți-a spus oare că zeii nu-și unesc
puterea lor cu oamenii pentru acele
lucruri care se găsesc în tăria noastră


cum aș putea să mă culc cu această
femeie cum să fac să nu râvnesc
să mă culc cu această femeie


de nu mi-aș pierde
copilașul de nu m-aș
teme că-l pierd


să nu fie nevoie să te
învinovățești că nu te-ai așteptat
ca un astfel de om să greșească


tot ce ți se întâmplă a fost pregătit
pentru tine încă din vecinicie
încă din infinitul timpului


termenul măreție sufletească
reprezintă ridicarea părții inteligente
deasupra frământărilor


zeii nu doresc să fie lingușiți
ci au în primul rând dorința ca toate
ființele raționale să li se asemene


un păianjen se mândrește
că a vânat o muscă un om că
un iepure altul că o zglăvoacă


altul că a vânat un porc mistreț
altul că vânează urși
iar altul sarmați


voi spune universului că voința mea
este aceeași cu a lui că iubesc
împreună cu el ceea ce-i place lui


după ce a împrăștiat în mitră sămânța
tatăl se retrage o altă cauza preia sămânța
și astfel se zămislește copilul


în sfârșit vom răsufla
ușurați că am scăpat
de acest pedagog cicălitor


o ființă rațională
cuprinde cu înțelegerea ei
renașterea periodică a universului


nimic nu lezează cetățeanul
născut cetățean
dacă nu prejudiciază cetății


după tragedie a fost adusă pe scenă
comedia veche apoi comedia mijlocie
iar în cele din urmă comedia nouă


îngădui ca partea mai divină
din tine să fie înfrântă
de partea muritoare


nu s-a născut încă un hoț al liberului
arbitru să se găsească o tehnică
de acordare a consimțământului


sferă desăvârșit
rotundă mândră
de surâzătoarea ei statornicieTurnavitu

Turnavitu
paraponisitu
n-ai gânditu


arrité ocara lumii englegé
afierosit isterit li-am jertfit
se zarifefsește se pudurește


punga nu-l embodisăște
să nu fie strănțuros
întoarce bernevecii pă dos


antereu caftan din ziua lui Cefan
conțeș din zilele cui
în letopiseți nu-i


gingășii d-epilepsii
amețăsc se sluțăsc
afumă cu pene gene


năbădaica vine
biciu bun la sine
una sută bine


nouăzăci la vine
șaizăci la spati
c-o umple de sănătati


schimbarea costumației
împrumută râsuri noi
vapori capriții teribilitate


țiganca vrăjitoare baba hârca
vâră în cazan doi drăcușori
și scoate un înger


primo comic
martor și bătrân
și tată nobil


să mă tai
pus de
trei crai


că nu-i bună
de-o pricină
îl anină


de-mpărătești heretisești
logos facă
Marea Albă


voinic șocaric
lângă dânsul
nu-ți ții râsul


veste
de răsmiriță
că este


balaur
scrâșni
strășnicii


tunuri fumuri
trăznet pleznet
păr din creștet


cântă sfântă
heruvimească
îngerească


neîbârzoiată
se ivește
pupupăiește


dintru
aflate
cetate


uriaș
gustă
lăcustă


căși mese ș-altare
zăifeturi ș-ospețe
la păhărele istețe


aleși direși
carte parte
pă hârtie să fie


ahele măsele
bere părere
ajută sută


a hărțuire
doao mâni
duh în plămâni


tâmplare ne
tâmpineze să să
scoale nescare


cu cale
nește dârdale
ha dă pă urmă


o nătărie
ș-o ciocârlie
cha câr


Sânt-Ilie
săgeată arată
în găvălie


corb mort
sătana
astupându-și rana


câte stele
cu jele
ahastă năpastă


dada Dumnezieu
să-l ierte
să să certe


creștet șede
dă a crede
bine de tine


cumplite țintuite
șatră de vatră
capete sparte


odinioară
acum ocară
om fi doară


soi
cum el
în gunoi


înțăleagă șagă
cu una cu doao
făcuți din oao

antifoane
ce ți-e
Spiridoane


nu vedeți
perit-au
nu e țară


o asină
Sân-Spiridoane
sui călare


rămăsăi
în viață
vorbeață


face
sfadă
după pradă


poate
zăuitându-și
de toate


își vor da seama de deosebirea
dintre comportamentul străbunilor
și atitudinea acuzatului


pietatea față de zei
respectul față de părinți
dragostea de binele patriei


la căderea nopții
porni cu barca
spre corabie


furișându-se pe portița aceea mică
fără să simtă nicio strângere de inimă
în fața porturilor patriei pe care le părăsea


lipsite de apărarea
la care avea
datoria să vegheze


s-a dedat la răspândirea știrilor false
prin fuga lui a dăunat societății
nu jurați strmbătate cu mâna pe altar


au venit corăbii s-a aflat
că cetatea noastră
n-a căzut pradă


este drept ca voi să pedepsiți cu moartea
pe omul care n-a găsit de cuviință să ia parte
la înmormântarea celor care au murit


pentru libertatea și salvarea poporului
aceștia n-au avut parte de înmormântare legiuită
în măsura în care aceasta depindea de el


la alte popoare veți găsi
în piețele publice ridicate
statui de atleți


la voi vedeți pe cele
ale strategilor învingători
și pe ale celor ce-au omorât tirani


dintre acele două urne așezate în fața voastră
una e a trădării
și alta a salvării


voturile voastre
vor hotărî sau ruina patriei
sau siguranța și fericirea ei


țara și arborii ei vă imploră
porturile arsenalele și zidurile
cetății vă cer stăruitor


templele și altarele vă roagă
fierbinte să le veniți în ajutor
amintindu-vă crimele lui Leocrate


tors ploii
de afară
a doua oară


sculptură topită
ochi albaștri
pas în-tors


învățătoarea
dându-ne nota
altei recunoștințe


Paul va deveni
creatorul misterului
evreiesc


evreii au procurat Dumnezeu Tatăl
evreii schismatici Dumnezeu Fiul
și elenismul filosofic Sfântul Spirit


Fiul este de origine mixtă iudeo-elenic
pentru că în el ideea de Mesia
a profeților se reunește cu Logos


aproximativa lor coincidență
între opera lui Iisus și a sfântului Paul
și opera lui Cezar și a lui August


dorința de iubire este un artificiu
prin care geniul speciei asigură
continuitatea acesteia


omul a fost creat nu pentru
a se bucura de o fericire terestră
ci pentru a îndeplini o misiune divină


gândirea este sursă
de bucurie dar câte
bucurii nu tulbură ea


fericirea este cauza reală
a progresului dar nu îi este
nici scop nici rezultat


sinuciderile cresc în raport
direct cu progresul
civilizației și culturii


Jean Racine la Sibiu

o poală de flamingo pe gust de nuc micesc
la tragerea pe gard cajunii
murind în a cui plasă
din peşte neam te lasă


oui puisque je retrouve un ami si fidele
oui je viens dans son temple adorer l’Eternel
quoi tandis que Neron s’abandone


în soare racinian pe necitite
Sibiu cu paznic Tolstoi copilul întrebând
dar Jean Racine la rege de Alexandru când


albul zarzărilor
galbenul cornilor
pantomima avatarului


să vând rachiu unui paznic
semănând cu Nicu Steinhard
el nu părea a-l fi băut
poate familia poate Sibiul


n-am să cer alte daune
decât tot pe mama şi paznicul
să refacem târgul
să ne întrebăm şi altceva


mama era Elisabeta


surori de ocazie ieşire din singurătate
Tavi Ghibu îşi pierduse vocea m-a luat
să-l vorbesc de nu kairos ne-am dus
şi la Plămădeală paznicul maicilor


i-am dat imperiul lui Horia Stamatu
mai doriţi ziarul Tolstoi gratuit
ce de ruşi în Sinaia Benedetto


Societatea Tolstoi nu s-a mai prezentat
nici în casa Micescu nici la subsol
dând spre Podul Mincinoşilor
a vedea oraşul ca pe război


voiaţi aici dar vă coceaţi
paznicul scormoneşte cu ochii
un kairos de când nu voi mai fi
ori încă nu-mi permiteam să fiu


toţi ne ocupăm cu acelaşi lucru
fetele n-or fi de la patrimoniu
românce în Japonia s-au certat
cu ruşii să nu prăpădim tot ce avem


în sus mai limpezi ape Gange
mama în ospiciu Tolstoi în Roma
paznicul cur în cur cu Tolstoi
care cu care Gheorghieni


un bună ziua de la paznicul controlor
un pic exhibiţionist de n-oi fi ratat-o
pe mama nevorbind cu ea pe-aşa tot
povestită o viaţă chiar fără China


minus 29 cald în hale pături de război
femeile mai sensibile dar aveau grijă
veneau cu marmide de ceai şi ele
puneau mîinile să se încălzească


al singurătăţii de voie în
nerecunoaşterea armonicei
de unde să te lămureşti lamură
pe neverde cine nu ne pierde


al treilea tunel şi-aş mai căuta
peniţele muririi dintr-un scris
urcasei o iei iar la vale
nu eşti drumul spre Bergen


lacuri nu sunt lacrimae rerum
de când nu mai invidiasem copacii
neconstruită coadă de Transilvanie
urâtul călător în persoana mea


voi scrie pe dosul patrimoniilor
departe fiindu-mi tu din partea cealaltă
de unde venisem amândoi acum singur
paznicul în centrul ţăranilor


cunoscându-i îi manipulează cu oraşul
Făgăraş pe Olt şi Radu Negru
în cinematograf cu Muntean
vară era ori aşteptătoarea


laudă vajnicei corporalităţi transilvane
download ronii coloratură du-te
până nu te-ai întors bidinea
Rică să te cânte descânte


somnul paznicului Tolstoi
în Sibiu o noapte de apoi
pe pojghiţa haitei de copoi


zgaibă de bust
pe protopop Cioran
sistem de alarmă
la casa Goga


s-o dus în sus
trebe să vină
ui măi călca-te-ai
una am prins


pe Valea Caselor Senelor
dumbrava mamei somnului
malaria din altă viaţă
nu mai tot face atâta praf


Măiastra lui Brâncuşi îl speriase
şi India mea de şapte ani
aş fi zis ce-aş fi zis
paznicului strategic


scrisul muzeu vizibilitate orbeniei
paznicul Niţelostoi muzeolog
un milion de oameni un milion de copaci
sunt mândru de paznicul personaj


asta ne-o fi soarta unora să ne
enervăm preopinentul când nici
nevoie unul de altul n-am avea
alta decât să ne coalizăm contra noastră


nici în dodii
nici în India
în Sibiu cu
pază călare


impulsul
morţilor
opozitivi
paznicul


plictisul
cetitorului
externist
culturist


textul
neamţului
fără
Cioran


frig luminos
numai pânze
bastioanele
de pe Cibin


povestea paznicului Tolstoi
mort şi înviat mama
iehovistă după asemănare
din tren în ambigen


Georges din Rennes rinichi
piteşteanca aer închis
trofee masca mea a înverzit sus
cu ea ceas albit în floare
pe câte ne-or nimeri şi cine
azi să scăpăm ghiorţ m-a
înghiţit m-a braconat din
spate suntem ubicue vrem
să murim vânate spre
lauda noastră a ochiului
şi penei amestec de crimă
şi eliberare la alegere
n-om fi vânat din naştere
ne-om vâna om uzurpa
fiarele căprioarele sub
mască poligon ne drămuim
sub Fuji prin Sibiu
după ce plecară vânătorii
am delegat şi dintre noi
să ne termine ne-am
mai decimat şi înşine că
nu zice naţii alea pe
căutate cu jurii gale
cum nu ne dorim decât să
fim vânaţi peste rând
să scăpăm de nedreptatea
singura e vânătoare
ne împuşcă trebuitorii
ne lasă şi în viaţă vai
cât să-i ronţăim


simplul instinct de a te lăsa fârşit
fârşind câte un pic dacă te şi
redistribui în alt animal avatar
îngurgitate clanţe ce-oţi zice
muzică ştiută plictisul îl văd
în dreapta mea mă duc la
catedrală înaintez spre sfinţi
voi şi intra catapeteasma
să mă împuşte în post pregătit
cu dulcele în măruntaie
cerul să ne vâneze în el
stingându-ne un balet
vânătoresc animale
vânând măşti pe oameni
nemascaţi îmblânzitori


voi ce suflet
crăuniţi
spre Tiresias
între coloane


paznicii
în linie
la temelia
vânătorii


mătură
cadavrele
măştilor
garoiule


când şi
ibsenienii
ni se mascară
să piară


doar paznicul
acum la Astra
c-a fost şi domnu’
preşedinte


în miezul
zilei
să rămânem
restaurare


dharma
lentoarea
contemplării
de paznic


recunoaştere
din tinereţe
din India
şi retro


cobori
avatar
munţii
mai repede


mama şi
paznicul
ne mai putem
pierde


omul
se ridică
pe vârfuri
degeaba


paznicul
i-a fost
client
la ţuică


musca
pe perete
băieţi
şi fete


duşi
întorşi
brâncuşieni
în Gorj


paznic
Tolstoi
rachiu
în buduroi


lemurian
alexandrin
Jean
Racine


pe tale pe hududoi
să vă faceţi trei din doi
meargă moara pe mălai
l’al botezului alai
din Pârcioagă doi şi gemeni
cu noi să ni te asemeni
uite soră mielele
în copaci nuielele
nu le mânce Paştele
ci le cânte broaştele


vom trage-n jos pe mal frumos
a te distra până la os
din moş străos a-ţi vorovi
de morţii ce au fost şi vii
nu te mănânc nu sorb adânc
mi-e mută şaua de oblânc
să nu întârzii pe Izlaz
când va seca spre tău şi iaz
ne vom încrucişa cuvinte
cum face-o naţie pe dinte
pendinte nu s-o mai uza
de Cuza nu te-oi meduza
n-am temă torpilată bine-ar poc
pe drumul lui Ulise-n iad pe foc
azi mă uitai nemuritoare
în porci nemaitransformatoare
cum aş traduce ca spălări
pe râu maşinile călări
am rânduit părinţoşie
în postul şi cu voioşie
ba tocmai trist a o lua
mai razna ca la mama mea
a renunţa a reveriei
două imaculări Mariei


harfa d’Orfeu
apăsată de smeu
cumsecade
ne dăm bade
pe voi înverziţi
printre veveriţi
păgâna cu ochi mari
măiastră indorari
am şi vorbit aseară
cum ajungeam în gară
pe senzaţionale
brăţări bumerangale
cum hoţul dintre gratii
arată spre Istrati
scris pe mormânt Brâncuşi
cosonii în arcuş
n-aş divulga în proză
războiul de o roză


quoi tandis que Neron s’abandonne au sommeil
faut-il que vous veniez attendre son reveil?
                                                                               


mai putem

mai putem noi încă să fim creștini
nu numai că putem dar nu putem
sub pedeapsă cu moartea să nu fim


neantul iată ce mă otrăvește nu este
și deodată îmi spune iată-mă
oribila față a ceea ce nu este


Dumnezeu permite ca națiunile
să se pedepsească unele pe altele
pentru disprețul cu care ele l-au tratat
oamenii sunt cei care fac zeii
și le împrumută veșmintele lor
vocea lor și formele lor


fericirea în libertatea de a-și pierde dușmanii
de a-i ruina, de a-i izgoni
de a-i fi pedepsit la moarte


reuni un mare număr de muzicieni
și dădu foc corăbiilor
în sunetul instrumentelor
senatul a ordonat construirea unui templu
pentru Venus Verticordia
Venus care întoarce inimile spre bine.


nici artă divină nici ştiinţă umană
sunt nişte impudenţi
pe care îi apasă foamea

acest infern nu este decât o invenție a poeților
moartea ne redă liniștii somnului
de care ne bucurăm înaintea nașterii


acum îndurăm clamitățile unei păci lungi
mai redutabilă decât spada
lumea învinsă ne dă viciile sale


această umilire voluntară a lui Cezar
nu este ea un vag și îndepărtat ecou care
amintește umilirea omului de pe cruce


monoteismul primitiv în cetate
politeismul în imperiu necentru
se transformă în scepticism ateu


lui Cezar August
fiul al zeului
Iulius Cezar


în toate aceste spectacole era vorba
mai ales de aceste probleme
ale celeilalte vieți
această persistență a vieții această
existență a celuilalt mormânt
misterele le arătau


nu teologii nu filosofii erau
agenți sincretismului religios
roman ci soldații


Capitoliul
o capelă
a lui Isis


că Jupiter
impunea
abstinențe


Pretextatus
hierofant
al lui Hecate

a primit
botezul sângelui
lui Mithra


din unirea sacră a Persefonei
și a tatălui ei Zeus
se naște Dionysios-Zagreus


suferințele și învierea lui Zagreus
ca o promisiune de imortalitate
preafericită după suferințele vieții


din mitul lui Zagreus
doctrina păcatului
originar şi a mântuirii


titanii ucigaşi ai
lui Zagreus sunt
strămoşii umanităţii


Zeus îi trăzneşte şi
din cenuşa lor
au ieşit primii oameni


umanitatea
pângărită
prin vechea crimăNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu